Анотація

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Анота́ція (лат. annotatio — зауваження, помітка) — короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Дозволяє робити висновки про доцільність їх докладнішого вивчення. При анотуванні крім змісту твору, враховується його призначення, цінність, направленість.

У етимологічному значенні слово трапляється в другій пол. І ст. н.е., але функціонально анотація була присутня вже в каталогах Александрійської бібліотеки (ІІІ ст до н.е.). Пізніше анотація у вигляді короткої характеристики тих чи інших авторів, відомостей про тематику їхніх праць, оцінки останніх використовувалась в бібліографічних словниках. З появою наукових журналів у другій пол. XVII ст. анотація дає початок жанрам наукової періодики, а пізніше – становленню анотованої бібліографії.

Обов’язковим елементом анотації є бібліографічний опис у редукованій формі (автор, назва, індекс тощо). Якщо бібліографічний опис ідентифікує документ чи його частину, то анотація ідентифікує зміст документа, вона є не формальною, а змістовою моделлю документального джерела.

Різновиди анотацій[ред.ред. код]

Виокремлюють такі види анотації:

 1. сигнальна чи довідкова, характерна для видань державної бібліографії (уточнює назву чи доповнює бібліографічний опис фактичними відомостями);
 2. оціночна, характерна науково-допоміжній бібліографії (критична оцінка документа);
 3. рекомендаційна, що співвідноситься з відповідним видом бібліографії (характеризує зміст з врахуванням потреб цільової групи).
 4. описова
 5. реферативна
 6. методична
 7. педагогічна

За повнотою відбиття змісту розрізняють 2 категорії анотацій – загальну (характеризує зміст документа в цілому) і аналітичну (характеризує частину чи аспект змісту), а за кількістю анотованих документів – монографічну та групову. За сферами використання анотації бувають – бібліографічні, видавничі та книготоргівельні.

Структура анотації книги[ред.ред. код]

Орієнтовно змістово-структурна модель анотації виглядає так:

 1. відомості про автора, упорядника
 2. про текст, що містить видання
 3. характеристика змісту твору
 4. про науково-довідковий апарат
 5. про оформлення, ілюстрації тощо
 6. про читацьку адресу
 7. цільове призначення видання

Максимальний обсяг анотації — 600 символів.

Мова анотації: мова книги та 2 іноземні мови.

Реквізити анотації: автор, паспортні дані книги, текст, вказівки щодо категорії читачів.

Анотування наукових праць[ред.ред. код]

В Україні місце розташування анотації, її обсяг, структура і зміст визначаються Держстандартом України та суб‘єктами видавничої діяльності. Поява електронних версій наукових видань та об‘єднання веб-ресурсів наукової періодики, в якому бере участь низка українських періодичних видань, спонукає переглянути практику анотування наукових праць. В електронних версіях зарубіжних наукових видань анотації статей часто становлять не менше 1000 знаків. У журналі «Українознавство» відбувся перехід від стислої анотації наукових статей до розгорнутої (близько 700 знаків), де в узагальненій формі має подаватися головний результат здійсненого автором дослідження.

Вимоги до анотацій[ред.ред. код]

 1. Анотація повинна мати лаконічну,конкретну форму, але при цьому давати містку характеристику виданню без побічної інформації.
 2. Обсяг її зазвичай не має перевищувати 500 - 600 знаків.
 3. Під час написання анотації використовуються загальноприйняті слова, загальновживана лексика.
 4. Якщо у назві є малозрозумілі слова, їх потрібно пояснити.
 5. Не рекомендується наводити цитати з тексту.
 6. Рекламні елементи не повинні викривляти об'єктивну характеристику видання.

Сигнальна (довідкова) анотація[ред.ред. код]

Зазвичай, даний вид анотації уточнює та доповнює назву. Типова структура сигнальної анотації наступна:

 • Бібліографічний опис
 • Змістова частина:
  • Призначення видання
  • Відомості про авторів.
  • Проблема, тема, що лежать в основі.
  • Основні питання які розглядалися, отримані результати, галузь, висновки, додаткова інформація.
  • Особливості художньо-поліграфічного оформлення.
  • Наявність та особливість апарату книги.
  • Читацьке призначення.

Оціночна[ред.ред. код]

Характерна науково-допоміжній бібліографії. Типова структура:

 • Бібліографічний опис
 • Змістова частина:
  • Характеристика нового, цінного і корисного в тексті.
  • Оцінка соціального значення видання.
  • Різноманітні ідеї, досягнення.

Рекомендаційна[ред.ред. код]

Типова структура:

 • Бібліографічний опис
 • Змістова частина:

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]