Дискретний логарифм

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

В математиці, особливо в абстрактній алгебрі і її застосуваннях, дискретний логарифмтеоретико-груповий аналог звичайного логарифму. Зокрема, звичайний логарифм loga(b) — це розв'язок рівняння ax = b у полі дійсних або комплексних чисел. Подібно, якщо g і h елементи зі скінченної циклічної групи G, тоді розв'язок x рівняння gx = h зветься дискретним логарифмом h за основою g в групі G.

Приклад[ред.ред. код]

Мабуть найпростіше зрозуміти дискретні логарифми в групі (Zp)×. Це множина {1, …, p − 1} of класів конгруентності щодо множення за модулем просте p.

Якщо ми хочемо знайти kстепінь числа з цієї групи, ми можемо зробити це знайшовши його k-й степінь і вирахувавши остачу від ділення на p. Цей процес називається дискретним піднесенням до степеня. Наприклад, розглянемо (Z17)×. щоб обчислити 34 в цій групі, ми спершу обчислюємо 34 = 81, і тоді ділимо 81 на 17, отримуючи в залишку 13. Отже в групі (Z17)× 34 = 13 .

Дискретний логарифм — це просто обернена операція. Наприклад, візьмемо рівняння 3k ≡ 13 (mod 17) for k. Як показано вище k=4 є розв'язком. Через те що 316 ≡ 1 (mod 17), також випливає, що якщо n ціле, тоді 34+16 n ≡ 13 × 1n ≡ 13 (mod 17). Звідси, рівняння має нескінченно багато розв'язків у вигляді 4 + 16n. Більше того, тому що 16 є найменшим додатнім цілим m, що задовільняє 3m ≡ 1 (mod 17), тобто 16 — це показник 3 в (Z17)×, це єдині розв'язки. Тотожно, Розв'язок можна виразити як k ≡ 4 (mod 16).

Постановка задачі[ред.ред. код]

Нехай в деякій скінченній мультиплікативній абелевій групі G задане рівняння

g^x=a. ((1))

Розв'язок задачі дискретного логарифмування полягає в віднайдені деякого цілого невід'ємного числа x, яке задовольняє рівнянню (1). Якщо воно розв'язне, в нього повинно бути хоча б один натуральний розв'язок, що не перевищує порядок групи. Це одразу грубо оцінює складність алгоритму пошуку розв'язків з гори — алгоритм повного перебирання, покрокового піднесення бази до наступного степеня (англ. trial multiplication), вимагає час виконання лінійний до розміру групи G і отже показниково залежить від кількості цифр в розмірі групи. Існує дієвий квантовий алгоритм.[1]

Найчастіше розглядається випадок, коли G=\langle g\rangle, тобто циклічна, породжена елементом g. В такому разі рівняння завжди має розв'язок. У випадку довільної групи питання розв'язності задачі дискретного логарифмування вимагає окремого розгляду.

Примітки[ред.ред. код]

  1. Shor, Peter (1997). «Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer». SIAM Journal on Computing 26 (5). с. 1484–1509. arXiv:quant-ph/9508027.