Мозочок

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Людський мозок. Мозочок позначений фіолетовим кольором

Мозочок (лат. cerebellum — букв. «малий мозок») — частина заднього мозку ссавців, що відіграє важливу роль в координації руху. Мозочок розташований над довгастим мозком і мостом, та так само, як і великий мозок, він покритий оболонками. Зв'язок мозочка з іншими структурами мозку здійснюється через ніжки мозочка. Мозочок лежить дорсально від моста і довгастого мозку. В ньому розрізняють дві півкулі і середню частину - черв'як. Поверхня мозочка вкрита шаром сірої речовини, що утворює вузькі звивини, між якими розташовані борозни.

Функції: центр рівноваги, контроль над м'язами та координацією рухів.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ МОЗОЧКА

Найдавнішим відділом мозочка є флокулонодулярна частка, яка розвивається, функціонує разом із вестибулярною системою і має певне значення для підтримання рівноваги. У старому мозоч­ку розташовані проекції висхідних спіномозочкових шляхів, які проводять імпульси від рецепторів м'язів. Третій відділ, тобто но­вий мозочок, з'являється у ссавців. Він функціонально тісно по­в'язаний із моторною корою. Подразнення його не супроводжуєть­ся руховими функціями, тому новий мозо­чок називають “мовчазною” зоною мозку.

Складається мозочок із сірої речовини, яка розташована зовні, та білої, що міс­титься в середині його. У глибині білої ре­човині лежать ядра - покриття, кулясте, пробковидне, зубчасте. Ці ядра мають чис­ленні зв'язки з іншими відділами ЦНС. Проходять ці шляхи через три пари ніжок мозочка.

Аферентні волокна входять до складу спіноцеребелярних шляхів Флексига і Говерса, вестибулоцеребелярного, оливоцеребелярного, а також кортико-понтоцеребелярного. В останньому шляху міститься дуже багато волокон (приблизно в 20 разів більше, ніж у пірамідному), що свідчить про його виняткове значення.

Еферентні волокна від ядер мозочка ідуть до кори - церебелоталамокортикальний шлях, до численних моторних центрів стов­бура головного мозку (до вестибулярних ядер, червоного ядра, ретикулярної формації та ін.). Функції мозочка вивчали переважно шляхом повної або част­кової його екстирпації, за допомогою електрофізіологічних та клі­нічних методів дослідження.


Мозочок (лат. мозочка - дослівно «малий мозок») - відділ головного мозку хребетних, що відповідає за координацію рухів, регуляцію рівноваги і м'язового тонусу. У людини розташовується позаду довгастого мозку і вароліева мосту, під потиличними частками півкуль головного мозку. За допомогою трьох пар ніжок мозочка отримує інформацію з кори головного мозку, базальних гангліїв екстрапірамідної системи, стовбура головного мозку і спинного мозку. У різних таксонів хребетних взаємини з іншими відділами головного мозку можуть варіювати.

У хребетних, що володіють корою великих півкуль, мозочок являє собою функціональний відгалуження головної осі «кора великих півкуль - спинний мозок». Мозочок отримує копію афферентной інформації, що передається зі спинного мозку в кору півкуль головного мозку, а також еферентної - від рухових центрів кори півкуль до спинного мозку. Перша сигналізує про поточний стан регульованої змінної (м'язовий тонус, положення тіла та кінцівок в просторі), а друга дає уявлення про необхідному кінцевому стані. Зіставляючи перше і друге, кора мозочка може розраховувати помилку, про яку повідомляє в рухові центри. Так мозочок безперервно коректує і довільні, і автоматичні рухи.

Хоча мозочок і пов'язаний з корою головного мозку, його діяльність не контролюється свідомістю.

Порівняльна анатомія і еволюція[ред.ред. код]

Мозок акули. Мозочок виділений синім

Мозочок філогенетично розвинувся у багатоклітинних організмів внаслідок удосконалення довільних рухів і ускладнення структури керування тілом. Взаємодія мозочка з іншими відділами центральної нервової системи дає змогу цьому відділу головного мозку забезпечити точні й координовані рухи тіла в різноманітних зовнішніх умовах.


В різних груп тварин мозочок сильно варіює за розміром і формою. Ступінь його розвитку корелює зі ступенем складності рухів тіла

Мозочок є у представників всіх класів хребетних, зокрема в круглоротихміног), у яких він має форму поперечної пластинки, яка перекидується через передній відділ ромбоподібної ямки