Нематоди

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Нематоди
Caenorhabditis elegans
Біологічна класифікація
Домен: Еукаріоти (Eukaryota)
Царство: Тварини (Animalia)
Підцарство: Справжні багатоклітинні (Eumetazoa)
- Двобічно-симетричні (Bilateralia)
- Первиннороті (Protostomia)
Тип: Nemathelminthes
(Rudolphi, 1808)
Класи
Синоніми
Nematodes
Посилання
Commons-logo.svg Вікісховище: Nematoda
EOL: 2715
ITIS logo.jpg ITIS: 59490
US-NLM-NCBI-Logo.svg NCBI: 6231
Wikispecies-logo.svg Віківиди: Nematoda

Немато́ди або кру́глі че́рви (Nematoda, Nematodes, Nemathelminthes) — тип двобічно-симетричних червоподібних тварин, який налічує близько 300 тис. видів. Вони живуть у різних середовищах: морських і прісних водах, ґрунті, орга­нічних речовинах, які гниють або бро­дять. Багато круглих червів пристосу­валось до паразитування, деякі є паразитами людини. У людей нематоди спричиняють найбільшу кількість хвороб з групи гельмінтозів.

Для тварин, які відносяться до цього типу властиві:

  • тришаровість, тобто розвиток екто-, енто- і ме­зодерми у ембріонів;
  • наявність пер­винної порожнини тіла і епітеліально-мускульного мішка;
  • двобічна симетрія;
  • видовжене несегментоване тіло, яке на поперечному розрізі круглясте;
  • наявність систем органів — м'язової, травної, нервової і статевої;
  • роздільностатевість;
  • поява тре­тього, заднього відділу травної систе­ми і анального отвору.
  • нервова система складається з навкологлоткового кільця і нервових стовбурів, сполучених поперечними перемичками.
  • живуть у всіх середовищах існування

Систематика[ред.ред. код]

Протягом XX століття нематоди поділялися на два класи: Аденофори (Adenophorea) і Сецернентеї (Secernentea)[1].

Дослідження останніх років показало штучність такого поділу. Систематика була переглянута і згідно з даними 2011 року (Hodda, 2011) тип поділяється на 3 класи і близько 30 рядів:

Епітеліально-м'язовий мішок[ред.ред. код]

Він утворений кутикулою, гіподермою і мускулату­рою. За даними Ю. К. Богоявленського, у аскариди людської кутику­ла складається з 10 шарів. Вона вико­нує функцію зовнішнього скелета (опо­ри для м'язів) і захисту від механіч­них і хімічних факторів. Гіподерма, яка розташована під кутикулою, скла­дається із суцільної маси протоплазми. Клітини з рідкими ядрами і вакуолями, меж між ними немає (синцитій). Гіподерма пронизана численними фібрилами. У гіподермі активно відбуваю­ться обмінні процеси й інтенсивний біосинтез. Вона є також бар'єром, який затримує шкідливі для гельмінта речовини. Під гіподермою розташована муску­латура, яка складається з окремих клітин, зібраних у 4 тяжі поздовжніх м'я­зів, відділених один від одного вали­ками гіподерми — спинним, черевним і двома бічними.

Всередині шкірно-м'язового мішка розташована первинна порожнина тіла, або псевдоцель, заповнена рідиною. Особливість цієї порожнини полягає в тому, що вона не вистелена мезодермальним епітелієм. У ній розташовую­ться внутрішні органи нематод. Крім того, у порожнині під великим тиском знаходиться рідина, що створює опору для соматичної мускулатури. До скла­ду органів входить невелика і, як пра­вило, постійна кількість клітин.

Травна система[ред.ред. код]

Травна система починається ротовим отвором, який розташований на перед­ньому кінці тіла і оточений трьома «гу­бами». Травна система являє собою пряму трубку, яка ділиться на три від­діли—передній, середній і задній. Пе­редній і задній відділи ектодермального походження, середній — ентодермального. Закінчується кишка аналь­ним отвором, який розташований на задньому кінці тіла з черепного боку. У деяких видів анальний отвір відсут­ній.

Кровоносна та дихальна системи[ред.ред. код]

Кровоносна і дихальна системи від­сутні, що вказує на примітивність організації нематод. Дихання здійс­нюється через покриви або біоенерге­тичний процес відбувається за типом аноксибіозу (бродіння). Особливістю є те, що вони хоч і дихають покривами тіла їхнє дихання є анаеоробним, тобто майже не здійснюється.

Видільна система[ред.ред. код]

Видільна система своєрідна. Вона представлена 1—2 одноклітинними шкірними залозами, які замінили протонефридії. Від залози відходять ви­рости у вигляді двох бічних каналів, які лежать у бічних валиках гіподер­ми. Ззаду канали закінчуються сліпо, а в передній частині сполучаються у один непарний канал, який відкриває­ться назовні порою позаду «губ». Функція виділення властива і особли­вим фагоцитарним клітинам, які роз­ташовані вздовж видільних каналів. У клітинах нагромаджуються нероз­чинні продукти дисиміляції, а також чужі тіла, які потрапляють у по­рожнину тіла.

Нервова система[ред.ред. код]

Нервова система складається з навкологлоткового кільця, від якого від­ходять нервові стовбури — спинний, черевний і 4 бічні. Стовбури сполучені між собою комісурами. Органи відчуттів розвинені слабо. Вони представлені органами дотику і, ймовірно, органами хімічного відчуття — горбиками, які роз­ташовані переважно навколо рота, а в самців і дотикових горбиків на зад­ньому кінці тіла.

Статева система[ред.ред. код]

Це відбувається тільки у зовніш­ньому середовищі при наявності повітря. У деяких нематод спостері­гається живородіння. Ріст і розвиток личинок супроводжуються рядом по­слідовних линянь, при яких личинка звільняється від старої кутикули, яка замінюється новою. Для життєвого циклу більшості видів паразитичних круглих червів властива відсутність зміни хазяїнів.

Література[ред.ред. код]

  1. Anderson R.C. (2000) Nematode Parasites of Vertebrates: Their Development and Transmission. 2nd Edition, CABI Publishing.

Посилання[ред.ред. код]