Обдарованість

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Обдарованість — поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.

Види обдарованості[ред.ред. код]

Існує загальна і спеціальна обдарованість.

Розрізняють обдарованість технічну, наукову (зокрема математичну), музичну, поетичну, художню, артистичну та ін. Вищими рівнями обдарованості є талант і геніальність.

Оскільки обдарованість виявляється у конкретних психічних процесах, розрізняють моторну, сенсорну, перцептивну, інтелектуальну обдарованість тощо.

Погляди на обдарованість[ред.ред. код]

Антинауковими є фаталістичні погляди на обдарованість як на властивість, що нібито притаманна лише деяким «обраним» індивідам.

Також спеціальна обдарованість поділяється на:

1. Соціальну; 2. Художню; 3. Академічну; 4. Спортивну: 5. Лідерську; 6. Інтелектуальну; 7. Емпатійну; 8. Інші види.

Вивчення[ред.ред. код]

Для психології важливими є розробка теорії обдарованості як цілісного і системного вияву особистості, а також вивчення особливостей реалізації обдарованості у вікові періоди життєдіяльності людини, її індивідуальних відмінностей.

Чинники формування[ред.ред. код]

Обдарованість є сплавом природженого і набутого індивідом. Людина — істота соціальна, її психіка як цілісне утворення опосередкована трудовою діяльністю, вихованням, спілкуванням з іншими. Усі ці соціальні фактори мають вирішальний вплив на формування і яскраві вияви обдарованості особистості.

Література[ред.ред. код]

 • Антонова Олена Євгенівна. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2005. — 456с.
 • Антонова Олена Євгенівна. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів / О.Є.Антонова. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. — 471 с.
 • Белова Елена Сергеевна. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать: Пособие для воспитателей и родителей:Учеб.-метод. пособие / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т. — 2. изд. — М. : Московский психолого-социальный ин-т, 2001. — 141с.
 • Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень: колективна моногр. / Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України / В.О. Моляко (ред.), О.Л. Музика (ред.). — Житомир : Рута, 2006. — 320с.
 • Інтелектуальні здібності дитини / С... Максименко (упоряд.). — К. : Мікрос-СВС, 2003. — 96с.
 • Клименко Віктор Васильович, Кочерга Олександр Васильович. Перші кроки у творчість: Що таке людина? Чим робляться відкриття? Як відображається невідчутне? Як відображається неіснуюче? Як виміряти творчі здібності? Тести таланту / Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка. — К., 1999. — 95с.
 • Кондратенко Лариса. Розумові здібності дитини: Диференційно-діагностичний довідник психолога школи I ступеня. — К. : ГЛАВНИК, 2004. — 112с.
 • Мочалова Нэлли Михайловна. Одаренность и ее развитие: Учеб.-метод. пособие для учителей и учащихся / Российская академия образования; Башкирский ин-т развития образования. — Уфа : Издательство БИРО, 2000. — 58с.
 • Музика О.Л. Ціннісна свідомість і розвиток обдарованості — К.: ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. — 24 с.
 • Музична обдарованість та її розвиток [Електронний ресурс] / С.І. Тітов // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 19. — С. 223-226.
 • Одаренные дети: Пер. с англ./ Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М.Слуцкого; Предисл. В.М.Слуцкого.—М.: Прогресс, 1991. — 348 с.
 • Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / За ред. С.О. Терепищого. - К.: ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. - 156 с.
 • Особливості раннього спортивного відбору орієнтації і спортивної обдарованості юних спортсменів [Електронний ресурс] / О.І. Мозговий // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 8. — С. 63-66.
 • Прокопів Любов Миколаївна. Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина XX ст.) — Івано-Франківськ: Плай, 2005. — 255 с.
 • Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 [Електронний ресурс] / Н.М. Завгородня; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
 • Психологічна організація взаємин учителів із обдарованими учнями: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / І.Й. Любовецька; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 21 с.
 • Психологічні основи ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / О.В. Зазимко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 23 с.
 • Психологические факторы развития одаренной личности / Семенова-Пономарева Р.А., Королев Д.К., Зазимко О.В и др.; под ред. Р.А.Семеновой-Пономаревой; АПН Украины, Ин-т психологии им. Г.С.Костюка. — Житомир: Изд-во ЖГУ им. И.Франка, 2007. — 185 с.