Розмірність Гаусдорфа

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Розмірність Гаусдорфа — розмірність множини (в метричному просторі) дорівнює \liminf\limits_{n\rightarrow\infty}\frac{\ln(\rho(n))}{\ln(n)}, де \rho(n) — мінімальне число множин діаметру 1/n, якими можна покрити множину. Розмірність Гаусдорфа не визначена для необмежених множин. Навіть для обмежених множин деяке \rho(n) може дорівнювати нескінченності.

Трикутник Серпінського. Простір з фрактальною розмірністю log2 3 або ln3/ln2, що прибл. дорівнює 1.585

Розмірність Гаусдорфа — природний спосіб визначати розмірність множини у метричному просторі. Для багатьох випадків розмірність Гаусдорфа рівна топологічній розмірності (розмірності Лебега). Наприклад, у тривимірному евклідовому просторі Гаусдорфова розмірність скінченної множини рівна нулю, розмірність гладкої кривої — одиниці, розмірність гладкої поверхні — двійці і розмірність множини додатного об'єму — трьом. Для фрактальних множин розмірність Гаусдорфа може набувати дробових значень.

Означення[ред.ред. код]

Означення розмірності Гаусдорфа складається з декількох кроків. Нехай M — обмежена множина у метричному просторі X. Наприклад, нехай X = R^n.

\delta-покриття[ред.ред. код]

Нехай \delta>0, \delta\in R. Не більш ніж зліченну сім'ю \{ U_i \}_{i \in I} підмножин простору X будемо називати \delta-покриттям множини M, якщо виконуються такі дві властивості:

ρ-міра Хаусдорфа[ред.ред. код]

Нехай \rho>0. Нехай \Theta=\{U_i\}_{i\in I} — покриття множини M. Визначимо наступну функцію, яка в деякому плані визначає розмір цього покриття: F_\rho(\Theta):=\sum\limits_{i\in I} (\operatorname{diam}\,U_i)^\rho. Позначимо через M^{\delta}_{\rho}(M) «мінімальний розмір» {\delta}-покриття множини M: M^{\delta}_{\rho}(M) := \inf(F_\rho(\Theta)), де інфімум береться по всіх \delta-покриттях множини M. Очевидно, що функція M^{\delta}_{\rho}(M) спадає по \delta. Отже, у неї є скінченна або нескінченна границя при \delta\rightarrow 0: M_{\rho}(M)=\lim\limits_{\delta\rightarrow 0+}M^{\delta}_{\rho}(M) . Величина M_{\rho}(M) називається \rho-мірою Гаусдорфа множини M.

Властивості ρ-міри Гаусдорфа[ред.ред. код]

 • \rho-міра Гаусдорфа є борелівською мірою на X.
 • з точністю до множення на коефіцієнт: 1-міра Гаусдорфа для гладких кривих збігається з їх довжиною; 2-міра Гаусдорфа для гладких поверхонь збігається з їх площею; d- міра Гаусдорфа множин у \mathbb{R}^d збігається з їхнім d-мірним об'ємом.
 • M_{\rho}(M) спадає по \rho. Більш того для будь-якої множини M існує критичне значення \rho_0, таке, що:
  • M_{\rho}(M)=0 для всіх \rho>\rho_0
  • M_{\rho}(M)=+\infty для всіх \rho<\rho_0 Значення M_{\rho_0}(M) може бути нульовим, скінченним або нескінченним.

Визначення розмірності Гаусдорфа[ред.ред. код]

Розмірністю Гаусдорфа множини M називається число \rho_0 з попереднього пункту.

Властивості розмірності Гаусдорфа[ред.ред. код]

 • Розмірність Гаусдорфа будь-якої множини не більша за нижню та верхню розмірності Мінковського.
 • Розмірність Гаусдорфа не більш ніж зліченного об'єднання множин дорівнює максимальній розмірності об'єднаних множин. Зокрема, додавання зліченної множини до будь-якої множини не змінює її розмірності.
 • Для самоподібних множин розмірність Гаусдорфа може бути обчислена явно. Неформально, якщо множина розбивається на n частин, подібних до вихідної множини з коефіцієнтами r_1,r_2,\dots,r_n, то її розмірність s є розв'язком рівняння r_1^s+r_2^s+\dots+r_n^s = 1. Наприклад, розмірність множини Кантора дорівнює \ln2/\ln3 (розбивається на дві частини, коефіцієнт подібності 1/3), а розмірність трикутника Серпінського — \ln3/\ln2 (розбивається на 3 частини, коефіцієнт подібності 1/2).

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

 • Федер Е. (1991). Фракталы. М.: МИР. с. 254. ISBN 5-03-001712-7. 

Джерела інформації[ред.ред. код]

 • Бенуа Мандельброт. Фрактальна геометрія природи.
 • А. Морозов. Введение в теорию фракталов.
 • Пайтген Х. О. Рихтер П. Х. Красота фракталов.
 • Кроновер Р. М. Фракталы и хаос в динамических системах
 • Божокин С. В. Паршин Д. А. Фракталы и мультифракталы.
 • K.I. Falconer. Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications.
 • Федер Е. Фракталы. — М.: МИР, 1991. — С. 254. — ISBN 5-03-001712-7