Кирилізація англійської мови

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Транслітерáція (транс і лат. literaбуква) — механічна передача тексту й окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи при другорядній ролі звукової точності, тобто передача однієї писемності літерами іншої.

Для відтворення іншомовних імен та назв українською мовою Державним департаментом інтелектуальної власності рекомендовано дотримуватися таких принципів:

  • опосередкованість — іншомовні імена і назви треба транслітерувати через посередництво транскрипції, записаної міжнародними транскрип­ційними знаками;
  • безпосередність — транслітерування здійснюють без посередництва інших мов;
  • однозначність — кожному транскрипційному знакові чи знакосполуці відповідає лише одна українська літера чи літеросполука;
  • точність — українська транслітерація повинна якомога точно засобами української мови передавати вимову назв мовою оригіналу;
  • традиційність — правила повинні якомога менше суперечити наявній практиці транслітерування;
  • нормативність — транслітерація має статус українського тексту і повинна бути узгоджена з чинним українським правописом;
  • простота і зручність застосовування — правила транслітерування повинні бути максимально прості і легкі для користувача.

Англійська мова[ред.ред. код]

Запис англійських слів українськими літерами (українська транскрипція) здійснюється за посередництва фонетичної транскрипції (принцип опопередкованості). Наступна таблиця встановлює правила транслітерації українськими літерами фонетичної транскрипції англійських слів:

Транскрибування англійського тексту
Англійська графіка Звук (IPA) Написання Текст Транскрипція Транслітерація
1.

а

[α:]
[eі]
[æ]
[єə]
[ə]
a
ей
е
ер
а
park
state
stand
care
aroma
[pα:k]
[steit]
[stænd]
[kєə]
[ə'roumə]
парк
стейт
стенд
кер
ароума
2.

b

[b] б boots [bu:ts] бутс
3.

c

[s]
[k]
c
к
central
cannery
['sentrəl]
['kænəri]
сентрал
кенері
4.

ch

[ʧ]
ч check [ʧek] чек
5.

ck

[k] к deck [dek] дек
6.

d

[d] д door [dо:] дор
7.

e

[і:]
[e]
[іə]
[ə:]
[і]
і
е
ір
ер
е
veto
pen
bere
university
electric
['vi:tou]
[pen]
['biə]
[ju:ni'və:siti]
[i'lektrik]
вітоу
пен
бір
юніверсіті
електрик
8.

ee

[і:] і meet [mi:t] міт
9.

ew

[ju:] ю new [nju:] нью
10.

f

[f] ф formation [fɔ:'meiʃən] формейшон
11.

g

[dз]
[g]
дж
ґ
gem
group
[dзеm]
[gru:p]
джем
ґруп
12.

h

[h] г, х herbicide, halo [hə:bisaid] гербісайд, хейло
13.

i

[i] / [ɪ]
[aiə]
[ə:]
і
айр
ер
filter
fire
birth
['fɪltə]
['faiə]
[bə:θ]
фільтер
файр
берт
14.

j

[dз] дж job [dзоb] джоб
15.

k

[k] к king [kiŋ] кінґ
16.

l

[l] л lime [laim] лайм
17.

m

[m] м machine [mə'ʃi:n] машин
18.

n

[n] н new [nj:u] нью
19.

o

[ou]
[ɔ]
[ɔ:]
[ə:]
[ə]
[ʌ]
оу
о
ор
ор
о
о
stone
fox
more
work
technology
company
[stoun]
[foks]
[mɔ:]
[wə:k]
[tek'nɔlədзі]
['kʌmpəni]
стоун
фокс
мор
ворк
текнолоджі
компані
20.

oi

[оі] ой noise [noiz] нойз
21.

oy

[oi] ой boy [boi] бой
22.

p

[p] п plotter [plotə] плотер
23.

ph

[f] ф factory ['fæktəri] фектері
24.

qu

[kw] кв quick [kwik] квік
25.

r

[r] р reck [rek] рек
26.

s

[z]
[s]
з
с
closed
service
[klouzd]
['sə:vis]
сервіс
27.

sh

[ʃ] ш shell [ʃel] шел
28.

t

[t] т tab [tæb] теб
29.

tch

[ʧ] ч match [mætʧ] меч
30.

th

[ð]
[θ]
з
т
this
three
[ðis]
[θri:]
зис
трі
31.

tion

[ʃən] шон nation
national
[neiʃən]
['næʃənəl]
нейшон
нешонал
32.

u

[ju:]
[ʌ]
[juə]
[ə:]
[ə]
ю
а
юр
ур
у
tube
mud
pure
turn
industry
[tju:b]
[mʌd]
[pjuə]
[tə:n]
['indəstri]
тьюб
мад
п’юр
турн
індустрі
33.

v

[v] в service [sə:vis] сервіс
34.

w

[w] в welding ['weldiŋ] велдінґ
35.

x

[gz]
[ks]
ґз
кс
example
box
[ig'zα:mpl]
[boks]
еґзампл
бокс
36.

y

[аі]
[і]
[j]
[ə:]
ай
і
й
ер
shy
myth
yard
Myrtle
[ʃai]
[miθ]
[jα:d]
[mə:tl]
шай
міт
ярд
Мертл
37.

z

[z] з zone [zoun] зоун

Існує ще один варіант кирилиці для англ. мови, який чудово підлаштований під аглійський правопис - кирилопис. Його особливість полягає в тому, що у ньому замінюються деякі букви і буквосполучення англ. мови на окремі кириличні букви. Цей варіант дозволяє будь-якому англомовному прочитати цей текст. Цей текст є зрозумілішим і на його написання іде менше букв. Цей текст дуже зручно писати тому, хто добре знає українську мову. Для такого варіанта не потрібно створювати нову розкладку клавіатури, а використовувати українську.

Для кирилиці підібрані букви які схожі на англійські, дають подібний або такий самий звук до тих, що є в українській мові.

Така англокирилиця містить 32 букви:

Англійська кирилиця
Англійські букви і буквосполучення Українські відповідники Слово латинкою Слово кирилицею
1. A А ancient анціент
2. B Б big біж
3. C Ц cut, cyborg цит, цуборж
4. D Д day дау
5. E Е end, equals енд, еьиалс
6. F Ф from, front фром, фронт
7. G Ж get, general, age жет, женерал, аже
8. H Г has, have, hair гас, гаве, гаір
9. I І in, is, it ін, іс, іт
10. J Й jump, jungle йимп, йинжле
11. K К key кеу
12. L Л low лощ
13. M М my му
14. N Н not нот
15. O О object обйецт
16. P П power пощер
17. Q Ь query ьиеру
18. R Р ride ріде
19. S С steet, so, was стреет, со, щас
20. T Т told толд
21. U И use исе
22. V В very веру
23. W Щ world щорлд
24. X Х rex рех
25. Y У you, cyan уои, цуан
26. Z З zoo, prize зоо, прізе
27. SH Ш show, share шощ, шаре
28. CH Ч chair, chelsea чаір, челсеа
29. TH Ґ this, those ґіс, ґосе
30. YA Я yard ярд
31. YE Є year, yellow єар, єллощ
32. EW Ю new, few, view ню, фю, вію

Джерело[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]