Декарбонізація: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Додано вміст Вилучено вміст
(Створена сторінка: '''Пом'якшення наслідків зміни клімату''' або '''Декарбонізація''' складається з дій з обме...)
(Немає відмінностей)

Версія за 09:56, 9 грудня 2020

Пом'якшення наслідків зміни клімату або Декарбонізація складається з дій з обмеження масштабів або темпів глобального потепління і пов'язаних з цим наслідків[1]. Як правило, це пов'язано з скороченням антропогенних викидів парникових газів (ПГ)[2].

На частку викопного палива припадає близько 70% викидів парникових газів[3]. Головне завдання полягає в тому, щоб відмовитися від використання вугілля, нафти і газу і замінити ці викопні види палива безпечними для здоров'я людини та природи джерелами енергії. Через різке падіння цін вітроенергетика і сонячна фотовольтаїка (PV) все більше конкурують з нафтою, газом і вугіллям[4], хоча вони вимагають накопичення енергії і протяжних електричних мереж. Пом'якшення або повернення назад зміни клімату також може бути досягнуто шляхом заміни бензину і дизельного палива електромобілями, лісовідновленням і збереженням залишків лісів ("поглиначів вуглецю"), змін в сільськогосподарській практиці (наприклад пермакультура або органічне господарство) і техніці, відмови від фінансування викопного палива, демократичних реформ корпоративного управління, змін в законодавстві про споживачів і здійснення відновлення добробуту Землі після пандемії COVID-19[5]. До сих пір не існує технології видалення вуглекислого газу з атмосфери Землі[6], або геоінженерії в безпечному або достатньому масштабі[7].

Майже всі країни є учасниками Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК ООН)[8]. Кінцевою метою РКЗК ООН є стабілізація атмосферних концентрацій ПГ на рівні, який запобіг би небезпечне втручання людини в кліматичну систему[8]. У 2010 році сторони РКЗК ООН погодилися з тим, що майбутнє глобальне потепління має бути обмежена рівнем нижче 2 ° C (3,6 ° F) в порівнянні з доіндустріальним рівнем[9]. З Паризької угоди 2015 року це було підтверджено.

У спеціальній доповіді про глобальне потепління на 1,5 °C Міжурядова група експертів зі зміни клімату підкреслила переваги збереження глобального потепління нижче цього рівня, запропонувавши глобальні колективні зусилля, які можуть бути спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй на 2015 рік[10]. Шляхи викидів без будь-якого або обмеженого перевищення зажадали б швидких і далекосяжних перетворень в енергетиці, землі, містах і інфраструктурі, включаючи транспорт і будівлі, а також промислові системи[11].

Нинішня траєкторія глобальних викидів парникових газів, по-мабуть, не узгоджується з обмеженням глобального потепління до рівня нижче 1,5 або 2 °C[12][13][14]. Однак в глобальному масштабі вигоди від збереження потепління нижче 2 °C перевищують витрати на подолання наслідків[15].

Концентрація і стабілізація парникових газів

РКЗК ООН спрямована на стабілізацію концентрацій парникових газів (ПГ) в атмосфері на такому рівні, при якому екосистеми можуть природним чином адаптуватися до зміни клімату, виробництво продовольства не перебуває під загрозою, а економічний розвиток може протікати стійким чином[16]. В даний час людська діяльність додає CO2 в атмосферу швидше, ніж природні процеси можуть видалити його[17]. Згідно з американським дослідженням 2011 року, стабілізація концентрації атмосферного CO2 вимагатиме скорочення антропогенних викидів CO2 на 80% в порівнянні з піковим рівнем викидів[18].

МГЕЗК працює з концепцією фіксованого емісійного бюджету. Якщо викиди залишаться на поточному рівні 42 гігатонн CO2, вуглецевий бюджет для 1,5 ° C може бути вичерпаний 2028 року[19]. Підвищення температури до цього рівня відбудеться з деякою затримкою між 2030 і 2052 роками[20]. Навіть якщо в майбутньому вдасться домогтися негативних викидів, 1,5 ° C не повинно бути перевищено в жодному разі, щоб уникнути масової втрати екосистем на Землі[11].

После того как 9 миллиардов человек оставят место для выбросов при производстве продуктов питания и для поддержания глобальной температуры ниже 2 °C, выбросы от производства энергии и транспорта должны будут почти сразу же достичь пика в развитых странах и снижаться примерно на 10% каждый год, пока нулевые выбросы не будут достигнуты примерно в 2030 году[21][22][23][24].

Джерела викидів парникових газів

Завдяки Кіотському протоколу вдалося вирішити проблему скорочення майже всіх антропогенних парникових газів але цього недостатньо[25]. Цими газами є CO2, метан (CH4), оксид азоту (N2O) і фторовані гази (F-Гази): гідрофторвуглеці (ДФУ), перфторуглероди (ПФУ) і гексафторид сірки (SF6). Їх потенціал глобального потепління (ПГП) залежить від тривалості їх життя в атмосфері. Метан має відносно короткий атмосферний час життя близько 12 років, але має велике безпосередній вплив, особливо з-за хижої дієти людства[26]. Для метану зниження приблизно на 30% нижче нинішніх рівнів викидів призвело б до стабілізації його атмосферної концентрації, в той час як для N 2 </ sub> O треба було б скорочення викидів більш ніж на 50%. Оцінки в значній мірі залежать від здатності океанів і наземних поглиначів поглинати ПГ. Ризик впливу зворотного зв'язку при глобальному потеплінні призводить до високої невизначеності у визначенні значень ПГП.

Вуглекислий газ (CO2)

 • Викопне паливо: нафта, газ і вугілля є основними факторами антропогенного глобального потепління з щорічними викидами 34,6 гігатонн CO2 в 2018 роцы[27].
 • Виробництво цементу оцінюється в 1,5 гігатонн CO2.
 • Зміна землекористування - це дисбаланс між вирубкою лісів і лісовідновленням. Оцінки дуже невизначені і знаходяться на рівні 3,8 гігатонн CO2[28]. Лісові пожежі викликають викиди близько 7 гігатонн CO2[29][30].
 • Спалювання на факелах: при видобутку сирої нафти величезна кількість попутного нафтового газу зазвичай спалюється на факелах як відпрацьований або непридатний для використання газ.

Метан (СН4)

 • Викопне паливо (33%) також становить більшу частину викидів метану, включаючи газорозподіл, витоки і газовідвід[28].
 • На частку великої рогатої худоби (21%) припадає дві третини метану, що виділяється худобою, за яким слідують буйволи, вівці і кози[31].
 • Людські відходи і стічні води (21%): коли відходи біомаси на звалищах і органічні речовини в побутових і промислових стічних водах розкладаються бактеріями в анаеробних умовах, утворюється значна кількість метану.
 • Вирощування рису (10%) на затоплених рисових полях є ще одним сільськогосподарським джерелом, де анаеробне розкладання органічного матеріалу призводить до утворення метану.

Оксиди азоту (N2О)

 • Більшість викидів проводиться сільським господарством, особливо м'ясним виробництвом: велика рогата худоба (послід на пасовищі), добрива, гній тварин[28].

Фторовмісні гази

Розподільні пристрої в енергетиці, виробництво напівпровідників і виробництво алюмінію[32].

Складання прогнозів

Прогнози майбутніх викидів парникових газів дуже невизначені[1]. За відсутності політики пом'якшення наслідків зміни клімату викиди парникових газів можуть значно зрости протягом 21 століття[33]. Сучасні наукові прогнози попереджають про підвищення температури на 4,5 градуса протягом наступних десятиліть[34].

Методи і засоби

Оскільки витрати на скорочення викидів парникових газів в електроенергетичному секторі, мабуть, нижче, ніж в інших секторах, таких як транспортний сектор, електроенергетичний сектор може забезпечити найбільш пропорційне скорочення викидів вуглецю в рамках економічно ефективної кліматичної політики[24].

Економічні інструменти можуть бути корисні при розробці політики пом'якшення наслідків зміни клімату[35]. Скасування субсидій на викопне паливо дуже важливе, але мусить бути зроблено обережно, щоб не зробити бідних людей ще біднішими[36].

Інші часто обговорювані кошти включають ефективність, громадський транспорт, підвищення економії палива в автомобілях (що включає використання електричних гібридів), зарядку гібридів і електромобілів низьковуглецевої електрикою , внесення індивідуальних змін[37] і зміна ділової практики. Заміна бензинових і дизельних автомобілів електричними означає, що їх викиди будуть знижені і, як наслідок, знизитися число захворювань, викликаних забрудненням навколишнього середовища.

Ще одне міркування стосується того, як буде розвиватися майбутнє соціально-економічний розвиток[38].

Заміщення викопного палива

Поскольку большая часть выбросов парниковых газов приходится на ископаемое топливо, крайне важно быстро отказаться от нефти, газа и угля[39]. Стимул к использованию 100% возобновляемых источников энергии был создан глобальным потеплением и другими экологическими, а также экономическими проблемами[40]. По мнению МГЭИК, существует несколько фундаментальных технологических ограничений для интеграции портфеля технологий использования возобновляемых источников энергии для удовлетворения большей части общего глобального спроса на энергию[41].

Мировой спрос на первичную энергию в 2018 году составил 161 320 ТВтч[42]. Это относится к электричеству, транспорту и отоплению, включая все потери. Спрос на первичную энергию в низкоуглеродной экономике трудно определить. В транспорте и производстве электроэнергии использование ископаемого топлива имеет низкую эффективность менее 50%. Двигатели транспортных средств производят много тепла, которое тратится впустую. Электрификация всех секторов и переход на возобновляемые источники энергии могут значительно снизить спрос на первичную энергию. С другой стороны, требования к хранению, проблемы плотности энергии батарей и повторное преобразование в электричество снижают эффективность возобновляемых источников энергии.

В 2018 году биомасса и отходы были перечислены с долей 10% первичной энергии, гидроэнергетика - с 3%. Ветер, солнечная энергия и другие возобновляемые источники энергии были на уровне 2%.

Низьковуглецеві джерела енергії

Ветер и Солнце могут быть источниками большого количества низкоуглеродистой энергии при конкурентоспособных производственных затратах. Цены на солнечные фотоэлектрические модули упали примерно на 80% в 2010-х годах, а цены на ветряные турбины - на 30-40%[43]. Но даже в сочетании генерация переменной возобновляемой энергии сильно колеблется. Это можно решить путем расширения сетей на больших площадях с достаточной мощностью или с помощью накопителей энергии. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), внедрение возобновляемых источников энергии должно быть ускорено в шесть раз, хотя и должно оставаться ниже целевого показателя в 2 °C[44]. Управление нагрузкой промышленного энергопотребления может помочь сбалансировать производство возобновляемой энергии и ее спрос. Производство электроэнергии с помощью биогаза и гидроэнергетики может следовать за спросом на энергию.

Сонячна енергія

 • Солнечная фотовольтаика стала самым дешевым способом производства электроэнергии во многих регионах мира, при этом производственные затраты снизились до 0,015 - 0,02 долл./кВт*ч в пустынных регионах[45]. Рост фотовольтаики является экспоненциальным и удваивается каждые три года с 1990-х годов.
 • Другая технология - это концентрированная солнечная энергия (CSP) с использованием зеркал или линз для концентрации большой площади солнечного света на приемнике. С помощью CSP энергия может быть накоплена в течение нескольких часов[46].
 • Солнечное водяное отопление вносит важный и растущий вклад во многие страны, особенно в Китай, который в настоящее время имеет 70 процентов от общемирового объема (180 ГВт). Во всем мире общие установленные солнечные системы водяного отопления удовлетворяют часть потребностей в водяном отоплении более чем 70 миллионов домашних хозяйств.

Енергія вітру

Регионы в более высоких северных и южных широтах имеют наибольший потенциал для получения энергии ветра[47]. Установленная мощность достигла 650 ГВт в 2019 году. На долю морской ветроэнергетики в настоящее время приходится около 10% новых установок[48]. Оффшорные ветроэлектростанции стоят дороже, но эти установки дают больше энергии на установленную мощность с меньшими колебаниями.

гідроенергетика

Гидроэнергетика играет ведущую роль в таких странах, как Бразилия, Норвегия и Китай[49]: но существуют географические ограничения и экологические проблемы[50]. Приливная энергия может быть использована в прибрежных районах.

Біоенергетика

Биогазовые установки могут обеспечить диспетчеризируемое производство электроэнергии и тепла, когда это необходимо[51]. Общей концепцией является совместное брожение энергетических культур, смешанных с навозом в сельском хозяйстве. Сжигание биомассы растительного происхождения выделяет CO2, но оно все еще было классифицировано как возобновляемый источник энергии в правовых рамках ЕС и ООН, потому что фотосинтез циклирует CO2 вернуться к новым культурам. То, как производится, транспортируется и перерабатывается топливо, оказывает значительное влияние на выбросы в течение жизненного цикла. Транспортировка топлива на большие расстояния и чрезмерное использование азотных удобрений могут снизить экономию выбросов от одного и того же топлива по сравнению с природным газом на 15-50%[52]. Возобновляемые источники биотоплива начинают использоваться в авиации.

Атомна енергія

Главным преимуществом ядерной энергетики является возможность доставлять большие объемы базовой нагрузки, когда возобновляемые источники энергии недоступны. Она неоднократно классифицировалась как технология смягчения последствий изменения климата[53].

С другой стороны, ядерная энергетика сопряжена с экологическими рисками, которые могут перевесить выгоды. Помимо ядерных аварий, захоронение радиоактивных отходов может привести к ущербу и потерям в течение более чем одного миллиона лет. Выделенный плутоний может быть использован для ядерного оружия[54]. Общественное мнение о ядерной энергетике в разных странах сильно различается[55][56].

По состоянию на 2019 год стоимость продления срока службы атомных электростанций конкурентоспособна с другими технологиями производства электроэнергии, включая новые солнечные и ветровые проекты. Сообщается, что новые проекты сильно зависят от государственных субсидий[57].

Ведутся исследования ядерного синтеза в форме Международного экспериментального термоядерного реактора, но вряд ли термоядерный синтез получит коммерческое распространение до 2050 года[58].

Вуглецеві нейтральні і негативні види палива

Ископаемое топливо может быть ликвидировано с нулевым балансом выбросов углерода и углерод-отрицательных производство и транспортировку топлива, созданные с силой газа и GTL[59][60][61].

Природний газ

Природный газ, который в основном представляет собой метан, рассматривается как мостовое топливо, поскольку он производит примерно вдвое меньше CO2 чем горящий уголь[62]. Газовые электростанции могут обеспечить необходимую гибкость в производстве электроэнергии в сочетании с ветровой и солнечной энергией[63]. Но метан сам по себе является мощным парниковым газом, и в настоящее время он протекает из добывающих скважин, резервуаров для хранения, трубопроводов и городских распределительных труб для природного газа. В низкоуглеродном сценарии газовые электростанции все еще могли бы продолжать работать, если бы метан производился с использованием технологии преобразования энергии в газ с использованием возобновляемых источников энергии[64].

Збереження енергії

Энергия ветра и фотовольтаика могут поставлять большое количество электрической энергии, но не в любое время и место. Один из подходов - это разговор о запасаемых формах энергии. Это обычно приводит к потере эффективности. В ходе исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона, были рассчитаны самые низкие уровни стоимости различных систем для среднесрочного и сезонного хранения. В 2020 году наиболее экономически эффективными в зависимости от ритма зарядки будут гидроаккумулирующие электростанции (PHES), сжатый воздух (CAES) и литий-ионные аккумуляторы. На 2040 год прогнозируется более значительная роль лития и водорода[65].

 • Литий-ионные аккумуляторы широко используются на аккумуляторных электростанциях и с 2020 года начинают использоваться в системах хранения vehicle-to-grid[66]. Они обеспечивают достаточную эффективность кругового хода 75-90 %[67]. Однако их производство может вызвать экологические проблемы[68].
 • Водород может быть полезен для сезонного накопления энергии[69]. Низкая эффективность 30% должна значительно улучшиться, прежде чем накопление водорода сможет обеспечить такую же общую энергоэффективность, как и батареи. Для электрической сети немецкое исследование оценило высокие затраты на повторную конверсию в размере 0,176 евро/кВт*ч, заключив, что замена расширения электрической сети полностью системами повторной конверсии водорода не имеет смысла с экономической точки зрения. Концепция солнечного водорода обсуждается для отдаленных пустынных проектов, где сетевые соединения с центрами спроса недоступны[70]. Потому что он имеет больше энергии на единицу объема и иногда может быть лучше использовать водород в аммиаке[71].

Супермережа

Междугородние линии электропередач помогают свести к минимуму требования к хранению. Большая сеть может сгладить колебания энергии ветра. С глобальной сетью даже фотовольтаика может быть доступна в течение всего дня и ночи. Самые сильные высоковольтные соединения постоянного тока (HVDC) котируются с потерями всего 1,6% на 1000 км HVDC в настоящее время используется только для соединений точка-точка[72].

Китай построил множество соединений HVDC внутри страны и поддерживает идею глобальной межконтинентальной сети в качестве системообразующей системы для существующих национальных сетей переменного тока[72]. Суперсеть в США в сочетании с возобновляемой энергией может сократить выбросы парниковых газов на 80%[73].

Интеллектуальное управление сетями и нагрузкой

Вместо того чтобы расширять сети и хранилища для увеличения мощности, существует множество способов повлиять на размер и сроки спроса на электроэнергию со стороны потребителей. Идентификация и смещение электрических нагрузок может снизить затраты на электроэнергию, используя преимущества более низких внепиковых скоростей и сглаживая пики спроса. Традиционно энергетическая система рассматривала потребительский спрос как фиксированный и использовала централизованные варианты предложения для управления переменным спросом. Теперь более совершенные системы обработки данных и новые технологии хранения и генерации данных на местах могут сочетаться с передовым автоматизированным программным обеспечением для управления спросом, чтобы активно управлять спросом и реагировать на цены на энергорынке[74].

Учет времени использования является распространенным способом мотивации потребителей электроэнергии к снижению их пикового потребления нагрузки. Например, запуск посудомоечных машин и прачечной в ночное время после того, как пик прошел, снижает затраты на электроэнергию.

В динамических планах спроса устройства пассивно отключаются, когда напряжение ощущается в электрической сети. Этот метод может очень хорошо работать с термостатами, когда мощность на сетке проседает на небольшое количество, автоматически выбирается установка температуры низкой мощности, снижающая нагрузку на сетку. Например, миллионы холодильников уменьшают свое потребление, когда облака проходят над солнечными установками. Потребители должны иметь умный счетчик для того, чтобы коммунальные службы могли рассчитывать кредиты.

Устройства реагирования на запросы могут получать все виды сообщений из сети. Сообщение может быть запросом на использование режима низкой мощности, аналогичного динамическому спросу, на полное отключение при внезапном сбое в электросети или уведомлением о текущих и ожидаемых ценах на электроэнергию. Это позволяет электромобилям заряжаться по наименее дорогим тарифам независимо от времени суток. Vehicle-to-grid использует автомобильную батарею или топливный элемент для временного питания сети.

Декарбонізація транспорту

По прогнозам, к 2050 году от четверти до трех четвертей автомобилей на дорогах будут электрическими[75].

Водород может быть решением для дальних перевозок на грузовиках и водородных судах, где батареи сами по себе слишком тяжелы[76][77]. Легковые автомобили, использующие водород, уже производятся в небольших количествах. Будучи более дорогими, чем автомобили с батарейным питанием, они могут заправляться гораздо быстрее, предлагая более высокую дальность полета до 700 км[78]. Основным недостатком водорода является низкий КПД всего 30%. При использовании для транспортных средств требуется более чем в два раза больше энергии по сравнению с электромобилем на батарейках[79].

Хотя авиационное биотопливо используется в некоторой степени, по состоянию на 2019 год декарбонизация авиации к 2050 году, как утверждается, будет "действительно трудной"[80].

Декарбонізація нагріва

На долю строительного сектора приходится 23% глобальных энергетических выбросов CO2[81] около половины энергии используется для обогрева помещений и воды[82]. Сочетание электрических тепловых насосов и инсоляции зданий может значительно снизить потребность в первичной энергии. Как правило, электрификация отопления приведет к сокращению выбросов парниковых газов только в том случае, если электроэнергия будет поступать из низкоуглеродистых источников. Электростанция на ископаемом топливе может поставлять только 3 единицы электрической энергии на каждые 10 единиц высвобождаемой топливной энергии. Электрификация тепловых нагрузок может также обеспечить гибкий ресурс, который может участвовать в реагировании на спрос для интеграции переменных возобновляемых ресурсов в сеть.

Тепловой насос

Современный тепловой насос обычно производит примерно в три раза больше тепловой энергии, чем потребляемая электрическая энергия, что дает эффективный КПД 300%, в зависимости от коэффициента полезного действия. Он использует компрессор с электрическим приводом для работы холодильного цикла, который извлекает тепловую энергию из наружного воздуха и перемещает ее в обогреваемое пространство. В летние месяцы цикл кондиционирования воздуха может быть изменен на обратный. В районах со средними зимними температурами значительно ниже нуля наземные тепловые насосы более эффективны, чем воздушные тепловые насосы. Высокая закупочная цена теплового насоса по сравнению с нагревателями сопротивления может быть компенсирована, когда также требуется кондиционирование воздуха.

Имея долю рынка в 30% и чистую электроэнергию, тепловые насосы могут снизить глобальный уровень CO2 выбросы на 8% ежегодно[83]. Использование наземных тепловых насосов может снизить около 60% потребности в первичной энергии[84]. Использование избыточной возобновляемой энергии в тепловых насосах считается наиболее эффективным бытовым средством снижения глобального потепления и истощения запасов ископаемого топлива[85].

Нагрівання електричним опором

Лучистые обогреватели в домашних хозяйствах дешевы и широко распространены, но менее эффективны, чем тепловые насосы. В таких районах, как Норвегия, Бразилия и Квебек, где имеется большое количество гидроэлектроэнергии, электрическое тепло и горячая вода распространены повсеместно. Крупномасштабные резервуары для горячей воды могут использоваться для управления спросом и хранения переменной возобновляемой энергии в течение нескольких часов или дней.

Енергозбереження

Сокращение энергопотребления рассматривается как ключевое решение проблемы сокращения выбросов парниковых газов. По данным Международного энергетического агентства, повышение энергоэффективности зданий, промышленных процессов и транспорта может сократить мировые потребности в энергии в 2050 году на треть и помочь контролировать глобальные выбросы парниковых газов[86].

Енергетична ефективність

Эффективность охватывает широкий спектр средств - от изоляции зданий до общественного транспорта. Когенерация электрической энергии и централизованного теплоснабжения также повышает эффективность.

Спосіб життя та поведінка

В пятом оценочном докладе МГЭИК подчеркивается, что поведение, образ жизни и культурные изменения обладают высоким потенциалом смягчения последствий в некоторых секторах, особенно в дополнение к технологическим и структурным изменениям[87]. Например, это меньшее отопление комнаты или меньшее вождение автомобиля. В целом более высокий уровень потребления оказывает большее воздействие на окружающую среду. Было также показано, что источники выбросов распределены крайне неравномерно: 45% выбросов приходится на образ жизни всего лишь 10% мирового населения[88]. Несколько научных исследований показали, что когда относительно богатые люди хотят уменьшить свой углеродный след, они могут предпринять несколько ключевых действий, таких как жизнь без автомобилей (2,4 тонны CO2), избегание одного трансатлантического рейса туда и обратно (1,6 тонны) и питание растительной пищей (0,8 тонны)[89].

Они, по-видимому, значительно отличаются от популярных советов по "озеленению" своего образа жизни, которые, по-видимому, относятся в основном к категории "малоэффективных": замена обычного автомобиля гибридом (0,52 тонны); стирка одежды в холодной воде (0,25 тонны); переработка отходов (0,21 тонны); модернизация лампочек (0,10 тонны) и т. д. Исследователи обнаружили, что публичный дискурс о сокращении углеродного следа в подавляющем большинстве случаев фокусируется на поведении с низким уровнем воздействия, и что упоминание о поведении с высоким уровнем воздействия почти отсутствует в основных средствах массовой информации, правительственных публикациях, школьных учебниках и т. д[90][91].

Ученые также утверждают, что частичные изменения в поведении, такие как повторное использование пластиковых пакетов, не являются пропорциональной реакцией на изменение климата. Хотя эти дебаты и были бы полезными, они отвлекли бы внимание общественности от необходимости беспрецедентного масштабного изменения энергетической системы для быстрого обезуглероживания[92].

Діетичні зміни людства

В целом на продовольствие приходится самая большая доля выбросов парниковых газов, основанных на потреблении, и почти 20% глобального углеродного следа, за которым следуют жилье, мобильность, услуги, промышленные товары и строительство. Продовольствие и услуги более значимы в бедных странах, в то время как мобильность и промышленные товары более значимы в богатых странах[87]. Широкое внедрение вегетарианской диеты может сократить связанные с пищевыми продуктами выбросы парниковых газов на 63% к 2050 году[93]. Китай ввел новые диетические рекомендации в 2016 году, которые направлены на сокращение потребления мяса на 50% и тем самым сокращение выбросов парниковых газов на 1 миллиард тонн к 2030 году[94]. Исследование 2016 года показало, что налоги на мясо и молоко могут одновременно привести к сокращению выбросов парниковых газов и более здоровому питанию. Исследование проанализировало надбавки в размере 40% на говядину и 20% на молоко и показало, что оптимальный план позволит сократить выбросы на 1 миллиард тонн в год[95][96].

Перераспределение перевозок по видам транспорта

Тяжеловесные, большие личные транспортные средства (например, автомобили) требуют много энергии для перемещения и занимают много городского пространства[97][98]. Для их замены имеется несколько альтернативных видов транспорта. Европейский союз[99] сделал умную мобильность частью своей европейской зеленой сделки, и в умных городах умная мобильность также важна[100].

Поглиначі у видалення вуглецю

Углеродный сток - это естественный или искусственный резервуар, который накапливает и хранит некоторое углеродсодержащее химическое соединение в течение неопределенного периода времени, например растущий лес. Удаление углекислого газа с другой стороны - это постоянное удаление углекислого газа из атмосферы. Примерами являются прямой захват воздуха, усовершенствованные технологии выветривания, такие как хранение его в геологических формациях под землей. Эти процессы иногда рассматриваются как вариации поглотителей или смягчения последствий[101][102], а иногда как геоинженерия[103]. В сочетании с другими мерами по смягчению последствий поглощение и удаление углерода имеют решающее значение для достижения целевого показателя в 2 градуса[104].

Антарктический Центр совместных исследований климата и экосистем (ACE-CRC) отмечает, что одна треть ежегодных выбросов CO2 человечеством поглощается океанами[105]. Однако это также приводит к закислению океана, что может нанести вред морской флоре и фауне[106]. Подкисление понижает уровень карбонатных ионов, доступных для кальцификации организмов с образованием их оболочек. Эти организмы включают в себя виды планктона, которые вносят свой вклад в основу пищевой сети Южного океана. Однако подкисление может влиять на широкий спектр других физиологических и экологических процессов, таких как дыхание рыб, развитие личинок и изменение растворимости как питательных веществ, так и токсинов[105].

Лесовосстановление, предотвращение обезлесения и облесения

Почти 20 процентов (8 гигатонн CO2 /год) от общего объема выбросов парниковых газов были связаны с обезлесением в 2007 году. Подсчитано, что предотвращенная обезлесение сокращает выбросы CO2 в размере 1 тонны CO2 на 1-5 долл. США в виде альтернативных издержек от утраченного сельского хозяйства. Лесовосстановление, которое представляет собой пополнение запасов истощенных лесов, может сэкономить еще по меньшей мере 1 гигатонн CO2 в год при предполагаемых затратах в размере 5-15 долл[107]. Согласно исследованиям, проведенным в ETH Zurich, восстановление всех деградированных лесов во всем мире может захватить в общей сложности около 205 миллиардов тонн углерода (что составляет около 2/3 всех выбросов углерода, в результате чего глобальное потепление опустится ниже 2 °C)[108][109]. Лесоразведение происходит там, где раньше не было леса. Согласно исследованиям Тома Кроутера и др., там все еще достаточно места, чтобы посадить дополнительные 1,2 триллиона деревьев. Такое количество деревьев могло бы свести на нет последние 10 лет выбросов CO2 и секвестрировать 160 миллиардов тонн углерода[110][111][112][113]. Это видение реализуется в рамках кампании ООН "Миллиард деревьев". Другие исследования показали[114][115], что крупномасштабное облесение может принести больше вреда, чем пользы, или такие плантации, по оценкам, должны быть чрезмерно массивными для сокращения выбросов.

Передача прав на Землю из общественного достояния ее коренным жителям, которые на протяжении тысячелетий были заинтересованы в сохранении лесов, от которых они зависят, считается экономически эффективной стратегией сохранения лесов[116]. Это включает в себя защиту таких прав, закрепленных в существующих законах, таких как закон Индии "О правах на лес". Передача таких прав в Китае, возможно, самая крупная земельная реформа в наше время, как утверждается, привела к увеличению лесного покрова[117][118]. Предоставление права собственности на землю показало, что она имеет в два или три раза меньше расчистки, чем даже государственные парки, особенно в бразильской Амазонке[119][119]. Методы сохранения, которые исключают людей и даже выселяют жителей из охраняемых районов (называемые "сохранением крепости"), часто приводят к большей эксплуатации земли, поскольку коренные жители затем обращаются к работе для добывающих компаний, чтобы выжить.

С ростом интенсивного сельского хозяйства и урбанизации увеличивается количество заброшенных сельскохозяйственных угодий. По некоторым оценкам, на каждый акр вырубленного первичного старовозрастного леса приходится более 50 акров новых вторичных лесов, хотя они и не обладают тем же биологическим разнообразием, что и первичные леса, а первичные леса хранят на 60% больше углерода, чем эти новые вторичные леса[120][119]. Согласно исследованию в Science, стимулирование роста на заброшенных сельскохозяйственных землях может компенсировать многолетние выбросы углекислого газа[121]. Исследования Цюрихского университета ETH показывают, что Россия, Соединенные Штаты и Канада имеют наиболее пригодные для лесовосстановления земли[122][123].

Уникнути опустелювання

Восстановление лугов накапливает CO2 из воздуха в растительном материале. Пасущийся скот, обычно не оставленный бродить, поедал траву и сводил к минимуму любой рост травы. Однако трава, оставленная в покое, в конце концов вырастет, чтобы покрыть свои собственные растущие почки, препятствуя их фотосинтезу, и умирающее растение останется на месте[124]. Метод, предложенный для восстановления пастбищ, использует ограждения со многими небольшими загонами и перемещение стад из одного загона в другой через день или два, чтобы имитировать естественные пастбища и позволить траве расти оптимально[125][126]. Кроме того, когда часть листового вещества потребляется животным в стаде, соответствующее количество корневой материи также отслаивается, поскольку она не сможет поддерживать прежнее количество корневой материи, и в то время как большая часть потерянной корневой материи сгниет и попадет в атмосферу, часть углерода будет поглощена в почву. Подсчитано, что увеличение содержания углерода в почвах на 3,5 миллиарда гектаров сельскохозяйственных пастбищ в мире на 1% компенсировало бы почти 12-летние выбросы CO2. Аллан Сейвори, как часть целостного управления, утверждает, что, в то время как большие стада часто обвиняют в опустынивании, доисторические земли поддерживали большие или более крупные стада, и районы, где стада были удалены в Соединенных Штатах, все еще опустыниваются[127].

Кроме того, глобальное потепление, вызванное таянием вечной мерзлоты, которая хранит примерно в два раза больше углерода, выделяемого в настоящее время в атмосферу[128], высвобождает мощный парниковый газ, метан, в цикле положительной обратной связи, который, как опасаются, приведет к переломному моменту, называемому безудержным изменением климата. В то время как вечная мерзлота составляет около 14 градусов по Фаренгейту, снежное одеяло изолирует ее от более холодного воздуха, выше которого может быть 40 градусов ниже нуля по Фаренгейту[129]. Метод, предложенный для предотвращения такого сценария, состоит в том, чтобы вернуть крупных травоядных животных, таких как замеченные в Плейстоценовом парке, где они сохраняют землю более прохладной, уменьшая высоту снежного покрова примерно наполовину и устраняя кустарники и, таким образом, сохраняя землю более открытой для холодного воздуха[130].

Защита здоровых почв и восстановление поврежденных почв могли бы ежегодно удалять из атмосферы 5,5 миллиарда тонн углекислого газа, что примерно равно ежегодным выбросам США[131].

Уловлювання та зберігання вуглецю

Улавливание и хранение углерода (CCS) - это метод смягчения последствий изменения климата путем улавливания углекислого газа (CO2) из крупных точечных источников, таких как электростанции, и последующего безопасного хранения его вместо выброса в атмосферу. По оценкам МГЭИК, затраты на прекращение глобального потепления удвоились бы без CCS[132]. Международное энергетическое агентство заявляет, что CCS является "самой важной единой новой технологией для экономии CO2" в производстве электроэнергии и промышленности[133]. Норвежское газовое месторождение Слейпнер, начавшееся в 1996 году, хранит почти миллион тонн CO2 в год, чтобы избежать штрафов при добыче природного газа с необычно высоким уровнем CO2.[134] Согласно анализу Sierra Club, проект US Kemper, который должен был быть запущен в 2017 году, это самая дорогая электростанция, когда-либо построенная для ватт электроэнергии, которую она будет генерировать[135].

Підвищена стійкість до атмосферних впливів

Усиленное выветривание - это удаление углерода из воздуха в землю, усиление геохимического углеродного цикла, когда углерод минерализуется в породу. Проект CarbFix сочетается с улавливанием и хранением углерода на электростанциях, чтобы превратить углекислый газ в камень за относительно короткий период в два года. Хотя в этом проекте использовались базальтовые породы, оливин также показал себя многообещающим[132].

Геоінженерія

МГЭИК (2007) пришла к выводу, что варианты геоинженерии, такие как удобрение океана для удаления CO2 из атмосферы, остаются в значительной степени недоказанными[136]. Было сочтено, что надежные оценки затрат на геоинженерию еще не опубликованы.

Глава 28 доклада Национальной Академии Наук США (NAS) "О политических последствиях парникового потепления": "Смягчение последствий, адаптация и научная база" (1992) определила геоинженерию как "варианты, которые включали бы крупномасштабное проектирование нашей окружающей среды с целью борьбы или противодействия последствиям изменений в химии атмосферы"[137]. Они оценили ряд вариантов, чтобы попытаться дать предварительные ответы на два вопроса: Могут ли эти варианты работать и могут ли они быть выполнены с разумной стоимостью. Они также стремились стимулировать обсуждение третьего вопроса — какие могут быть неблагоприятные побочные эффекты. Были оценены увеличение поглощения океаном углекислого газа (связывание углерода) и экранирование некоторого количества солнечного света. NAS также утверждал, что "инженерные контрмеры должны быть оценены, но не должны быть реализованы без широкого понимания прямых последствий и потенциальных побочных эффектов, этических проблем и рисков". В июле 2011 года отчет Управления подотчетности правительства США по геоинженерии показал, что "в настоящее время технологии climate engineering не предлагают жизнеспособного ответа на глобальное изменение климата"[138].

Видалення вуглекислого газу

Удаление углекислого газа было предложено как метод уменьшения количества радиационного воздействия. В настоящее время изучаются различные способы искусственного улавливания и хранения углерода, а также усиления естественных процессов связывания. Основным естественным процессом является фотосинтез растений и одноклеточных организмов. Искусственные процессы различаются, и были высказаны опасения по поводу долгосрочных последствий некоторых из этих процессов[103].

Примечательно, что наличие дешевой энергии и подходящих участков для геологического хранения углерода может сделать улавливание углекислого газа в воздухе коммерчески жизнеспособным. Однако, как правило, ожидается, что улавливание углекислого газа в воздухе может быть неэкономичным по сравнению с улавливанием и хранением углерода из основных источников — в частности, электростанций, работающих на ископаемом топливе, нефтеперерабатывающих заводов и т. д. Как и в случае с американским проектом Кемпера с улавливанием углерода, затраты на производимую энергию значительно вырастут. CO2 также может быть использован в коммерческих теплицах, что дает возможность запустить технологию.

Управління сонячною радіацією

Основная цель управления солнечной радиацией - отражать солнечный свет и тем самым уменьшать глобальное потепление. Способность стратосферных сульфатных аэрозолей создавать глобальный эффект затемнения сделала их возможным кандидатом на использование в проектах климатической инженерии[139].

Розподіл за секторами

Сільське господарство

В сельскохозяйственной деятельности, смягчающее последствие изменения климата, обычно называют устойчивым сельским хозяйством, определяемым как хозяйство, которое "удовлетворяет продовольственные и текстильные потребности общества в настоящее время без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности"[140].

Одним из видов сельского хозяйства, считающимся относительно устойчивым, является регенеративное сельское хозяйство[141]. Оно включает в себя несколько методов, основными из которых являются: сохранение обработки почвы, разнообразие севооборотов и покровных культур, минимизация физических возмущений, минимизация использования химических веществ. Оно имеет и другие преимущества, такие как улучшение состояния почвы и, следовательно, урожайности. Некоторые крупные сельскохозяйственные компании, такие как General Mills и многие фермы, поддерживают его[142].

В Соединенных Штатах на почвы приходится около половины сельскохозяйственных выбросов парниковых газов, в то время как сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования выделяют 24%[143]. Во всем мире животноводство отвечает за 18% выбросов парниковых газов, согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН под названием "Длинная тень животноводства: экологические проблемы и варианты"[144].

АООС США утверждает, что методы управления почвой, которые могут уменьшить выбросы оксида азота (N2O) из почв, включают использование удобрений, орошение и обработку почвы. Обработка навоза и выращивание риса также производят газообразные выбросы.

Важные варианты смягчения последствий для сокращения выбросов парниковых газов от домашнего скота (особенно жвачных животных) включают генетический отбор[145][146], введение метанотрофных бактерий в рубец[147][148], модификацию рациона и управление выпасом скота[149][150][151]. Другие варианты включают в себя просто использование альтернатив без жвачных животных, таких как заменители молока и аналоги мяса. Нежвачный скот (например, птица) производит гораздо меньше выбросов[152].

Методы, которые усиливают связывание углерода в почве, включают безотвальное земледелие, мульчирование остатков, покровную обрезку и севооборот, которые все более широко используются в органическом сельском хозяйстве, чем в обычном земледелии[153][154]. Поскольку только 5% сельскохозяйственных угодий США в настоящее время используют мульчирование без обработки почвы и остатков, существует большой потенциал для связывания углерода[155].

Исследование 2015 года показало, что сельское хозяйство может истощить углерод почвы и сделать почву неспособной поддерживать жизнь; однако исследование также показало, что сохранение сельского хозяйства может защитить углерод в почве и восстановить ущерб с течением времени[156]. Практика земледелия покровных культур была признана климатически разумным сельским хозяйством[157]. Наилучшие методы управления для европейских почв были описаны как увеличение органического углерода почвы: преобразование пахотных земель в пастбища, внесение соломы, уменьшенная обработка почвы, внесение соломы в сочетании с уменьшенной обработкой почвы, система полосного земледелия и покровные культуры[158].

Что касается профилактики, то в Австралии разрабатываются вакцины для уменьшения значительного вклада в глобальное потепление метана, выделяемого домашним скотом в результате метеоризма и отрыжки[159].

Проект по смягчению последствий изменения климата с помощью сельского хозяйства был запущен в 2019 году "Глобальным Альянсом вечнозеленых растений". Цель состоит в том, чтобы изолировать углерод из атмосферы с помощью агролесоводства. К 2050 году восстановленная земля должна секвестрировать 20 миллиардов углерода ежегодно[160].

Транспорт

Транспортные выбросы составляют примерно 1/4 выбросов во всем мире[161] и еще более важны с точки зрения воздействия в развитых странах. Многие граждане развитых стран, которые часто ездят на личных автомобилях, видят, что более половины их воздействия на изменение климата связано с выбросами, производимыми их автомобилями. Такие виды массового транспорта, как автобус, легкорельсовый транспорт (метро и т. д.) и междугородний железнодорожный транспорт, являются далеко не самыми энергоэффективными средствами моторизованного транспорта для пассажиров, способными использовать во многих случаях более чем в двадцать раз меньше энергии на человека-расстояние, чем личный автомобиль. Современные энергоэффективные технологии, такие как электромобили, углеродно-нейтральный синтетический бензин и реактивное топливо, также могут помочь снизить потребление нефти, изменения в землепользовании и выбросы углекислого газа. Использование железнодорожного транспорта, особенно электрорельсового, по сравнению с гораздо менее эффективным воздушным транспортом и автомобильным транспортом значительно снижает выбросы вредных веществ[162][163]. С использованием электропоездов и автомобилей в транспорте появляется возможность запускать их с низкоуглеродистой мощностью, производя гораздо меньше выбросов.

Містобудівництво

Эффективное городское планирование для эксурбанизации направлено на сокращение пройденных транспортных миль, снижение выбросов от транспорта. Личные автомобили крайне неэффективны при перемещении пассажиров, в то время как общественный транспорт и велосипеды во много раз эффективнее (как и самый простой вид человеческого транспорта-ходьба). Все это поощряется городским/общинным планированием и является эффективным способом сокращения выбросов парниковых газов. Неэффективная практика развития землепользования привела к увеличению расходов на инфраструктуру, а также количества энергии, необходимой для транспорта, коммунальных услуг и зданий.

В то же время все большее число граждан и правительственных чиновников стали выступать за более рациональный подход к планированию землепользования. Эти разумные методы роста включают компактное развитие общин, множественный выбор транспорта, смешанное землепользование и практику сохранения зеленых насаждений. Эти программы обеспечивают экологические, экономические и качественные преимущества жизни, а также способствуют сокращению потребления энергии и выбросов парниковых газов.

Такие подходы, как новый урбанизм и транзитно-ориентированное проектирование, направлены на сокращение расстояний, преодолеваемых, особенно частными транспортными средствами, стимулирование общественного транспорта и повышение привлекательности пешеходных и велосипедных маршрутов. Это достигается за счет "средней плотности", смешанной планировки и концентрации жилья в шаговой доступности от городских центров и транспортных узлов.

Более разумная политика землепользования роста оказывает как прямое, так и косвенное влияние на поведение потребителей энергии. Например, использование энергии транспорта, являющегося главным потребителем нефтяного топлива, может быть значительно сокращено за счет более компактных и смешанных моделей освоения земель, что, в свою очередь, может быть обеспечено большим разнообразием неавтомобильных вариантов транспорта.

Проектирование зданий

Выбросы от жилищного строительства являются существенными[164], и поддерживаемые правительством программы повышения энергоэффективности могут иметь большое значение[165].

Новые здания могут быть построены с использованием пассивных солнечных конструкций зданий, низкоэнергетических зданий или технологий строительства с нулевой энергией с использованием возобновляемых источников тепла. Существующие здания можно сделать более эффективными за счет использования теплоизоляции, высокоэффективных приборов (в частности, водонагревателей и печей), газонаполненных окон с двойным или тройным остеклением, наружных оконных штор, а также ориентации и размещения зданий. Возобновляемые источники тепла, такие как неглубокая геотермальная и пассивная солнечная энергия, уменьшают количество выделяемых парниковых газов. В дополнение к проектированию зданий, которые более энергоэффективны для обогрева, можно проектировать здания, которые более энергоэффективны для охлаждения, используя более светлые, более отражающие материалы при развитии городских районов (например, окрашивая крыши в белый цвет) и сажая деревья[166][137]. Это экономит энергию, поскольку охлаждает здания и уменьшает эффект городского теплового острова, тем самым уменьшая использование кондиционеров.

Суспільний контроль

Другой рассматриваемый метод заключается в том, чтобы сделать углерод новой валютой путем введения торгуемых "личных углеродных кредитов". Идея заключается в том, что это будет стимулировать и мотивировать людей сокращать свой "углеродный след" тем, как они живут. Каждый гражданин получит бесплатную ежегодную квоту углерода, которую он сможет использовать для путешествий, покупки продуктов питания и ведения своих дел. Было высказано предположение, что с помощью этой концепции можно было бы фактически решить две проблемы; загрязнение окружающей среды и бедность, пенсионеры по старости на самом деле будут жить лучше, потому что они летают реже, поэтому они могут обналичить свою квоту в конце года, чтобы оплатить счета за отопление и так далее.

Населення

Различные организации продвигают планирование народонаселения человека как средство смягчения последствий глобального потепления. Предлагаемые меры включают улучшение доступа к услугам в области планирования семьи и репродуктивного здоровья и информации, сокращение наталистической политики, просвещение общественности о последствиях продолжающегося роста населения и улучшение доступа женщин к образованию и экономическим возможностям.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Environmental Research Letters, рождение одного ребенка меньше будет иметь гораздо более существенное влияние на выбросы парниковых газов по сравнению, например, с проживанием без автомобиля или употреблением растительной диеты. Однако это было подвергнуто критике: как за категориальную ошибку при отнесении выбросов потомков к их предкам, так и за очень длительную временную шкалу сокращений.

Усилия по контролю за народонаселением сдерживаются тем, что в некоторых странах существует своего рода табу на рассмотрение любых таких усилий. Кроме того, различные религии не поощряют или запрещают некоторые или все формы контроля над рождаемостью. Численность населения оказывает значительно различное влияние на глобальное потепление в разных странах на душу населения, поскольку производство антропогенных парниковых газов на душу населения сильно варьируется в зависимости от страны.

Примітки

 1. а б Intergovernmental Panel on Climate Change. . — ISBN 978-0-511-54601-3.
 2. Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers // Climate Change 2007. — Cambridge : Cambridge University Press. — С. 1–24. — ISBN 978-0-511-54601-3.
 3. Indonesian Climate Policy and Data in CAIT Indonesia Climate Data Explorer (PINDAI). Climate Change and Law Collection. Процитовано 27 вересня 2020. 
 4. Joyce Laird. PV's falling costs // Renewable Energy Focus. — 2011-03. — Т. 12, вип. 2. — С. 52–56. — ISSN 1755-0084. — DOI:10.1016/s1755-0084(11)70048-5.
 5. Edward B. Barbier. PIIE–WRI analysis of a green recovery program for the United States // A Global Green New Deal. — Cambridge : Cambridge University Press. — С. 281–286. — ISBN 978-0-511-84460-7.
 6. Liqi CHEN. The role of the Arctic and Antarctic and their impact on global climate change: Further findings since the release of IPCC AR4, 2007 // ADVANCES IN POLAR SCIENCE. — 2014-01-08. — Т. 24, вип. 2. — С. 79–85. — ISSN 1674-9928. — DOI:10.3724/sp.j.1085.2013.00079.
 7. K. Baxby. Lack of transparency regarding collaboration with industry // BMJ. — 2013-10-29. — Т. 347, вип. oct29 30. — С. f6469–f6469. — ISSN 1756-1833. — DOI:10.1136/bmj.f6469.
 8. а б Annex A: OECD Country Pledges to UNFCCC. dx.doi.org. 7 листопада 2011. Процитовано 27 вересня 2020. 
 9. Minute on UNFCCC Conference of the Parties - COP 15 in Copenhagen // The Ecumenical Review. — 2010-06-15. — Т. 62, вип. 2. — С. 229–231. — ISSN 1758-6623 0013-0796, 1758-6623. — DOI:10.1111/j.1758-6623.2010.00060_3.x.
 10. IPCC 94 Proceedings. Scaling New Heights in Technical Communication // IPCC 94 Proceedings Scaling New Heights in Technical Communication IPCC-94. — IEEE, 1994. — ISBN 0-7803-1936-2. — DOI:10.1109/ipcc.1994.347556.
 11. а б Maurizio Michelini. IPCC 'Summary for Policymakers' in TAR: Do its Results Give a Support Always Adequate to the Urgencies of Kyoto Global Negotiations? // SSRN Electronic Journal. — 2001. — ISSN 1556-5068. — DOI:10.2139/ssrn.291944.
 12. Comparative price levels. dx.doi.org. 15 січня 2019. Процитовано 27 вересня 2020. 
 13. Gyorgyi Gurban. United Nations Framework Convention on Climate Change // Encyclopedia of Global Warming & Climate Change. — 2455 Teller Road,  Thousand Oaks  California  91320  United States : SAGE Publications, Inc.. — ISBN 978-1-4129-9261-9, 978-1-4522-1856-4.
 14. Patricia Sturgess. Reading List: Training session on IPCC WGII contribution to AR5. — Evidence on Demand, 2014-11.
 15. Frederic Sampedro, Jaime Kulisevsky. Author response to Wang et al. Blood neurofilament light chain in Parkinson's disease: A biological marker for prediction of cognitive impairment? // Parkinsonism & Related Disorders. — 2020-06. — ISSN 1353-8020. — DOI:10.1016/j.parkreldis.2020.05.025.
 16. Eugenie L. Birch. A Review of “Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability” and “Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change” // Journal of the American Planning Association. — 2014-04-03. — Т. 80, вип. 2. — С. 184–185. — ISSN 1939-0130 0194-4363, 1939-0130. — DOI:10.1080/01944363.2014.954464.
 17. H. Douglas Lightfoot. Nomenclature, Radiative Forcing and Temperature Projections in IPCC Climate Change 2007: The Physical Science Basis (AR4) // Energy & Environment. — 2010-11. — Т. 21, вип. 7. — С. 815–831. — ISSN 2048-4070 0958-305X, 2048-4070. — DOI:10.1260/0958-305x.21.7.815.
 18. K. S. Bose, R. H. Sarma. Delineation of the intimate details of the backbone conformation of pyridine nucleotide coenzymes in aqueous solution // Biochemical and Biophysical Research Communications. — 1975-10-27. — Т. 66, вип. 4. — С. 1173–1179. — ISSN 1090-2104. — DOI:10.1016/0006-291x(75)90482-9.
 19. IPCC 96: Communication on the Fast Track. IPCC 96 Proceedings // IPCC 96 Communication on the Fast Track IPCC 96 Proceedings IPCC-96. — IEEE, 1996. — ISBN 0-7803-3689-5. — DOI:10.1109/ipcc.1996.552574.
 20. Marcelo De Sousa Tavares. Urological Disturbances in Children with Cerebral Palsy : Short Review // Integrative Pediatrics and Child Care. — 2018-12-31. — Т. 1, вип. 1. — С. 63–66. — ISSN 2637-966X. — DOI:10.18314/ipcc.v1i1.1446.
 21. Kevin Anderson, Alice Bows. Beyond ‘dangerous’ climate change: emission scenarios for a new world // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. — 2011-01-13. — Т. 369, вип. 1934. — С. 20–44. — ISSN 1471-2962 1364-503X, 1471-2962. — DOI:10.1098/rsta.2010.0290.
 22. Kevin Anderson, Alice Bows. A new paradigm for climate change // Nature Climate Change. — 2012-08-28. — Т. 2, вип. 9. — С. 639–640. — ISSN 1758-6798 1758-678X, 1758-6798. — DOI:10.1038/nclimate1646.
 23. Mark Zeitoun, Marisa Goulden, David Tickner. Current and future challenges facing transboundary river basin management // Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. — 2013-05-29. — Т. 4, вип. 5. — С. 331–349. — ISSN 1757-7780. — DOI:10.1002/wcc.228.
 24. а б NETWATCH: Botany's Wayback Machine // Science. — 2007-06-15. — Т. 316, вип. 5831. — С. 1547d–1547d. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — DOI:10.1126/science.316.5831.1547d.
 25. Original PDF. dx.doi.org. Процитовано 27 вересня 2020. 
 26. G. Hymus, R. Valentini. Terrestrial vegetation as a carbon dioxide sink. // Greenhouse gas sinks. — Wallingford : CABI. — С. 11–30. — ISBN 978-1-84593-189-6.
 27. Humberto Llavador, John E. Roemer. Global Unanimity Equilibrium on the Carbon Budget // SSRN Electronic Journal. — 2019. — ISSN 1556-5068. — DOI:10.2139/ssrn.3362590.
 28. а б в Hans Pihan, Nils Peters, Jean-Marie Annoni, Ansgar Felbecker, Olivier Rouaud. Fortschritte bei der Diagnose und Therapie von Demenzerkrankungen // Schweizerische Ärztezeitung. — 2020-05-06. — ISSN 1424-4004 0036-7486, 1424-4004. — DOI:10.4414/saez.2020.18882.
 29. C.J. Hahn,, S.G. Warren, (2003-11). Cloud Climatology for Land Stations Worldwide, 1971-1996. Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) Datasets. Процитовано 27 вересня 2020. 
 30. Anonymous (6 березня 2017). review of 'Global fire emissions estimates during 1997-2015'. dx.doi.org. Процитовано 27 вересня 2020. 
 31. Andrew Peters. O’Herlihy (Née Noonan) // The Missouri Review. — 2020. — Т. 43, вип. 1. — С. 10–23. — ISSN 1548-9930. — DOI:10.1353/mis.2020.0001.
 32. Liotyphlops albirostris (Peters, 1857). — Universidad de La Salle, 2020-05-14.
 33. Intergovernmental Panel on Climate Change. Introductory Chapter // Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change. — Cambridge : Cambridge University Press. — С. 111–150. — ISBN 978-1-107-41541-6.
 34. Will Steffen, Johan Rockström, Katherine Richardson, Timothy M. Lenton, Carl Folke. Trajectories of the Earth System in the Anthropocene // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2018-08-06. — Т. 115, вип. 33. — С. 8252–8259. — ISSN 1091-6490 0027-8424, 1091-6490. — DOI:10.1073/pnas.1810141115.
 35. Intergovernmental Panel on Climate Change. Social, Economic, and Ethical Concepts and Methods // Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change. — Cambridge : Cambridge University Press. — С. 207–282. — ISBN 978-1-107-41541-6.
 36. Shelagh Whitley, Laurie van der Burg. Reforming Fossil Fuel Subsidies // The Politics of Fossil Fuel Subsidies and their Reform. — Cambridge University Press. — С. 47–65. — ISBN 978-1-108-24194-6, 978-1-108-41679-5.
 37. J. Bohannon. CLIMATE CHANGE: IPCC Report Lays Out Options for Taming Greenhouse Gases // Science. — 2007-05-11. — Т. 316, вип. 5826. — С. 812–814. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — DOI:10.1126/science.316.5826.812.
 38. Intergovernmental Panel on Climate Change. Sustainable Development and Equity // Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change. — Cambridge : Cambridge University Press. — С. 283–350. — ISBN 978-1-107-41541-6.
 39. New York Times Business World Survey, 1986-1987. ICPSR Data Holdings. 1 травня 1990. Процитовано 30 вересня 2020. 
 40. Paul Gipe. The Wind Rush of 99 // World Renewable Energy Congress VI. — Elsevier, 2000. — С. 124–129. — ISBN 978-0-08-043865-8.
 41. John H. Perkins. Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: 2011. Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group III—Mitigation of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, England. 1,088 pp. $100.00 hardcover (ISBN13: 9781107607101). Also available for free at http://srren.ipcc-wg3.de/report (ca. 1,544 pp.). // Environmental Practice. — 2012-09. — Т. 14, вип. 3. — С. 237–238. — ISSN 1466-0474 1466-0466, 1466-0474. — DOI:10.1017/s1466046612000233.
 42. Michael Godec, George Koperna, John Gale. CO2-ECBM: A Review of its Status and Global Potential // Energy Procedia. — 2014. — Т. 63. — С. 5858–5869. — ISSN 1876-6102. — DOI:10.1016/j.egypro.2014.11.619.
 43. Santosh Raikar, Seabron Adamson. Managing transmission costs and risks for renewable projects // Renewable Energy Finance. — Elsevier, 2020. — С. 131–140. — ISBN 978-0-12-816441-9.
 44. Support System of China’s Energy Science & Technology Roadmap to 2050 // Energy Science & Technology in China: A Roadmap to 2050. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. — С. 99–102. — ISBN 978-3-642-05319-1, 978-3-642-05320-7.
 45. Moiz Bohra, Nilay Shah. Optimising the role of solar PV in Qatar’s power sector // Energy Reports. — 2020-02. — Т. 6. — С. 194–198. — ISSN 2352-4847. — DOI:10.1016/j.egyr.2019.11.062.
 46. Available Solar Radiation // Solar Engineering of Thermal Processes, Photovoltaics and Wind. — 2020-02-25. — С. 45–140. — DOI:10.1002/9781119540328.ch2.
 47. M.Sc. in Wind Energy at the Technical University of Denmark (DTU) // Wind Engineering. — 2005-03. — Т. 29, вип. 2. — С. 187–190. — ISSN 2048-402X 0309-524X, 2048-402X. — DOI:10.1260/0309524054797177.
 48. Grain Transportation Report, March 19, 2020. — U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, 2020-03-19.
 49. Companion March 2020: full issue PDF // BSAVA Companion. — 2020-03-01. — Т. 2020, вип. 3. — С. 1–39. — ISSN 2041-2495 2041-2487, 2041-2495. — DOI:10.22233/20412495.0320.1.
 50. B. Glover, K.L. Walløe. Operation of large Norwegian hydropower reservoirs after quantifying the downstream flood control benefits // Sustainable and Safe Dams Around the World. — CRC Press, 2019-08-08. — С. 1563–1575. — ISBN 978-0-429-31977-8.
 51. Figure 1: Minimum-Spanning-Tree of 462 hemagglutinin gene sequences of “Old-World”-orthopoxviruses retrieved from NCBI (March 2018).. dx.doi.org. Процитовано 30 вересня 2020. 
 52. Satellite helps estimate forest biomass, carbon sink // Nature India. — 2016-01-20. — ISSN 1755-3180. — DOI:10.1038/nindia.2016.7.
 53. Fiji should step up action to protect human rights from environmental risks, UN expert says. Climate Change and Law Collection. Процитовано 30 вересня 2020. 
 54. S. Ion. Climate change in an energy hungry world brings new nuclear dawn // IET Seminar on Engineering a Safer Global Climate: The Power Sector's Response. — IEE, 2008. — ISBN 978-0-86341-943-0. — DOI:10.1049/ic:20080650.
 55. Global Views on the Death of Osama Bin Laden, 2011. ICPSR Data Holdings. 3 липня 2012. Процитовано 30 вересня 2020. 
 56. Ipsos. Der Neue Pauly. Процитовано 30 вересня 2020. 
 57. Figure V.29. Official development assistance: the United Kingdom. dx.doi.org. Процитовано 30 вересня 2020. 
 58. ITER L-Mode Confinement Database. — Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1997-10-01.
 59. Michael Kühn, Martin Streibel, Natalie Nakaten, Thomas Kempka. Integrated Underground Gas Storage of CO2 and CH4 to Decarbonise the “Power-to-gas-to-gas-to-power” Technology // Energy Procedia. — 2014. — Т. 59. — С. 9–15. — ISSN 1876-6102. — DOI:10.1016/j.egypro.2014.10.342.
 60. Mark Peplow. Cheap battery stores energy for a rainy day // Nature. — 2014-01-08. — ISSN 1476-4687 0028-0836, 1476-4687. — DOI:10.1038/nature.2014.14486.
 61. Larry Schuster. SURGERY MAY STOP THE SEIZURES // Neurology Now. — 2005. — Т. 1, вип. 1. — С. 28–30. — ISSN 1553-3271. — DOI:10.1097/01222928-200501010-00008.
 62. William Moomaw, Peter Burgherr, Garvin Heath, Manfred Lenzen, John Nyboer. Methodology // Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. — Cambridge : Cambridge University Press. — С. 973–1000. — ISBN 978-1-139-15115-3.
 63. Joachim Bertsch, Christian Growitsch, Stefan Lorenczik, Stephan Nagl. Flexibility in Europe's power sector — An additional requirement or an automatic complement? // Energy Economics. — 2016-01. — Т. 53. — С. 118–131. — ISSN 0140-9883. — DOI:10.1016/j.eneco.2014.10.022.
 64. Role of power-to-gas in energy transition. energyo. 1 січня 2019. Процитовано 30 вересня 2020. 
 65. Anonymous (10 липня 2019). Review of manuscript by Schmidt et al.. dx.doi.org. Процитовано 30 вересня 2020. 
 66. BASF plans recycling plant for electric batteries // Focus on Catalysts. — 2020-05. — Т. 2020, вип. 5. — С. 4. — ISSN 1351-4180. — DOI:10.1016/j.focat.2020.04.022.
 67. Charles Thomas Parker, George M Garrity (1 січня 2003). Exemplar Abstract for Aliiroseovarius halocynthiae (Kim et al. 2012) Park et al. 2015 emend. Hördt et al. 2020, Pseudoroseovarius halocynthiae (Kim et al. 2012) Sun et al. 2015 emend. Hördt et al. 2020 pro synon. Aliiroseovarius halocynthiae (Kim et al. 2012) Park et al. 2015 emend. Hördt et al. 2020 and Roseovarius halocynthiae Kim et al. 2012.. The NamesforLife Abstracts. Процитовано 30 вересня 2020. 
 68. Our Wired Nerves. — 2020. — DOI:10.1016/c2019-0-03259-1.
 69. Hai-Wen Li, Etsuo Akiba. Hydrogen Storage: Conclusions and Future Perspectives // Green Energy and Technology. — Tokyo : Springer Japan, 2016. — С. 279–282. — ISBN 978-4-431-56040-1, 978-4-431-56042-5.
 70. Sotirios Karellas, Tryfon C. Roumpedakis. Solar thermal power plants // Solar Hydrogen Production. — Elsevier, 2019. — С. 179–235. — ISBN 978-0-12-814853-2.
 71. Green Shipping project to develop sustainable Wadden Sea shipping // Fuel Cells Bulletin. — 2020-08. — Т. 2020, вип. 8. — С. 6. — ISSN 1464-2859. — DOI:10.1016/s1464-2859(20)30340-0.
 72. а б Qili Huang. Insights for global energy interconnection from China renewable energy development // Global Energy Interconnection. — 2020-02. — Т. 3, вип. 1. — С. 1–11. — ISSN 2096-5117. — DOI:10.1016/j.gloei.2020.03.006.
 73. Michael West, Thomas Baldwin. Energy storage and supergrid integration // 2013 North American Power Symposium (NAPS). — IEEE, 2013-09. — ISBN 978-1-4799-1255-1. — DOI:10.1109/naps.2013.6666892.
 74. The University of Technology Sydney (UTS) // The Grants Register 2019. — London : Palgrave Macmillan UK, 2018-11-13. — С. 917–917. — ISBN 978-1-349-95809-2, 978-1-349-95810-8.
 75. Feng Chen. Inductive power transfer technology for road transport electrification // Eco-Efficient Pavement Construction Materials. — Elsevier, 2020. — С. 383–399. — ISBN 978-0-12-818981-8.
 76. How to build a better battery // Physics Today. — 2008. — ISSN 1945-0699. — DOI:10.1063/pt.5.022205.
 77. Paul L. Joskow. Transmission Capacity Expansion Is Needed to Decarbonize the Electricity Sector Efficiently // Joule. — 2020-01. — Т. 4, вип. 1. — С. 1–3. — ISSN 2542-4351. — DOI:10.1016/j.joule.2019.10.011.
 78. H2 Logic station for H2 Mobility Germany, Denmark repeat order // Fuel Cells Bulletin. — 2016-01. — Т. 2016, вип. 1. — С. 7. — ISSN 1464-2859. — DOI:10.1016/s1464-2859(16)30017-7.
 79. Kamil Liberadzki, Marcin Liberadzki. O zachowaniu sii hybrydowego kapitaau przedsiibiorstwa w sytuacji napiitej na przykkadzie Volkswagen AG (The Behaviour of Hybrid Capital Securities When Issuer is in Distress. The Volkswagen AG Case) // SSRN Electronic Journal. — 2017. — ISSN 1556-5068. — DOI:10.2139/ssrn.3082351.
 80. Simon Holoda, Branislav Kandera, Marian Jancik, Nikolas Zacik. Digital transformation of ATM - improving EUROCONTROL Network Manager B2B // 2019 New Trends in Aviation Development (NTAD). — IEEE, 2019-09. — ISBN 978-1-7281-4079-7. — DOI:10.1109/ntad.2019.8875558.
 81. International Waste Hierarchy according to the IPCC. dx.doi.org. 24 травня 2018. Процитовано 4 жовтня 2020. 
 82. Renovating Historic Buildings - IEA SHC Task 59 Flyer. — IEA SHC Task 59, 2019-01-15.
 83. Iain Staffell, Dan Brett, Nigel Brandon, Adam Hawkes. A review of domestic heat pumps // Energy & Environmental Science. — 2012. — Т. 5, вип. 11. — С. 9291. — ISSN 1754-5706 1754-5692, 1754-5706. — DOI:10.1039/c2ee22653g.
 84. Anabela Duarte Carvalho, Dimitris Mendrinos, Anibal T. De Almeida. Ground source heat pump carbon emissions and primary energy reduction potential for heating in buildings in Europe—results of a case study in Portugal // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2015-05. — Т. 45. — С. 755–768. — ISSN 1364-0321. — DOI:10.1016/j.rser.2015.02.034.
 85. André Sternberg, André Bardow. Power-to-What? – Environmental assessment of energy storage systems // Energy & Environmental Science. — 2015. — Т. 8, вип. 2. — С. 389–400. — ISSN 1754-5706 1754-5692, 1754-5706. — DOI:10.1039/c4ee03051f.
 86. Imitate europeans and clean up confusion, says study // Banks in Insurance Report. — 1999-10. — Т. 15, вип. 6. — С. 14–16. — ISSN 1530-9991 8756-6079, 1530-9991. — DOI:10.1002/bir.3820150608.
 87. а б Intergovernmental Panel on Climate Change. Working Group III,. {{{Заголовок}}}. — ISBN 978-1-107-05821-7, 1-107-05821-X, 978-1-107-65481-5, 1-107-65481-5.
 88. Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman. Global Inequality Dynamics: New Findings from WID.world. — Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2017-02.
 89. Seth Wynes, Kimberly A Nicholas. The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions // Environmental Research Letters. — 2017-07-01. — Т. 12, вип. 7. — С. 074024. — ISSN 1748-9326. — DOI:10.1088/1748-9326/aa7541.
 90. Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich, Rodolfo Dirzo. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2017-07-10. — Т. 114, вип. 30. — С. E6089–E6096. — ISSN 1091-6490 0027-8424, 1091-6490. — DOI:10.1073/pnas.1704949114.
 91. S. L. Pimm, C. N. Jenkins, R. Abell, T. M. Brooks, J. L. Gittleman. The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection // Science. — 2014-05-29. — Т. 344, вип. 6187. — С. 1246752–1246752. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — DOI:10.1126/science.1246752.
 92. Rakhee Goyal. Miosis with Dexmedetomidine -every little helps, every picture tells a story // BJA: British Journal of Anaesthesia. — 2013-11-18. — Т. 111, вип. eLetters. — ISSN 1471-6771 0007-0912, 1471-6771. — DOI:10.1093/bja/el_10817.
 93. Global warming could delay next ice age, say scientists // Physics Today. — 2012. — ISSN 1945-0699. — DOI:10.1063/pt.5.025804.
 94. Mitgliederversammlung 2016 // CNE Pflegemanagement. — 2016-12. — Т. 03, вип. 06. — С. 20–20. — ISSN 2626-6229 2196-9310, 2626-6229. — DOI:10.1055/s-0042-118340.
 95. United Kingdom 2016: marginal tax wedge decomposition. dx.doi.org. Процитовано 4 жовтня 2020. 
 96. Marco Springmann, Daniel Mason-D’Croz, Sherman Robinson, Keith Wiebe, H. Charles J. Godfray. Mitigation potential and global health impacts from emissions pricing of food commodities // Nature Climate Change. — 2016-11-07. — Т. 7, вип. 1. — С. 69–74. — ISSN 1758-6798 1758-678X, 1758-6798. — DOI:10.1038/nclimate3155.
 97. Mark Stevenson. Fewer cars, healthier cities // BMJ. — 2019-12-18. — С. l6605. — ISSN 1756-1833. — DOI:10.1136/bmj.l6605.
 98. Frank Jung. "We believe in democratizing electric cars" // ATZ worldwide. — 2020-09-25. — Т. 122, вип. 10. — С. 22–25. — ISSN 2192-9076. — DOI:10.1007/s38311-020-0307-9.
 99. Bjarne R. Andersen, Dennis Woodford, Geoff Love. FACTS Planning Studies // CIGRE Green Books. — Cham : Springer International Publishing, 2020. — С. 1–34. — ISBN 978-3-319-71926-9, 978-3-319-71926-9.
 100. Darya Bululukova, Momir Tabakovic, Harald Wahl. Smart Cities Education as Mobility, Energy & ICT Hub // Proceedings of the 5th International Conference on Smart Cities and Green ICT Systems. — SCITEPRESS - Science and and Technology Publications, 2016. — ISBN 978-989-758-184-7. — DOI:10.5220/0005908601170124.
 101. OECD Environmental Outlook to 2050 (Summary in Slovenian) // OECD Environmental Outlook. — 2012-03-15. — ISSN 1999-155X. — DOI:10.1787/env_outlook-2012-sum-sl.
 102. Technology Roadmap: Carbon Capture and Storage // IEA Technology Roadmaps. — 2009-10-09. — ISSN 2218-2837. — DOI:10.1787/9789264088122-en.
 103. а б Masahiro Sugiyama, Atsushi Ishii, Shinichiro Asayama, Takanobu Kosugi. Solar Geoengineering Governance // Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. — 2018-04-26. — DOI:10.1093/acrefore/9780190228620.013.647.
 104. What You Need to Know About Energy. — 2008-04-25. — DOI:10.17226/12204.
 105. а б 3 The Website as Archived Object // Digital Methods. — The MIT Press, 2013. — ISBN 978-0-262-31338-4.
 106. David D. Simpson. Archived Tips for Teaching Statistics // PsycCRITIQUES. — 2013. — Т. 58, вип. 14. — ISSN 1554-0138. — DOI:10.1037/a0031811.
 107. Nicholas Stern. The Economics of Stabilisation // The Economics of Climate Change. — Cambridge : Cambridge University Press. — С. 191–192. — ISBN 978-0-511-81743-4.
 108. Figure 2.5. Two-thirds of potential revenue from concessions in natural forests is not collected. dx.doi.org. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 109. Robin Chazdon, Pedro Brancalion. Restoring forests as a means to many ends // Science. — 2019-07-04. — Т. 365, вип. 6448. — С. 24–25. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — DOI:10.1126/science.aax9539.
 110. Rachel Ehrenberg. Global forest survey finds trillions of trees // Nature. — 2015-09-02. — ISSN 1476-4687 0028-0836, 1476-4687. — DOI:10.1038/nature.2015.18287.
 111. AFN National Chief Tells World Leaders at UN Conference that Acting on Indigenous Rights Most Effective Way to Combat Climate Change. Climate Change and Law Collection. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 112. LAS VEGAS SANDS CORP., a Nevada corporation, Plaintiff, v. UKNOWN REGISTRANTS OF www.wn0000.com, www.wn1111.com, www.wn2222.com, www.wn3333.com, www.wn4444.com, www.wn5555.com, www.wn6666.com, www.wn7777.com, www.wn8888.com, www.wn9999.com, www.112211.com, www.4456888.com, www.4489888.com, www.001148.com, and www.2289888.com, Defendants. // Gaming Law Review and Economics. — 2016-12. — Т. 20, вип. 10. — С. 859–868. — ISSN 1941-5494 1097-5349, 1941-5494. — DOI:10.1089/glre.2016.201011.
 113. Sanja Bahun, Bojana Petrić. Homing in on Home // Thinking Home. — Routledge, 2020-06-07. — С. 1–13. — ISBN 978-1-003-08721-2.
 114. Common treatments do more harm than good for chronic primary pain // PharmacoEconomics & Outcomes News. — 2020-08. — Т. 860, вип. 1. — С. 35–35. — ISSN 1179-2043 1173-5503, 1179-2043. — DOI:10.1007/s40274-020-7081-1.
 115. Lena R. Boysen, Wolfgang Lucht, Dieter Gerten, Vera Heck, Timothy M. Lenton. The limits to global-warming mitigation by terrestrial carbon removal // Earth's Future. — 2017-05. — Т. 5, вип. 5. — С. 463–474. — ISSN 2328-4277. — DOI:10.1002/2016ef000469.
 116. Drones find their way // New Scientist. — 2016-07. — Т. 231, вип. 3084. — С. 22–23. — ISSN 0262-4079. — DOI:10.1016/s0262-4079(16)31368-9.
 117. Hollins, Sir (Arthur) Meyrick, (16 July 1876–30 July 1938) // Who Was Who. — Oxford University Press, 2007-12-01.
 118. {{{Заголовок}}}.
 119. а б в Allen Blackman, Peter Veit. Titled Amazon Indigenous Communities Cut Forest Carbon Emissions // Ecological Economics. — 2018-11. — Т. 153. — С. 56–67. — ISSN 0921-8009. — DOI:10.1016/j.ecolecon.2018.06.016.
 120. New York Times New York City Poll, January 2003. ICPSR Data Holdings. 16 травня 2003. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 121. Litton, Andrew, (born 16 May 1959), conductor and pianist; Music Director, New York City Ballet, since 2016 // Who's Who. — Oxford University Press, 2007-12-01.
 122. Bjarne Lorenzen. Earth’s Magnetic Field—The Key to Global Warming // Journal of Geoscience and Environment Protection. — 2019. — Т. 07, вип. 07. — С. 25–38. — ISSN 2327-4344 2327-4336, 2327-4344. — DOI:10.4236/gep.2019.77003.
 123. Jean-Francois Bastin, Yelena Finegold, Claude Garcia, Danilo Mollicone, Marcelo Rezende. The global tree restoration potential // Science. — 2019-07-04. — Т. 365, вип. 6448. — С. 76–79. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — DOI:10.1126/science.aax0848.
 124. Big and beautiful: how the brics economies could save the planet // virtual water. — I.B. Tauris & Co Ltd, 2011. — ISBN 978-0-7556-2052-4, 978-1-84511-984-3.
 125. Global warming may affect Antarctic's ability to absorb carbon // Physics Today. — 2013. — ISSN 1945-0699. — DOI:10.1063/pt.5.026865.
 126. How the Courts Can Help in the Climate Change Fight. Climate Change and Law Collection. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 127. Tim Dutz, Martin Knöll, Sandro Hardy, Stefan Göbel. How Mobile Devices Could Change the Face of Serious Gaming // I-COM. — 2013-01. — Т. 12, вип. 2. — ISSN 1618-162X 2196-6826, 1618-162X. — DOI:10.1515/icom.2013.0013.
 128. P. Falkowski. The Global Carbon Cycle: A Test of Our Knowledge of Earth as a System // Science. — 2000-10-13. — Т. 290, вип. 5490. — С. 291–296. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — DOI:10.1126/science.290.5490.291.
 129. Sid Perkins. Some trees could help fight climate change // Science. — 2016-03-16. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — DOI:10.1126/science.aaf4200.
 130. K. M. Walter, S. A. Zimov, J. P. Chanton, D. Verbyla, F. S. Chapin. Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming // Nature. — 2006-09. — Т. 443, вип. 7107. — С. 71–75. — ISSN 1476-4687 0028-0836, 1476-4687. — DOI:10.1038/nature05040.
 131. COVID-19 updates: 18 March 2020 – 3 April 2020 // The Pharmaceutical Journal. — 2020. — ISSN 2053-6186. — DOI:10.1211/pj.2020.20207894.
 132. а б The Guardian view on climate change: see you in court. Climate Change and Law Collection. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 133. Geoff Bertram, Simon Terry. How Did We Get Into This Mess? // The Carbon Challenge: New Zealand's Emissions Trading Scheme. — Bridget Williams Books, 2010. — С. 31–50. — ISBN 978-1-877242-46-5.
 134. Nediljka Gaurina-Međimurec, Karolina Novak Mavar. Carbon Capture and Storage (CCS): Geological Sequestration of CO2 // CO2 Sequestration. — IntechOpen, 2020-07-22. — ISBN 978-1-83962-992-1, 978-1-83962-993-8.
 135. Burden of Disease from Rising Coal-Fired Power Plant Emissions in Southeast Asia. dx.doi.org. Процитовано 13 жовтня 2020. 
 136. {{{Заголовок}}}. — ISBN 978-0-521-88011-4, 0-521-88011-4, 978-0-521-70598-1, 0-521-70598-3.
 137. а б Policy Implications of Greenhouse Warming. — 1992-01-01. — DOI:10.17226/1605.
 138. S. Isono, R. Greif, T. C. Mort. Airway research: the current status and future directions // Anaesthesia. — 2011-11-10. — Т. 66. — С. 3–10. — ISSN 0003-2409. — DOI:10.1111/j.1365-2044.2011.06928.x.
 139. Ken Caldeira, Lowell Wood. Global and Arctic climate engineering: numerical model studies // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. — 2008-08-29. — Т. 366, вип. 1882. — С. 4039–4056. — ISSN 1471-2962 1364-503X, 1471-2962. — DOI:10.1098/rsta.2008.0132.
 140. Eileen Nchanji. Sustainable Urban Agriculture in Ghana: What Governance System Works? // Sustainability. — 2017-11-14. — Т. 9, вип. 11. — С. 2090. — ISSN 2071-1050. — DOI:10.3390/su9112090.
 141. The Rainforest Alliance Recognizes Excellence In Advancing Sustainability And Climate Goals. Climate Change and Law Collection. Процитовано 20 жовтня 2020. 
 142. Leon Schumacher, Jianfeng Zhou. Smart Farms and the Digital Age – A Reality // 2019 Boston, Massachusetts July 7- July 10, 2019. — St. Joseph, MI : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2019. — DOI:10.13031/aim.201901857.
 143. Figure 4.3 Greenhouse gas emissions by sector. dx.doi.org. Процитовано 20 жовтня 2020. 
 144. Mechlem Kerstin. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) // Max Planck Encyclopedia of Public International Law. — Oxford University Press, 2006-11. — ISBN 978-0-19-923169-0.
 145. David L. Adelson. Bovine Genome Architecture // Bovine Genomics. — Oxford, UK : Wiley-Blackwell, 2012-04-11. — С. 123–143. — ISBN 978-1-118-30173-9, 978-0-8138-2122-1.
 146. Adam Vaughan. Breeding less gassy cattle could cut harmful emissions // New Scientist. — 2019-07. — Т. 243, вип. 3238. — С. 16. — ISSN 0262-4079. — DOI:10.1016/s0262-4079(19)31262-x.
 147. J. Jeyanathan, C. Martin, D. P. Morgavi. The use of direct-fed microbials for mitigation of ruminant methane emissions: a review // Animal. — 2013-11-25. — Т. 8, вип. 2. — С. 250–261. — ISSN 1751-732X 1751-7311, 1751-732X. — DOI:10.1017/s1751731113002085.
 148. N.R. Parmar, J.I. Nirmal Kumar, C.G. Joshi. Exploring diet-dependent shifts in methanogen and methanotroph diversity in the rumen of Mehsani buffalo by a metagenomics approach // Frontiers in Life Science. — 2015-07-10. — Т. 8, вип. 4. — С. 371–378. — ISSN 2155-3777 2155-3769, 2155-3777. — DOI:10.1080/21553769.2015.1063550.
 149. D. Boadi, C. Benchaar, J. Chiquette, D. Massé. Mitigation strategies to reduce enteric methane emissions from dairy cows: Update review // Canadian Journal of Animal Science. — 2004-09-01. — Т. 84, вип. 3. — С. 319–335. — ISSN 1918-1825 0008-3984, 1918-1825. — DOI:10.4141/a03-109.
 150. C. Martin, D. P. Morgavi, M. Doreau. Methane mitigation in ruminants: from microbe to the farm scale // animal. — 2009-08-03. — Т. 4, вип. 03. — С. 351–365. — ISSN 1751-732X 1751-7311, 1751-732X. — DOI:10.1017/s1751731109990620.
 151. R.J. Eckard, C. Grainger, C.A.M. de Klein. Options for the abatement of methane and nitrous oxide from ruminant production: A review // Livestock Science. — 2010-05. — Т. 130, вип. 1-3. — С. 47–56. — ISSN 1871-1413. — DOI:10.1016/j.livsci.2010.02.010.
 152. John E. Hermansen, George Zervas. Livestock farming systems and their environmental impacts // Livestock Production Science. — 2005-09. — Т. 96, вип. 1. — С. 1. — ISSN 0301-6226. — DOI:10.1016/j.livprodsci.2005.05.015.
 153. Priyantha Jayakody, Prem B Parajuli, Gretchen Sassenrath. Impacts of climate variability on Soybean and Corn yields in Mississippi Delta // 2012 Dallas, Texas, July 29 - August 1, 2012. — St. Joseph, MI : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2012. — DOI:10.13031/2013.41778.
 154. DAVID PIMENTEL, PAUL HEPPERLY, JAMES HANSON, DAVID DOUDS, RITA SEIDEL. [0573:eeaeco2.0.co;2 Environmental, Energetic, and Economic Comparisons of Organic and Conventional Farming Systems] // BioScience. — 2005. — Т. 55, вип. 7. — С. 573. — ISSN 0006-3568. — DOI:10.1641/0006-3568(2005)055[0573:eeaeco]2.0.co;2.
 155. R. Lal. ECOLOGY: Managing Soil Carbon // Science. — 2004-04-16. — Т. 304, вип. 5669. — С. 393–393. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — DOI:10.1126/science.1093079.
 156. A. N. Thanos Papanicolaou, Kenneth M. Wacha, Benjamin K. Abban, Christopher G. Wilson, Jerry L. Hatfield. From soilscapes to landscapes: A landscape-oriented approach to simulate soil organic carbon dynamics in intensively managed landscapes // Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. — 2015-11. — Т. 120, вип. 11. — С. 2375–2401. — ISSN 2169-8953. — DOI:10.1002/2015jg003078.
 157. Eric Justes. Erratum to: Cover Crops for Sustainable Farming // Cover Crops for Sustainable Farming. — Dordrecht : Springer Netherlands, 2017. — С. E1–E1. — ISBN 978-94-024-0985-7, 978-94-024-0986-4.
 158. Emanuele Lugato, Francesca Bampa, Panos Panagos, Luca Montanarella, Arwyn Jones. Potential carbon sequestration of European arable soils estimated by modelling a comprehensive set of management practices // Global Change Biology. — 2014-05-02. — Т. 20, вип. 11. — С. 3557–3567. — ISSN 1354-1013. — DOI:10.1111/gcb.12551.
 159. 1.15. Greenhouse gas emissions. dx.doi.org. Процитовано 20 жовтня 2020. 
 160. 'Up close and medical': 26andnbsp;October 2019 // The Pharmaceutical Journal. — 2019. — ISSN 2053-6186. — DOI:10.1211/pj.2019.20207144.
 161. MacNaughton, Joan, (born 12 Sept. 1950), adviser globally on energy and environmental policies; Executive Chair, Energy and Policy Assessment (Trilemma), World Energy Council, since 2011 // Who's Who. — Oxford University Press, 2007-12-01.
 162. Marcia D. Lowe. The global rail revival // Society. — 1994-07. — Т. 31, вип. 5. — С. 51–56. — ISSN 1936-4725 0147-2011, 1936-4725. — DOI:10.1007/bf02693262.
 163. Hamed Mahmudi, Peter C. Flynn, M. David Checkel. Life Cycle Analysis of Biomass Transportation: Trains vs. Trucks // SAE Technical Paper Series. — 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States : SAE International, 2005-04-11. — DOI:10.4271/2005-01-1551.
 164. Sellwood, Philip Henry George, (born 10 Jan. 1954), Chief Executive, Energy Saving Trust, since 2003 // Who's Who. — Oxford University Press, 2007-12-01.
 165. Stephen Wilkinson. The Guardian Channel - "The Newton" [energy efficiency]. IET.tv (англ.). Процитовано 20 жовтня 2020. 
 166. Arthur H. Rosenfeld, Hashem Akbari, Joseph J. Romm, Melvin Pomerantz. Cool communities: strategies for heat island mitigation and smog reduction // Energy and Buildings. — 1998-08. — Т. 28, вип. 1. — С. 51–62. — ISSN 0378-7788. — DOI:10.1016/s0378-7788(97)00063-7.