Результат запиту до API MediaWiki

Це HTML-представлення формату JSON. HTML є гарним для налагодження, однак не придатний для прикладного використання.

Укажіть значення для параметра format, для того щоб змінити формат. Для перегляду не-HTML-представлення формату, JSON, вкажіть format=json.

Див. повну документацію, або довідку з API для детальнішої інформації.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "statistics": {
      "pages": 2073262,
      "articles": 687620,
      "edits": 20184458,
      "images": 86086,
      "users": 351871,
      "activeusers": 2729,
      "admins": 42,
      "jobs": 11,
      "queued-massmessages": 0
    }
  }
}