Відмінності між версіями «Шевченко Лариса Іванівна»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: '''Шевч́енко Лар́иса Ів́анівна''' - заслужений діяч науки і техніки України, доктор філо...)
(Немає відмінностей)

Версія за 17:28, 26 листопада 2011

 Шевч́енко Лар́иса Ів́анівна - заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівець у галузі теорії, філософії, історії літературної мови, слов’янського мовознавства, термінознавства, функціональної стилістики, методики викладання української мови.

Народилася у 1949 році. У 1972 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. У 1981 році захистила кандидатську, а у 2002 році - докторську дисертацію за темою «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія».


== Наукова діяльність == 
 Шевченко Л. І. є автором понад 150 наукових праць з питань теорії мови, історії та стилістики української літературної мови (зокрема, монографій, словників), програм, тестів і методичних матеріалів.

З 1973 року викладає у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Пройшла шлях від асистента до професора, звання якого здобула у 2003 році. З 1997 – завідувач кафедри історії української мови (з 2009 – кафедри історії та стилістики української мови) Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Шевченко Л. І. читає лекційні курси з дисциплін фундаментального циклу: «Стилістика і культура української мови», «Історія українського мовознавства», «Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови», а також спецкурси для магістрантів і аспірантів Інституту філології «Мовні стилі як феномен національної культури», «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики», «Інтелектуальна еволюція української літературної мови», «Проблеми становлення стилів української літературної мови» та інші.
 Упродовж 1982-1984 рр. викладала українську та російську мови в університеті Париж - VІІІ- Венсенн.
 Шевченко Л. І. – член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка й Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, заступник голови Комітету славістів України, завідувач відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, секретар Української національної комісії з питань правопису, член Вченої ради Міжнародної школи україністики, науковий експерт з питань інтелектуальної власності Національного комітету Міжнародної торгової палати, член редколегій та співавтор наукових журналів «Мовознавство» НАН України і «Вісника Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (випуски 1-22), який входить до першого списку видань, затверджених ВАК України як фахові.
 Під керівництвом професора Шевченко Л. І. було захищено одну докторську та вісім кандидатських дисертацій.
== Основні праці ==
=== Монографії ===
 • Інтелектуальна еволюція української літературної мови : теорія аналізу : монографія. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2001. – 478 с.
 • Літературна мова у просторі національної культури / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ "Київський університет, 2004. – 135 с. (у співавторстві).
 • Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису. – Київський проект Інституту Кеннана при Центрі Вудро Вільсона. – Київ, 2002. – 76 с. (у співавторстві).
 • Слов’янські мови і сучасний світ / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К., 2000 (у співавторстві).
=== Словники ===
 • Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права : близько 70000 термінів / Упорядн. В.І. Муравйов [та ін] ; За ред. В.І. Муравйова, Л.І. Шевченко. – К. : Арій, 2010. – 608 с. (у співавторстві).
 • Англо-український юридичний словник : Близько 75000 термінів / За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова ; – М. : Рус. яз. ; К. : Арій, 2007. – 552 с. (Науковий переклад і редагування: Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’якта ін.).
 • Англо-український, українсько-англійський юридичний словник : близько 70000 термінів / Упорядн. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйов [та ін.] ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. – К. : Арій, 2010. (у співавторстві).
 • Новий англо-український медичний словник / За ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С. ; Відп. ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматко. – К. : Арій, 2007. – 784 с. (упорядники: Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як ).
 • Новий англо-український, українсько-англійський медичний словник : близько 24 000 термінів / Упоряд. Н.Р. Мокіна ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматка, В.В. Лося / Науковий переклад і редагування : Л.І. Шевченко, В.І. Шматко, О.І. Ніка, А.А. Дем’янюк. – К. : Арій, 2009. – 480 с. (у співавторстві).
 • Новий словник іншомовних слів. / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : Арій, 2007. –1480 с. (у співавторстві).
 • Новий українсько-англійський юридичний словник : близько 50 000 термінів / Упоряд. В.І. Муравйов [та ін.] ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. – К. : Арій, 2009. – 528 с. (у співавторстві).
 • Сучасний орфографічний словник української мови. З граматичними коментарями / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – К. : Арій, 2007. – 402 с. (у співавторстві).
 • Українсько-македонський, македонсько-український розмовник.. К. : Довіра, 2005. – 287 с. (у співавторстві).
=== Навчальні посібники ===
 • Стилістика української літературної мови : тести, завдання, вправи : навчальний посібник / Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. – 191 с. (у співавторстві).
 • Стилістика української літературної мови : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник / Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. – 349 с. (у співавторстві).
=== Навчальні програми ===
 • Контрольні тести до курсу "Методика викладання української мови в школі" для студентів філологічного факультету. – К., 1998. – 23 с. (у співавторстві з Л.В. Шуліновою).
 • Методичні рекомендації до вивчення курсу "Основи культури мовлення і стилістики" (для студентів філологічних факультетів). – К., 1988. – 36 с.
 • Програма з історії української літературної мови для студентів Інституту філології. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2003 (у співавторстві з О.І. Нікою).
 • Програма курсу "Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві" для магістрантів спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова" / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ "Київський університет, 2009.
 • Програма курсу "Історія української літературної мови" для студентів 3 курсу спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова" / Ю.Б. Дядищева-Росовецька, Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. (у співавторстві з Ю.Б. Дядищевою-Росовецькою, О.І. Нікою).
 • Програма курсу "Методика викладання української мови в середній школі" для студентів філологічного факультету – К. : ВПЦ "Київський університет", 1998. – 23 с. (у співавторстві з Л.В. Шуліновою).
 • Програма курсу "Мовні стилі як феномен національної культури" для магістрантів філологічного факультету. – К. : ВПЦ "Київський університет", 1997. – 12 с. (Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 904 від 13 січня 1998 р.).
 • Програма курсу "Основи культури мовлення і стилістики" (для студентів філологічних факультетів університетів). – К. : Вища школа, 1990. – 70 с.
 • Програма курсу "Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови" для магістрів спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова" / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009 – 40 с.
 • Програма курсу "Стилістика і культура української мови" для студентів спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова" / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. – 27 с.
 • Програма курсу "Українська наукова мова (основний курс)" для магістрантів університетів України / Упоряд. Л.І. Шевченко, А.А. Калєтнік, Д.В. Дергач / За ред. д-ра філол. н., проф. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009 – 43 с. (у співавторстві з А.А. Калєтнік, Д.В. Дергачем).
 • Програма спецкурсу "Проблеми інтелектуалізації української літературної мови" // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000.
 • Програма спецкурсу "Тенденції розвитку української літературної мови" // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000.
 • Програма спецсемінару "Історія функціональних стилів української літературної мови" // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000. – К . : ВПЦ "Київський університет", 2000.
=== Наукові статті ===
 • Деякі стилістичні проблеми метафоризації // Вісник Київського університету. Серія Журналістика. – 1974. – № 16. – С. 81-89.
 • Діалектика наукового пошуку і проблеми інтелектуалізації української мови // Українське мовознавство. – 1991. – Вип. 18. – С. 3-5.
 • Колір в ідіостилі Т.Г. Шевченка // Українське мовознавство. – 1991. – Вип. 18. – С. 127-134 (у співавторстві з О.Я. Ярошевич).
 • Концепція історії української літературної мови В.М.Русанівського та її вплив на розвиток української лінгвістики / Шевченко Л.І. // Життя у слові : Збірник наукових праць на пошану академіка В.М.Русанівського (1931- 2007). – К. : ВД Дмитра Бураго, 2011. – С.521-532.
 • Літературна мова в культурній ідентифікації слов’ян історичний контекст і сучасність // Слов’янські обрії : збірник наукових праць. – Вип. 3 / НАН України. Український комітет славістів. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2010. – С. 32-36.
 • Логiка термiна "iнтелектуалiзацiя мови у лiнгвiстичнiй теорiї" // Терминологические чтения (Цикл 2). "Проблемы языков для специальных целей, научной и профессиональной коммуникации". – К., 1991. – Ч. 2. – С. 213-214.
 • Метафора і усна форма // Під прапором ленінізму. – 1976. – № 9. – С. 78.
 • Наукова біографія академіка НАН України В.М. Русанівського в контексті дослідницьких ідей другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : Київський університет, 2011. – Вип. 22. – С. 4-9.
 • Порівняння у мові пропагандиста // Під прапором ленінізму. – 1976. – № 8. – С. 78.
 • Синонiмiя як об’єкт стилiстичного вивчення. Проблематика, методика аналiзу // Вiсник Київського унiверситету. Серія Лiтературознавство. Мовознавство. – К., 1986. – Вип. 28. – C. 133-139.
 • Синонiмiя як об’єкт стилiстичного вивчення. Функцiї синонiмiв у текстi // Вiсник Київського унiверситету. Серія Лiтературознавство. Мовознавство. – К., 1989. – Вип. 30. – С. 138-142.
 • Синонiмiя як об’єкт стилiстичного вивчення. Функціонально- стилiстичнi пiдстави класифiкацiї // Вiсник Київського унiверситету. Серія Лiтературознавство. Мовознавство. – К., 1987. – Вип. 29. – С. 135-142.
 • Слов'янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови / Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : збірник наукових праць. – К. : Київський університет, 2011. – Вип. 22. – С. 10-18.