Відмінності між версіями «Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][неперевірена версія]
Рядок 26: Рядок 26:
 
* теорії та історії [[політична наука|політичної науки]];
 
* теорії та історії [[політична наука|політичної науки]];
 
* теоретичних та прикладних проблем [[політологія|політології]];
 
* теоретичних та прикладних проблем [[політологія|політології]];
* соціально-політичної історії;
 
 
* [[етнополітологія|етнополітології]];
 
* [[етнополітологія|етнополітології]];
 
* соціально-політичної історії;
 
* [[національна меншина|національних меншин]].
 
* [[національна меншина|національних меншин]].
   
У складі відділів створені дослідні центри: комплексних досліджень політичної науки, історичної політології, вивчення історії [[Голокост]]у, проблем церкви і етноконфесійних досліджень, [[ісламознавство|ісламознавства]] тощо.
+
У складі відділу теорії та історії політичної науки створені дослідні центри: центр історичної політології та центр єврейської історії і культури.
   
 
== Наукові дослідження та публікації ==
 
== Наукові дослідження та публікації ==

Версія за 18:55, 24 вересня 2020

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Вулиця Генерала Алмазова 8 Київ 2017 01.jpg
Основні дані
Засновано 1991
Веб-сторінка ipiend.gov.ua
Мапа
Меморіальні дошки Іванові Курасу та Юрію Левенцю на фасаду будівлі інституту

Інститу́т політи́чних і етнонаціона́льних дослі́джень і́мені І. Ф. Ку́раса НАН України — науково-дослідний інститут відділення історії, філософії та права НАН України.

Історія

Установу було утворено рішенням Президії АН України в грудні 1991 року на базі колишнього Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. До 1998 мав назву інститут національних відносин і політології НАН України.

Перед інститутом було поставлено завдання поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України і що пов'язані з потребами і процесами становлення, розвитку та функціонування української державності і громадянського суспільства. Це — історія і сучасна динаміка політичних інститутів і процесів, взаємовпливи політики, політичної культури, етнонаціональних, міжрелігійних та міжконфесійних, регіональних відносин і факторів суспільного життя, вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, розроблення технологій управління в системі політичних і міжетнічних відносин, експертиза законопроектів, державних і недержавних програм у різних галузях суспільного життя, теоретико-методологічні аспекти політичних і етнонаціональних досліджень.

Керівництво

Від початку утворення інституту до жовтня 2005 року його директором був академік НАН України, віце-президент НАН України Іван Курас (19392005). Після його смерті постановою Президії НАН України Інституту присвоєно ім'я І. Ф. Кураса.

У 2006 році директором інституту був обраний член-кореспондент НАН України, доктор політичних наук Юрій Левенець (1961—2013).

У 2013—2014 роках обов'язки директора інституту виконував доктор історичних наук, професор Олександр Майборода.

У грудні 2014 pоку директором інституту обрано доктора історичних наук, професор, чл.-кор. НАН України Рафальського Олега Олексійовича.

Заступник директора — доктор історичних наук, професор, чл.-кор. НАН України Майборода Олександр Микитович. Вчений секретар — Перевезій Віталій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, кавалер ордена «За заслуги»[1].

Структура

У складі інституту працюють відділи:

У складі відділу теорії та історії політичної науки створені дослідні центри: центр історичної політології та центр єврейської історії і культури.

Наукові дослідження та публікації

Науковці інституту досягли вагомих успіхів у теоретико-методологічному обґрунтуванні нового напряму соціогуманітарних наук — етнополітології, розробці об'єктно-предметної зони політології та етнополітології і вдосконаленні понятійно-категоріального апарату цих наук, осмисленні діалектики взаємодії етнічних і політичних, етнічних і регіональних факторів. Досліджувались етнонаціональна специфіка, характер та особливості політичного процесу і політичної культури в минулому і сучасному України, релігійна ситуація і взаємовідносини різних конфесій. Вагомим є внесок Інституту у розвиток досліджень з юдаїки.

Інститут виступає ініціатором і координатором науково-дослідних проектів. Успішно, зокрема, у 19992002 роках було здійснено проект «Політична історія України. ХХ століття», участь в якому брали відомі фахівці з науково-дослідних та навчальних закладів Києва та інших регіонів України. Підсумком багаторічної діяльності стало 6-томне видання, що вийшло у 2002–2003 роках у київському видавництві «Ґенеза». Реалізація дослідних проектів Інституту у співпраці з групами ряду університетів дала змогу з'ясувати специфічні риси та особливості етнополітики в окремих регіонах України (Закарпаття, Прикарпаття, Волинь, Крим), визначити її пріоритетні завдання та перспективні напрями.

Науковці інституту підтримують наукові зв'язки з дослідницькими і навчальними закладами Великої Британії, Ізраїлю, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції, здійснюються спільні міжнародні дослідні проекти. Інститут розвиває співпрацю з державними та громадськими організаціями, веде активний діалог з представниками різних політичних партій, рухів, релігійних конфесій щодо оптимальних шляхів розвитку України, функціонування її політичних інститутів тощо.

Підготовка кадрів в інституті здійснюється через аспірантуру й докторантуру. Спеціалізована вчена рада приймає до захисту кандидатські і докторські дисертації. При інституті засновано інноваційний навчальний заклад — Інститут політичних наук, який у 2003 розпочав підготовку фахівців — магістрів за відповідними спеціальностями на базі повної вищої освіти.

Наукова бібліотека інституту нараховує понад 120 тисяч примірників різних видань.

Регулярно видається збірник наукових праць «Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса». Інститут є співзасновником наукових періодичних видань, серед них журнал «Політичний менеджмент», «Історичний журнал», «Людина і політика», збірник наукових праць «Сучасна українська політика».

Див. також

Посилання

Примітки

Джерела

  • 25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 252 с.
  • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса (Київ). 25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : [історія становлення та розвитку / упоряд.: Майборода О. М. (керівник) та ін. ; редкол.: Рафальський О. О. (голова) та ін.]. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. — 548 с. : табл. ; 21 см. — У надзаг.: НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Біобібліогр. Кураса І. Ф.: с. 40—92. — Біобібліогр. Левенця Ю. А.: с. 93—120. — Бібліогр. пр. співробітників ін-ту: с. 121—548. — 300 пр. — ISBN 978-966-02-8020-5
  • Шаповал Ю. І. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — С. 495. — 672 с. : іл. — ISBN 966-00-0610-1.
  • Шаповал Ю. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України // Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К. : Парламентське видавництво, 2011. — С. 289. — ISBN 978-966-611-818-2.