Аудиторська палата України: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][очікує на перевірку]
Немає опису редагування
 
(Не показані 14 проміжних версій 6 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
{{Застарілі дані}}
{{Застарілі дані|дата=травень 2017}}
'''Аудиторська палата України''' (далі — АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу [[аудитор]]ів та представників державних органів. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.


Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від державних органів до АПУ делегують


'''Аудиторська палата України''' (далі — АПУ) єдиний орган професійного самоврядування аудиторської діяльності, створений згідно з Законом України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі – Закон) з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського самоврядування. Закон забезпечив нові правові засади провадження аудиторської діяльності в Україні та визначив ключову роль аудиторського самоврядування, що здійснюється через АПУ. АПУ є правонаступником Аудиторської палати, що діяла відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року, № 3125-XII та втратив чинність з 1.10.2018 р.
Від державних органів делегують по одному представнику<ref>{{Cite web|url=http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3125-12|title=Про аудиторську діяльність {{!}} від 22.04.1993 № 3125-XII|website=zakon0.rada.gov.ua|accessdate=2016-11-10}}</ref>:
* центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику, державну політику економічного розвитку,
* Міністерство юстиції України,
* центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, державну податкову політику, державну політику у сфері статистики, державну політику у сфері державного фінансового контролю,
* Національний банк України,
* Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
* національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
* Рахункова палата.


'''СТРУКТУРА АПУ'''
До складу АПУ від з'їзду аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.
----Органами управління Аудиторської палати України, відповідно до статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» є:
Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов'язки на громадських засадах.


* '''''З’їзд аудиторів України;'''''
Аудиторська палата України здійснює:
* '''''Рада АПУ;'''''
* сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
* затверджує стандарти [[аудит]]у;
* затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
* веде [[Реєстр аудиторських фірм та аудиторів]];
* здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
* здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
* регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
* здійснює інші [[повноваження]], передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.


У складі АПУ з метою забезпечення проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності створюється Комітет з контролю якості аудиторських послуг.
Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» затвердження стандартів аудиту є виключним правом АПУ. Затверджені АПУ стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання. АПУ за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів щорічно здійснює переклад та видання державною мовою Міжнародних стандартів аудиту. Рішенням АПУ від 18 квітня 2003 р. № 122 «Про порядок застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту» Міжнародні стандарти аудиту прийняті в Україні як Національні стандарти аудиту.


Ведення поточних справ у Аудиторській палаті України здійснює '''Секретаріат.''' Порядок діяльності Секретаріату визначено Положенням про Секретаріат Аудиторської палати України, затвердженим з’їздом аудиторів України 14.07.2018 р.
На виконання Плану організаційних заходів із впровадження плану дій [[Кабінет Міністрів України|Кабінету Міністрів України]] щодо вдосконалення системи фінансового контролю України, затвердженого КМУ 14 листопада 2001 р., АПУ з 2002 р. започаткувала щорічне удосконалення професійних знань аудиторів і запровадила в Україні міжнародний досвід в процесі сертифікації аудиторів.


Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з’їздом аудиторів України та працює в Аудиторській палаті України за основним місцем роботи. Виконавчий директор має бути непрактикуючою особою.
Для виконання своїх функцій АПУ створено комісії із числа членів АПУ, а саме: Комісія з сертифікації та освіти аудиторів, Комісія зі стандартів та практики аудиту, Комісія з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту, Комісія з контролю якості та професійної етики, Комісія з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиту та Дисциплінарна комісія. До роботи в комісіях АПУ залучаються експерти, які не є членами АПУ. Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очолює завідувач.


Виконавчий директор згідно з укладеним трудовим договором несе персональну відповідальність за використання майна та коштів Аудиторської палати України і створення належних умов для діяльності Аудиторської палати України.
3 2007 року при АПУ працює Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг, створений АПУ для здійснення покладених на неї Законом України «Про аудиторську діяльність» повноважень щодо організації контролю за якістю аудиторських послуг.
Щорічно АПУ отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.


За рішенням з’їзду аудиторів України у складі Аудиторської палати України можуть створюватися комісії з числа членів Ради АПУ. До роботи в комісіях можуть залучатися експерти, які не є членами Ради АПУ.
З 1993 р. АПУ сертифіковано всього 6 496 осіб. Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» термін чинності сертифіката не може перевищувати п’яти років. Станом на 1 жовтня 2011 р. чинний сертифікат аудитора України мають 3 087 особи, в тому числі 141 сертифікат аудитора банків.


За рішенням з’їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні відділення АПУ. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності визначаються положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.
Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Станом на 1 жовтня 2011 р. до Реєстру включено 1348 аудиторських фірм та 578 аудиторів-підприємців. Відповідно до звітних даних, наданих аудиторськими фірмами та аудиторами за результатами роботи у 2010 р. загальна кількість виконаних замовлень склала 56471, фактичний обсяг наданих послуг склав 1213,1 млн грн.


'''З’їзд аудиторів України'''
2 березня 2012 року, в приміщенні київського [[Будинок кіно|Будинку кіно]] відбулася важлива подія в житті українського аудиту. На з'їзді аудиторів України був обраний новий склад АПУ. Точніше, половина її складу - представники аудиторів та аудиторських фірм (друга половина палати - представники державних органів). Вибори до АПУ проходять саме в березні, оскільки, п'ятирічний термін, на який були обрані діючі представники цього громадського органу, закінчується 23 березня поточного року.


З’їзд аудиторів України є вищим органом АПУ, відповідно до статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
На з'їзді були представлені аудитори, які були делеговані регіональними зібраннями. Це в більшості своїй шановні представники професії, науки і співробітники найактивніших на українському ринку аудиторських послуг вітчизняних аудиторських компаній.


Делегатами з’їзду аудиторів України є аудитори, зареєстровані в [[Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності|Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності]].
Вибори до АПУ проходили шляхом відкритого рейтингового голосування. Таким чином, було обрано десять чоловік з тридцяти п’яти кандидатів, які очолять відповідні посади у новому складі Аудиторської палати України.


З’їзди аудиторів України можуть бути черговими, повторними та позачерговими. Чергові з’їзди аудиторів України проводяться в другому кварталі кожного року.
Новими членами АПУ стали: Іван Нестеренко, Олександр Бойко, Олексій Гачківський, Тетяна Хоролець, Михайло Кондратьєв, Тетяна Лавренова, Валерій Галасюк, Олександр Кузуб, Ірина Каштанова та Наталія Гаєвська.


До виключної компетенції з’їзду аудиторів України належать такі питання:
== Примітки ==

{{reflist}}
1) делегування аудиторів до Ради Аудиторської палати України та дострокового припинення їхніх повноважень;

2) затвердження Статуту Аудиторської палати України, Положення про Раду Аудиторської палати України, Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг, Положення про Секретаріат Аудиторської палати України, Положення про регіональні відділення, Порядку скликання та проведення з’їзду, Регламенту з’їзду;

3) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків та інших платежів членів Аудиторської палати України, необхідних для виконання Аудиторською палатою України передбачених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» повноважень;

4) заслуховування звітів членів Ради Аудиторської палати України та Голови Аудиторської палати України;

5) схвалення звіту про виконання кошторису Аудиторської палати України;

6) прийняття рішень про вступ Аудиторської палати України до міжнародних та інших організацій, про вихід із цих організацій.

З’їзд може взяти до розгляду інші питання, що мають важливе значення для аудиторської діяльності, крім питань, які Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» віднесені до компетенції інших органів.

'''Рада АПУ'''

Відповідно до статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Рада АПУ обирається членами Аудиторської палати України на з’їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років.

Загальна кількість членів Ради Аудиторської палати України становить 11 осіб.

Строк повноважень членів Ради Аудиторської палати України становить п’ять років. Одна і та сама особа не може делегуватися до складу Ради Аудиторської палати України більше двох строків. Не можуть обиратися до складу Ради Аудиторської палати України особи, які два і більше строків були членами Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Рада Аудиторської палати України представляє інтереси членів Аудиторської палати України у період між з’їздами аудиторів України.

Рада Аудиторської палати України приймає рішення від імені Аудиторської палати України. Рішення Ради Аудиторської палати України приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, крім випадків, передбачених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України.

Члени Ради Аудиторської палати України виконують свої обов’язки на громадських засадах.

На членів Ради Аудиторської палати України поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

Члени Ради Аудиторської палати України повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою під час виконання обов’язків, передбачених цим Законом.

Порядок діяльності Ради Аудиторської палати України визначається положенням, затвердженим з’їздом аудиторів України.

Відповідно до Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р., Рада Аудиторської палати України має повноваження приймати рішення від імені АПУ між з’їздами.

'''Склад Ради АПУ'''
----'''Каменська Тетяна Олександрівна'''

Голова ''Аудиторської палати України'', ''сертифікований аудитор,'' д''октор економічних наук, доцент, сертифікований внутрішній аудитор Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України (2008 р.).''

'''Барановська Олена Михайлівна'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, директор ТОВ АФ ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ, Голова правління Дніпропетровського територіального відділення ВПГО Спілка аудиторів України, член Ради ВПГО Спілка аудиторів України, Голова Комісії з контролю якості ВПГО Спілка аудиторів України, Методологічний центр ІСФМ Великої Британії в Україні, Dip TUT UK, Dip CFD ICFM, САР, DipIFR АССА, член Громадської ради при ГУ ДФС у Дніпропетровській області.''

'''Бондар Валерій Петрович'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, професор, доктор економічних наук. Керуючий партнер міжнародної аудиторської компанії ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (член міжнародної мережі HLB International, Лондон, UK). Член ФПБАУ, Голова Комітету ФПБАУ з експертиз та захисту прав членів ФПБАУ, Член ВПГО «САУ».''

'''Дзюба Лілія Анатоліївна'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, партнер з питань управління ризиками та контролю якості, міжнародна аудиторська компанія БДО. Ступінь магістру з обліку та аудиту Київського національного економічного університету.''

'''Іщенко Надія Іванівна'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, директор ТОВ «КИЇВАУДИТ».''

'''Нефьодова Дар’я Юріївна'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, партнер ТОВ «Аудиторська компанія «Олімпія-аудит». Член ревізійної комісії ВПГО «САУ», член ГС «ПАБУ», член МГО «РНБА» та член ВГО "Асоціація правників України".''

'''Редько Катерина Олександрівна'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, кандидат економічних наук, доцент, ACCA DipIFR, SE MBA, Член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, бізнес-тренер та консультант з IFRS та CIA, головний внутрішній аудитор холдингу Індустріал, керуючий партнер ТОВ “Аудиторська фірма “Стандарт”.''

'''Романюк Микола Васильович'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор ТОВ «Нексія ДК Аудит і Податки»,  партнер з аудиту Групи компаній «Nexia DK. Auditors and Consultants».''

'''Сушко Дмитро Сергійович'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, кандидат економічних наук, податковий консультант, судовий експерт, член ради Палати податкових консультантів, керуючий партнер аудиторської компанії PSP Audit.''

'''Церетелі Лариса Григорівна'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, аудитор аудиторської фірми «Міраж», Голова правління у громадській організації «Центр медіації та екаунтінгу «Точка зору»,'' ''член Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у Запорізькій адміністрації, заступниця голови Громадської ради при ГУ ДФС Запорізької''

''області.''

'''Шульман Маргаріта Кімівна'''

''Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, ACCA DipIFR, оцінювач, директор ПП «Аудиторська фірма «АМК-СЕРВІС», член ВПГО «Спілка аудиторів України».''


'''ЧЛЕНСТВО В АПУ'''
----Членами АПУ є всі включені до [[Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності|Реєстру]] аудитори і аудиторські фірми. Станом на першу половину 2019 року, членами АПУ є 2726 практикуючих аудиторів та близько 900 аудиторських фірм. Членство в АПУ дає можливість брати участь в з’їздах аудиторів України, які є вищим органом управління АПУ.


== Посилання ==
== Посилання ==

* ''А. Л. Салатко''. [http://leksika.com.ua/16571028/legal/auditorska_palata_ukrayini Аудиторська палата України] // {{Юридична енциклопедія|1}}
* ''А. Л. Салатко''. [http://leksika.com.ua/16571028/legal/auditorska_palata_ukrayini Аудиторська палата України] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170310154636/http://leksika.com.ua/16571028/legal/auditorska_palata_ukrayini |date=10 березня 2017 }} // {{Юридична енциклопедія|1}}
* [http://www.apu.com.ua Офіційний сайт АПУ]
* [http://www.apu.com.ua Офіційний сайт АПУ] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220516082939/https://www.apu.com.ua/ |date=16 травня 2022 }}
* [http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12 Закон України «Про аудиторську діяльність»]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність''»,''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190502141752/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 |date=2 травня 2019 }}


[[Категорія:Бухгалтерський облік і аудит]]
[[Категорія:Бухгалтерський облік і аудит]]

Поточна версія на 08:25, 5 лютого 2023


Аудиторська палата України (далі — АПУ) єдиний орган професійного самоврядування аудиторської діяльності, створений згідно з Законом України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі – Закон) з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського самоврядування. Закон забезпечив нові правові засади провадження аудиторської діяльності в Україні та визначив ключову роль аудиторського самоврядування, що здійснюється через АПУ. АПУ є правонаступником Аудиторської палати, що діяла відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року, № 3125-XII та втратив чинність з 1.10.2018 р.

СТРУКТУРА АПУ


Органами управління Аудиторської палати України, відповідно до статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» є:

  • З’їзд аудиторів України;
  • Рада АПУ;

У складі АПУ з метою забезпечення проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності створюється Комітет з контролю якості аудиторських послуг.

Ведення поточних справ у Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат. Порядок діяльності Секретаріату визначено Положенням про Секретаріат Аудиторської палати України, затвердженим з’їздом аудиторів України 14.07.2018 р.

Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з’їздом аудиторів України та працює в Аудиторській палаті України за основним місцем роботи. Виконавчий директор має бути непрактикуючою особою.

Виконавчий директор згідно з укладеним трудовим договором несе персональну відповідальність за використання майна та коштів Аудиторської палати України і створення належних умов для діяльності Аудиторської палати України.

За рішенням з’їзду аудиторів України у складі Аудиторської палати України можуть створюватися комісії з числа членів Ради АПУ. До роботи в комісіях можуть залучатися експерти, які не є членами Ради АПУ.

За рішенням з’їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні відділення АПУ. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності визначаються положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.

З’їзд аудиторів України

З’їзд аудиторів України є вищим органом АПУ, відповідно до статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Делегатами з’їзду аудиторів України є аудитори, зареєстровані в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

З’їзди аудиторів України можуть бути черговими, повторними та позачерговими. Чергові з’їзди аудиторів України проводяться в другому кварталі кожного року.

До виключної компетенції з’їзду аудиторів України належать такі питання:

1) делегування аудиторів до Ради Аудиторської палати України та дострокового припинення їхніх повноважень;

2) затвердження Статуту Аудиторської палати України, Положення про Раду Аудиторської палати України, Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг, Положення про Секретаріат Аудиторської палати України, Положення про регіональні відділення, Порядку скликання та проведення з’їзду, Регламенту з’їзду;

3) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків та інших платежів членів Аудиторської палати України, необхідних для виконання Аудиторською палатою України передбачених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» повноважень;

4) заслуховування звітів членів Ради Аудиторської палати України та Голови Аудиторської палати України;

5) схвалення звіту про виконання кошторису Аудиторської палати України;

6) прийняття рішень про вступ Аудиторської палати України до міжнародних та інших організацій, про вихід із цих організацій.

З’їзд може взяти до розгляду інші питання, що мають важливе значення для аудиторської діяльності, крім питань, які Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» віднесені до компетенції інших органів.

Рада АПУ

Відповідно до статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Рада АПУ обирається членами Аудиторської палати України на з’їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років.

Загальна кількість членів Ради Аудиторської палати України становить 11 осіб.

Строк повноважень членів Ради Аудиторської палати України становить п’ять років. Одна і та сама особа не може делегуватися до складу Ради Аудиторської палати України більше двох строків. Не можуть обиратися до складу Ради Аудиторської палати України особи, які два і більше строків були членами Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Рада Аудиторської палати України представляє інтереси членів Аудиторської палати України у період між з’їздами аудиторів України.

Рада Аудиторської палати України приймає рішення від імені Аудиторської палати України. Рішення Ради Аудиторської палати України приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, крім випадків, передбачених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України.

Члени Ради Аудиторської палати України виконують свої обов’язки на громадських засадах.

На членів Ради Аудиторської палати України поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

Члени Ради Аудиторської палати України повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою під час виконання обов’язків, передбачених цим Законом.

Порядок діяльності Ради Аудиторської палати України визначається положенням, затвердженим з’їздом аудиторів України.

Відповідно до Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р., Рада Аудиторської палати України має повноваження приймати рішення від імені АПУ між з’їздами.

Склад Ради АПУ


Каменська Тетяна Олександрівна

Голова Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, доктор економічних наук, доцент, сертифікований внутрішній аудитор Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України (2008 р.).

Барановська Олена Михайлівна

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, директор ТОВ АФ ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ, Голова правління Дніпропетровського територіального відділення ВПГО Спілка аудиторів України, член Ради ВПГО Спілка аудиторів України, Голова Комісії з контролю якості ВПГО Спілка аудиторів України, Методологічний центр ІСФМ Великої Британії в Україні, Dip TUT UK, Dip CFD ICFM, САР, DipIFR АССА, член Громадської ради при ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Бондар Валерій Петрович

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, професор, доктор економічних наук. Керуючий партнер міжнародної аудиторської компанії ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (член міжнародної мережі HLB International, Лондон, UK). Член ФПБАУ, Голова Комітету ФПБАУ з експертиз та захисту прав членів ФПБАУ, Член ВПГО «САУ».

Дзюба Лілія Анатоліївна

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, партнер з питань управління ризиками та контролю якості, міжнародна аудиторська компанія БДО. Ступінь магістру з обліку та аудиту Київського національного економічного університету.

Іщенко Надія Іванівна

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, директор ТОВ «КИЇВАУДИТ».

Нефьодова Дар’я Юріївна

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, партнер ТОВ «Аудиторська компанія «Олімпія-аудит». Член ревізійної комісії ВПГО «САУ», член ГС «ПАБУ», член МГО «РНБА» та член ВГО "Асоціація правників України".

Редько Катерина Олександрівна

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, кандидат економічних наук, доцент, ACCA DipIFR, SE MBA, Член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, бізнес-тренер та консультант з IFRS та CIA, головний внутрішній аудитор холдингу Індустріал, керуючий партнер ТОВ “Аудиторська фірма “Стандарт”.

Романюк Микола Васильович

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор ТОВ «Нексія ДК Аудит і Податки»,  партнер з аудиту Групи компаній «Nexia DK. Auditors and Consultants».

Сушко Дмитро Сергійович

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, кандидат економічних наук, податковий консультант, судовий експерт, член ради Палати податкових консультантів, керуючий партнер аудиторської компанії PSP Audit.

Церетелі Лариса Григорівна

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, аудитор аудиторської фірми «Міраж», Голова правління у громадській організації «Центр медіації та екаунтінгу «Точка зору», член Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у Запорізькій адміністрації, заступниця голови Громадської ради при ГУ ДФС Запорізької

області.

Шульман Маргаріта Кімівна

Член Ради Аудиторської палати України, сертифікований аудитор, ACCA DipIFR, оцінювач, директор ПП «Аудиторська фірма «АМК-СЕРВІС», член ВПГО «Спілка аудиторів України».


ЧЛЕНСТВО В АПУ


Членами АПУ є всі включені до Реєстру аудитори і аудиторські фірми. Станом на першу половину 2019 року, членами АПУ є 2726 практикуючих аудиторів та близько 900 аудиторських фірм. Членство в АПУ дає можливість брати участь в з’їздах аудиторів України, які є вищим органом управління АПУ.

Посилання[ред. | ред. код]