Аудиторська палата України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Аудиторська палата України (далі — АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від державних органів до АПУ делегують

Від державних органів делегують по одному представнику[1]:

 • центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику, державну політику економічного розвитку,
 • Міністерство юстиції України,
 • центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, державну податкову політику, державну політику у сфері статистики, державну політику у сфері державного фінансового контролю,
 • Національний банк України,
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
 • національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 • Рахункова палата.

До складу АПУ від з'їзду аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Аудиторська палата України здійснює:

 • сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
 • затверджує стандарти аудиту;
 • затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
 • веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;
 • здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
 • здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
 • регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.

Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» затвердження стандартів аудиту є виключним правом АПУ. Затверджені АПУ стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання. АПУ за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів щорічно здійснює переклад та видання державною мовою Міжнародних стандартів аудиту. Рішенням АПУ від 18 квітня 2003 р. № 122 «Про порядок застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту» Міжнародні стандарти аудиту прийняті в Україні як Національні стандарти аудиту.

На виконання Плану організаційних заходів із впровадження плану дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фінансового контролю України, затвердженого КМУ 14 листопада 2001 р., АПУ з 2002 р. започаткувала щорічне удосконалення професійних знань аудиторів і запровадила в Україні міжнародний досвід в процесі сертифікації аудиторів.

Для виконання своїх функцій АПУ створено комісії із числа членів АПУ, а саме: Комісія з сертифікації та освіти аудиторів, Комісія зі стандартів та практики аудиту, Комісія з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту, Комісія з контролю якості та професійної етики, Комісія з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиту та Дисциплінарна комісія. До роботи в комісіях АПУ залучаються експерти, які не є членами АПУ. Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очолює завідувач.

3 2007 року при АПУ працює Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг, створений АПУ для здійснення покладених на неї Законом України «Про аудиторську діяльність» повноважень щодо організації контролю за якістю аудиторських послуг. Щорічно АПУ отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

З 1993 р. АПУ сертифіковано всього 6 496 осіб. Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» термін чинності сертифіката не може перевищувати п’яти років. Станом на 1 жовтня 2011 р. чинний сертифікат аудитора України мають 3 087 особи, в тому числі 141 сертифікат аудитора банків.

Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Станом на 1 жовтня 2011 р. до Реєстру включено 1348 аудиторських фірм та 578 аудиторів-підприємців. Відповідно до звітних даних, наданих аудиторськими фірмами та аудиторами за результатами роботи у 2010 р. загальна кількість виконаних замовлень склала 56471, фактичний обсяг наданих послуг склав 1213,1 млн грн.

2 березня 2012 року, в приміщенні київського Будинку кіно відбулася важлива подія в житті українського аудиту. На з'їзді аудиторів України був обраний новий склад АПУ. Точніше, половина її складу - представники аудиторів та аудиторських фірм (друга половина палати - представники державних органів). Вибори до АПУ проходять саме в березні, оскільки, п'ятирічний термін, на який були обрані діючі представники цього громадського органу, закінчується 23 березня поточного року.

На з'їзді були представлені аудитори, які були делеговані регіональними зібраннями. Це в більшості своїй шановні представники професії, науки і співробітники найактивніших на українському ринку аудиторських послуг вітчизняних аудиторських компаній.

Вибори до АПУ проходили шляхом відкритого рейтингового голосування. Таким чином, було обрано десять чоловік з тридцяти п’яти кандидатів, які очолять відповідні посади у новому складі Аудиторської палати України.

Новими членами АПУ стали: Іван Нестеренко, Олександр Бойко, Олексій Гачківський, Тетяна Хоролець, Михайло Кондратьєв, Тетяна Лавренова, Валерій Галасюк, Олександр Кузуб, Ірина Каштанова та Наталія Гаєвська.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Про аудиторську діяльність | від 22.04.1993 № 3125-XII. zakon0.rada.gov.ua. Процитовано 10 листопада 2016. 

Посилання[ред. | ред. код]