Вікіпедія:WikiScience Contest 2019/Регламент

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Версія для друку більше не підтримується і може мати помилки обробки. Будь ласка, оновіть свої закладки браузера, а також використовуйте натомість базову функцію друку у браузері.
Logo for Wiki Science Competition.svg


Подання статей на конкурс та їхнє обговорення починається з 00.00 1 листопада 2019 року. Оцінювання статей журі починається з 00:00 1 грудня.

Регламентні положення

Автори статей можуть виставляти свої статті для обговорення будь-коли протягом періоду написання (1 — 30 листопада включно).

Беручи до уваги висловлені поради, автор може змінювати зміст статті протягом всього часу до початку суддівського оцінювання. В обговоренні статті може брати участь будь-який користувач української Вікіпедії.

Поради авторам та зауваження, висловлені суддями в період до початку суддівського оцінювання, а також ступінь, до якого автор статті взяв їх до уваги, не накладають на суддів жодних зобов'язань при оцінюванні статті.

Суддівське оцінювання здійснюється за текстом версії статті, останньої перед початком періоду оцінювання і відредагованої автором, що виставив її на конкурс.

На початку написання конкурсної статті її автор має додати свою статтю (статті) до відповідної сторінки конкурсу («археологія», «біологія» або «фізика»), а також шаблон {{пишу}} на сторінку «своєї» статті. Статті, не додані на сторінку конкурсу до початку оцінювання журі, участі в конкурсі не беруть.

Критерії допуску статей до конкурсу

  • Учасником конкурсу може бути будь-який зареєстрований користувач української Вікіпедії; кожний учасник може виставити на конкурс довільну кількість статей.
  • У конкурсі можуть брати участь новостворені статті розміром не менше 15 кілобайт або поліпшені статті, де об'єм доданої впродовж конкурсу інформації складає не менше 50 % від кінцевого об'єму статті. В разі подання на конкурс поліпшеної статті, що існувала до початку конкурсу, відношення її кінцевого розміру до початкового обчислюється для версій статті, останньої перед початком конкурсу та останньої перед початком суддівського оцінювання. Дозволяється також створення/поліпшення групи статей, об'єднаних однією темою, де загальний об'єм доданою до статей інформації має бути не менше 20 кілобайт (наприклад, статті про родину, рід і вид організмів, проілюстрованих одним фото; чи групу археологічних пам'яток, об'єднаних за історичним чи територіальним принципом, де кожна стаття проілюстрована окремим зображенням).
  • Стаття, що подається на конкурс, обов'язково має бути проілюстрована зображенням з конкурсів наукової фотографії 2015—2017 років, або зображенням, поданим на конкурс наукової фотографії 2019. Зараховуються також статті з ілюстраціями з конкурсів наукових фотографій інших країн. Статті, що не містять подібної ілюстрації, до конкурсу не приймаються. Тему статті можна обрати з підготованого організаторами переліку, або запропонувати самостійно.

Критерії оцінювання статей

З огляду на наявність великої кількості тематик до початку оцінювання якості статті судді оцінюють відповідність статті конкурсній категорії (та номінації). Середній бал оцінки відповідності тематиці використовується як ваговий множник кінцевого балу.

Там, де є декілька номінацій в одній категорії конкурсу, віднесення статті до номінації здійснює її автор; журі конкурсу може рекомендувати автору змінити номінацію, або віднести статтю до іншої групи самостійно, якщо таке рішення підтримають не менше двох членів журі. Оцінювання статей здійснюється по десятибальній шкалі, де нижчою оцінкою є 1 бал, вищою — 10 балів.

Оцінювання статей здійснюється за такими критеріями:

  • Інформаційна досконалість: повнота висвітлення теми та сучасність наведеної інформації, наявність автоматично сформованих приміток, коректність проставлених у тексті цитат, вікіфікація основних термінів
  • Оригінальність статті: статті, в яких вся інформація взята з іншомовних версій Вікіпедії, оцінюються нижче, ніж ті, що містять значний відсоток даних, раніше не представлених в іншомовних версіях Вікіпедії
  • Оформлення: повнота ілюстративного матеріалу, його якість та ліцензійна чистота; наявність граматичних помилок та лексична якість тексту; коректність розбиття на підрозділи; вікіпедійні стандарти оформлення, наявність та коректність заповнення шаблонів-карток (де це можливо та потрібно), інтервікі-посилання, тематична категоризація тощо.

Кінцевий бал статті є сумою середніх балів за оригінальність, інформаційне наповнення та оформлення, помноженою на ваговий категоріальний множник. Приклад обчислення кінцевого балу:

Відповідність тематиці: суддя 1 — 10, суддя 2 — 9, суддя 3 — 10. Середній бал — 9.67

Оцінка за інформаційну досконалість: суддя 1 — 8, суддя 2 — 6, суддя 3 — 9. Середній бал — 7.67

Оцінка за оригінальність: суддя 1 — 4, суддя 2 — 8, суддя 3 — 10. Середній бал — 7.33

Оцінка за оформлення: суддя 1 — 6, суддя 2 — 3, суддя 3 — 5. Середній бал — 4.67.

Кінцевий бал — (7.67+7.33+4.67)*9.67=190.2.