Квайн (програмування)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Квайн — комп'ютерна програма, яка не отримує ніяких вхідних даних та видає на виході копію свого власного початкового коду. Цей термін названо на честь американського логіка та філософа Квайна, який займався дослідженням автореференції.

Приклади простих квайнів в різних мовах програмування

BASIC

10 LIST

Brainfuck

(Kod powinien być napisany w jednym wierszu, ale w celu zwiększenia czytelności wprowadzono łamanie linii.)

->++>+++>+>+>+++>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+>+>++>+++>++>>+++>+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>+>+>>+++>>>>+++>>>+++>+>>>>>>>++>+++>+++>+>+++>+>>+++>>>+++>+>++>+++>
>>+>+>+>+>++>+++>+>+>>+++>>>>>>>+>+>>>+>+>++>+++>+++>+>>+++>+++>+>+++>+>++>+++>+
+>>+>+>++>+++>+>+>>+++>>>+++>+>>>++>+++>+++>+>>+++>>>+++>+>+++>+>>+++>>+++>>+[[>
>+[>]+>+[<]<-]>>[>]<+<+++[<]<<+]>+[>>]+++>+[+[<++++++++++++++++>-]<++++++++++.<]

C

#include<stdio.h>
char*i="\\#include<stdio.h>",n='\n',q='"',*p=
"%s%cchar*i=%c%c%s%c,n='%cn',q='%c',*p=%c%c%s%c,*m=%c%c%s%c%c;%s%c",*m=
"int main(){return!printf(p,i+1,n,q,*i,i,q,*i,q,n,q,p,q,n,q,m,q,n,m,n);}"
;int main(){return!printf(p,i+1,n,q,*i,i,q,*i,q,n,q,p,q,n,q,m,q,n,m,n);}

Або коротший приклад

 main(){char*a="main(){char*a=%c%s%c;printf(a,34,a,34);}";printf(a,34,a,34);}

Цей приклад використовує препроцесор

#define T(a) main(){printf(a,#a);}
T("#define T(a) main(){printf(a,#a);}\nT(%s)\n")

C++

 #include <iostream>
 int main(){const char c=',',dq='"',q[]="'",*s[]={"#include <iostream>",
 "int main(){const char c=',',dq='","',q[]=",",*s[]={","};std::cout<<s[0]<<std::endl<<s[1]<<dq<<s[2]
 <<dq<<q<<dq<<s[3]<<dq<<s[0]<<dq<<c<<dq<<s[1]<<dq<<c<<dq<<s[2]<<dq<<c<<dq<<s[3]<<dq<<c<<dq<<s[4]<<dq
 <<s[4]<<std::endl;}"};std::cout<<s[0]<<std::endl<<s[1]<<dq<<s[2]<<dq<<q<<dq<<s[3]<<dq<<s[0]<<dq<<c
 <<dq<<s[1]<<dq<<c<<dq<<s[2]<<dq<<c<<dq<<s[3]<<dq<<c<<dq<<s[4]<<dq<<s[4]<<std::endl;}

C#

 using System;
 namespace quine
 {
  class Program
  {
   [STAThread]
   static void Main(string[] args)
   {
    string s = "using System;{0}namespace quine{0}{2}{0}{1}class Program{0}
 {1}{2}{0}{1}{1}[STAThread]{0}{1}{1}static void Main(string[] args){0}{1}{1}{2}{0}{1}{1}{1}
 string s = {4}{6}{4};{0}{1}{1}{1}Console.Write(s, Environment.NewLine, {4}{5}t{4}, {4}{2}
 {4}, {4}{3}{4}, {4}{5}{4}{4}, {4}{5}{5}{4}, s);{0}{1}{1}{3}{0}{1}{3}{0}{3}";
    Console.Write(s, Environment.NewLine, "\t", "{", "}", "\"", "\\", s);
   }
  }
 }

Легший варіант

 class Q
 {
   static void Main()
   {
     string s = @"class Q
 {0}
   static void Main()
   {0}
     string s = @{2}{3}{2};
     System.Console.Write(s, '{0}', '{1}', '{2}', s);
   {1}
 {1}";
     System.Console.Write(s, '{', '}', '"', s);
   }
 }

HQ9+

Q

Java

class Q{public static void main(String[]a){char q=34;String t="class Q{public static void main(String[]a){char 
q=34;String t=;System.out.println(t.substring(0,62)+q+t+q+t.substring(62));}}";System.out.println(t.substring
(0,62)+q+t+q+t.substring(62));}}

JavaScript

 unescape(q="unescape(q=%220%22).replace(0,q)").replace(0,q)

LISP

  (funcall (lambda (x) 
        (append x (list (list 'quote x))))
       '(funcall (lambda (x) 
             (append x (list (list 'quote x))))))

Або так:

 :X

MATLAB

 a='a=%c%s%c;a=sprintf(a,39,a,39);disp(a);';a=sprintf(a,39,a,39);disp(a);

Python

 a='a=%s;print a%%`a`';print a%`a`

VBScript

 a="a="":b=left(a,3):c=mid(a,3):msgbox(b+b+c+c)":b=left(a,3):c=mid(a,3):msgbox(b+b+c+c)

Див. також