Користувач:Friend/Довідково-енциклопедична література

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Версія для друку більше не підтримується і може мати помилки обробки. Будь ласка, оновіть свої закладки браузера, а також використовуйте натомість базову функцію друку у браузері.

Вітаю! Тут розміщено список деяких (усі важко перерахувати, адже термін «енциклопедія» розмитий) паперових довідково-енциклопедичних видань, якими я маю можливість користуватися вдома. Якщо довідник у прийнятному вигляді присутній у мережі, то додано посилання.

Назва К-ть
гасел
Тематика
гасел
Философский словарь. Под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. — Москва: Политиздат, 1963. — 544 с. ЩНП статті про головні філософські поняття, категорії, вчення та принципи, філософів та філософію різних країн
Шапиро Ю. Г., Персианова О. М., Мытарева К. В., Аране Н. М. 50 кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV–XIX веков. — 2-е изд. — Ленинград: Советский художник, 1968. — 316 с. &&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050 життєписи європейських художників
Mała Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, 1200 s. &&&&&&&&&&032000.&&&&0032 000 мала загальна енциклопедія; більшість гасел описано тільки 1-2 реченнями
Страны мира. Краткий политическо-экономический справочник. — Москва: Политиздат, 1970. — 432 с. &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 Статті про країни та території земної кулі (описано площу, населення, коротку історію, політичний устрій, економіку)
Дмитренко А. Ф., Кузнецова Э. В., Петрова О. Ф., Федорова Н. А. 50 кратких биографий мастеров русского искусства. — 2-е изд. — Ленинград: Аврора, 1971. — 302 с. &&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050 життєписи російських художників
Зварич В. В. Нумізматичний словник. — Львів: Львівського університету, 1972. — 148 с. ЩНП нумізматичні терміни, історичні та сучасні грошові одиниці країн світу, деякі фінансові терміни
Письменники Радянської України: довідник / [упорядники : О.В. Килимник, О.І. Петровський]. — Київ: Радянський письменник, 1976. — 406 с. ЩНП біограми членів Спілки письменників України
Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды (биобиблиогр. словарь). Т. 1 — Минск: Издательство БГУ, 1976. — 320 с. &&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130 Статті про білоруських, російських та українських мовознавців від давньоруських часів до поч. XX сторіччя
Політичний словник / За ред. В. К. Врублевського, А. В. Кудрицького, В. М. Мазура, А. В. Мяловицького. — Вид. 2-е. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1976. — 590 с. &&&&&&&&&&&02400.&&&&002400 понад 2400 гасел про країни світу, про комуністичні, «робітничі» та деякі «буржуазні» партії світу, найважливіші міжнародні організації та установи, міжнародні договори та угоди СРСР, юридичні, економічні та філософські терміни
Бородин А. И., Бугай А. С. Биографический словарь деятелей в области математики. Пер. с украинского под редакцией И. И. Гихмана. — Киев: Радянська школа, 1979. — 607 с. &&&&&&&&&&&02000.&&&&002000 понад 2000 гасел про діячів математики різних часів
Олимпийская энциклопедия / Гл. ред. С. П. Павлов. — Москва: Советская Энциклопедия, 1980. — 415 с. &&&&&&&&&&&01250.&&&&001250 понад 550 статей про Олімпійські ігри, олімпійські види спорту, країни, що брали участь в олімпіадах, поняття та історію олімпійського руху; близько 700 статей про олімпійських чемпіонів
Київ. Енциклопедичний довідник. За ред. А. В. Кудрицького. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1981 — 736 с. &&&&&&&&&&&02500.&&&&002500 понад 2500 статей про вулиці, підприємства, навчальні заклади, пам'ятники Києва та часописи, що виходили в місті
Книговедение : энциклопедический словарь / ред. кол. : Н.М. Сикорский. — Москва : Советская энциклопедия, 1982. — 661 с. ЩНП поняття з видавничої справи, книговидання в різних країнах, видатні поліграфісти, книгорозповсюджувачі, бібліотекарі і т. п.
Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — Москва: Советская энциклопедия, 1984. — 944 с. ЩНП описані основні розділи фізики, теорії, явища та поняття
A. Dulewicz, Słownik sztuki francuskiej, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1981. 535 s. &&&&&&&&&&&01100.&&&&001100 близько 1100 статей про французьке мистецтво
Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1984. — 816 с. &&&&&&&&&&&01600.&&&&001600 відповідно до назви книги
Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Химики: Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1984. — 736 с. &&&&&&&&&&&01200.&&&&001200 відповідно до назви книги
Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — Москва: Советская энциклопедия, 1985. — 1600 с. &&&&&&&&&&080000.&&&&0080 000 загальна енциклопедія
Карманный словарь атеиста/Ю. А. Бахныкин, М. С. Беленький, А. В. Белов и др.; под ред. М. П. Новикова. — Москва: Политиздат, 1986. — 271 с. &&&&&&&&&&&&0607.&&&&00607 релігійні поняття, головні течії і секти світових релігій. Словник написано з точки зору марксистського атеїзму
Колочинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы: Биографический справочник. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Наукова думка, 1986. — 512 с. (он-лайн) &&&&&&&&&&&&0500.&&&&00500 понад 500 гасел про астрономів різних країн та епох, окрім них у додатках подано коротенькі дані про ще близько 500 астрономів (роки життя, країна, за що відомий в астрономії), на чию честь названі кратери та інші географічні об'єкти на Марсі (додаток 3) та Місяці (додаток 4), відповідно
Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1986. — 640 с. &&&&&&&&&&&03900.&&&&003900 режисери, актори, головні стилі та поняття кінематографії, окремі статті про кінематографії республік СРСР та держав світу
Гозенпуд А. Я. Краткий оперный словарь. — Киев: Музична Україна, 1986. — 296 с. &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 опери
W. Litmanowicz, J. Giżycki, Szachy od A do Z, t. 1-2, Warszawa, Sport i Turystyka, 1986-87 ЩНП шахісти; шахові видання, композитори, літератори, колекціонери; шахові поняття та терміни
Українська Літературна Енциклопедія (1 і 2 томи) &&&&&&&&&&&04112.&&&&002000+2112 письменники, визначні твори, літератури держав світу, країв і республік СРСР, літературні жанри, стилі та поняття
Ганіткевич Я., Пундій П. Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн. 1. Естафета поколінь національного відродження. — Львів — Чикаґо, 1994. — 328 с. &&&&&&&&&&&&0428.&&&&00428 життєписи 428 українських лікарів, що отримали дипломи до 1944 року (+ понад 220 світлин). Найповніше представлено лікарів західної України, висвітлено діяльність лікарів в еміґрації
Ганіткевич Я., Пундій П. Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн. 2. Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю. — Львів — Чикаґо, 1996. — 448 с. &&&&&&&&&&&&0678.&&&&00678 життєписи 678 українських лікарів діяспори, що отримали дипломи після 1944 року (+ понад 497 світлин)
Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. — Київ: Либідь, 1997. — 560 с. ISBN 5-325-00767-X ЩНП Пояснено основні поняття, структури та утворення українських держав від часів Русі до незалежної України
УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАН України М. Попович. — Київ: Ірина, 1999. — 1551 с. &&&&&&&&&&025000.&&&&0025 000 Близько 25 тисяч статей, 3200 ілюстрацій, фотографій, карт, схем, таблиць. Одна з небагатьох енциклопедій, яка намагається впровадити сучасне транскрибування власних назв (g=ґ, h=г в англійській та німецькій мовах і т. д.)
Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. — Т. 1. 1848–1900 рр. — Львів: Світ, 2001. — 744 с. ISBN 966-603-146-9 &&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130 перший том дослідження описує 130 українських часописів Львова 1848–1900 років
Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. — Т. 2. 1901–1919 рр. — Львів: Світ, 2002. — 692 с. ISBN 966-603-147-7 &&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148 другий том охоплює 148 часописів Львова 1901–1919 років
Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. — Т. 3. Кн. 1. 1920–1928 рр. — Львів: Світ, 2003. — 912 с. &&&&&&&&&&&&0247.&&&&00247 перша книга 3-го тому охоплює 247 часописів Львова 1920–1928 років
Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. — Т. 3. Кн. 2. 1929–1939 рр. — Львів: Світ, 2003. — 928 с. ISBN 966-603-148-5 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 друга книга 3-го тому охоплює 330 часописів Львова 1929–1939 років і завершує фундаментальне дослідження, що описує понад 850 українських періодичних видань, які виходили у Львові в 1848–1939 роках
Романюк М. Оратаї журналістської ниви: Українські редактори, видавці, публіцисти. — Львів, 2002. — 236 с. &&&&&&&&&&&&0164.&&&&00164 відповідно до назви книги
Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М. М. Романюка. — Львів: 2003. — Вип. 10. — 588 с. &&&&&&&&&&&&0324.&&&&00324 біобібліографічні статті про українських журналістів, редакторів, видавців
Муха А. І. Композитори України та української діаспори: Довідник. — Київ: Музична Україна, 2004. — 352 с. &&&&&&&&&&&01000.&&&&001000 відповідно до назви книги
Нові імена. Львівщина та львів'яни: історико-біографічний енциклопедичний довідник / Автор-упорядник О. М. Дейно. — Львів: Віка, 2004. — 522 с. &&&&&&&&&&&&0739.&&&&00739 особи, чиї життя або діяльність пов'язані зі Львівщиною
Українська жінка у визвольній боротьбі (1940–1950 рр.): біографічний довідник / Упорядник Мудра Н. П. Вип. 1. — Львів: Світ, 2004. — 192 с. ISBN 966-603-318-6 &&&&&&&&&&&&0900.&&&&00900 перший випуск довідника «Українська жінка у визвольній боротьбі 1940–1950 рр.» містить близько 900 біографій жінок, які боролися за незалежність України з комуністами, поляками та нацистами
Українська жінка у визвольній боротьбі (1940–1950 рр.): біографічний довідник / Упорядник Мудра Н. П. Вип. 2. — Львів: Світ, 2006. — 192 с. ISBN 966-603-457-3 &&&&&&&&&&&&0860.&&&&00860
Литвин М. Р., Науменко К. Є. Збройні сили України першої половини XX ст. Генерали і адмірали / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. — Львів; Харків: Сага, 2007. — 244 с. &&&&&&&&&&&&0544.&&&&00544 монографія подає короткі життєписи понад 500 генералів та адміралів українських військових формацій першої половини XX століття — доби Центральної Ради, УНР, Української Держави, ЗУНР, Карпатської Січі, УПА та УНА
Українська жінка у визвольній боротьбі (1940–1950 рр.): біографічний довідник / Упорядник Мудра Н. П. Вип. 3. — Львів: Світ, 2009. — 144 с. ISBN 966-603-590-8 ЩНП
Забытые и незабытые / авт.-сост.: Е. З. Буцкий, Н. И. Игнатьев. — Харьков: Майдан, 2009. — 468 с. &&&&&&&&&&&&0997.&&&&00997 репресовані діячі авіаційної галузі СРСР
Зіменковський Б. С., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2009. — Львів: Наутілус, 2009. – 472 с. (он-лайн) &&&&&&&&&&&&0667.&&&&00667 професори, керівники кафедр та інших підрозділів медуніверситету, доктори Honoris Causa Львівського медичного університету
Лемко І., Михалик В., Бегляров Г. 1243 вулиці Львова. — Львів: Апріорі, 2009. — 528 с. &&&&&&&&&&&01243.&&&&001243 відповідно до назви книги
Кочан І., Захлюпана Н. Українські лінгводидакти крізь призму часу: Словник-довідник. — Львів: ПАІС, 2009. — 168 с. &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 педагоги, мовознавці, методисти з української мови
Івченко А. С. Найвидатніші храми України [Текст]. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. — 224 с.: іл. &&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100 відповідно до назви книги
Чорновол І. 199 депутатів Галицького сейму. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 228 с. &&&&&&&&&&&&0199.&&&&00199 Біографічні довідки про всіх українців-послів на Галицький сейм у 1861—1914 роках, а також історія цього виборного органу


Див. також