Метод статистичних рівнянь залежностей

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Версія для друку більше не підтримується і може мати помилки обробки. Будь ласка, оновіть свої закладки браузера, а також використовуйте натомість базову функцію друку у браузері.

Метод стати́стичних рівня́нь зале́жностей є статистичним методом аналізу функціональних та кореляційних взаємозв'язків, який ґрунтується на статистичних коефіцієнтах порівняння.

Розроблено доктором економічних наук, професором Омеляном Кулиничем у 1982 р.

Передумови застосування та функції методу

Основними передумовами застосування методу статистичних рівнянь залежностей з метою аналізу взаємозв'язків соціально-економічних явищ та процесів є такі:

 • наявність: 1) нечисленної і численної сукупності соціальних та економічних об'єктів (як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях); 2) функціональної і кореляційної залежності між досліджуваними показниками;
 • можливість (функції):
  • 1) відмежування стійкої і нестійкої залежності;
  • 2) визначення частки впливу чинникових ознак, які мають однойменний (прямий чи обернений) вплив на розвиток економічного явища;
  • 3) побудови графіків одночинникової та множинної залежності;
  • 4) встановлення рівнів чинників та розміру їх зміни для забезпечення зростання (зменшення) результативної ознаки на одиницю чи будь-яку величину (обернена задача);
  • 5) визначення сукупного впливу на результативну ознаку зміни кожного з чинників на одиницю чи будь-яку величину (планову, нормативну або прогнозовану);
  • 6) оцінки ступеня інтенсивності використання чинників для формування середньої величини результативної ознаки у варіаційних рядах та абсолютного рівня результативної ознаки в рядах динаміки;
  • 7) одержання прямої оцінки зміни результативного показника при зменшенні або збільшенні чинникових ознак на одиницю за всіма видами і формами рівнянь залежностей.

Теорія методу

Кількісне оцінювання взаємозв'язків соціальних та економічних явищ ґрунтується на розрахунку коефіцієнтів порівняння — основи методу статистичних рівнянь залежностей. При зростанні значень досліджуваного показника розрахунок коефіцієнта порівняння здійснюють на основі зіставлення кожного значення з мінімальним, а у випадку зменшення — базою порівняння виступає максимальний рівень.

Коефіцієнт порівняння оцінює ступінь зміни величини досліджуваної ознаки до бази порівняння. Параметр рівняння залежності визначається шляхом співвідношення суми коефіцієнтів порівняння результативної й чинникової ознак. Параметр рівняння залежностей дозволяє вивчити, окрім одного, як то на основі коефіцієнтів еластичності, дію чинників, поєднаних у множинну модель взаємозв'язку. Розрахунки параметрів та показників стійкості зв'язку за допомогою методу статистичних рівнянь залежностей ґрунтуються на такій системі доведень.

Теорія методу статистичних рівнянь залежностей[недоступне посилання з липня 2019]

Див. також

Автор методу Кулинич Омелян Іванович

Джерела

 • підручник «Теорія статистики»(1-5 видання) за 1992–2010 рр.:
 1. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич. — К. : Вища школа, 1992. — 135 с.
 2. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич. — [2-е вид. , доп. і доопр.]. — Кіровоград : ДЦУВ, 1996. — 228 с.
 3. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. — [3-тє вид. , перероб. і доп.]. — К. : Знання, 2006. — 294 с.
 4. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. — [4-тє вид. , перероб. і доп.]. — К. : Знання, 2009. — 311 с.
 5. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. — [5-тє вид. , перероб. і доп.]. — К. : Знання, 2010. — 239 с.
 • навчальний посібник «Эконометрия», видавництво «Финансы и статистика», Москва, 1999–2001 рр.:
 1. Кулинич Е. И. Эконометрия / Е. И. Кулинич. — М. : Финансы и статистика, 1999–2001. — 304 с.
 • навчальний посібник «Економетрія», 1997–2003 рр.:
 1. Кулинич О. І. Економетрія : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. — Хмельницький: Поділля, 1997.- 116 с.
 2. Кулинич О. І. Економетрія: Практикум : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. — Хмельницький: Поділля, 1998.- 160 с.
 3. Кулинич О. І. Економетрія : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. — Хмельницький: Поділля, 2003. — 215 с.

Посилання

Сайт Кулинича Романа Омеляновича