Відмінності між версіями «Модуль:Wikidata»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][перевірена версія]
(Зламано відображення шаблону Шаблон:Вулиця України. Відкіт до робочої версії)
Рядок 1: Рядок 1:
  +
local i18n = {
  +
["errors"] = {
  +
["property-param-not-provided"] = "Не заданий параметр властивості",
  +
["entity-not-found"] = "Сутність не знайдена.",
  +
["unknown-claim-type"] = "Невідомий тип твердження.",
  +
["unknown-snak-type"] = "Невідомий тип снека.",
  +
["unknown-datavalue-type"] = "Невідомий тип значення даних.",
  +
["unknown-entity-type"] = "Невідомий тип сутності.",
  +
["unknown-property-module"] = "Слід встановити обидва параметри: і property-module, і property-function.",
  +
["unknown-claim-module"] = "Слід встановити обидва параметри: і claim-module, і claim-function.",
  +
["unknown-value-module"] = "Слід встановити обидва параметри: і value-module, і value-function.",
  +
["property-module-not-found"] = "Модуль, вказаний у property-module, не знайдений.",
  +
["property-function-not-found"] = "Функція, вказана у property-function, не знайдена.",
  +
["claim-module-not-found"] = "Модуль, вказаний у claim-module, не знайдений.",
  +
["claim-function-not-found"] = "Функція, вказана у claim-function, не знайдена.",
  +
["value-module-not-found"] = "Модуль, вказаний у value-module, не знайдений.",
  +
["value-function-not-found"] = "Функція, вказана у value-function, не знайдена."
  +
},
  +
["somevalue"] = "''невідомо''",
  +
["novalue"] = "",
  +
["circa"] = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="близько">бл. </span>',
  +
["presumably"] = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="імовірно">ім. </span>',
  +
}
  +
 
-- settings, may differ from project to project
 
-- settings, may differ from project to project
  +
local categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel = '[[Категорія:Вікіпедія:Статті з посиланнями на елементи Вікіданих без українського підпису]]';
local fileDefaultSize = '267x400px';
 
  +
local categoryLocalValuePresent = '[[Категорія:Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих]]';
 
local outputReferences = true;
 
local outputReferences = true;
   
Рядок 14: Рядок 39:
 
};
 
};
   
  +
-- Ссылки на используемые модули, которые потребуются в 99% случаев загрузки страниц (чтобы иметь на виду при переименовании)
local moduleSources = require( 'Module:Sources' )
 
  +
local moduleSources = require('Module:Sources')
 
local WDS = require( 'Module:WikidataSelectors' );
 
local WDS = require( 'Module:WikidataSelectors' );
   
  +
local p = {}
-- Сталі
 
local contentLanguageCode = mw.getContentLanguage():getCode();
 
 
local p = {};
 
local config = nil;
 
   
 
local formatDatavalue, formatEntityId, formatRefs, formatSnak, formatStatement,
 
local formatDatavalue, formatEntityId, formatRefs, formatSnak, formatStatement,
 
formatStatementDefault, formatProperty, getSourcingCircumstances,
 
formatStatementDefault, formatProperty, getSourcingCircumstances,
getPropertyDatatype, getPropertyParams, throwError, toBoolean;
+
getPropertyDatatype, throwError, toBoolean;
   
local function copyTo( obj, target, skipEmpty )
+
local function copyTo( obj, target )
 
for k, v in pairs( obj ) do
 
for k, v in pairs( obj ) do
  +
target[k] = v
if skipEmpty ~= true or ( v ~= nil and v ~= '' ) then
 
target[k] = v;
 
end
 
 
end
 
end
 
return target;
 
return target;
Рядок 46: Рядок 66:
 
elseif ( prev < next ) then return next;
 
elseif ( prev < next ) then return next;
 
else return prev; end
 
else return prev; end
end
 
 
local function getConfig( section, code )
 
if config == nil then
 
config = require( 'Module:Wikidata/config' );
 
end;
 
if not config then
 
config = {};
 
end
 
 
if not section then
 
return config;
 
end
 
if not code then
 
return config[ section ] or {};
 
end
 
 
if not config[ section ] then
 
return nil;
 
end
 
return config[ section ][ code ];
 
end
 
 
local function getCategoryByCode( code )
 
local value = getConfig( 'categories', code );
 
if not value or value == '' then
 
return '';
 
end
 
return '[[Category:' .. value .. ']]';
 
 
end
 
end
   
Рядок 153: Рядок 144:
 
end
 
end
   
  +
local function parseISO8601(str)
--[[
 
  +
if 'table' == type(str) then
Перетворює рядок в логічне значення
 
  +
if str.args and str.args[1] then
  +
str = '' .. str.args[1]
  +
else
  +
return 'unknown argument type: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
  +
end
  +
end
  +
local Y, M, D = (function(str)
  +
local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
  +
local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
  +
return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
  +
end) (str);
  +
local h, m, s = (function(str)
  +
local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z";
  +
local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern);
  +
return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S);
  +
end) (str);
  +
local oh,om = ( function(str)
  +
if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end; -- ends with Z, Zulu time
  +
-- matches ±hh:mm, ±hhmm or ±hh; else returns nils
  +
local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$";
  +
local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern);
  +
sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00";
  +
return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om);
  +
end )(str)
  +
return tonumber(os.time({year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s}))
  +
end
   
  +
--[[
Приймає: строкове значення (може бути відсутнім)
 
  +
Преобразует строку в булевое значение
Повертає: логічне значення true або false, якщо виходить розпізнати значення, чи defaultValue у всіх інших випадках
 
  +
  +
Принимает: строковое значение (может отсутствовать)
  +
Возвращает: булевое значение true или false, если получается распознать значение, или defaultValue во всех остальных случаях
 
]]
 
]]
 
local function toBoolean( valueToParse, defaultValue )
 
local function toBoolean( valueToParse, defaultValue )
Рядок 169: Рядок 189:
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
Функція для отримання сутності (еntity) для поточної сторінки
+
Функция для получения сущности (еntity) для текущей страницы
Детальніше про сутності див. d:Wikidata:Glossary/uk
+
Подробнее о сущностях см. d:Wikidata:Glossary/ru
   
Принимает: строковый индентификатор (типа P18, Q42)
+
Принимает: строковый индентификатор (типа P18, Q42)
Возвращает: объект таблицу, элементы которой индексируются с нуля
+
Возвращает: объект таблицу, элементы которой индексируются с нуля
 
]]
 
]]
 
local function getEntityFromId( id )
 
local function getEntityFromId( id )
Рядок 189: Рядок 209:
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
Внутрення функция для формирования сообщения об ошибке
+
Внутрення функция для формирования сообщения об ошибке
  +
 
Принимает: ключ элемента в таблице config.errors (например entity-not-found)
+
Принимает: ключ элемента в таблице i18n (например entity-not-found)
Возвращает: строку сообщения
+
Возвращает: строку сообщения
 
]]
 
]]
 
local function throwError( key )
 
local function throwError( key )
error( getConfig( 'errors', key ) );
+
error( i18n.errors[key] );
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
Функция для получения идентификатора сущностей
+
Функция для получения идентификатора сущностей
   
Принимает: объект таблицу сущности
+
Принимает: объект таблицу сущности
Возвращает: строковый индентификатор (типа P18, Q42)
+
Возвращает: строковый индентификатор (типа P18, Q42)
 
]]
 
]]
 
local function getEntityIdFromValue( value )
 
local function getEntityIdFromValue( value )
local prefix = ''
+
local prefix = ''
if value['entity-type'] == 'item' then
+
if value['entity-type'] == 'item' then
prefix = 'Q'
+
prefix = 'Q'
elseif value['entity-type'] == 'property' then
+
elseif value['entity-type'] == 'property' then
prefix = 'P'
+
prefix = 'P'
else
+
else
throwError( 'unknown-entity-type' )
+
throwError( 'unknown-entity-type' )
end
+
end
return prefix .. value['numeric-id']
+
return prefix .. value['numeric-id']
 
end
 
end
   
Рядок 264: Рядок 284:
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
  +
Функция для оформления утверждений (statement)
Функция для получения значения свойства элемента в заданный момент времени.
 
  +
Подробнее о утверждениях см. d:Wikidata:Glossary/ru
   
  +
Принимает: таблицу параметров
Принимает: контекст, элемент, временные границы, таблица ID свойства
 
  +
Возвращает: строку оформленного текста, предназначенного для отображения в статье
Возвращает: таблицу соответствующих значений свойства
 
]]
 
local function getPropertyInBoundaries( context, entityId, boundaries, propertyIds, selectors )
 
if (type(entityId) ~= 'string') then error('type of entityId argument expected string, but was ' .. type(entityId)); end
 
 
local results = {};
 
 
if not propertyIds or #propertyIds == 0 then
 
return results;
 
end
 
 
for _, propertyId in ipairs( propertyIds ) do
 
local selector = selectors[_];
 
local propertyClaims = mw.wikibase.getAllStatements( entityId, propertyId );
 
local fakeAllClaims = {};
 
fakeAllClaims[propertyId] = propertyClaims;
 
 
local filteredClaims = WDS.filter( fakeAllClaims, selector .. '[rank:preferred, rank:normal]' );
 
if filteredClaims then
 
for _, claim in pairs( filteredClaims ) do
 
if not boundaries then
 
table.insert( results, claim.mainsnak );
 
else
 
local startBoundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifier( context.frame, context, claim, 'P580' );
 
local endBoundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifier( context.frame, context, claim, 'P582' );
 
 
if ( (startBoundaries == nil or ( startBoundaries[2] <= boundaries[1]))
 
and (endBoundaries == nil or ( endBoundaries[1] >= boundaries[2]))) then
 
table.insert( results, claim.mainsnak );
 
end
 
end
 
end
 
end
 
 
if #results > 0 then
 
break;
 
end
 
end
 
 
return results;
 
end
 
 
--[[
 
TODO
 
]]
 
function p.getTimeBoundariesFromQualifier( frame, context, statement, qualifierId )
 
-- only support exact date so far, but need improvment
 
local left = nil;
 
local right = nil;
 
if ( statement.qualifiers and statement.qualifiers[qualifierId] ) then
 
for _, qualifier in pairs( statement.qualifiers[qualifierId] ) do
 
local boundaries = context.parseTimeBoundariesFromSnak( qualifier );
 
if ( not boundaries ) then return nil; end
 
left = min( left, boundaries[1] );
 
right = max( right, boundaries[2] );
 
end
 
end
 
 
if ( not left or not right ) then
 
return nil;
 
end
 
 
return { left, right };
 
end
 
 
--[[
 
TODO
 
]]
 
function p.getTimeBoundariesFromQualifiers( frame, context, statement, qualifierIds )
 
if not qualifierIds then
 
qualifierIds = { 'P582', 'P580', 'P585' };
 
end
 
 
for _, qualifierId in ipairs( qualifierIds ) do
 
local result = p.getTimeBoundariesFromQualifier( frame, context, statement, qualifierId );
 
if result then
 
return result;
 
end
 
end
 
 
return nil;
 
end
 
 
local CONTENT_LANGUAGE_CODE = mw.language.getContentLanguage():getCode();
 
local getLabelWithLang_DEFAULT_PROPERTIES = { "P1813", "P1448", "P1705" };
 
local getLabelWithLang_DEFAULT_SELECTORS = {
 
'P1813[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. ']',
 
'P1448[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. ']',
 
'P1705[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. ']'
 
};
 
 
--[[
 
Функция для получения метки элемента в заданный момент времени.
 
 
Принимает: контекст, элемент, временные границы
 
Возвращает: текстовую метку элемента, язык метки
 
]]
 
function getLabelWithLang( context, options, entityId, boundaries, propertyIds, selectors )
 
if (type(entityId) ~= 'string') then error('type of entityId argument expected string, but was ' .. type(entityId)); end
 
if not entityId then
 
return nil;
 
end
 
 
local langCode = CONTENT_LANGUAGE_CODE;
 
 
-- name from label
 
local label = nil;
 
if ( options.text and options.text ~= '' ) then
 
label = options.text;
 
else
 
if not propertyIds then
 
propertyIds = getLabelWithLang_DEFAULT_PROPERTIES;
 
selectors = getLabelWithLang_DEFAULT_SELECTORS;
 
end
 
 
-- name from properties
 
local results = getPropertyInBoundaries( context, entityId, boundaries, propertyIds, selectors );
 
 
for _, result in pairs( results ) do
 
if result.datavalue and result.datavalue.value then
 
if result.datavalue.type == 'monolingualtext' and result.datavalue.value.text then
 
label = result.datavalue.value.text;
 
langCode = result.datavalue.value.language;
 
break;
 
elseif result.datavalue.type == 'string' then
 
label = result.datavalue.value;
 
break;
 
end
 
end
 
end
 
 
if (not label) then
 
label, langCode = mw.wikibase.getLabelWithLang( entityId );
 
if not langCode then
 
return nil;
 
end
 
end
 
end
 
 
return label, langCode;
 
end
 
 
--[[
 
Функция для оформления утверждений (statement)
 
Подробнее о утверждениях см. d:Wikidata:Glossary/ru
 
 
Принимает: таблицу параметров
 
Возвращает: строку оформленного текста, предназначенного для отображения в статье
 
 
]]
 
]]
 
local function formatProperty( options )
 
local function formatProperty( options )
Рядок 437: Рядок 311:
   
 
if ( options.i18n ) then
 
if ( options.i18n ) then
options.i18n = copyTo( options.i18n, copyTo( getConfig( 'i18n' ), {} ) );
+
options.i18n = copyTo( options.i18n, copyTo( i18n, {} ) );
 
else
 
else
options.i18n = getConfig( 'i18n' );
+
options.i18n = i18n;
 
end
 
end
   
Рядок 490: Рядок 364:
 
if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;
 
if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;
   
  +
local claims = context.selectClaims( options, options.property );
local claims;
 
  +
if (claims == nil) then
if options.property then -- TODO: Почему тут может не быть property?
 
  +
return '' --TODO error?
claims = context.selectClaims( options, options.property );
 
end
+
end
if claims == nil then
 
return '' --TODO error?
 
end
 
   
-- Обход всех заявлений утверждения и с накоплением оформленых предпочтительных
+
-- Обход всех заявлений утверждения и с накоплением оформленых предпочтительных
-- заявлений в таблице
+
-- заявлений в таблице
local formattedClaims = {}
+
local formattedClaims = {}
   
for i, claim in ipairs(claims) do
+
for i, claim in ipairs(claims) do
local formattedStatement = context.formatStatement( options, claim )
+
local formattedStatement = context.formatStatement( options, claim )
-- здесь может вернуться либо оформленный текст заявления, либо строка ошибки, либо nil
+
-- здесь может вернуться либо оформленный текст заявления
  +
-- либо строка ошибки nil похоже никогда не возвращается
if ( formattedStatement and formattedStatement ~= '' ) then
 
  +
if (formattedStatement) then
formattedStatement = '<span class="wikidata-claim" data-wikidata-property-id="' .. string.upper( options.property ) .. '" data-wikidata-claim-id="' .. claim.id .. '">' .. formattedStatement .. '</span>'
 
table.insert( formattedClaims, formattedStatement )
+
table.insert( formattedClaims, formattedStatement )
end
+
end
end
+
end
   
 
-- создание текстовой строки со списком оформленых заявлений из таблицы
 
-- создание текстовой строки со списком оформленых заявлений из таблицы
Рядок 568: Рядок 439:
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
Функция для оформления одного утверждения (statement)
+
Функция для оформления одного утверждения (statement)
   
Принимает: объект-таблицу утверждение, таблицу параметров,
+
Принимает: объект-таблицу утверждение, таблицу параметров,
объект-функцию оформления внутренних структур утверждения (snak) и
+
объект-функцию оформления внутренних структур утверждения (snak) и
объект-функцию оформления ссылки на источники (reference)
+
объект-функцию оформления ссылки на источники (reference)
Возвращает: строку оформленного текста с заявлением (claim)
+
Возвращает: строку оформленного текста с заявлением (claim)
 
]]
 
]]
 
function formatStatementDefault( context, options, statement )
 
function formatStatementDefault( context, options, statement )
if (not context) then error('context is not specified') end;
+
if (not context) then error('context is not specified') end;
if (not options) then error('options is not specified') end;
+
if (not options) then error('options is not specified') end;
if (not statement) then error('statement is not specified') end;
+
if (not statement) then error('statement is not specified') end;
   
local circumstances = context.getSourcingCircumstances( statement );
+
local circumstances = context.getSourcingCircumstances( statement );
   
options.qualifiers = statement.qualifiers;
+
if statement.qualifiers then
  +
options.qualifiers = statement.qualifiers;
  +
end
   
  +
if ( options.references ) then
local result = context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances );
 
  +
return context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances ) .. context.formatRefs( options, statement );
 
  +
else
if ( options.qualifier and statement.qualifiers and statement.qualifiers[ options.qualifier ] ) then
 
  +
return context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances );
local qualifierValues = {};
 
for _, qualifierSnak in pairs( statement.qualifiers[ options.qualifier ] ) do
 
local snakValue = context.formatSnak( options, qualifierSnak );
 
if snakValue and snakValue ~= '' then
 
table.insert( qualifierValues, context.formatSnak( options, qualifierSnak ) );
 
end
 
end
 
if ( #qualifierValues ) then
 
result = result .. ' (' .. table.concat( qualifierValues, ', ' ) .. ')';
 
end
 
 
end
 
end
 
if ( result and result ~= '' and options.references ) then
 
result = result .. context.formatRefs( options, statement );
 
end
 
 
return result;
 
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
Функция для оформления части утверждения (snak)
+
Функция для оформления части утверждения (snak)
Подробнее о snak см. d:Викиданные:Глоссарий
+
Подробнее о snak см. d:Викиданные:Глоссарий
   
Принимает: таблицу snak объекта (main snak или же snak от квалификатора) и таблицу опций
+
Принимает: таблицу snak объекта (main snak или же snak от квалификатора) и таблицу опций
Возвращает: строку оформленного викитекста
+
Возвращает: строку оформленного викитекста
 
]]
 
]]
 
function formatSnak( context, options, snak, circumstances )
 
function formatSnak( context, options, snak, circumstances )
Рядок 624: Рядок 482:
 
end
 
end
   
local before = '<span class="wikidata-snak ' .. mainSnakClass .. '"' .. hash .. '>'
+
local before = ''
local after = '</span>'
+
local after = ''
 
if snak.snaktype == 'somevalue' then
 
if ( options['somevalue'] and options['somevalue'] ~= '' ) then
 
result = options['somevalue'];
 
else
 
result = options.i18n['somevalue'];
 
end
 
elseif snak.snaktype == 'novalue' then
 
if ( options['novalue'] and options['novalue'] ~= '' ) then
 
result = options['novalue'];
 
else
 
result = options.i18n['novalue'];
 
end
 
elseif snak.snaktype == 'value' then
 
result = formatDatavalue( context, options, snak.datavalue, snak.datatype );
 
   
  +
if snak.snaktype == 'somevalue' then
  +
if ( options['somevalue'] and options['somevalue'] ~= '' ) then
  +
return before .. options['somevalue'] .. after;
  +
end
  +
return before .. options.i18n['somevalue'] .. after;
  +
elseif snak.snaktype == 'novalue' then
  +
if ( options['novalue'] and options['novalue'] ~= '' ) then
  +
return before .. options['novalue'] .. after;
  +
end
  +
return before .. options.i18n['novalue'] .. after;
  +
elseif snak.snaktype == 'value' then
 
if ( circumstances.presumably ) then
 
if ( circumstances.presumably ) then
  +
before = before .. options.i18n.presumably;
result = options.i18n.presumably .. result;
 
 
end
 
end
 
if ( circumstances.circa ) then
 
if ( circumstances.circa ) then
result = options.i18n.circa .. result;
+
before = before .. options.i18n.circa;
 
end
 
end
else
 
throwError( 'unknown-snak-type' );
 
end
 
 
if ( not result or result == '' ) then
 
return nil;
 
end
 
   
return before .. result .. after;
+
return before .. formatDatavalue( context, options, snak.datavalue, snak.datatype ) .. after;
  +
else
  +
throwError( 'unknown-snak-type' );
  +
end
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
Функция для оформления объектов-значений с географическими координатами
+
Функция для оформления объектов-значений с географическими координатами
   
Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
+
Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
Возвращает: строку оформленного текста
+
Возвращает: строку оформленного текста
 
]]
 
]]
 
function formatGlobeCoordinate( value, options )
 
function formatGlobeCoordinate( value, options )
-- проверка на требование в параметрах вызова на возврат сырого значения
+
-- проверка на требование в параметрах вызова на возврат сырого значения
if options['subvalue'] == 'latitude' then -- широты
+
if options['subvalue'] == 'latitude' then -- широты
return value['latitude']
+
return value['latitude']
elseif options['subvalue'] == 'longitude' then -- долготы
+
elseif options['subvalue'] == 'longitude' then -- долготы
return value['longitude']
+
return value['longitude']
  +
else
elseif options['nocoord'] and options['nocoord'] ~= '' then
 
  +
-- в противном случае формируются параметры для вызова шаблона {{coord}}
-- если передан параметр nocoord, то не выводить координаты
 
  +
-- нужно дописать в документации шаблона, что он отсюда вызывается, и что
-- обычно это делается при использовании нескольких карточек на странице
 
  +
-- любое изменние его парамеров должно быть согласовано с кодом тут
return ''
 
  +
local eps = 0.0000001 -- < 1/360000
else
 
  +
local globe = '' -- TODO
-- в противном случае формируются параметры для вызова шаблона {{coord}}
 
  +
local lat = {}
-- нужно дописать в документации шаблона, что он отсюда вызывается, и что
 
  +
lat['abs'] = math.abs(value['latitude'])
-- любое изменние его парамеров должно быть согласовано с кодом тут
 
  +
lat['ns'] = value['latitude'] >= 0 and 'N' or 'S'
local eps = 0.0000001 -- < 1/360000
 
  +
lat['d'] = math.floor(lat['abs'] + eps)
local globe = options.globe or '' -- TODO
 
  +
lat['m'] = math.floor((lat['abs'] - lat['d']) * 60 + eps)
local lat = {}
 
lat['abs'] = math.abs(value['latitude'])
+
lat['s'] = math.max(0, ((lat['abs'] - lat['d']) * 60 - lat['m']) * 60)
  +
local lon = {}
lat['ns'] = value['latitude'] >= 0 and 'N' or 'S'
 
lat['d'] = math.floor(lat['abs'] + eps)
+
lon['abs'] = math.abs(value['longitude'])
lat['m'] = math.floor((lat['abs'] - lat['d']) * 60 + eps)
+
lon['ew'] = value['longitude'] >= 0 and 'E' or 'W'
lat['s'] = math.max(0, ((lat['abs'] - lat['d']) * 60 - lat['m']) * 60 + eps)
+
lon['d'] = math.floor(lon['abs'] + eps)
  +
lon['m'] = math.floor((lon['abs'] - lon['d']) * 60 + eps)
local lon = {}
 
lon['abs'] = math.abs(value['longitude'])
+
lon['s'] = math.max(0, ((lon['abs'] - lon['d']) * 60 - lon['m']) * 60)
lon['ew'] = value['longitude'] >= 0 and 'E' or 'W'
 
lon['d'] = math.floor(lon['abs'] + eps)
 
lon['m'] = math.floor((lon['abs'] - lon['d']) * 60 + eps)
 
lon['s'] = math.max(0, ((lon['abs'] - lon['d']) * 60 - lon['m']) * 60 + eps)
 
-- TODO: round seconds with precision
 
 
local coord = '{{coord'
 
local coord = '{{coord'
 
if (value['precision'] == nil) or (value['precision'] < 1/60) then -- по умолчанию с точностью до секунды
 
if (value['precision'] == nil) or (value['precision'] < 1/60) then -- по умолчанию с точностью до секунды
Рядок 708: Рядок 553:
 
if options['display'] and options['display'] ~= '' then
 
if options['display'] and options['display'] ~= '' then
 
coord = coord .. '|display=' .. options.display
 
coord = coord .. '|display=' .. options.display
  +
else
  +
coord = coord .. '|display=title'
 
end
 
end
 
coord = coord .. '}}'
 
coord = coord .. '}}'
Рядок 715: Рядок 562:
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
Функция для оформления объектов-значений с файлами с Викисклада
+
Функция для оформления объектов-значений с файлами с Викисклада
   
Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
+
Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
Возвращает: строку оформленного текста
+
Возвращает: строку оформленного текста
 
]]
 
]]
 
function formatCommonsMedia( value, options )
 
function formatCommonsMedia( value, options )
local image = value;
+
local image = '[[File:' .. value
  +
if options['border'] and options['border'] ~= '' then
  +
image = image .. '|border'
  +
end
   
local caption = '';
+
local size = options['size']
if options[ 'caption' ] and options[ 'caption' ] ~= '' then
+
if size and size ~= '' then
  +
if not string.match( size, 'px$' )
caption = options[ 'caption' ];
 
  +
and not string.match( size, 'пкс$' ) -- TODO: использовать перевод для языка вики
elseif options[ 'description' ] and options[ 'description' ] ~= '' then
 
  +
then
caption = options[ 'description' ];
 
  +
size = size .. 'px'
end
 
  +
end
if caption ~= '' then
 
caption = '<span data-wikidata-qualifier-id="P2096" style="display:block">' .. caption .. '</span>';
 
end
 
 
if not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
 
image = '[[File:' .. value .. '|frameless';
 
if options[ 'border' ] and options[ 'border' ] ~= '' then
 
image = image .. '|border';
 
end
 
 
local size = options[ 'size' ];
 
if size and size ~= '' then
 
if not string.match( size, 'px$' )
 
and not string.match( size, 'пкс$' ) -- TODO: использовать перевод для языка вики
 
then
 
size = size .. 'px'
 
end
 
else
 
size = fileDefaultSize;
 
end
 
image = image .. '|' .. size;
 
 
if options[ 'alt' ] and options[ 'alt' ] ~= '' then
 
image = image .. '|' .. options[ 'alt' ];
 
end
 
image = image .. ']]';
 
 
if caption ~= '' then
 
image = image .. '<br>' .. caption;
 
end
 
 
else
 
else
  +
size = '250x350px' -- TODO: вынести в настройки
image = image .. caption;
 
end
+
end
  +
image = image .. '|' .. size
   
  +
if options['alt'] and options['alt'] ~= '' then
return image
 
  +
image = image .. '|' .. options['alt']
end
 
  +
end
 
  +
image = image .. ']]'
--[[
 
Fonction for render math formulas
 
 
@param string Value.
 
@param table Parameters.
 
@return string Formatted string.
 
]]
 
function formatMath( value, options )
 
return options.frame:extensionTag{ name = 'math', content = value };
 
end
 
 
--[[
 
Функция для оформления внешних идентификаторов
 
 
Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
 
Возвращает: строку оформленного текста
 
]]
 
local function formatExternalId( value, options )
 
local formatter = options.formatter;
 
 
if not formatter or formatter == '' then
 
local wbStatus, propertyEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, options.property:upper() )
 
if wbStatus == true and propertyEntity then
 
local isGoodFormat = false;
 
local statements = propertyEntity:getBestStatements( 'P1793' );
 
for _, statement in pairs( statements ) do
 
if statement.mainsnak.snaktype == 'value' then
 
local pattern = mw.ustring.gsub( statement.mainsnak.datavalue.value, '\\', '%' );
 
pattern = mw.ustring.gsub( pattern, '{%d+,?%d*}', '+' );
 
if ( string.find( pattern, '|' ) or string.find( pattern, '%)%?' )
 
or mw.ustring.match( value, '^' .. pattern .. '$' ) ~= nil ) then
 
isGoodFormat = true;
 
break;
 
end
 
end
 
end
 
 
if ( isGoodFormat == true ) then
 
statements = propertyEntity:getBestStatements( 'P1630' );
 
for _, statement in pairs( statements ) do
 
if statement.mainsnak.snaktype == 'value' then
 
formatter = statement.mainsnak.datavalue.value;
 
break
 
end
 
end
 
end
 
end
 
end
 
 
if formatter and formatter ~= '' then
 
local link = mw.ustring.gsub( mw.ustring.gsub( formatter, '$1', value ), ' ', '%%20' )
 
 
local title = options.title
 
if not title or title == '' then
 
title = '$1'
 
end
 
title = mw.ustring.gsub( title, '$1', value )
 
   
  +
if options['description'] and options['description'] ~= '' then
return '[' .. link .. ' ' .. title .. ']'
 
  +
image = image .. '<br>' .. options['description']
 
end
 
end
   
return value
+
return image
 
end
 
end
 
--[[
 
Функція для оформлення числових значень
 
 
Приймає: об'єкт-значення і таблицю параметрів,
 
Повертає: рядок оформленого тексту
 
]]
 
local function formatQuantity( value, options )
 
-- діапазон значень
 
local amount = string.gsub( value['amount'], '^%+', '' );
 
local lang = mw.language.getContentLanguage();
 
local langCode = lang:getCode();
 
 
local function formatNum( number, sigfig )
 
sigfig = sigfig or 12 -- округление до 12 знаков после запятой, на 13-м возникает ошибка в точности
 
local mult = 10^sigfig;
 
number = math.floor( number * mult + 0.5 ) / mult;
 
 
return string.gsub( lang:formatNum( number ), '^-', '−' );
 
end
 
 
local out = formatNum( tonumber( amount ) );
 
if value.upperBound then
 
local diff = tonumber( value.upperBound ) - tonumber( amount )
 
if diff > 0 then -- временная провека, пока у большинства значений не будет убрано ±0
 
out = out .. ' ± ' .. formatNum( diff )
 
end
 
end
 
 
if options.unit and options.unit ~= '' then
 
if options.unit ~= '-' then
 
out = out .. ' ' .. options.unit
 
end
 
elseif value.unit and string.match( value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/' ) then
 
local unitEntityId = string.gsub( value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' );
 
local wbStatus, unitEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, unitEntityId );
 
if wbStatus == true and unitEntity then
 
if unitEntity.claims.P2370 and
 
unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.snaktype == 'value' and
 
not value.upperBound and
 
options.siConversion
 
then
 
conversionToSIunit = string.gsub( unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.datavalue.value.amount, '^%+', '' );
 
if math.floor( math.log10( conversionToSIunit )) ~= math.log10( conversionToSIunit ) then
 
-- Если не степени десятки (переводить сантиметры в метры не надо!)
 
outValue = tonumber( amount ) * conversionToSIunit
 
 
if ( outValue > 0 ) then
 
-- Пробуем понять до какого знака округлять
 
local integer, dot, decimals, expstr = amount:match( '^(%d*)(%.?)(%d*)(.*)' )
 
local prec
 
if dot == '' then
 
prec = -integer:match('0*$'):len()
 
else
 
prec = #decimals
 
end
 
local adjust = math.log10( math.abs( conversionToSIunit )) + math.log10( 2 )
 
local minprec = 1 - math.floor( math.log10( outValue ) + 2e-14 );
 
out = formatNum( outValue, math.max( math.floor( prec + adjust ), minprec ));
 
else
 
out = formatNum( outValue, 0 )
 
end
 
unitEntityId = string.gsub( unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.datavalue.value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' );
 
wbStatus, unitEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, unitEntityId );
 
end
 
end
 
 
local writingSystemElementId = 'Q8209';
 
local langElementId = 'Q7737';
 
local label = getLabelWithLang( context, options, unitEntity.id, nil, { "P5061", "P558", "P558" }, {
 
'P5061[language:' .. langCode .. ']',
 
'P558[P282:' .. writingSystemElementId .. ', P407:' .. langElementId .. ']',
 
'P558[!P282][!P407]'
 
} );
 
 
out = out .. ' ' .. label;
 
end
 
end
 
 
return out;
 
end
 
 
local DATATYPE_CACHE = {}
 
   
 
--[[
 
--[[
 
Get property datatype by ID.
 
Get property datatype by ID.
  +
 
 
@param string Property ID, e.g. 'P123'.
 
@param string Property ID, e.g. 'P123'.
 
@return string Property datatype, e.g. 'commonsMedia', 'time' or 'url'.
 
@return string Property datatype, e.g. 'commonsMedia', 'time' or 'url'.
Рядок 925: Рядок 609:
 
end
 
end
 
 
local cached = DATATYPE_CACHE[propertyId];
 
if (cached ~= nil) then return cached; end
 
 
 
local wbStatus, propertyEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, propertyId );
 
local wbStatus, propertyEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, propertyId );
 
if wbStatus ~= true or not propertyEntity then
 
if wbStatus ~= true or not propertyEntity then
 
return nil;
 
return nil;
 
end
 
end
mw.log("Loaded datatype " .. propertyEntity.datatype .. " of " .. propertyId .. ' from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/config' )
 
   
DATATYPE_CACHE[propertyId] = propertyEntity.datatype;
 
 
return propertyEntity.datatype;
 
return propertyEntity.datatype;
end
 
 
local function formatLangRefs( options )
 
local langRefs = ''
 
if ( options.qualifiers and options.qualifiers.P407 ) then
 
for i, qualifier in pairs( options.qualifiers.P407 ) do
 
if ( qualifier
 
and qualifier.datavalue
 
and qualifier.datavalue.type == 'wikibase-entityid' ) then
 
local langRefEntity = getEntityFromId( qualifier.datavalue.value.id )
 
if ( langRefEntity and langRefEntity.claims ) then
 
local langRefCodeClaims = WDS.filter( langRefEntity.claims, 'P218' )
 
if langRefCodeClaims then
 
for _, claim in pairs( langRefCodeClaims ) do
 
if ( claim.mainsnak
 
and claim.mainsnak
 
and claim.mainsnak.datavalue
 
and claim.mainsnak.datavalue.type == 'string' ) then
 
local langRefCode = claim.mainsnak.datavalue.value
 
langRefs = langRefs .. '&#8203;' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' ..langRefCode }
 
end
 
end
 
end
 
end
 
end
 
end
 
end
 
 
return langRefs
 
 
end
 
end
   
 
local function getDefaultValueFunction( datavalue, datatype )
 
local function getDefaultValueFunction( datavalue, datatype )
-- вызов обработчиков по умолчанию для известных типов значений
+
-- вызов обработчиков по умолчанию для известных типов значений
if datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
+
if datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
-- Entity ID
+
-- Entity ID
return function( context, options, value ) return formatEntityId( context, options, getEntityIdFromValue( value ) ) end;
+
return function( context, options, value ) return formatEntityId( getEntityIdFromValue( value ), options ) end;
elseif datavalue.type == 'string' then
+
elseif datavalue.type == 'string' then
-- String
+
-- String
if datatype and datatype == 'commonsMedia' then
+
if datatype and datatype == 'commonsMedia' then
-- Media
+
-- Media
return function( context, options, value )
+
return function( context, options, value )
  +
local lang = mw.language.getContentLanguage()
if ( not options.caption or options.caption == '' )
 
and ( not options.description or options.description == '' )
+
if ( not options.description or options.description == '' )
and options.qualifiers and options.qualifiers.P2096 then
+
and options.qualifiers and options.qualifiers.P2096 then
for i, qualifier in pairs( options.qualifiers.P2096 ) do
+
for i, qualifier in pairs( options.qualifiers.P2096 ) do
 
if ( qualifier
 
if ( qualifier
 
and qualifier.datavalue
 
and qualifier.datavalue
 
and qualifier.datavalue.type == 'monolingualtext'
 
and qualifier.datavalue.type == 'monolingualtext'
 
and qualifier.datavalue.value
 
and qualifier.datavalue.value
and qualifier.datavalue.value.language == contentLanguageCode ) then
+
and qualifier.datavalue.value.language == lang:getCode() ) then
options.caption = qualifier.datavalue.value.text
 
 
options.description = qualifier.datavalue.value.text
 
options.description = qualifier.datavalue.value.text
 
break
 
break
 
end
 
end
 
end
 
end
end
+
end
  +
return formatCommonsMedia( value, options )
if options['appendTimestamp'] and options.qualifiers and options.qualifiers.P585 and options.qualifiers.P585[1] then
 
  +
end;
local moment = formatDatavalue (context, options, options.qualifiers.P585[1].datavalue, 'time')
 
  +
end
if not options.caption or options.caption == '' then
 
  +
return function( context, options, value ) return value end;
options.caption = moment
 
  +
elseif datavalue.type == 'monolingualtext' then
options.description = moment
 
  +
-- моноязычный текст (строка с указанием языка)
else
 
  +
return function( context, options, value )
options.caption = options.caption .. ', ' .. moment
 
  +
if ( options.monolingualLangTemplate == 'lang' ) then
options.description = options.description .. ', ' .. moment
 
  +
return options.frame:expandTemplate{ title = 'lang-' .. value.language, args = { value.text } };
end
 
  +
elseif ( options.monolingualLangTemplate == 'ref' ) then
end
 
  +
return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. value.language };
return formatCommonsMedia( value, options )
 
  +
else
end;
 
  +
return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>';
elseif datatype and datatype == 'external-id' then
 
  +
end
-- External ID
 
  +
end;
return function( context, options, value )
 
  +
elseif datavalue.type == 'globecoordinate' then
return formatExternalId( value, options )
 
  +
-- географические координаты
end
 
  +
return function( context, options, value ) return formatGlobeCoordinate( value, options ) end;
elseif datatype and datatype == 'math' then
 
  +
elseif datavalue.type == 'quantity' then
-- Math formula
 
return function( context, options, value )
+
return function( context, options, value )
  +
-- диапазон значений
return formatMath( value, options )
 
  +
local amount = string.gsub(value['amount'], '^%+', '')
end
 
  +
local lang = mw.language.getContentLanguage()
elseif datatype and datatype == 'url' then
 
  +
return lang:formatNum( tonumber( amount ) )
-- URL
 
  +
end;
return function( context, options, value )
 
  +
elseif datavalue.type == 'time' then
local moduleUrl = require( 'Module:URL' )
 
local langRefs = formatLangRefs( options )
+
return function( context, options, value )
  +
local moduleDate = require('Module:Wikidata/date')
if not options.length or options.length == '' then
 
  +
return moduleDate.formatDate( context, options, value );
options.length = math.max( 18, 25 - #langRefs )
 
end
+
end;
  +
else
return moduleUrl.formatUrlSingle( context, options, value ) .. langRefs
 
  +
-- во всех стальных случаях возвращаем ошибку
end
 
  +
throwError( 'unknown-datavalue-type' )
end
 
  +
end
return function( context, options, value ) return value end;
 
elseif datavalue.type == 'monolingualtext' then
 
-- моноязычный текст (строка с указанием языка)
 
return function( context, options, value )
 
if ( options.monolingualLangTemplate == 'lang' ) then
 
if ( value.language == contentLanguageCode ) then
 
return value.text;
 
end
 
return options.frame:expandTemplate{ title = 'lang-' .. value.language, args = { value.text } };
 
elseif ( options.monolingualLangTemplate == 'ref' ) then
 
return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. value.language };
 
else
 
return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>';
 
end
 
end;
 
elseif datavalue.type == 'globecoordinate' then
 
-- географические координаты
 
return function( context, options, value ) return formatGlobeCoordinate( value, options ) end;
 
elseif datavalue.type == 'quantity' then
 
return function( context, options, value ) return formatQuantity( value, options ) end;
 
elseif datavalue.type == 'time' then
 
return function( context, options, value )
 
local moduleDate = require( 'Module:Wikidata/date' )
 
return moduleDate.formatDate( context, options, value );
 
end;
 
else
 
-- во всех стальных случаях возвращаем ошибку
 
throwError( 'unknown-datavalue-type' )
 
end
 
 
end
 
end
   
--[[
+
--[[
Функция для оформления значений (value)
+
Функция для оформления значений (value)
Подробнее о значениях см. d:Wikidata:Glossary/ru
+
Подробнее о значениях см. d:Wikidata:Glossary/ru
   
Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
+
Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
Возвращает: строку оформленного текста
+
Возвращает: строку оформленного текста
 
]]
 
]]
 
function formatDatavalue( context, options, datavalue, datatype )
 
function formatDatavalue( context, options, datavalue, datatype )
Рядок 1069: Рядок 690:
 
if ( not datavalue.value ) then error( 'datavalue.value is missng' ); end;
 
if ( not datavalue.value ) then error( 'datavalue.value is missng' ); end;
   
-- проверка на указание специализированных обработчиков в параметрах,
+
-- проверка на указание специализированных обработчиков в параметрах,
-- переданных при вызове
+
-- переданных при вызове
context.formatValueDefault = getDefaultValueFunction( datavalue, datatype );
+
context.formatValueDefault = getDefaultValueFunction( datavalue, datatype );
local functionToCall = getUserFunction( options, 'value', context.formatValueDefault );
+
local functionToCall = getUserFunction( options, 'value', context.formatValueDefault );
return functionToCall( context, options, datavalue.value );
+
return functionToCall( context, options, datavalue.value );
 
end
 
end
   
  +
-- Небольшой словарь упрощенного отображения (TODO: надо сделать расширенный с учётом даты)
local DEFAULT_BOUNDARIES = { os.time() * 1000, os.time() * 1000};
 
  +
local simpleReplaces = {
  +
Q30 = '[[Сполучені Штати Америки|США]]',
  +
Q148 = '[[Китайська Народна Республіка|КНР]]',
  +
Q258 = '[[Південно-Африканська Республіка|ПАР]]',
  +
Q423 = '[[Корейська Народно-Демократична Республіка|КНДР]]',
  +
Q2184 = '[[Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка|РРФСР]]',
  +
Q2895 = '[[Білоруська Радянська Соціалістична Республіка|Білоруська РСР]]',
  +
Q15180 = '[[Союз Радянських Соціалістичних Республік|СРСР]]',
  +
Q16957 = '[[Німецька Демократична Республіка|НДР]]',
  +
Q130229 = '[[Грузинська Радянська Соціалістична Республіка|Грузинська РСР]]',
  +
Q133356 = '[[Українська Радянська Соціалістична Республіка|Українська РСР]]',
  +
}
   
--[[
+
--[[
Функция для оформления идентификатора сущности
+
Функция для оформления идентификатора сущности
   
Принимает: строку индентификатора (типа Q42) и таблицу параметров,
+
Принимает: строку индентификатора (типа Q42) и таблицу параметров,
Возвращает: строку оформленного текста
+
Возвращает: строку оформленного текста
 
]]
 
]]
function formatEntityId( context, options, entityId )
 
-- получение локализованного названия
 
local boundaries = nil
 
if options.qualifiers then
 
boundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifiers( frame, context, { qualifiers = options.qualifiers } )
 
end
 
if not boundaries then
 
boundaries = DEFAULT_BOUNDARIES;
 
end
 
local label, labelLanguageCode = getLabelWithLang( context, options, entityId, boundaries )
 
   
  +
function formatEntityId( entityId, options )
local category = p.extractCategory( context, options, { id = entityId } )
 
  +
-- получение локализованного названия
  +
local label = nil;
  +
if ( options.text and options.text ~= '' ) then
  +
label = options.text
  +
else
  +
if ( simpleReplaces[entityId] ) then
  +
return simpleReplaces[entityId];
  +
end
  +
label = mw.wikibase.label( entityId );
  +
end
   
 
-- получение ссылки по идентификатору
 
-- получение ссылки по идентификатору
local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
+
local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
if link then
+
if link then
  +
if label then
if mw.ustring.match( link, '^' .. mw.site.namespaces[ 14 ].name .. ':' ) then
 
  +
return '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]'
link = ':' .. link
 
  +
else
end
 
  +
return '[[' .. link .. ']]'
if label then
 
  +
end
local a = link == label and ('[[' .. link .. ']]') or '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]';
 
  +
end
if ( contentLanguageCode ~= labelLanguageCode ) then
 
return a .. getCategoryByCode( 'links-to-entities-with-missing-local-language-label' ) .. category;
 
else
 
return a .. category;
 
end
 
else
 
return '[[' .. link .. ']]' .. category;
 
end
 
end
 
   
if label then
+
if label then
-- красная ссылка
+
-- красная ссылка
local title = mw.title.new( label );
+
if not mw.title.new( label ).exists then
if title and not title.exists and options.frame then
+
return options.frame:expandTemplate{
return options.frame:expandTemplate{
 
 
title = 'Не перекладено',
 
title = 'Не перекладено',
 
args = { label, '', 'd', entityId }
 
args = { label, '', 'd', entityId }
 
}
 
}
end
+
end
   
 
-- TODO: перенести до проверки на существование статьи
 
-- TODO: перенести до проверки на существование статьи
Рядок 1130: Рядок 754:
 
and entityId ~= 'Q6581072' and entityId ~= 'Q6581097' -- TODO: переписать на format=text
 
and entityId ~= 'Q6581072' and entityId ~= 'Q6581097' -- TODO: переписать на format=text
 
then
 
then
  +
local lang = mw.language.getContentLanguage()
sup = '<sup class="plainlinks noprint">[//www.wikidata.org/wiki/' .. entityId .. '?uselang=' .. contentLanguageCode .. ' [d&#x5d;]</sup>'
 
  +
sup = '<sup class="plainlinks noprint">[//www.wikidata.org/wiki/' .. entityId .. '?uselang=' .. lang:getCode() .. ' [d]]</sup>'
 
end
 
end
   
-- одноимённая статья уже существует - выводится текст и ссылка на ВД
+
-- одноимённая статья уже существует - выводится текст и ссылка на ВД
return '<span class="iw" data-title="' .. label .. '">' .. label
+
return '<span class="iw" data-title="' .. label .. '">' .. label
.. sup
+
.. sup
.. '</span>' .. category
+
.. '</span>'
end
+
end
-- сообщение об отсутвии локализованного названия
+
-- сообщение об отсутвии локализованного названия
-- not good, but better than nothing
+
-- not good, but better than nothing
return '[[:d:' .. entityId .. '|' .. entityId .. ']]<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help; white-space: nowrap" title="вікідані не мають української назви елемента. Ви можете помогти, вказавши її.">?</span>';
+
return '[[d:' .. entityId .. '|' .. entityId .. ']]<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help; white-space: nowrap" title="вікідані не мають української назви елемента. Ви можете помогти, вказавши її.">?</span>' .. categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel;
end
 
 
--[[
 
Функция для формирования категории на основе wikidata/config
 
]]
 
function p.extractCategory( context, options, value )
 
local wbStatus, entity = pcall( mw.wikibase.getEntity, value.id )
 
local category = ''
 
if ( options.category ) then
 
local claims = WDS.filter( entity.claims, options.category );
 
if ( claims ) then
 
for _, claim in pairs( claims ) do
 
if ( claim.mainsnak
 
and claim.mainsnak
 
and claim.mainsnak.datavalue
 
and claim.mainsnak.datavalue.type == 'wikibase-entityid' ) then
 
local catEntityId = claim.mainsnak.datavalue.value.id;
 
local wbStatus, catEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, catEntityId );
 
 
if ( wbStatus == true and catEntity ) then
 
if catEntity:getSitelink() then
 
category = '[[' .. catEntity:getSitelink() .. ']]';
 
end
 
end
 
end
 
end
 
end
 
end
 
return category;
 
 
end
 
end
   
Рядок 1185: Рядок 781:
   
 
function getPropertyParams( propertyId, datatype, params )
 
function getPropertyParams( propertyId, datatype, params )
local config = getConfig();
+
local config = require( 'Module:Wikidata/config' );
  +
if not config then
  +
return {};
  +
end
   
 
-- Различные уровни настройки параметров, по убыванию приоритета
 
-- Различные уровни настройки параметров, по убыванию приоритета
Рядок 1192: Рядок 791:
 
-- 1. Параметры, указанные явно при вызове
 
-- 1. Параметры, указанные явно при вызове
 
if params then
 
if params then
for key, value in pairs( params ) do
+
local tplParams = mw.clone( params );
  +
for key, value in pairs( tplParams ) do
 
if value ~= '' then
 
if value ~= '' then
propertyParams[ key ] = value;
+
propertyParams[key] = value;
 
end
 
end
 
end
 
end
Рядок 1200: Рядок 800:
   
 
-- 2. Настройки конкретного параметра
 
-- 2. Настройки конкретного параметра
if config[ 'properties' ] and config[ 'properties' ][ propertyId ] then
+
if config['properties'] and config['properties'][propertyId] then
for key, value in pairs( config[ 'properties' ][ propertyId ] ) do
+
local selfParams = mw.clone( config['properties'][propertyId] );
  +
for key, value in pairs( selfParams ) do
if propertyParams[ key ] == nil then
 
propertyParams[ key ] = value;
+
if propertyParams[key] == nil then
  +
propertyParams[key] = value;
 
end
 
end
 
end
 
end
Рядок 1209: Рядок 810:
   
 
-- 3. Указанный пресет настроек
 
-- 3. Указанный пресет настроек
if propertyParams[ 'preset' ] and config[ 'presets' ] and
+
if propertyParams['preset'] and config['presets']
config[ 'presets' ][ propertyParams[ 'preset' ] ]
+
and config['presets'][propertyParams['preset']] then
  +
local presetParams = mw.clone( config['presets'][propertyParams['preset']] );
then
 
for key, value in pairs( config[ 'presets' ][ propertyParams[ 'preset' ] ] ) do
+
for key, value in pairs( presetParams ) do
if propertyParams[ key ] == nil then
+
if propertyParams[key] == nil then
propertyParams[ key ] = value;
+
propertyParams[key] = value;
 
end
 
end
 
end
 
end
end
 
 
local datatype = datatype or params.datatype or propertyParams.datatype or getPropertyDatatype( propertyId );
 
if propertyParams.datatype == nil then
 
propertyParams.datatype = datatype;
 
 
end
 
end
   
 
-- 4. Настройки для типа данных
 
-- 4. Настройки для типа данных
if datatype and config[ 'datatypes' ] and config[ 'datatypes' ][ datatype ] then
+
if datatype and config['datatypes'] and config['datatypes'][datatype] then
for key, value in pairs( config[ 'datatypes' ][ datatype ] ) do
+
local datatypeParams = mw.clone( config['datatypes'][datatype] );
  +
for key, value in pairs( datatypeParams ) do
if propertyParams[ key ] == nil then
 
propertyParams[ key ] = value;
+
if propertyParams[key] == nil then
  +
propertyParams[key] = value;
 
end
 
end
 
end
 
end
Рядок 1234: Рядок 831:
   
 
-- 5. Общие настройки для всех свойств
 
-- 5. Общие настройки для всех свойств
if config[ 'global' ] then
+
if config['global'] then
for key, value in pairs( config[ 'global' ] ) do
+
local globalParams = mw.clone( config['global'] );
  +
for key, value in pairs( globalParams ) do
if propertyParams[ key ] == nil then
 
propertyParams[ key ] = value;
+
if propertyParams[key] == nil then
  +
propertyParams[key] = value;
 
end
 
end
 
end
 
end
Рядок 1246: Рядок 844:
   
 
function p.formatProperty( frame )
 
function p.formatProperty( frame )
local args = frame.args
+
local plain = toBoolean( frame.args.plain, false );
  +
frame.args.nocat = toBoolean( frame.args.nocat, false );
 
  +
frame.args.microformatClass = toBoolean(frame.args.microformatClass, false);
-- проверка на отсутствие обязательного параметра property
 
  +
frame.args.references = toBoolean( frame.args.references, true );
if not args.property then
 
  +
local args = frame.args
throwError( 'property-param-not-provided' )
 
  +
args = getPropertyParams( propertyId, datatype, args );
end
 
  +
local propertyId = mw.language.getContentLanguage():ucfirst( string.gsub( args.property, '%[.*$', '' ) )
 
  +
-- проверка на отсутствие обязательного параметра property
args = getPropertyParams( propertyId, nil, args );
 
  +
if not args.property then
local datatype = args.datatype;
 
  +
throwError( 'property-param-not-provided' )
 
  +
end
p_frame = frame
 
  +
local propertyId = mw.language.getContentLanguage():ucfirst( string.gsub( args.property, '%[.*$', '' ) )
while p_frame do
 
if p_frame:getTitle() == mw.site.namespaces[10].name .. ':Wikidata' then
 
copyTo( p_frame.args, args, true );
 
end
 
if p_frame.args and p_frame.args.from and p_frame.args.from ~= '' then
 
args.entityId = p_frame.args.from;
 
end
 
p_frame = p_frame:getParent();
 
end
 
 
args.plain = toBoolean( args.plain, false );
 
args.nocat = toBoolean( args.nocat, false );
 
args.references = toBoolean( args.references, true );
 
   
 
-- если значение передано в параметрах вызова то выводим только его
 
-- если значение передано в параметрах вызова то выводим только его
if args.value and args.value ~= '' then
+
if args.value and args.value ~= '' then
-- специальное значение для скрытия Викиданных
+
-- специальное значение для скрытия Викиданных
if args.value == '-' then
+
if args.value == '-' then
return ''
+
return ''
end
+
end
local value = args.value
+
local value = args.value
 
-- опция, запрещающая оформление значения, поэтому никак не трогаем
 
if args.plain then
 
return value
 
end
 
   
  +
-- опция, запрещающая оформление значения, поэтому никак не трогаем
  +
if plain then
  +
return value
  +
end
  +
 
-- обробка за типом значення
 
-- обробка за типом значення
  +
local datatype = getPropertyDatatype( propertyId );
local wrapperExtraArgs = ''
 
if args['value-module'] and args['value-function'] and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
+
if datatype == 'commonsMedia' and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
local func = getUserFunction( args, 'value' );
 
value = func( {}, args, value );
 
elseif datatype == 'commonsMedia' then
 
 
value = formatCommonsMedia( value, args );
 
value = formatCommonsMedia( value, args );
elseif datatype == 'external-id' and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
 
wrapperExtraArgs = wrapperExtraArgs .. ' data-wikidata-external-id="' .. mw.text.encode( value ).. '"';
 
value = formatExternalId( value, args );
 
elseif datatype == 'math' then
 
value = formatMath( value, args );
 
 
elseif datatype == 'url' then
 
elseif datatype == 'url' then
 
local moduleUrl = require( 'Module:URL' );
 
local moduleUrl = require( 'Module:URL' );
if not args.length or args.length == '' then
 
args.length = 25
 
end
 
 
value = moduleUrl.formatUrlSingle( nil, args, value );
 
value = moduleUrl.formatUrlSingle( nil, args, value );
 
end
 
end
  +
 
  +
-- если трогать всё-таки можно, добавляем категорию-маркер
  +
if (not args.nocat) and (not frame:callParserFunction( '#property', args.property )=='') then
  +
value = value .. categoryLocalValuePresent;
  +
end
  +
 
-- оборачиваем в тег для JS-функций
 
-- оборачиваем в тег для JS-функций
 
if string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
 
if string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
Рядок 1319: Рядок 899:
 
end
 
end
   
if ( args.plain ) then -- вызова стандартного обработчика без оформления, если передана опция plain
+
if ( plain ) then -- вызова стандартного обработчика без оформления, если передана опция plain
  +
return frame:callParserFunction( '#property', propertyId );
local callArgs = { propertyId };
 
  +
end
if args.entityId then
 
callArgs.from = args.entityId;
 
end
 
return frame:callParserFunction( '#property', callArgs );
 
end
 
   
g_frame = frame
+
g_frame = frame
-- после проверки всех аргументов -- вызов функции оформления для свойства (набора утверждений)
+
-- после проверки всех аргументов -- вызов функции оформления для свойства (набора утверждений)
return formatProperty( args )
+
return formatProperty( frame.args )
 
end
 
end
   
 
--[[
 
--[[
Функция оформления ссылок на источники (reference)
+
Функция оформления ссылок на источники (reference)
Подробнее о ссылках на источники см. d:Wikidata:Glossary/ru
+
Подробнее о ссылках на источники см. d:Wikidata:Glossary/ru
   
Экспортируется в качестве зарезервированной точки для вызова из функций-расширения вида claim-module/claim-function через context
+
Экспортируется в качестве зарезервированной точки для вызова из функций-расширения вида claim-module/claim-function через context
Вызов из других модулей напрямую осуществляться не должен (используйте frame:expandTemplate вместе с одним из специлизированных шаблонов вывода значения свойства).
+
Вызов из других модулей напрямую осуществляться не должен (используйте frame:expandTemplate вместе с одним из специлизированных шаблонов вывода значения свойства).
   
Принимает: объект-таблицу утверждение
+
Принимает: объект-таблицу утверждение
Возвращает: строку оформленных ссылок для отображения в статье
+
Возвращает: строку оформленных ссылок для отображения в статье
 
]]
 
]]
 
function formatRefs( context, options, statement )
 
function formatRefs( context, options, statement )
if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
+
if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
+
if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;
+
if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;
if ( not statement ) then error( 'statement not specified' ); end;
+
if ( not statement ) then error( 'statement not specified' ); end;
   
if ( not outputReferences ) then
+
if ( not outputReferences ) then
return '';
+
return '';
end
+
end
   
local references = {};
+
local result = '';
if ( statement.references ) then
+
if ( statement.references ) then
   
local allReferences = statement.references;
+
local allReferences = statement.references;
local hasPreferred = false;
+
local hasPreferred = false;
  +
for _, reference in pairs( statement.references ) do
local displayCount = 0;
 
  +
if ( reference.snaks
for _, reference in pairs( statement.references ) do
 
if ( reference.snaks
+
and reference.snaks.P248
and reference.snaks.P248
+
and reference.snaks.P248[1]
and reference.snaks.P248[1]
+
and reference.snaks.P248[1].datavalue
and reference.snaks.P248[1].datavalue
+
and reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"] ) then
and reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id ) then
+
local entityId = "Q" .. reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"];
  +
if ( preferredSources[entityId] ) then
local entityId = reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id;
 
  +
hasPreferred = true;
if ( preferredSources[entityId] ) then
 
  +
end
hasPreferred = true;
 
  +
end
end
 
end
+
end
end
 
   
for _, reference in pairs( statement.references ) do
+
for _, reference in pairs( statement.references ) do
local display = true;
+
local display = true;
if ( hasPreferred ) then
+
if ( hasPreferred ) then
if ( reference.snaks
+
if ( reference.snaks
and reference.snaks.P248
+
and reference.snaks.P248
and reference.snaks.P248[1]
+
and reference.snaks.P248[1]
and reference.snaks.P248[1].datavalue
+
and reference.snaks.P248[1].datavalue
and reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id ) then
+
and reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"] ) then
local entityId = reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id;
+
local entityId = "Q" .. reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"];
if ( deprecatedSources[entityId] ) then
+
if ( deprecatedSources[entityId] ) then
display = false;
+
display = false;
  +
end
end
 
  +
end
end
 
  +
end
end
 
if ( display == true ) then
+
if ( display ) then
  +
result = result .. moduleSources.renderReference( g_frame, options.entity, reference );
if ( displayCount > 2 ) then
 
  +
end
if ( options.entity and options.property ) then
 
  +
end
table.remove( references );
 
  +
end
local moreReferences = '<sup>[[d:' .. options.entity.id .. '#' .. string.upper( options.property ) .. '|[…]]]</sup>';
 
  +
return result
table.insert( references, moreReferences );
 
end
+
end
  +
break;
 
  +
function p.entityName(frame)
end;
 
  +
return formatEntityId(frame.args[1], frame.args)
local refText = moduleSources.renderReference( g_frame, options.entity, reference );
 
if ( refText ~= '' ) then
 
table.insert( references, refText );
 
displayCount = displayCount + 1;
 
end
 
end
 
end
 
end
 
return table.concat( references );
 
 
end
 
end
   

Версія за 14:36, 12 жовтня 2018

Модуль:Wikidata (обг. · [ред.] · історія · посилання · документація · підсторінки · тести – результати)


Використовується в {{Wikidata}}. Модуль викликає шаблон {{Не перекладено}} (Модуль:Не перекладено (обг. · [ред.] · історія · посилання · документація · підсторінки · тести – результати) ).

Функції цього модуля не призначені для прямого виклику з шаблонів карток чи інших модулів, що не є його функціями розширення. Для виклику з шаблонів карток використовуйте шаблон {{wikidata}} чи один зі спеціалізованих шаблонів для властивостей. Для виклику функцій Вікіданих, що призначені для відображення, зазвичай достатньо виклику frame:expandTemplate{} з викликом шаблону, що відповідає за відображення властивості. З іншого боку, виклик окремих функцій модуля (в основному це стосується getEntityObject()) може в подальшому стати кращим (наприклад, коли з'явиться можливість виклику getEntityObject для довільного елемента з ціллю кешування і вкладених викликів). Даний Lua-функціонал в будь-якому разі треба розглядати як нестабільний з точки зору збереження сумісності на рівні коду (разом з відповідними функціями API для Wikibase Client).

Далі описується внутрішня документація. Назви функцій і параметрів можуть змінитися. При їх зміненні автор змін зобов'язаний оновити шаблон {{wikidata}} та спеціалізовані шаблони властивостей. Зміни в інших місцях, якщо хтось все ж таки викликає функції модуля напряму, залишаються на сумлінні автора «костиля». Отже, при виклику шаблона {{wikidata}} або спеціалізованого шаблона властивості управління віддається на функцію formatStatements, котра приймає frame. Із frame добуваються такі опції, які так чи інакше передаються в решту функцій:

 • plain — булевий перемикач (за умовчанням false). Якщо true, результат збігається зі звичайним викликом {{#property:pNNN}} (за фактом ним і буде)
 • references — булевий перемикач (за умовчанням true). Якщо true, після виводу значення параметра додатково виводить посилання джерела, що вказані у Вікіданих. Для виводу використовується Модуль:Sources. Зазвичай вимикається для тих властивостей, які є «самоописуваними», наприклад, зовнішніми ідентифікаторами або посиланнями (коли таке посилання є доказом своєї актуальності), наприклад, ідентифікатори IMDb.
 • value — значення, яке треба виводити замість значень із Вікіданих (використовується, якщо щось задано вже в картці у вигляді т. з. локальної властивості).

За замовчанням модуль підтримує виведення наступних значень без додаткових налаштувань:

Інші типи даних потребують указання функції форматування значення.

Підтримуються два типи параметрів-функцій, які додатково вказують, як треба форматувати значення:

 • value-module, value-function — назва модуля та функції модуля, які відповідають за форматоване значення (snak, snak data value), залежно від контексту, як значень властивості, так і значень кваліфікатора (якщо викликається з claim-module/claim-function). Необхідно для змінення відображення властивості, наприклад, генерації вікіпосилань замість простого рядка чи навіть вставки зображення замість відображення назви файлу зображення (бо посилання на зображення зберігаються як рядки). Характерні приклади:
  Специфікація функції: function p.…( value, options )

Див. також

CC-logo.svg

Цей модуль містить код, запозичений з модуля «Wikidata» російської Вікіпедії.

Переклад
CC-logo.svg

Цей модуль містить код, запозичений з модуля «Wikidata» англійської Вікіпедії.

Переклад

local i18n = {
  ["errors"] = {
    ["property-param-not-provided"] = "Не заданий параметр властивості",
    ["entity-not-found"] = "Сутність не знайдена.",
    ["unknown-claim-type"] = "Невідомий тип твердження.",
    ["unknown-snak-type"] = "Невідомий тип снека.",
    ["unknown-datavalue-type"] = "Невідомий тип значення даних.",
    ["unknown-entity-type"] = "Невідомий тип сутності.",
    ["unknown-property-module"] = "Слід встановити обидва параметри: і property-module, і property-function.",
    ["unknown-claim-module"] = "Слід встановити обидва параметри: і claim-module, і claim-function.",
    ["unknown-value-module"] = "Слід встановити обидва параметри: і value-module, і value-function.",
    ["property-module-not-found"] = "Модуль, вказаний у property-module, не знайдений.",
    ["property-function-not-found"] = "Функція, вказана у property-function, не знайдена.",
    ["claim-module-not-found"] = "Модуль, вказаний у claim-module, не знайдений.",
    ["claim-function-not-found"] = "Функція, вказана у claim-function, не знайдена.",
    ["value-module-not-found"] = "Модуль, вказаний у value-module, не знайдений.",
    ["value-function-not-found"] = "Функція, вказана у value-function, не знайдена."
  },
  ["somevalue"] = "''невідомо''",
  ["novalue"] = "",
  ["circa"] = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="близько">бл. </span>',
  ["presumably"] = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="імовірно">ім. </span>',
}

-- settings, may differ from project to project
local categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel = '[[Категорія:Вікіпедія:Статті з посиланнями на елементи Вікіданих без українського підпису]]';
local categoryLocalValuePresent = '[[Категорія:Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих]]';
local outputReferences = true;

-- sources that shall be omitted if any preffered sources exists
local deprecatedSources = {
	Q36578 = true, -- Gemeinsame Normdatei
	Q63056 = true, -- Find a Grave
	Q15222191 = true, -- BNF
};
local preferredSources = {
	Q5375741 = true, -- Encyclopædia Britannica Online
	Q17378135 = true, -- Great Soviet Encyclopedia (1969—1978)
};

-- Ссылки на используемые модули, которые потребуются в 99% случаев загрузки страниц (чтобы иметь на виду при переименовании)
local moduleSources = require('Module:Sources')
local WDS = require( 'Module:WikidataSelectors' );

local p = {}

local formatDatavalue, formatEntityId, formatRefs, formatSnak, formatStatement,
	formatStatementDefault, formatProperty, getSourcingCircumstances,
	getPropertyDatatype, throwError, toBoolean;

local function copyTo( obj, target )
	for k, v in pairs( obj ) do
		target[k] = v
	end
	return target;
end

local function min( prev, next )
	if ( prev == nil ) then return next;
	elseif ( prev > next ) then return next;
	else return prev; end
end

local function max( prev, next )
	if ( prev == nil ) then return next;
	elseif ( prev < next ) then return next;
	else return prev; end
end

local function splitISO8601(str)
	if 'table' == type(str) then
		if str.args and str.args[1] then
			str = '' .. str.args[1]
		else
			return 'unknown argument type: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
		end
	end
	local Y, M, D = (function(str)
		local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
		local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
		return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
	end) (str);
	local h, m, s = (function(str)
		local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z";
		local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern);
		return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S);
	end) (str);
	local oh,om = ( function(str)
		if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end; -- ends with Z, Zulu time
		-- matches ±hh:mm, ±hhmm or ±hh; else returns nils
		local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$";
		local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern);
		sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00";
		return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om);
	end )(str)
	return {year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s};
end

local function parseTimeBoundaries( time, precision )
	local s = splitISO8601( time );
	if (not s) then return nil; end

	if ( precision >= 0 and precision <= 8 ) then
		local powers = { 1000000000 , 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10 }
		local power = powers[ precision + 1 ];
		local left = s.year - ( s.year % power );
		return { tonumber(os.time( {year=left, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=left + power - 1, month=12, day=31, hour=29, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 9 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=12, day=31, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 10 ) then
		local lastDays = {31, 28.25, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
		local lastDay = lastDays[s.month];
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=lastDay, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 11 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 12 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=59, sec=58} )) * 1000 + 19991999 };
	end

	if ( precision == 13 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 14 ) then
		local t = tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} ) );
		return { t * 1000, t * 1000 + 999 };
	end

	error('Unsupported precision: ' .. precision );
end

local function parseISO8601(str)
  if 'table' == type(str) then
    if str.args and str.args[1] then
      str = '' .. str.args[1]
    else
      return 'unknown argument type: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
    end
  end
  local Y, M, D = (function(str) 
    local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
    local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
    return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
  end) (str);
  local h, m, s = (function(str) 
    local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z";
    local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern);
    return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S);
  end) (str);
  local oh,om = ( function(str)
    if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end; -- ends with Z, Zulu time
    -- matches ±hh:mm, ±hhmm or ±hh; else returns nils
    local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$";
    local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern);
    sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00";
    return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om);
  end )(str)
  return tonumber(os.time({year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s}))
end

--[[ 
 Преобразует строку в булевое значение

 Принимает: строковое значение (может отсутствовать)
 Возвращает: булевое значение true или false, если получается распознать значение, или defaultValue во всех остальных случаях
]]
local function toBoolean( valueToParse, defaultValue )
	if ( valueToParse ~= nil ) then
		if valueToParse == false or valueToParse == '' or valueToParse == 'false' or valueToParse == '0' then
			return false
		end
		return true
	end
	return defaultValue;
end

--[[ 
 Функция для получения сущности (еntity) для текущей страницы
 Подробнее о сущностях см. d:Wikidata:Glossary/ru

 Принимает: строковый индентификатор (типа P18, Q42)
 Возвращает: объект таблицу, элементы которой индексируются с нуля
]]
local function getEntityFromId( id )
	local entity;
	local wbStatus;

	if id then
		wbStatus, entity = pcall( mw.wikibase.getEntityObject, id )
	else
		wbStatus, entity = pcall( mw.wikibase.getEntityObject );
	end

	return entity;
end

--[[ 
 Внутрення функция для формирования сообщения об ошибке
 
 Принимает: ключ элемента в таблице i18n (например entity-not-found)
 Возвращает: строку сообщения
]]
local function throwError( key )
  error( i18n.errors[key] );
end

--[[ 
 Функция для получения идентификатора сущностей 

 Принимает: объект таблицу сущности
 Возвращает: строковый индентификатор (типа P18, Q42)
]]
local function getEntityIdFromValue( value )
  local prefix = ''
  if value['entity-type'] == 'item' then
    prefix = 'Q'
  elseif value['entity-type'] == 'property' then
    prefix = 'P'
  else
    throwError( 'unknown-entity-type' )
  end
  return prefix .. value['numeric-id']
end

-- проверка на наличие специилизированной функции в опциях
local function getUserFunction( options, prefix, defaultFunction )
	-- проверка на указание специализированных обработчиков в параметрах,
	-- переданных при вызове
	if options[ prefix .. '-module' ] or options[ prefix .. '-function' ] then
		-- проверка на пустые строки в параметрах или их отсутствие
		if not options[ prefix .. '-module' ] or not options[ prefix .. '-function' ] then
			throwError( 'unknown-' .. prefix .. '-module' );
		end
		-- динамическая загруза модуля с обработчиком указанным в параметре
		local formatter = require( 'Module:' .. options[ prefix .. '-module' ] );
		if formatter == nil then
			throwError( prefix .. '-module-not-found' )
		end
		local fun = formatter[ options[ prefix .. '-function' ] ]
		if fun == nil then
			throwError( prefix .. '-function-not-found' )
		end
		return fun;
	end

	return defaultFunction;
end

-- Выбирает свойства по property id, дополнительно фильтруя их по рангу
local function selectClaims( context, options, propertySelector )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity is missing' ); end;
	if ( not propertySelector ) then error( 'propertySelector not specified' ); end;

	result = WDS.filter( options.entity.claims, propertySelector );

	if ( not result or #result == 0 ) then
		return nil;
	end

	if options.limit and options.limit ~= '' and options.limit ~= '-' then
		local limit = tonumber( options.limit, 10 );
		while #result > limit do
			table.remove( result );
		end
	end

	return result;
end

--[[ 
 Функция для оформления утверждений (statement)
 Подробнее о утверждениях см. d:Wikidata:Glossary/ru

 Принимает: таблицу параметров
 Возвращает: строку оформленного текста, предназначенного для отображения в статье
]]
local function formatProperty( options )
	-- Получение сущности по идентификатору
	local entity = getEntityFromId( options.entityId )
	if not entity then
		return -- throwError( 'entity-not-found' )
	end
	-- проверка на присутсвие у сущности заявлений (claim)
	-- подробнее о заявлениях см. d:Викиданные:Глоссарий
	if (entity.claims == nil) then
		return '' --TODO error?
	end

	-- improve options
	options.frame = g_frame;
	options.entity = entity;
	options.extends = function( self, newOptions )
		return copyTo( newOptions, copyTo( self, {} ) )
	end

	if ( options.i18n ) then
		options.i18n = copyTo( options.i18n, copyTo( i18n, {} ) );
	else
		options.i18n = i18n;
	end

	-- create context
	local context = {
		entity = options.entity,
		formatSnak = formatSnak,
		formatPropertyDefault = formatPropertyDefault,
		formatStatementDefault = formatStatementDefault }
	context.cloneOptions = function( options )
		local entity = options.entity;
		options.entity = nil;

		newOptions = mw.clone( options );
		options.entity = entity;
		newOptions.entity = entity;
		newOptions.frame = options.frame; -- На склонированном фрейме frame:expandTemplate()

		return newOptions;
	end;
	context.formatProperty = function( options )
		local func = getUserFunction( options, 'property', context.formatPropertyDefault );
		return func( context, options )
	end;
	context.formatStatement = function( options, statement ) return formatStatement( context, options, statement ) end;
	context.formatSnak = function( options, snak, circumstances ) return formatSnak( context, options, snak, circumstances ) end;
	context.formatRefs = function( options, statement ) return formatRefs( context, options, statement ) end;

	context.parseTimeFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time ) then
				return tonumber(os.time( splitISO8601( tostring( snak.datavalue.value.time ) ) ) ) * 1000;
			end
			return nil;
		end
	context.parseTimeBoundariesFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time and snak.datavalue.value.precision ) then
				return parseTimeBoundaries( snak.datavalue.value.time, snak.datavalue.value.precision );
			end
			return nil;
		end
	context.getSourcingCircumstances = function( statement ) return getSourcingCircumstances( statement ) end;
	context.selectClaims = function( options, propertyId ) return selectClaims( context, options, propertyId ) end;

	return context.formatProperty( options );
end

function formatPropertyDefault( context, options )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;

  local claims = context.selectClaims( options, options.property );
  if (claims == nil) then
    return '' --TODO error?
  end

  -- Обход всех заявлений утверждения и с накоплением оформленых предпочтительных 
  -- заявлений в таблице
  local formattedClaims = {}

  for i, claim in ipairs(claims) do
    local formattedStatement = context.formatStatement( options, claim )
    -- здесь может вернуться либо оформленный текст заявления
    -- либо строка ошибки nil похоже никогда не возвращается
    if (formattedStatement) then
      table.insert( formattedClaims, formattedStatement )
    end
  end

	-- создание текстовой строки со списком оформленых заявлений из таблицы
	local out = mw.text.listToText( formattedClaims, options.separator, options.conjunction )
	if out ~= '' then
		if options.before then
			out = options.before .. out
		end
		if options.after then
			out = out .. options.after
		end
	end

	return out
end

--[[
	Функция для оформления одного утверждения (statement)

	Принимает: объект-таблицу утверждение и таблицу параметров
	Возвращает: строку оформленного текста с заявлением (claim)
]]
function formatStatement( context, options, statement )
	if ( not statement ) then
		error( 'statement is not specified or nil' );
	end
	if not statement.type or statement.type ~= 'statement' then
		throwError( 'unknown-claim-type' )
	end

	local functionToCall = getUserFunction( options, 'claim', context.formatStatementDefault );
	return functionToCall( context, options, statement );
end

function getSourcingCircumstances( statement )
	if (not statement) then error('statement is not specified') end;

	local circumstances = {};
	if ( statement.qualifiers
			and statement.qualifiers.P1480 ) then
		for i, qualifier in pairs( statement.qualifiers.P1480 ) do
			if ( qualifier
					and qualifier.datavalue
					and qualifier.datavalue.type == 'wikibase-entityid'
					and qualifier.datavalue.value
					and qualifier.datavalue.value['entity-type'] == 'item' ) then
				local circumstance = qualifier.datavalue.value.id;
				if ( 'Q5727902' == circumstance ) then
					circumstances.circa = true;
				end
				if ( 'Q18122778' == circumstance ) then
					circumstances.presumably = true;
				end
			end
		end
	end
	return circumstances;
end

--[[ 
 Функция для оформления одного утверждения (statement)

 Принимает: объект-таблицу утверждение, таблицу параметров,
 объект-функцию оформления внутренних структур утверждения (snak) и
 объект-функцию оформления ссылки на источники (reference)
 Возвращает: строку оформленного текста с заявлением (claim)
]]
function formatStatementDefault( context, options, statement )
  if (not context) then error('context is not specified') end;
  if (not options) then error('options is not specified') end;
  if (not statement) then error('statement is not specified') end;

  local circumstances = context.getSourcingCircumstances( statement );

	if statement.qualifiers then
		options.qualifiers = statement.qualifiers;
	end

  if ( options.references ) then
    return context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances ) .. context.formatRefs( options, statement );
  else
    return context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances );
  end
end

--[[ 
 Функция для оформления части утверждения (snak)
 Подробнее о snak см. d:Викиданные:Глоссарий

 Принимает: таблицу snak объекта (main snak или же snak от квалификатора) и таблицу опций
 Возвращает: строку оформленного викитекста
]]
function formatSnak( context, options, snak, circumstances )
	circumstances = circumstances or {};
	local hash = '';
	local mainSnakClass = '';
	if ( snak.hash ) then
		hash = ' data-wikidata-hash="' .. snak.hash .. '"';
	else
		mainSnakClass = ' wikidata-main-snak';
	end

	local before = ''
	local after = ''

  if snak.snaktype == 'somevalue' then
    if ( options['somevalue'] and options['somevalue'] ~= '' ) then
      return before .. options['somevalue'] .. after;
    end
    return before .. options.i18n['somevalue'] .. after;
  elseif snak.snaktype == 'novalue' then
    if ( options['novalue'] and options['novalue'] ~= '' ) then
      return before .. options['novalue'] .. after;
    end
    return before .. options.i18n['novalue'] .. after;
  elseif snak.snaktype == 'value' then
		if ( circumstances.presumably ) then
			before = before .. options.i18n.presumably;
		end
		if ( circumstances.circa ) then
			before = before .. options.i18n.circa;
		end

    return before .. formatDatavalue( context, options, snak.datavalue, snak.datatype ) .. after;
  else
    throwError( 'unknown-snak-type' );
  end
end

--[[ 
 Функция для оформления объектов-значений с географическими координатами

 Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
 Возвращает: строку оформленного текста
]]
function formatGlobeCoordinate( value, options )
  -- проверка на требование в параметрах вызова на возврат сырого значения 
  if options['subvalue'] == 'latitude' then -- широты
    return value['latitude']
  elseif options['subvalue'] == 'longitude' then -- долготы
    return value['longitude']
  else
    -- в противном случае формируются параметры для вызова шаблона {{coord}}
    -- нужно дописать в документации шаблона, что он отсюда вызывается, и что
    -- любое изменние его парамеров должно быть согласовано с кодом тут
    local eps = 0.0000001 -- < 1/360000
    local globe = '' -- TODO
    local lat = {}
    lat['abs'] = math.abs(value['latitude'])
    lat['ns'] = value['latitude'] >= 0 and 'N' or 'S'
    lat['d'] = math.floor(lat['abs'] + eps)
    lat['m'] = math.floor((lat['abs'] - lat['d']) * 60 + eps)
    lat['s'] = math.max(0, ((lat['abs'] - lat['d']) * 60 - lat['m']) * 60)
    local lon = {}
    lon['abs'] = math.abs(value['longitude'])
    lon['ew'] = value['longitude'] >= 0 and 'E' or 'W'
    lon['d'] = math.floor(lon['abs'] + eps)
    lon['m'] = math.floor((lon['abs'] - lon['d']) * 60 + eps)
    lon['s'] = math.max(0, ((lon['abs'] - lon['d']) * 60 - lon['m']) * 60)
    local coord = '{{coord'
    if (value['precision'] == nil) or (value['precision'] < 1/60) then -- по умолчанию с точностью до секунды
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['m'] .. '|' .. lat['s'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['m'] .. '|' .. lon['s'] .. '|' .. lon['ew']
    elseif value['precision'] < 1 then
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['m'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['m'] .. '|' .. lon['ew']
    else
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['ew']
    end
    coord = coord .. '|globe:' .. globe
    if options['display'] and options['display'] ~= '' then
      coord = coord .. '|display=' .. options.display
    else
      coord = coord .. '|display=title'
    end
    coord = coord .. '}}'

    return g_frame:preprocess(coord)
  end
end

--[[ 
 Функция для оформления объектов-значений с файлами с Викисклада

 Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
 Возвращает: строку оформленного текста
]]
function formatCommonsMedia( value, options )
	local image = '[[File:' .. value
	if options['border'] and options['border'] ~= '' then
  	image = image .. '|border'
  end

  	local size = options['size']
  if size and size ~= '' then
  	if not string.match( size, 'px$' )
			and not string.match( size, 'пкс$' ) -- TODO: использовать перевод для языка вики 
		then
  		size = size .. 'px'
  	end
	else
		size = '250x350px' -- TODO: вынести в настройки
  end
	image = image .. '|' .. size

  if options['alt'] and options['alt'] ~= '' then
  	image = image .. '|' .. options['alt']
  end
	image = image .. ']]'

	if options['description'] and options['description'] ~= '' then
		image = image .. '<br>' .. options['description']
	end

  return image
end

--[[
	Get property datatype by ID.
	
	@param string Property ID, e.g. 'P123'.
	@return string Property datatype, e.g. 'commonsMedia', 'time' or 'url'.
]]
local function getPropertyDatatype( propertyId )
	if not propertyId or not string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
		return nil;
	end
	
	local wbStatus, propertyEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, propertyId );
	if wbStatus ~= true or not propertyEntity then
		return nil;
	end

	return propertyEntity.datatype;
end

local function getDefaultValueFunction( datavalue, datatype )
  -- вызов обработчиков по умолчанию для известных типов значений
  if datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
  	-- Entity ID
    return function( context, options, value ) return formatEntityId( getEntityIdFromValue( value ), options ) end;
  elseif datavalue.type == 'string' then
  	-- String
  	if datatype and datatype == 'commonsMedia' then
	  	-- Media
	    return function( context, options, value )
		    local lang = mw.language.getContentLanguage()
	    	if ( not options.description or options.description == '' )
	    			and options.qualifiers and options.qualifiers.P2096 then
  				for i, qualifier in pairs( options.qualifiers.P2096 ) do
						if ( qualifier
								and qualifier.datavalue
								and qualifier.datavalue.type == 'monolingualtext'
								and qualifier.datavalue.value
								and qualifier.datavalue.value.language == lang:getCode() ) then
							options.description = qualifier.datavalue.value.text
							break
						end
					end
    		end
	    	return formatCommonsMedia( value, options )
    	end;
	  end
    return function( context, options, value ) return value end;
  elseif datavalue.type == 'monolingualtext' then
  	-- моноязычный текст (строка с указанием языка)
    return function( context, options, value )
    	if ( options.monolingualLangTemplate == 'lang' ) then
	    	return options.frame:expandTemplate{ title = 'lang-' .. value.language, args = { value.text } };
    	elseif ( options.monolingualLangTemplate == 'ref' ) then
	    	return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. value.language };
    	else
	    	return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>';
    	end
    end;
  elseif datavalue.type == 'globecoordinate' then
  	-- географические координаты
    return function( context, options, value ) return formatGlobeCoordinate( value, options ) end;
  elseif datavalue.type == 'quantity' then
    return function( context, options, value )
	  	-- диапазон значений
	    local amount = string.gsub(value['amount'], '^%+', '')
	    local lang = mw.language.getContentLanguage()
	    return lang:formatNum( tonumber( amount ) )
    end;
  elseif datavalue.type == 'time' then
    return function( context, options, value )
			local moduleDate = require('Module:Wikidata/date')
	  	return moduleDate.formatDate( context, options, value );
    end;
  else
  	-- во всех стальных случаях возвращаем ошибку
    throwError( 'unknown-datavalue-type' )
  end
end

--[[ 
 Функция для оформления значений (value)
 Подробнее о значениях см. d:Wikidata:Glossary/ru

 Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
 Возвращает: строку оформленного текста
]]
function formatDatavalue( context, options, datavalue, datatype )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not datavalue ) then error( 'datavalue not specified' ); end;
	if ( not datavalue.value ) then error( 'datavalue.value is missng' ); end;

  -- проверка на указание специализированных обработчиков в параметрах,
  -- переданных при вызове
  context.formatValueDefault = getDefaultValueFunction( datavalue, datatype );
  local functionToCall = getUserFunction( options, 'value', context.formatValueDefault );
  return functionToCall( context, options, datavalue.value );
end

-- Небольшой словарь упрощенного отображения (TODO: надо сделать расширенный с учётом даты)
local simpleReplaces = {
  Q30 = '[[Сполучені Штати Америки|США]]',
  Q148 = '[[Китайська Народна Республіка|КНР]]',
  Q258 = '[[Південно-Африканська Республіка|ПАР]]',
  Q423 = '[[Корейська Народно-Демократична Республіка|КНДР]]',
  Q2184 = '[[Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка|РРФСР]]',
  Q2895 = '[[Білоруська Радянська Соціалістична Республіка|Білоруська РСР]]',
  Q15180 = '[[Союз Радянських Соціалістичних Республік|СРСР]]',
  Q16957 = '[[Німецька Демократична Республіка|НДР]]',
  Q130229 = '[[Грузинська Радянська Соціалістична Республіка|Грузинська РСР]]',
  Q133356 = '[[Українська Радянська Соціалістична Республіка|Українська РСР]]',
}

--[[ 
 Функция для оформления идентификатора сущности

 Принимает: строку индентификатора (типа Q42) и таблицу параметров,
 Возвращает: строку оформленного текста
]]

function formatEntityId( entityId, options )
	-- получение локализованного названия 
  local label = nil;
  if ( options.text and options.text ~= '' ) then
    label = options.text
  else
  	if ( simpleReplaces[entityId] ) then
			return simpleReplaces[entityId];
		end
		label = mw.wikibase.label( entityId );
  end

	-- получение ссылки по идентификатору
  local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
  if link then
    if label then
      return '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]'
    else
      return '[[' .. link .. ']]'
    end
  end

  if label then
    -- красная ссылка
    if not mw.title.new( label ).exists then
      return options.frame:expandTemplate{
        title = 'Не перекладено',
        args = { label, '', 'd', entityId }
      }
    end

		-- TODO: перенести до проверки на существование статьи
		local sup = '';
		if ( not options.format or options.format ~= 'text' )
				and entityId ~= 'Q6581072' and entityId ~= 'Q6581097' -- TODO: переписать на format=text
				then
			local lang = mw.language.getContentLanguage()
			sup = '<sup class="plainlinks noprint">[//www.wikidata.org/wiki/' .. entityId .. '?uselang=' .. lang:getCode() .. ' [d]]</sup>'
		end

    -- одноимённая статья уже существует - выводится текст и ссылка на ВД
    return '<span class="iw" data-title="' .. label .. '">' .. label
    	.. sup
    	.. '</span>'
  end
  -- сообщение об отсутвии локализованного названия
  -- not good, but better than nothing
  return '[[d:' .. entityId .. '|' .. entityId .. ']]<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help; white-space: nowrap" title="вікідані не мають української назви елемента. Ви можете помогти, вказавши її.">?</span>' .. categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel;
end

--[[ 
 Функция для оформления утверждений (statement)
 Подробнее о утверждениях см. d:Wikidata:Glossary/ru

 Принимает: таблицу параметров
 Возвращает: строку оформленного текста, предназначенного для отображения в статье
]]
-- устаревшее имя, не использовать
function p.formatStatements( frame )
	return p.formatProperty( frame );
end

function getPropertyParams( propertyId, datatype, params )
	local config = require( 'Module:Wikidata/config' );
	if not config then
		return {};
	end

	-- Различные уровни настройки параметров, по убыванию приоритета
	local propertyParams = {};

	-- 1. Параметры, указанные явно при вызове
	if params then
		local tplParams = mw.clone( params );
		for key, value in pairs( tplParams ) do
			if value ~= '' then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	-- 2. Настройки конкретного параметра
	if config['properties'] and config['properties'][propertyId] then
		local selfParams = mw.clone( config['properties'][propertyId] );
		for key, value in pairs( selfParams ) do
			if propertyParams[key] == nil then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	-- 3. Указанный пресет настроек
	if propertyParams['preset'] and config['presets']
			and config['presets'][propertyParams['preset']] then
		local presetParams = mw.clone( config['presets'][propertyParams['preset']] );
		for key, value in pairs( presetParams ) do
			if propertyParams[key] == nil then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	-- 4. Настройки для типа данных
	if datatype and config['datatypes'] and config['datatypes'][datatype] then
		local datatypeParams = mw.clone( config['datatypes'][datatype] );
		for key, value in pairs( datatypeParams ) do
			if propertyParams[key] == nil then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	-- 5. Общие настройки для всех свойств
	if config['global'] then
		local globalParams = mw.clone( config['global'] );
		for key, value in pairs( globalParams ) do
			if propertyParams[key] == nil then
				propertyParams[key] = value;
			end
		end
	end

	return propertyParams;
end

function p.formatProperty( frame )
  local plain = toBoolean( frame.args.plain, false );
  frame.args.nocat = toBoolean( frame.args.nocat, false );
  frame.args.microformatClass = toBoolean(frame.args.microformatClass, false);
  frame.args.references = toBoolean( frame.args.references, true );
  local args = frame.args
  args = getPropertyParams( propertyId, datatype, args );
  
  -- проверка на отсутствие обязательного параметра property 
  if not args.property then
    throwError( 'property-param-not-provided' )
  end
  local propertyId = mw.language.getContentLanguage():ucfirst( string.gsub( args.property, '%[.*$', '' ) )

	-- если значение передано в параметрах вызова то выводим только его
  if args.value and args.value ~= '' then
    -- специальное значение для скрытия Викиданных
    if args.value == '-' then
      return ''
    end
  	local value = args.value

  	-- опция, запрещающая оформление значения, поэтому никак не трогаем
    if plain then
      return value
    end
    
    -- обробка за типом значення
		local datatype = getPropertyDatatype( propertyId );
		if datatype == 'commonsMedia' and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
			value = formatCommonsMedia( value, args );
		elseif datatype == 'url' then
			local moduleUrl = require( 'Module:URL' );
	  	value = moduleUrl.formatUrlSingle( nil, args, value );
		end
    
    -- если трогать всё-таки можно, добавляем категорию-маркер
    if (not args.nocat) and (not frame:callParserFunction( '#property', args.property )=='') then
			value = value .. categoryLocalValuePresent;
		end
		
		-- оборачиваем в тег для JS-функций
		if string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
			value = mw.text.trim( value )
			-- значений с блочными тегами остаются блоком, текст встраиваем в строку
			if ( string.match( value, '\n' )
					or string.match( value, '<t[dhr][ >]' )
					or string.match( value, '<div[ >]' ) ) then
				value = '<div class="no-wikidata" data-wikidata-property-id="' .. propertyId .. '">\n'
					.. value .. '</div>'
			end
		end

    return value
  end

  if ( plain ) then -- вызова стандартного обработчика без оформления, если передана опция plain
    return frame:callParserFunction( '#property', propertyId );
  end

  g_frame = frame
  -- после проверки всех аргументов -- вызов функции оформления для свойства (набора утверждений)
  return formatProperty( frame.args )
end

--[[
 Функция оформления ссылок на источники (reference) 
 Подробнее о ссылках на источники см. d:Wikidata:Glossary/ru

 Экспортируется в качестве зарезервированной точки для вызова из функций-расширения вида claim-module/claim-function через context
 Вызов из других модулей напрямую осуществляться не должен (используйте frame:expandTemplate вместе с одним из специлизированных шаблонов вывода значения свойства).

 Принимает: объект-таблицу утверждение
 Возвращает: строку оформленных ссылок для отображения в статье
]]
function formatRefs( context, options, statement )
  if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
  if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
  if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;
  if ( not statement ) then error( 'statement not specified' ); end;

  if ( not outputReferences ) then
    return '';
  end

  local result = '';
  if ( statement.references ) then

    local allReferences = statement.references;
    local hasPreferred = false;
    for _, reference in pairs( statement.references ) do
      if ( reference.snaks
          and reference.snaks.P248
          and reference.snaks.P248[1]
          and reference.snaks.P248[1].datavalue
          and reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"] ) then
        local entityId = "Q" .. reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"];
        if ( preferredSources[entityId] ) then
          hasPreferred = true;
        end
      end
    end

    for _, reference in pairs( statement.references ) do
      local display = true;
      if ( hasPreferred ) then
        if ( reference.snaks
            and reference.snaks.P248
            and reference.snaks.P248[1]
            and reference.snaks.P248[1].datavalue
            and reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"] ) then
          local entityId = "Q" .. reference.snaks.P248[1].datavalue.value["numeric-id"];
          if ( deprecatedSources[entityId] ) then
            display = false;
          end
        end
      end
      if ( display ) then
        result = result .. moduleSources.renderReference( g_frame, options.entity, reference );
      end
    end
  end
  return result
end

function p.entityName(frame)
  return formatEntityId(frame.args[1], frame.args)
end

--end ruwiki source code [[:ru:Модуль:Wikidata]]

--some functions from enwiki [[:en:Module:Wikidata]]

-- returns the page id (Q...) of the current page or nothing of the page is not connected to Wikidata
function p.pageId(frame)
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
	if not entity then return nil else return entity.id end
end

return p