Міжнародна система величин: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][перевірена версія]
Рядок 71: Рядок 71:
== Стандартизація Міжнародної системи величин ==
== Стандартизація Міжнародної системи величин ==
Міжнародну систему величин встановлено в серії [[Міжнародний стандарт|міжнародних стандартів]] [[Міжнародна організація зі стандартизації|ISO]] 80 000<ref name="ISQ">[https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:80000:-1:ed-1:v1:en ISO 80000-1:2009 Quantities and units — Part 1: General]. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-2:2009 Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-3:2006 Quantities and units -- Part 3: Space and time. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-4:2006 Quantities and units — Part 4: Mechanics. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-5:2007 Quantities and units — Part 5: Thermodynamics. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-7:2008 Quantities and units — Part 7: Light. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-8:2007 Quantities and units -- Part 8: Acoustics.{{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-9:2009
Міжнародну систему величин встановлено в серії [[Міжнародний стандарт|міжнародних стандартів]] [[Міжнародна організація зі стандартизації|ISO]] 80 000<ref name="ISQ">[https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:80000:-1:ed-1:v1:en ISO 80000-1:2009 Quantities and units — Part 1: General]. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-2:2009 Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-3:2006 Quantities and units -- Part 3: Space and time. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-4:2006 Quantities and units — Part 4: Mechanics. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-5:2007 Quantities and units — Part 5: Thermodynamics. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-7:2008 Quantities and units — Part 7: Light. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-8:2007 Quantities and units -- Part 8: Acoustics.{{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-9:2009
Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-10:2009 Quantities and units -- Part 10: Atomic and nuclear physics. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-11:2008 Quantities and units -- Part 11: Characteristic numbers. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-12:2009 Quantities and units — Part 12: Solid state physics. {{ref-en}}</ref> та IEC 80 000 «Величини та одиниці»<ref>IEC 80000-6:2008 Quantities and units - Part 6: Electromagnetism. {{ref-en}}</ref> <ref>IEC 80000-13:2008 Quantities and units -- Part 13: Information science and technology. {{ref-en}}</ref>.
Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-10:2009 Quantities and units -- Part 10: Atomic and nuclear physics. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-11:2008 Quantities and units -- Part 11: Characteristic numbers. {{ref-en}}</ref> <ref>ISO 80000-12:2009 Quantities and units — Part 12: Solid state physics. {{ref-en}}</ref> та IEC 80 000 «Величини та одиниці»<ref>IEC 80000-6:2008 Quantities and units - Part 6: Electromagnetism. {{ref-en}}</ref> <ref>IEC 80000-13:2008 Quantities and units -- Part 13: Information science and technology. {{ref-en}}</ref> <ref>IEC 80000-14:2008 Quantities and units -- Part 14: Telebiometrics related to human physiology. {{ref-en}}</ref>.


Кількість величин з розвитком науки і техніки постійно збільшується і є практично нескінченною. Таким чином, в стандартах неможливо перерахувати всі величини і відношення між ними. Тому в зазначених стандартах представлений набір найчастіше використовуваних величин і відношень між ними. Порядкові величини, наприклад, твердість, та номінальні властивості на кшталт кольору світла не розглядаються як частина системи, оскільки вони пов'язані з іншими величинами лише за допомогою емпіричних зв'язків.
Кількість величин з розвитком науки і техніки постійно збільшується і є практично нескінченною. Таким чином, в стандартах неможливо перерахувати всі величини і відношення між ними. Тому в зазначених стандартах представлений набір найчастіше використовуваних величин і відношень між ними. Порядкові величини, наприклад, твердість, та номінальні властивості на кшталт кольору світла не розглядаються як частина системи, оскільки вони пов'язані з іншими величинами лише за допомогою емпіричних зв'язків.

Версія за 08:25, 12 лютого 2018

Міжнаро́дна систе́ма величи́н (ISQ) (англ. International System of Quantities, ISQ)  — система величин, заснована на підмножині семи основних величин: довжини, маси, часу, сили струму, термодинамічної температури, кількості речовини та сили світла[1]. Всі інші величини в цій системі є похідними і можуть бути пов'язані з основними, спираючись на фізичні рівняння, які називають рівняннями зв'язку. На основі Міжнародної системи величин побудовано Міжнародну систему одиниць (SI).

Абрівеатура "ISQ" як символічне позначення Міжнародної системи величин використовується в усіх мовах[2].

Міжнародна система величин Міжнародна система одиниць (SI)
Основна величина Символ величини[3] Символ розмірності[3] Одиниця SI[4] Символ одиниці SI[4]

український, міжнародний

довжина метр м, m
маса кілограм кг, kg
час секунда с, s
сила струму ампер A, A
термодинамічна температура кельвін K, K
кількість речовини моль моль, mol
сила світла кандела кд, cd

Особливості Міжнародної системи величин

Міжнародна система величин з рівняннями зв'язку включно є сукупністю добре відомих науковцям, технологам та інженерам величин і рівнянь фізики[3]. Особливістю цієї системи для електромагнітних величин є введення електричної сталої (застаріла назва — «діелектрична проникність вакууму») та магнітної сталої (застаріла назва — «магнітна проникність вакууму»). Ці сталі мають розмірності та значення, відмінні від одиниці, і такі, що , де  — швидкість світла у вакуумі. Закон Кулона для сили взаємодії двох частинок з електричними зарядами та , відстань між якими , має вигляд:

.

Відповідне рівняння для сили магнітної взаємодії між елементами струмів та двох нескінченно тонких провідників задається виразом:

.

Ці рівняння в Міжнародній системі величин відрізняються від рівнянь для електромагнітних величин в різних варіантах системи СГС, в яких і  — безрозмірнісні величини зі значенням, рівним одиниці, а коефіцієнт відсутній.

Стандартизація Міжнародної системи величин

Міжнародну систему величин встановлено в серії міжнародних стандартів ISO 80 000[2] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] та IEC 80 000 «Величини та одиниці»[15] [16] [17].

Кількість величин з розвитком науки і техніки постійно збільшується і є практично нескінченною. Таким чином, в стандартах неможливо перерахувати всі величини і відношення між ними. Тому в зазначених стандартах представлений набір найчастіше використовуваних величин і відношень між ними. Порядкові величини, наприклад, твердість, та номінальні властивості на кшталт кольору світла не розглядаються як частина системи, оскільки вони пов'язані з іншими величинами лише за допомогою емпіричних зв'язків.

Розмірність величин в Міжнародній системі величин

Розмірність основних величин в Міжнародній системі величин позначається відповідними символами розмірності: наприклад, розмірність довжини . Розмірність будь-якої похідної величини цієї системи через розмірності основних величин дається виразом:

,

де верхні індекси — додатні, від'ємні або рівні нулю показники степенів.

Так, швидкість є похідною величиною в Міжнародній системі величин. Вона пов'язана з основними рівняням зв'язку . Тоді .

Міжнародна система одиниць

Міжнародна система одиниць SI — система одиниць, що базується на Міжнародній системі величин, разом з найменуваннями та позначеннями, а також набором префіксів та їх найменуваннями та позначеннями разом з правилами їх застосування, прийнята XI Генеральною конференцією мір і ваг 1960 року. На подальших конференціях вносилися зміни. Використовується в більшості країн світу, в тому числі й в Україні[18], як основна система. Головна мета впровадження — уніфікація одиниць вимірювання з різних галузей науки й техніки та усунення труднощів, пов'язаних з використанням значної кількості коефіцієнтів через перерахунки між ними, і зі створенням великої кількості еталонів для відтворення одиниць.

Основними одиницями системи SI є одиниці основних величин Міжнародної системи величин: довжини — метр, одиниця маси — кілограм, одиниця часу — секунда, одиниця сили електричного струму — Ампер, одиниця термодинамічної температури — Кельвін, одиниця кількості речовини — моль, одиниця сили світла — кандела.

Система SI постійно розвивається і вдосконалюється. На 2019 рік заплановано реформу системи, яка полягатиме в перевизначенні основних одиниць без зміни їх розміру через фундаментальні фізичні сталі, значення яких планується зафіксувати точно. Реформа веде в перспективі не лише до суттєвого підвищення точності та взаємоузгодженості вимірювань, але й до докорінних змін в методології відтворення ряду одиниць, необхідності нових підходів до побудови еталонної бази, зокрема, повної відмови від еталонів — артефактів[19].

Критика

Незважаючи на широке використання Міжнародної системи величин, в багатьох наукових роботах, особливо з електродинаміки, використовується система СГС, що зумовлено низкою недоліків Міжнародної системи величин, на які вказують М. О. Леонтович[20], С. П. Капиця[21], Д. В. Сивухін[22], Л. Б. Окунь[23] та ряд інших фізиків. Зазначається, що Міжнародна система величин та система СГС еквівалентні для багатьох розділів фізики, але в електродинаміці в Міжнародній системі виникають величини, успадковані з теорії ефіру як матеріального середовища, які не мають безпосереднього фізичного змісту — електрична та магнітна сталі. Внаслідок цього напруженість електричного поля та електрична індукція , напруженість магнітного поля та магітна індукція мають різні розмірності. Це призводить до неприродного «роздвоєння» вже у вакуумі напруженості та індукції електричного та магнітного полів. В матеріальних середовищах вводиться непотрібне розділення електричної та магнітної проникності на відносні та абсолютні.

Теорія відносності показала, що поділ електромагнітного поля на електричне та магнітне відносний, оскільки залежить від вибору системи відліку. Виявилося, що вектори та об'єднуються в один антисиметричний тензор четвертого рангу, а вектори та  — в інший. Оскільки компоненти одного й того ж тензора повинні мати однакові розмірності, необхідно, щоби мали однакові розмірності всі чотири вектори напруженості та індукції. Міжнародна система величин цій вимозі не відповідає.

Все зазначене може дати підстави для введення неправильних уявлень про суть електричного та магнітного полів, створює певні труднощі при викладанні фізики[22].

Слід зазначити, що наведені недоліки є недоліками власне Міжнародної системи величин, а не Міжнародної системи одиниць (SI)[24], і ніяким чином не впливають на роль та значущість останньої.

Див. також

Примітки

 1. JCGM 200:2008 International Vocabulary of Metrology] — Basic and General Concepts and Associated Terms. (англ.)
 2. а б ISO 80000-1:2009 Quantities and units — Part 1: General. (англ.)
 3. а б в The SI brochure(англ.)
 4. а б Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 25.08.2015 № 914. Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин.
 5. ISO 80000-2:2009 Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology. (англ.)
 6. ISO 80000-3:2006 Quantities and units -- Part 3: Space and time. (англ.)
 7. ISO 80000-4:2006 Quantities and units — Part 4: Mechanics. (англ.)
 8. ISO 80000-5:2007 Quantities and units — Part 5: Thermodynamics. (англ.)
 9. ISO 80000-7:2008 Quantities and units — Part 7: Light. (англ.)
 10. ISO 80000-8:2007 Quantities and units -- Part 8: Acoustics.(англ.)
 11. ISO 80000-9:2009 Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics. (англ.)
 12. ISO 80000-10:2009 Quantities and units -- Part 10: Atomic and nuclear physics. (англ.)
 13. ISO 80000-11:2008 Quantities and units -- Part 11: Characteristic numbers. (англ.)
 14. ISO 80000-12:2009 Quantities and units — Part 12: Solid state physics. (англ.)
 15. IEC 80000-6:2008 Quantities and units - Part 6: Electromagnetism. (англ.)
 16. IEC 80000-13:2008 Quantities and units -- Part 13: Information science and technology. (англ.)
 17. IEC 80000-14:2008 Quantities and units -- Part 14: Telebiometrics related to human physiology. (англ.)
 18. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» — Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII
 19. Неєжмаков П. І. Реформа SI та перебудова системи еталонів електричних одиниць / П. І. Неєжмаков, Ю. Ф. Павленко, Н. М. Маслова // Український метрологічний журнал. — 2013. — № 1. — С. 3 — 13.
 20. Леонтович М. А. О системах мер (В связи с введением «Международной системы единиц» как стандарта) // Вестник АН СССР. — М., 1964. — № 6. — С. 123—126.
 21. Капица С. П. Естественная система единиц в классической электродинамике и электронике // УФН. — М., 1966. — Т. 88. — С. 191–194.
 22. а б Сивухин Д. В. О международной системе физических величин // УФН. — М. : Наука, 1979. — Т. 129, № 2. — С. 335—338.
 23. Окунь Л. Б. Физика элементарных частиц. М.: Наука, 1984. Приложение 1.
 24. Каршенбойм С. Г. Фундаментальные физические константы: роль в физике и метрологии и рекомендованные значения // УФН. — М., 2005. — Т. 175, № 3. — С. 271—298.