Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Тип університетська
Адреса вул. Пушкінська,77, м. Харків, Україна, 61024
Зібрання
Обсяг фондів 1,421,000 прим.
Доступ і користування
Кількість читачів 18,000
Інші відомості
Директор Пасмор Надія Петрівна
Веб-сайт library.nlu.edu.ua

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого — одна з університетських бібліотек Харкова. Невід'ємна складова одного з провідних правничих вузів України, витоки якого сягають початку XIX ст., що пов'язано з юридичним документом Імператорського Харківського Університету («Устав Императорского Харьковского Университета», 1804).

Історія[ред.ред. код]

З відкриттям Імператорського Харківського Університету було одразу придбано першу юридичну бібліотеку, в якій містилося 3219 томів законодавчих актів, довідкових видань, монографічних робіт і журналів з окремих галузей права. Історично разом із університетом відбувалося становлення бібліотеки, формувалися фонди, структура і штати: у 20-ті рр. — це бібліотека Харківського інституту народного господарства (Інгосп); 30-ті рр. — бібліотека Всеукраїнського інституту радянського будівництва і права; 1937-91 рр. — бібліотека Харківського юридичного інституту; 90-ті рр. — бібліотека Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; 2010 р. — бібліотека Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»; а з 2013 р. — бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Будівля головного корпусу університету, в якому розміщені основні площі теперішньої бібліотеки, побудована в 1893 р. у стилі неоренесансу академіком архітектури О. Бекетовим для комерційного училища. Вона є архітектурною пам'яткою.

У різні роки керівництво бібліотекою здійснювали: О. М. Охтирська (1943–1944), І. П. Шейко (1954–1957), В. В. Гречко (1957), В. К. Педько (1957–1964), В. М. Руденко (1964–1966), К. Ф. Столяров (1966–1974), Д. О. Самойленко (1975–1988). З 1988 р. бібліотеку очолює канд. пед. наук Н. П. Пасмор.

Структура бібліотеки[ред.ред. код]

У бібліотеці працюють 45 фахівців із вищою освітою у 8 відділах (структурних підрозділах): комплектування і наукової обробки літератури; науково-бібліографічному; зберігання фондів; рідкісних видань та дисертацій; обслуговування науковою та навчальною літературою; відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення; науково-методичний відділ. Діють 10 читальних залів, 6 абонементів у всіх навчальних корпусах НЮУ ім. Ярослава Мудрого та бібліотечні філії в Полтавському юридичному інституті.

Фонди[ред.ред. код]

Бібліотечний фонд універсальний, відповідає вимогам стандартів освітньої діяльності, нараховує більше 1 млн 421 тис. прим. видань із права та суміжних дисциплін, що викладаються у вузі. Сучасна колекція книг англійською, німецькою, французькою мовами з порівняльного правознавства, законодавства країн Європейського Союзу, міжнародної судової практики тощо сформована у рамках європейських проектів та програм університету і нараховує близько 25 тис. прим.

Гордістю славетного вузу є фонд рідкісних, раритетних видань, що вийшли друком наприкінці XVII — на початку XX ст. Систематизоване зібрання історико-правової тематики налічує більше 42 тис. од. зберігання, із них: понад 25 тис. книг українською та російською мовами, майже 2 тис. прим. — раритетні видання іноземними мовами, 194 назви рідкісних журналів та газет, 1650 дисертацій, захищених науковцями університету, 18700 авторефератів дисертацій за різними галузями права.

Широко представлені фондові колекції особистих бібліотек. Зокрема, зібрання академіків права В. Я. Тація та В. В. Сташиса нараховують близько 9 тис. монографічної, навчальної та ін. унікальної літератури.

Науково-бібліографічна діяльність[ред.ред. код]

Здійснюється інформаційно-аналітичне забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень, цільових комплексних науково-дослідницьких програм НЮУ ім. Ярослава Мудрого та Науково-дослідного інституту правознавства за напрямками: «Проблеми формування національної правової системи України», «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина», «Правове регулювання інноваційного розвитку України», «Правові засоби боротьби зі злочинністю», «Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку» та ін. Одним із способів цієї діяльності є використання вибіркового розповсюдження інформації за допомогою АБІС «ІРБІС».

Бібліотека на вимогу часу формує власні електронні інформаційні ресурси: бюлетень нових надходжень; інформаційний дайджест «Монографії вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»; прес-кліпінг «Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в публікаціях року»; електронні інформаційні пакети для науковців «На допомогу організації науково-дослідної роботи» та «Наукометрія. Біблометрія»; електронний ресурс «Вчені та співробітники Університету — кавалери і лауреати державних нагород, премій, конкурсів»; календар знаменних дат «Вчені-правознавці — ювіляри року» тощо. Створюються також науково-бібліографічні електронні ресурси: персональні бібліографічні покажчики серії «Представники харківської правової школи» (наукова спадщина вчених-правознавців Харківщини). Вип. 1. «Гордон Володимир Михайлович, 1871–1926» (ресурс — переможець конкурсу Методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Харківської зони «Бібліотекар року 2013» у номінації «За кращий бібліографічний покажчик»); Вип. 2. «Палієнко Микола Іванович, 1869–1937»; каталог «Фонди наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Періодичні видання, 1812–2014»; щорічний електронний бібліографічний покажчик «Праці вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»; віртуальні списки рекомендованої літератури, огляди, книжкові виставки.

Надаються оnline-послуги службами «Віртуальна довідка» та «Оnline-консультант». Щороку виконуються більше 50 тис. бібліографічних довідок.

Користувачі бібліотеки[ред.ред. код]

Бібліотека обслуговує понад 18 тис. читачів, серед них 16 900 студентів, 1125 науковців та викладачів. Працює автоматизована система обслуговування читачів на абонементах та у читальних залах бібліотеки.

Участь в асоціаціях, партнерська діяльність[ред.ред. код]

Партнерами бібліотеки з книгообміну є НДІ НАПрН України, Наукова бібліотека Львівського державного університету ім. Івана Франка, Національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харківський національний університет внутрішніх справ України, Харківська державна академія культури, Запорізький національний університет, Національний університет «Одеська юридична академія», Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Національна бібліотека України ім. В. І.  Вернадського, Сумський державний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Бібліотека — учасник всеукраїнського проекту «ELibUkr — Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України» та регіональних корпоративних проектів: «Електронний зведений каталог періодичних видань, що надійшли до провідних бібліотек м. Харкова», «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія: Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек м. Харкова», «Соціальні комунікації: Зведений каталог надходжень до бібліотек м. Харкова», «Метабібліографія Харківщини».

Наукова бібліотека є членом Української бібліотечної асоціації (УБА) та Міжнародної Асоціації користувачів та розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ).

Бібліотека бере активну участь у проекті «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова».

Впровадження нових інформаційних технологій[ред.ред. код]

Автоматизований бібліотечний комплекс університету, побудований на АБІС «ІРБІС», — потужний інформаційний портал, якісний сайт доступу до електронних каталогів та картотек, баз повнотекстових підручників і монографій, банків судової практики, наукових робіт. База даних ЕК містить більше 500 000 документів: книги, статті, збірники наукових праць, рідкісні видання, дисертації, автореферати. До переваг слід віднести легкий, зручний, багатоаспектний інформаційний пошук, можливість цілодобово працювати з інформаційним контентом та здійснювати електронне замовлення книг дистанційно. ЕК — переможець Всеукраїнського конкурсу електронних каталогів на сайтах бібліотек України у номінації «Кращий електронний каталог на сайті бібліотеки навчального закладу», а також посів перше місце у ТОП-10 електронних каталогів на сайтах бібліотек України.

Інноваційним напрямом є формування Електронної бібліотека — як складової віртуально-освітнього інформаційного середовища вузу. До її складу включено такі ресурси: бібліотека електронних копій раритетних видань; eLEGALIUM — електронна колекція рідкісних видань з права (повнотекстові праці представників харківської правової школи ХІХ — початку ХХ ст.), видання середини ХХ ст., зібрання газет початку ХХ ст.; стандартизовані електронні навчально-методичні комплекси (СЕНМК) — повнотекстові підручники, навчально-методичні посібники та списки рекомендованої літератури з навчальних дисциплін, що викладаються; електронні навчальні матеріали кафедр; проблемно-орієнтовані предметні банки знань; матеріали на CD та DVD.

Статус електронного видання має університетський репозитарій eNULAUIR. У ньому представлено 6500 наукових праць вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого та НАПрН України.

Майбутнє бібліотеки[ред.ред. код]

Університет будує сучасний бібліотечний ресурсний центр із галузевими книгосховищами, розрахованими на 4 млн видань. Передбачено створення 300–400 комп'ютеризованих читацьких місць, інформаційно-аналітичних лабораторій, служб страхового копіювання та виготовлення електронних продуктів.

Джерела[ред.ред. код]

  • Модерн-архітектура інформаційного освітнього середовища (форсайт-проект Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого): XIII міжнар. вист. навч. закл. «Сучасна освіта в Україні», м. Київ (24-26 лют. 2010 р.) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: В. В. Комаров, І. К. Прищепа, Н. П. Пасмор]. — Харків, 2010. — 27 с. : іл.
  • Наукова бібліотека // Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1804–2014 : до 210 річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. — Харків: Право, 2014. — С. 86-91 : іл.
  • Пасмор Н. П. Колекційні фонди наукової бібліотеки [Електронний ресурс] / Пасмор Надія // Фонди наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Періодичні видання, 1812–2014 рр. : каталог: до 210-річчя Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [ідея і менеджмент Н. П. Пасмор]. — Харків, 2014. — С. 4-8. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/katalog-period2014.pdf. — Назва з екрана.
  • Пасмор Н. П. Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу / Надія Пасмор // Новий Колегіум. — 2012. — N 4. — С. 43-50 : іл. — Бібліогр. : с. 49-50.
  • Пасмор Н. П. Подготовка юристов: традиционные и новые аспекты деятельности библиотеки / Н. П. Пасмор, Г. Е. Гигель // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / М-во образования и науки Украины, Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой. — Харьков: НУА, 2001. — С. 122-145 : фот.

Посилання[ред.ред. код]