Відмінності між версіями «Обговорення користувача:Erud»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 288: Рядок 288:
   
   
  +
== Римские императоры ==
== Римські імператори ==
 
  +
Уважаемая Erud! Сначала извиняюсь что втянул вас в ненужную дискуссию, которая состоялась вчера на моей странице обсуждения с Эшер. К сожалению я не мог присутствовать на это время.
Шановна Erud! Спочатку вибачаюсь що втягнув вас у непотрібну дискусію, яка відбулась вчора на моїй сторінці обговорення із Эшер. На жаль я не міг бути присутній на цей час.
 
  +
Я так понял, что его мой ответ его / ее рассердила ([[Обсуждение: Валерий Валент | здесь]]), однако я ответил лаконично-то не было времени на пространные дискуссии
Я так зрозумів, що його моя відповідь його/її роздратувала ([[Обговорення:Валерій Валент|тут]]), однак я відповів лаконічно-бо не мав часу на розлогі дискусії
 
   
По темі -
+
По теме -
* я згоден з вашим з вашим ставленням висказаним у 18:07, 1 квітня 2010 при дискусії.
+
* Я согласен с вашим с вашим отношением висказаним в 18:07, 1 апреля 2010 при дискуссии.
  +
* Статьи переведены мной по этой теме на укр. язык уже есть (и будут) частично модифицировать, поэтому ссылка на перевод - явление временное и целесообразности в ней я не вижу (потом стирать или как?), за исключением случаев когда статья останется в аутентичном переводе без изменений-то она (можем представить ) может быть именно тем и ценна.
* статті перекладені мною по цій темі на укр. мову вже є (і будуть) частково модифіковані,тому зсилка на переклад - явище тимчасове і доцільності у ній я не бачу (потім стирати, чи як?), за виключенням випадків коли стаття залишиться у автентичному перекладі без змін- бо вона (можемо уявити) може бути саме тим і цінна.
 
  +
* В тех переводах которые я делал данные проверены и почти в каждой статье когда необходимо изменены (т.е. исправлены или дополнены) также дать или выражения которые не отвечали выражениям в источниках заодно изменился и облик статьи, поэтому ставя ссылки на перевод статьи - это будет не верно, потому перевод уже не отвечает "оригинала" (тогда что это за перевод - что не соответствует оригиналу?) Тогда возникнет вопрос имели ли вы право на эту статью ставить "переведена"? К сожалению (так возникла ненужная дискуссия) это все не касается последней, которую доработать я не успевал. Поэтому и следовала, в последнюю минуту которую я имел, в обсуждении ответ Эшер.
* в тих перекладах які я робив дані перевірені і майже у кожній статті коли необхідно змінені (тобто виправлені, чи доповнені)також дати або вирази які не відповідали виразам у джерелах заодно змінився і вигляд статті, тож ставлячи посилання на переклад статті - це буде не вірно, бо переклад вже не відповідає "оригіналу" (тоді що то за переклад - що не відповідає оригіналу?). Тоді виникне питання чи мали ви право на цю статтю ставити "перекладена"? На жаль (бо виникла непотрібна дискусія) це все не стосується останньої, яку доробити я не встигав. Тому і слідувала, в останню хвилину яку я мав, у обговоренні відповідь Эшер .
 
  +
Однако я все равно вернусь к этой теме и обязательно ее расширяет-собиравшегося делать уже давно.
Однак я все-одно повернуся до цієї теми і обов'язково її розширю- що збирався робити вже давно.
 
   
Найкращі побажання --[[Користувач:Babizhet|Babizhet]] 12:57, 2 квітня 2010 (UTC)
+
Наилучшие пожелания - [[Участник: Babizhet | Babizhet]] 12:57, 2 апреля 2010 (UTC)
:Чесно кажучи, мене дуже зачепив тон цього користувача та його погрози щодо вилучення статей. РуВікі мегабайтами перекладає із англоВікі - і ніхто з англофонів ще не помер від того. Не знаю, якою була Ваша позиція, але особисто я голосувала проти ліцензії Creative Commons Attribution/Share-Alike, відчуваючи, що почнеться оце «жлобство». Фотки з Флікра не варті нервів користувачів. Ну і загалом я впевнена: як не бажаєш, щоб твої статті правили та перекладали, не пиши у Вікі, друкуйся у фахових журналах, пиши книжки. Я он сьогодні відкрила [[:ru:Рено, Мэри]] - переклад один в один із [[:en:Mary Renault]]. Не звертайте уваги на усяких «жлобів» :) Щиро бажаю Вам натхненння! {{усмішка}} --[[Користувач:Erud|Erud]] 13:14, 2 квітня 2010 (UTC)
+
: Честно говоря, меня очень задел тон этого пользователя и его угрозы по изъятию статей. РуВики мегабайтами переводит с англоВики - и никто из англофонив еще не умер от этого. Не знаю, какой была Ваша позиция, но лично я голосовала против лицензии Creative Commons Attribution / Share-Alike, чувствуя, что начнется это «жлобство». Фотки с Фликр не стоят нервов пользователей. Ну и вообще я уверена: как не желаешь, чтобы твои статьи правили и переводили, не пиши в Вики, друкуйся в профессиональных журналах, пиши книги. Я вот сегодня открыла [[: ru: Рено, Мэри]] - перевод один в один с [[: en: Mary Renault]]. Не обращайте внимания на всяких «жлобов»:) Искренне желаю Вам натхненння! ((Улыбка)) - [[Участник: Erud | Erud]] 13:14, 2 апреля 2010 (UTC)
   
Я йому запропонував самому ставити зсилку, як її має під руками ( на довшу відповідь не мав часу). У всякому випадку я і так то все збираюсь редагувати ще раз. Мої погляди на ліцензії подібні до ваших. В той час я не голосував.
+
Я ему предложил самому ставить ссылку, как ее имеет под руками (на длинную ответ не было времени. Во всяком случае я и так то все собираюсь изменять еще раз. Мои взгляды на лицензии подобные вашим. Тогда я не голосовал.
Мої вітання--[[Користувач:Babizhet|Babizhet]] 13:33, 2 квітня 2010 (UTC)
+
Мои поздравления - [[Участник: Babizhet | Babizhet]] 13:33, 2 апреля 2010 (UTC)
* Что же, и ваша позиция, и позиция администратора ясна. --[[Користувач:Эшер|Эшер]] 17:03, 2 квітня 2010 (UTC)
+
* Что же, и ваша позиция, а позиция администратора ясна. - [[Участник: Эшер | Эшер]] 17:03, 2 апреля 2010 (UTC)
:Участник Эшер, Babizhet сказал, что будет дописывать эти статьи. Да и потом, когда я писал в руВики, а я написал там за двадцать страниц, участники много переводили статей с английского на русский, с немецкого и т. д. Так вот, шаблонов на этих статьях нет, и это при том, что руВики выбилась уже тогда в лидеры, а что уже говорить о нашей. {{smile}} Не ищите в моих словах негатив, ищите позитив, т.к. я указываю ошибки и вашего домена Вики. С уважением --[[Користувач:А. Погодин|А. Погодин]] 19:06, 2 квітня 2010 (UTC)
+
: Участник Эшер, Babizhet сказал, что будет дописывать эти статьи. Да и потом, когда я писал в руВикы, а я написал там за двадцать страниц, участники много переводили статей с английского на русский, с немецкого и т. д. Так вот, шаблонов на этих статьях нет, и это при том, что руВикы выбилась уже тогда в лидеры, а что уже говорить о нашей. ((Smile)) не Ищите в моих словах негатив, Ищите позитив, т.к. я указывая ошибки и вашего домена Вики. С уважением - [[Участник: А. Погодин | А. Погодин]] 19:06, 2 апреля 2010 (UTC)
  +
:: Когда они будут полностью переписаны - совершенно неизвестно. И недостатки других Вики не являются аргументом. Лично я всегда ставлю такой шаблон на все статьи, которые перевожу - даже если перевожу частично, дополняя своим материалом. --[[Користувач:Эшер|Эшер]] 20:50, 2 квітня 2010 (UTC)
   
  +
* Привет! Поскольку я также часто перевожу статьи иноязычных разделов, то хотел бы поделиться своими соображениями:
 
  +
* # То, что в иноязычных разделах презирают авторским правом на оригиналы переведенных статей является не аргументом, а [[логическая ошибка | логичной недостатком [[Tu quoque]. Также не является аргументом невежливость пользователя, об этом заявил.
* Привіт! Оскільки я також часто-густо перекладаю статті з іншомовних розділів, то хотів би поділитись своїми міркуваннями:
 
  +
* # Перечня авторов требует лицензия (она выдвигает еще ряд требований, но их будет трудно соблюдать.
*# Те, що в іншомовних розділах зневажають авторським правом на оригінали перекладених статей є не аргументом, а [[логічна хиба|логічною хибою]] [[Tu quoque]]. Також не є аргументом неввічливість користувача, який про це заявив.
 
 
* # Также ссылки на авторов оригинальных статей требуют правила Википедии, в частности: [[: en: Wikipedia: Translation # How_to_translate]] и [[: en: Wikipedia: Copying_within_Wikipedia].
*# Переліку авторів вимагає ліцензія (вона висуває ще ряд вимог, але їх буде важко дотримуватись).
 
  +
* # Меньшей мере, правила требуют упоминать источник происхождения статьи в комментарии к правки, но рекомендуют явно указывать источник происхождения на странице обсуждения.
*# Також посилання на авторів оригінальних статей вимагають правила Вікіпедії, зокрема: [[:en:Wikipedia:Translation#How_to_translate]] та [[:en:Wikipedia:Copying_within_Wikipedia]].
 
  +
*: Даже если статью и будет переработано в будущем, все равно следует упоминать ее источник, чтобы
*# Щонайменше, правила вимагають згадувати джерело походження статті в коментарі до правки, але рекомендують явно вказувати джерело походження на сторінці обговорення.
 
  +
* # Отдать должное людям, которые приложили свои усилия к ее созданию, даже к первичной версии.
*: Навіть якщо статтю і буде перероблено в майбутньому, все одно слід згадувати її джерело, аби
 
  +
* # Облегчить понимание происхождения информации для ее проверки и верификации.
*# Віддати належне людям, які доклали свої зусилля до її створення, навіть до первинної версії.
 
  +
*: Я считаю, что указания источника перевода никак не умаляет заслуги переводчика и служит знаком благодарности авторам оригинальной версии.
*# Полегшити розуміння походження інформації для її перевірки та верифікації.
 
  +
*: Поскольку указывать оригинал требуют как правила, так и условия лицензии, несмотря на отношение к этому вопросу в других проектах, нам следует действовать согласно правилам, а значит - указывать оригиналы переведенных статей - [[Участник: VictorAnyakin | vityok]] 19:09, 2 апреля 2010 (UTC)
*: Я вважаю, що вказання джерела перекладу жодним чином не применшує заслуги перекладача та служить знаком подяки авторам оригінальної версії.
 
  +
((Smile)) Я уже давно догадывался, что рано или поздно эти вопросы поднимутся, поэтому во всех своих переведенных статья я проставил необходимые шаблоны. С уважением - [[Участник: А. Погодин | А. Погодин]] 19:13, 2 апреля 2010 (UTC)
*: Оскільки вказувати оригінал вимагають як правила, так і умови ліцензії, не зважаючи на ставлення до цього питання в інших проектах, нам слід діяти згідно правил, а отже — вказувати оригінали перекладених статей.—[[Користувач:VictorAnyakin|vityok]] 19:09, 2 квітня 2010 (UTC)
 
  +
::: Да, требования лицензии вполне определенные. И я не понимаю столь упорное желание их не соблюдать - проставить шаблон на создаваемую статью - дело нескольких секунд. По крайней мере за время, пока участник и даже (как я узнал) арбитр АК укр-вики (вообще нонсенс!) отбиваются как могут от этих шаблонов, могли бы давно все поставить - и вопрос был бы полностью улажен. --[[Користувач:Эшер|Эшер]] 20:50, 2 квітня 2010 (UTC)
: {{smile}} Я вже давно здогадувався, що рано чи пізно ці питання піднімуться, тому в усіх своїх перекладених стаття я проставив потрібні шаблони. З повагою --[[Користувач:А. Погодин|А. Погодин]] 19:13, 2 квітня 2010 (UTC)
 

Версія за 20:50, 2 квітня 2010

Архів обговорення за березень 2008 — лютий 2010
Nuvola apps package toys.png
Надаю перевагу звертанню на «Ви»
Exquisite-kwrite.png
Якщо Ви писали мені, я відповім на цій сторінці. Якщо ж я написала Вам, я стежитиму за Вашою сторінкою ще кілька днів.

Прохання

видаліть мою сторінку користувача, будь ласка. Дякую. --Lffff 18:49, 1 березня 2010 (UTC)

Вилучено. Сподіваюсь, Вас не образили дії адміністратора, просто такі правила. Проте Ви могли б перенести на свою сторінку її код. --Erud 18:54, 1 березня 2010 (UTC)
Що ж, вітаю, тепер користувач нарешті зміг перенаправити свою сторінку користувача на головну сторінку, і тепер звернутися до нього можна лише дуже кривими засобами. А все тому, що з вилученням статті пішов і захист — NickK 19:24, 1 березня 2010 (UTC)
Вітання приймаються, хіба так важко було встновити захист знову? Які тут проблеми? --Erud 19:26, 1 березня 2010 (UTC)
Вибач за тон), просто цей користувач веде себе надто дивно, особливо враховуючи, що вчора стюардів сповістили, що то мій обліковий запис для копіювання чудового стилю незаконно заблокованого Clyde700). Ще раз перепрошую — NickK 19:30, 1 березня 2010 (UTC)
Все добре ) я розумію. --Erud 19:32, 1 березня 2010 (UTC)

Чим ви, донецька, займаєтесь у україномовній Вікіпедії?

Навіщо витерли мою статтю "Персональна пошукова система"? Що у вас за уявлення про енциклопедію і особливо інтернет-енциклопедію?

Саботажниця.

Сорти

Привіт. Чому ти видалила статті про сорти рослин? Якудза, наскільки я пам'ятаю, казав, що вони мали б бути тут? --Klepkoilla 09:42, 2 березня 2010 (UTC)

Тому що ці статті містили посилання на сайт виробника, а вміст схожий на копівійний. Ви бажаєте, аби статті було відновлено? --Erud 10:19, 2 березня 2010 (UTC)

Звичайно. Інших посилань нема, вся інформація взята з пакетиків насіння, що ми купили на розсаду. --Klepkoilla 10:44, 2 березня 2010 (UTC)

Відновила та дещо оформила Буряк столовий Багряний, Горох цукровий, Горох Альфа, Цибуля Штутгартер Різен. Перегляньте, будь ласка, чи нічого не загубилось. --Erud 11:46, 2 березня 2010 (UTC)

Художня обробка шкіри

Доброго вечора! Мені повідомили, що стосовно статті "Художня обробка шкіри" можна звернутись до Вас. Статтю писала я (звичайно користуючись багатьма джерелами) і переклала на українську мову. Чому вона запідозрена у порцшенні авторських прав? Можливо я не праильно оформила її для опублікування? І як можна відновити статтю? Дякую!

Вітаю :) справді, ситуація вийшла дещо комічна :)) стаття, яку Ви створили перше своє речення копіює звідси, а от далі текст не збігається із іншими джерелами в тенетах. Зараз відновлю попередній текст. Трошки поясню: новим користувачам незвично працювати із вікі-розміткою, це природньо, проте адміністратори великі шматки неформатованого тексту одразу підозрюють у порушенні авторських прав, ніби вони були просто скопійовані з якогось сайту. Добре, що звернулись :)) якщо надалі виникатимуть питання, обов'язково запитуйте! --Erud 18:46, 2 березня 2010 (UTC)
Дякую!!!! За повернення статті - окреме величезне спасибі!!!!! Щодо вікі-розмітки - можна буде звернутись до Вас якщо буде не зрозуміло? І ще одне, наприкінці статті написано, що її треба форматувати. Треба чи можна поки що залишити(доки не розберусь з розміткою)?--Ольга Капустіна 19:06, 2 березня 2010 (UTC)
Немає за що дякувати! Можете звертатись із будь-якими питаннями, я майже щодня й подовгу буваю у Вікі. Шаблон про необхідність відформатувати покликаний заохотити не тільки Вас, але й інших користувачів до оформлення статті :) рано чи пізно з'являться волонтери. Проте на долю статті цей шаблон не впливає - вона залишається. --Erud 19:10, 2 березня 2010 (UTC)
Катерино, дякую за відкат статті та поміч новачку ) (Артем В. Коновалов 19:27, 2 березня 2010 (UTC))
Та ну, було б за що дякувати.. Принагідно вітаю із майже отриманим статусом адміністратора :) --Erud 19:37, 2 березня 2010 (UTC)

(відповідь)

Іруд, ви на власний розсуд вирішили що правильно а що ні. Поверніть сторінки до моєї, авторської версії. Тому що я саме не згодний з редагуваннями Вальдимара.--Hrystiv 19:21, 3 березня 2010 (UTC)

Немає підстав не довіряти Вальдимару, адже він наводить цілком авторитетні джерела своєї точки зору. Було зовсім нескладно вирішити, що більш вірогідно може бути правильним. Чому Вам так важко погодитись із Вальдимаром? --Erud 19:27, 3 березня 2010 (UTC)
А чому у вас нема підстав довіряти мені? Я навів аргументи, а радянські помилкові карти не є аргументом.--Hrystiv 19:28, 3 березня 2010 (UTC)

Вальдимар зі мною не радився, а діє насильно, й ще й повертає усе до своїх помилок з погрозою блокування мене.--Hrystiv 19:30, 3 березня 2010 (UTC)

У Вікі діє порада Вікіпедія:Будьте рішучими: Спільнота Вікіпедії заохочує своїх учасників бути рішучими, не бентежитися, сміливо редагувати і доповнювати статті... інші учасники також вільні виправити все, що написано вами. Не приймайте цього близько до серця: усіх нас мотивує бажання покращити Вікіпедію. При виправленні очевидних неточностей не варто починати обговорення - Ви згаєте час. Коли ж Ви маєте переконливі аргументи із посиланнями на авторитетні джерела - тоді так, обговорюйте правки. Стосовно цього - Вас ніхто не виганіє, навпаки, і будь ласка, не зловживайте статусом новачка. Тут кожен відкритий до конструктивної дискусії, але не можна створювати енциклопедію, грунтуючись на власних враженнях, думках і т.п. --Erud 19:40, 3 березня 2010 (UTC)
Які джерела ви просити щодо геопунктів які ніколи не були описані українською мовою. Це мені необхідно чекати авторитетні джерела. Вальдимар не навів авторитетні джерела, бо та російська карта містить безліч помилок. Також невімо яким чином транлітеруються назви з англійської мови. Наприклад ch передано ним як к. На яке зло я вживав статус новачка?--Hrystiv 19:47, 3 березня 2010 (UTC)
Щодо зла - ви апелювали до того, що із Вами нечемні та намагаються відвернути від проекта. Це не так, просто прийміть на віру :) щодо джерел - транслітерації ch. Ви точно знаєте слово Technology, хіба воно вимовляється як Течнолоджі? Щодо Вілламетт користувач Тігга навів Вам § 90. 5 чинного правопису. Літл-Дейшутес - користувач Drundia навів транскрипцію, за яким річка все-таки Дейшут. Перейменовуємо її. Здається, суперечку вичерпано? --Erud 11:53, 4 березня 2010 (UTC)

Фото Лазаровича

Пані Еруд. Ви мене дуже прикро вразили і засмутили. Навіть, якшо Ви така впевнена у тому, що фото невільне, повірте, якби Ви робили щось не вірно, я б виправив (наприклад, проставив {{fair use in}}), а не «тицяв» Вам «по-донецьки» — мовляв, «ти шо дурний і нє панімаєш, шо воно не катить». Дуже і дуже прикро... --IgorT 19:38, 4 березня 2010 (UTC)

По-перше, це дуже «по-київськи» тицяти тим, що я 7 років мешкала в Донецьку, це я вже зрозуміла. По-друге, я не перший раз спостерігала, як до Вас звертались інші користувачі. По-третє, Ви адміністратор, тож тим паче не маєте права порушувати правила. --Erud 19:45, 4 березня 2010 (UTC)
Також даже прошу Вас розібратись з ліцензією, бо зображення у такому вигляді не може залишитись, це занадто. Відкоти тут ні до чого, що вони вирішують? 7 днів розпочались. --Erud 19:53, 4 березня 2010 (UTC)
Ви улибнули. Це теж нагадує «донецьких» (у моєму «київському стереотипі») — «вмикати счьотчики» ) --IgorT 20:01, 4 березня 2010 (UTC)
7 років, явно вистачило :-) Я вважажаю ліцензію фото, запропоновану мною, вірною, але не протестував би, якщо хтось «виправив» її так, що воно (зображення) не підпадало під видалення, як це зробили Ви, хоча і вчили не далі, як сьогодні, як патрулювати статті Анякіна. Ну а з приводу звертань, це я каже «гаспажа Акімава», «мінутачку !», я теж час від часу бачу, як до Вас звертаються, аби Ви до когось. Це не «конструктив». Я ваважаю ситуацію вичерпаною. Вибачте за емоції. Змінюйте що хочете, Ви дуже розумна, і всьо такоє --IgorT 19:58, 4 березня 2010 (UTC)
Принаймні в Донецьку мене навчили цінувати чужу роботу і поважати авторське право. Столичний статус не дає жодного права привласнювати чуже. --Erud 20:05, 4 березня 2010 (UTC)
Нарешті підібрала зміст речення, напевне «як до Вас звертаються або Ви до когось». До Вас вже звертався пан ickis саме з приводу фото Лазаровича. Ви відреагували оригінально: відкочували його правки щодо ліцензії і не відповіли на його справедливі запитання. Але пан ickis з Дніпропетровщини, очевидно, моя «донецька» прописка допомагає боротись із копівіоляцією :)) --Erud 20:37, 4 березня 2010 (UTC)
У першому Вашому твердженні (особистій саморекламі, а заразом ще однин стереотип, тільки вже Ваш, мовляв, «як там усі працюють»), я не впевнений. По другому — я втомився повторювати, що нічого не привласнював (тим більше особисто), я вказав і автора, і ліцензію. Не треба, то не треба... Я щиро перепрошую у Вас за свою поведінку. Сподіваюсь, Ви пробачите мені емоційно забарвлені висловлювання. Я не мав наміру ображати Вас. Дуже прикро, що Ваша позиція різниться з моєю в питанні ліцензування фото з «УМ», ще прикріше, що Ви так узялися наводити лад у даному конкретному випадку. Успіхів, не тримайте зла і до побачення... --IgorT 20:39, 4 березня 2010 (UTC)

Сумнів

історія сторінки "Аварія на водопровідній мережі", історія сторінки "Автобусний маршрут міський"--60.217.248.144 10:41, 5 березня 2010 (UTC)

Вітаю :) За результатами обговорення на сторінці Вікіпедія:Статті-кандидати на вилучення/25 лютого 2010, ці статті вирішено вилучити. Їх зміст надто короткий, проте має певне значення. Вміст статей перенесли до статті Водогін, а щоб ці поняття можна було швидко знайти, залишили перенаправлення. Все вірно. --Erud 11:08, 5 березня 2010 (UTC)
Із автобусним маршрутом міським також все логічно. Вміст перенесено до батьківської сторінки Маршрут, перенаправлення збережено. --Erud 12:33, 5 березня 2010 (UTC)
Звертайтесь :) --Erud 12:57, 5 березня 2010 (UTC)
Немає підстав вважати дії VictorAnyakin несправедливими. --Erud 13:08, 5 березня 2010 (UTC)
Прошу припинити обговорення дій адміністраторів. Якщо Ви маєте певні непорозуміння, намагайтесь їх вирішити через обговорення. --Erud 13:53, 5 березня 2010 (UTC)

Прошу

зателефонувати мені при найпершій нагоді — маю справу :) --pavlosh ҉ 11:23, 5 березня 2010 (UTC)

З 8 березня

Вітаю!

Привіт! Вітаю тебе з цим чудовим святом 8 березня. --Вальдимар 07:08, 8 березня 2010 (UTC)

Бажаю наснаги та сил, кохання та щастя

Сподіваємося на гарні внески,
із повагою Артем В. Коновалов 07:43, 8 березня 2010 (UTC)

March, 8

Maidofhonor.JPG
Rosa amarela, A Coruña.jpg

Вітаю Вас з 8 березня!

З 8 березнем

Вітаю Вас зі святом 8 березня та дарую Вам цей скромний презент )

Вітаю Вас зі святом! З повагою --А. Погодин 09:06, 8 березня 2010 (ххUTC)

KyivBotSadMagnolia.jpg

Дякую!

Любі Вальдимар, Артем В. Коновалов, Ліонкінг, А. Погодин, Ілля, дякую за ваші по-весняному теплі привітання ) --Erud 12:56, 8 березня 2010 (UTC)

Вітаю зі святом 8 березня!

Вітаю!

--AnatolyPm 13:03, 8 березня 2010 (UTC)

Дякую, тобі, Толю ) --Erud 21:59, 8 березня 2010 (UTC)

Відкриті фонди

17:28 . . Erud вилучив «Відкриті фонди» (порушення авторських прав: зміст: «Порушення авторських прав|url=http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55%2F94&key=4/UMfPEGznhhiLP.ZioDPJriHdlggsFggkRbI1c

 • Не розумію, як цитата закону може бути "порушення авторських прав"?--Сисоп 17:35, 10 березня 2010 (UTC)
..це питання взагалі-то треба було б ставити Артему Коновалову, який ставив шаблон, якщо чекаєте на пояснення, то Вам до нього. Чи Ви бажаєте відновлення статті? а ще, не сприймайте за образу, Ви мені нагадуєте стилем заблокованого користувача Інка, я не помиляюсь? --Erud 17:42, 10 березня 2010 (UTC)


Прохання про допомогу

Шановна пані адміністратор! Пам'ятаєте, як Ви на днях допомогли мені створити статтю про Андрія Новака? Так от, я створила 2 нові статті: «Як підняти українську економіку (книга)» та Трифункціональну Економічну Модель України. Старалася зі всіх сил. Але статтю Трифункціональна Економічна Модель України поставив в кандидати на вилучення Albedo(позбавлений прав 16.02.2008 за рішенням спільноти). Ви не могли б підтримати мене в дискусії проти вилучення статті? Була б Вам вдячна. Відгукніться будь-ласка.

--Ольга Хаврун 21:33, 11 березня 2010 (UTC)

Поки що немає підстав сумніватись в обєктивності голосуючих, всі аргументи по суті: немає згадок, рецензій в авторитетних джерелах. На жаль, тут нічого не вдієш. --Erud 21:52, 11 березня 2010 (UTC)

Дякую Вам за відповідь. Що ж, дійсно нічого не вдієш. Якщо в мене виникнуть ще запитання, я звернуся до Вас. Надобраніч. --Ольга Хаврун 22:15, 11 березня 2010 (UTC)

Сату-Маре (Румунія)

Привіт! Перепрошую, а який був сенс перейменування Сату-Маре на Сату-Маре (Румунія), якщо є два об'єкти з такою назвою — місто та адмін. одиниця, і обидва в Румунії? Може, повернути місту назву Сату-Маре без уточнення? — NickK 23:53, 11 березня 2010 (UTC)

А це хто буде переправляти ? --IgorT 00:07, 12 березня 2010 (UTC)
Чесно кажучи, мені зараз важко це пояснити. Очевидно, що досвіду рік тому у мене було набагато менше, і напевно я думала, що дизамбіг як раз таки має бути основним значенням, ну і чомусь невдало додала уточнення Румунія замість Місто. Сподіваюсь, пояснила ;) Гадаю, місто - основне значення, на жудець буде менше посилань. Зараз виправлю. --Erud 09:44, 12 березня 2010 (UTC)

Заповідна справа

Приємно що в нас є нормальні адміністратори. З повагою --Krystofer 20:43, 13 березня 2010 (UTC)

Вважатиму це за комплімент :) --Erud 20:50, 13 березня 2010 (UTC)

Підорлик малий

Вітаю, пані Еруд! Чи можете допомогти щось з цим зробити? --Adept 16:18, 14 березня 2010 (UTC)

Звернувся також до пана Leonst. За вищенаведеним посиланням пише: Сторінку з назвою "Підорлик малий" заборонено створювати. Вона підпадає під наступний запис із списку заборонених назв: .*під[о|а]р.* --Adept 16:35, 14 березня 2010 (UTC)
Leonst вже створив. --pavlosh ҉ 16:48, 14 березня 2010 (UTC)
Так, дійсно. Вибачте що потурбував так багато адміністраторів:) --Adept 16:53, 14 березня 2010 (UTC)
 • Пані Еруд, вибачте за турбування, як вище сказав пан Павло, вже розібралися. --Adept 16:53, 14 березня 2010 (UTC)
Немає за що вибачатись :) просто вихідними не маю достатньо часу для Вікі --Erud 20:32, 14 березня 2010 (UTC)

Бриг, Бріг

Бриг (вазописець) — Бриг, Бріг? --Ілля 19:01, 14 березня 2010 (UTC)

Не скажу, як правильно и чи і, хоча я б також назвала Бриг через Brygos. Справа навіть не в тому: він має називатись не Бриг (вазописець), а Вазописець Брига, адже справжнє імя невідоме, цей вазописець виконував розпис ваз гончара Брига. То як, перейменуємо? --Erud 20:39, 14 березня 2010 (UTC)

Червонофігурний вазопис пішов на добру

Червонофігурний вазопис пішов на добру --Ілля 22:59, 14 березня 2010 (UTC)

Стаття дійсно дуже добра, гадаю, цілком можна буде і на вибрану висунути :) --Erud 10:48, 15 березня 2010 (UTC)

Зображення

Катерино, я завантажив зображення, а коли намагаюся вставити, не виходить - пише типу файл не існує. Ось назва файлу: Файл:Pascal b 07,jpg. Що я нее так роблю? Дякую --Klepkoilla 10:52, 15 березня 2010 (UTC)

Вітаю :) все є, просто чомусь закаралась кома туди, де має бути крапочка. Ось Файл:Pascal b 07.jpg --Erud 10:54, 15 березня 2010 (UTC)

Україна Інкогніта

Вітаю! Отримав нарешті листа від головного редактора вебсайту "Україна Інкогніта." Я запитував про можливість використання матеріалів сайту у Вікіпедії. Ось відповідь:

« Роман Маленков to me

show details 9:49 PM (13 hours ago)
Доброго дня!
Вікіпедію поважаємо. Звичайно можете використовувати матеріали.
З повагою, Роман Маленков
моб.80509364428

»

На сайті купа інформації в гарній якості, багато зображень. Думаєте варто написати в поточних подіях, щоб усі могли заливати? Може варто також включити цей вебсайт в партнери "Вікімедія-Україна"? --Krystofer 09:59, 16 березня 2010 (UTC)

Ну взагалі-то цього недостатньо Face-blush.svg Аби все було ОК, треба б оформити ОТРС-дозвіл. Це просто. Аби не передруковувати та не загубити важливого, перечитайте, будь ласка, ось це. Якщо будуть питання, пишіть ;) --Erud 10:05, 16 березня 2010 (UTC)

Литовці

Панно Катерино, маю до обговорення два "моменти" щодо вказаної статті:

 • в цій статті останніми днями відбувається досить активна війна редагувань. Я, вочевидь, буду змушений захистити статтю від редагувань та "відкотити" її до стану, що передував тій "війні". Це призведе до того, що буде "відкинуто" і Вашу нещодавно вікіфікацію. Чи не будете Ви дуже сердитися на мене за це (з огляду на те, що Ваше редагування не дуже складне ;) )?
 • якщо я вже потурбував Вас з приводу цієї статті, то чи не будете Ви такі люб'язні, щоб переглянути хід "війни" та, можливо, висловити свої міркування по її "втихомирюванню"? Зарані вдячний ) --pavlosh ҉ 18:40, 22 березня 2010 (UTC)
Я не проти ) зараз перегляну --Erud 18:43, 22 березня 2010 (UTC)

Шаблон:Narodnyj artist-new

Нічого, що я створив шаблон? Бо раптом Ви хотіли чи у когось відібрав хліб, так би мовити... --Klepkoilla 16:39, 23 березня 2010 (UTC)

Звичайно ні :) це дуже добру, що Ви його створили! ) Я от просто думаю, за традицією, додати зображень. Взагалі дуже добре, що Ви приймаєте участь у тижні! --Erud 16:42, 23 березня 2010 (UTC)
Хочу виступити з пропозицією провести Лижний тиждень приблизно у травні, коли почнеться літнє Гран-прі з лижних видів спорту. У нас дуже мало статтей про лижників, стрибунів з трампліна тощо.--Klepkoilla 17:09, 23 березня 2010 (UTC)
Дуже добре :) я напевно точно візьму участь, напишу про наших паралімпійців-чемпіонів, якщо буде до теми (?) Потихеньку збирайте собі однодумців і ближче до травня подавайте пропозицію :) --Erud 17:23, 23 березня 2010 (UTC)
Домовились. Можете написати правила подачі пропозиції?--Klepkoilla 17:30, 23 березня 2010 (UTC)
Не впевнена, що це правило, але я робила так: завчасно обговорила з кількома користувачами, чи будуть вони брати участь у тижні. Коли стало зрозуміло, що кворум у 3 учасники та 15 статей ми набираємо, розмістила пропозицію у Вікіпедія:Кнайпа (пропозиції) і оформила нову пропозицію Вікіпедія:Проект:Тематичний тиждень/Прийняття пропозицій. Я так бачу, що сюди Вікіпедія:Проект:Тематичний тиждень/Прийняття пропозицій Вам треба писати вже зараз, бо там починають серпень/жовтень "забивати". Не бійтесь, додавайте просто всередину таблиці, дозволено проведення 2 тижнів одночасно. --Erud 17:53, 23 березня 2010 (UTC)

Йоан Русин

Шановна з якої причини Ви перейменували Йоан Русин на Іоанн Руський? По-перше Іоанн це церковно-словянське ім'я - вірно українською буде Йоан і без двох н. Що пишеться Йоан а не Іоанн - це ви переконаєтесь у будь якому українському офографічному словнику. По друге грецька назва цього святого Россос (іменник а не прикметник) що відповідає українському русин (іменник) а не руський (прикметник). Тим більше за походженням цей святий був українцем тому вірно було б звати його русином (історична самоназва українців у час його життя). Зрозуміло що росіяни використовують прикметник (русский) як самоназву і вживаючи термін Иоанн Русский мають на увазі Іван Росіянин а росіянином він явно не був але русином бо народився на Україні. Виношу це перейменування на обговорення спільноти. --Євгенович обг 21:51, 23 березня 2010 (UTC)

Відповіла в обговоренні :) --Erud 09:52, 24 березня 2010 (UTC)

Відомий українофоб Дмитро Табачник

Прошу роз'яснити мені, що в даному випадку ви маєте на увазі під авторитетними джерелами. Як на вашу думку має виглядати джерело на словосполучення ВІДОМИЙ УКРАЇНОФОБ? --Лист рівнодення 09:14, 25 березня 2010 (UTC)

Було б "авторитетно", якби, скажімо, на сайті УНІАН був матеріал, який би його так називав або доводив це конкретними прикладами. --Erud 09:59, 25 березня 2010 (UTC)
Тобто потрібно однісіньке посилання на третинне джерело замість факту? --Лист рівнодення 09:15, 25 березня 2010 (UTC)
Так, або ж кожний непрямий факт, наведений Вами, має бути підтверджений УНІАНОМ. --Erud 10:04, 25 березня 2010 (UTC)

Файл:Танці із зірками3.jpg

Не вказане обґрунтування--Albedo 16:05, 25 березня 2010 (UTC)

Добре :) У мене в старих файлах повно таких проблем. Якось треба масово переглянути, але жаль часу.--Erud 16:06, 25 березня 2010 (UTC)

О "Користувач:Галактион/Трiйця"

Любезная Катерина [Матвеевна?].

Если у Вас будет время и желанию, тогда посмотрите указанную страничку и покритикуйте меня.

P.S.

1. Я по-прежнему:

a) интересуюсь "мелочами" (например, системами мировосприятия, системами счисления, служебными словами, ...),
b) ценю Ваше мнение (в том числе в том, что касается Эллинизма).

2. Дядько Iгор уже высказал некоторые критические замечания. Если желаете, тогда посмотрите их в разделе "Обговорення" его личной страницы.

Галактион 19:42, 26 березня 2010 (UTC)

Перегляну обовязково, але в понеділок, зараз бракуэ часу. --Erud 19:05, 27 березня 2010 (UTC)

Галичанка ІФ

Привіт. А який стосунок має наявність чи відсутність порушення авторських прав до того, що стаття вилучена через ВП:ВИЛ за браком значимості? Я розумію, що автори статті надали дозвіл, але нащо нам така стаття? — NickK 00:42, 27 березня 2010 (UTC)

Бо на ВП:ВИЛ ніхто не вказував, що їх не влаштовує, окрім номінатора. Я власноруч перероблю статтю до прийнятного вигляду. Треба якось винагороджувати старання новачків. --Erud 19:07, 27 березня 2010 (UTC)

Демотиватор Голівудські мелодрами.jpg

Видаліть, будь ласка, це потворне зображення. Воно містить порнографію, що не припустимо для Вікіпедії та її статусу (не брати ж приклад з англійської Вікі). З повагою --А. Погодин 13:55, 27 березня 2010 (UTC)

Вилучила :) --Erud 19:06, 27 березня 2010 (UTC)
«Не припустимо [...]» — чому, за яким правилом? «Не брати ж приклад з англійської Вікі» — чому, а з кого брати? — так можна хоч весь розділ одразу закривати, щоб не брати приклад. Мені зараз цікава не сама дія, а її обґрунтування, ви вважаєте таке обґрунтування прийнятним? Та й до порнографії там кількох сантиметрів не вистачало... --Drundia [ˈd̪r̠ʲʊɲ̟ɟ̟ɐ] 22:21, 28 березня 2010 (UTC)
Обгрунтування Ви б побачили, якби переглянули історію файлу. Він навіть ніде не використовувався. Також прошу перестати мене переслідувати, і я не збираюсь обговорювати, скільки сантиметрів мають займати геніталії на екрані, аби зображення дотягувало до порнографії. І тих сантиметрів цілком вистачило. Не тільки Вам, але й іншим раджу споглядати подібні зображення поза межами Вікіпедії. --Erud 09:49, 29 березня 2010 (UTC)
Пане Drundia, це була чистого вигляду порнографія (хоча й містила певний гумор). І давайте закінчимо обговорення цього файлу, бо він того не вартий. З повагою --А. Погодин 11:22, 29 березня 2010 (UTC)
Перепрошую, мене цікавить навіть не те що написано в причині вилучення, там усе нормально, і користі від того файлу ніякої не було, але мене цікавить оте «не припустимо» і «не брати ж приклад», тобто обґрунтування автора запиту, і ваше ставлення до нього. Не шукайте в моїх словах зайвий неґатив, шукайте ненаписаний позитив. І жарт про сантиметри стосувався дещо іншого. Це я просто з дурості не пишу найважливіше, наприклад про захоплення об’ємом і якістю щоденно виконуваної вами тут роботи. --Drundia [ˈd̪r̠ʲʊɲ̟ɟ̟ɐ] 17:26, 29 березня 2010 (UTC)
Дякую Вам за схвальні відгуки щодо моєї роботи, але я не маю нічого проти цього автора... доки що не маю... проте якщо він і надалі так буде "допомагати" Вікі, то я буду його ворогом. Що ж до аглійської Вікі, то я мав на увазі те, що зараз її автори сильно захопилися написанням статей про порнографічну індустрію, а це сильно підводе репутацію Вікіпедії, адже більшість людей любить її за те, що в ній немає порнографічної реклами. З повагою --А. Погодин 17:52, 29 березня 2010 (UTC)
Я там не вас планував хвалити, але думаю вас теж є за що похвалити, хоча до пані Ерудованої ви не дотягуєте. Від декількох статей чи зображень реклама не з’явиться. А от цензура у Вікіпедії небажана, хоча складається враження що ми туди потихеньку котимся. --Drundia [ˈd̪r̠ʲʊɲ̟ɟ̟ɐ] 20:08, 30 березня 2010 (UTC)

Галичанка ІФ

Основний вміст статті ж є копіпестом зі сторінки самої фірми

А Ви читали мій коментар на сторінці ВП:ВИЛ, а також звернули увагу на те, що на сторінці http://www.galychankaif.com.ua/about/ зявилось «Матеріал дозволено використовувати на умовах GNU Free Documentation License без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike»? --Erud 18:17, 28 березня 2010 (UTC)
Претензій до запозичення немає. Щиро, Артем В. Коновалов 18:20, 28 березня 2010 (UTC)

Вітання з Малоянісоля!

Дякую за те, що у Вікі є розділ про греків приазов`я. Я внук румейського поета Василя Галла. Планую внести деяку інформацію до Вікіпедії, але треба трішечки розібратися. Я, взагалі, за компом тільки місяць. Якщо треба інформація, будь ласка, звертайтесь!--Юрий Галла 12:30, 29 березня 2010 (UTC)

Надзвичайно рада, що Ви зацікавились Вікіпедією :) впевнена: Ваш внесок буде безцінним. Якщо виникають якісь складнощі із оформленням - не біда, просто напишіть мені, і я все поправлю. З часом Ви освоїтесь, обов'язково. Ну а щодо інформації я б була щаслива отримати будь-яку: про Василя Галлу, інших румейських поетів, перекладачів чи просто громадських діячів, якісь особливості побуту румеїв, їх звичаї, інформацію про грецькі поселення і т.п. Якщо вже маєте якісь нотатки і бужуєте розмістити їх у Вікіпедії, буду щаслива допомогти. Можете надіслати їх на адресу erud86@gmail.com Бажаю Вам натхнення! ) --Erud 12:38, 29 березня 2010 (UTC)

КС "Бойківщина"

Див. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/22_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_2010

Має на вашу думку потенціял? Мені виглядає непогана... --лк 12:42, 29 березня 2010 (UTC)

Висловилась проти, через меценатську підтримку українських видавців. Із видавництвом у нас ой як сутужно. --Erud 12:52, 29 березня 2010 (UTC)
Поділяю вашу думку. Ще про ці свідоцтва КС: виглядає ніби сунуть їх в очі "не віриш — подивися". Мусить бути якийсь спосіб, щоб їх приховати — та, натиснувши кнопку, викликати зацікавленою особою на розгляд. Є такий механізм? Якщо є — мені невідомий...--лк 13:20, 29 березня 2010 (UTC)
Чесно кажучи, я взагалі проти їх розміщення у Вікіпедії ось з яких міркувань: ці документи із «мокрими» печатками, а зловмисників у світі багато. --Erud 13:23, 29 березня 2010 (UTC)

Виснаження

За якість реґулярно виконуваної роботи --Drundia [ˈd̪r̠ʲʊɲ̟ɟ̟ɐ] 18:12, 29 березня 2010 (UTC)
За кількість реґулярно виконуваної роботи --Drundia [ˈd̪r̠ʲʊɲ̟ɟ̟ɐ] 18:12, 29 березня 2010 (UTC)

Приймати всередину, щоб уникати виснаження.

PS: Не зловживати.

PPS: Як з’їсте можу прислати ще.

Drundia [ˈd̪r̠ʲʊɲ̟ɟ̟ɐ] 18:12, 29 березня 2010 (UTC)


Citrus Variety.JPG
Assorted Red and Green Apples 2120px.jpg

І правильно, від солодкого зуби псуються. Може тоді трохи цитрусових, або яблук? Вітамінчики... --Drundia [ˈd̪r̠ʲʊɲ̟ɟ̟ɐ] 20:10, 29 березня 2010 (UTC) Це відповідь на цей опис редаґування

я здогадалась :) --Erud 20:25, 29 березня 2010 (UTC)

 —

Звернув увагу, що Ви міняєте в статтях тире « — » на отаку конструкцію « — ». Не могли б Ви пояснити — що це дає?
Начебто виглядає однаково... --Mr.Rosewater 15:02, 30 березня 2010 (UTC)

Ну.. це вимоги типографіки, знаєте, все за Артемієм Лебедєвим ))) Ви, звичайно, в курсі, що типографське тире та дефіс відрізняються, а знак & nbsp; створює нерозривний пробіл, аби не виникала ситуація, коли тире «відривається» від попереднього слова і переноситься на наступний рядок. Робити такі маніпуляції дуже просто - натискайте кнопку Wikipedia-button-logo.PNG на панелі вище віконця редагування. Сподіваюсь, я доступно пояснила?--Erud 15:12, 30 березня 2010 (UTC)
Так. Я все зрозумів. Дякую. А ще я тепер помітив, що ця чарівна кнопка перетворює дефіс з пробілами « - » на тире " — ", — і це просто суперово!!! Тепер не доведеться при друкуванні кидати клавіатуру і хапатися за мишку. Але для чогось вона ще міняє ці лапки « » на оці " ". Це також вимоги типографіки? --Mr.Rosewater 16:00, 30 березня 2010 (UTC)
Так, зручна штука :) Взагалі-то має бути навпаки: вікіфікатор змінює лапки " — " на лапки-гілочки. Хм.. можливо, у Вас вийшло так, бо десь проскочив зайвий пробіл, у мене тільки в таких випадках таке траплялось. --Erud 16:04, 30 березня 2010 (UTC)

Гомосексуалізм

Гомосексуалізму більше нама. --Дядько Ігор 09:13, 31 березня 2010 (UTC)

Я в курсі, зараз виправляю. Дивіться сторінку обговорення. --Erud 09:15, 31 березня 2010 (UTC)
Привіт. То моїх рук справа. Чи не могли б ви (і дядько, і Еруд) обмінятись зі мною контактами для оперативнішого зв'язку (Jabber, ICQ) всі дані на моїй сторінці користувача. Дякую--vityok 09:22, 31 березня 2010 (UTC)

Костянтин XI Драгаш

Дрібниця, та все одно. ) Ви поставили категорію Православні святі у статтю про цього ромейського імператора, але де його вшановують у цьому статусі?--'Amadeus-Alex' 17:12, 31 березня 2010 (UTC)

Принаймні греки - точно, православніших годі й шукати :) --Erud 17:30, 31 березня 2010 (UTC)
До речі, у самій статті зображення - грецька ікона. --Erud 17:34, 31 березня 2010 (UTC)
В даному випадку мене цікавить масовість і офіційність цього вшанування (про те, що формальних процедур, подібно до КЦ, наприклад, в ПЦ не було набагато довше я звичайно знаю). Щоби це не була якась невелика група людей або один-два храми. Хоча б єпархія. Це я не через особливий формалізм - просто є багато осіб, яких вшановують як святих більш-менш приватно, але я не дуже впевнений чи потрібно їх додавати до подібних категорій. P.S. Про ікони: колись бачив цікаві ікони з Констянтином ХІХ ст. Але тепер не знайду. :(--'Amadeus-Alex' 19:55, 1 квітня 2010 (UTC)
Я Вас і не підозрювала у формалізмі, мені також цікаво. Можливо, вже завтра зможу знайти щось більш переконливе, але поки що OrthodoxWiki пише: «Eastern Orthodox and Greek-Catholics consider Constantine XI a saint, but he has not been officially recognized as such. One of the reasons for this was that in the centuries of Ottoman rule, any effort on the part of the Orthodox Church to officially glorify Constantine XI as a saint would have been seen as an act of rebellion, and hence decidedly ill-advised. After the Greek War of Independence (1821-1831), when the Greek Orthodox Church once again had freedom to act, an official act of glorification was thought to be superfluous, on account of longstanding veneration as a saint and martyr, specifically, a national martyr or ethnomartyr, (Greek: Eθνομάρτυρας)». Виходить, що через історико-політичні моменти його не було офіційно канонізовано, але шанується як грецький святий та мученик, навіть виокремили «національний мученик» (Eθνομάρτυρας).
Звичайно, не так щоб дуже АД - товариство Св. Іоанна Хрисостома в Стамбулі (грецька православна церква) навіть вказує день вшанування його памяті: «Blessed Constantine, whose feast is celebrated on May 29», іменують його також «Great Martyr» - великомученик. --Erud 22:33, 1 квітня 2010 (UTC)

Пропоную прийняти участь

Пропоную прийняти участь у Вікіпедія:Проект:Тематичний тиждень:Пропозиції/Лижний тиждень, що відбудеться у другій половині травня або червня. Зараз статті про лижників та інших представників лижних видів спорту перебувають у занепаді. Самотужки я нічого не можу зробити, бо не маю достатньо часу. А разом ми сила. Тож як щодо участі? Чекаю відповіді на сторінці тижня та моїй сторінці обговорення. Дякую.--Klepkoilla 12:44, 2 квітня 2010 (UTC)


Римские императоры

Уважаемая Erud! Сначала извиняюсь что втянул вас в ненужную дискуссию, которая состоялась вчера на моей странице обсуждения с Эшер. К сожалению я не мог присутствовать на это время. Я так понял, что его мой ответ его / ее рассердила ( здесь), однако я ответил лаконично-то не было времени на пространные дискуссии

По теме -

 • Я согласен с вашим с вашим отношением висказаним в 18:07, 1 апреля 2010 при дискуссии.
 • Статьи переведены мной по этой теме на укр. язык уже есть (и будут) частично модифицировать, поэтому ссылка на перевод - явление временное и целесообразности в ней я не вижу (потом стирать или как?), за исключением случаев когда статья останется в аутентичном переводе без изменений-то она (можем представить ) может быть именно тем и ценна.
 • В тех переводах которые я делал данные проверены и почти в каждой статье когда необходимо изменены (т.е. исправлены или дополнены) также дать или выражения которые не отвечали выражениям в источниках заодно изменился и облик статьи, поэтому ставя ссылки на перевод статьи - это будет не верно, потому перевод уже не отвечает "оригинала" (тогда что это за перевод - что не соответствует оригиналу?) Тогда возникнет вопрос имели ли вы право на эту статью ставить "переведена"? К сожалению (так возникла ненужная дискуссия) это все не касается последней, которую доработать я не успевал. Поэтому и следовала, в последнюю минуту которую я имел, в обсуждении ответ Эшер.

Однако я все равно вернусь к этой теме и обязательно ее расширяет-собиравшегося делать уже давно.

Наилучшие пожелания - Babizhet 12:57, 2 апреля 2010 (UTC)

Честно говоря, меня очень задел тон этого пользователя и его угрозы по изъятию статей. РуВики мегабайтами переводит с англоВики - и никто из англофонив еще не умер от этого. Не знаю, какой была Ваша позиция, но лично я голосовала против лицензии Creative Commons Attribution / Share-Alike, чувствуя, что начнется это «жлобство». Фотки с Фликр не стоят нервов пользователей. Ну и вообще я уверена: как не желаешь, чтобы твои статьи правили и переводили, не пиши в Вики, друкуйся в профессиональных журналах, пиши книги. Я вот сегодня открыла ru: Рено, Мэри - перевод один в один с en: Mary Renault. Не обращайте внимания на всяких «жлобов»:) Искренне желаю Вам натхненння! ((Улыбка)) - Erud 13:14, 2 апреля 2010 (UTC)

Я ему предложил самому ставить ссылку, как ее имеет под руками (на длинную ответ не было времени. Во всяком случае я и так то все собираюсь изменять еще раз. Мои взгляды на лицензии подобные вашим. Тогда я не голосовал. Мои поздравления - Babizhet 13:33, 2 апреля 2010 (UTC)

 • Что же, и ваша позиция, а позиция администратора ясна. - Эшер 17:03, 2 апреля 2010 (UTC)
Участник Эшер, Babizhet сказал, что будет дописывать эти статьи. Да и потом, когда я писал в руВикы, а я написал там за двадцать страниц, участники много переводили статей с английского на русский, с немецкого и т. д. Так вот, шаблонов на этих статьях нет, и это при том, что руВикы выбилась уже тогда в лидеры, а что уже говорить о нашей. ((Smile)) не Ищите в моих словах негатив, Ищите позитив, т.к. я указывая ошибки и вашего домена Вики. С уважением - А. Погодин 19:06, 2 апреля 2010 (UTC)
Когда они будут полностью переписаны - совершенно неизвестно. И недостатки других Вики не являются аргументом. Лично я всегда ставлю такой шаблон на все статьи, которые перевожу - даже если перевожу частично, дополняя своим материалом. --Эшер 20:50, 2 квітня 2010 (UTC)
 • Привет! Поскольку я также часто перевожу статьи иноязычных разделов, то хотел бы поделиться своими соображениями:
 • # То, что в иноязычных разделах презирают авторским правом на оригиналы переведенных статей является не аргументом, а [[логическая ошибка | логичной недостатком [[Tu quoque]. Также не является аргументом невежливость пользователя, об этом заявил.
 • # Перечня авторов требует лицензия (она выдвигает еще ряд требований, но их будет трудно соблюдать.
 • # Также ссылки на авторов оригинальных статей требуют правила Википедии, в частности: en: Wikipedia: Translation # How_to_translate и [[: en: Wikipedia: Copying_within_Wikipedia].
 • # Меньшей мере, правила требуют упоминать источник происхождения статьи в комментарии к правки, но рекомендуют явно указывать источник происхождения на странице обсуждения.
  Даже если статью и будет переработано в будущем, все равно следует упоминать ее источник, чтобы
 • # Отдать должное людям, которые приложили свои усилия к ее созданию, даже к первичной версии.
 • # Облегчить понимание происхождения информации для ее проверки и верификации.
  Я считаю, что указания источника перевода никак не умаляет заслуги переводчика и служит знаком благодарности авторам оригинальной версии.
  Поскольку указывать оригинал требуют как правила, так и условия лицензии, несмотря на отношение к этому вопросу в других проектах, нам следует действовать согласно правилам, а значит - указывать оригиналы переведенных статей - vityok 19:09, 2 апреля 2010 (UTC)

((Smile)) Я уже давно догадывался, что рано или поздно эти вопросы поднимутся, поэтому во всех своих переведенных статья я проставил необходимые шаблоны. С уважением - А. Погодин 19:13, 2 апреля 2010 (UTC)

Да, требования лицензии вполне определенные. И я не понимаю столь упорное желание их не соблюдать - проставить шаблон на создаваемую статью - дело нескольких секунд. По крайней мере за время, пока участник и даже (как я узнал) арбитр АК укр-вики (вообще нонсенс!) отбиваются как могут от этих шаблонов, могли бы давно все поставить - и вопрос был бы полностью улажен. --Эшер 20:50, 2 квітня 2010 (UTC)