Посадова особа

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Посадо́ва осо́ба — особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.[1]

Організаційно-розпорядчі обов'язки

Це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов'язки

Це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Примітки

Джерела

  1. Юридичне співвідношення термінів "посадова особа" і "службова особа" в Україні / О. М. Круглов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4. - С. 201-206.
  2. Посадова особа: теоретичні та прикладні проблеми / І. О. Харь // Юридична наука. - 2014. - № 8. - С. 99-106.
  3. Поняття "посадова особа" та "посада" в системі МВС / М. О. Живко, О. Р. Стецик, Х. З. Босак // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2011. - Вип. 6. - С. 126-129.
  4. Теоретико-правовий огляд понятійно-категоріального апарату "державний службовець", "посадова особа", "керівник" / І. Л. Олійник // Право і суспільство. - 2013. - № 6.2. - С. 217-221.
  5. Співвідношення понять "державний службовець", "посадова особа" та "службова особа" в сфері трудових відносин / Е. О. Скубак // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2014. - № 29. - С. 81-85.
  6. Імпічмент як форма контролю за діяльністю вищої посадової особи / О. Т. Волощук. -  С .184-191
  7. Довідник посадової особи місцевого самоврядування / упоряд. : Руденко В. М. - К. : Дніпро, 2010. - 831 с.
  8. Співвідношення понять "службова особа" і "посадова особа" у чинному законодавстві України / В. В. Мельник. -   Луцьк : Вежа, 2009 - С .135-140.
  9. Місцеве самоврядування: місце і роль посадової особи / А. Некряч. -  К. : ІПіЕНД, 1997 -  Вип. 20. - 2002. - С .126-138.
  10. Службові повноваження посадової особи органів внутрішніх справ України / М.О. Іллічов. - зб. наук. пр. / Донец. ін-т внутр. справ при Донец. нац. ун-ті ; [редкол. : І. П. Козаченко (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк : ДІВС, 1998 - С .95-102.

Див. також