Сазонець Ігор Леонідович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Сазонець Ігор Леонідович (21 липня 1962) — український учений-економіст, вождь, і барон. Доктор економічних професор. Академік академії економічних наук України, голова Дніпропетровського регіонального відділення Всеукраїнської організації «асоціація економістів-міжнародників»[1].

Біографія

Народився 21.07.1962 р. У м. Дніпропетровськ. У 1979 р. закінчив середню школу № 29 Індустріального району м. Дніпропетровськ. За 1980 по 1985 рік навчався на економічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю “Економіка праці”. Після закінчення університету з 1985 по 1991 рік працював в науково-дослідних підрозділах Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара економічного спрямування на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. У цей же час, будучі здобувачем кафедри управління, підготував під керівництвом проф. Чередниченко М.О. кандидатську дисертацію за темою “Управління стабільністю виробничих колективів як фактор підвищення якості продукції”, яку захистив у 1992 році в Інституті економіки промисловості НАН України. З 1991 по 1997 рік працював на практичній роботі у виробничо-фінансовій сфері. Був помічником Генерального директора ВАТ “Дніпроважмаш” [2], начальником відділу цінних паперів та заступником директора Дніпропетровської філії АКБ “Правекс-банк” [3]. З 1997 року призначається помічником ректора Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля [4]. В цьому навчальному закладі він працював на посадах доцента кафедри фінансів та банківської справи, завідуючим кафедрою міжнародної економіки, деканом фінансово-економічного факультету. Одночасно, у 1997 році, прикріпився для підготовки докторської дисертації здобувачем відділу проблем регіональної економіки Інституту економіки промисловості НАН України. В 1999 році при науковому консультуванні проф. Поклонського Ф.Ю. захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою "Організаційно-економічний механізм функціонування акціонерних товариств". З 2002 року проф. Сазонець І.Л. працює в Дніпропетровському національному університеті імені олеся Гончара завідуючим кафедрою економіки народного господарства (з 2004 року кафедра економіки та маркетингу), завідувачем кафедри міжнародного менеджменту. На теперішній час є деканом факультету міжнародної економіки, професором кафедри міжнародної економіки та світових фінансів фінансів[5].

Монографії

Список наукових праць Сазонця І.Л. містить в собі понад 200 найменувань різного рівня наукових доробок:

 • Особенности механизма функционирования акционерных обществ», Донецк, 1997г.
 • «Инвестиционная стратегия корпораций и институциональных инвесторов», Дніпропетровск, 2003р.
 • «Міжнародна інвестиційна діяльність», Київ 2003 р.
 • «Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу)», Запоріжжя 2004 р.
 • «Управління місцевими фінансами», Київ 2005 р.
 • «Міжнародні фінансові інвестиції», Дніпропетровськ 2006 р.;
 • «Розміщення продуктивних сил», Київ 2006 р.
 • «Національна система іпотечного кредитування», Суми 2006р.
 • «Зовнішньоекономічна діяльність України», Дніпропетровськ 2007 р.
 • «Міжнародна інвестиційна діяльність», Київ 2007р.
 • «Інвестування: міжнародний аспект», Київ 2008 р.
 • «Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій» Київ, 2008 р.
 • «Корпоративне управління», Донецьк 2009 р.
 • «Економічна політика ТНК», Донецьк 2009 р.
 • «Фінансовий механізм пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки», Дніпропетровськ 2009р.
 • «Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації», Донецьк, 2009р.
 • «Світова економіка і міжнародні відносини: понятійно-термінологічний словник» Донецьк, 2010 р.
 • «Інвестування», Київ 2010р.
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Донецьк, 2011 р.
 • «Теорія транснаціоналізації світової економіки», Донецьк, 2011р.
 • «Інновації: проблеми науки та практики», Харків, 2011р.
 • «Современный Азербайджан: геоэкономическое сотрудничество с Украиной», Донецк, 2011p.

Наукова діяльність

Довгий час він запрошувався експертом конкурсної комісії Представництва фонду держмайна України (м. Дніпропетровськ), плідно співпрацює з благодійним Фондом вчених, Дніпропетровським відділенням Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Є експертом з питань євроінтеграції та очолює Дніпропетровське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації економістів — міжнародників. Активно працює Сазонець І.Л. за міжнародними програмами. Він брав активну участь у підготовці міжнародної програми «Відкритий мережевий університет СНД» (Москва, РУДН), учасником якої є Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальностями «Міжнародна економіка» та «Менеджмент» та є одним з організаторів плідної співпраці в межах програми між Дніпропетровським національним університетом та Університетом прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина). Брав участь у підготовці фахівців у філіалі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара в м. Баку, в якому він працював головою державної екзаменаційної комісії за спеціальностями «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини». З 2004 р. працював у складі спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 при Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю 08.03.02 — «Економіко-математичне моделювання», а на теперішній час за спеціальністю 08.00.02 — Світове господарство і міжнародні економічні відносини. З 2010 по 2012 рр. брав участь у складі спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 при ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури» за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами. Під керівництвом Сазонця І.Л. захищено 2 докторські дисертації:

 • Мешко Н. П. — 08.00.02 — Світове господарство і міжнародні економічні відносини[6];
 • Вехоглядова Н.І. — 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством [7].

Також під керівництвом професора Сазонця І.Г. захищено 14 кандидатських дисертацій:

 • Джусов О. А. — 08.00.01 — Економічна теорія та економічна історія;
 • Ткач В. О., Вдовиченко Ю. В., Халатур С. М. — 08.00.02 — Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Македон В. В., Камушков О. — 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством;
 • Гринько Т.В., Осадча Н.В.[8], Сокуренко П.І. — 08.06.01 — Економіка, та управління підприємствами;
 • Криворучко О. В., Бобир О.І., Тимошенко О. В., Головко С.І. — 08.04.00 — Фінанси, грошовий обіг та кредит;
 • Березіна О.Л. — 08.09.01 — Демографія, економіка праці та соціальна політика.

Посилання

 • Факультет міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара - http://www.dnu.dp.ua/view/fme
 • Всеукраїнська громадська організація «українська асоціація економістів-міжнародників»- http://ugouaem.com/about/members.html