Скакальська Ірина Богданівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Скакальська Ірина Богданівна
Народилася 14 травня 1977(1977-05-14) (43 роки)
Кременець, Тернопільська область, Українська РСР, СРСР
Громадянство Україна
Діяльність історик
Alma mater Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
Сфера інтересів історія
Вчене звання доцент
Науковий ступінь доктор історичних наук

Скакальська Ірина Богданівна (нар. 14 травня 1977, Кременець) — історик, дослідниця Волині, доктор історичних наук, доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

З життєпису[ред. | ред. код]

Народилася 14 травня 1977 року в м. Крем'янець Тернопільської області. У 1992 році закінчила з відзнакою 9 класів ЗОШ № 3 м. Кременця, а в 1994 році завершила навчання у Кременецькому ліцеї. У 1994–1999 роках навчалась на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. У 1999–2000 роках працювала вчителем Кременецької гімназії. З 2000 року викладач суспільних дисциплін коледжу, а згодом Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Діяльність Семена Жука в національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період ХХ ст.».

У 2006 році пройшла інтенсивний курс підвищення кваліфікації до викладання курсу «Основи демократії» організований МОН України та Канадсько-українським проектом «Розбудова демократії». З 2005 по 2008 рік працювала проректором з виховної роботи, а в 2008–2009 роках ─ проректор з наукової роботи Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. У 2008 році присвоєне вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.

У 2013 році захистила докторську дисертацію «Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині (1921–1939 рр.)» в  Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Депутат Кременецької районної ради VI скликання.

Доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін КОГПА ім.Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукових досліджень

  • національна еліта
  • біографістика та історичне краєзнавство
  • релігієзнавство та культура

Список основних опублікованих праць[ред. | ред. код]

Монографії, посібники, книги[ред. | ред. код]

2006 1. Скакальська І. Б. Громадсько-політична діяльність Семена Жука: монографія / І. Б. Скакальська. — Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. −160 с.

2008 2. Скакальська І. Б. Правові основи педагогічної діяльності: навчально-методичний посіб. / автор-упоряд. І. Б. Скакальська. -Кременець: ВЦ КОГПІ, 2008. — 168 с.

2009 3. Скакальська І. Б. Кременеччина у міжвоєнний період / І. Б. Скакальська  // Нескорена Кременеччина у першій половині ХХ ст. (сторінки пам'яті): науково-документальне видання / за ред. В.Мазурка. −  Кременець-Тернопіль, 2009. − С. 15-73.

2012 4. Скакальська І.  Українська еліта Волині першої половини ХХ ст. : нариси життя та діяльності: монографія / І.Скакальська.  — Тернопіль: Астон, 2012. — 180 с.

Скакальська І. Б. Краєзнавчий довідник. Українська еліта Кременеччини міжвоєнного періоду ХХ ст. / автор-упоряд. І.Скакальська. − Кременець: ВЦ КОГПІ, 2012. − 46 с.

2013 5. Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921–1939 рр. : монографія / І. Скакальська.  — Тернопіль: Астон, 2013. — 406 с.

Статті за 2002–2006

1. Скакальська І. Б. Громадсько-політичний діяч та публіцист Семен Жук / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2002. — Вип. 1. — С. 49-51.

2. Скакальська І. Б. Роль «Просвіти» у поширенні культури та освіти на Кременеччині у міжвоєнний період (1919–1939) /І. Б. Скакальська  // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2002. — Вип. 5. — С. 33-37.

3. Скакальська І. Б. Роль української соціально-політичної інтелігенції в історії України міжвоєнного періоду (на прикладі діяльності С. Жука) / І. Б. Скакальська // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. —  Тернопіль, 2003. — Вип. 3. — С. 279–282.

4. Скакальська І. Б. Роль українців в національно-визвольному русі на Волині у міжвоєнний період (на прикладі громадсько-політичної діяльності С. Жука) / І. Б. Скакальська  // Збірник наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — Харків: Майдан, 2004. — Вип.16. — С. 89-91. — («Історія та географія»).

5. Скакальська І. Б. Діяльність С. Жука як директора кооперативного банку (1933–1939) / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2003. — Вип. 2. — С. 144–155. -(Історія).

6. Скакальська І. Б. С. Жук — провідний діяч УСРП на Волині / І. Б. Скакальська  // Наук. записки ТДПУ ім. В.Гнатюка.  -Тернопіль, 2003. — Вип. 1. — С. 126–132. -(Історія).

7. Скакалька І. Б. Семен Жук − погляд на деякі сторінки життя і діяльності / І. Б. Скакалька // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практичної конф. «Наука і освіта 2004».  — Дніпропетровськ, 2004. — Т. 5. Іст. України. — С. 64-66.

8. Скакалька І. Б. Громадсько-політична діяльність Семена Жука як представника української інтелігенції Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакалька // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль. — Тернопіль, 2004. — С. 18-20.

9. Скакальська І. Б. Політична та науково-публіцистична діяльність Семена Жука / І. Б. Скакальська  // Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України: зб. наук. пр. кафедри суспільних дисциплін. — Кременець, 2006. — Вип. 1. — С. 80-90.

10. Скакальська І. Б. Роль краєзнавства у національному вихованні студентів (на прикладі дослідження діяльності С.Жука) / І. Б. Скакальська  // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб.наук. праць // за заг. ред. д. п. н. проф. Онкович Г¸В. та канд. фіз.-мат. н.проф. Ломаковича А. М. — К. ; Кременець: РВЦ    КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. — С. 157–159.

Статті в наукових фахових виданнях[ред. | ред. код]

2007
1. Скакальська І. Б. Історико-педагогічний аналіз освітніх традицій краю: Кременецька приватна жіноча гімназія С. В. Алексіної (1904–1922) / І. Б. Скакальська  // Зб. наук. праць.  / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Майдан, 2007. — Вип. 25-26. — С. 36-38. — (Історія та географія).

2. Скакальська І. Б. З історії освіти на Волині: приватна  жіноча  гімназія С. В. Алексіної в м. Кременці / І. Б. Скакальська  // Наук. записки Тернопільського нац. педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка / за заг. ред. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ  В. Гнатюка, 2007. — Вип. 1. — С. 14-17. — (Історія).

2008
3. Скакальська І. Б. Внесок української еліти Волині в розвиток освіти на Кременеччині у міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. — К. : Укр. агентство інформації та друку «Рада», 2008. — Т. ХХІ. — С. 117–123.

4. Скакальська І. Б.  Домінанта українських націєтворчих ідей у працях волинських інтелігентів міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. − Вип. 1. — С. 318–323. — (Історія).

5. Скакальська І. Б. Роль православного духовенства в боротьбі за становлення Української автокефальної православної церкви на Волині у міжвоєнний період ХХ ст.  / І. Б. Скакальська // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» / гол. ред. : Л. Винар. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волинський нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. — Т. 3. — С. 297–301.

6. Скакальська І. Б. Діяльність української еліти на теренах Волині міжвоєнного періоду ХХ ст.: С. Жук, А. Річинський та У. Самчук / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. — Ч. 2. — (Історія). // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за заг.ред. проф.  М. М. Алексієвця. — С. 182–189.

2009
7. Скакальська І. Б. Питання краєзнавства за науковим доробком Миколи Теодоровича «Історія міста Кременця» / І. Б. Скакальська // Збірник наук. праць. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Планета-Прінт, 2009. — Вип. 35. — С. 157–159. — (Історія та географія).

8. Скакальська І. Б. Навчально-освітня діяльність гімназій на Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. — К. : Укр. агентство інформації та друку «Рада», 2009. — Т. ХХІІІ. — С. 165–178.

9. Скакальська І. Б. Формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного періоду ХХ століття / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. — К. : Укр. агентство інформації та друку «Рада», 2009. — Т. ХХVІ. — С. 306–313.

10. Скакальська І. Б. Елітарність у творчості Ю. Словацького / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка // за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. — Вип. 3.- С. 250–254. — (Історія).

2010
11. Скакальська І. Б. Волинський період діяльності Аркадія Животка / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. —  Вип. 5. — С. 114–117. — (Історія).

12. Скакальська І. Б. Cпогади  Ю. Шумовського як джерело з історії діяльності духовної інтелігенції Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. — Рівне, 2010. — С. 247–250.

13. Скакальська І. Б. Діяльність української волинської інтелігенції першої половини ХХ ст. в просвітницькій сфері / І. Б. Скакальська // Збірник наук. пр. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Майдан, 2010. — Вип. 38. — С. 129–132. — (Історія та географія).

14. Скакальська І. Б. Вплив духовної еліти на суспільне, релігійне та культурно-просвітницьке життя Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Волинські історичні  записки: зб. наук. пр. — Житомир: вид-во ім. І. Франка, 2010. — Т. 5. — С. 77-81.

2011
15. Скакальська І. Б. Життєписно-краєзнавча студія: в пошуках втраченої інтелігенції / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Майдан, 2011. — Вип. 41. — С. 201–206. — (Історія та географія).

16. Скакальська І. Б. Внесок української релігійної еліти Волині у розвиток духовного потенціалу народу / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка.  / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011.− Вип. 1.− С. 125–130. — (Історія).

17. Скакальська І. Б. Відомі постаті Кременецької духовної семінарії 20-30-х років ХХ ст.  / І. Б. Скакальська // Україна — Європа — Світ: міжнар. зб. наук. пр. / гол. ред. Л. М. Алексієвець. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. — Вип. 8. — С. 226–232. — (Історія, міжнар. відносини).

18. Скакальська І. Б. Українознавча спрямованість діяльності просвітянської еліти Волині міжвоєнного періоду першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр. Наук.-дослідницького ін-ту українознавства та всесвітньої історії. — К., 2011. — Т. 28. — С. 364–370.

19. Скакальська І. Б.  Політична діяльність національної еліти як вияв боротьби українського інтелігента за права свого народу у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) / І. Б. Скакальська // Український визвольний рух. — Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2011. — Зб. 16. — С. 290–311.

20. Скакальська І. Б. Роль інтелігенції Західної Волині в розвитку освіти та культури регіону в міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Волинські історичні  записки: зб. наук. праць. — Житомир: вид-во ім. І. Франка, 2011. — Т. 7. — С. 101–107.

2012
21. Скакальська І. Б.  Громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність Арсена Річинського / І. Б. Скакальська // Збірник наук. праць. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Колегіум, 2012. — Вип. 45. —  С. 197–201. — (Історія та географія).

22. Скакальська І. Б. Роль української еліти в житті Західної Волині (за матеріалами видання «Церква і нарід 1936 р.») / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка.  / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. — Вип. 1.  — С. 125–130. — (Історія).

23. Скакальська І. Б.  Еліта: методологія дослідження / І. Б. Скакальська // Україна — Європа — Світ: міжнар. зб. наук.  пр. / гол. ред. Л. М. Алексієвець. — Вип. 9. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012.- С. 256–260. — (Історія, міжнар. відносини).

2014
24. Скакальська І. Б. Вплив національної еліти на політичне життя Волинського воєводства / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків: Майдан, 2013. — Вип. 48. — С. 25-29. — (Історія та географія).

25. Скакальська І. Б. Позиція депутатів-українців в польському парламенті (1922–1939 рр.) / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ  ім. В. Гнатюка, 2013. —  Вип. 1. — Ч. 2. — С. 25-30. — (Історія).

Статті в наукових виданнях[ред. | ред. код]

2007

26. Скакальська І. Б. Розвиток освіти на Кременеччині в пер. пол. ХХ ст.: моделі освітньо-виховної роботи / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр.  - Кременець, 2007.- Вип. 3. — С. 211–215.

27. Скакальська І. Б. Українська гімназія в м. Кременець 1918–1938 р. як осередок формування майбутньої національної еліти / І. Б. Скакальська. // Ціннісно-смисловий вимір буття  українського суспільства і перспективи  українського націоналізму: матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. Івано-Франківськ, 17-18 листоп., 2007 р. / наук. ред. О. М. Сич. —  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. — С.  586–591.

28. Скакальська І. Б. Внесок української волинської інтелігенції в розвиток освіти та культури на Кременеччині в міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України: зб. наук. пр. викладачів. — Кременець: «Малий видавничий дім», 2007. — Вип. 2. 2006–2007 рр. — С. 84-93.

2008

29. Скакальська І. Б. Релігійні погляди волинської інтелігенції міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінкиі прогнози на рубежі двох тисячоліть: тези доп. VІ Міжнар. наук.-теоретичної конф. студентів-аспірантів і молодих вчених / відп. ред. З. В. Гуцайлюк. — Тернопіль, 2008. — С. 150–151.

30. Скакальська І. Б.  Науково-публіцистичні розвідки волинських інтелігентів міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. робіт: міжнар. наук. конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». Ч. ІІ. / за заг. ред. О. С. Черемської. — Харків: вид. ХНЕУ, 2008. — С. 80-86.

2009

31. Скакальська І. Б. Історія кременецької «Просвіти» в особах (20-30-ті рр. ХХ ст.) / І. Б. Скакальська // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування): матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. — С. 261–266.

32. Скакальська І. Б. Історичні передумови формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного  періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Третього Міжнар. конгресу (м. Київ, 21-22 жовтня 2009 р.) — К. : Укр. агентство інформації та друку «Рада», 2009. — Кн. 1. — С. 307–309.

33. Скакальська І. Б.  Шляхи формування української волинської еліти першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. / за заг. ред. канд. фіз.-мат. н., проф. Ломаковича А. М. — Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2009. — С. 10-14.

34. Скакальська І. Б. Формування інтелігенції краю в навчальних закладах Кременеччини першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Кременецький ліцей у контексті розвитку освіти, науки та культури на Волині в першій третині ХХ ст. : зб. наук.  пр. − Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2009. − С. 160–175.

35. Скакальська І. Б. Моральні пріоритети в сучасній освіті та духовна спадщина минулого / І. Б. Скакальська // Актуальні питання культурології: альманах наук. т-ва «Афіни» кафедри культурології: у 2-х т. —  Рівне: РДГУ, 2009. — Вип. 8. Т. 1.- С. 115–118.

2010

36. Скакальська І. Б. Духовна інтелігенція Волині: родина Шумовських (кін. ХІХ- перша половина ХХ ст.) / І. Б. Скакальська // Матеріали ІІІ Волинської Міжнар. іст.-краєзн. конф. (Житомир, 12-13 листоп. 2010 р.). — Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — С. 216–219.

37. Скакальська І. Б. Роль української еліти у розвитку кооперації на Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: матеріали наук.-практ. конф. — Тернопіль: ТКІ, 2010. — С. 43-45.

38. Скакальская И. Б. Отражение исторической памяти в воспоминаниях Ю. Шумовського / И. Б. Скакальская  // Историческая память: Люди и епохи: тезисы науч. конф., Москва, 27-27 ноября 2010 г. / отв. ред. А. О. Чубарьян. − М. : НОЦ по истории, 2010.  − С. 254–257.

2011

39. Скакальська І. Б. Трудове виховання і професійна підготовка в діяльності Кременецького ліцею 20-30-х рр. ХХ століття / І. Б. Скакальська // Трудова підготовка в закладах освіти. − Педагогічна преса, 2011. − № 4. — С. 18-21.

40. Скакальська І. Б. Громадські товариства Волинського воєводства  20-30-х років ХХ ст. в контексті національного відродження  / І. Б. Скакальська // Матеріали ІV Волин. іст.-краєзн. конф., присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка: зб. наук. пр. — Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. —  С. 166–169.

41. Скакальська І. Б. Шляхетність у творчості Ю. Словацького / І. Б. Скакальська // Постать Юліуша Словацького у полікультурному просторі: зб. наук. пр. — Кременець: вид-во КОГПІ, 2011.- С. 40-45.

2012

42. Скакальська І. Б. Регіональні особливості творення української еліти Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Міжнародна наук. конф. «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання», 25-26 квіт. 2012 р. — Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2012.-  С. 120–123.

43. Скакальська І. Б. Михайло Черкавський — громадсько-політичний діяч Волині / І. Б. Скакальська // Rozwój nauk humanistycznych (Poznań, 27.02.2012 — 29.02 2012). — Poznań, 2012. — С. 83-86.

44. Скакальська І. Б. Роман Бжеський і Кременеччина / І. Б. Скакальська // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. «Освіта і культура Волині: історія та сучасність» — Луцьк, 2012. — С. 233–238.

45. Скакальська І. Б. Родина Шумовських в історії Дубна та Волині / І. Б. Скакальська // Твердиня над Іквою: матеріали Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяченої 520-річчю Дубенського замку. — Дубно, 2012. — С. 156–161.

46. Скакальська І. Б. Славетні родини Волині: Козубські / І. Б. Скакальська // Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України: зб. наук. пр. викладачів. — Кременець: ВЦ КОГПІ, 2012. — Вип. 5. 2011–2012 навч. р. — С. 85-90.

47. Скакальська І. Б. Арсен Річинський: громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність на Волині / І. Б. Скакальська // Матеріали VIII Річинських читань до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського / за ред. А. Колодного та П. Мазура. — К.-Кременець, 2012. — С. 109–116.

48. Скакальська І. Б. Кадрові питання та ідеологічна робота у Кременецькому учительському інституті / І. Б. Скакальська // Вища педагогічна освіта в Кременці 1940–1990. — Жовква: Місіонер, 2012. — С. 69-79.

49. Скакальська І. Б. Шляхи формування та розвитку української еліти Кременеччини у міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Тернопіль та Тернопілля в історії та культурі України та світу (від найдавніших часів до сьогодення): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. — Ч. 1. — С. 79-85.

2013

50. Скакальська І. Б. Наукові дослідження українських вчених Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. — Кременець, 2013. — Вип. 9. — С. 34-37.

Статті, після захисту докторської дисертації

2013

1. Скакальська І. Роль української еліти в житті Західної Волині (за матеріалами видання «Церква і нарід» 1936 р.) / І. Скакальська // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: зб. матеріалів VI міжнар. конф. − Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2013. − С. 178–182.

2. Скакальська І. Шляхи формування і трансформації української еліти Західної Волині у 1921–1939 рр. / І. Скакальська // Матеріали VI Волинської всеукр.  іст.-краєзн. конф. : зб. наук. пр.  − Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. − С. 60-63.

3. Скакальська І. Українська еліта міжвоєнного періоду ХХ ст. у фондах Кременецького краєзнавчого періоду  / І. Скакальська // Зб. пр. Тернопільського відділення НТШ. − Тернопіль, 2013. − Т. 8. — 447–459.

4. Национальная элита Западной Волыни межвоенного периода ХХ века: источники формирования / И. Скакальская // Zeszyty naukowe / red. naczelny Janusz Gołota. − Ostrołeka, 2013. − XXVII. — S. 610–618.

5.  Clergy of Volhynia: Shumovsky's family  (the end of ХІХ first half of XX cent.) / І. Skakalska // Наука и образование в жизни современного общества: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / М-во обр. и науки РФ. — Тамбов, 2013. − Ч. 6. -  S.6-8.

2014

6. Процес виховання духовної культури студентів під час вивчення суспільних дисциплін / І. Скакальська, О. Соловей, В. Мазурок  // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. — Кременець, 2014. — Вип. 10. — С. 89-93.

7. Скакальська І. Шляхи формування та розвитку української еліти Кременеччини у міжвоєнний період ХХ ст. /  І. Скакальська // Центр дослідження духовної культури Тернопілля. — [Електронний варіант] — Режим доступу : http://centerculture.uagate.com/?p=1402

8. Скакальська І. Історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання // Наук. записки Тернопільського нац. педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка: у 2-х ч. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка.  — Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. — Вип. 1. Ч. 1. — С. 13 — 19. — (Історія).

2015

9. Характеристика еліти в контексті нових методологічних підходів //   Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Збірник наукових праць / За заг. ред. А. М. Ломаковича, В. Є. Бенери. −  вип. 12. − Кременець, 2015 − С.144-148.

10. Громадський потенціал української інтелігенції Західної Волині (1921-1939 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С.77-82.

http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/42/17.pdf

11. Мистецька еліта в процесах національного відродження Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип.1. – Частина 2. – С.160-165.

12. Трагедія евакуації (Друга світова війна і сучасний збройний конфлікт на Сході України). // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ- на початку ХХІ ст.» / За заг. ред. проф. Г. М. Стародубець.  – Житомир, 2015. – С. 181-184.

13. Кооперативна діяльність української еліти волинського воєводства (1921-1939 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 99. – С. 28-31. 

14. Просопографічний портрет українських вчених Західної Волині у першій половині ХХ ст. // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. : міжвід. темат. зб. / Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2015. – № 3.

http://inb.dnsgb.com.ua/2015-3/13.pdf

15. Соціальне становище, пріоритети та цивілізаційний потенціал української еліти Західної Волині (1921-1939 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип.2. – Частина 1. – С. 178-183. 

16. Роль Тадеуша Чацького у формуванні еліти Волині // «Волинські Афіни» – між історією і сучасністю / Під ред. А. Шмита, Г. Стронського. – Olsztyn-Кременець, 2015. – С. 329-335.

17. Духовні концепти Йосифа Сліпого і виховання молоді // Збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії України». – Полтава, 2015. – С. 110-117.