Товар

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Това́р — продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Класифікація товарів[ред. | ред. код]

Класифікація товарів, об'єднуючи їх за спільними ознаками, дає можливість вивчати окремі види й різновиди, яким властиві ці ознаки. Вона створює передумови для автоматизованого обліку, планування, прогнозування асортименту, побудови прейскурантів, вивчення попиту й упорядкування заявок-замовлень.

Призначення класифікації полягає в тому, що вона дозволяє:

 • дослідити споживчі властивості однорідних груп (підгруп) товарів;
 • установити оптимальний рівень властивостей товарів;
 • розробити групові методи дослідження й оцінки рівня якості товарів

Класифікацію покладено в основу впорядкування каталогів, її враховують при визначенні типів складів, баз і торгових підприємств.

Найбільш загальними ознаками, характерними для багатьох товарів, є призначення, застосування, вид вихідної сировини. Ознака призначення використовується як у вищих, так і в нижчих щаблях класифікації.

Класифікація товарів будується з дотриманням встановлених правил. При розподілі товарів на групи необхідно додержувати двох основних правил:

 • розподіляти всю масу товарів на одній стадії групування тільки за однією ознакою;
 • починати розподіл товарів на групи за найбільш загальними ознаками, а потім переходити до інших ознак, менш загальних.

Класифікація повинна бути легко доступною для огляду, тобто з оптимальною кількістю категорій та мінімальною кількістю груп у кожній категорії. Ознаки класифікації мають бути істотними і повинні відбивати споживчі властивості товарів.

Нижчий ступень класифікації повинен конкретизувати, розкривати суть ознаки попереднього щабля. На кожному щаблі товари варто групувати тільки за однією ознакою.

Властивості товару[ред. | ред. код]

 1. Здатність задовольняти певну потребу людини;
 2. Придатність для обміну на інші товари.

Рівні товару[ред. | ред. код]

З точки зору класичного маркетингу товар (чи послуга) має три рівні:

 1. Товар за задумом - тобто, те, що в дійсності купує споживач, головна вигода чи послуга.
 2. Товар в реальному виконанні - цей рівень відповідає п'ятьом характеристикам товару:
  • якість;
  • властивості;
  • зовнішнє оформлення;
  • назва марки;
  • упаковка.
 3. Товар з підкріпленням - усі додаткові послуги і вигоди, які можуть надаватися споживачам (доставка, кредитування, гарантія тощо).

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Пугачевський, Г. Ф. Дефініція товару як об'єкта товарознавства [Текст] / Г. Ф. Пугачевський, Г. М. Михайлова // Вісник ДонДУЕТ. Сер.: Техн. науки. — 2006. — № 1. — С. 126—129.
 • Економічна енциклопедія / за ред. Мочерного С. В., К., Академія, 2001 р.

Посилання[ред. | ред. код]