Відмінності між версіями «Факультет соціології і права НТУУ «КПІ»»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][неперевірена версія]
м
Рядок 72: Рядок 72:
 
! Заступник декана з адміністративно-господарської роботи
 
! Заступник декана з адміністративно-господарської роботи
 
| Блага Олена Володимирівна || -
 
| Блага Олена Володимирівна || -
|-
 
! Заступник декана по юридичному відділенню
 
| Кузнєцова Лілія Олександрівна || кандидат юридичних наук, доцент
 
 
|-
 
|-
 
! Головний бухгалтер ФСП
 
! Головний бухгалтер ФСП

Версія за 22:41, 28 березня 2013

Факультет соціології і права
Герб фсп.jpg

Ex ipso fonte bibere

Скорочена назва
ФСП НТУУ «КПІ»
Основні дані
Засновано 1996
Приналежність НТУУ «КПІ»
Заклад Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Декан д. філос. н., проф. Новіков Б.В.
Кількість кафедр 7
Доктори наук 18
Кандидати наук 83
Студенти 1000 [1]
Контакти
Адреса 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 7
Веб-сторінка fsp.kpi.ua

Факультет соціології і права — один з факультетів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Був заснований в 1996 році як Факультет соціології, а в 2007 році об'єднаний із Факультетом правознавства.

Напрями підготовки

Факультет готує фахівців за наступними напрямами:

 • Соціологія (6.030101). Здійснюється підготовка фахівців із вивчення суспільного життя, діагностики соціальних потреб, прогнозування динаміки змін в суспільстві.
 • Соціальна робота (8.13010201). Підготовка магістрів на базі диплому бакалавра з соціології та соціальної роботи. Здійснюється підготовка фахівців з соціальної роботи, що володіють методами здійснення і організації соціальної роботи та допомоги та знаннями з правових аспектів соціального захисту.
 • Адміністративний менеджмент (8.18010018). Готує магістрів на базі диплому бакалавра з соціології або бакалавра інших спеціальностей («Адміністративний менеджмент» відноситься до напряму «1801 специфічні категорії» із перехресним вступом). Магістр адміністративного менеджменту — фахівець з управління та інженірінгу адміністративних структур та процесів.
 • Правознавство. Готує бакалаврів (6.030402) та магістрів (8.03040201) з правознавства — спеціалізації «Право інтелектуальної власності» і «Бізнес-право».

Структура та загальна характеристика факультету

Структура факультету соціології і права станом на 2012 рік

Кафедри та підрозділи

Кафедри

Підрозділи

Адміністрація

Посада П. І. Б. Науковий ступінь, вчене звання
Декан Новіков Борис Володимирович доктор філософських наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України
Заступник декана з навчально-виховної та наукової роботи Федорова Ірина Ігорівна кандидат філософських наук, професор
Заступник декана з магістерської підготовки, практики,
працевлаштування та другої вищої освіти
Коваль Олена Аркадіївна кандидат філософських наук, доцент
Заступник декана з навчально-методичної роботи,
роботи з іноземними студентами та поселення
Северинчик Олексій Павлович -
Заступник декана з адміністративно-господарської роботи Блага Олена Володимирівна -
Головний бухгалтер ФСП Боброва Ірина Анатоліївна -

Викладацький склад

На факультеті працюють: [1]

Науково-дослідна робота

Вчена рада

В Національному технічному університеті України «КПІ» створено спеціалізовану вчену раду К 26.002.21 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії та 09.00.10 — філософія освіти.

Голова ради — д. філос. н., проф. Новіков Борис Володимирович, заступник голови — д. філос. н., проф. Димитрова Людмила Михайлівна, вчений секретар — к. філос. н., доц. Щириця Тетяна Володимирівна [2].

Видання

На кафедрі філософії факультету соціології і права здійснюється видання наукового часопису, який включений до переліку ВАК України: Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка

 • Рік заснування: 2001
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5589 від 05.11.2001.
 • Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1−05/6 від 12.06.2002.
 • Проблематика: висвітлення питань філософії, психології, педагогіки.
 • Галузь науки: філософські науки (09.00.02 — діалектика та методологія пізнання; 09.00.03 — соціальна філософія та філософія науки; 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія; 13.00.02 — теорія та методика навчання з галузей знань).
 • Періодичність: 3 рази на рік.
 • Мова видання: українська, російська, англійська.
 • Інтернет-сторінка видання: http://novyn.kpi.ua/


Кафедрою політології, соціології та соціальної роботи спільно з кафедрами відділення права видається Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Журнал є фаховим з політологічних, соціологічних та правових наук.

 • Рік заснування: 2008
 • Періодичність: 4 рази на рік.
 • Мова видання: українська, російська, англійська.
 • Інтернет-сторінка видання: http://www.visnyk-psp.kpi.ua


Кафедрою історії видається збірник наукових праць «Сторінки історії»

 • Рік заснування: 1989.
 • Періодичність: Двічі на рік
 • Проблематика: Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5860 від 12 лютого 2002.
 • Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України від 12 травня 2002. № 1 — 5/6 перелік № 10.
 • Мова видання: Українська, російська
 • Інтернет-сторінка видання: http://kafhistory.kpi.ua

Науково-практичні конференції та заходи

Дні науки ФСП

Щорічно на факультеті проводиться науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки ФСП». За тематикою конференції працює більше 20 секцій з різних галузей знання, а зокрема з філософії, культурології, соціології, історії, педагогіки, психології, менеджменту, права тощо. Також проводиться «Ярмарок проектів», на якому студенти представляють свої соціальні проекти, що в подальшому реалізуються на рівні університету. Традиційним є круглий стіл, на якому обговорюються актуальні проблеми суспільства та науки. Окрім того, в рамках Днів науки проводиться низка інших заходів: конкурс есе, кіноклуб, майстер-класи, воркшопи, тренінги тощо. За результатами роботи конференції видається збірка тез доповідей та збірка проектних пропозицій, представлених на «Ярмарку проектів».

Вдячна Україна - Благородній Кубі

3-4 листопада 2010 року на Факультеті соціології і права була проведена науково-практична конференція до 20-річчя українсько-кубинського співробітництва в реалізації програм з лікування та оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Робота на конференції велася за наступними секціями:

 • Актуальність кубинського досвіду вирішення соціальних проблем для України та світу
 • Куба і сучасні суспільні процеси в Латинській Америці
 • Україна в сучасних реаліях (в аспекті українсько-кубинських відносин)

В рамках цієї конференції було проведено також низку інших заходів, присвячених кубінській тематиці: фотовиставка «Куба в об'єктиві», виставка дитячих малюнків, кінофестиваль «Куба - любов моя», великий україно-кубинський концерт «Gracias, Cuba!», зустріч з учасниками операції «Анадир», зустріч з народним ансамблем Росії «Гренада» в рамках круглого столу «Україна-Куба: діалог культур», зустріч із відомим спеціалістом з Латинської Америки А.В. Харламенком. Серед гостей конференції були: ректор НТУУ «КПІ» М.З. Згуровський, посол Республіки Куба в Україні Фелікс Леон Карбальйо, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Н.І. Карпачова, ректор КНУ ім. Шевченка Л.В. Губерський, голова Міжнародного Чорнобильського фонду О.Ф. Божко та інші.

Ільєнковські читання

Файл:Логотип ільєнковьскі читання.jpg
Логотип конференції «Ільєнковські читання - 2010»

У 2010 році Факультет соціології і права прийняв у себе щорічну науково-практичну конференцію «Ільєнковські читання», що проводиться з 1991 року. Конференція присвячена творчості відомого радянського філософа Евальда Васильовича Ільєнкова, який порушував у своїх працях проблеми формування особистості, мислення, фантазії, проблеми освіти, науки, політекономії, сутності мистецтва та інші. В рамках конференції відбулося 2 круглих столи: «Майстерня думки, про яку мріяв Ільєнков», присвячений проблемам освіти і педагогіки, та «Нема нічого практичнішого за гарну теорію».

Марксизм і сучасність

У 2009-2011 роках на базі факультету соціології і права відбулася серія із трьох науково-практичних конференцій «Марксизм і сучасність»: «Системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії», «Контури прийдешнього у працях Ф. Енгельса», «Радянська філософія: вчора, сьогодні, завтра».


 • «Досвід та перспективи застосування загальнодержавних автоматизованих систем управління в соціально-економічній сфері» - круглий стіл-семінар, що відбувся 28 листопада 2012 року до 90-річчя з дня народження академіка В.М. Глушкова.
 • Космологія та космонавтика. Науково-практична конференція, що відбулася 12 травня 2012 року та була присвячена 20-річчю космічної агенції України.
 • «Від посмішки Джоконди до посмішки Гагаріна» - науково-практична конференція, проведена 07 квітня 2011 року з нагоди 50-річчя від дня польоту в космос Ю.О. Гагаріна.
 • Соціальна робота і сучасність. Регулярна науково-практична конференція, присвячена проблемам соціальної роботи, психології та педагогіки, проводиться щорічно на базі кафедри політології, соціології та соціальної роботи факультету соціології і права
 • Сучасні проблеми управління: перспективні ідеї та технології. Регулярна науково-практична конференція, присвячена проблемам організації та управління. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів — всіх, хто займається проблемами управління.
 • Конференція по творчості. Регулярна науково-практична конференція, присвячена проблемам творчості у широкому розумінні, у всіх його вимірах. Змістом конференції є філософські, культурологічні, соціологічні, правознавчі рефлексії з приводу феномену творчості у сучасному суспільстві та у перспективі подальшого розвитку.
 • «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»
 • «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

Студентська діяльність

Досягнення студентів факультету

 • У 2011 році Королевою КПІ стала студентка ФСП Тимофєєва Ліда
 • У травні 2011 року футбольна та волейбольна команди ФСП стали чемпіонами КПІ
 • 24 листопада 2011 року вийшла книжка студента ФСП Северина Радчича «Искажения»
 • 14 грудня 2011 року факультет посів ІІІ місце на обзорі-конкурсі з охорони праці
 • 5 квітня 2012 року студент ФСП Дмитро Побережний зайняв перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з культурології

Газета факультету соціології і права «Слог»

Файл:Газета фсп слог.png
Обкладинка номеру газети «Слог» за жовтень 2012р.

Перший номер факультетської газети вийшов 1 жовтня 1999 року. Проте до його виходу газета ще не мала офіційної назви. Було оголошено конкурс, і 20 грудня 1999 року побачив світ номер газети з назвою «Слог» (скорочено від СоціоЛОГ). Час найбільш активного становлення газети припадає на 2009-2012 роки. На сьогоднішній день газета виходить з періодичністю приблизно 1 раз на місяць. До складу редакції входять студенти та аспіранти факультету, також іноді публікуються статті викладачів, студентів з інших факультетів, інших навчальних закладів, відомих громадських діячів, журналістів тощо. Тематика номерів варіюється в залежності від актуальних інформаційних приводів. Традиційним є випуск номерів, присвячених святам - Новий рік, 8 березня, 9 травня, а також спеціальних випусків, присвячених подіям на факультеті: Дню першокурсника, конкурсам Міс та Містер факультету, Всеукраїнській олімпіаді з культурології тощо. У газеті публікуються результати опитувань студентів, аналітика, присвячена актуальним проблемам суспільства, освіти, молоді тощо, розважальні статті, інформація та новини факультету, студентська творчість та багато іншого.

Студентська рада

Створена у вересні 2008 року. Студентська рада ФСП є типовим прикладом студентського самоврядування: вона є формою самоорганізації студентів, що окрім надання можливості займатись самореалізацією, представляє та відстоює права своїх студентів. До сфер діяльності Студентської ради відносяться:

 • Організація культурно-масових заходів. Студентська рада займається організацією конкурсів та свят: Міс та Містер ФСП, День першокурсника, Дні факультету, speed dating, Halloween, турніри з покеру, гра в Мафію, флешмоби.
 • Спорт. Чемпіонат з футболу між викладачами та студентами, чемпіонати з волейболу та боулінгу.
 • Організація навчального процесу. Питання про придатність аудиторії, перенесення пар і т.д.
 • Житлово-побутовий напрямок. Студрада допомагає контролювати процес поселення в гуртожитки, а також сприяє вирішенню питання про поліпшення житлових умов.
 • Організації гуртків та клубів за інтересами. Прикладом цього напряму діяльності є вечори поезії та кінопокази.


Структура відділів Студентської ради:

 • культурно-масовий
 • спортивний
 • інформаційний
 • науковий
 • PR
 • зовнішніх зв’язків

Радіо ФСП

Радіо ФСП - проект факультетського радіо, реалізований за підтримки Студентської Ліги ФСП. Засноване у вересні 2012 року. Радіо ФСП має близько 15 щотижневих програм, як пізнавальних так і розважальних. Також радіо використовується для інформування студентів щодо факультетських заходів та різних цікавих подій факультету. На сьогоднішній день всі шоу транслюються в прямому ефірі. Радіо ФСП звучить через гучномовці у навчальних корпусах факультету та в інтернеті на сайті факультету.

Гурток з філософії та діалектичної логіки

Наукове товариство студентів та аспірантів

Газета Наукового товариства студентів та аспірантів «Гагарін»

Центр прикладних соціологічних досліджень «Соціо+»

Примітки

Посилання

 1. Офіційний сайт Факультету соціології і права
 2. Паблік факультету вконтакті
 3. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка
 4. Архів номерів газети Слог
 5. Паблік газети ФСП «Слог» вконтакті
 6. Паблік Радіо ФСП вконтакті
 7. Кристина Москаленко - Мастерская мысли, о которой мечтал Ильенков - стаття про круглий стіл в рамках Ільєнковських читань-2010
 8. Конференция «Благодарная Украина - благородной Кубе» успешно начала свою работу
 9. Інтерв'ю декана ФСП газеті «КПІшник»