Числівникові префікси

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Числівникові префікси або числівники-префікси — префікси отримані з числівників або іноді з чисел. В європейських мовах такі префікси використовуються, щоб відобразити в слові чи ряді слів поняття кількості, наприклад: одноколісний (пор. уніцикл, моноцикл) — двоколісний — триколісний — чоториколісний, трикутник — чотирикутник — п'ятикутник — шестикутник, тетраедр, гектар і т. ін. Існують дві основні системи числівникових префіксів, взяті з латини та грецької мови, кожна з декількома підсистемами; крім того, санскрит займає маргінальне становище.

Таблиця числівникових префіксів іншомовного походження

Число Латинські префікси Грецькі префікси[a] Санскрит
Кількісні Множинні Розподільчі Порядкові Кількісні Множинні
Пропорціональні
Квантативні/Кількісні
Порядкові
0 нуллі- (nulli-)  – меден-/міден- (μηδέν-, meden-), ouden-  –  –
112 unci-  – Для дробів в грецькій мові використовуються порядкові числівники (напр. δώδεκατο-, dodecato-)  –
18 октант- (octant-)  –  –  – Як зазначено вище: огдо- (όγδοο–, ogdoö–)  –
16 секстант- (sextant-)  –  –  – Як зазначено вище: гекто- (έκτο-, hecto–)  –
14 квадрант- (quadrant-)  –  –  – Як зазначено вище: tetarto–  –
13 trient-  –  –  – Як зазначено вище: тріто- (τρίτο-, trito-)  –
12 семі- (semi-)  – демі- (demi-)[1]  – гемі- (ημι, hemi-)
напр. геміцелюлоза
 –  –  –
34 dodrant-  –  –  –  –  –
1 уні- (uni-)
напр. універсум
сим-/сім- (sim-)
напр. симплекс
singul- prim- моно- (μονό-, mono-) («один», «поодинці»)
напр. моногамія
голо- (ολό-, holo-) («цілий», «повний»)
напр. голокост, голографія
ген- (έν-, hen-)[2] рідкісний префікс
прот-/прото- (πρῶτ-, prot-)[3][недоступне посилання][4]
напр. протагоніст, прототип
eka-[джерело?]  –
1+14  – кваскі- (quasqui-)  –  –  –  –  –  –
1+12  – сескві- (sesqui-
напр. сесквігідрати
 –  –  –  –  –  –
2 du- bi-, bis-
напр. біполярність, біплан
bin- second- ді-/ди- (δι-, di-) напр. диполь, ди-/ді- (δυ-, dy-) (δυάς, dyad), дуо- (δύο, duo-)[5], dyo- діс- (δίς, dis-)[6] («двічі») загальновживаний
dyakis- («двічі») рідкісний
diplo- («дубль»)
dyad- («два одного
виду»)
дейтер- (δεύτερ-, deuter-)(δεύτερος) [7]
напр. дейтерій, дейтеранопія
deuteraio- («[every] second day»)
dvi-
3 tri-
e.g. trireme
ter- tern-, trin- terti- трі- (tri-)
н-д тріатлон
tris-[8] («thrice») common
triakis- («thrice») rare
triplo- («triple»)
triad- («three of a kind»)
trit-[9] («third»)
e.g. Triton/ium
tritaio- («[every] third day»)
tri-
4 quadri-, quadru-[10] quater-[11] quatern-[12] quart-[13] tetra-, tessara- tetrakis- («four times»)
tetraplo- («quadruple»)
tetrad- («four of a kind»)
e.g. tetrahedron
tetarto- («fourth»)
tetartaio-
(«[every] fourth day»)
chatur-
5 quinque-[14]  – quin-[15] quint-[16] penta- pentakis-
pentaplo-
pentad-
e.g. pentahedron
pempt-[17]
pemptaio-
pancha-
6 sexa-[18]  – sen-[19] sext-[20] hexa-[21] hexakis-
hexaplo-
hexad-
e.g. hexahedron
hect-[22]
hectaio-
shat-
7 septem-, septi- septen-[23] septim- hepta-[24]
e.g. heptathlon
heptakis-
heptaplo-
heptad-
hebdomo- («seventh»)
hebdomaio- («seventh day»)
e.g. hebdomas
sapta-
8 octo-
e.g. October
 – octon-[25] octav-[26] octo-
e.g. octopus
octakis-
octaplo-
octad-
e.g. octahedron
ogdoö-
ogdoaio-
ashta-
9 novem-
e.g. November
noven- nona- ennea-[27] enneakis-
enneaplo-
ennead-
enat-[28]
enataio-
navam-
10 decem-, dec- den-[29] decim-[30] deca-[31]
e.g. decathlon, Decapolis
decakis-
decaplo-
decad-
e.g. decahedron, decagon
decat-[32]
decataio-
dasham-
11 undec- unden-[33] undecim-[34] hendeca-[35] hendeca/kis/plo/d- hendecat-[36]/o/aio- ekadasham-
12 duodec- duoden-
e.g. duodenum
duodecim- dodeca-[37]
e.g. dodecadactylum
dodeca/kis/plo/d-
e.g. dodecahedron
dodecat-[38]/o/aio- dvadasham-
13 tredec- treden- tredecim- tria(kai)deca-, decatria-
e.g. triskaidekaphobia
tris(kai)decakis-,
decatria/kis/plo/d-
decatotrito-
etc.
trayodasham-
14 quattuordec- quattuorden- quattuordecim- tessara(kai)deca-, decatettara-, decatessara- tetra(kai)decakis-,
decatetra/kis/plo/d-
e.g. tetradecahedron/decatetrahedron
decatotetarto- chaturdasham-
15 quinquadec-, quindec-[39] quinden-[40] quindecim-[41] pente(kai)deca-, decapente- penta(kai)decakis-,
decapentakis- etc.
decatopempto- panchadasham-
16 sedec-,[42] sexdec-

(but hybrid hexadecimal)

seden- sedecim- hexa(kai)deca-,
hekkaideca-,
decahex-
hexa(kai)decakis-,
decahexakis- etc.
decatohecto- shodasham-
17 septendec- septenden- septendecim- hepta(kai)deca-,
decahepta-
hepta(kai)decakis-,
decaheptakis- etc.
decatohebdomo- saptadasham-
18 octodec- octoden- octodecim- octo(kai)deca-,
decaocto-
octa(kai)decakis-,
decaoctakis- etc.
decatoogdoö- ashtadasham-
19 novemdec-, novendec- novemden- novemdecim- ennea(kai)deca-, decaennea- ennea(kai)decakis-,
decaenneakis- etc.
decatoenato- navadasham-
20[b] viginti- vicen-, vigen- vigesim- (e)icosi- eicosa/kis/plo/d-
e.g. (e)icosahedron
eicosto- vimshati-
22 duovigint- (e)icosidyo-, dyo(e)icosi- rare
e.g. docosa-hexaenoic acid (a pejoration of dyoicosa-hexanoic)
(e)icosidyakis-
(e)icosidiplo-
(e)icosidyad-
eicostodeutero-  –
24 quattuorvigint- (e)icositettara-, (e)icosikaitettara-
rare
(e)icositetrakis-
(e)icositetraplo-
(e)icositetrad-
e.g. (e)icositetragon
eicostotetarto- chaturvimshati-
25 quinvigint- (e)icosipente-
e.g. eicosapenta-enoic acid
(e)icosipentakis-
(e)icosipentaplo-
(e)icosipentad-
eicostopempto-  –
30 triginti- tricen- trigesim- triaconta- triacontakis- etc.
e.g. triacontahedron
triacosto- trimshat-
31 untriginti- triacontahen- triacontahenakis-
triacontahenaplo-
triacontahenad-
triacostoproto-
triacostoprotaio-
 –
40 quadraginti- quadragen- quadragesim- tettaraconta-,
tessaraconta-
tettaracontakis-,
tessaracontakis- etc.
tessaracosto- chatvarimshat-
50 quinquaginti-[43] quinquagen-[44] quinquagesim-[45] penteconta-
e.g. penteconter
pentecontakis- etc. pentecosto-
e.g. pentecost
panchashat-
60 sexaginti- sexagen- sexagesim- hexeconta- hexecontakis- etc. hexecosto- shasti-
70 septuaginti-
e.g. Septuagint
septuagen- septuagesim-[46] hebdomeconta- hebdomecontakis- etc. hebdomecosto- saptati-
80 octogint- octogen- octogesim- ogdoëconta- ogdoëcontakis- etc. ogdoëcosto- ashiti-
90 nonagint- nonagen- nonagesim- eneneconta- enenecontakis- etc. enenecosto- navati-
100 centi- centen- centesim- hecato(n)- hecatontakis-
hundred times
hecatontaplo-
hundred-multiple
hecatontad-
hundred of a kind
also abbreviated in
hec[aton]tad-
hecatosto-
hundredth
hecatostaio-
the hundredth day
shata–
120 viginticenti-  –  – hecaton(e)icosi- hecaton(e)icosakis- etc. hecatostoeicosto-  –
200 ducenti- ducen-, bicenten- ducentesim- diacosia- diacosakis- etc. diacosiosto-  –
300 trecenti- trecen-, tercenten-, tricenten- trecentesim- triacosia- etc. triacosakis-
triacosaplo-
triacosad-
triacosiosto-  –
400 quadringenti- quadringen-, quatercenten-, quadricenten- quadringentesim- tetracosia- tetracosakis- etc. tetracosiosto-  –
500 quingent-,[47] quincent-[48] quingen-,[49] quingenten-, quincenten- quingentesim-[50] pentacosia- pentacosakis- etc. pentacosiosto-  –
600 sescenti-, sexcenti- sescen-, sexcenten- sescentesim- hexacosia- hexacosakis- etc. hexacosiosto-  –
700 septingenti- septingen-, septingenten-, septcenten- septingentesim- heptacosia- heptacosakis- etc. heptacosiosto-  –
800 octingenti- octingen-, octingenten-, octocenten- octingentesim- octacosia- octacosakis- etc. octacosiosto-  –
900 nongenti- nongen- nongentesim- ennacosi-[51]
derived from
en(n)iacosia-,
a pejoration of
enneacosia-
enneacosakis- etc. enacosiost-,[52]
alt. spelling
en(n)iacosiost(o)-
a pejoration of
enneacosiosto-
 –
1000 milli- millen- millesim- chili-,[53] kilo- chiliakis-
chiliaplo-
chiliad-
chiliost-[54] sahasra–
2000 duomilli  –-  – dischili-[55] dischiliakis- etc. dischiliosto-  –
3000 tremilli- trischili-[56]  – trischiliost-[57]  –
5000 quinmilli– pentacischili-[58]  –  –  –
10000 decamilli– myria-,[59] decakischilia-
e.g. myriapoda
myriakis-
myriaplo-
myriad-
decakischiliakis- etc.
myriast-,[60]
decakischiliosto-
ayuta–
80000 octogintmilli– octacismyri-[61]  –  –  –
105 centimilli– decakismyria-, hecatontakis chilia- decakismyriakis-,
hecatontakis
chiliakis-
etc.  –
106 million-  – hecatommyria- hecatommyriakis-
(«a million times»)
hecatommyriaplo-
(million-multiple)
hecatommyriad-
(a million of a kind)
hecatommyriosto-
(ranked millionth;
also one piece of
a million [fraction] see above in
fractions)

hecatommyriostaio-
(«the millionth day»)
 –
109 billion-  – dis
hecatommyria-
dis
hecatommyriakis-
etc.  –
1012 trillion-  – tris
hecatommyria-
tris
hecatommyriakis-
etc.  –
1015 quadrillion-  – tetrakis
hecatommyria-
tetrakis
hecatommyriakis-
etc.  –
1018 quintillion-  –  –  –  –  –
1021 sextillion-  –  –  –  –  –
1024 septillion-  –  –  –  –  –
1027 octillion-  –  –  –  –  –
1030 nonillion-  –  –  –  –  –
1033 decillion-  – decakis
hecatommyria-
decakis
hecatommyriakis-
etc.  –
10303 centillion-  – hecatontakis
hecatommyria-
hecatontakis
hecatommyriakis-
etc.  –
103003  – chiliakis
hecatommyria-
chiliakis
hecatommyriakis-
etc.  –
1030003  – myriakis
hecatommyria-
myriakis
hecatommyriakis-
etc.  –
10300003  – decakismyriakis
hecatommyria- and so on —
virtually endless
decakismyriakis
hecatommyriakis-
etc.  –
Few
(1–20)
pauci-
e.g. pauciparous
 – oligo-
e.g. oligomer, oligonucleotide, oligopeptide, oligosaccharide, oligopoly
 –  –  –
Many
(> 1)
multi-, pluri-
e.g. multilingual, multiple, pluripotent, pluricentric
 – poly-
e.g. polyhedra, polygamy, polypod, polyglot, polymath
pollakis- (many times)
pollaplo- (multiple)
plethos- (many of a kind)
e.g. plethora
pollosto-
(rank/order of many [manieth])
bahut–
 1. Числівникові прикметники в грецькій мові є флективними щодо роду (тобто напр. μόνος [чоловічий рід однини /одинокий, самотній], μόνη [жіночий рід однини /одинока, самотня] і μόνον [середнійй рід однини /одиноке, самотнє], відмінку (номінатив, генетив і т. п.) і числа (множина/однина). Префікси утворюються за замовчуванням/означенням з прикметників чоловічого роду називного відмінка однини.
 2. Латинізації префіксів для 21, 22 і т. д. використовує шаблон другого десятка: unvigint-, duovigint-, і т. д. Для більших чисел може використовуватися зворотний порядок: для 36 буде trigintisex-. У грецькій мові вживається слово kai ("і"): icosikaihena-, icosikaidi-, pentacontakaipenta-, і т. д. В подібних префіксах kai часто опускається, але не в трискайдекафобії. (Невідповідність трискайдекафобії вищевказаній таблиці пояснюється тим, що грецьку букву каппа можна транслітерувати або "c", або "k".) В хімічній номенклатурі 11 як правило, є змішаним латино-грецьким undeca-, а числівникові префікси для другого десятка утворюються на основі -cos-, наприклад tricos- для 23.


Див. також

Примітки

 1. Demi- французькою з латини dimidium — половина.
 2. а б Грецький префікс для 'один' як правило є моно-. Ген- (έν-, hen-) 'один' вживається тільки в складних числівниках (έντεκα, hendeka - 11) і кількох словах типу henad (= monad), генотеїзм. Гапло- (ἁπλο-, haplo-) 'одиничний' використовується в біології, напр. гаплоїд.
 3. πρῶτος. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon at the Perseus Project
 4. πρῶτος. Процитовано 2019-11-13. 
 5. δύο
 6. δίς
 7. δεύτερος
 8. τρίς
 9. τρίτος
 10. The forms related to quattuor «four», like the previous three integers, are irregular in Latin and other Indo-European languages, and the details, while presumably a form of assimilation, are unclear. Andrew Sihler, New comparative grammar of Greek and Latin, p. 412, and Carl Darling Buck, Comparative grammar of Greek and Latin. In particular, quadri- has the alternate form quadru- before p in some Latin words, such as quadruple.
 11. quăter. Процитовано 2011-05-14. 
 12. quăterni. Процитовано 2011-05-14. 
 13. quartus. Процитовано 2011-05-14. 
 14. quinque. Процитовано 2011-05-14. 
 15. quīni. Процитовано 2011-05-14. 
 16. quintus. Процитовано 2011-05-14. 
 17. πέμπτος
 18. Sometimes Greek hexa- is used in Latin compounds, such as hexadecimal, due to taboo avoidance with the English word sex.
 19. sēni. Процитовано 2011-05-14. 
 20. sextus. Процитовано 2011-05-14. 
 21. ἕξ
 22. ἕκτος
 23. septēni. Процитовано 2011-05-14. 
 24. ἑπτά
 25. octōni. Процитовано 2011-05-14. 
 26. octāvus. Процитовано 2011-05-14. 
 27. ἐννέα
 28. ἔνατος
 29. dēni. Процитовано 2011-05-14. 
 30. dĕcĭmus. Процитовано 2011-05-14. 
 31. δέκα
 32. δέκατος
 33. undēni. Процитовано 2011-05-14. 
 34. undĕcĭmus. Процитовано 2011-05-14. 
 35. ἕνδεκα
 36. ἑνδέκατος
 37. δώδεκα
 38. δωδέκατος
 39. quindĕcim. Процитовано 2011-05-14. 
 40. quindēni. Процитовано 2011-05-14. 
 41. quindĕcĭmus. Процитовано 2011-05-14. 
 42. sēdĕcim. Процитовано 2011-05-14. 
 43. quinquāginta. Процитовано 2011-05-14. 
 44. quinquāgēni. Процитовано 2011-05-14. 
 45. quinquāgēsĭmus. Процитовано 2011-05-14. 
 46. Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary, S , septĭfārĭam , septŭāgēsimus. www.perseus.tufts.edu. Процитовано 26 February 2019. 
 47. quingenti. Процитовано 2011-05-14. 
 48. quincenti. Процитовано 2011-05-14. 
 49. quingēni. Процитовано 2011-05-14. 
 50. quingentēsĭmus. Процитовано 2011-05-14. 
 51. ἐννακόσιοι
 52. ἐνακοσιοστός
 53. χίλιοι
 54. χιλιοστός
 55. δισχίλιοι
 56. τρισχίλιοι
 57. τρισχιλιοστός
 58. πεντακισχίλιοι
 59. μυρίος
 60. μυριαστός
 61. ὀκτακισμύριοι

Джерела

Є.І. Світлична, І.О. Толок. § 139. Грецькі числівники-префікси в хімічній номенклатурі // Латинська мова. — підручник. — К., «Центр учбової літератури», 2011. — ISBN 978-611-01-0241-4.