Ґендерна нерівність: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][перевірена версія]
(шаблон не для статей)
Мітка: редагування коду 2017
Немає опису редагування
Рядок 124: Рядок 124:
[[Категорія:Гендерні дослідження]]
[[Категорія:Гендерні дослідження]]
[[Категорія:Сексизм]]
[[Категорія:Сексизм]]
[[Категорія:Насильство проти жінок]]
[[Категорія:Соціальна нерівність]]
[[Категорія:Соціальна нерівність]]
[[Категорія:Гендерна нерівність]]
[[Категорія:Рівень життя]]

Версія за 03:06, 26 травня 2019

Ґендерна нерівність[1] (англ. Gender inequality) — це ідея та ситуація, коли жінки та чоловіки не є рівними за правами, можливостями та уявленнями про них. Термін стосується неоднакового поводження з людьми чи їхнього сприймання, ставлення до них, повністю чи частково спричиненого статтю чи ґендером цих людей. Жінки відстають від чоловіків у багатьох областях, включаючи освіту, можливості на ринку праці, представленість у політиці, платня за рівноцінну роботу.

Ґендерна нерівність випливає з відмінностей у ґендерних ролях та спричинена існуванням ґендерних стереотипів. Системи ґендерів (становища в різних суспільствах чоловіків, жінок та людей інших ґендерів) часто є дихотомічними та ієрархізованими. Ґендерна нерівність виростає з розрізнень, як емпірично обґрунтованих, так і сконтруйованих соціально.

Дискримінація (відмінне ставлення чи поводження, упередженість, утиск, насильство) людей через їхню стать чи ґендер називається сексизмом і є інструментом створення та підтримання ґендерної нерівності.

Боротися з ґендерною нерівністю першим почав феміністичний рух, наразі на неї спрямовуються значні міжнародні зусилля та ґендерні політики окремих держав. Метою їхніх зусиль є досягнення ґендерної рівності.

Ґендерне насильство

Ґендерне насильство або насильство, пов'язане зі статтю (gender-based violence), в українському законодавстві «насильство за ознакою статі» — це насильство, яке вчиняється над людиною (зазвичай жінкою) тільки через те, що вона належить до певної статі, або ж таке, від якого люди однієї статі (зазвичай жінки) страждають непропорційно більше, ніж люди іншої статі.

Насильство проти жінок

Основна стаття — Насильство проти жінок

Сімейне насильство

Основна стаття — Сімейне насильство

Основною демографічною групою, що потерпає від сімейного насильства, є жінки, тоді як кривдниками є переважно чоловіки.

Сексуальне насильство

Більше — Сексуальне насильство

Насильство та сексуальні домагання на роботі

Більше — Сексуальне домагання

Показники в різних країнах ЄС варіюють від 4 % до 15 %. Це залежить від відношення до питання в країнах та від того, чи є вони предметом публічного обговорення. В деяких країнах, безсумнівно, не вистачає дослідження цих питань. За даними УНЗ ООН на базі опитувань в більш ніж 50 країнах, сексуальні напади оприлюднюються лише в 11 % випадків [1].

Ґендерне сексуальне насильство в Україні

 • 96 % громадян України погоджуються з фактом існування сексуальних домагань.
 • 43 % українців вважають проблему сексуальних домагань актуальною для України.
 • 32 % українських жінок стикались з ситуаціями, коли у чоловіків були переваги при прийомі на роботу, розмірі винагороди, кар'єрних перспективах тощо.
 • 62 % жінок та 38 % чоловіків вважають, що «сексуальні домагання — це можливість просунутись по кар'єрних сходах.»
 • Жінка працює на 4-6 годин більше, ніж чоловік, при цьому праця в домашньому господарстві не враховується як продуктивна, а тому не оплачується й не враховується в пенсійних схемах.

Нерівності на ринку праці

Неврегульований гендерний розрив в оплаті праці серед країн ОЕСР
Тижневий заробіток жінок як відсоток від чоловічого (середньорічні показники, 1979—2005)

Ґендерна дискримінація на ринку праці

Ґендерна дискримінація на робочому місці залишається значущою. Це спостерігається не тільки в структурі зайнятості — чоловіки та жінки не отримують однакову роботу: вертикальна дискримінація (серед чоловіків значно більше менеджерів, на професійних та управлінських посадах, у владі) — але й в межах однієї професії — чоловіки займають більше управлінських та вищих позицій (горизонтальна дискримінація).

Різна оплата праці жінок і чоловіків

Основна стаття — Ґендерний розрив в оплаті праці

Ґендерна нерівність спостерігається також при розгляді рівня заробітньої плати в межах однієї професійної групи, і це прямий наслідок відмінностей у сфері зайнятості (Ґендерний розрив в оплаті праці). Жінки також значно менше можуть контролювати свій робочий час. Врешті, подвійна зайнятість і тепер є основною рисою жіночої праці — працююча жінка бере значно активнішу роль у веденні господарства та вихованні дітей.

Організація праці жінок та чоловіків

рис2

Можливості працевлаштування в майбутньому. В 1998 році Європейська фундація покращення життєвих умов та умов праці провела дослідження в країнах Євросоюзу та Норвегії. Хто бажає працювати, де, чому — це були найголовніші питання дослідження. Ключові положення:

 1. Дві третини працюючих жінок — одружені або живуть разом з партнером. Це означає, що рішення про працевлаштування та кількість робочих годин впливають не тільки на життя однієї людини, але й його чи її партнера.
 2. Разом партнери витрачають на роботу близько 62 годин. Пари, які мають фінансові труднощі, витрачають значно менше годин (53 години) на працю, ніж пари, які вважають себе заможними.
 3. Наявність дітей відносно незначно впливає на час, який людина витрачає на роботу, однак, в кожній четвертій родині з дітьми, чоловік працює повний робочий день, в той час як жінка працює неповний робочий день.
 4. В 43 % сімей гроші заробляє тільки одна людина — в більшості випадків це чоловік.
 5. 1/3 пар (31 %) віддали б перевагу моделі життя, коли чоловік працює повний робочий день, а жінка неповний, хоча за такою моделлю зараз живуть тільки 20 % пар.
 6. Значна частина пар (16 %) проголошують, що хотіли, б щоб обидва партнери працювали неповний робочий день, хоча реально так живуть тільки 2 % пар.
 7. На відміну від існуючої ситуації, чоловіки та жінки бажають, щоб було більше рівності щодо участі обох партнерів у праці, за яку сплачують; більшість чоловіків та жінок вважають, що не тільки чоловіки, але й жінки мають працювати.

Нерівності в освіті

Основна стаття — Сексизм в освіті.

Ґендерна нерівність за країнами

В Україні

Принцип ґендерної рівності закріплений у Конституції Україн: Стаття 3 закріплює рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя[2]. Окрім даної норми, ґендерної рівності торкаються ст. 21, 24, 51. Частина третя ст. 24 Конституції безпосередньо присвячена подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність прав жінок і чоловіків забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній та культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї і так далі[3]. Але відповідно до законодавства лише жінкам надається можливість поєднувати працю з материнством. Законодавчо чоловіки позбавлені такої можливості. Такий підхід є характерною ілюстрацією формального розуміння принципу ґендерної рівності[джерело?].

Окрім цього, Україна ратифікувала Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року[4], Конвенцію № 156 про працюючих з сімейними обов'язками, підсумкові документи Всесвітньої конференції з прав людини (Відень, 1993 р.)[5], Конвенцію про ліквідацію насильства щодо жінок[6], Пакти про громадянські та політичні права[7] і про соціальні, економічні та культурні права (1976)[8].

Чинне законодавство де-юре гарантує чоловікам та жінкам України рівні права та можливості, але реально в політичній, культурній, соціальній, економічній сфері, в працевлаштуванні та повсякденному житті існує нерівність[9]. Основними жіночими проблемами в Україні є: домашнє насильство[10], проституція та торгівля жінками[11], наркоманія[12], акушерська агресія[13], дискримінація трансґендерних жінок[14], відсутність послідовної державної політики в цих сферах[9]. Особливої гостроти набула проблема сексуальних домагань, які поширені серед чоловіків на керівничих посадах та жінками, які є їхніми робітницями[15].

На шляху до встановлення ґендерної рівності в українському суспільстві стоять наступні чинники:

Боротьба з ґендерною нерівністю

Фемінізм

В 80-х роках жінки з усього світу започаткували активний міжнародний рух за права жінок — фемінізм. Наслідки цієї діяльності особливо відчутні на міжнародному рівні. Держави перше в історії виявили підтримку захисту прав жінок і визнали його своїм «високопріоритетним завданням». Масові зґвалтування було визнано тактичною зброєю у війні, їхнє переслідування було включено до обов'язків спеціальних кримінальних трибуналів.

Однак, незважаючи на багатообіцяючі зміни в міжнародному праві та практиці, жінки з усього світу досі стикаються з повсякденною нерівністю. Крім того, їм часто бракує засобів та знань, необхідних для використання системи прав людини для боротьби зі зловживаннями. Чимало жінок не знають про фемінізм або сприймають його як щось абстрактне, що їх не стосується. Хоча активна діяльність протягом останнього десятиліття зробила права жінок більш окресленими, зараз завдання полягає в тому, щоб зробити їх більш досяжними. Існує 3 головні причини привернення уваги до загальнолюдських прав жінок:

 1. Необхідність інформувати жінок про те, що вони мають права людини та повинні їх використовувати,
 2. Необхідність оприлюднювати випадки порушення прав на підставі ґендеру та боротися з ними,
 3. Необхідність сформувати нову практику прав людини, яка повністю вирішуватиме питання загальнолюдських прав жінок.

Міжнародні організації та ініціативи

Національні ґендерні політики

Основна стаття — Ґендерна політика

Див. також

Джерела

 1. Ґендерна рівність — Представництво ООН в Україні. www.un.org.ua. Процитовано 2 березня 2019. 
 2. Конституція України - Розділ I. Офіційне інтернет-представництво Президента України (ua). Процитовано 2 березня 2019. 
 3. Конституція України - Розділ II. Офіційне інтернет-представництво Президента України (ua). Процитовано 2 березня 2019. 
 4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (укр/рос). 
 5. Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками N 156. 
 6. Декларація про викорінювання насилля щодо жінок. zakon.rada.gov.ua. Процитовано 2 березня 2019. 
 7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. zakon.rada.gov.ua. Процитовано 2 березня 2019. 
 8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. 
 9. а б Гендерна нерівність в Україні. Alter Idea (рос.). 24 жовтня 2016. Процитовано 2 березня 2019. 
 10. Гендерна нерівність: п’ять порушень прав жінок в Україні. Радіо Свобода (укр.). Процитовано 2 березня 2019. 
 11. Інформаційно-навчальний посібник для фахівців сектору безпеки: ЖІНКИ. МИР. БЕЗПЕКА. 
 12. ВІЛ-позитивні жінки та споживачки наркотиків уперше поскаржилися в ООН на порушення своїх прав. Human Rights (ua). Процитовано 2 березня 2019. 
 13. Акушерська агресія: чому насильство стало нормою в пологових будинках і як із цим боротись ᐉ Народна Правда. Народна Правда (укр.). 22 жовтня 2017. Процитовано 2 березня 2019. 
 14. Більшість трансгендерних людей в Україні перебувають на межі бідності — гендерний експерт. hromadske.ua (англ.). Процитовано 2 березня 2019. 
 15. Сексуальні домагання на роботі: чому мовчать жертви?. Радіо Свобода (укр.). Процитовано 2 березня 2019. 
 16. Williams, J. E., Best, D. L. Measuring sex stereotypes: A multination study. — Sage Publications, 1990.
 17. Безробіття з жіночим обличчям: чи можливо подолати дисбаланс на ринку праці | Повага (укр.). 15 грудня 2014. Процитовано 2 березня 2019. 
 18. Тіщенко, Ю. О. СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАННЯ ЯК ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМА (українською). 

Література