Відмінності між версіями «Список українських енциклопедій»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][неперевірена версія]
(→‎Авіація: доповнення)
(Не показані 43 проміжні версії цього користувача)
Рядок 16: Рядок 16:


=== Наука ===
=== Наука ===
* Тлумачний словник термінів з освіти, наукознавства, стилістики та красномовства : (для студентів і аспірантів) / [уклад.: Намакштанська І. Є. та ін. ; за заг. ред. І. Є. Намакштанської, В. М. Левченка]. - Донецьк : Донбас, 2014. - 506 с. - ISBN 978-617-638-274-4


==== Археологія ====
==== Археологія ====
Рядок 28: Рядок 29:


==== Біологія ====
==== Біологія ====
* Біомеханіка людини. Тлумачний словник-довідник / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. - Вінниця : Нілан, 2016. - 339 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-924-307-2
* Біомеханіка людини. Тлумачний словник-довідник / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. - 2-е вид., доопрац. і допов. - Вінниця : ТВОРИ, 2019. - 399 с. : іл. - ISBN 978-617-7742-65-3
* Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 1 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. — 658 с. — ISBN 966-518-341-9
* Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 1 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. — 658 с. — ISBN 966-518-341-9
: Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 2 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. — 684 с. — ISBN 966-518-397-4
: Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 2 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. — 684 с. — ISBN 966-518-397-4
Рядок 69: Рядок 72:
* Риби придунайських озер України: довідник / [Заморов В. В. та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. — Одеса: ОНУ, 2015. — 263 с. : рис. — ISBN 978-617-689-108-6
* Риби придунайських озер України: довідник / [Заморов В. В. та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. — Одеса: ОНУ, 2015. — 263 с. : рис. — ISBN 978-617-689-108-6
* Риби родини коропових (Сyprinidae) водойм України: довідник / [В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. — Одеса: ОНУ, 2015. — 120 с. : рис. — — ISBN 978-617-689-114-7
* Риби родини коропових (Сyprinidae) водойм України: довідник / [В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. — Одеса: ОНУ, 2015. — 120 с. : рис. — — ISBN 978-617-689-114-7
* [[Паразитологія та патологія риб : eнциклопедичний словник-довідник]] / А. В. Гаєвська ; НАН України, [[Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України|Ін-т біології півд. морів]]. — К. : Наукова думка, 2004. — 366 с. : іл. — ([[Проект «Наукова книга» НАН України|Проект «Наукова книга»]]). — ISBN 966-00-0139-8
* Паразитологія та патологія риб : eнциклопедичний словник-довідник / А. В. Гаєвська ; НАН України, [[Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України|Ін-т біології півд. морів]]. — К. : Наукова думка, 2004. — 366 с. : іл. — ([[Проект «Наукова книга» НАН України|Проект «Наукова книга»]]). — ISBN 966-00-0139-8
* Російсько-український тлумачний словник з іхтіології та гідроекології: [понад 1000 ст.] / О. В. Федоненко, Т. С. Шарамок, Н. Б. Єсіпова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Д. : ЛІРА, 2013. — 175 с. — ISBN 978-966-383-449-8
* Російсько-український тлумачний словник з іхтіології та гідроекології: [понад 1000 ст.] / О. В. Федоненко, Т. С. Шарамок, Н. Б. Єсіпова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Д. : ЛІРА, 2013. — 175 с. — ISBN 978-966-383-449-8
* Іхтіологічний російсько-український тлумачний словник = Ихтиологический русско-украинский толковый словарь / Шерман І.М., Пилипенко Ю.В. — К., Видавничий дім “Альтернативи” , 1999. — Іл. — 272 стор. — ISBN 966-7217-39-6
* Іхтіологічний російсько-український тлумачний словник = Ихтиологический русско-украинский толковый словарь / Шерман І.М., Пилипенко Ю.В. — К., Видавничий дім “Альтернативи” , 1999. — Іл. — 272 стор. — ISBN 966-7217-39-6
* Російсько-український тлумачний словник іхтіологічних і гідробіологічних термінів [Текст] : посібник / О. В. Федоненко [и др.] ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д. : РВВ ДНУ, 2004. - 108 с. - Бібліогр.: с. 108.
* Словник-довідник з альгології та мікології / З. Калинець-Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. — 400 с. : іл. — (Серія «Біологічні Студії»). — — ISBN 978-966-613-821-0
* Словник-довідник з альгології та мікології / З. Калинець-Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. — 400 с. : іл. — (Серія «Біологічні Студії»). — — ISBN 978-966-613-821-0
* Зоологія: Словник-довідник. Поняття, терміни / Василь Степанович Талпош . — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000 . — 240 с. — ISBN 966-7520-47-1
* Зоологія: Словник-довідник. Поняття, терміни / Василь Степанович Талпош . — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000 . — 240 с. — ISBN 966-7520-47-1
Рядок 91: Рядок 95:
* Видатні вітчизняні ботаніки / П. М. Береговий, М. А. Лагутіна. — К. : Рад. школа, 1955. — 224 с. : портр. — Бібліогр. с. 219—222.
* Видатні вітчизняні ботаніки / П. М. Береговий, М. А. Лагутіна. — К. : Рад. школа, 1955. — 224 с. : портр. — Бібліогр. с. 219—222.
* Лісові меліорації агроландшафтів: термінол. слов. / [Гладун Г. Б., БойкоТ. О., Стрельчук Л. М.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Вид. 3-тє, допов. — Херсон: Грінь Д. С. [вид.], 2015. — 230 с. — ISBN 978-966-930-014-0
* Лісові меліорації агроландшафтів: термінол. слов. / [Гладун Г. Б., БойкоТ. О., Стрельчук Л. М.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Вид. 3-тє, допов. — Херсон: Грінь Д. С. [вид.], 2015. — 230 с. — ISBN 978-966-930-014-0
* Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології і радіобіології / В. І. Глазко [та ін.] ; УААН. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 396 с.


===== Садівництво =====
===== Садівництво =====
Рядок 119: Рядок 124:
* Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Словник&nbsp;— довідник: основна термінологія для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р.&nbsp;Л.&nbsp;Вінницький національний аграрний університет.&nbsp;— Вінниця, 2012.<ref>http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=5366</ref>
* Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Словник&nbsp;— довідник: основна термінологія для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р.&nbsp;Л.&nbsp;Вінницький національний аграрний університет.&nbsp;— Вінниця, 2012.<ref>http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=5366</ref>
* Радіотехніка: Енциклопедичний нвчальний довідник: Навч. посіб. для студ. радіотехн. спец. вищ. закл. освіти / В.&nbsp;Т.&nbsp;Бєлінський та ін. ; ред. Ю.&nbsp;Л.&nbsp;Мазор та ін.&nbsp;— К. : Вища школа, 1999.&nbsp;— 838 с. : рис.&nbsp;— ISBN 5-11-004718-9. ([https://www.researchgate.net/publication/292996846_Radiotehnika_Enciklopedicnij_navcalnij_dovidnik_Navc_posibnik_Za_red_ULMazora_EAMacuskogo_VIPravdi_-_KVisa_sk_1999_-838_s_il Передмова])
* Радіотехніка: Енциклопедичний нвчальний довідник: Навч. посіб. для студ. радіотехн. спец. вищ. закл. освіти / В.&nbsp;Т.&nbsp;Бєлінський та ін. ; ред. Ю.&nbsp;Л.&nbsp;Мазор та ін.&nbsp;— К. : Вища школа, 1999.&nbsp;— 838 с. : рис.&nbsp;— ISBN 5-11-004718-9. ([https://www.researchgate.net/publication/292996846_Radiotehnika_Enciklopedicnij_navcalnij_dovidnik_Navc_posibnik_Za_red_ULMazora_EAMacuskogo_VIPravdi_-_KVisa_sk_1999_-838_s_il Передмова])
* Тлумачний словник найуживаніших радіотехнічних термінів / В.&nbsp;К.&nbsp;Швидкий&nbsp;— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008.&nbsp;— 60 с.&nbsp;— ISBN 978-966-553-732-8
* Український тлумачний словник радіотехнічних термінів / В. К. Швидкий. - Вид. 2-ге, допов. - Львів : Простір-М, 2018. - 495 с. - ISBN 978-617-7501-74-8
* Сучасний термінологічний словник з радіофізики / уклад. Н.&nbsp;О.&nbsp;Галич [та ін.] ; ред. В.&nbsp;І.&nbsp;Григорук, П.&nbsp;А.&nbsp;Коротков.&nbsp;— К. : КНУ, 2006.&nbsp;— 612 с.&nbsp;— ISBN 966-8126-79-3
* Сучасний термінологічний словник з радіофізики / уклад. Н.&nbsp;О.&nbsp;Галич [та ін.] ; ред. В.&nbsp;І.&nbsp;Григорук, П.&nbsp;А.&nbsp;Коротков.&nbsp;— К. : КНУ, 2006.&nbsp;— 612 с.&nbsp;— ISBN 966-8126-79-3
* Радіоекологічний термінологічний словник: Навчальне видання / О.&nbsp;І.&nbsp;Бондар, В.&nbsp;П.&nbsp;Фещенко, І.&nbsp;М.&nbsp;Гудков, В.&nbsp;В.&nbsp;Гуреля.&nbsp;— Житомир: Видавець О.&nbsp;О.&nbsp;Євенюк, 2018.&nbsp;— 254 с. ([http://nubip.edu.ua/en/node/55659 коротко про видання])
* Радіоекологічний термінологічний словник: Навчальне видання / О.&nbsp;І.&nbsp;Бондар, В.&nbsp;П.&nbsp;Фещенко, І.&nbsp;М.&nbsp;Гудков, В.&nbsp;В.&nbsp;Гуреля.&nbsp;— Житомир: Видавець О.&nbsp;О.&nbsp;Євенюк, 2018.&nbsp;— 254 с. ([http://nubip.edu.ua/en/node/55659 коротко про видання])
* Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В.&nbsp;І.&nbsp;Григорук, П.&nbsp;А.&nbsp;Коротков.&nbsp;— К. : Либідь, 2011.&nbsp;— 398 с.&nbsp;— Бібліогр.: с. 398.&nbsp;— ISBN 978-966-0603-6
* Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В.&nbsp;І.&nbsp;Григорук, П.&nbsp;А.&nbsp;Коротков.&nbsp;— К. : Либідь, 2011.&nbsp;— 398 с.&nbsp;— Бібліогр.: с. 398.&nbsp;— ISBN 978-966-0603-6
* Матеріали електронної апаратури : російсько-український тлумачний словник (1000 термінів): навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. А. Шаповал ; Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". - Івано-Франківськ : [б.в.], 2006. - 144 с. - Бібліогр.: с. 139.
* Словник гірничої термінології (проєкт) // Уклали Василенко П. та Шелудько Ів. – Х.: Радянська школа, 1931. – 142 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://issuu.com/iend/docs/slovnyk_girnuchuj.
* Словник гірничої термінології (проєкт) // Уклали Василенко П. та Шелудько Ів. – Х.: Радянська школа, 1931. – 142 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://issuu.com/iend/docs/slovnyk_girnuchuj.
* Короткий гірничий словник / Укл. О.В. Колоколов, Т.М. Комишева, О.М. Кузьменко та ін.; Під. ред. О.В. Колоколова. – Д.: ДГІ, 1993. – 212 с.
* Короткий гірничий словник / Укл. О.В. Колоколов, Т.М. Комишева, О.М. Кузьменко та ін.; Під. ред. О.В. Колоколова. – Д.: ДГІ, 1993. – 212 с.
* Гірничий словник. – Донецьк: Академія гірничих наук, 1995. – 160 с.
* Гірничий словник. – Донецьк: Академія гірничих наук, 1995. – 160 с.
* [[Гірничий енциклопедичний словник]]: У 3 т. / [за заг. ред. В.С. Білецького]. – Донецьк: Східний видавничий дім,
* [[Гірничий енциклопедичний словник]]: У 3 т. / [за заг. ред. В.С. Білецького]. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001-2004. – Т. І-ІІІ. ([https://web.archive.org/web/20121009220450/http://ruthenia.info/cgi-bin/r.pl?c_=txt електронна версія]; [http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/enc3/tit.pdf PDF 3-го тому])
2001-2004. – Т. І-ІІІ. ([https://web.archive.org/web/20121009220450/http://ruthenia.info/cgi-bin/r.pl?c_=txt електронна версія]; [http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/enc3/tit.pdf PDF 3-го тому])
* Тлумачний гірничий словник / В.&nbsp;С.&nbsp;Білецький, К.&nbsp;Ф.&nbsp;Сапіцький, Б.&nbsp;С.&nbsp;Панов та ін. // за ред. В.&nbsp;С.&nbsp;Білецького.&nbsp;— Донецьк: Донецький державний технічний університет.&nbsp;— 1998.&nbsp;— 420 с. ([https://web.archive.org/web/20170418181400/http://ruthenia.info/txt/biletskv/slovnyk/index.html електронна версія], [https://studfiles.net/preview/4494413 читати онлайн], [https://ua1lib.org/book/3129387/986646?id=3129387&secret=986646 завантажити])
* Тлумачний гірничий словник / В.&nbsp;С.&nbsp;Білецький, К.&nbsp;Ф.&nbsp;Сапіцький, Б.&nbsp;С.&nbsp;Панов та ін. // за ред. В.&nbsp;С.&nbsp;Білецького.&nbsp;— Донецьк: Донецький державний технічний університет.&nbsp;— 1998.&nbsp;— 420 с. ([https://web.archive.org/web/20170418181400/http://ruthenia.info/txt/biletskv/slovnyk/index.html електронна версія], [https://studfiles.net/preview/4494413 читати онлайн], [https://ua1lib.org/book/3129387/986646?id=3129387&secret=986646 завантажити])
* Словник гірничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України.&nbsp;— К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008.&nbsp;— 160 с.
* Словник гірничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України.&nbsp;— К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008.&nbsp;— 160 с.
Рядок 135: Рядок 140:
* [[Мала гірнича енциклопедія]] ([http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/mhi/t1.pdf PDF 1-го тому]; [https://web.archive.org/web/20160309021341/http://shron.chtyvo.org.ua/Biletskyi_Volodymyr/Mala_hirnycha_entsyklopediia_Tom_2.pdf PDF 2-го тому]; [http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37398 PDF 3-го тому])
* [[Мала гірнича енциклопедія]] ([http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/mhi/t1.pdf PDF 1-го тому]; [https://web.archive.org/web/20160309021341/http://shron.chtyvo.org.ua/Biletskyi_Volodymyr/Mala_hirnycha_entsyklopediia_Tom_2.pdf PDF 2-го тому]; [http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37398 PDF 3-го тому])
* Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В.&nbsp;С.&nbsp;Іванишина.&nbsp;— Львів: Сполом, 2015.&nbsp;— 603 с. : іл., табл.&nbsp;— ISBN 9789669191403.<ref>[http://zik.ua/news/2016/05/12/naukovtsi_stvoryly_pershu_v_ukraini_entsyklopediyu_naftogazovoi_galuzi_698331 Науковці створили першу в Україні енциклопедію нафтогазової галузі]</ref><ref>[http://www.nefterynok.info/news.phtml?news_id=18188 Во Львове вышла «Украинская нефтегазовая энциклопедия»]</ref><ref>[http://vgolos.com.ua/news/potentsial_ukrainy_u_systemi_pidzemnyh_shovyshch_gazu_bilshyy_nizh_u_krainah_yevropy__naukovets_215501.html Про видання енциклопедії на сайті «Вголос»]</ref><ref>[http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/67254/ Коротко про видання на сайті «Мир энциклопедий»]</ref>
* Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В.&nbsp;С.&nbsp;Іванишина.&nbsp;— Львів: Сполом, 2015.&nbsp;— 603 с. : іл., табл.&nbsp;— ISBN 9789669191403.<ref>[http://zik.ua/news/2016/05/12/naukovtsi_stvoryly_pershu_v_ukraini_entsyklopediyu_naftogazovoi_galuzi_698331 Науковці створили першу в Україні енциклопедію нафтогазової галузі]</ref><ref>[http://www.nefterynok.info/news.phtml?news_id=18188 Во Львове вышла «Украинская нефтегазовая энциклопедия»]</ref><ref>[http://vgolos.com.ua/news/potentsial_ukrainy_u_systemi_pidzemnyh_shovyshch_gazu_bilshyy_nizh_u_krainah_yevropy__naukovets_215501.html Про видання енциклопедії на сайті «Вголос»]</ref><ref>[http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/67254/ Коротко про видання на сайті «Мир энциклопедий»]</ref>
* Тлумачний словник-довідник з автоматизації, телемеханізації та використання обчислювальної техніки для працівників газової промисловості. Основні терміни : близько 4000 термінів / уклад. В. В. Дубровський [та ін.] ; ред. М. Д. Гінзбург [та ін.]. - Х. : [б.в.], 1997. - 536 с.
* Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем : основні терміни: понад 2500 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу "НДПІАСУтрансгаз", Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення "Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності" ; уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік. - Х. : [б.в.], 1999. - 560 с.
* Тлумачний російсько-українсько-англійський словник із протикорозійного захисту газопроводів : основні терміни: близько 2800 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; голов. ред. А. А. Руднік. - Х. : [б.в.], 2000. - 616 с.
* Англо-російсько-український тлумачний словник : [До МЕГАмодульного навч. комплексу "Аеронавігація"] / Національний авіаційний ун-т ; уклад. В. П. Бабак [та ін.]. - К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. - 327 с.
* Тлумачно-термінологічний [[словник-довідник з нафти і газу]] (5-ти-мовний&nbsp;— українсько-російсько-англійсько-французько-німецький): у двох томах.
* Тлумачно-термінологічний [[словник-довідник з нафти і газу]] (5-ти-мовний&nbsp;— українсько-російсько-англійсько-французько-німецький): у двох томах.
: Т. 1: А-К. Близько 4800 статей / В.&nbsp;С.&nbsp;Бойко, Р.&nbsp;В.&nbsp;Бойко.&nbsp;— К. : Міжнародна економічна фундація, 2004.&nbsp;— 560 с.
: Т. 1: А-К. Близько 4800 статей / В.&nbsp;С.&nbsp;Бойко, Р.&nbsp;В.&nbsp;Бойко.&nbsp;— К. : Міжнародна економічна фундація, 2004.&nbsp;— 560 с.
Рядок 150: Рядок 159:
* Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В.&nbsp;М.&nbsp;Горбов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.&nbsp;— Миколаїв, 2010.&nbsp;— 624 c.&nbsp;— ISBN 978-966-321-158-9<ref>http://www.twirpx.com/file/1948017/</ref>
* Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В.&nbsp;М.&nbsp;Горбов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.&nbsp;— Миколаїв, 2010.&nbsp;— 624 c.&nbsp;— ISBN 978-966-321-158-9<ref>http://www.twirpx.com/file/1948017/</ref>
* Термінологічний словник теплоенергетика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.&nbsp;М.&nbsp;Євченко ; Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».&nbsp;— Маріуполь: ПДТУ, 2011.&nbsp;— 399 с. ([http://eir.pstu.edu/handle/123456789/5443 коротко про видання])
* Термінологічний словник теплоенергетика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.&nbsp;М.&nbsp;Євченко ; Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».&nbsp;— Маріуполь: ПДТУ, 2011.&nbsp;— 399 с. ([http://eir.pstu.edu/handle/123456789/5443 коротко про видання])
* Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник : близько 3500 найпоширеніших техн. термінів з теплоенергетики та суміжних галузей науки і техніки / Й. С. Мисак [та ін.] ; заг. ред. Й. П. Мисак, М. Т. Крук. - Львів : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2001. - 408 с. - (Термінологічна серія "СловоСвіт" ; №2).
* Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики : основні терміни: понад 3500 термінів / Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення "Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності" ; уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; заг. ред. А. А. Руднік. - Х. : [б.и.], 1999. - 752 с. - Альтернативна назва : Енергетика (назва корінця).
* Атомна енергетика в питаннях та відповідях: довідник / Укладачі В.&nbsp;К.&nbsp;Бронніков, С.&nbsp;В.&nbsp;Барбашев, М.&nbsp;М.&nbsp;Дубовенко, І.&nbsp;О.&nbsp;Ловцова, В.&nbsp;І.&nbsp;Дудкіна. За ред. В.&nbsp;К.&nbsp;Броннікова, С.&nbsp;В.&nbsp;Барбашева.&nbsp;— Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010.&nbsp;— 128 с.<ref>http://www.twirpx.com/file/1429809/</ref>
* Атомна енергетика в питаннях та відповідях: довідник / Укладачі В.&nbsp;К.&nbsp;Бронніков, С.&nbsp;В.&nbsp;Барбашев, М.&nbsp;М.&nbsp;Дубовенко, І.&nbsp;О.&nbsp;Ловцова, В.&nbsp;І.&nbsp;Дудкіна. За ред. В.&nbsp;К.&nbsp;Броннікова, С.&nbsp;В.&nbsp;Барбашева.&nbsp;— Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010.&nbsp;— 128 с.<ref>http://www.twirpx.com/file/1429809/</ref>
* Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії / [за ред. О. Масняка та ін.; пер з нім. О. Блащук].&nbsp;— Львів: Львівська політехніка, 2019.&nbsp;— 212 с.&nbsp;— ISBN 966-941-397-0.
* Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії / [за ред. О. Масняка та ін.; пер з нім. О. Блащук].&nbsp;— Львів: Львівська політехніка, 2019.&nbsp;— 212 с.&nbsp;— ISBN 966-941-397-0.
Рядок 173: Рядок 184:
* Російсько-український тлумачний словник з технічної діагностики / О.&nbsp;С.&nbsp;Пономарьов, Л.&nbsp;М.&nbsp;Паламар.&nbsp;— К. : Либідь, 1996.&nbsp;— 103 с.
* Російсько-український тлумачний словник з технічної діагностики / О.&nbsp;С.&nbsp;Пономарьов, Л.&nbsp;М.&nbsp;Паламар.&nbsp;— К. : Либідь, 1996.&nbsp;— 103 с.
* Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів і машинобудування. Українсько-англійський тлумачний словник у 2-х книгах. Книга 1 / уклад. Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько, Г.М. Похиленко. – К.: НУБіП, 2017. – 618 с.
* Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів і машинобудування. Українсько-англійський тлумачний словник у 2-х книгах. Книга 1 / уклад. Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько, Г.М. Похиленко. – К.: НУБіП, 2017. – 618 с.
* Українсько-російський тлумачний словник сучасної загальноінженерної термінології / Є. С. Ємельянова, А. І. Клімова ; [за заг. ред. Є. С. Ємельянової]. - Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. - 228 с. - ISBN 978-617-7017-57-7


==== Географія, демографія, геодезія, геологія, мінералогія, картографія, землевпорядкування ====
==== Географія, демографія, геодезія, геологія, мінералогія, картографія, землевпорядкування ====
Рядок 178: Рядок 190:
* Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник /– К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. – 100 с. ([https://iom.org.ua/sites/default/files/iom_migration_glossary_color_block_press.pdf PDF-файл])
* Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник /– К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. – 100 с. ([https://iom.org.ua/sites/default/files/iom_migration_glossary_color_block_press.pdf PDF-файл])
* [[Геодезичний енциклопедичний словник]] / П.&nbsp;І.&nbsp;Баран, А.&nbsp;Л.&nbsp;Бондар, Х.&nbsp;В.&nbsp;Бурштинська, Б.&nbsp;І.&nbsp;Волосецький, І.&nbsp;М.&nbsp;Гудз, П.&nbsp;Д.&nbsp;Двуліт, Ю.&nbsp;П.&nbsp;Дейнека, О.&nbsp;Л.&nbsp;Дорожинський, А.&nbsp;Т.&nbsp;Дульцев, Ф.&nbsp;Д.&nbsp;Заблоцький; За ред. В. Літинського; Нац. ун-т «Львів. політехніка».&nbsp;— Л. : Євросвіт, 2001.&nbsp;— 668 c.&nbsp;— (Б-ка держ. фонду фундамент. дослідж.). ([https://studfiles.net/preview/6654807/ онлайн-перегляд])
* [[Геодезичний енциклопедичний словник]] / П.&nbsp;І.&nbsp;Баран, А.&nbsp;Л.&nbsp;Бондар, Х.&nbsp;В.&nbsp;Бурштинська, Б.&nbsp;І.&nbsp;Волосецький, І.&nbsp;М.&nbsp;Гудз, П.&nbsp;Д.&nbsp;Двуліт, Ю.&nbsp;П.&nbsp;Дейнека, О.&nbsp;Л.&nbsp;Дорожинський, А.&nbsp;Т.&nbsp;Дульцев, Ф.&nbsp;Д.&nbsp;Заблоцький; За ред. В. Літинського; Нац. ун-т «Львів. політехніка».&nbsp;— Л. : Євросвіт, 2001.&nbsp;— 668 c.&nbsp;— (Б-ка держ. фонду фундамент. дослідж.). ([https://studfiles.net/preview/6654807/ онлайн-перегляд])
* Гідролого-руслознавчий словник-довідник / уклад. : О.&nbsp;В.&nbsp;Кирилюк, С.&nbsp;М.&nbsp;Кирилюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича.&nbsp;— Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2013.&nbsp;— 51 с. : іл., табл. ; 21&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 51 (7 назв).&nbsp;— 50 пр.
* Гідролого-руслознавчий словник-довідник / уклад. : О.&nbsp;В.&nbsp;Кирилюк, С.&nbsp;М.&nbsp;Кирилюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича.&nbsp;— Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2013.&nbsp;— 51 с. : іл., табл.
* Гідролого- екологічний тлумачний словник / А. В. Яцик [та ін.] ; ред. А. В. Яцик. - К. : Урожай, 1995. - 157 с.
* Топонімічний словник-довідник Української РСР / Микола Тимофійович Янко ; Ред. А.&nbsp;А.&nbsp;Москалюк .&nbsp;— Київ: Радянська школа, 1973 .&nbsp;— 179 с.&nbsp;— Дод. 1 л. карт.&nbsp;— Бібліогр. : с. 171—179 .
* Топонімічний словник-довідник Української РСР / Микола Тимофійович Янко ; Ред. А.&nbsp;А.&nbsp;Москалюк .&nbsp;— Київ: Радянська школа, 1973 .&nbsp;— 179 с.&nbsp;— Дод. 1 л. карт.&nbsp;— Бібліогр. : с. 171—179 .
* Топонімічний словник України: Словник-довідник / Янко М. Т.&nbsp;— К. : Знання, 1998.&nbsp;— 432 с.<ref>http://www.twirpx.com/file/103462/</ref>
* Топонімічний словник України: Словник-довідник / Янко М. Т.&nbsp;— К. : Знання, 1998.&nbsp;— 432 с.<ref>http://www.twirpx.com/file/103462/</ref>
Рядок 218: Рядок 231:
===== Географія. Словники-перекладачі =====
===== Географія. Словники-перекладачі =====
* Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії / Бейдик О. О., Ліщишина О. М.&nbsp;— К. : РВЦ «Київський університет», 1997.&nbsp;— 119 с.
* Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії / Бейдик О. О., Ліщишина О. М.&nbsp;— К. : РВЦ «Київський університет», 1997.&nbsp;— 119 с.
* Російсько-український етимологічно-тлумачний словник фізико-географічних термінів / О. О. Кисельова, Ю. О. Кисельов ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка, Луганський відділ Українського географічного товариства. - Луганськ : Альма-матер, 2007. - 192 c.
* Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / Бейдик О. О.&nbsp;— К. : РВЦ «Київський університет», 1997.&nbsp;— 300 с.
* Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / Бейдик О. О.&nbsp;— К. : РВЦ «Київський університет», 1997.&nbsp;— 300 с.


Рядок 228: Рядок 242:


==== Екологія ====
==== Екологія ====
* [[Екологічна енциклопедія]]: у 3 т. / [[Всеукраїнська екологічна ліга]] ; редколегія: А.&nbsp;В.&nbsp;Толстоухов (головний редактор) та ін.&nbsp;— К. : [[ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації»]], 2006—2008.<ref>{{Cite web |url=http://www.health.gov.ua/www.nsf/0/8ba2c113ab311d57c2256db400410b72?OpenDocument |title=Архівована копія |accessdate=15 березень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160318160544/http://www.health.gov.ua/www.nsf/0/8ba2c113ab311d57c2256db400410b72?OpenDocument |archivedate=18 березень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/4869/09-Chervaniov.pdf?sequence=1</ref><ref>http://opb.org.ua/207/1/49-0080.pdf</ref><ref>http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichna-entsyklopediia</ref>
* [[Екологічна енциклопедія]]: у 3 т. / Всеукраїнська екологічна ліга ; редколегія: А.&nbsp;В.&nbsp;Толстоухов (головний редактор) та ін.&nbsp;— К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006—2008.<ref>{{Cite web |url=http://www.health.gov.ua/www.nsf/0/8ba2c113ab311d57c2256db400410b72?OpenDocument |title=Архівована копія |accessdate=15 березень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160318160544/http://www.health.gov.ua/www.nsf/0/8ba2c113ab311d57c2256db400410b72?OpenDocument |archivedate=18 березень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/4869/09-Chervaniov.pdf?sequence=1</ref><ref>http://opb.org.ua/207/1/49-0080.pdf</ref><ref>http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichna-entsyklopediia</ref>
: Т. 1. А-Е / 2006.&nbsp;— 430 с. : іл., карти.&nbsp;— ISBN 966-8670-27-2.&nbsp;— ISBN 978-966-8670-41-1
: Т. 1. А-Е / 2006.&nbsp;— 430 с. : іл., карти.&nbsp;— ISBN 966-8670-27-2.&nbsp;— ISBN 978-966-8670-41-1
: Т. 2. Є&nbsp;— Н / 2007.&nbsp;— 415 с. : ілюстр., карти.&nbsp;— ISBN 978-966-8670-42-8 (в опр.).&nbsp;— ISBN 978-966-8670-41-1
: Т. 2. Є&nbsp;— Н / 2007.&nbsp;— 415 с. : ілюстр., карти.&nbsp;— ISBN 978-966-8670-42-8 (в опр.).&nbsp;— ISBN 978-966-8670-41-1
: Т. 3. О-Я / 2008.&nbsp;— 472 с. : іл., карти.&nbsp;— ISBN 978-966-8670-54-1.&nbsp;— ISBN 978-966-8670-41-1
: Т. 3. О-Я / 2008.&nbsp;— 472 с. : іл., карти.&nbsp;— ISBN 978-966-8670-54-1.&nbsp;— ISBN 978-966-8670-41-1
* Еколого-економічний тлумачний словник-довідник / А. В. Толстоухов [та ін.] ; Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. - 256 с.: рис.
* Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М.&nbsp;М.&nbsp;Мусієнко, В.&nbsp;В.&nbsp;Серебряков, О.&nbsp;В.&nbsp;Брайон .&nbsp;— К. : Знання , 2002.&nbsp;— 550 с.<ref>http://www.twirpx.com/file/619448/</ref>
* Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М.&nbsp;М.&nbsp;Мусієнко, В.&nbsp;В.&nbsp;Серебряков, О.&nbsp;В.&nbsp;Брайон .&nbsp;— К. : Знання , 2002.&nbsp;— 550 с.<ref>http://www.twirpx.com/file/619448/</ref>
: Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М.&nbsp;М.&nbsp;Мусієнко, В.&nbsp;В.&nbsp;Серебряков ; рец. : С.&nbsp;А.&nbsp;Мороз.&nbsp;— К. : Знання, 2007.&nbsp;— 624 с.
: Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М.&nbsp;М.&nbsp;Мусієнко, В.&nbsp;В.&nbsp;Серебряков ; рец. : С.&nbsp;А.&nbsp;Мороз.&nbsp;— К. : Знання, 2007.&nbsp;— 624 с.
Рядок 237: Рядок 252:
* Екологічна безпека: термінологічний словник-довідник / Кушерець В. І., Хилько М. І.&nbsp;— К. : Знання України, 2006.&nbsp;— 144 с.
* Екологічна безпека: термінологічний словник-довідник / Кушерець В. І., Хилько М. І.&nbsp;— К. : Знання України, 2006.&nbsp;— 144 с.
* Екологія: короткий навчальний словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М.&nbsp;— Львів: Магнолія 2006, 2009.&nbsp;— 241 с.
* Екологія: короткий навчальний словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М.&nbsp;— Львів: Магнолія 2006, 2009.&nbsp;— 241 с.
* Українсько-російський екологічний тлумачний словник : близько 2 400 термінів і понять / пер. В. М. Копоруліна ; упоряд. А. М. Котляр. - Х. : Факт, 2005. - 336 с. - (Словник фахівця).
* Глосарій з моніторингу та охорони довкілля : 6000 слів і термінологічних словосполучень / С.&nbsp;Б.&nbsp;Проценко, В.&nbsp;А.&nbsp;Ковальчук.&nbsp;— Рівне: ВАТ «Рівенська друкарня», 2003.&nbsp;— 496 с.&nbsp;— ISBN 966-7358-42-9
* Глосарій з моніторингу та охорони довкілля : 6000 слів і термінологічних словосполучень / С.&nbsp;Б.&nbsp;Проценко, В.&nbsp;А.&nbsp;Ковальчук.&nbsp;— Рівне: ВАТ «Рівенська друкарня», 2003.&nbsp;— 496 с.&nbsp;— ISBN 966-7358-42-9
* Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Укладачі: Л.&nbsp;Л.&nbsp;Товажнянський, Г.&nbsp;І.&nbsp;Гринь, А.&nbsp;А.&nbsp;Лісняк та інші.&nbsp;— Харків: НТУ «ХПІ».&nbsp;— 2009.&nbsp;— 220 с.
* Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Укладачі: Л.&nbsp;Л.&nbsp;Товажнянський, Г.&nbsp;І.&nbsp;Гринь, А.&nbsp;А.&nbsp;Лісняк та інші.&nbsp;— Харків: НТУ «ХПІ».&nbsp;— 2009.&nbsp;— 220 с.
Рядок 245: Рядок 261:
* Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності: навч. посіб. / Г.&nbsp;Г.&nbsp;Філіпчук; за ред. Б.&nbsp;Г.&nbsp;Чижевського, І.&nbsp;Б.&nbsp;Жиляєва.&nbsp;— Чернівці: Зелена Буковина, 2003.&nbsp;— 752 с.
* Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності: навч. посіб. / Г.&nbsp;Г.&nbsp;Філіпчук; за ред. Б.&nbsp;Г.&nbsp;Чижевського, І.&nbsp;Б.&nbsp;Жиляєва.&nbsp;— Чернівці: Зелена Буковина, 2003.&nbsp;— 752 с.
* Мала екологічна енциклопедія / Микола Олексійович Шалімов.&nbsp;— Одеса: Б.в., 2014. —179 с.
* Мала екологічна енциклопедія / Микола Олексійович Шалімов.&nbsp;— Одеса: Б.в., 2014. —179 с.
* [[Українська екологічна енциклопедія]]. 2-ге вид. / За ред Р. Дяківа.&nbsp;— К. : [[Міжнародна економічна фундація]], 2006.&nbsp;— 807 с.&nbsp;— ISBN 966-95785-1-5<ref>http://enciclopedia.io.ua/s487021/ukraenska_ekologichna_enciklopediya</ref>
* Українська екологічна енциклопедія. 2-ге вид. / За ред Р. Дяківа.&nbsp;— К. : [[Міжнародна економічна фундація]], 2006.&nbsp;— 807 с.&nbsp;— ISBN 966-95785-1-5<ref>http://enciclopedia.io.ua/s487021/ukraenska_ekologichna_enciklopediya</ref>
* Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві / Ю.&nbsp;С.&nbsp;Шемшученко, В.&nbsp;Л.&nbsp;Мунтян, М.&nbsp;І.&nbsp;Малишко та ін.&nbsp;— К. : Урожай, 1981.&nbsp;— 168 с.
* Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві / Ю.&nbsp;С.&nbsp;Шемшученко, В.&nbsp;Л.&nbsp;Мунтян, М.&nbsp;І.&nbsp;Малишко та ін.&nbsp;— К. : Урожай, 1981.&nbsp;— 168 с.
* Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник / Кушнір С.&nbsp;Л.&nbsp;Вінницький національний аграрний університет.&nbsp;— Вінниця, 2014.<ref>[http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7716 The Repository of VNAU]</ref>
* Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник / Кушнір С.&nbsp;Л.&nbsp;Вінницький національний аграрний університет.&nbsp;— Вінниця, 2014.<ref>[http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7716 The Repository of VNAU]</ref>
* Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту : понад 1000 термінів / Ю. В. Бездробний [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики, Ін-т теорет. фізики ім. М. Боголюбова. - К. : [б.в.], 2007. - 320 c. - Бібліогр.: с. 316-318.
* Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології, радіобіології / В.&nbsp;І.&nbsp;Глазко, Ю.&nbsp;О.&nbsp;Іванов, Т.&nbsp;Т.&nbsp;Глазко, А.&nbsp;М.&nbsp;Архіпов.&nbsp;— К. : Чорнобильінтерінформ, 2001.&nbsp;— 395 с.
* Гідролого-екологічний тлумачний словник / А.&nbsp;В.&nbsp;Яцик [та ін.] ; ред. А.&nbsp;В.&nbsp;Яцик.&nbsp;— К. : Урожай, 1995.&nbsp;— 157 с.
* Гідролого-екологічний тлумачний словник / А.&nbsp;В.&nbsp;Яцик [та ін.] ; ред. А.&nbsp;В.&nbsp;Яцик.&nbsp;— К. : Урожай, 1995.&nbsp;— 157 с.
* Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російський словник-довідник / Некос А. Н.&nbsp;— Вид. 2-ге доп. та перероб.&nbsp;— Х. : ХНУ імені В.&nbsp;Н.&nbsp;Каразіна, 2007.&nbsp;— 379 с.<ref>http://www.twirpx.com/file/1326287/</ref>
* Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російський словник-довідник / Некос А. Н.&nbsp;— Вид. 2-ге доп. та перероб.&nbsp;— Х. : ХНУ імені В.&nbsp;Н.&nbsp;Каразіна, 2007.&nbsp;— 379 с.<ref>http://www.twirpx.com/file/1326287/</ref>
* Словник рекреаційних термінів / уклад. С.&nbsp;С.&nbsp;Бєляєва ; наук. ред. О.&nbsp;І.&nbsp;Бондар.&nbsp;— К. : Академія, 2011.&nbsp;— 184 с.
* Словник рекреаційних термінів / уклад. С.&nbsp;С.&nbsp;Бєляєва ; наук. ред. О.&nbsp;І.&nbsp;Бондар.&nbsp;— К. : Академія, 2011.&nbsp;— 184 с.
* Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології, радіобіології / В.&nbsp;І.&nbsp;Глазко, Ю.&nbsp;О.&nbsp;Іванов, Т.&nbsp;Т.&nbsp;Глазко, А.&nbsp;М.&nbsp;Архіпов.&nbsp;— К. : Чорнобильінтерінформ, 2001.&nbsp;— 395 с.
* [[Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку]] / А.&nbsp;В.&nbsp;Яцик, В.&nbsp;Я.&nbsp;Шевчук .&nbsp;— К. : Генеза, 2006.&nbsp;— 1000 с.&nbsp;— ISBN 966-504-471-0
* [[Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку]] / А.&nbsp;В.&nbsp;Яцик, В.&nbsp;Я.&nbsp;Шевчук .&nbsp;— К. : Генеза, 2006.&nbsp;— 1000 с.&nbsp;— ISBN 966-504-471-0
* Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл. Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.].&nbsp;— К. : Наук. світ, 2010.&nbsp;— 67 с. ([https://web.archive.org/web/20180622164730/https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/2369/1/Slovnyk_ecologichnyj.pdf PDF-файл])
* Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл. Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.].&nbsp;— К. : Наук. світ, 2010.&nbsp;— 67 с. ([https://web.archive.org/web/20180622164730/https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/2369/1/Slovnyk_ecologichnyj.pdf PDF-файл])
* Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: близько 15000 термінів / уклад. Т. Балабан.&nbsp;— Львів: Львівська політехніка, 2000.&nbsp;— 400 с.&nbsp;— (Термінографічна серія СловоСвіт ; №&nbsp;1).&nbsp;— ISBN 966-553-164-6. ([http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_SS1.htm Інформація про видання])
* Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: близько 15000 термінів / уклад. Т. Балабан.&nbsp;— Львів: Львівська політехніка, 2000.&nbsp;— 400 с.&nbsp;— (Термінографічна серія СловоСвіт ; №&nbsp;1).&nbsp;— ISBN 966-553-164-6. ([http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_SS1.htm Інформація про видання])
* Англо-український тлумачний словник термінів і термінологічних скорочень з екології та охорони довкілля / уклад. М. О. Клименко [та ін.] ; Рівненський держ. технічний ун-т. - Рівне : [б.в.], 2001. - 338 с.
* Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології : основні терміни: Близько 3 500 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік ; Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення "Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності". - Х. : [б.в.], 2000. - 736 с.


===== Червона книга =====
===== Червона книга =====
Рядок 328: Рядок 347:
: [[Українська енциклопедія лісівництва]]. У 2-х т. Т. 2. М&nbsp;— Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С.&nbsp;А.&nbsp;Генсірука .&nbsp;— Львів: НВФ «Українські технології», 2007.&nbsp;— 422 с.&nbsp;— ISBN 978-966-345-132-9
: [[Українська енциклопедія лісівництва]]. У 2-х т. Т. 2. М&nbsp;— Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С.&nbsp;А.&nbsp;Генсірука .&nbsp;— Львів: НВФ «Українські технології», 2007.&nbsp;— 422 с.&nbsp;— ISBN 978-966-345-132-9
* Митна енциклопедія: у 2 т. / редкол. : І.&nbsp;Г.&nbsp;Бережнюк (відп. ред. та ін.; Держ. НДІ мит. справи.&nbsp;— Хмельницький: Мельник А. А., 2013.&nbsp;— 536 с.&nbsp;— (Митна справа в Україні. Т. 23). ([https://web.archive.org/web/20160420172331/http://dndims.com/upload/files/the_customs_encyclopedia_t1.pdf PDF 1-го тому]; [https://apitu.files.wordpress.com/2016/01/the_customs_encyclopedia_t2.pdf PDF 2-го тому])<ref>{{Cite web |url=http://dis.co.ua/showBook.php?id=300 |title=Архівована копія |accessdate=12 квітень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160923205441/http://dis.co.ua/showBook.php?id=300 |archivedate=23 вересень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://dis.co.ua/showBook.php?id=301 |title=Архівована копія |accessdate=12 квітень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160923205444/http://dis.co.ua/showBook.php?id=301 |archivedate=23 вересень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://dndims.com/scientific_publications/publications_of_institute/ |title=Архівована копія |accessdate=12 квітень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160327213501/http://dndims.com/scientific_publications/publications_of_institute/ |archivedate=27 березень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://dndims.com/news/data/entry/352/ |title=Архівована копія |accessdate=12 квітень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160420184358/http://dndims.com/news/data/entry/352/ |archivedate=20 квітень 2016 |deadurl=yes }}</ref>
* Митна енциклопедія: у 2 т. / редкол. : І.&nbsp;Г.&nbsp;Бережнюк (відп. ред. та ін.; Держ. НДІ мит. справи.&nbsp;— Хмельницький: Мельник А. А., 2013.&nbsp;— 536 с.&nbsp;— (Митна справа в Україні. Т. 23). ([https://web.archive.org/web/20160420172331/http://dndims.com/upload/files/the_customs_encyclopedia_t1.pdf PDF 1-го тому]; [https://apitu.files.wordpress.com/2016/01/the_customs_encyclopedia_t2.pdf PDF 2-го тому])<ref>{{Cite web |url=http://dis.co.ua/showBook.php?id=300 |title=Архівована копія |accessdate=12 квітень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160923205441/http://dis.co.ua/showBook.php?id=300 |archivedate=23 вересень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://dis.co.ua/showBook.php?id=301 |title=Архівована копія |accessdate=12 квітень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160923205444/http://dis.co.ua/showBook.php?id=301 |archivedate=23 вересень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://dndims.com/scientific_publications/publications_of_institute/ |title=Архівована копія |accessdate=12 квітень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160327213501/http://dndims.com/scientific_publications/publications_of_institute/ |archivedate=27 березень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://dndims.com/news/data/entry/352/ |title=Архівована копія |accessdate=12 квітень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160420184358/http://dndims.com/news/data/entry/352/ |archivedate=20 квітень 2016 |deadurl=yes }}</ref>
* Короткий тлумачний словник митника / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Кафедра українознавства ; уклад. І. Х. Баширов [та ін.]. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. - 245 с.
* Енциклопедія корпоративних фінансів / Ред. В.&nbsp;В.&nbsp;Фещенко.&nbsp;— К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2010.&nbsp;— 660 с.&nbsp;— ISBN 978-966-96819-5-9<ref>{{Cite web |url=http://www.ufin.com.ua/books/ekf.htm |title=Коротка анотація і зміст |accessdate=26 листопад 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170301170345/http://www.ufin.com.ua/books/ekf.htm |archivedate=1 березень 2017 |deadurl=yes }}</ref>
* Енциклопедія корпоративних фінансів / Ред. В.&nbsp;В.&nbsp;Фещенко.&nbsp;— К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2010.&nbsp;— 660 с.&nbsp;— ISBN 978-966-96819-5-9<ref>{{Cite web |url=http://www.ufin.com.ua/books/ekf.htm |title=Коротка анотація і зміст |accessdate=26 листопад 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170301170345/http://www.ufin.com.ua/books/ekf.htm |archivedate=1 березень 2017 |deadurl=yes }}</ref>
* Пенсійне забезпечення: енциклопедичний довідник / Ред. В.&nbsp;В.&nbsp;Фещенко.&nbsp;— К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2009.&nbsp;— 464 с.&nbsp;— ISBN 978-966-96819-4-2<ref>{{Cite web |url=http://www.ufin.com.ua/books/pens-zabezp.htm |title=Коротка анотація і зміст |accessdate=26 листопад 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170301172303/http://www.ufin.com.ua/books/pens-zabezp.htm |archivedate=1 березень 2017 |deadurl=yes }}</ref>
* Пенсійне забезпечення: енциклопедичний довідник / Ред. В.&nbsp;В.&nbsp;Фещенко.&nbsp;— К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2009.&nbsp;— 464 с.&nbsp;— ISBN 978-966-96819-4-2<ref>{{Cite web |url=http://www.ufin.com.ua/books/pens-zabezp.htm |title=Коротка анотація і зміст |accessdate=26 листопад 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170301172303/http://www.ufin.com.ua/books/pens-zabezp.htm |archivedate=1 березень 2017 |deadurl=yes }}</ref>
Рядок 418: Рядок 438:
===== Економіка. Словники-перекладачі =====
===== Економіка. Словники-перекладачі =====
* Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків.&nbsp;— Київ: КМ Академія, 2004.&nbsp;— 429 с.&nbsp;— ISBN 966-518-293-5
* Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків.&nbsp;— Київ: КМ Академія, 2004.&nbsp;— 429 с.&nbsp;— ISBN 966-518-293-5
* Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / уклад. А. С. Д'яков [та ін.] ; ред. Т. Р. Кияк. - К. : Обереги, 2001. - 622 с.


==== Інформатика, кібернетика, робототехніка ====
==== Інформатика, кібернетика, робототехніка ====
Рядок 561: Рядок 582:
* Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В.&nbsp;А.&nbsp;Смолій, В.&nbsp;К.&nbsp;Федорченко, В.&nbsp;І.&nbsp;Цибух. Передмова В.&nbsp;М.&nbsp;Литвина.&nbsp;— К. : Видавничий Дім „Слово“, 2006.&nbsp;— 372 с.&nbsp;— ISBN 966-8407-55-5 ([http://leksika.com.ua/turizm/ онлайн-версія])
* Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В.&nbsp;А.&nbsp;Смолій, В.&nbsp;К.&nbsp;Федорченко, В.&nbsp;І.&nbsp;Цибух. Передмова В.&nbsp;М.&nbsp;Литвина.&nbsp;— К. : Видавничий Дім „Слово“, 2006.&nbsp;— 372 с.&nbsp;— ISBN 966-8407-55-5 ([http://leksika.com.ua/turizm/ онлайн-версія])
* Слов'янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Гирич Я.&nbsp;— К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015.&nbsp;— 88 с.
* Слов'янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Гирич Я.&nbsp;— К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015.&nbsp;— 88 с.
* Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної японської культури виховання : навч. посіб. / Т. П. Кучай ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 99 с. - ISBN 978-966-353-360-5


====== Українознавство ======
====== Українознавство ======
Рядок 677: Рядок 699:
* Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія. 4000 джерел бібліографії. 300 фотодокументів. 1000 термінів / Р.&nbsp;Т.&nbsp;Шмагало.&nbsp;— Львів : [[Львівська національна академія мистецтв|ЛНАМ]], 2013.&nbsp;— 520 с. : іл.&nbsp;— ISBN 978-966-8734-23-6<ref>http://www.lnam.edu.ua/pdf_upload/visnuk/26/33.pdf?PHPSESSID=e4b394cba006ab2ce3207197c21a24f5{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.itm.lnam.edu.ua/2014/03/encyclopedia-of-artistic-culture.html |title=Архівована копія |accessdate=15 серпень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161010171645/http://www.itm.lnam.edu.ua/2014/03/encyclopedia-of-artistic-culture.html |archivedate=10 жовтень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=757:encyklopedija-hudozhnoji-kultury&catid=1:latest-news&Itemid=1</ref>
* Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія. 4000 джерел бібліографії. 300 фотодокументів. 1000 термінів / Р.&nbsp;Т.&nbsp;Шмагало.&nbsp;— Львів : [[Львівська національна академія мистецтв|ЛНАМ]], 2013.&nbsp;— 520 с. : іл.&nbsp;— ISBN 978-966-8734-23-6<ref>http://www.lnam.edu.ua/pdf_upload/visnuk/26/33.pdf?PHPSESSID=e4b394cba006ab2ce3207197c21a24f5{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.itm.lnam.edu.ua/2014/03/encyclopedia-of-artistic-culture.html |title=Архівована копія |accessdate=15 серпень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161010171645/http://www.itm.lnam.edu.ua/2014/03/encyclopedia-of-artistic-culture.html |archivedate=10 жовтень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=757:encyklopedija-hudozhnoji-kultury&catid=1:latest-news&Itemid=1</ref>
* Англо-український термінологічний словник з мистецтвознавства : [понад 2 000 термінів та виразів] / Оксана Ярославівна Присяжнюк, Наталія Олександрівна Коваль ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 157 с.
* Англо-український термінологічний словник з мистецтвознавства : [понад 2 000 термінів та виразів] / Оксана Ярославівна Присяжнюк, Наталія Олександрівна Коваль ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 157 с.
* Мистецтвознавство : короткий тлумачний словник / С. А. Ничкало. - К. : Либідь, 1999. - 207 с.
* Словник мистецьких термінів / Галина Сотська, Тетяна Шмельова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка.&nbsp;— Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014.&nbsp;— 50 с. ; 21&nbsp;см.&nbsp;— 300 пр.&nbsp;— ISBN 978-966-485-173-9
* Словник мистецьких термінів / Галина Сотська, Тетяна Шмельова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка.&nbsp;— Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014.&nbsp;— 50 с. ; 21&nbsp;см.&nbsp;— 300 пр.&nbsp;— ISBN 978-966-485-173-9
* Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850—1950) / Ростислав Шмагало; В. о. [[Львівська національна академія мистецтв|ЛНАМ]].&nbsp;— Львів: Українські технології, 2002. —144 с. : 176 іл.&nbsp;— ISBN 966-666-036-9<ref>http://artvertep.com/shop/books/null/497/%3BSlovnik+mitciv-pedagogiv>+Ukraini+ta+z%26nbsp%3BUkraini+u%26nbsp%3Bsviti%3B.html</ref>
* Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850—1950) / Ростислав Шмагало; В. о. [[Львівська національна академія мистецтв|ЛНАМ]].&nbsp;— Львів: Українські технології, 2002. —144 с. : 176 іл.&nbsp;— ISBN 966-666-036-9<ref>http://artvertep.com/shop/books/null/497/%3BSlovnik+mitciv-pedagogiv>+Ukraini+ta+z%26nbsp%3BUkraini+u%26nbsp%3Bsviti%3B.html</ref>
Рядок 1023: Рядок 1046:
* Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології / Н.&nbsp;В.&nbsp;Стрішенець.&nbsp;— К. : НБУВ, 2004.&nbsp;— 329 с.
* Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології / Н.&nbsp;В.&nbsp;Стрішенець.&nbsp;— К. : НБУВ, 2004.&nbsp;— 329 с.
* Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп‘ютерної термінології / В.&nbsp;Е.&nbsp;Шевченко.&nbsp;— К. : Либідь, 2006.&nbsp;— 320 с.&nbsp;— ISBN 966-06-0439-4.
* Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп‘ютерної термінології / В.&nbsp;Е.&nbsp;Шевченко.&nbsp;— К. : Либідь, 2006.&nbsp;— 320 с.&nbsp;— ISBN 966-06-0439-4.
* Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Таланчук [та ін.] ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна", Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові, ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості". - К. : Університет "Україна" : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові ; Л. : ДП УкрНДНЦ2006. - 664 с.
* Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. –1941&nbsp;р.): матеріали до бібліографічного словника / авт.-уклад. Л.&nbsp;В.&nbsp;Гарбар ; редкол.: Г.&nbsp;В.&nbsp;Боряк, Л.&nbsp;А.&nbsp;Дубровіна (голова), В.&nbsp;І.&nbsp;Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.&nbsp;І.&nbsp;Вернадського, Ін-т рукопису.&nbsp;— Київ, 2017.&nbsp;— 616 с.
* Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. –1941&nbsp;р.): матеріали до бібліографічного словника / авт.-уклад. Л.&nbsp;В.&nbsp;Гарбар ; редкол.: Г.&nbsp;В.&nbsp;Боряк, Л.&nbsp;А.&nbsp;Дубровіна (голова), В.&nbsp;І.&nbsp;Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.&nbsp;І.&nbsp;Вернадського, Ін-т рукопису.&nbsp;— Київ, 2017.&nbsp;— 616 с.


Рядок 1030: Рядок 1054:
* Довідник з елементарної математики. Геометрія, тригонометрія, векторна алгебра / П.&nbsp;Ф.&nbsp;Фільчаков.&nbsp;— К. : Наукова думка, 1967.<ref>http://knigi.tor2.org/?b=4732368</ref>
* Довідник з елементарної математики. Геометрія, тригонометрія, векторна алгебра / П.&nbsp;Ф.&nbsp;Фільчаков.&nbsp;— К. : Наукова думка, 1967.<ref>http://knigi.tor2.org/?b=4732368</ref>
* Довідник з елементарної математики, механіки та фізики / Галушка І. М. та ін. Ред. : Максимова С. Г.&nbsp;— K. : Наукова думка, 1996.&nbsp;— 192 c.&nbsp;— ISBN 966-00-0014-6<ref>http://www.twirpx.com/file/1266083/</ref>
* Довідник з елементарної математики, механіки та фізики / Галушка І. М. та ін. Ред. : Максимова С. Г.&nbsp;— K. : Наукова думка, 1996.&nbsp;— 192 c.&nbsp;— ISBN 966-00-0014-6<ref>http://www.twirpx.com/file/1266083/</ref>
* Тлумачний словник з основ математики та інформатики / Б. І. Бойко [та ін] ; ред. О. К. Закусило. - К. : Науковий світ, 2000. - 316 с.
* Короткий тлумачний математичний словник / Бугай А. С.&nbsp;— К. : Радянська школа, 1964.&nbsp;— 428 с.<ref>http://book-i-nist.com/view.php?book_id=3516{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
* Короткий тлумачний математичний словник / Бугай А. С.&nbsp;— К. : Радянська школа, 1964.&nbsp;— 428 с.<ref>http://book-i-nist.com/view.php?book_id=3516{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
* Математика. Тлумачний словник-довідник / Тадеєв В. О.&nbsp;— Тернопіль: «Навчальна книга&nbsp;— Богдан», 1999.&nbsp;— 160 с.&nbsp;— ISBN 966-7437-51-5<ref>{{Cite web |url=https://bohdan-books.com/catalog/book/104090/ |title=Архівована копія |accessdate=23 червень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161013011517/https://bohdan-books.com/catalog/book/104090/ |archivedate=13 жовтень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>http://matematuka.inf.ua/rizne/tadeev_tlum_sl/tadeev_tlum_sl.html</ref> ([https://bohdan-books.com/upload/iblock/ac4/ac4d966f5de7b7e83264bf2fc9984856.pdf PDF])
* Математика. Тлумачний словник-довідник / Тадеєв В. О.&nbsp;— Тернопіль: «Навчальна книга&nbsp;— Богдан», 1999.&nbsp;— 160 с.&nbsp;— ISBN 966-7437-51-5<ref>{{Cite web |url=https://bohdan-books.com/catalog/book/104090/ |title=Архівована копія |accessdate=23 червень 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161013011517/https://bohdan-books.com/catalog/book/104090/ |archivedate=13 жовтень 2016 |deadurl=yes }}</ref><ref>http://matematuka.inf.ua/rizne/tadeev_tlum_sl/tadeev_tlum_sl.html</ref> ([https://bohdan-books.com/upload/iblock/ac4/ac4d966f5de7b7e83264bf2fc9984856.pdf PDF])
Рядок 1060: Рядок 1085:
* Здоров'я матері і дитини: енциклопедія / За ред. О.&nbsp;М.&nbsp;Лук'янової. − К. : Українська енциклопедія, 1992. − 702 с. : іл.
* Здоров'я матері і дитини: енциклопедія / За ред. О.&nbsp;М.&nbsp;Лук'янової. − К. : Українська енциклопедія, 1992. − 702 с. : іл.
* Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: укр.-латин.-рос.-англ. / Нац. фармацевт. ун-т; Уклад. Іван Матвійович Перцев, Євгенія Іванівна Світлична, Олена Анатоліївна Рубан; За ред. В.&nbsp;П.&nbsp;Черних; Передм. Іван Матвійович Перцев.&nbsp;— Вінниця: Нова книга, 2014.&nbsp;— 820 с.
* Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: укр.-латин.-рос.-англ. / Нац. фармацевт. ун-т; Уклад. Іван Матвійович Перцев, Євгенія Іванівна Світлична, Олена Анатоліївна Рубан; За ред. В.&nbsp;П.&nbsp;Черних; Передм. Іван Матвійович Перцев.&nbsp;— Вінниця: Нова книга, 2014.&nbsp;— 820 с.
* Енциклопедичний тлумачний словник з фармації: українсько-латинсько-російсько-англійський / [уклад.: А. А. Котвіцька та ін.] ; за ред. проф. А. А. Котвіцької ; Нац. фармацевт. ун-т. - Вид 2-ге, перепрац. та допов. - Харків : Золоті сторінки : НФАУ, 2019. - 761, [1] с. - ISBN 978-966-615-562-0
* Медична енциклопедія / П.&nbsp;І.&nbsp;Червяк ; Нац. акад. мед. наук України.&nbsp;— Вид. 3-є, допов.&nbsp;— К. : Просвіта, 2012.&nbsp;— 1503 с. ([https://web.archive.org/web/20171201033418/http://vue.gov.ua/2016/10/26/1094/ читати он-лайн])
* Медична енциклопедія / П.&nbsp;І.&nbsp;Червяк ; Нац. акад. мед. наук України.&nbsp;— Вид. 3-є, допов.&nbsp;— К. : Просвіта, 2012.&nbsp;— 1503 с. ([https://web.archive.org/web/20171201033418/http://vue.gov.ua/2016/10/26/1094/ читати он-лайн])
* [[Сімейна медицина : енциклопедія]]: У 5 т. / ред. Є.&nbsp;Х.&nbsp;Заремба.&nbsp;— К. : Здоров'я, 2005.
* Сімейна медицина : енциклопедія: У 5 т. / ред. Є.&nbsp;Х.&nbsp;Заремба.&nbsp;— К. : Здоров'я, 2005.
: Т. 1, кн. 1 : Внутрішні хвороби: У 2 кн. ; Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи (кн. 1) / Є.&nbsp;Х.&nbsp;Заремба та ін. ; .&nbsp;— [Б. м.]: [б.в.], 2005.&nbsp;— 768 с.&nbsp;— Бібліогр. : с. 765—767.&nbsp;— ISBN 5-311-01400-8
: Т. 1, кн. 1 : Внутрішні хвороби: У 2 кн. ; Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи (кн. 1) / Є.&nbsp;Х.&nbsp;Заремба та ін. ; .&nbsp;— [Б. м.]: [б.в.], 2005.&nbsp;— 768 с.&nbsp;— Бібліогр. : с. 765—767.&nbsp;— ISBN 5-311-01400-8
: Т. 1, кн. 2 : Внутрішні хвороби: у 2 кн., Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і сечових шляхів. Хвороби органів кровотворення. Експертиза працездатності при патології внутрішніх органів (кн. 2) / Є.&nbsp;Х.&nbsp;Заремба та ін. ; ред. В.&nbsp;Г.&nbsp;Передерій, Є.&nbsp;Х.&nbsp;Заремба.&nbsp;— [Б. м.]: [б.в.], 2006.&nbsp;— 568 с.&nbsp;— Бібліогр. : с. 561—567.&nbsp;— ISBN 978-966-463-003-7 (т. 1, кн. 2).&nbsp;— ISBN 5-311-01400-8
: Т. 1, кн. 2 : Внутрішні хвороби: у 2 кн., Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і сечових шляхів. Хвороби органів кровотворення. Експертиза працездатності при патології внутрішніх органів (кн. 2) / Є.&nbsp;Х.&nbsp;Заремба та ін. ; ред. В.&nbsp;Г.&nbsp;Передерій, Є.&nbsp;Х.&nbsp;Заремба.&nbsp;— [Б. м.]: [б.в.], 2006.&nbsp;— 568 с.&nbsp;— Бібліогр. : с. 561—567.&nbsp;— ISBN 978-966-463-003-7 (т. 1, кн. 2).&nbsp;— ISBN 5-311-01400-8
Рядок 1104: Рядок 1130:
* Cловник-довідник психіатричних термінів: навчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Г.&nbsp;М.&nbsp;Кожина, Г.&nbsp;О.&nbsp;Самардакова, В.&nbsp;І.&nbsp;Коростій та ін.&nbsp;— Х. : ХНМУ, 2012.&nbsp;— 162 с.<ref>[http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2706 Коротко про видання]</ref>
* Cловник-довідник психіатричних термінів: навчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Г.&nbsp;М.&nbsp;Кожина, Г.&nbsp;О.&nbsp;Самардакова, В.&nbsp;І.&nbsp;Коростій та ін.&nbsp;— Х. : ХНМУ, 2012.&nbsp;— 162 с.<ref>[http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2706 Коротко про видання]</ref>
* Судова психіатрія: термінологічний словник-довідник / Укл. Бачеріков А. М., Білецький Є. М., Хоміцька З. М.&nbsp;— Х. : ФОП Вапнярчук Н. М., 2007.&nbsp;— 213, [2] с.&nbsp;— 1 000 пр.&nbsp;— ISBN 966-8184-71-8
* Судова психіатрія: термінологічний словник-довідник / Укл. Бачеріков А. М., Білецький Є. М., Хоміцька З. М.&nbsp;— Х. : ФОП Вапнярчук Н. М., 2007.&nbsp;— 213, [2] с.&nbsp;— 1 000 пр.&nbsp;— ISBN 966-8184-71-8
* Тератологічний тлумачний словник / [В. С. Пикалюк та ін. ; уклад. В. С. Пикалюк] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Буковин. держ. мед. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2019. - 575 с. - Назва обкл. : Тлумачний тератологічний словник. - ISBN 978-966-940-248-6
* Словник медичних термінів для зубних техніків / Гороховська О.М., На-зар С.Л., Жуковська Л.О., Заяць Т.І., Нечипор Н.О., Микулець С.С., Ку-шинська Г.Б. – Львів: Новий Світ – 2000, 2018. – 158 с. – ISBN 978-966-418-289-5
* Словник медичних термінів для зубних техніків / Гороховська О.М., На-зар С.Л., Жуковська Л.О., Заяць Т.І., Нечипор Н.О., Микулець С.С., Ку-шинська Г.Б. – Львів: Новий Світ – 2000, 2018. – 158 с. – ISBN 978-966-418-289-5
* Медицина в Україні: біобібліогр. словник. Додатк. вип. XVIII&nbsp;— перша половина XIX&nbsp;ст. / М-во охорони здоров'я України, Держ. наук. мед. б-ка.&nbsp;— К. : Телеоптик, 2002.&nbsp;— 136 с.
* Медицина в Україні: біобібліогр. словник. Додатк. вип. XVIII&nbsp;— перша половина XIX&nbsp;ст. / М-во охорони здоров'я України, Держ. наук. мед. б-ка.&nbsp;— К. : Телеоптик, 2002.&nbsp;— 136 с.
Рядок 1276: Рядок 1303:
* Основи теорії міжнародних відносин. Словник / М.&nbsp;П.&nbsp;Гетьманчук, Л.&nbsp;О.&nbsp;Дорош, М.&nbsp;В.&nbsp;Здоровега, О.&nbsp;Я.&nbsp;Івасечко, У.&nbsp;В.&nbsp;Ільницька, О.&nbsp;В.&nbsp;Кукарцев, З.&nbsp;Й.&nbsp;Куньч, Ю.&nbsp;Р.&nbsp;Лемко, Г.&nbsp;І.&nbsp;Луцишин, Ю.&nbsp;Я.&nbsp;Тишкун, Я.&nbsp;Б.&nbsp;Турчин.&nbsp;— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.&nbsp;— 340 с.&nbsp;— ISBN 978-617-607-830-2<ref>[http://vlp.com.ua/node/14946 Коротко про видання]</ref>
* Основи теорії міжнародних відносин. Словник / М.&nbsp;П.&nbsp;Гетьманчук, Л.&nbsp;О.&nbsp;Дорош, М.&nbsp;В.&nbsp;Здоровега, О.&nbsp;Я.&nbsp;Івасечко, У.&nbsp;В.&nbsp;Ільницька, О.&nbsp;В.&nbsp;Кукарцев, З.&nbsp;Й.&nbsp;Куньч, Ю.&nbsp;Р.&nbsp;Лемко, Г.&nbsp;І.&nbsp;Луцишин, Ю.&nbsp;Я.&nbsp;Тишкун, Я.&nbsp;Б.&nbsp;Турчин.&nbsp;— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.&nbsp;— 340 с.&nbsp;— ISBN 978-617-607-830-2<ref>[http://vlp.com.ua/node/14946 Коротко про видання]</ref>
* Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / М.&nbsp;П.&nbsp;Гетьманчук, О.&nbsp;С.&nbsp;Івахів, О.&nbsp;В.&nbsp;Кукарцев та ін. ; [за ред. М.&nbsp;П.&nbsp;Гетьманчука].&nbsp;— Л. : Тріада плюс, 2011.&nbsp;— 318 с.&nbsp;— Бібліогр. : с. 282—290 (124 назви).&nbsp;— ISBN 978-966-486-101-1
* Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / М.&nbsp;П.&nbsp;Гетьманчук, О.&nbsp;С.&nbsp;Івахів, О.&nbsp;В.&nbsp;Кукарцев та ін. ; [за ред. М.&nbsp;П.&nbsp;Гетьманчука].&nbsp;— Л. : Тріада плюс, 2011.&nbsp;— 318 с.&nbsp;— Бібліогр. : с. 282—290 (124 назви).&nbsp;— ISBN 978-966-486-101-1
* Багатомовний тлумачний та перекладний словник дипломатичних термінів / [Камінська О. І., Куделько З. Б., Логвінов І. І. ; за ред. Кияка Т. Р.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 171 с. - ISBN 978-966-399-601-1
* Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.&nbsp;Д.&nbsp;Гапотій, Я.&nbsp;В.&nbsp;Попенко.&nbsp;— Мелітополь (Запоріз. обл.): МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014.&nbsp;— 278 с. : іл., портр.&nbsp;— 300 пр.&nbsp;— ISBN 978-617-7055-47-0
* Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.&nbsp;Д.&nbsp;Гапотій, Я.&nbsp;В.&nbsp;Попенко.&nbsp;— Мелітополь (Запоріз. обл.): МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014.&nbsp;— 278 с. : іл., портр.&nbsp;— 300 пр.&nbsp;— ISBN 978-617-7055-47-0
* Етнократологічний словник / За ред. Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Щокіна Г. В.&nbsp;— К. : МАУП, 2007.&nbsp;— 576 с.
* Етнократологічний словник / За ред. Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Щокіна Г. В.&nbsp;— К. : МАУП, 2007.&nbsp;— 576 с.
Рядок 1288: Рядок 1316:
* Психологія: терміни, поняття, визначення: слов.-довід. / Г.&nbsp;В.&nbsp;Ложкін, І.&nbsp;Я.&nbsp;Коцан, В.&nbsp;А.&nbsp;Бараннік, В.&nbsp;В.&nbsp;Подляшаник ; за заг. ред. Г.&nbsp;В.&nbsp;Ложкіна.&nbsp;— Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.&nbsp;— 188 с.
* Психологія: терміни, поняття, визначення: слов.-довід. / Г.&nbsp;В.&nbsp;Ложкін, І.&nbsp;Я.&nbsp;Коцан, В.&nbsp;А.&nbsp;Бараннік, В.&nbsp;В.&nbsp;Подляшаник ; за заг. ред. Г.&nbsp;В.&nbsp;Ложкіна.&nbsp;— Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.&nbsp;— 188 с.
* Психологічний словник-довідник: навчальний посібник / [[Приходько Юлія Олексіївна|Приходько Ю. О.]], Юрченко В. І.&nbsp;— К. : Каравела, 2014.&nbsp;— ISBN 978-966-222-924-0<ref>[http://elibrary.kubg.edu.ua/5763/6/V_Yurchenko_U_Prykhodko_Car_PI_NPU_2014.pdf Файл для завантаження]</ref>
* Психологічний словник-довідник: навчальний посібник / [[Приходько Юлія Олексіївна|Приходько Ю. О.]], Юрченко В. І.&nbsp;— К. : Каравела, 2014.&nbsp;— ISBN 978-966-222-924-0<ref>[http://elibrary.kubg.edu.ua/5763/6/V_Yurchenko_U_Prykhodko_Car_PI_NPU_2014.pdf Файл для завантаження]</ref>
* Психологічний тлумачний словник : близько 2500 термінів / В. Б. Шапар. - Х. : Прапор, 2004. - 640 с.
* Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів: близько 3000 слів / В.&nbsp;Б.&nbsp;Шапар, В.&nbsp;О.&nbsp;Олефир, А.&nbsp;С.&nbsp;Куфлієвський, Б.&nbsp;І.&nbsp;Фурманець, В.&nbsp;В.&nbsp;Рютін; Під ред. В.&nbsp;Б.&nbsp;Шапар.&nbsp;— Харків: Прапор, 2009.– 672 с.&nbsp;— ISBN 966-16-4303-0
* Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів: близько 3000 слів / В.&nbsp;Б.&nbsp;Шапар, В.&nbsp;О.&nbsp;Олефир, А.&nbsp;С.&nbsp;Куфлієвський, Б.&nbsp;І.&nbsp;Фурманець, В.&nbsp;В.&nbsp;Рютін; Під ред. В.&nbsp;Б.&nbsp;Шапар.&nbsp;— Харків: Прапор, 2009.– 672 с.&nbsp;— ISBN 966-16-4303-0
* Словник-довідник психолога-консультанта / уклад. : Н.&nbsp;В.&nbsp;Гаркавенко, Я.&nbsp;В.&nbsp;Чаплак, С.&nbsp;К.&nbsp;Шандрук, І.&nbsp;І.&nbsp;Солійчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Галиц. ін-т ім. В.Чорновола.&nbsp;— Чернівці: Рута, 2010.&nbsp;— 200 c.<ref>{{Cite web |url=http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/816 |title=Файл для завантаження |accessdate=1 квітень 2017 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170419091110/http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/816 |archivedate=19 квітень 2017 |deadurl=yes }}</ref>
* Словник-довідник психолога-консультанта / уклад. : Н.&nbsp;В.&nbsp;Гаркавенко, Я.&nbsp;В.&nbsp;Чаплак, С.&nbsp;К.&nbsp;Шандрук, І.&nbsp;І.&nbsp;Солійчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Галиц. ін-т ім. В.Чорновола.&nbsp;— Чернівці: Рута, 2010.&nbsp;— 200 c.<ref>{{Cite web |url=http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/816 |title=Файл для завантаження |accessdate=1 квітень 2017 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170419091110/http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/816 |archivedate=19 квітень 2017 |deadurl=yes }}</ref>
Рядок 1300: Рядок 1329:
* Енциклопедичний словник з арт-терапії / О.Л. Вознесенська, О.О. Деркач, О.М. Скнар та ін.; [за заг. ред. О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – К.: Золоті ворота, 2017. – 312 с.
* Енциклопедичний словник з арт-терапії / О.Л. Вознесенська, О.О. Деркач, О.М. Скнар та ін.; [за заг. ред. О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – К.: Золоті ворота, 2017. – 312 с.
* Англо-українсько-російський тлумачний словник психології. Приблизно 5 000 термінів / [[Висоцька Ольвія Леонідівна|Висоцька О.]]&nbsp;— Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.&nbsp;— 446 с.
* Англо-українсько-російський тлумачний словник психології. Приблизно 5 000 термінів / [[Висоцька Ольвія Леонідівна|Висоцька О.]]&nbsp;— Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.&nbsp;— 446 с.
* Тлумачний словник-мінімум з психології. Англо-українсько-російський = Psychological explanatory thesaurus. English-Ukrainian-Russian : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. Б. Тарнопольський та ін.] ; за заг. і наук. ред. д-ра пед. наук, проф. О. Б. Тарнопольського ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 257 с. - ISBN 978-966-434-309-8
* Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів / В. Й. Бродовська [та ін.] ; Південнослов'янський ін-т Київського славістичного ун-ту. - К. : Професіонал, 2007. - 512 с.


==== Релігієзнавство ====
==== Релігієзнавство ====
Рядок 1414: Рядок 1445:
* Довідник майбутнього адвоката / Т.&nbsp;В.&nbsp;Варфоломеєва, Н.&nbsp;М.&nbsp;Мироненко, З.&nbsp;В.&nbsp;Ромовська.&nbsp;— К. : Прецедент, 2010.&nbsp;— 1151 c.
* Довідник майбутнього адвоката / Т.&nbsp;В.&nbsp;Варфоломеєва, Н.&nbsp;М.&nbsp;Мироненко, З.&nbsp;В.&nbsp;Ромовська.&nbsp;— К. : Прецедент, 2010.&nbsp;— 1151 c.
* Юридичний словник-довідник / НАН України, Ін-т держави і права ; ред. Ю.&nbsp;С.&nbsp;Шемшученко.&nbsp;— Киiв: Феміна, 1996.&nbsp;— 696 с.&nbsp;— ISBN 5-7707-8834-8 ([http://subject.com.ua/pravo/dict/index.html он-лайн])
* Юридичний словник-довідник / НАН України, Ін-т держави і права ; ред. Ю.&nbsp;С.&nbsp;Шемшученко.&nbsp;— Киiв: Феміна, 1996.&nbsp;— 696 с.&nbsp;— ISBN 5-7707-8834-8 ([http://subject.com.ua/pravo/dict/index.html он-лайн])
* Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренко [и др.] ; ред. В. Г. Гончаренко. - К. : Либідь, 2003. - 320 с.
* Багатомовний юридичний словник-довідник / І.&nbsp;О.&nbsp;Голубовська, В.&nbsp;М.&nbsp;Шовковий, О.&nbsp;М.&nbsp;Лефтерова та ін.&nbsp;— К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.&nbsp;— 543 с.&nbsp;— ISBN 978-966-439-497-7 ([http://www.pinax.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/СЛОВНИК.pdf PDF])
* Багатомовний юридичний словник-довідник / І.&nbsp;О.&nbsp;Голубовська, В.&nbsp;М.&nbsp;Шовковий, О.&nbsp;М.&nbsp;Лефтерова та ін.&nbsp;— К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.&nbsp;— 543 с.&nbsp;— ISBN 978-966-439-497-7 ([http://www.pinax.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/СЛОВНИК.pdf PDF])
* Юридична психологія: словник. Навчальний посібник / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кодлубовська Т. Б. та ін. За заг. ред. Казміренко Л. І., Моісеєва Є. М.&nbsp;— К. : КНТ, 2008.&nbsp;— 224 с.
* Юридична психологія: словник. Навчальний посібник / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кодлубовська Т. Б. та ін. За заг. ред. Казміренко Л. І., Моісеєва Є. М.&nbsp;— К. : КНТ, 2008.&nbsp;— 224 с.
Рядок 1464: Рядок 1496:
* Глосарій термінів та визначень з інтелектуальної власності: (навч. термінол. посіб.) / В.&nbsp;В.&nbsp;Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля.&nbsp;— [2-ге вид. перероб. і допов.].&nbsp;— Луганськ: Ноулідж, 2013.&nbsp;— 319 с. : портр. ; 14&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 310—319 (121 назва).&nbsp;— 100 пр.&nbsp;— ISBN 978-617-579-810-2
* Глосарій термінів та визначень з інтелектуальної власності: (навч. термінол. посіб.) / В.&nbsp;В.&nbsp;Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля.&nbsp;— [2-ге вид. перероб. і допов.].&nbsp;— Луганськ: Ноулідж, 2013.&nbsp;— 319 с. : портр. ; 14&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 310—319 (121 назва).&nbsp;— 100 пр.&nbsp;— ISBN 978-617-579-810-2
* Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності: слов.-довід. термінів та визначень: (навч. термінол. посіб.) / В.&nbsp;В.&nbsp;Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля.&nbsp;— Луганськ: Ноулідж, 2013.&nbsp;— 263 с. : портр. ; 21&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 258—263 (121 назва).&nbsp;— 300 пр.&nbsp;— ISBN 978-617-579-811-9
* Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності: слов.-довід. термінів та визначень: (навч. термінол. посіб.) / В.&nbsp;В.&nbsp;Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля.&nbsp;— Луганськ: Ноулідж, 2013.&nbsp;— 263 с. : портр. ; 21&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 258—263 (121 назва).&nbsp;— 300 пр.&nbsp;— ISBN 978-617-579-811-9
* Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності: Основні терміни : понад 2000 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік ; Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу (НДПІАСУтрансгаз), Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення "Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності". - Х. : [б.в.], 1999. - 560 с.
* Словник термінів та визначень з інтелектуальної власності: навч. посіб. / В.&nbsp;В.&nbsp;Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля.&nbsp;— Луганськ: Ноулідж, 2013.&nbsp;— 172 с. ; 15&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 165—172 (104 назва).&nbsp;— 100 пр.&nbsp;— ISBN 978-617-579-665-8
* Словник термінів та визначень з інтелектуальної власності: навч. посіб. / В.&nbsp;В.&nbsp;Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля.&nbsp;— Луганськ: Ноулідж, 2013.&nbsp;— 172 с. ; 15&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 165—172 (104 назва).&nbsp;— 100 пр.&nbsp;— ISBN 978-617-579-665-8
* Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / І.&nbsp;Б.&nbsp;Жиляєв, Б.&nbsp;Г.&nbsp;Чижевський.&nbsp;— К. : Нора-Друк, 2011.&nbsp;— 111 с.
* Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / І.&nbsp;Б.&nbsp;Жиляєв, Б.&nbsp;Г.&nbsp;Чижевський.&nbsp;— К. : Нора-Друк, 2011.&nbsp;— 111 с.
Рядок 1480: Рядок 1513:
* Базовий термінологічний глосарій системи вищої медичної освіти / Москаленко В. Ф., Пономаренко В. М., Зіменковський А. Б.&nbsp;— Львів, 2005.&nbsp;— 176 с.
* Базовий термінологічний глосарій системи вищої медичної освіти / Москаленко В. Ф., Пономаренко В. М., Зіменковський А. Б.&nbsp;— Львів, 2005.&nbsp;— 176 с.
* Електронна освіта: термінологічний словник / [В.&nbsp;С.&nbsp;Бакіров, Л.&nbsp;М.&nbsp;Хижняк, І.&nbsp;О.&nbsp;Солдатенко та ін.] ; за ред. В.&nbsp;С.&nbsp;Бакірова ; Харківський нац. ун-т імені В.&nbsp;Н.&nbsp;Каразіна.&nbsp;— Х. : [ХНУ імені В.&nbsp;Н.&nbsp;Каразіна], 2016.&nbsp;— 164 с.
* Електронна освіта: термінологічний словник / [В.&nbsp;С.&nbsp;Бакіров, Л.&nbsp;М.&nbsp;Хижняк, І.&nbsp;О.&nbsp;Солдатенко та ін.] ; за ред. В.&nbsp;С.&nbsp;Бакірова ; Харківський нац. ун-т імені В.&nbsp;Н.&nbsp;Каразіна.&nbsp;— Х. : [ХНУ імені В.&nbsp;Н.&nbsp;Каразіна], 2016.&nbsp;— 164 с.
* Тлумачний словник термінів з освіти, наукознавства, стилістики та красномовства : (для студентів і аспірантів) / [уклад.: Намакштанська І. Є. та ін. ; за заг. ред. І. Є. Намакштанської, В. М. Левченка]. - Донецьк : Донбас, 2014. - 506 с. - ISBN 978-617-638-274-4


==== Шкільництво ====
==== Шкільництво ====
Рядок 1539: Рядок 1573:
* Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства: навч. посіб. / П.&nbsp;М.&nbsp;Скрипчук, І.&nbsp;О.&nbsp;Дудла, О.&nbsp;Ю.&nbsp;Судук [та ін.] ; за ред. П.&nbsp;М.&nbsp;Скрипчука ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування.&nbsp;— Рівне: [НУВГП], 2017.&nbsp;— 355 с. : рис., табл.
* Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства: навч. посіб. / П.&nbsp;М.&nbsp;Скрипчук, І.&nbsp;О.&nbsp;Дудла, О.&nbsp;Ю.&nbsp;Судук [та ін.] ; за ред. П.&nbsp;М.&nbsp;Скрипчука ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування.&nbsp;— Рівне: [НУВГП], 2017.&nbsp;— 355 с. : рис., табл.
* Словник економіста та підприємця / [А.&nbsp;М.&nbsp;Туренко, І.&nbsp;А.&nbsp;Дмитрієв, О.&nbsp;С.&nbsp;Іванілов, І.&nbsp;Ю.&nbsp;Шевченко].&nbsp;— Харків: ХНАДУ, 2018.&nbsp;— 340 с.&nbsp;— ISBN 966-303-710-3.
* Словник економіста та підприємця / [А.&nbsp;М.&nbsp;Туренко, І.&nbsp;А.&nbsp;Дмитрієв, О.&nbsp;С.&nbsp;Іванілов, І.&nbsp;Ю.&nbsp;Шевченко].&nbsp;— Харків: ХНАДУ, 2018.&nbsp;— 340 с.&nbsp;— ISBN 966-303-710-3.
* Тлумачний словник текстильного та швейного виробництв = Visual dictionary of textiles & apparel / [Е. Ельнашар та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 185 с. : іл. - ISBN 978-966-330-338-3
* Російсько-український лимарно-сідельний тлумачний словник : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. І. Зарецький, Н. М. Омельченко ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2004. - 164 с.: рис.


=== Регіони України ===
=== Регіони України ===
Рядок 1585: Рядок 1621:
* Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Бережнюк Н.&nbsp;А.&nbsp;Вінницький національний аграрний університет.&nbsp;— Вінниця, 2014.<ref>http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7855</ref>
* Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Бережнюк Н.&nbsp;А.&nbsp;Вінницький національний аграрний університет.&nbsp;— Вінниця, 2014.<ref>http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7855</ref>
* Аграрний тлумачний словник. Землеробство. Рослинництво. Сортознавство / Уклад. А.&nbsp;В.&nbsp;Андрющенко, К.&nbsp;М.&nbsp;Кривицький, В.&nbsp;А.&nbsp;Хаджиматов, Д.&nbsp;Б.&nbsp;Рахметов, С.&nbsp;О.&nbsp;Трибель.&nbsp;— Київ: ТОВ «Алефа», 2010.&nbsp;— 260 с.&nbsp;— ISBN 978-966-8034-09-1
* Аграрний тлумачний словник. Землеробство. Рослинництво. Сортознавство / Уклад. А.&nbsp;В.&nbsp;Андрющенко, К.&nbsp;М.&nbsp;Кривицький, В.&nbsp;А.&nbsp;Хаджиматов, Д.&nbsp;Б.&nbsp;Рахметов, С.&nbsp;О.&nbsp;Трибель.&nbsp;— Київ: ТОВ «Алефа», 2010.&nbsp;— 260 с.&nbsp;— ISBN 978-966-8034-09-1
* Землеробство. Тлумачний словник : навч. посіб. для підгот. фахівців зі спец. 201 "Агрономія" / [Єщенко В. О. та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. В. О. Єщенка. - Вінниця : Рогальська О. І., 2017. - 215 с. - ISBN 978-617-7556-02-1
* Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства : понад 1400 термінів / В. П. Гудзь [та ін.] ; за ред. В. П. Гудзя [та ін.]. - Київ : Аграрна наука, 2017. - 389 с. - 150 прим. - ISBN 978-966-540-479-8
* Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства : понад 1400 термінів / В. П. Гудзь [та ін.] ; за ред. В. П. Гудзя [та ін.]. - Київ : Аграрна наука, 2017. - 389 с. - 150 прим. - ISBN 978-966-540-479-8
* Тлумачний словник з агрозоології / М.&nbsp;М.&nbsp;Плиска.&nbsp;— Київ: Фенікс, 2014.&nbsp;— 235 с. : портр. ; 21&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 234—235 (19 назв).&nbsp;— 300 пр.&nbsp;— ISBN 978-966-136-168-2
* Тлумачний словник з агрозоології / М.&nbsp;М.&nbsp;Плиска.&nbsp;— Київ: Фенікс, 2014.&nbsp;— 235 с. : портр. ; 21&nbsp;см.&nbsp;— Бібліогр. : с. 234—235 (19 назв).&nbsp;— 300 пр.&nbsp;— ISBN 978-966-136-168-2
Рядок 1624: Рядок 1661:
=== Судноплавство ===
=== Транспорт ===
* Тлумачний англо-російсько-український словник транспортних термінів : морський, річковий, інтермодальний, автодорожний, залізничний, трубопровідний транспорт: 447 термінів. - О. : Видавництво ОНМУ, 2007. - 287 с.

==== Авіація ====
* Авіаційно-технічний тлумачний словник-довідник з цивільної авіації : навч. посіб. для студентів ВНЗ : у 2 т. / А. В. Скрипець ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015 . - ISBN 978-966-598-959-2.
: Т. 1. - 2015. - 706 с. - 100 прим. - ISBN 978-966-598-960-8 (т. 1)
: Т. 2. - 2016. - 735 с. - Бібліогр.: с. 732-735. - 100 прим. - ISBN 978-966-598-991-2 (т. 2)
* МЕГАкомплекс "Аеронавігація": англо-російсько-український тлумачний словник / уклад. В. П. Бабак [та ін.]. - К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. - 328 с. - Альтернативна назва : Airnavigation: англо-російсько-український тлумачний словник.

==== Судноплавство ====
* Словник-довідник з історії мореплавства / Олена Петрівна Безлуцька ; Херсон, держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2016. – 278 с.
* Словник-довідник з історії мореплавства / Олена Петрівна Безлуцька ; Херсон, держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2016. – 278 с.
* Тлумачний словник морської термінології / Антоніна Іванівна Ляшкевич, Мар'яна Ігорівна Бабишена ; Херсон. держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2018. – 147 с.
* Тлумачний словник морської термінології / Антоніна Іванівна Ляшкевич, Мар'яна Ігорівна Бабишена ; Херсон. держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2018. – 147 с.

Версія за 14:17, 5 серпня 2021

У цьому списку перелічено українські енциклопедично-довідкові видання.

Загальні енциклопедії

Спеціалізовані енциклопедії, словники і довідники

Наука

 • Тлумачний словник термінів з освіти, наукознавства, стилістики та красномовства : (для студентів і аспірантів) / [уклад.: Намакштанська І. Є. та ін. ; за заг. ред. І. Є. Намакштанської, В. М. Левченка]. - Донецьк : Донбас, 2014. - 506 с. - ISBN 978-617-638-274-4

Археологія

 • Дослідники археології України: Енцикл. словник-довідник / Г. Г. Мезенцева; НАН України, Ін-т археології; Чернігівський держ. педагогічний ін-т ім. Т. Шевченка; редкол. В. П. Коваленко (відп. ред.) та ін. — Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 205 с. (PDF-файл)

Астрономія

Шкільний астрономічний словник / І. А. Климишин, В. В. Тельнюк–Адамчук. — Вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. — 256 с. : іл. — ISBN 978-966-10-314. (окремі сторінки видання)
 • Українські фізики та астрономи: посібник-довідник / авт.-уклад. Віра Шаромова. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 303, [1] с. — Бібліогр. : с. 294—299. — Авт. зазначено на обкл. — ISBN 978-966-07-0800-6 (коротко про видання)
 • Путівник по космосу / Юрій Олексійович Храмов. — 2-е вид., перероб. і доп. — Київ: Радянська школа, 1972. — 319 с.[8]

Біологія

 • Біомеханіка людини. Тлумачний словник-довідник / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. - Вінниця : Нілан, 2016. - 339 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-924-307-2
 • Біомеханіка людини. Тлумачний словник-довідник / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. - 2-е вид., доопрац. і допов. - Вінниця : ТВОРИ, 2019. - 399 с. : іл. - ISBN 978-617-7742-65-3
 • Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 1 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. — 658 с. — ISBN 966-518-341-9
Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 2 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. — 684 с. — ISBN 966-518-397-4
 • Рослини дарують здоров’я : фітотерапевтичний енциклопедичний довідник / уклад.: Д. Орач, О. Орач ; за ред. К. В. Форманчука. - Львів : Аверс, 2007. - 567 с. : вкл. л. - ISBN 966-7466-82-5
 • Отруйні лікарські рослини : посіб.- довід. / К. М. Векірчик ; ред. Б. Є. Будний. - Т. : Навчальна книга - БогДан, 1999.. - 143 с.. - ISBN 966-7437-46-9
 • Лікарські рослини Буковини : довідник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2002 .
Ч. 1 : Природна флора / уклад. М. О. Смолінська [та ін.]. - Чернівці : [б.в.], 2002.. - 295 с.. - ISBN 966-568-395-0
 • Рослини Українських Карпат: ілюстрований довідник / Ю. Й. Нестерук ; НАН України, Інститут екології Карпат, Благодійний фонд української природи «Зелене Око». — Л. : Поллі, 2000. — 236 с.: іл. — ISBN 966-7307-11-5
 • Флора Українських Карпат = Flora Ukrainae Carpaticeae: енциклопедія / Володимир Чопик, Микола Федорончук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка та ін. — Теpнопіль: Терно-граф, 2015. — 711 с. : рис., табл. — Текст укр., латин. — 500 екз. — ISBN 978-966-457-263-4[9][10]
 • Фітораритети Криму: Довідкове вид. / В. Г. Собко, А. П. Лебеда, М. Б. Гапоненко. — К.: Фітосоціоцентр, 2012. — 396 с.; іл. — ISBN 978-966-306-161-0
 • Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин: Навчально-методичний посібник / С. М. Зиман, С. Л. Мосякін, О. В. Булах, О. М. Царенко. — Ужгород: Медіум, 2004. — 156 с.[11]
 • Мікробіологія і вірусологія. Словник-довідник / Шевчук С. Ю. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — 23 с.[12]
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук. — Київ: Генеза, 2006. — 999 с. : ілюстр., табл. — ISBN 966-504-471-0
 • Словник генетичних термінів / Р. М. Гречаник. — Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2005. — 128 с.
 • Генетика: словник найбiльш вживаних термiнiв i понять / П. Д. Завiрюха. — Львiв, 2008. — 66 с.
 • Біофізика, фізіологія: термінол. довід. / І. Я. Коцан, М. С. Мірошниченко, М. Ю. Макарчук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк: Вежа, 2007. — 195 с. : табл., портр. — ISBN 978-966-600-297-9
 • Фізіологія сільськогосподарських тварин: словник-довідник / В. М. Юдінцева, М. Д. Замазій. — Полтава, 1999. — 239 с. — ISBN 966-95451-6-1
 • Геоботаніка: тлумачний словник / Б. Є. Якубенко, , С. Ю. Попович, І. П. Григорюк, П. М. Устименко. — К. : Фітосоціоцентр, 2015. — 484 с.
 • Біологічний словник : 2-е вид. / за редакцією академіка АН УРСР К. М. Ситника, члена-кореспондента АН УРСР В. О. Топачевського. — К. : Головна редакція УРЕ, 1986. — 680 стор., іл. — 27 000 пр.
 • Довідник з біології / Т. Л. Богданова [та ін.] ; ред. К. М. Ситник. — 2.вид., випр. і доп. — К. : Наукова думка, 2003. — 795 с. — Бібліогр.: с. 764—768. — ISBN 966-00-0060-X
 • Словник-довідник з біології / І. В. Мороз, Л. І. Мороз ; ред. К. М. Ситник. — К. : Генеза, 2001. — 414 с. — ISBN 966-504-158-4
 • Біохімічний і біотехнологічний словник / В. Л. Галяс, А. Г. Колотницький. — Львів: Оріяна-Нова, 2006. — 467 с.
 • Біофізичний словник. Видання друге, виправлене і доповнене / Я. Й. Лопушанський. — Львів: Ліга-Прес, 2010. — 410 с.
 • Ботанічні терміни. Словник / Якубенко Б. Є. — К. : Вид-во НАУ, 2001. — 103 с.
 • Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії: Словник / Барна М. М. — К: ВЦ «Академія», 1997. — 272 с.
 • Словник української біологічної термінології / НАН України, Ін-т української мови, Ком. наук. термінології. — К. : КММ, 2012. — 744 с.
 • Словник бріологічних термінів / І. Данилків [та ін.] ; відп. ред. М. Голубець; Нац. академія наук України, Ін-т екології Карпат. — Львів: Арал, 2008. — 149 с.
 • Словник сучасних біологічних термінів: навч. вид. / В. І. Глазко; для вчителів біології загальноосвіт. навч. заклад. та студ. біологічних спец. вузів. — Х. : Основа, 2003. — 96 с.
 • Основні біохімічні поняття, визначення і терміни / Боєчко Ф. Ф., Боєчко Л. О. — Київ: Вища школа, 1993. — 528 с.
 • Біологія: навч.-практ. довід. : повний курс / М. О. Кравченко. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 287, [1] с. : іл., табл., схеми. — ISBN 978-617-030-476-6
 • Ембріологічний словник / В. С. Пикалюк [та ін.] ; [за заг. ред. проф. В. С. Пикалюка]. — Сімферополь ; Чернівці: БДМУ, 2013. — 254 с. — ISBN 978-966-697-485-6
 • Ембріологічний словник / Ю. Б. Чайковський [та ін.]. — Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2001. — 268 с. — ISBN 966-550-159-3
 • Гістологічний тлумачний словник / О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Кабак. — Львів: Видавництво Львівського медінституту, 1994. — 320 с. — ISBN 5-7707-4819-2
 • Екологічна валеологія: словник-довідник / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. — 223 с. — ISBN 978-966-623-477-6
 • Термінологічний словник з гігієни та екології (українсько-російсько-англійський) / [Е. М. Білецька, Н. М. Онул, О. В. Антонова та ін.] ; за ред. Е. М. Білецької. — Дніпро: Акцент ПП, 2019. — 187 с. — ISBN 966-921-228-3.
 • Лікарські рослини: енциклопедичний довідник / Відп. ред. А. М. Гродзінський. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1990.  (PDF-файл видання 1992 року)
 • Цілющі деревні рослини: навч. посіб.-довід. / Р. М. Лисюк, Я. М. Шляхта. — Київ: Знання, 2014. — 221 с., [16] арк. іл. : іл. — Покажч. латин. та укр. назв дерев. рослин: с. 212—221. — ISBN 978-617-07-0063-6
 • Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків Украї-ни: Довідковий посібник/ За ред. А. П. Лебеди − К.: Академперіодика, 2009. − 160 с. ISBN 978-966-360-125-0
 • Словник українських наукових i народних назв судинних рослин / Кобів Ю. — К.: Наук. думка, 2004. — 800 с.
 • Риби України: (визначник-довідник) / Ю. В. Мовчан ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Зоол. музей. — К. : Золоті ворота, 2011. — 444 с. : іл., табл. — Алфавіт. покажч. укр., латин., рос., англ. назв: с. 395—420. — ISBN 978-966-2246-26-1
 • Риби придунайських озер України: довідник / [Заморов В. В. та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. — Одеса: ОНУ, 2015. — 263 с. : рис. — ISBN 978-617-689-108-6
 • Риби родини коропових (Сyprinidae) водойм України: довідник / [В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. — Одеса: ОНУ, 2015. — 120 с. : рис. — — ISBN 978-617-689-114-7
 • Паразитологія та патологія риб : eнциклопедичний словник-довідник / А. В. Гаєвська ; НАН України, Ін-т біології півд. морів. — К. : Наукова думка, 2004. — 366 с. : іл. — (Проект «Наукова книга»). — ISBN 966-00-0139-8
 • Російсько-український тлумачний словник з іхтіології та гідроекології: [понад 1000 ст.] / О. В. Федоненко, Т. С. Шарамок, Н. Б. Єсіпова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Д. : ЛІРА, 2013. — 175 с. — ISBN 978-966-383-449-8
 • Іхтіологічний російсько-український тлумачний словник = Ихтиологический русско-украинский толковый словарь / Шерман І.М., Пилипенко Ю.В. — К., Видавничий дім “Альтернативи” , 1999. — Іл. — 272 стор. — ISBN 966-7217-39-6
 • Російсько-український тлумачний словник іхтіологічних і гідробіологічних термінів [Текст] : посібник / О. В. Федоненко [и др.] ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д. : РВВ ДНУ, 2004. - 108 с. - Бібліогр.: с. 108.
 • Словник-довідник з альгології та мікології / З. Калинець-Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. — 400 с. : іл. — (Серія «Біологічні Студії»). — — ISBN 978-966-613-821-0
 • Зоологія: Словник-довідник. Поняття, терміни / Василь Степанович Талпош . — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000 . — 240 с. — ISBN 966-7520-47-1
 • Систематика тварин. Зоологічний довідник: навч. посіб. / Г. П. Воловик; МОНМС України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 138 c.
 • Атлас комах України / Гусєв В. І., Єрмоленко В. М., Свіщук В. В., Шмиговський К. А. — К. : Рад. школа, 1962. — 307 с.
 • Атлас комах-шкідників польових культур / В. М. Єрмоленко. — Київ: Урожай, 1984 . — 126 с.
 • Комахи України. Довідник / В. Козак. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. — 144 с. — ISBN 978-966-07-1656-8
 • Термінологічний словник анатомії птахів: навч. посіб. / Костюк В. К. [та ін.]. — Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. — 339 с. — ISBN 978-617-646-421-1
 • Термінологічний словник-довідник з ентомології, фітопатології, фітофармакології: [Навч. посіб. для студентів агр. спец. вищ. навч. закладів III—IV рівнів акредитації] / М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 1998. — 201 с.
 • Тваринний світ України: енциклопедичний довідник / Шаламов Р., Литовченко О. — Х.: Школа, 2008. — 160 с. — ISBN 966-8182-40-5
 • Ссавці України: довідник-визначник / С. В. Межжерін, О. І. Лашкова. — К. : Наукова думка, 2013. — 358 с.
 • Гігієна тварин. Словник-довідник з загальної гігієни / Польовий Л. В., Романенко Т. Д., Поліщук Т. В. — Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2010. — 120 с.[13]
 • Велика енциклопедія тварин / Укл. : Дмитро Стрєлков, Олександра Цеханська, Ольга Шаповалова. — Харків: Пегас, 2010. — 223 с. — ISBN 978-966-352-566-2
 • Сучасна енциклопедія любителя кішок : 1500 корисних порад фахівців / Т. Л. Заведея ; пер. з рос. І. Г. Данилюка ; худож. О. К. Боєнко. — Донецьк: БАО, 2004. — 528 с. : іл. — ISBN 966-548-910-0
 • Гриби. Повна енциклопедія. — Донецьк: Глорія Трейд, 2014. — 223 с. : іл. — ISBN 978-617-536-408-6
 • Систематика четвертинних остракод України: довідник-визначник / Дикань Н. І. — К. : ІГН НАН України, 2006. — 430 с.[13]
 • Вітаміни в тваринництві: довідник / Паєнок С. М., Гусак Я. С. — Львів: Каменяр, 1988. — 159 с.[14]
 • Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / упоряд. : М. Є. Кучеренко, О. Ю. Пащенко, І. М. Туряниця, З. Й. Фабрі. — К. : Либідь, 1995. — 440 с.
 • Видатні вітчизняні ботаніки / П. М. Береговий, М. А. Лагутіна. — К. : Рад. школа, 1955. — 224 с. : портр. — Бібліогр. с. 219—222.
 • Лісові меліорації агроландшафтів: термінол. слов. / [Гладун Г. Б., БойкоТ. О., Стрельчук Л. М.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Вид. 3-тє, допов. — Херсон: Грінь Д. С. [вид.], 2015. — 230 с. — ISBN 978-966-930-014-0
 • Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології і радіобіології / В. І. Глазко [та ін.] ; УААН. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 396 с.
Садівництво
 • Виробнича енциклопедія садівництва.— К. : Урожай, 1969.— 456 с.
 • Енциклопедія рослин садових та кімнатних / Уклад. Ануфрієва С. В. — Донецьк: Глорія Трейд, 2013. — 224 с. : кольор. іл. — Назва обкл. : Енциклопедія рослин: садові та кімнатні. — 3000 екз. — ISBN 978-617-536-353-9
 • Кімнатні рослини: енциклопедичний словник-порадник / Укл. : Г. Г. Якубовська. — Х. : Школа, 2009. — 144 с. — ISBN 978-966-429-015-6
 • Нова енциклопедія кімнатних рослин / Марія Цвєткова ; іл. В. Кудіна. — X. : ВД «ШКОЛА», 2013. — 216 c. — ISBN 978-966-429-165-8 (PDF)

Будівництво, техніка, технології

 • Словник технічної термінології: мірництво / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. — 168 с.
 • Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення: навч. посіб. / [Кобець М. В. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. — К. : Аванпост-Прим, 2013. — 189 с. ; 30 см. — Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр.: с. 179—187 (140 назв). — 300 пр. — ISBN 978-617-502-044-9
 • Словник-довідник з підприємництва та економіки будівництва / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. — 294 с. — ISBN 5-7707-6556-9
 • Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш. — Л. : ЛНАУ, 2011. — 222 с.- ISBN 978-966-7407-83-4[15][16][17]
 • Довідник з будівельного матеріалознавства: навч. посіб. / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, О. М. Бордюженко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне: НУВГП, 2012. — 438 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 429—430 (33 назви). — Предм. покажч. : с. 431—438. — 150 пр. — ISBN 978-966-327-200-9.
 • Термінологічний довідник у галузі мостобудування / В. М. Косяк. — Д. : Наука і освіта, 2007. — 129 с.
 • Український тлумачний словник будівельних термінів / О. М. Лівінський, М. О. Лівінський, О. А. Васильковський та ін. — К. : УАН, «МП Леся», 2005. — 528 с.
 • Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / В. І. Тимофієнко; ІПСМ АМУ. — К. : ІПСМ АМУ; Головкиївархітектура, 2002. — 472 с. — ISBN 966-96284-0-7. (онлайн-версія)
 • Архітектура античного світу. Словник-довідник: навч. посіб. для студ. архітектур. спец. вищ. навч. закл. / О. І. Колодрубська. — [2-ге вид., доповн. і переробл.]. — Л. : Укр. бестселер, 2011. — 249 с. : іл. — Бібліогр. : с. 243—247 (65 назв). — ISBN 978-966-2384-15-4.
 • Сучасна архітектура. Термінологічний словник / О. Ю. Криворучко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. — 136 с. — ISBN 978-966-553-686-4
 • Ілюстрований словник архітектурних термінів. Навчальний посібник / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. — 2-ге вид., доп. і пер. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 180 с. — ISBN 978-617-607-652-0[18]
 • Енциклопедія архітектурної спадщини України: Тематичний словник / В. І. Тимофієнко. — Київ: Українська академія архітектури, 1995. — 365 с.
 • Будівництво. Видатні інженери України: Біографічно-енциклопедичний збірник / гол. ред. Г. К. Злобін ; Академія будівництва України. — К. : Укрархбудінформ, 2001. — 831 с. — ISBN 966-95449-1-2.
 • Хто є Хто в будівництві та архітектурі: [довід.-біогр. вид. / упоряд. Болгов В. В.] ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України, Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, Нац. рейтинги України. — Київ: Укр. конфедерація журналістів, 2003— . — 31 см.
Вип. 6. — 2013. — 174 с. : іл., портр. — Імен. покажч. : с. 169—172. — ISBN 978-966-1523-15-8
 • Українські та зарубіжні будівельники: вчені, педагоги, інженери, архітектори (із історії будівельної техніки): короткий біографічний довідник / М. М. Жербін ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2001. — 156 с. — Альтернативна назва: Українські та зарубіжні будівельники: вчені, інженери, архітектори/ М. М. Жербін. — Бібліогр. : с. 152—155. — ISBN 966-627-029-3
 • Зодчі України кінця XVIII — початку XX століть: Біогр. довідник / В. І. Тимофієнко ; Голов. упр. містобудування та архітектури київ. міської адмін. — К. : НДІТІАМ, 1999. — 477 с. — Бібліогр. : с. 437—475.
 • Українсько-англійський словник термінів просторового та регіонального планування / Ю. І. Криворучко, Г. П. Петришин, О. Ю. Криворучко, Я. Ю. Криворучко, Я. О. Онуфрів, С. В. Ганець. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 124 с. — ISBN 978-617-607-656-8
 • Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Словник — довідник: основна термінологія для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.[19]
 • Радіотехніка: Енциклопедичний нвчальний довідник: Навч. посіб. для студ. радіотехн. спец. вищ. закл. освіти / В. Т. Бєлінський та ін. ; ред. Ю. Л. Мазор та ін. — К. : Вища школа, 1999. — 838 с. : рис. — ISBN 5-11-004718-9. (Передмова)
 • Український тлумачний словник радіотехнічних термінів / В. К. Швидкий. - Вид. 2-ге, допов. - Львів : Простір-М, 2018. - 495 с. - ISBN 978-617-7501-74-8
 • Сучасний термінологічний словник з радіофізики / уклад. Н. О. Галич [та ін.] ; ред. В. І. Григорук, П. А. Коротков. — К. : КНУ, 2006. — 612 с. — ISBN 966-8126-79-3
 • Радіоекологічний термінологічний словник: Навчальне видання / О. І. Бондар, В. П. Фещенко, І. М. Гудков, В. В. Гуреля. — Житомир: Видавець О. О. Євенюк, 2018. — 254 с. (коротко про видання)
 • Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В. І. Григорук, П. А. Коротков. — К. : Либідь, 2011. — 398 с. — Бібліогр.: с. 398. — ISBN 978-966-0603-6
 • Матеріали електронної апаратури : російсько-український тлумачний словник (1000 термінів): навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. А. Шаповал ; Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". - Івано-Франківськ : [б.в.], 2006. - 144 с. - Бібліогр.: с. 139.
 • Словник гірничої термінології (проєкт) // Уклали Василенко П. та Шелудько Ів. – Х.: Радянська школа, 1931. – 142 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://issuu.com/iend/docs/slovnyk_girnuchuj.
 • Короткий гірничий словник / Укл. О.В. Колоколов, Т.М. Комишева, О.М. Кузьменко та ін.; Під. ред. О.В. Колоколова. – Д.: ДГІ, 1993. – 212 с.
 • Гірничий словник. – Донецьк: Академія гірничих наук, 1995. – 160 с.
 • Гірничий енциклопедичний словник: У 3 т. / [за заг. ред. В.С. Білецького]. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001-2004. – Т. І-ІІІ. (електронна версія; PDF 3-го тому)
 • Тлумачний гірничий словник / В. С. Білецький, К. Ф. Сапіцький, Б. С. Панов та ін. // за ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донецький державний технічний університет. — 1998. — 420 с. (електронна версія, читати онлайн, завантажити)
 • Словник гірничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 160 с.
 • Словник найуживаніших термінів гірничої справи / уклад.: О.В. Колган. – Слов’янськ, СДПУ, 2007. – 323 с.
 • Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт / М. М. Табаченко, Р. О. Дичковський, В. С. Фальштинський, В. Ю. Медяник ; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет». — Дніпропетровськ: НГУ, 2012. — 429 с. — + CD. Гірничі машини: Каталог гірничо-шахтного обладнання. — ISBN 978-966-350-280-9[20]
 • Енциклопедія термометрії / Луцик Я. Т. та ін. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2003. — 428 с. — ISBN 966-553-313-4
 • Мала гірнича енциклопедія (PDF 1-го тому; PDF 2-го тому; PDF 3-го тому)
 • Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В. С. Іванишина. — Львів: Сполом, 2015. — 603 с. : іл., табл. — ISBN 9789669191403.[21][22][23][24]
 • Тлумачний словник-довідник з автоматизації, телемеханізації та використання обчислювальної техніки для працівників газової промисловості. Основні терміни : близько 4000 термінів / уклад. В. В. Дубровський [та ін.] ; ред. М. Д. Гінзбург [та ін.]. - Х. : [б.в.], 1997. - 536 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем : основні терміни: понад 2500 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу "НДПІАСУтрансгаз", Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення "Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності" ; уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік. - Х. : [б.в.], 1999. - 560 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник із протикорозійного захисту газопроводів : основні терміни: близько 2800 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; голов. ред. А. А. Руднік. - Х. : [б.в.], 2000. - 616 с.
 • Англо-російсько-український тлумачний словник : [До МЕГАмодульного навч. комплексу "Аеронавігація"] / Національний авіаційний ун-т ; уклад. В. П. Бабак [та ін.]. - К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. - 327 с.
 • Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу (5-ти-мовний — українсько-російсько-англійсько-французько-німецький): у двох томах.
Т. 1: А-К. Близько 4800 статей / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2004. — 560 с.
Т. 2: Л-Я. 5831 стаття / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. — Львів: Апріорі, Міжнародна економічна фундація, 2006. — 800 с.
 • Машини та обладнання для видобування нафти і газу: довід. посіб. / Світлицький В. М., Кривуля С. В., Матвієнко А. М., Коцаба В. І. ; Публіч. АТ «Укргазвидобуванння», Укр. НДІ природ. газів. — Харків: Міська друк., 2014. — 351 с. : іл., табл. — 500 пр. — ISBN 978-617-619-151-3
 • Енциклопедичний словник морських нафтогазових технологій (українсько-російсько-англійський) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДАТ «Чорноморнафтогаз», Інститут «НДПІ шельф», Наукове товариство ім. Шевченка ; уклад. І. А. Франчук та ін. ; заг. ред. І. А. Франчук. — К. : Українська книга, 2003. — 320 c. — ISBN 966-605-429-9
 • Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії = Glossar mit Fachbegriffen aus den Bereich Enerieeffizienz und erneuerbare Energien: довід. вид. / ред. О. Масняк [та ін.] ; пер. з нім. О. Блащук. — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-966-941-397-0 (коротко про видання)
 • Вступ до методології науки про вимірювання: навчально-енциклопедичний комплекс «Вимірювання та контроль» / П. П. Орнатський. Гол. ред. П. М. Таланчук — Київ: Київ. політехн. ін-т., 1994 . — 160 с.
 • Математика, механіка та інформатика Закарпаття. XX століття: енциклопедія / Заг. ред., вступ. ст. Степан Степанович Поляк. — Ужгород: Ґражда, 2004 . — 110 с. : іл. — ISBN 966-7112-83-7
 • Короткий довідник з теоретичної механіки: Навч. посіб. / І. П. Смерека, А. Ф. Барвінський, Б. Д. Білоус, І. В. Кузьо, Я. А. Зінько; ред. : ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : «Інтелект-Захід», 2001. — 239 c. — Бібліогр. : 14 назв.
 • Надтверді абразивні матеріали в механообробці: Енциклопедичний довідник / За заг. ред. М. В. Новікова. — К. : Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, 2013. — 455 с. — ISBN 978-966-02-6965-1[25]
 • Металознавство: Тлумач. слов. / М. А. Сологуб; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 160 c.
 • Сопротивление материалов = Опір матеріалів: рус.-укр. учеб. энцикл. / В. С. Кривцов, В. И. Пустынников, Г. Л. Корнилов ; под общ. ред. Д. С. Кивы ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». — Х. : ХАИ, 2013. — 775 c. : ил., табл. ; 31 см. — Парал. тит. л. укр. — Загл. пер., текст парал. рус., укр. — Библиогр. : с. 772—773. — 150 экз. — ISBN 978-966-662-299-3
 • Електротранспорт України: Енциклопедичний путівник / Сергій Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — К. : Сидоренко В. Б., 2010. — 928 с. — ISBN 978-966-2321-11-1[26][27][28][29][30] (PDF)
 • Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В. М. Горбов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2010. — 624 c. — ISBN 978-966-321-158-9[31]
 • Термінологічний словник теплоенергетика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Євченко ; Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». — Маріуполь: ПДТУ, 2011. — 399 с. (коротко про видання)
 • Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник : близько 3500 найпоширеніших техн. термінів з теплоенергетики та суміжних галузей науки і техніки / Й. С. Мисак [та ін.] ; заг. ред. Й. П. Мисак, М. Т. Крук. - Львів : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2001. - 408 с. - (Термінологічна серія "СловоСвіт" ; №2).
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики : основні терміни: понад 3500 термінів / Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення "Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності" ; уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; заг. ред. А. А. Руднік. - Х. : [б.и.], 1999. - 752 с. - Альтернативна назва : Енергетика (назва корінця).
 • Атомна енергетика в питаннях та відповідях: довідник / Укладачі В. К. Бронніков, С. В. Барбашев, М. М. Дубовенко, І. О. Ловцова, В. І. Дудкіна. За ред. В. К. Броннікова, С. В. Барбашева. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. — 128 с.[32]
 • Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії / [за ред. О. Масняка та ін.; пер з нім. О. Блащук]. — Львів: Львівська політехніка, 2019. — 212 с. — ISBN 966-941-397-0.
 • Гідроаеродинамічні машини та насосні станції: конструкції, експлуатація, надійність. Словник-довідник / Гурин В. А., Євреєнко Ю. П. — Рівне: НУВГП, 2008. — 188 с.[33]
 • Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / уклад. : М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. Головін та ін. ; М-во оборони України, ЦНДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України ; за заг. ред. І. Б. Чепкова. — Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. — 616 с.
 • Довідник зварника / О. Г. Биковський ; Т-во зварників України. — К. : Основа, 2014. — 442 с., [3] арк. іл. : іл., табл. ; — 500 пр. — ISBN 978-966-699-674-2
 • Термінологічний словник з тепломасообміну: словник / О. Д. Горбунов ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. — 107 с. : портр. — 300 пр. — ISBN 978-966-175-101-8
 • Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: словник-довідник / Василь Попович, Віталій Попович. — Л. : Світ, 2010. — 303 с. — ISBN 978-966-603-649-3
 • Технології: термінологічний словник-довідник: вчителям трудового навчання (технологій) / упоряд. В. М. Бойчук, М. Ю. Кадемія, О. Ю. Пінаєва та ін .; за ред. д. пед. наук, професора P. С. Гуревича. — 2-е вид., доп. — Вінниця: ФОП Данилюк В. Г.; 2009. — 335 с.
 • Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник (рекомендовано МОН України лист № 1/11-3856 від 02.06.2009 р.) / М. Ю. Кадемія — Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2009. — 260 с.
 • Український тлумачний словник електронних видань / Тетяна Киричок. — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — 127 с., [6] арк. іл. : іл., табл. ; 22 см. — Бібліогр. : с. 126—127 (28 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-622-535-4
 • Відділення механіки НАН України. Історико-біографічний довідник / Нац. акад. наук України ; [ред. О. Ю. Палкіна]. — Київ: Академперіодика, 2015. — 343 с. : портр. — ISBN 978-966-360-289-9
 • Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / уклад. : М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. Головін [та ін.] ; М-во оборони України, ЦНДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України ; за заг. ред. І. Б. Чепкова. — Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. — 616 с.
 • Вимірювальна техніка від А до Я. Енциклопедичний словник / Г. О. Оборський, С. Г. Антощук, Д. Б. Головко, А. М. Гуржій, В. М. Петренко, Ю. О. Скрипник, П. Т. Слободянюк, К. Л. Шевченко. — Одеса: Освіта України, 2014. — 976 с.
 • Тлумачний словник з автоматизації виробничих процесів / С. А. Саган. — К. : Вища школа, 1997. — 220 с.
 • Словник основних транспортних і суміжних термінів / Уклад. Б. І. Торопов. — К. : Державний економіко-технологічний університет транспорту, НВО ГІПРОТРАНС,2013. — 200 с.
 • Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності та нанотехнологій / [Івщенко Л. Й., Черкун В. Ю., Кубіч В. І., Черкун В. В.]; За заг. ред. Л. Й. Івщенка — Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. — 116 с. — ISBN 978-617-529-151-1
 • Термінологічний словник-довідник з трибології (український, російський, англійський): навчальний посібник / Богуслаєв В. О., Івщенко Л. Й., Кубіч В. І., Фролов М. В. ; за заг. ред. Л. Й. Івщенка — Запоріжжя: ПАТ «Мотор Січ», 2018. — 218 с. — ISBN 978-966-2906-79-0
 • Словник з дистанційного зондування Землі / За ред. чл.-кор. НАН України В.І. Лялько та д-ра техн. наук М.О. Попова. – К.: СМП «АВЕРС», 2004. – 170 с.
 • Англо-російсько-український тлумачний словник з комп'ютерної графіки та аналізу зображень / Укл. Р. М. Паленичка. — Львів: Червона калина, 1998. — 552 с.
 • Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування: словник / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. — К. : СофтПрес, 2005. — 552 с.
 • Англо-український глосарій з нанонауки / І. С. Чекман, С. О. Радзієвська ; [худож. обкл. Перловська М. І.] = Inglish-Ukrainian Glossary of Nanoscience Terms / Ivan Chekman, Svitlana Radziievska: [навч.-метод. посіб.]. — Київ: Знання України, 2011. — 111 с. — Бібліогр. : с. 101—102. — Назва на обкл. англійською мовою. — ISBN 978-966-316-293-5
 • Російсько-український тлумачний словник з технічної діагностики / О. С. Пономарьов, Л. М. Паламар. — К. : Либідь, 1996. — 103 с.
 • Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів і машинобудування. Українсько-англійський тлумачний словник у 2-х книгах. Книга 1 / уклад. Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько, Г.М. Похиленко. – К.: НУБіП, 2017. – 618 с.
 • Українсько-російський тлумачний словник сучасної загальноінженерної термінології / Є. С. Ємельянова, А. І. Клімова ; [за заг. ред. Є. С. Ємельянової]. - Харків : Цифрова друкарня №1, 2013. - 228 с. - ISBN 978-617-7017-57-7

Географія, демографія, геодезія, геологія, мінералогія, картографія, землевпорядкування

 • Географічна енциклопедія України. У 3-х т. / Відп. ред. О. М. Маринич. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1989—1993.
 • Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник /– К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. – 100 с. (PDF-файл)
 • Геодезичний енциклопедичний словник / П. І. Баран, А. Л. Бондар, Х. В. Бурштинська, Б. І. Волосецький, І. М. Гудз, П. Д. Двуліт, Ю. П. Дейнека, О. Л. Дорожинський, А. Т. Дульцев, Ф. Д. Заблоцький; За ред. В. Літинського; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Євросвіт, 2001. — 668 c. — (Б-ка держ. фонду фундамент. дослідж.). (онлайн-перегляд)
 • Гідролого-руслознавчий словник-довідник / уклад. : О. В. Кирилюк, С. М. Кирилюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2013. — 51 с. : іл., табл.
 • Гідролого- екологічний тлумачний словник / А. В. Яцик [та ін.] ; ред. А. В. Яцик. - К. : Урожай, 1995. - 157 с.
 • Топонімічний словник-довідник Української РСР / Микола Тимофійович Янко ; Ред. А. А. Москалюк . — Київ: Радянська школа, 1973 . — 179 с. — Дод. 1 л. карт. — Бібліогр. : с. 171—179 .
 • Топонімічний словник України: Словник-довідник / Янко М. Т. — К. : Знання, 1998. — 432 с.[34]
 • Водний фонд України: Штучні водойми — водосховища і ставки: Довідник / За ред. В. К. Хільчевського, В. В. Гребеня. — К.: Інтерпрес, 2014. — 164 с.
 • Географія: словник-довідник / Авт.-уклад. Ципін В. Л. — Х. : Халімон, 2006. — 175 с.
 • Географія / авт.-упоряд. І. Гончаренко ; ред. С. Крисенко. — Х. : Промінь, 2007. — 63 с. : іл. — (Енциклопедія навколишнього світу). — ISBN 966-7991-68-7 (Промінь).
 • Географія: Короткий тлумачний словник / О. О. Бейдик. — Київ: Либідь, 2001. — 192 с. — ISBN 966-06-0061-5[35]
 • Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К. : Палітра, 1998. — 130 с.
 • Географія туризму та рекреація. Словник-довідник / Смаль І. В. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2010. — 208 с. — ISBN 978-966-10-0281-3
 • Словник-довідник учителя географії / Твердохлєбов І. Т., Таракчеєв М. Р. — К. : Радянська школа, 1981. — 136 с.[36][37]
 • Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу: навч. посіб. / П. О. Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко ; ред. І. Н. Гальчук. — К. : Лібра, 1996. — 328 с.
 • Шкільний геологічний словник-довідник / А. М. Безуглий, I. Г. Спiвачевський — К. : Радянська школа, 1976. — 164 с. (+12 с. з іл.)[38]
 • Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів / Вовк В. М. — Кіровоград: КОД, 2012. — 504 с. — ISBN 978-966-1508-92-6 (онлайн-версія)
 • Словник геологічної термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж.. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 172 с.
 • Базові терміни і поняття економічної геології: навч. посіб. / В. А. Михайлов, М. М. Курило. — К. : Київський ун-т, 2015. — 527 с. — ISBN 966-439-732-9.
 • Мінералогічний словник / Укл. : Білецький В. С., Омельченко В. Г., Горванко Г. Д. — Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016. — 488 с. (PDF-файл)
 • Мінералогічний словник / Лазаренко Е. К., Винар О. М. — К.: Наукова думка, 1975. — 774 с.
 • Мінералого-петрографічний словник: [енциклопед.-довід. слов.]. Кн. 1 : Мінералогічний словник / [уклад.: В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Ред. гірн. енциклопедії. — Харків: НТУ «ХПІ» ; Київ: Халіков Р. Х., 2018. — 444 с. — Бібліогр.: с. 441—443.
 • Систематика магматичних порід. Посібник з курсу «Петрографія» / Г. Г. Павлов, Ю. Л. Гасанов, О. В. Митрохин, О. О. Павлова — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 65 с.
 • Базові терміни і поняття геотектоніки: навч. посіб. / В. А. Михайлов. — Київ: Київський ун-т, 2018. — 335 с. — ISBN 966-933-007-9.
 • Короткий термінологічний словник-довідник з фізичної географії материків і океанів: Навчальний посібник / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет — 80 с.[39]
 • Топографія. Геодезія. Аерокосмічні методи дослідження Землі. Картографія: Словник-довідник / Р. Д. Бойко, Б. В. Заблоцький. Вид. друге, доповнене [укладач М. В. Потокій]. — Тернопіль, 2002. — 122 с.[40]
 • Топографо-географічний словник / Лозинський В. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 252 с.
 • Тлумачний словник з метеорології та кліматології: навч. посіб. для студ. неметеорологічних спец. / В. І. Затула, Л. М. Титаренко ; рец. : М. М. Талерко, І. М. Щербань. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. — 76 с.
 • Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель: у 2-х т. / упоряд. Г. Л. Аркушина ; Волинський нац. ун-т. — Луцьк: Вежа. — ISBN 978-966-600-301-3
Т. 1 : А — К . — 2006. — 536 с.
Т. 2 : Л — Я. — 2007. — 536 с. — ІSBN 978-966-600-302-0
 • Словник мікротопонімії Черкащини / уклад. : Т. О. Гаврилова, З. М. Денисенко. — Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010. — 493 с.
 • Словник географічних назв / М. С. Бондарський ; пер. з вид. Учпедгізу 1954 р. — К. : Радянська школа, 1955. — 363 с.
 • Словник рекреаційних термінів / Уклад. С. С. Бєляєва. — К. : Академія, 2011. — 184 c. — (Nota bene).
 • Наукові постаті сучасної суспільної географії України: бібліогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. : Я. Б. Олійник та ін. — Київ: Прінт-Сервіс, 2014. — 80 с. : портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7069-10-1
 • Словник основних термінів землевпорядкування та кадастру / О. М. Тур, Л. В. Туровська; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О. В., 2012. — 140 с. — 300 пр. — ISBN 978-617-639-015-2
 • Картографо-топографічний словник-довідник: [навч. посіб.] / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за наук. ред. І. П. Ковальчука ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Київ: НУБіП України ; Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 253 с. — Бібліогр. : с. 225—226. — ISBN 976-966-1633-75-8
 • П'ятимовний словник основних термінів і визначень з геодезії, фотограмметрії та картографії / Крохмаль Є. М., Левицький І. Ю., Благонравіна Л. О., Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва . — Харків: Б.в., 1995. — 145 с.
 • Соціальна географія: словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 164 с. — ISBN 978-617-10-0133-6.
 • Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник / Міжнародна організація з міграції. — К. : БЛАНК-ПРЕС, 2015. — 100 с. — ISBN 978-966-8843-18-1[41]
 • Сучасна суспільна географія України в персоналіях: бібліогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я. Б. Олійник, Т. В. Нич]. — Київ: Прінт-Сервіс, 2017. — 63 с. : портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7069-48-4
Географія. Словники-перекладачі
 • Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії / Бейдик О. О., Ліщишина О. М. — К. : РВЦ «Київський університет», 1997. — 119 с.
 • Російсько-український етимологічно-тлумачний словник фізико-географічних термінів / О. О. Кисельова, Ю. О. Кисельов ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка, Луганський відділ Українського географічного товариства. - Луганськ : Альма-матер, 2007. - 192 c.
 • Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К. : РВЦ «Київський університет», 1997. — 300 с.

Дизайн

 • Дизайн: Словник-довідник / За ред. М. І. Яковлєва; Упоряд. : Ю. О. Іванченко та ін. Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. — К. : Фенікс., 2010. — 382 с.
 • Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні терміни та поняття). 2-ге вид., випр. і доповн. / Прищенко С. В. — Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 208 с.
 • Дизайн середовища : словник-довідник / Ірина Станіславівна Рижова, Володимир Федорович Прусак, Станіслав Павлович Мигаль, Наталія Олександрівна Рєзанова ; за ред. Ірина Станіславівна Рижова. – Львів : Простір-М, 2017. – 323 с., [14] с. іл. : порт. (Коротко про видання)
 • Довідник сучасного ландшафтного дизайнера: для студентів спеціальності 8.09010303 «Садово-паркове господарство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» / Прокопчук В. М., Циганський В. І., Монарх В. В., Матусяк М. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[42]
 • Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури / С. В. Роговський ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Київ : КНТ, 2018. – 139 с.

Екологія

 • Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Всеукраїнська екологічна ліга ; редколегія: А. В. Толстоухов (головний редактор) та ін. — К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006—2008.[43][44][45][46]
Т. 1. А-Е / 2006. — 430 с. : іл., карти. — ISBN 966-8670-27-2. — ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 2. Є — Н / 2007. — 415 с. : ілюстр., карти. — ISBN 978-966-8670-42-8 (в опр.). — ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 3. О-Я / 2008. — 472 с. : іл., карти. — ISBN 978-966-8670-54-1. — ISBN 978-966-8670-41-1
 • Еколого-економічний тлумачний словник-довідник / А. В. Толстоухов [та ін.] ; Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. - 256 с.: рис.
 • Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон . — К. : Знання , 2002. — 550 с.[47]
Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков ; рец. : С. А. Мороз. — К. : Знання, 2007. — 624 с.
 • Екологія: тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, В. О. Брайон. — К. : Либідь, 2004. — 376с. — Парал. назв. рос. мовою. — ISBN 966-06-0331-2
 • Екологічна безпека: термінологічний словник-довідник / Кушерець В. І., Хилько М. І. — К. : Знання України, 2006. — 144 с.
 • Екологія: короткий навчальний словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 241 с.
 • Українсько-російський екологічний тлумачний словник : близько 2 400 термінів і понять / пер. В. М. Копоруліна ; упоряд. А. М. Котляр. - Х. : Факт, 2005. - 336 с. - (Словник фахівця).
 • Глосарій з моніторингу та охорони довкілля : 6000 слів і термінологічних словосполучень / С. Б. Проценко, В. А. Ковальчук. — Рівне: ВАТ «Рівенська друкарня», 2003. — 496 с. — ISBN 966-7358-42-9
 • Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Укладачі: Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, А. А. Лісняк та інші. — Харків: НТУ «ХПІ». — 2009. — 220 с.
 • Екологія: словник-довідник поширеної термінології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Мороз, І. С. Косенко. — Умань: УДАУ, 2003. — 278 с.
 • Словник-довідник з екології / Є. М. Кондратюк, Г. І. Хархота. — К. : Урожай, 1987. — 159 с.
 • Словник-довідник з екології: навчально-методичний посібник / укл. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2013. — 226 с. (PDF-файл)
 • Екологія для всіх: словник-довідник / Р. Ю. Ільєнко. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 156 с.
 • Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності: навч. посіб. / Г. Г. Філіпчук; за ред. Б. Г. Чижевського, І. Б. Жиляєва. — Чернівці: Зелена Буковина, 2003. — 752 с.
 • Мала екологічна енциклопедія / Микола Олексійович Шалімов. — Одеса: Б.в., 2014. —179 с.
 • Українська екологічна енциклопедія. 2-ге вид. / За ред Р. Дяківа. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2006. — 807 с. — ISBN 966-95785-1-5[48]
 • Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві / Ю. С. Шемшученко, В. Л. Мунтян, М. І. Малишко та ін. — К. : Урожай, 1981. — 168 с.
 • Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник / Кушнір С. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[49]
 • Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту : понад 1000 термінів / Ю. В. Бездробний [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики, Ін-т теорет. фізики ім. М. Боголюбова. - К. : [б.в.], 2007. - 320 c. - Бібліогр.: с. 316-318.
 • Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології, радіобіології / В. І. Глазко, Ю. О. Іванов, Т. Т. Глазко, А. М. Архіпов. — К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. — 395 с.
 • Гідролого-екологічний тлумачний словник / А. В. Яцик [та ін.] ; ред. А. В. Яцик. — К. : Урожай, 1995. — 157 с.
 • Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російський словник-довідник / Некос А. Н. — Вид. 2-ге доп. та перероб. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. — 379 с.[50]
 • Словник рекреаційних термінів / уклад. С. С. Бєляєва ; наук. ред. О. І. Бондар. — К. : Академія, 2011. — 184 с.
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук . — К. : Генеза, 2006. — 1000 с. — ISBN 966-504-471-0
 • Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл. Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.]. — К. : Наук. світ, 2010. — 67 с. (PDF-файл)
 • Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: близько 15000 термінів / уклад. Т. Балабан. — Львів: Львівська політехніка, 2000. — 400 с. — (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 1). — ISBN 966-553-164-6. (Інформація про видання)
 • Англо-український тлумачний словник термінів і термінологічних скорочень з екології та охорони довкілля / уклад. М. О. Клименко [та ін.] ; Рівненський держ. технічний ун-т. - Рівне : [б.в.], 2001. - 338 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології : основні терміни: Близько 3 500 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік ; Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення "Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності". - Х. : [б.в.], 2000. - 736 с.
Червона книга

Економіка

 • Енциклопедія народного господарства УРСР. У 4-х т. / Відпов. ред. С. Ямпольський. — К. : УРЕ, 1969—1972.
 • Фінансова енциклопедія / [О. П. Орлюк … [та ін.] ; за загальною редакцією О. П. Орлюк ; Академія правових наук України. — Київ: Юрінком Інтер, 2008. — 470 с. — ISBN 9789666672820.
 • Фінансова думка України. В 3-х томах. Т. 2. : енциклопедія / С. В. Льовочкін та ін. ; ред. : В. М. Федосов ; авт.передм. : А. А. Чухно. — К. : Кондор ; Тернопіль: Економічна думка, 2010. — ISBN 978-966-351-360-7
Фінансова думка України. В 3-х томах. Т. 3. Частина 2 : хрестоматія / С. І. Юрій та ін. ; ред. : В. М. Федосов. — К. : Кондор ; Тернопіль: Економічна думка, 2010. — 734 с. — ISBN 978-966-351-378-2
 • Енциклопедія аграрних фінансів / ННЦ «Ін-т аграрної економіки» НААН України (Київ); Уклад. Н. М. Анісімова, Н. А. Герасіменко, В. М. Жук; За ред. Ю. О. Лупенко. —К. : Ін-т аграрної економіки, 2014. —622 с. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-669-441-9
 • Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1996. — 2-ге вид., випр. та допов. — Львів: Центр Європи, 1997. — 3-тє вид., випр. та допов. — К. : Знання, КОО, 2000. — 4-е вид., випр. та доп. — К. ; Л. : Знання ; К. ; Л. : ЛБІ НБУ, 2002. — 567 с. — ISBN 966-7330-42-7. — ISBN 966-620-103-8
 • Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 714 с.
 • Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — К.: Знання, 2007. — 1072 с.
Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — 3-тє вид., випр. і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 844 с. — ISBN 978-617-607-139-6
 • Фінансово-інвестиційний словник: навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. — Л. : Магнолія Плюс, 2006. — 304 с.
 • Інвестиційний словник: Навч. посібник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Партин Г. О. — Львів: Видавництво «Бескид Біт»,2005. — 512 с. — ISBN 966-8450-17-5
 • Політичний і фінансово-економічний словник. Понад 3000 термінів, понять, імен / Сліпушко О. — К. : Криниця, 1999. — 390 с. — ISBN 966-7575-05-5
 • Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». — Вид. 2-ге, перероб. й допов. — Київ: Акад. фінанс. упр., 2013. — 27 см. — ISBN 978-966-2380-65-1
Т. 1 / П. М. Леоненко, В. Д. Базилевич, В. В. Білоцерківець та ін. — 727 с. : іл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч. : с. 719—727. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-66-8
Т. 2 / В. П. Кудряшов, Н. І. Атамась, В. Д. Базилевич та ін. — 2013. — 661 с. : табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч. : с. 647—661. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-69-9
Т. 3 / Ю. Б. Іванов, З. С. Варналій, В. П. Вишневський та ін. — 663 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч. : с. 649—663. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-68-2
 • Фінанси: термінологічний словник: навчальний посібник / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира . — Київ: Професіонал, 2008 . — 603 с. : табл. — Бібліогр. : с. 591—603 (137 назв) . — ISBN 978-966-370-094-6
 • Управління фінансами: словник-довідник юридичних термінів / Д. I. Котельніков, М. Д. Нестеренко. — Київ: Кондор, 2009. — 160 с. — ISBN 978-966-351-253-2
 • Управління людськими ресурсами: понятійно-термінологічний словник. Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. Щокіна Г. В., Антонюка О. В., Головатого М. Ф. — К. : МАУП, 2006. — 496 с.
 • Управління матеріальними ресурсами: енциклопедичний словник / Антонюк О. В., Баєва О. В., Головатий М. Ф., Гурч Л. М. та ін. За ред. Щокіна Г. В., Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Копнова М. О. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Персонал, 2009. — 375 с. — 700 пр. — ISBN 978-966-608-857-7
 • Управління підприємством: словник-довідник юридичних термінів / Котельніков Д. І., Нестеренко А. В. — К. : Кондор, 2009. — 228 с.
 • Публічне управління та адміністрування: словник-довідник / Укладачі: Руденко О. М., Шершньова О. В., Бакуменко В. Д., Філіпова Н. В., Ткаленко Н. В. — К. : Кондор-Видавництво, — 2016. — 178 с. (PDF-файл)
 • Словник нормативних термінів з фінансового контролю / Верига Ю. А., Соболь Г. О.- К. : ЦУЛ, 2014. — 168 с.
 • Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії: Навч. екон. слов.-довід. для студ. вищ. закл. освіти усіх рівнів акредитації / ред. : Г. І. Башнянин, В. С. Іфтемічук. — Л. : Магнолія плюс, 2004. — 682 c.
 • Словник-довідник термінів з організації управління, економіки та фінансування у сфері охорони здоров'я / ДУ «Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України» ; [уклад. : Слабкий Г. О., Дудник С. В.]. — Київ: [б. в.], 2016. — 156 с. — Бібліогр. : с. 156. — 50 пр.
 • Довідник базових термінів і понять з мікроекономіки / Слухай С. В. — К. : Аграр Медія Груп, 2015. — 374 с.
 • Фінансові послуги України: енцикл. довід. / І. О. Мітюков, В. Т. Александров, О. І. Ворона, С. М. Недбаєва. — К. : Укрбланковидав, 2001.
Т. 1 / 2001. — 758 с.
Т. 2 / 2001. — 602 с.
Т. 3 / 2001. — 648 с.
Т. 4 / 2001. — 748 с.
Т. 5 / 2001. — 885 с.
Т. 6 [Довідковий том] / 2001. — 277 с. + 1 CD-ROM «Фінсервіс».
 • Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Алерта, 2011. (PDF-файл)
 • Словник-довідник фінансового ринку / Фещенко В. В., Резнікова О. О., Романченко О. В., Новошинська Л. В., Стасюк Ф. Ф. — К. : УАФР, 2005. — 324 с.[56]
 • Інструменти та установи фінансового ринку: Енциклопедичний довідник / Укл. В. В. Фещенко та ін. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2007. — 498 с.[57]
 • Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Л. : Бескид Біт, 2008. — 543 с.
 • Енциклопедія фінансових ідей / Київ, Укр. агент. фінанс. розвитку. 2011. — 440 с.[58]
 • Енциклопедія корпоративного управління: у 3 т. — К. : Вид. Дім «Корпорація», 2006 . — ISBN 9668198-16-6.
Т. 2 : І-О / І. К. Бондар та ін. — 2006. — 422 с. — ISBN 9668198-22-0
 • Міжнародний бізнес. Українська бізнес-енциклопедія / Л. А. Віднійчук-Вірван, Н. В. Вірван. — Чернівці: Наші книги, 2008 . — 374 с. — ISBN 966-482-010-5
 • Видатні фінансисти та сучасна практика: Енциклопедичний довідник / За ред. В. В. Фещенка. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. — 392 с. — ISBN 978-966-96819-8-0[59]
 • Економічна енциклопедія / Ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (гол. ред.), С. В. Мочерний (відп. ред.), В. А. Ющенко, А. С. Гальчинський та ін. — Київ: Видавничий центр «Академія». ; Тернопіль: Акад. нар. гос-ва., 2000—2002. — ISBN 966-580-074-4. (онлайн-версія): Т. 1. / 2000. — 863 с. — ISBN 966-580-077-9
Т. 2. / 2001. — 848 с. — ISBN 966-580-101-5
Т. 3. / 2002. — 952 с. — ISBN 966-580-145-7
 • Геоекономічна політика України в термінах та іменах: словник-довідник / Розпутенко І. — К. : НАДУ, 2011. — 228 с. — ISBN 978-966-619-303-5[60]
 • Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. — К. : Міжнар. екон. фундація, 2000. — 704 с. — Покажч. : Грош. знаки світу: с. 655—656; Покажч. : Назви грош. одиниць та їх символи: с. 657—659; Алф. покажч. : с. 660—703. — ISBN 966-95785-0-7
 • Енциклопедія інвестицій: наук. вид. / Р. С. Дяків, А. В. Бохан, О. М. Бурлаков [та ін.] ; за ред. Р. С. Дяківа ; Міжнар. екон. фундація, Укр. акад. наук, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Міжнар. екон. фундація: Інтелектбізнес, 2008. — 512 с. — ISBN 966-96506-4-Х
 • Енциклопедичний довідник з інвестування: як створити, зберегти та збільшити власний капітал / Керівник проекту В. В. Фещенко. — Київ: Українське агентство фінансового розвитку, 2009. — 594 с. — ISBN 978-966-96819-3-5[61]
 • Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. — Київ: Феміна, 1995. — 368 с.[62]
 • Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. — Львів: Світ, 2011. –ISBN 978-966-603-424-6.[63]
Т. 1 : А-Н. — 2011. — 611 с. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-603-425-3
Т. 2 : О-Я. — 2011. — 563 с. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-603-426-0[64]
 • Економічний словник / Й. С. Завадський, Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич. — К. : Кондор, 2006. (PDF-файл)
 • Економічний словник: наук. вид. / Г. В. Осовська. — К. : Кондор, 2007. — 358 с.
 • Економіка від А до Я: понят.-термінол. слов. / О. В. Куроченко, М. А. Копнов, В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський, А. С. Шнипко, Л. М. Берестецька; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Вид. дім «Персонал», 2008. — 368 c.
 • Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / Конопліцький В. А., Філіна Г. І. — К. : КНТ, 2007. — 580 с. — ISBN 978-966-373-266-4
 • Економічний термінологічний словник-довідник: економіка, фінанси, менеджмент / [уклад.: Бабенко А. Г. та ін. ; за заг. ред. С. А. Корнієнка, В. Я. Олійника] ; Дніпропетров. держ. фін. акад. — Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. — 460 с. — ISBN 978-966-8866-78-4
 • Словник термінів з менеджменту / [розроб.: Бідняк М. Н. та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. — Київ: НТУ, 2016. — 192 с. : табл.
 • Словник термінів з менеджменту, маркетингу і товарознавства у фармації та біотехнології для студентів Інституту хімії та хімічних технологій базових напрямів 6.051401 «Біотехнологія», 6.120201 «Фармація» / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Д. Б. Баранович, А. М. Кричковська, Л. Р. Журахівська, Л. І. Лубенець, О. В. Швед, І. І. Губицька, В. П. Новіков]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 128 с.
 • Словник сучасного маркетингу / О. Ю. Могилевська, Л. В. Романова, О. М. Скиба ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ: КиМУ, 2018. — 213 с. — Бібліогр.: с. 204—210.
 • Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення. Навчальний економічний словник в 2-х томах / Агєєв Є. Я., Піча С. В. — Львів: Новий світ-2000, 2011. — 506/500 с.
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук. К. : Генеза, 2006.
 • Українська енциклопедія лісівництва. В 2-х т. Т. 1. А — Л / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; За ред. С. А. Генсірука. — Львів: НАН України ; Наук. т-во ім. Шевченка, 1999. — 464 с. : iл. — ISBN 966-7155-14-5[65]
Українська енциклопедія лісівництва. У 2-х т. Т. 2. М — Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С. А. Генсірука . — Львів: НВФ «Українські технології», 2007. — 422 с. — ISBN 978-966-345-132-9
 • Митна енциклопедія: у 2 т. / редкол. : І. Г. Бережнюк (відп. ред. та ін.; Держ. НДІ мит. справи. — Хмельницький: Мельник А. А., 2013. — 536 с. — (Митна справа в Україні. Т. 23). (PDF 1-го тому; PDF 2-го тому)[66][67][68][69]
 • Короткий тлумачний словник митника / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Кафедра українознавства ; уклад. І. Х. Баширов [та ін.]. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. - 245 с.
 • Енциклопедія корпоративних фінансів / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2010. — 660 с. — ISBN 978-966-96819-5-9[70]
 • Пенсійне забезпечення: енциклопедичний довідник / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2009. — 464 с. — ISBN 978-966-96819-4-2[71]
 • Енциклопедія страхування / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2008. — 650 с. — ISBN 978-966-96819-2-8[72]
 • Страхування: Довід. / В. Й. Плиса; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 197 c. — Бібліогр. : 41 назва.
 • Страхування: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Л. : Бескид Біт, 2002. — 103 с.
 • Енциклопедія економічної освіти України / Упоряд. В. В. Болгов ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж. — Київ: Ін-т біогр. дослідж., 2013. — 166 , [1] с. : іл., портр. — ISBN 978-966-8178-60-3 (у паліт.)
 • Енциклопедія господарських операцій / М. Бойцова та ін. — Х. : Видавничий будинок «Фактор», 2007. — 986 с. — Бібліогр. : с. 975—986. — ISBN 966-312-538-1
 • Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник / Загородній А., Вознюк Г. — К. : Кондор, 2007. — 168 с. — ISBN 966-351-077-3
 • Зовнішньоекономічний словник-довідник / Батрименко В. В., Борисов С. В., Відякіна М. М., Вовк І. Г. / За ред. Філіпенка А. С. — К. : Академія, 2009. — 248 с.
 • Енциклопедія інновацій / В. о. Київ. нац. торг.-економ. ун-т; Підгот. Аліна Василівна Бохан, Валентин Петрович Голуб, Роман Степанович Дяків; За ред. Роман Степанович Дяків. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2012. — 599 с. — ISBN 966-222-000-1
 • Енциклопедія економічної конкуренції : 500 економічно-правових термінів / Уклад. Р. Б. Примуш, А. Ф. Кармаліта, Т. Ю. Степанова; За заг. ред. В. М. Олуйко. — Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011. —239 с. — (Правова абетка) — 500 пр. — ISBN 966-15-0223-8
 • Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник) / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. — Київ: Максимум, Економічна думка, 2000. — 592с. — ISBN 966-7411-79-6
 • Цінні папери. Фондовий ринок: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — 2.вид., випр. та доп. — Л. : БаК, 1999. — 166 с. — (Бібліотечка фінансиста). — ISBN 966-7065-26-Х
 • Економічний тлумачний словник: понятійна база законодавства України у сфері економіки / Гордієнко К. Д. — 2-ге вид., перер. та доп. — Київ: КНТ, 2007. — 360с. — ISBN 978-966-373-307-4
 • Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів: (українсько-англійсько-російський): навчальний посібник для студентів / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. — Тернопіль: Астон, 2003. — 672 с. — ISBN 966-308-031-0
 • Тлумачний словник економіста / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 268 с. — ISBN 978-966-364-783-8[73]
 • Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / упорядкув. : Д. Д. Гордієнко. — К. : КНТ, 2006. — 307 с.
 • Економіко-правовий глосарій / за ред. Поляк О. В. [та ін.] ; ПрАТ "ВНЗ «Міжрегіон. акад. упр. персоналом», Чернівец. філія. — Чернівці: Букрек, 2014. — 162, [1] с. : табл. ; 15х21 см. — Бібліогр. : с. 132—155 (217 назв) та в тексті. — Алф. показник глосарію: с. 156—162. — 300 пр. — ISBN 978-966-399-569-4
 • Податки, збори, обов'язкові платежі. Термінологічний словник. Вид. 2-е, виправлене та доповнене / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. — 192 с. — ISBN 966-7597-35-0
 • Податки: словник-довідник: навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька, О. Б. Карпінська. — К. : ВД «Професіонал», 2008. — 464 с. — ISBN 978-966-370-073-1
 • Податки у термінах і визначеннях. Короткий словник-довідник податківця / К. : ІВЦ ДПА України, 2008. — 736 с. — ISBN 978-966-1609-02-9
 • Податки. Оподаткування. Податкове планування: Термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Л. М. Лучишин, В. Я. Оліховський. — Львів: ЗУКЦ, 2017. − 512 с. − ISBN 978-617-655-157-7
 • Мала енциклопедія з податків. Українсько-російська енциклопедія з податків / Упорядник В. Жадько. — К. : ПП Павлуша, 2000. — 735 с.
 • Економіка країн світу: Довідник / Є. Ф. Ростов. — К. : НВП «Картографія», 1998. — 383 с.
 • Інтелектуальна власність: словник- довідник: у 2-х т. : Т. 1 : Авторське право і суміжні права / укл. В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко ; ред. О. Д. Святоцький, В. С. Дроб'язко ; Державне патентне відомство України. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 356 с. — ISBN 966-7752-06-2
 • Інтелектуальна власність: словник-довідник: у 2-х т. : Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова.  Уклад. : Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 272 с. — ISBN 966-7752-03-8[74][75]
 • Реклама: словник термінів / Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси ; підгот. Р. Г. Іванченко. — К., 1998. — 207 с. — ISBN 966-7288-43-9
 • Бухгалтерський словник: словник / Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, С. В. Івахненков та ін.; за ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: Рута, 2001. — 221 с.
 • Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. Л. Іщенко, Т. В. Гладких та ін. — К. : «Центр учбової літератури», 2012. — 292 с. — ISBN 978-617-673-102-3
 • Облік і аудит: Термінол. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. — Л. : Центр Європи, 2002. — 671 c. — Бібліогр. : 60 назв. — ISBN 966-7022-30-7
 • Облік і аудит: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. — 2-ге вид., доопр. та доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки; ПП. НВФ «Біарп», 2012. — 632 с. — ISBN 978-617-607-294-2
 • Облік, контроль та аналіз: словник-довідник. Навчальний посібник для ВНЗ / Пилипенко І. І., Пантелєев В. П., Шевчук В. О. та ін. За ред. Пантелеєва В. П., Шевчука В. О. — К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — 368 с.
 • Шахрайство на фінансовому ринку. Практичний посібник з протидії / К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011 р. — 424 c.[76]
 • Інновації та венчурний бізнес. Енциклопедичний довідник / К. : — Укр. агентство фін. розвитку, 2010 р.[77]
 • Словник-довідник маркетингової термінології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Загнітко, Д. П. Шапран, І. Х. Баширов ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. українознав. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. — 160 с.
 • Торгівля, маркетинг, реклама: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Комарницький І. М. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 312 с. — ISBN 978-617-607-066-5
 • Акції. Акціонерні товариства: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Вознюк. — К. : Кондор, 2007. — 84 с.
 • Біржа, біржові операції: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. П. — К. : Алерта, 2008. — 186 с. — ISBN 978-966-8533-77-8
 • Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України / Берлач А. І. — К. : Ун-т «Україна», 2007. — 185 с.
 • Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні. Тлумачний термінологічний словник / Ковальчук Т. І. — К. : ЦУЛ, 2008. — 208 с.
 • Податковий кодекс. Коментарі до термінів: коментарі до базових термінів Податкового кодексу, ексклюзивні роз'яснення держорганів щодо термінів, не визначених Податковим кодексом, але вживаних у ньому / Тихонов С. — Х. : Фактор, 2011. — 272 с.
 • Швейне виробництво та матеріалознавство: словник / Лазур К. Р., Олійник Т. М. — Львів: Новий світ-2000, 2012. — 248 с.
 • Просторова організація систем послуг: словник-довідник / Стадницький Ю. І., Мальська М. П. — К. : ЦУЛ, 2013. — 270 с.
 • Тлумачний словник кулінара. Навчальний посібник / Висоцька Л. Є., Страцинська І. А. За заг. ред. Радкевич В. О. — Львів: Новий світ-2000, 2009. — 416 с.
 • Соціальна термінологія: слов.-довід. / П. М. Василенко, В. С. Васильченко, В. М. Галицький, П. В. Швець. — К. : Знання України, 2007. — 367 c. — ISBN 978-966-316-203-4
 • Словник-довідник соціального працівника: Навч. посіб. / П. М. Василенко, В. С. Васильченко, В. М. Галицький; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. — К., 2007. — 321 c.
 • Словник- довідник з підприємництва та економіки будівництва / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. — 294 с. — ISBN 5-7707-6556-9
 • Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: БаК, 2000. — 184 с.
 • Інвестиції: термінологічний словник / Карпінський Б. А., Шира Т. Б. — К. : Видавничий дім «Професіонал», 2009. — 464 с.
 • Словник-довiдник з питань управлiння проектами/ Бушуев С. Д. Украинская ассоциация управления проектами. — К. : Издательский дом «Дiлова Україна», 2001. — 640 с.
Банки і банківська діяльність
 • Банківська енциклопедія / М. І. Савлук, А. М. Поддєрьогін, А. А. Пересада, Н. Д. Олексієнко; ред. А. М. Мороз. — Київ: Ельтон, 1993. — 336 с. — ISBN 5-87272-013-0
 • Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. — К. : Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. (PDF-файл)
 • Банківська справа: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. — 508 с. — ISBN 978-966-553-991-9
 • Енциклопедія банківської справи України / НБУ, Ін-т незалежних експертів; ред. В. С. Стельмах. — К. : Молодь: Ін Юре, 2001. — 680 с. — ISBN 966-7615-21-9
 • Енциклопедія для банкіра: у 2 т. –Том 1 (теоретична та історична частини) / авт. кол. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Стеблій, д-ра філос. наук, проф. З. Скринник. — К. : УБС НБУ, 2012. — 483 с.
Енциклопедія для банкіра: у 2 т. — Том 2 (практична термінологія) / ред. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. — К. : УБС НБУ, 2013.
 • Коротка банківська й комерційна енциклопедія / Юрій Ясницький . — Харків: Кооперативне видавництво «Рух», 1926. — 256 с.
 • Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. — К. : Аконіт, 2000. — 605 с. — (Нові словники). — ISBN 966-7173-17-8
 • Кредитування: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Вознюк, Г. Партин. — К. : Кондор, 2007. — 168 с. — ISBN 978-966-351-085-9
 • Вексельні, акредитивні та карткові операції комерційних банків України: Практичний посібник / К. : УАФР, 2003. — 242 с.[78]
 • Вексель. Вексельний обіг: термінологічний словник / А. Г. Загородній [и др.]. — 2. вид., випр. і доп. — Л. : Центр Європи, 1999. — 43 с. — ISBN 966-7022-28-5
 • Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни. Навчальний посібник / Віднійчук-Вірван Л. А. — Львів: Магнолія 2006, 2011. — 312 с.
Безпека життєдіяльності
 • Енциклопедія безпеки життєдіяльності / Курчій Б. О. — Ірпінь: ІЄК, 2014. — 158 с.
 • Енциклопедія виживання / В. В. Дивак ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Акад. пед. наук України, Хмельниц.обл.ін-т післядиплом. пед. освіти. — Кам'янець-Подільський: Медобори, 2003. — 156 с. : табл. — (Безпека життєдіяльності). — ISBN 966-8100-13-1
 • Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: енциклопедичний словник / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2012. — 396 с. — ISBN 978-966-695-256-4 (PDF)
 • Безпека життєдіяльності. Короткий термінологічний словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М. — Львів: Магнолія 2006, 2015. — 217 с.
 • Безпека життєдіяльності. Словник-довідник / Зеркалов Д. В. — К. : Основа, 2011. — 168 с.[79]
 • Безпека життєдіяльності: cловник-довідник: для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія», «Машинобудування», «Агрономія» / Шаманська О. І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Рудницький Б. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[80]
 • Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. всіх спец. / М. М. Ярошевський, В. М. Ярошевська, Д. М. Диновський. — К. : Професіонал, 2004. — 256 с.
 • Цивільний захист: пожежно-рятувальна справа: ілюстрований словник-довідник / М. М. Козяр, А. А. Шадрін, І. М. Кочан. — Львів: Сполом, 2006. — Ч.1. — 568 с.
Матеріалознавство
 • Матеріалознавство (понад 10 000 терм.): тлумачний словник в 2-х томах для технічних спеціальностей ВНЗ / Криль Я. А., Флюнт О. Р., Криль Г. В. За ред. Криля Я. А. — Львів: Новий світ-2000, 2011. — 432/448 с.
 • Словник-довідник текстильних матеріалів / Яценко Ю. М. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2007. — 240 c.[81]
 • Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв / Слізков А. М., Луцик Р. В. — Київ: Арістей, 2004. — 304 с. — ISBN 966-8458-13-3. Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12363 [82]
Туризм
 • Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. Передмова В. М. Литвина. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. — 372 с. — ISBN 966-8407-55-5 (онлайн-версія)
 • Релігійний туризм: термінол. слов.-довід. / [авт.-упоряд. Т. І. Божук]. — Львів: Укр. бестселер, 2010. — 152 с. : іл. — Бібліогр. : с. 133—135 (56 назв). — ISBN 978-966-2384-04-8
 • Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К. : Палітра, 1998. — 130 с.
 • Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації / Олександр Васильович Колотуха. – Кропивницький : Александрова М. В., 2018. – 217 с.
 • Спортивний туризм: довідник / Войтенко С. М., Совик Л. А., Ковбій Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.
 • Туристський словник-довідник: Навч. посіб. / уклад. : В. К. Федорченко, І. М. Мініч; Київ. ін-т туризму, економіки і права. — К. : Дніпро, 2000. — 155 c.
Економіка. Словники-перекладачі
 • Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. — Київ: КМ Академія, 2004. — 429 с. — ISBN 966-518-293-5
 • Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / уклад. А. С. Д'яков [та ін.] ; ред. Т. Р. Кияк. - К. : Обереги, 2001. - 622 с.

Інформатика, кібернетика, робототехніка

 • Алгоритмізація та програмування. Енциклопедичне видання / Співаковський О. В. — К. : ТОВ Редакція «Комп'ютер», 2008. — ISBN 978-966-2952-00-1
 • Енциклопедія кібернетики (укр.) (рос.) — перша у світі «Енциклопедія кібернетики» за редакцією В. Глушкова. Випустили Головна редакція Української радянської енциклопедії та Академія наук УРСР в двох томах (спершу українською (1973), потім російською (1974) мовою).
 • Інформатика та обчислювальна техніка: короткий тлумачний словник / За ред. проф. В. П. Гондюла. — Київ: Либідь, 2000. — 320с. — ISBN 966-06-0079-8
 • Системне програмне забезпечення: енциклопедичне видання / Сергій Миколайович Копичко, Сергій Макарович Макаров; В. о. АПН України. Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. —К. : Редакція «Комп'ютер», 2008. —128 с. —(Бібліотека вчителя інформатики; N 3) . — ISBN 966-295-208-7
 • Тлумачний словник з інформатики / Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М. Дівізінюк та ін. — Дніпропетровськ, Нац. гірнич. ун-т, 2010. — 600 с. — ISBN 978-966-350-087-4[83][84]
Інформатика, кібернетика, робототехніка. Словники-перекладачі
 • Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький; Ред. О. В. Кисла, О. В. Мірошниченко. — 2-ге вид., допов. і доопрацьоване. — Київ: СофтПрес, 2006. — 824с. — Створено за підтримки компанії «Майкрософт Україна». — ISBN 966-530-027-X
 • П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р. В. Іваницький, Т. Р. Кияк. — К. : [б.в.], 1995. — 372 с.

Історія

Українська еміграція: Культурна праця української еміграції, 1919—1939: Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої / С. Наріжний; Редкол. : Федорук О. (голова) та ін.; Упоряд. : Яковлева Л. (керівник) та ін. ; Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України та ін.. — Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. — 272 с. : іл.. — 1000 екз.. — 24 см.
 • Світова історія XIX—XX століття: Словник / І. З. Підкова, О. Джеджора; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Ін-т істор. досліджень.– Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2000.– 368 с. — ISBN 966-02-1610-6
 • Короткий історичний довідник: (поняття, події, терміни, персоналії) / Я. Й. Малик, В. В. Павлюк ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Нац. ун-т «Острог. акад.». — Львів: ПАIС, 2009. — 475 с. — ISBN 978-966-1585-33-0
 • Світова історія: XX століття. Енциклопедичний словник / за. редакцією І. Підкови і Р. Шуста. — Львів : Літопис, 2008.[101]
 • Енциклопедія морських катастроф України: (затонулі пам'ятки античної, середньовічної і новітньої історії: залишки міст і поселень, військові кораблі, цивільні судна, авіа- та бронетехніка: [наук. вид.] / С. О. Воронов; Ін-т археол. НАН України, Департамент підвод. спадщини. — К. : Богдана, 2008. — 892 c. — ISBN 978-966-7058-99-9
 • Словник-довідник з археології / За ред. Н. О. Гаврилюка. — Київ: Наукова думка, 1996. — 430 с.[102]
 • Дослідники археології України: енциклопедичний словник-довідник / Г. Г. Мезенцева ; НАН України, Інститут археології, Чернігівський держ. педагогічний ін-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 205 с. — ISBN 966-02-0233-4
 • Енциклопедія некрополезнавства / авт.-упоряд. В. Жадько. — К. : Преса України, 2013. — 703, [2] с. : фотогр. кольор. — 1000 екз.
 • Історія країн світу: довідник / І. І. Дахно. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 816 с.
 • Словник-довідник з історії: навч. посіб. / Г. К. Базильчук; Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 368 с.[103]
 • Історична наука: термінологічний і понятійний довідник / Ред. В. М. Литвин. — K. : Вища школa, 2002. — 430 c. — ISBN 966-642-073-2 (PDF-файл)[104][105]
 • Словник історичних термінів і понять / І. С. Мартинова. — Х. : Прапор, 2011. — 288 с. — ISBN 966-1643-19-1
 • Малознані українські історичні терміни, слова та словосполучення: тлумачний словник / [зібрав та упоряд. В. Туркевич]. — Київ: Сучасність, 2013. — 134 с. — ISBN 966-96584-7-1.
 • Спеціальні історичні дисциплін: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. — К. : Либідь, 2008. — 520 с. — ISBN 978-966-06-0538-1[106]
 • Історія державності та правові пам'ятки України: довідник / Т. А. Михайлів, Т. В. Михайлів. — Х. : Основа, 2013. — 93 с. ; 22 см. — (Бібліотека журналу «Історія та правознавство» ; вип. 12 (120)). — ISBN 978-617-00-1966-0
 • Національна та історична пам'ять: словник ключових термінів / Солдатенко В. Ф., Кривошея В. В., Вєдєнєєв Д. В. ; Укр. ін-т нац. пам'яті. — К. : НВП «Пріоритети», 2013. — 434, [1] с. — 100 пр. — ISBN 978-966-8809-88-0
 • Словник історичних зброєзнавчих термінів: (за матеріалами озброєння Київської Русі) / В. Г. Бережинський; Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Зройних Сил України. — Київ, 2000. — 69 с.
 • Історіографічний словник: Навч. посіб.для студентів історичних факультетів університетів / С. І. Посохов, С. М. Куделю, Ю. Л. Зайцева та ін.; За ред. С. І. Посохова.— X. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. — 320 с. — ISBN 966—7922—85—5 (PDF-файл)
 • Словник-довідник з історії мореплавства: [довідкове вид.] / О. П. Безлуцька ; Херсонська держ. морська акад. — Херсон: ХДМА, 2016. — 280 с. : іл.
 • Історична наука у Національній академії наук України в особах : енциклопедичний довідник / Н. Абашина, О. Бачинська, І. Безлюдна, О. Беренштейн, С. Білокінь ; НАН України. Ін-т історії України ; гол. редкол. В. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2018. – 741 с.
Історія. Персоналії
 • Михайло Грушевський у Москві: авт. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко. — Київ: Либідь, 2015. — 565, [2] с. : іл. — 1000 екз. — ISBN 978-966-06-0700-2[107][108][109] (PDF-файли)
 • Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник. К., 2005. (DjVu-файл; PDF)
 • Дослідники історії Південної України: біобібліогр. довід. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ іст. урбаністики. — Київ: [б. в.], 2013 . — ISBN 978-966-02-6972-9 (загальний).
Том 1. — 2013. — 382 с., іл. — ISBN 978-966-02-6973-6 (т. 1) (PDF); Т. 2 / Упоряд. Ігор Лиман. — 2016. — 495, [11] с. : фот. — ISBN 978-966-02-7970-4 (т. 2) (PDF)
 • Лексикон античної словесності / За рад. М. Борецького та В. Зварича. — Дрогобич: Коло, 2014. — 730 с. — ISBN 9786176420972[110]
 • Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліогр. слов./ упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; редкол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) [та ін.]. К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. — 260 с. — ISBN 978-966-02-6137-2 (PDF-файл)
 • Усі видатні постаті історії України: довідник / П. В. Остапенко. — Х. : Торсінг плюс, 2006. — 351 с. — (Іду на урок).
 • Видатні постаті українського державотворення: довідник / Т. В. Михайлів, Т. А. Михайлів. — Харків: Основа, 2014. — 125 с. ; 21 см. — (Бібліотека журналу «Історія та правознавство» ; вип. 1 (121)). — Бібліогр. : 124—125 (29 назв). — ISBN 978-617-00-1998-1
 • Національні лідери України. Золотий фонд нації: довід.-біогр. вид. / упоряд. В. В. Болгов ; Українська конфедерація журналістів, Інститут біографічних досліджень — Київ: Ін-т біогр. дослідж., 2013. — 312 с. : іл., портр. ; 31 см. — ISBN 978-966-8178-63-4
 • Вчені інституту історії України: біобібліографічний довідник / С. І. Білокінь [та ін.] ; ред. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. : [б.в.], 1998. — 425 с. — (Українські історики ; вип. 1. — ISBN 966-02-0022-6). — ISBN 966-02-0021-8
 • Українські історики XX століття: біобібліографічний довідник / О. Г. Бажан [та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. ; Л. : [б.в.], 2003. — 396 с. : фотоіл. — (Серія «Українські історики» ; вип. 2, ч. 1). — ISBN 966-02-0021-8 (серія). — ISBN 966-02-2742-6 (Вип. 2). — ISBN 966-02-2743-4 (Ч. 1)
 • Українські історики XX століття: біобібліографічний довідник / Р. І. Бондаренко [та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. : [б.в.], 2004. — 388 с. — (Серія «Українські історики ; вип. 2, ч. 2). — ISBN 966-02-0021-8 (Серія). — ISBN 966-02-2742-6 (Вип. 2). — ISBN 966-02-2744-2 (Ч. 2)
 • Українські історики. Біобібліографічний довідник / НАН України. Інститут історії України. — Випуск 3. — Київ: Інститут історії України, 2010. — 344 с. — ISBN 978-966-02-0021-8 (серія). — ISBN 978-966-02-5212-7 (вип. 3) (PDF-файл)
 • Галицька еліта: [довідк.-біогр. вид.] / [упоряд. Я. Білейчук ; редкол. : С. Б. Гавриш та ін.]. — К. : Вид-во Логос Україна, 2010. — 136 с. : іл. — ISBN 978-966-96993-5-0
 • Відомі поляки в історії Вінниччини: Біографічний словник / Колесник В. — Вінниця: ВМГО „Розвиток“, 2007. — 1008 с., іл.
 • Видатні поляки і Харків: біогр. слов. (1805—1918) / Любов Жванко. — Харків: Золоті сторінки, 2018. — 407 с. : кольор. іл., портр. — Текст укр., пол. — Парал. тит. арк. пол. — Бібліогр.: с. 365—402.
 • Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення / О. Шаблій ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Європі. — Львів: Фенікс ; Париж: [б.в.], 1996. — 704 с. — ISBN 5-87332-047-0
 • Одеські історики: енциклопедичне видання. — Т. 1: Початок XIX — середина XX ст. / Відп. ред. В. А. Савченко. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — 478 с.
 • Праведники народів світу: довідник / [упоряд.: Є. А. Врадій та ін. ; за ред. І. Я. Щупака ; вступ. ст.: М. Ф. Маринович, І. Я. Щупак] ; Укр. ін-т вивч. Голокосту „Ткума“. — Дніпро: Ліра: Укр. ін-т вивч. Голокосту „Ткума“, 2016. — 220, [1] с. : табл. ; 23х30 см. — (Академічна серія „Українська бібліотека Голокосту“). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 400 пр. — ISBN 978-966-383-769-7
 • Біографічний словник моїх знайомих / І. П. Крип'якевич ; [упоряд., передм. М. І. Мороз] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 143 с. : іл. — Бібліогр. в прим.: с. 93–138.
 • Охтирка в особистостях. 1654—2014 / Євген Мегера. — Суми: Еллада, 2017. — 185 с. : фот. — Бібліогр.: с. 180—182.
 • Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення: біограф. енцикл. / наук. ред. Н. М. Хома. — Львів: Новий Світ-2000, 2018. — 368 с. — ISBN 978-617-7519-22-4 (коротко про видання)
Історія України (загальна)
Том 1. З давніх часів до пізньої античності. — К. : КВІЦ, 2007. — 544 с. : іл.
Том 2. Давні слов'яни, Київська Русь. — К. : КРІОН, 2009. — 544 с. : іл.
Том 3. Від Батиєвої навали до Люблінської унії. — К. : КРІОН, 2009. — 696 с. : іл.
Том 4. На порозі Нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття. — К. : КРІОН, 2009. — 608 с: іл.
Том 5. Імперська доба. Від VIII століття до 1917 року. — К. : КРІОН, 2011. — 560 с. : іл.
Том 6. Новітня історія. 1917—2010 p. — К. : КРІОН, 2011. — 832 с. : іл.
Т. 1 : (А-Й) — 1993. — 239 с. — ISBN 5-7707-5190-8
Т. 2 : (К-П) — 1995. — 435 с. — ISBN 5-7707-8552-7
Т. 3 : (Р-Я) — 1999. — 686 с. — ISBN 966-504-237-8
Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / Авт. тексту: О. Кучерук ; Іл. та худож. оформл. Л. Голембовська, С. Голембовська . — Вид. перероб., доп . — Київ: Спалах, 2004. — 215 с. : іл. — ISBN 966-512-226-6 (DjVu-файл Т. 1: (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.); PDF-файл)
 • Історія України: А — Я: енциклопедичний довідник / Інститут історії України НАН України ; Упорядкув. та наук. ред. : І. З. Підкова, Р. М. Шуст, І. Гирич; наукова рада: В. Смолій (гол.), І. Гирич (відп. секр.) та ін.; кер. проекту О. Дубас. — 3-тє вид., доопрац. і доп. — К. : Генеза, 2008. — 1520 с.; іл.; карти. — ISBN 978-966-504-777-3[115]
 • Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. — К. : Либідь, 1997. — 464 с. — ISBN 5-325-00781-5 (онлайн-версія; PDF-файл)
 • Історія України: словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко; за ред. М. В. Яцюка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2010. — 247 с. (Текст онлайн)[116][117]
 • Джерела з історії Південної України. Том 1. Адміністративний устрій Південної України (середина XVIII — перша половина XIX століття) / Упорядники: А. Бойко, В. Козирєв, В. Мільчев, І. Савченко, Н. Сурева. Передмова: І. Савченко. — Запоріжжя: РА „Тандем — У“, 2005. — 528 с.
Т. 4 Православна церква на півдні України (1775—1781) / Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. — Запоріжжя: Тандем-У, 2004. — 559 с.
Том 5. Книга 1. Частина 1. Мемуари та щоденники / Упорядники: А. Бойко, С. Плохій. Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА „Тандем — У“, 2005. — 484 с.
Том 5. Книга 2. Частина 1. Мемуари та щоденники / Упорядники: А. Бойко, С. Плохій. Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА „Тандем — У“, 2005. — 516 с.
Т. 6. Степова Україна у Законодавчій комісії 1767 року / Упорядник: Н. Сурева. Наук. ред. А. Бойко. — Запоріжжя, 2008. — 336 с.
Т. 7. Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В.Мільчев, О. Посунько / Передмови: С. Гаврилович, С. Лалич, В. Мільчев, О. Посунько — Запоріжжя, 2005. — 442 с.
Том 8. Формування митної мережі Південної України (1775—1819) / Упорядник Ю. Головко. Передмова: Ю. Головко. — Запоріжжя: „Тандем — У“, 2007. — 608 с.
Том 9. Мемуари та щоденники. Частина 2 / Упорядники: А. Бойко, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА „Тандем -У“, 2006. — 632 с.
Т. 10. Описи Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття / Упорядник: А. Бойко — Запоріжжя: ЗНТН, 2009. — 434 с. ISBN 978-966-02-4988-2
 • Новітня історія України. Імена, звершення, творчість: Іміджево-енциклопедичне видання. Вип. 1 / К. : Український видавничий консорціум, 2003. — 223 с. — ISBN 966-7953-30-0
 • Історія України: навч.-практ. довід. : повний курс / О. А. Корягіна. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 240 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Алф. покажч. : с. 236—237. — Імен. покажч. : с. 238—239. — 3 000 пр. — ISBN 978-617-030-475-9
 • Радянська енциклопедія історії України
 • Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941—1944) / Упор. М. Дубик. — К. : Наукова книга, 2000. — 304 с. — ISBN 966-504-188-6
 • Енциклопедія Львівської Ставропігії. XV — початок XXI ст. / Богдан Сушинський ; Міжнар. центр впроваджень Програм ЮНЕСКО, Ун-т „Львів. Ставропігіон“, Ін-т ставропіг. дослідж. — Одеса: Астропринт, 2018. — 373 с. : фотоіл., портр. — Бібліогр.: с. 367—369.
Козацтво
 • Всесвітня козацька енциклопедія. XV — початку XXI століть / Б. І. Сушинський. — Одеса: ЯВФ, 2007. — 570 с. : іл. — 3000 екз.
 • Козацька енциклопедія для юнацтва: кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; упоряд. О. Яремійчук. — Київ: Веселка, 2009. — 719 с. : іл., карти, фото. — ISBN 978-966-01-0526-3
 • Козацька старшина Гетьманщини: енциклопедія / В. В. Кривошея ; Укр. ін-т нац. пам'яті. — Київ: Стилос, 2010. — 791 с. — ISBN 966-8009-99-0.
 • Гетьмани України: Довідкове вид. / Ред. Т. М. Телітенко. — К. : Україна, 1995. — 113 с.
 • Мала енциклопедія українського козацтва / С. О. Куглер та ін. ; заг. ред. С. О. Куглер ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. — Донецьк: ДІТБ, 2000. — 108 с. : іл. — ISBN 966-95-776-2-4
 • Українське Буджацьке козацтво: енциклопедія / [укладачі: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова]. — Дніпро: Т. К. Середняк, 2017. — 375 с. : іл., табл. — ISBN 9786177479153
 • Українське козацтво: мала енциклопедія
 • Українське козацтво: мала енциклопедія / Ф. Г. Турченко та ін. ; відп. ред. С. Р. Лях. — 2-ге вид., допов. і переробл. — Київ: Генеза ; Запоріжжя: Прем'єр, 2006. — 672 с. : іл., карти.[118]
 • Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія: у 3 т. / С. Коваленко. — Київ: Стікс-Ко, 2007—2009.[119]
Т. 1 / передм. Н. Третьякової. — 2007. — 376 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96849-0-5[120]
Т. 2 / передм. Н. Третьякової. — 2008. — 480 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96849-1-2
Т. 3 / наук. ред. В. Кривошея. — 2009. — 480 с. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-96849-3-6
Архівознавство
 • Архівістика: Термінологічний словник / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упорядн. : К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. — К., 1998. — 106 с. — ISBN 966-7250-02-04 (онлайн-версія)
 • Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол. : Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. — 2-е вид., доп. — К., 2005. — 692 с. — ISBN 966-625-029-2 (PDF)
 • Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 2 : Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. : С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: О. Гаранін, О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. — К., 2012. — XXVII, 602 с.
 • Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. : С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. — К., 2010. — XXVIII, 604 с.
 • Архівна україніка в Канаді: довідник / Укл. : І. Матяш, В. Романовський, М. Ковтун та ін. — К., 2010. — 882 с.[121][122][123][124]
 • Українські архівісти (XIX—XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд. : І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. — К., 2007. — 752 с. — ISBN 978-966-625-050-9 (PDF-файл)
 • Українські архівісти: біобібліограф. довід. : у 3 вип. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського. — К., 1999—2003.
Вип. 1 : XIX cт.- 1930-ті рр. / Упоряд. О. М. Коваль [та ін.] ; відпр. ред. В. С. Шандра. — К. : 1999. — 367 с. — ISBN 966-7250-09-01
Вип. 2 : (1940-1960-ті рр.) / Упоряд. Т. В. Портнова ; ред. кол. Г. В. Боряк [та ін.]. — К. : 2002. — 254 с. — ISBN 966-625-001-2
Вип. 3 : (1970-1990-ті роки) / Упоряд. Л. М. Федорова ; ред. кол. В. В. Бездрапко [та ін.]. — К. : 2003. — 284 с. : іл. — ISBN 966-625-034-9
 • Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін. — К., 2008. — 680 с.
 • Документознавство: словник-довідник термінів і понять / Швецова-Водка Г. М. — К. : Знання, 2011. — 319 с.
 • Документознавча термінологія: Навч. посіб. для студ. / М. В. Комова; Нац. ун-т „Львів. політехніка“. — Л., 2003. — 167 c. — Бібліогр. : 109 назв.

Країнознавство

 • Країни Африки: короткий довідник / М. К. Головко, Р. М. Міхньов. — Київ: Держполітвидав УРСР, 1961. — 211 с.
 • Краіни світу і Украіна: енциклопедія: в 5 т. І редкол. : А. І. Кудряченко (голова) та ін.; — ДУ „Інститут всесвітньої історії НАН України“. — Київ: Видавництво „Фенікс“, 2017. — ISBN 978-966-136-473-7
Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-ro тому А. Г. Бульвінський. — 2017. — 564 с. — ISBN 978-966-136-474-4 (Т.1) (читати он-лайн)
 • Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 587 c. — Бібліогр. : с. 577—579. — ISBN 996-613-118-8
 • Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. — 5-те вид., перероб. і доп. — Київ: Знання, 2008. — 839 с. — ISBN 978-966-346-330-8[125]
 • Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження) / Сергій О. Цапок; В. о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Львів : ІРД НАН України, 2007. — 419 с. 300 пр. — ISBN 966-02-3957-2
 • Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. Передмова В. М. Литвина. — К. : Видавничий Дім „Слово“, 2006. — 372 с. — ISBN 966-8407-55-5 (онлайн-версія)
 • Слов'янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Гирич Я. — К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. — 88 с.
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної японської культури виховання : навч. посіб. / Т. П. Кучай ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 99 с. - ISBN 978-966-353-360-5
Українознавство
Див. також: Список українських енциклопедій про регіони України
 • Українська мала енциклопедія: у 4 т. / Є. Д. Онацький ; упоряд. та наук. ред. С. Білокінь. — Київ: Пульсари, 2016 — . — ISBN 978-617-615-060-2
 • Україна: повна енциклопедія / В. М. Скляренко [та ін.]. — Харків: Фоліо, 2007. — ISBN 966-03-3684-5
 • Україна: енциклопедичний словник: історія, культура, освіта, політика, економіка, фінанси, право / авт.-упоряд. О. М. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2008. — 768 с. — ISBN 978-966-8001-48-2[126]
 • Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П. Пустовойтенко. — К. : ТД „Потенціал“, 2002. — 464 с. — ISBN 966-7865-28-2
 • Україна: [енциклопедія]: Шляхами історії. Україна — наш дім. Освіта в Україні. Україна спортивна та ін. / Г. Е. Єрмановська. — Х. : Факт, 2016. — 463 с. — ISBN 966-637-834-0.
 • Словник-довідник з українознавства / [текст та за ред. М. В. Масловської] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: Євенок О. О., 2016. — 788 с. : іл. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 744—746 (39 назв). — Алф. покажч.: с. 747—786. — 300 пр. — ISBN 978-617-7483-03-7
 • Українознавчий словник / авт.-уклад. В. М. Демченко. — Х. : Основа, 2013— . — 21 см. — (Бібліотека журналу „Вивчаємо українську мову та літературу“ ; вип. 11 (120).
Вип. 1. — 2013. — 127 с. — Бібліогр. : с. 117—122. — ISBN 978-617-00-1942-4
 • Україна у світі: Енциклопедичний довідник / Укл. М. М. Сухомозький, Н. П. Аврамчук. — К. : МАУП, 2006. — 872 с.
 • Україна: кращі з 500 куточків, які треба відвідати: велика ілюстрована енциклопедія / Тетяна Жабська та ін. — Х. : Ранок: Веста, 2009. — 245,[3] с. : фото.кол.
 • Архітектура України: від античності до нашого часу: велика ілюстрована енциклопедія / Дмитро Леонтьєв. — Харків: Ранок, 2010. — 223 с. : іл., фотоіл. — ISBN 9789660849488.
 • Україна від А до Я: сучасний енциклопедичний словник / Уклад. Кожушко О. М. — Х. : Вид-во „Ранок“, 2009.— 624 с. : іл. — ISBN 978—966–672–579–3
 • Велика ілюстрована енциклопедія України / В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська, Г. І. Воронова, Володимир Г. Герман; Гол. ред. Людмила Слабошпицька; Ред.-упоряд. Володимир Г. Герман; Фото Микола Іващенко, Сергій Тарасов, Валерій Пестушко. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 504 с. : іл. — 10 000 пр. — ISBN 966-605-887-7
 • Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції / уклад. Сметана І. І. — 2-ге вид., стер. — Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля“, 2014. — 414 с. : мал. — Бібліогр. : с. 403—411. — 7000 екз. — ISBN 978-966-14-3465-2
 • Славетні міста України: Ілюстрована енциклопедія / Укл. Я. О. Батій. Гол. ред. О. А. Кравець. — Харків: Торсінг плюс, 2011. — 254 с. — ISBN 6-17-030225-0
 • Академіки Академії наук вищої школи України: Довідник / Відп. ред. М. І. Дубина. — К., 1997. — 319 с. : фото.
 • Академія медичних наук України = Academy of Medical Sciences of Ukraine: Науково-дослідні установи. Дійсні члени АМН України. Члени-кореспонденти АМН України: Довідник / Гол. ред. О. Ф. Возіанов. — К. : Авіцена, 1998. — 284 с. — Текст укр. та англ. мовами.
 • Академія наук України: Персональний склад: 1918—1993 / Уклад. Ю. О. Храмов, В. М. Палій. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Манускрипт, 1993. — 319 с.
 • Академія наук Української РСР: Персональний склад: Дійсні члени. Члени-кореспонденти: 1919—1979 / Упоряд. Ю. О. Храмов; Відп. ред. К. М. Ситник. — К. : Наук. думка, 1979. — 229 с., портр.
 • Академія правових наук України: Довідник / Підгот. і упоряд. В. П. Колісник; Ред. К. К. Гулий. — Х. : Право, 1996. — 120 с.
 • Академія мистецтв України: Інформаційний довідник / Підгот. Г. Г. Васильєва та ін.; Ред. М. О. Криволапов. — Х. : Акта, 1998. — 178 с.
 • Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: Збірник нарисів / Упоряд. і передм. О. К. Романчука. — Л. : Каменяр, 1991. — 248 с.
 • Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: Збірник нарисів / Упоряд. і передм. О. К. Романчука. — Л. : Істор.-просвіт. організ. „Меморіал“, 1992. — 544 с. : іл.
 • Вчені України: 100 видатних імен / Шаров І. — К. АртЕк, 2006. — 481 с.
 • Винаходи та інновації. Винахідники України: [іст.-імідж. вид. / авт.-упоряд. М. Серб ; редкол. : М. А. Серб та ін.]. — Львів: Логос Україна, 2010— . — 31 см.
Т. 2. — 2012. — 157, [2] с. : іл., портр. — Бібліогр. : с. 158. — ІSBN 978-966-1581-17-2
 • Особистості в історії та культурі України: словник-довідник для студ. денної та заоч. форм навчання / укл. З. І. Гриценко, О. М. Голікова ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2003. — 112 с. — Бібліогр. : с. 109—111. — ISBN 966-8457-00-5
 • Короткий біографічний словник членів Київської старої громади (друга половина XIX — початок XX ст.) / Побірченко Н. С. — К. : Освітянська компанія; Інтелект, 1999. — 72 с.
 • Українці зарубіжжя та Україна. Довідник / Табачник Д. В., Попов Г. Д. — К. : Знання, 2007. — 399 с. — ISBN 978-966-346-369-8
 • Українці у світі: довідник / авт.-упоряд. В. М. Воронін, С. А. Дроздовська. — К. : Український Центр духовної культури, 2005. — 143 с. — ISBN 966-8039-52-7
 • Зарубіжні вчені – вихідці з України в галузі фундаментальних і технічних наук : біографічний енциклопедичний словник / Ю. О. Храмов, В. М. Гамалія, В. Г. Гармасар, С. С. Довганюк, М. Д. Донська ; НАН України, Ін-т досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва ; кер. авт. кол. Ю. О. Храмов. – Київ : Фенікс, 2017. – 303 с. : порт.
 • Будівничі Катедри Українознавства в Австралії: Пропам'ятна книга. — Сідней: Фундація українознавчих студій в Австралії, 1984. — 80 с., іл.
 • Галицька еліта: [довідк.-біогр. вид.] / [упоряд. Я. Білейчук ; редкол. : С. Б. Гавриш та ін.]. — К. : Вид-во Логос Україна, 2010. — 136 с. : іл. — ISBN 978-966-96993-5-0
 • Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право): довідк. вид. / відповід. ред. М. І. Долішний; Інститут регіональних досліджень НАН України. — Л., 2003. (PDF-файл)
 • Енциклопедія „Наукове товариство ім. Шевченка“
 • Державні нагороди та нагороджені в Україні: Енциклопедичне видання / Укл. О. М. Войналович. — К. : Новий час, 2014. — 351 с.
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання. — Т. 1—5 / Укл. В. В. Болгов, І. В. Болгов. — К. : Ін-т біографічних досліджень; Наукове товариство геральдики та вексилології, 2006—2013.
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне видання / Уклад. : Болгов В. В., Болгов І. В. — К. : Інститут біографічних досліджень, 2008. — 784 с. — ISBN 978-966-8178-24-5 (PDF)
 • Державні нагороди та нагороджені в Україні: енциклопедія / уклад. : Войналович О. М. — К. : Новий Час, 2012.
 • Україна наукова: довід.-біогр. вид. / упоряд. Болгов В. В. ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України. — Київ: Нац. рейтинги України, 2005— . — 31 см.
Т. 4 : Національна академія аграрних наук України. — 2013. — 207 с. : іл., портр. — Імен. покажч. : с. 203—205. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-1523-14-1
 • Імена України в Космосі. Науково-енциклопедичне видання / За ред. І. Б. Вавилової, В. П. Плачинди. — Львів: НАУТІЛІУС; К. : Академперіодика, 2003. — 730 с.
 • Видатні постаті України: [біогр. довід. / Антонюк О. В., Бабкіна О. В., Баєва О. В. та ін. ; редкол. : Щокін Г. В. (голова) та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., доповн. — К. : МАУП: Кн. палата України, 2007. — 1476 с. : портр. ; 30 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Імен. покажч. : с. 1466—1472. — Покажч. авт. ст. : с. 1473—1476. — 500 пр. — ISBN 966-608-672-7
 • Видатні постаті українського державотворення: довідник / Т. В. Михайлів, Т. А. Михайлів. — Харків: Основа, 2014. — 125 с. ; 21 см. — (Бібліотека журналу „Історія та правознавство“ ; вип. 1 (121)). — Бібліогр. : 124—125 (29 назв). — ISBN 978-617-00-1998-1
 • Видатні українці: Культура. Мистецтво. Освіта: довідник / М. І. Преварська ; М. І. Преварська. — К. : Велес, 2016. — 368 с. — (Гордість і слава України). — ISBN 966-8263-46-4
 • Депутати Дніпропетровщини. Всі скликання: [довідк. вид.]. — Харків: ПЕТ, 2013. — 215 с. : портр. ; 29 см. — 213 пр. — ISBN 978-617-7150-98-4
 • Імена України 2007: біографічний енциклопедичний словник / уклад. Л. Г. Андрієнко та ін. ; гол. ред. Ю. О. Храмов ; Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук. — К. : Фенікс, 2007. — 624 с. : фотогр. — ISBN 978-966-651-433-5
 • Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник / уклад. Л. Г. Андрієнко та ін. ; голов. ред. М. А. Орлик ; Спілка жінок України, Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук національного прогресу. — К. : Фенікс, 2001. — 560 с. : фотогр.
 • Краєзнавці Черкащини: біобібліографічний довідник. — Черкаси: Вертикаль, 2016. — 220 с. — ISBN 978-966-2783-85-8 (Коротко про видання)
 • Енциклопедія дитячої творчості. Юні таланти України / Упоряд. Болгов В. В. ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України. — Київ: Нац. рейтинги України, 2013. — 367 с. : іл., портр. — ISBN 978-966-1523-17-2
 • Український енциклопедичний словник-календар / Упорядник: Ян Вікалюк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. (PDF-фрагменти)
 • Етнічний довідник. — Ч. 2: Етнічні меншини в Україні / Авт. кол. : Л. Аза, В. Бедзір, І. Винниченко, О. Гриценко, О. Данильченко, Я. Дашкевич, Т. Загороднюк, Є. Ісип, К. Кейданський, О. Клевцова, Т. Клинченко, Т. Комаренко, О. Малиновська, А. Малюк, В. Матвеєв, Н. Музиченко, Я. Невелюк, В. Павленко, А. Пономарьов, Т. Рудницька, І. Самарцев, Я. Самборська, В. Трощинський, Джу Хун, К. Чернова, Б. Чирко, А. Шевченко, Г. Щерба; Ред. кол. : В. Євтух (гол. ред.), Л. Аза, Я. Дашкевич, О. Клевцова (відп. секр.), І. Курас, О. Нельга, Я. Самборська, В. Трощинський. Центр етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України; Міністерство України у справах національностей та міграції; Інститут етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій. — К., 1996. — 176 с. — ISBN 5-87534-108-14
 • Народна деревообробка в Україні: слов. нар. термінології / Є. І. Шевченко. — Київ: Артанія, 1997. — 312 с. : ілюстр. — ISBN 966-95170-0-1[127]
 • Українська народна тканина / Шевченко Є. І. — К. : Артанія, 1999. — 416 с. : іл.[128]
 • Італійці в культурному просторі України (кінець XVIII — 20-ті рр. XX ст.): Історико-біографічне дослідження (словник) / Варварцев М. М. НАН України, Ін-т історії України; Італійський ін-т культури в Києві. — К., 2000. — 323 с.
 • Поляки в Ніжині : біогр. довід. / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження «Астер», Центр пол. культури ; [редкол.: Ф. Ф. Бєлінська (голова), Г. Самойленко, В. Пугач [та ін.] ; передм. та післямова Г. Літвін, Ф. Бєлінська, О. Ростовська [та ін.]. – Ніжин : М. М. Лисенко [вид.], 2015. – 228, [4] с. : фот.
 • Хто є хто в Україні. 1997: Біогр. словник / Уклад. С. А. Бакута та ін.; Редкол. Ю. О. Храмов (гол. ред.) та ін.; Укр. акад. наук нац. прогресу; Ін-т гуманітарних досліджень. — К. : Фенікс, 1997. — 469 с. — Текст укр., рос. та англ. мовами.
 • Україна транспортна. Автомобільний комплекс та дорожнє господарство.
 • Шляхи України = Тransport in Ukraine. Automobile complex and road facilities of Ukraine. Highways of Ukraine: [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов]. — К. : Укр. вид. консорціум: Ін-т біогр. дослідж., 2005— .
Вип. 2. — 2007. — 191 с. : іл., портр. — Текст: укр., англ. — ІSBN 978-966-8178-18-4. — ІSBN 978-966-8189-53-1
 • Мости дружби. Україна — Грузія: [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов]. — К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2007. — 287 с. : іл., портр. — Текст парал.: укр., груз. — ISBN 978-966-8153-31-0
 • Українознавча освіта в Україні і Канаді: поняттєво-персонологічний словник / Мирослава Вовк, Інна Машкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ: Талком, 2018. — 106 с. : іл.
 • Україна поза Україною : енциклопед. словник мистецького, кульнурного і громадського життя укр. еміграції в міжвоєнній Чехословаччині (1919-1939) / Оксана Пеленська ; Нац. б-ка Чеської Республікі - Слов'янська б-ка. - Прага : Národní knihovna České republiky, 2019. - 321 с. : фот. - (Publikace / Slovanské knihovny ; 82). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-80-7050-713-1
 • Українці в Китаї (перша половина XX ст.) : енциклопедичний довідник / Уклад. В'ячеслав А. Чорномаз. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2021. – 631 с. : фотоіл., портр.
Країнознавство європейських країн
 • Країни Європейського Союзу: енциклопедичний довідник / М. В. Багров та ін. — К. : ВГЛ „Обрії“, 2004. — 176 с. — ISBN 966-95774-1-1
 • Країни і території світу : словник географічних назв / ред. І. Л. Дрогушевська, Д. В. Ісаєв. – Київ : Картографія, 2016. – 56 с.
 • Європейський Союз: економіка, політика, право: енцикл. слов. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Андрєєва О. М. та ін. ; редкол. : В. В. Копійка (голова) та ін. — К. : Київ. ун-т, 2011. — 367 с.
 • Середньовічні замки Європи / І. С. Пустиннікова, Н. Ю. Безпалова. — Харків: Мікко — Сервіс, 2010. — 160с. : іл. — (Ілюстрована енциклопедія).
Сходознавство
 • Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліогр. слов. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. — К. : Видавництво Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. — 260 с.
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної японської культури виховання: навч. посіб. / Т. П. Кучай. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 100 с.

Культурознавство, мистецтвознавство, етнографія та етнологія

 • Шевченківські лауреати 1962—2001 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; вступ. сл. І. М. Дзюба. — К. : Криниця, 2001. — 696 с. : іл. — ISBN 966-7575-29-2
Шевченківські лауреати 1962—2007 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; вступ. слова І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський. — Вид. 2-ге, змін. і доп. — К. : Криниця, 2007. — 765 c. : фотоіл. — ISBN 978-966-7575-81-6
Шевченківські лауреати 1962—2012 : eнциклопедичний довідник / М. Г. Лабінський. — 3-тє вид. — К. : Криниця, 2012.
 • Історія української культури / За загал. ред. І. Крип'якевича. — 4-те вид., стереотип. — К. : Либідь, 2002. — 656 с. ISBN 966-06-0248-0. (онлайн-версія)
 • Історія української культури: навч.-метод. комплекс / Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т“. — К. : НТУУ „КПІ“, 2013 .
Вип. 1 : Видатні діячі української культури: біогр. слов. (від А до Я) / [упоряд. С. О. Костилєва]. — 2013. — 200 с. : іл.
 • Історія української культури: словник-довідник: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Анісімов ; Національний банк України, Ун-т банківської справи (м. Київ). — К. : УБС НБУ, 2014. — 320 с.
 • Історія української культури: слов. термінів і персоналій / [авт.-уклад. : Л. В. Анучина та ін.] ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Х. : Право, 2013. — 254 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-458-530-6
 • Історія української культури. Словник-довідник: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти / Букач В. М., Бакланова Н. М. - Одеса: видавець Букаєв В. В., 2021. - 216 с.
 • Історія культури в термінах і назвах: словник-довідник / Ж. О. Безвершук. — К. : Вища школа, 2003. — 400 с. — ISBN 966-642-195-X
 • Культура: ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Попович. — К. : Балтія-Друк, 2009. — ISBN 966-8137-61-7[129]
 • Культура України: тезаурус і персоналії / Авт.-уклад. : В. О. Лозовой (керівник) та ін. ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець. — Харків: Право, 2014. — 273, [1] с.
 • Культура в термінах від „а“ до „я“. Культурологічна абетка: Навч. посібник для студентів університету / Стеценко В. І. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 208 с.
 • Культурологія: енциклопедичний словник / Альчук М. П., Бацевич Ф. С., Бойко І. М., Васьків А. Ю., Гапон Н. П. та ін. Ред., вступ. ст. В. П. Мельник . — Львів : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2013 . — 506 с. — ISBN 978-617-10-0026-1.[130][131][132]
 • Культурологія: термінолог. слов. / П. Е. Герчанівська ; відп. ред. С. М. Суходольська. — Київ: Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2015. — 439 с.
 • Короткий культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс ; Національний банк України, Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 127 с. : іл.
 • Новітній термінологічний словник з культурології і мистецтвознавства / Савельєв В. П., Повторева С. М. — Львів: Піча С. В. : Новий Світ-2000, 2017. — 300 с. : портр. — ISBN 978-966-97585-3-8
 • Термінологічний словник з культурології / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [авт.-уклад. : Н. Ю. Больша, Н. І. Єфімчук]. — Київ: МАУП, 2004. — 141 с. — Бібліогр. : с. 141. — ISBN 966-608-439-2 (онлайн-перегляд)
 • Культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс. — Київ: Професіонал, 2006. — 328 с. — ISBN 966-370-010-6[133]
 • Словник-довідник з культурології / Уклад. Р. Д. Шестопал. — Вінниця: Нова Книга, 2007. ― 184 с. ― ISBN 978-966-382-078-1
 • Етнокультурологія. Словник-довідник / Маєвська Л. М. ― Житомир: ЖДУ, 2007. ― 392 с.[134]
 • Українська етнокультурологічна енциклопедія: у 5 т. / [В. Авдєєв та ін.] ; ред. рада: В. А. Бітаєв (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології НАМ України. — Київ: Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2013.
Т. 1 : А — Е. — 552 с.
Т. 2 : Е — Л. — 544 с.
Т. 3 : Л — Н. — 556 с.
Т. 4 : Н — Р. — 548 с.
Т. 5 : Р — Я. — 534 с.
 • Довідник з культурології / Ж. В. Деркач, В. В. Таран. — Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2005. — 74 с.
 • Словник основних понять і термінів з теорії етнології / Степан Павлюк. — Львів: Інститут народознавства, 2008. — 256 с.
 • Енциклопедичний словник понять і термінів з етнології = Encyclopedic dictionary of concepts and terms in ethnology / Степан Петрович Павлюк ; НАН України. Ін-т народознавства ; ред. Уляна Крук ; відп. за вип. Микола Балагутрак. – [2-ге вид, перероб. і допов.]. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2020. – 447 с.
 • Короткий енциклопедичний словник з культури / Відп. ред. В. Ф. Шевченко, автори: М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко.— К. : Україна, 2012. — 384 с. — ISBN 978-966-524-406-6[135]
 • Словник з естетики / Петрушенко О. П. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 353 с.
 • Українська та зарубіжна культура: Тематичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон, В. І. Муляр ; Житомирський держ. технологічний ун-т. — Житомир: ЖІТІ, 2003. — 426 с.
 • Українська та зарубіжна культура: словник культурологічних термінів / Зотов В. М., Клімачова А. В., Таран В. О. — К. : ЦУЛ, 2009. — 264 с.
 • Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури / М. М. Корінний та ін. — К. : Україна, 2000. — 184 с.
 • Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія. 4000 джерел бібліографії. 300 фотодокументів. 1000 термінів / Р. Т. Шмагало. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 520 с. : іл. — ISBN 978-966-8734-23-6[136][137][138]
 • Англо-український термінологічний словник з мистецтвознавства : [понад 2 000 термінів та виразів] / Оксана Ярославівна Присяжнюк, Наталія Олександрівна Коваль ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 157 с.
 • Мистецтвознавство : короткий тлумачний словник / С. А. Ничкало. - К. : Либідь, 1999. - 207 с.
 • Словник мистецьких термінів / Галина Сотська, Тетяна Шмельова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 50 с. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-485-173-9
 • Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850—1950) / Ростислав Шмагало; В. о. ЛНАМ. — Львів: Українські технології, 2002. —144 с. : 176 іл. — ISBN 966-666-036-9[139]
 • Словник педагогіки художньої культури та менеджменту мистецтва: терміни, поняття, дефініції / Р. Т. Шмагало, І. Л. Гнатишин ; Львів. нац. акад. мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтва. — Львів : ЛНАМ, 2012. — 159 с. — ISBN 978-966-8734-22-9
 • Енциклопедичний словник символів культури України /за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. — 5-те вид. — Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. — 912 с. (PDF)
 • Втрачені шедеври України: енциклопед. слов. / Іван Лисенко. — Житомир: ПП „Рута“, 2014. — 224 с. — ISBN 978-617-581-228-0
 • Вогнища української культури: енцикл. слов. / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 198, [1] с. — ISBN 978-617-581-217-4
 • Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Тимофієнко В. І. ІПСМ АМУ. — К. : ІПСМ АМУ; Головкиївархітектура, 2002. — 472 с.
 • Енциклопедія архітектурної спадщини України: тематичний словник багатотомного видання / Укр. акад. архіт.; укл. В. І. Тимофієнко. — К. : УАА, 1995. — 365 с. — ISBN 5-7707-8972-7
 • У пам'яті народній: історико-архітектурний довідник / Редакція УРЕ, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. — К. : УРЕ, 1975.
 • Майстри народного мистецтва Української РСР: Довідник / Долінська М. — К. : Мистецтво, 1966. — 157 с.; 28 л. іл. — На обкл. авт. не зазнач.
 • Словник-довідник співака: навчальний посібник: видання друге / Балдинюк Д. І., Балдинюк Н. А. — Умань: Софія, 2015. — 108 с.[140]
 • Вокальний словник-довідник / упоряд. : М. В. Катеринчук, С. І. Кефа. — Чернівці: Букрек, 2014. — 70 с. ; 21 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-399-558-8
 • Співаки України: енцикл. вид. / Іван Лисенко. — Київ: Знання, 2012. — 639 с. : іл. — ISBN 978-617-07-0077-3
 • Співаки України: енциклопед. вид. Т. 2 / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2018. — 256 с.
 • Словник співаків України. Енциклопедичне видання. / Лисенко І. М. — К. : Рада, 1997.
 • Українські співаки XI—XVIII ст. : енциклопед. слов. / Іван Лисенко. — Київ: Рута, 2015. — 143 с. — ISBN 978-617-581-229-7
 • Українські хори та дириґенти / Бурбан М. — Дрогобич: Коло, 2007. — 672 с. — 2-ге вид.[110]
 • Зарубіжні співаки в Україні: енциклопедичний словник / Іван Максимович Лисенко. — Кам'янець-Подільський: Друкарня „Рута“, 2019. — 270, [1] с.
 • Легенди хутора Надія: довід. з історії укр. хореогр. мистецтва / Анатолій Кривохижа. — Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 2013. — 146 с. : іл., портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-130-028-5
 • Історія українського мистецтва : у 6-х т. / гол. ред. М. Бажан. — К. : УРЕ, 1966—1973.
 • Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал. Том ІІ. Художній метал України XX — поч. XXI ст. / Автор проекту Р. Т. Шмагало. — Львів: Апріорі, 2015. [2]
 • Мистецтво України. Енциклопедія. В 5 т. Т. 1: А-В / Редкол. : Відп. ред. А. В. Кудрицький. — Київ: Українська енциклопедія, 1995. — 400 с. — ISBN 5-88500-026-3 (скан 1-го тому[недоступне посилання з липня 2019])[141]
 • Мистецтво України: біографічний довідник / Упорядн. : А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : „Українська енциклопедія“ ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с.
 • Мистецтво: терміни та поняття: eнцикл. вид. : у 2-х т. / С. Д. Безклубенко. — К. : Ін-т культурології НАМУ, 2008—2010.
Т. 1 : А–Л. — 240 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-2241-06-8 (онлайн-перегляд)[142]
Т. 2 : М–Я. — 256 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-2241-16-7 (онлайн-перегляд)[143]
Митці Рівненщини: енциклопедичний довідник. — 2-ге вид., доповн. і перероб. / Б. Столярчук. — Рівне: О. Зень, 2011. — 386 с. (PDF)
Т. 1 : А — К / Я. П. Запаско [та ін.]. — [Б. м.]: [б.в.], 2000. — 366 с. : іл. — ISBN 966-7760-29-4
Т. 2 : Л — Я / Я. П. Запаско [та ін.] ; заг. ред. Я. П. Запаско. — [Б. м.]: [б.в.], 2000. — 399 с. : іл. — ISBN 966-7760-30-8
 • Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва / Л. В. Варава ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. — Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО“, 2007. — 303 с. : іл. — ISBN 966-338-571-5
 • Народні художні промисли УРСР: Довідник / Р. В. Захарчук-Чугай, О. І. Никорак, Г. Г. Стельмащук ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Львівське відділення. — К. : Наукова думка, 1986. — 142 с. : іл.
 • Словник українського сакрального мистецтва / Михайло Станкевич, Софія Боньковська, Роман Василик, Людмила Герус, Ростислав Забашта; В. о. НАН України. Ін-т народознавства; Наук. ред. Михайло Станкевич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. —288 с. — ISBN 966-02-3970-X[148]
 • Художня культура західних і південних слов'ян (XIX — початок XX століття): Енциклопедичний словник / Голов. ред. Г. А. Скрипник. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2006.[149]
 • Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач. — К. : МАУП, 2006. — 280 с.
 • Енциклопедія нашого українознавства / О. А. Кривенко, В. В. Павлів; худож.-оформ. Л. П. Вировець. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Харків: Фоліо, 2012. — 144 с.
 • Енциклопедія Трипільської цивілізації / Авт. кол. : Бурдо Н. Б. (відп. секр.), Відейко М. Ю. (гол. ред) та ін. Міністерство культури і мистецтв України; Державне підприємство „Книжкова палата України ім. Івана Федорова“; Національна комісія України у справах ЮНЕСКО; Корпорація „Індустріальна спілка Донбасу“; ЗАТ „Петроімпекс“. — Т. 1. — Кн. 1. — К., 2004. — 703 с.; Т. 1. — Кн. 2. — К., 2004. — 320 с.
 • Біографічний довідник до історії українців Канади / Ред. М. Марунчак. — Вінніпеґ: УВАН в Канаді, 1986. (djvu-файл)
 • Українська діаспора: збірник. Ч. 5 / Ін-т соціології АН України. Ред. Енциклопедії Укр. Діаспори (США); Ред. В. Євтух (Укр.), В. Маркусь (США). — К. : Інтел, 1994 ; Чикаго: Інтел, 1994. — 180 с.
 • Енциклопедія української діяспори. У 7-ми т. Т. 1: Сполучені Штати Америки, кн. 1: А — К / Гол. ред. Василь Маркусь; співред. Дарія Маркусь; іл. Надія Заяць . — Нью-Йорк; Чикаго: Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009 . — 433 с. : іл. — XV . — ISBN 0-88054-145-8[150]
Енциклопедія української діяспори. У 7-ми т. / Ред. В. Маркусь. — Т. 1. , кн. 2: Л — Р. — Нью-Йорк; Чикаго, 2012. — XIII, 348 с. : іл.[151][152][153]
Енциклопедія української діяспори. У 7 т. Т. 4. Австралія-Азія-Африка / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Маркусь. — Київ; Нью-Йорк; Чикаго: Інтел, 1995. — 250 с. : іл. (PDF-файл)
 • Українці Австралії: енциклопед. довід. / ред. В. Шумський, М. Шумський. — Сідней: Вільна думка. — 2001. — 672 с. — ISBN 0-908168-11-Х (PDF)
 • Українська народна енциклопедія / упоряд. Р. Федорів. — Львів: Червона калина, 1996. — 644 с. — ISBN 5-7707-0714-3
 • Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів / Шаповал Л. І. ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Вид. 2-ге, змін. та допов. — Полтава: АСМІ, 2016. — 294 с. : портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 289—294 (82 назви). — Алф. покажч.: с. 273—288. — 100 пр. — ISBN 978-966-182-431-6.
 • Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи / Ю. І. Римаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистец. — К. : Видавництво ДАКККіМ, 2000—2001. — ISBN 966-7435-47-4[154]
Ч. 1, кн. 1 : Особа, нація, культура ; „А-Є“ (кн. 1) ; — 2000. — 332 с. — ISBN 966-7435-48-2
Ч. 1, кн. 2 : Особа, нація, культура ; „Е-Н“ (кн. 2) ; — 2001. — 521 с. — ISBN 966-7435-54-7
Ч. 1, кн. 3 : Особа, нація, культура ; „Н-Я“ (кн. 3) ; — 2001. — 247 с. — ISBN 966-7435-63-6
Ч. 2, кн. 1 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „А-Л“ (кн. 1) ; — 2001. — 458 с. — ISBN 966-7435-64-4
Ч. 2, кн. 2 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „М-Р“ (кн. 2) ; — 2001. — 375 с. — ISBN 966-7435-64-4
Ч. 2, кн. 3 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „С-Я“ (кн. 3) ; — 2001. — 325 с. — ISBN 966-7435-60-1
 • Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології: у 5 т. / Ред. рада: В. А. Бітаєв, Ю. П. Богуцький, А. В. Чебикін, В. Г. Чернець та ін. / НАМ України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології НАМ України. — К. : НАКККіМ, 2014. — Т. I. — 552 с.; Т. II. — 544 с.; Т. III. — 556 с.; Т. IV. — 548 с.; Т. V. — 534 с.[155][156][157]
 • Етнічність: енциклопедичний довідник / В. Б. Євтух ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. — К. : Фенікс, 2012. — 396 с. (онлайн-версія; PDF-файл)[158]
 • Мала енциклопедія українського народознавства / За ред. С. Павлюка. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 832 с.[159]
 • Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні з каталогізованим додатком переліку пам'яток вірменської культури в музеях та заповідниках: у 2-х т. = Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине с калогизированным приложением перечня памятников армянской культуры в музеях и заповедниках / Ірина Гаюк. — Львів: Афіша, 2012. — ISBN 978-966-325-171-4.[160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173]
Т. 1. — 2012. — VII, 980 с. : іл. — Текст: укр., рос. — Покажчики геогр., імен., іл. : с. 537—613. — Бібліогр. : с. 614—623. — ISBN 978-966-325-172-1
Т. 2. — 2012. — 415 c. — Текст: укр., англ. — ISBN 978-966-325-173-8
 • Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини / Р. Дуб. — 2. вид., перероб. і доп. — Чернівці: [б.в.], 1998. — 90 с.
 • Енциклопедія українознавства: у 2 кн. / В. П. Супруненко. — Д. : ВАТ „Дніпрокнига“, 1999.
Кн. 1 : Ми українці / мал. Н. Музиченко. — 1999. — 412 с. : іл.
Кн. 2 : Вся Україна: в цифрах, фактах, подіях і особах. — 1999. — 141 с. : іл. — ISBN 966-7691-00-4
Т. 1 : А — І / упоряд. та наук. ред. д-р іст. наук Сергій Білокінь. — 2016. — 561, [1] с. : портр. — 1000 пр.
 • Словник основних понять і термінів з теорії етнології / С. П. Павлюк. — Л. : Інститут народознавства, 2008. — 255 с.
 • Енциклопедія Бойківщини: люди, мова / Р. С. Дяків, Н. Я. Гілко, Б. В. Гузій, Н. О. Кляшторна, І. О. Корчинський та ін. — К. : МЕФ, 2014. — 295 с.[176][177]
 • Бойківське сузір'я. Словник персоналій Бойківщини: народилися бойками; мешкали на Бойківщині; прислужилися бойкам / Кляшторна Н. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. — 80 с. : іл. — ISBN 978-966-668-291-1[178]
 • Словник термінів міжкультурної комунікації / Бацевич Ф. С. — К. : Довіра, 2007. — 205 с.
 • Морфологія культури: тезарус / За ред. Лозового В. О. — Х. : Право, 2007. — 384 с.
 • Словник — довідник ювелірного і колекційного каміння / Р. Вовченко, О. Матковський, І. Бакуменко та ін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 166 с.
Кіно
 • Український біографічний кінодовідник / Н. М. Капельгородська та ін. ; Ін-т мистецтвознав. та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Голов. упр. культури і мистец. Київ. міськ. держ. адмін. — К. : АВДІ, 2001. — 735 с. — ISBN 966-7785-04-1
 • Український енциклопедичний кінословник / уклад. С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ; Київ. нац.ун-т культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. — К. : КНУКІМ, 2006.
Т. 1 : Основні терміни та поняття. — [Б. м.]: [б.в.], 2006. — 500 с. — ISBN 966-602-076-9
 • Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. / Миславський В. Н. — Харків: ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2007.- 328 с. — ISBN 966-8246-59-4 (PDF)
 • Випробування творчістю: Молоді режисери українського кіно / Брюховецька Л. — К. : Мистецтво, 1985. — 133 с. : іл.
Музейництво
 • Археологічне музейництво: енциклопедичний довідник / Укл. Д. В. Кепін. — К. : Ун-т „Україна“, 2010. — 268 с.[179]
 • Громадські музеї Львівщини: Довідник: У 2 т. / Авт.-упоряд. : Л. Перейма, Я.Огоновська, М. Зобків, Г. Iвановська; Наук. ред. : О. Роман, Л. Перейма, О.Перелигіна; Літ. ред. Я. Тучапський; Худ.-тех. ред. Ю. Поляков; Відп. за вип. Б. Чайковський; Львівський історичний музей. — Львів: Проман, 2007.[180]
Т. 1. — Л. : [б.в.], 2007. — 243 с. : іл. — Бібліогр. : с. 242. — ISBN 978-966-96146-4-3
Т. 2. — Л. : [б.в.], 2007. — 243 с. : іл. — Бібліогр. : с. 241—242. — ISBN 978-966-96146-4-3
 • Короткий словник музейних термінів / упоряд. О. Бабенко; відп. ред. О. Бабенко. — Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2001. — 120 с.
 • Природнича музейна термінологія: Словник-довідник / [авт.-уклад. Климишин О. С.] — Л., 2003. — 244 с.
 • Словник-довідник термінології музейництва / Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак. — Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 128 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)[181]
 • Українська музейна енциклопедія (УМЕ): [Зб. наук.-метод. матеріалів]. — К., 2006. — 155 с.
 • Словник-довідник музейного працівника / Овчарова О., Яушева-Омельянчик Р., Сургай Л. — К. : Кий, 2013. — 464 с., іл.[182]
Музичне мистецтво
 • Національна опера України: енциклопедія. Т.1. А–К. — К. : Музична Україна, 352 с.[183][184]
 • Виконавське музиканство: Енциклопедичний довідник / Укл. М. А. Давидов. — Луцьк: Волинська обласна друкарня; К. : Національна музична академія України ім. П. Чайковського, 2010. — 399 с.
 • Галицька концертмейстерська школа: енциклопедичний довідник / Укл. Т. Молчанова. — Львів, Сполом, 2014. — 174 с. — ISBN 978-966-665-915-9
 • Дударі: [біогр. нариси виконавців] / Богдан Жеплинський [та ін.]. — Львів: Растр-7, 2017. — 109 с. : іл., нот. іл., портр. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 108 (19 назв) та в тексті. — 100 пр. — ISBN 978-617-7359-91-2
 • Діячі української музичної культури: Матеріали до біо-бібліогр. словника // Медведик П. / ЗНТШ: Праці Музикознавчої комісії. — Л., 1993, 1996, тт. CCXXVI, CCXXXII.
 • Українські композитори: довід. школяра / упоряд. В. Островський. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2008. — 52 с.
 • Зарубіжні композитори: довідник школяра / упоряд. В. Островський. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2009. — 52 с. : іл.
 • Українські композитори: біо-бібліограф. довід. / М. Дитиняк. — Едмонтон: КІУС, 1986. — (Серія Довідників № 14). — 160 с. (PDF-файл)
 • Українські композитори Київської школи / Ред.-упор. М. Гаврилюк. — Буенос-Айрес, 1997.
 • Українські радянські композитори / О. Білокопитов. — Х., 1934.
 • Спілка композиторів УРСР: Довідник / Уклали А. Муха, Н. Сидоренко. — К. : Муз. Україна, 1968. — 275 с.
 • Спілка композиторів УРСР: Довідник / В. Польовий, Н. Сидоренко, А. Муха. — К. : Муз. Україна, 1973. — 350 с.
 • Сучасні композитори України: довідник: вип. 1 / Муха А. І. — О., 2002.
 • Композитори України та української діаспори: Довідник / Муха А. І. — Київ: Музична Україна, 2004. — 352 с. — ISBN 966-8259-08-4
 • Композитори світу в їх зв'язках з Україною: довідник / авт.- упоряд. А. І. Муха. — К. : [б.в.], 2000. — 88 с.
 • Композитори Буковини: довідник-посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. А. В. Плішка. — Чернівці: Рута, 2006. — 67 с.
 • Композитори Волині: довідник / упоряд. М. Стефанишин, Л. Максименко ; Національна Ліга українських композиторів (НЛУК), Волинський Академічний Дім. — Луцьк: Видавництво „Волинська обласна друкарня“, 2000. — 40 с.
 • Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. Галкіна ; упоряд. Н. В. Чиренко. – Київ : Вид. гр. «Шкіл. світ», 2015. – 200 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 • Контрабасисти України: Біогр. словник / Б. Столярчук. — Рівне, 1992.
 • Короткий словник діячів української музичної культури / Б. Водяний, Г. Олексин, М. Ціж. — Тернопіль, 1992.
 • Легенди химерного краю. Українська рок-антологія / О. Євтушенко. — К.; Тернопіль, 2006. (читати он-лайн)
 • Мала українська музична енциклопедія / Осип Залевський. — Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1971.  (PDF-файл)
 • Музика: Словник-довідник / Ю. Юцевич. — Тернопіль, 2003.
 • Популярна музика : енциклопедичний словник / авт.-уклад. Володимир Миколайович Откидач. – Харків : Лідер, 2018. – 893 с.
 • Тлумачний словник музично-вокальних термінів / Уклад. Д. О. Нікітін, В. М. Кавун. — К.; Ірпінь: Перун, 2019. — 448 с. — ISBN 978-617-7709-40-3
 • Короткий вокально-хоровий термінологічний словник : для студентів денної та заочної форми навчання напряму підгот. 014 "Середня освіта (Музичне мистецтво)" та 025 "Музичне мистецтво" / Мукачів. держ. ун-т ; уклад. Е. К. Куцин. – Мукачево : МДУ, 2018. – 73 с.
 • Словник музичних термінів / [уклад.: В. Тимків, О. Подручна]. — Київ: Карпенко В. М., 2017. — 311 с. : іл. ; 21 см. — На звороті тит. арк.: В рамках проекту „Український простір“. — Бібліогр.: с. 310—311. — ISBN 978-617-7071-50-0
 • Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного): довідник / авт.-упоряд. О. Литвинова ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. — К. : ІМФЕ, 2014. — ISBN 978-966-02-7118-0
 • Музичний словник: Репринтне відтворення видання 1933 року / 3. Лисько. — К., 1994.
 • Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921—1931): біографічний словник: наук. довід. / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. I. Попик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2015. — 348 с. — ISBN 978-966-025159-5 (серія). — ISBN 978-966-02-7511-9
 • Обличчя музики: Творчі портрети українських зірок / О. Євтушенко. — Київ: Автограф, 2004. — 221 с.
 • Піаністи України: у 2 вип. / О. Снєгірьов. — К., 1997, 1998.
 • Мала енциклопедія піаніста-концертмейстера, артиста камерного ансамблю / Тетяна Молчанова. — Львів: Сполом, 2013. — 286 с. : іл., ноти. — ISBN 9789666657902.
 • Словник-довідник з інструментознавства: навч. посіб. / В. К. Лебедєв; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Вінниця: Нова кн., 2010. — 164 c.
 • Словник музикантів України / Лисенко. — К., 2005.
 • Словник муз. термінології / Ін-т укр. наук. мови УАН. — К. : Держвидав України, 1925.
 • Словник музичної термінології / НАН України, Ін- енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, . — 112 с.
 • Українська енциклопедія джазу / Укл. В. С. Симоненко. — К. : Центрмузінформ, 2004. (PDF-файл)
 • Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2011. (PDF-файли: А-Лаз; Лаз-Рус; Рус-Ящ; Фотографії) [3][185]
 • Українська музична енциклопедія: у 4-х т. / голова ред. кол. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2006 — . — ISBN 966-02-4099-6 (загальний).[186][187][188][189]
Т. 1 : [А — Д] / редкол. тому: А. Калениченко та ін. — 2006. — 679 с. : іл. — 1 000 пр. — ISBN 966-02-4100 (Т. 1) (PDF 1-го тому): Т. 2 : [Е — К] / редкол. : І. Сікорська, Н. Костюк. — 2008. — 664 с. : фотогр. — 1000 пр. — ISBN 966-02-4100 (Т. 2) (PDF 2-го тому): Т. 3 : [Л — М] / редкол. : А. Калениченко та ін. — 2011. — 627, [16] с. : іл. — 500 пр. — ISBN 978-966-02-6061-0 (Т. 3)[190]
 • Фонографічна культура: довідник рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / Синєокий О. В. — К. : КНТ, 2014. — 343 с.
 • Словник вокальних термінів / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. В. Гоголя ; [підгот. Н. Д. Даньшина]. — Ніжин: [б. в.], 2001. — 74 с.
 • Хоровий словник / підгот. Ж. М. Володченко [та ін.] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин: [б.в.], 2000. — 164 с.
 • Хоровий словник: довідник-посібник / уклад. А. В. Плішка ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: ЧНУ, 2009. — 70 с.
 • Хорознавчий лексикон / Ірина Апалькова. — Канів: Склянка Часу, 2011. — 108 с. — Бібліогр. : с. 103—104 .
 • Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі XX—XXI століть: довідник / А. А. Семешко. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2009. — 244 с. : іл.
 • Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: довідник / Андрій Душний, Богдан Пиц ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич: Посвіт, 2010. — 215 с. : іл.
 • Світова баянно-акордеонна література на зламі XX—XXI століть: бібліогр. довід. / Анатолій Семешко. — Вінниця: Нова Книга, 2015. — 307 с.
 • Музиканти Кам'янеччини: біографічно-репертуарний довідник / М. А. Печенюк ; худ. ред. І. С. Підгурний ; ред. Л. Г. Яропуд. — Хмельницький: Поділля, 2003. — 480 с.
 • Чеські музиканти в Україні: біобібліогр. слов. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури; [уклад. В. М. Щепакін]. — Х. : ХДАК, 2005. — 248 с.
Образотворче мистецтво
 • Образотворче мистецтво: енцикл. ілюстр. словник-довідник / упоряд. А. Пасічний. — К. : Факт, 2007. — 678 с. : іл. — ISBN 978-966-359-220-6[191]
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів із сучасного образотворчого мистецтва: для вивч. курсу з дисципліни «Сучасне образотворче мистецтво» для студ. VI курсу за напрямом підгот. 0202 Мистецтво, спец. 8.02020501 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. — 76 с.
 • Словник термінів образотворчого мистецтва: навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. — Вид.2-е, випр. і допов. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 100 с. — ISBN 966-931-052-1.
 • Біографічний довідник / Нац. спілка художників України, Чернігів. обл. орг. ; [авт. передм. та упоряд. А. К. Адруг]. — 2001. — (Електрон. текст. дані (1 файл : 2,21 Мб))
 • Косівські різьб'ярі / Бірюков М. — Л. : Кн.-журн. вид-во, 1954. — 32 с.
 • Короткий академічний словник сучасних українських керамологів (культурна керамологія) / О. М. Пошивайло ; НАН України, Ін-т керамології — від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. — 2-ге вид. — Опішне: Українське Народознавство, 2009. — 312 с.: іл.
 • Словник-довідник художників, що працювали на Україні в XIV—XVIII ст. / Жолтовський П. М. — Б. м., 1963. — 232 с. — Окремий відбиток з «Матеріали з етнографії та мистецтвознавства» (Вип. 7–8).
 • Словник художників України / Ред. кол. : Бажан М. П., Афанасьєв В. А., Білецький П. О. та ін. — К. : Гол. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1973. — 267 с.
 • Художники України: енциклопедичний довідник / голова ред. кол. В. Д. Сидоренко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. — К. : Інтертехнологія, 2006.
Вип. 1 / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. — К. : [б.в.], 2006. — 640 с. : іл. — ISBN 978-966-96839-3-9
 • Довідник членів Спілки художників СРСР по Українській РСР / Упоряд. В. Ф. Мальцева, О. І. Баранова; Відп. ред. Є. А. Афанасьєв. — К., 1986. — 276 с.
 • Довідник членів Спілки художників України / Ред.-упоряд. А. В. Гусарова. — К., 1998. — 181 с. — До 60-річчя заснування Спілки художників України.
 • Українські радянські художники. Довідник / Упоряд. Р. О. Доскалова та ін.; Відп. ред. І. І. Верба; Спілка художників України. — К. : Мистецтво, 1972. — 563 с.
 • Художники Києва: Живопис, графіка, скульптура, декор.-приклад. мистец. : Творчо-біогр. довід. / [Упоряд. С.Журавель ; Редрада: Бугаєнко І. та ін.]. — К. : ІПРЕЗ, 2000. — 199 с. : кольор. іл. — (Творча Україна; Вип. 1).
 • Художники України: Живопис, графіка, скульптура, декор.-приклад. мистец. : Творчо-біогр. довід. : [містить 155 творч.-біогр. довідок] / [Ред. : Бугаєнко І. та ін.]. — К. : ІПРЕЗ, 2001. — 221, [1] с. : кольор. іл. — (Творча Україна; Вип.2).
 • Художники Харкова: Довідник / Редкол. М. М. Безхутрий (автор текстів і упоряд.), В. В. Сизиков, Г. О. Томенко та ін.; Харківське обл. упр. культури, Харківське відділення Спілки художників та художнього фонду України, Харківський художній музей. — Х., 1967. — 175 с. : іл.
Театр
 • Театрально-драматичний словник XX ст. / А. Г. Баканурський, В. В. Корнієнко. — К. : Знання України, 2009.
 • Мала енциклопедія режисера театру анімації: матеріали до курсів «Режисура театру анімації», «Теорія театру анімації», «Історія театру анімації України», «Історія світового театру анімації» для студ. навч. закл. III—IV рівнів акредитації: навч. посіб. / О. О. Інюточкін; Харк. нац. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х. : Колегіум, 2012. — 167 c. — Бібліогр. : с. 161—167 — укp.
 • THEATRICA: Лексикон / Олександр Клековкін ; Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. — К. : Фенікс, 2012. — 800 с. (PDF-файл)
 • THEATRICA: Старовинний театр у Європі від початків до кінця XVIII століття: Лексикон / Клековкін О. Ю. — К. : «АртЕк», 2009. — 600 с. — ISBN 966—505–229–2
 • THEATRICA: Практика сцени. Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : АртЕк, 2010. — 448 с.
 • THEATRICA: Морфологія: Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : Арт Економі, 2011. — 446 с.
 • THEATRICA: Українські старожитності. XVI — початок XX ст. : Матеріали до словника / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : Арт Економі, 2011. — 424 с. — ISBN 978-966-2576-11-5
 • THEATRICA: Histrionia: Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : Арт Економі, 2011. — 216 с. — ISBN 978-966-2576-24-5
 • THEATRICA: АНТИТЕАТР: Ідеї. Винаходи. Форми: Хронолексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : Арт Економі, 2012.
 • Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / Ю. О. Станішевський ; фотогр. В. Ландарь та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Київ. муніцип. укр. акад. танцю. — К. : Музична Україна, 2002. — 734 с. : фотогр. — Назва обкл. : Національна опера України. — 3000 пр. — ISBN 966-95024-4-6[192]
 • Мала енциклопедія Театру на Подолі / К. : Пульсари, 2008. — 152 с.
 • Театри Дніпропетровщини: енциклопедія / Г. Гронська та ін. ; заг. ред. Т. Шпаковська ; фото М. Бичинський та ін. — Д. : Дніпрокнига, 2003. — 718 с. : фотоіл. — (Серія «Пізнавай і шануй свій край»). — ISBN 966-7691-50-0
 • Український тлумачний словник театральної лексики / Дятчук. В. В., Барабан. Л. І. — К. : Вид. центр «Просвіта», 2002. — 152 c. — ISBN 9667551687
Фольклористика
 • Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. Інститут народознавства НАН України. — Львів, 2018. — 800 с. — 500 пр. — ISBN 978-966-02-8463-0[193]
 • Українська фольклористична енциклопедія: у 2 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ: Сталь, 2018-2020. — ISBN 978-617-676-143-3.
Т. 1 : А — Л / [упоряд., наук. ред., керівник проекту д-р філол. наук, проф. М. К. Дмитренко, редкол. : М. К. Дмитренко (голова) та ін.]. — 2018. — 739 с. : іл. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр. в кінці ст. — 500 прим. — ISBN 978-617-676-144-0 (Т. 1)[194][195][196]
Т. 2 : М - Я / Гол. редкол. Микола Костянтинович Дмитренко ; редкол. С. Й. Грица, А. І. Іваницький, Л. О. Єфремова. – 2020. – 687 с. : фотоіл., портр.
 • Український фольклор: словник-довідник / Сивачук Н. П. та ін. — Умань: ПП Жовтий, 2010. — 140 с.[197]
 • Українська фольклористика: словник-довідник / уклад. і заг. ред. М. Чорнописького. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 448 с.
Хореографія
 • Хореографічне мистецтво України у персоналіях: Біобібліогр. довід. : хореографи, артисти балету, композитори, диригенти, лібретисти, критики, художники / В. Д. Туркевич. — Київ: Біографічний інститут НАН України, 1999. — 223 c. — ISBN 966-7236-09-9

Літературознавство

 • Українська літературна енциклопедія. — К., 1988—1995. — Т. 1—3. (онлайн-версія)
 • Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — К: ВЦ «Академія», 2007. (DjVu-файли т. 1 i т. 2)
 • Давня українська література. Словник-довідник / Укл. Білоус Б., Білоус П., Савенко О. ; за ред. Білоуса П. — К. : Академія, 2015. — 208 с. — ISBN 978-966-580-345-4 (серія). — ISBN 978-966-580-466-6
 • Мала літературна енциклопедія / Павло Богацький. — Сідней, 2002.  (PDF і DjVu-файли)
 • Мала літературна енциклопедія / Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка; Укл. П. Богацький; ред. О. Баган. — Дрогобич: Трек, 2013. —260 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-97337-0-2
 • Азбуковник: енциклопедія української літератури. У 2-х т. / Укл. Б. Романенчук. — Філадельфія: Київ, 1969—1973.  (т. 1, PDF-файл і т. 2, PDF-файл)
 • Українська література XX століття: довідник / Н. І. Бернадська. — К. : Знання-Прес, 2007. — 259, [13] с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — ISBN 978-966-311-069-1
 • Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / Микола Богайчук. — Чернівці: Букрек, 2005. — 312 с. — ISBN 966-8500-64-4.
 • Львів — місто натхнення. Література: іл. худож.-енциклопед. путівник / упоряд. О. Муха. — Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. — 435, [4] с. : іл., портр. + мапа іл. худож.-енциклопед. путівника ([1] арк. склад. в 8 разів). — ISBN 978-617-679-345-8
 • Універсальний літературний словник-довідник / Олефіренко С. М., Олефіренко В. В., Олефіренко Л. В. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. — 432 с. — ISBN 966-338-556-1[198]
 • Словник літературних термінів / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. — К. : Радянська школа, 1971. — 487 с.
 • Літературознавчий словник-довідник /За ред. Р. Гром'яка. — К. : ВЦ «Академія», 1997. — 752 с. — ISBN 966-580-003-5 DjVu-файл
 • Сучасний словник літератури і журналістики / Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. — Харків: Прапор, 2009. — 384 с.
 • Лексикон порівняльного та загального літературознавства / Гол. ред. А. Волков ; Буковинський центр гуманітарних досліджень. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — 634 с. — ISBN 966-7577-88-0 (PDF-файл)
 • Лексикон античної словесності / За ред. М. Борецького та В. Зварича. — Дрогобич: Коло, 2014. — 730 с. — ISBN 9786176420972
 • Словник античної міфології / Укл. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. Вступ. ст. А. О. Білецького. — Київ: Наукова думка, 1985. — 236 с. (oнлайн-доступ)
 • Словник античної мітології / Упоряд. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 312 с. — ISBN 966-692-873-6
 • Античний світ у термінах, іменах і назвах: Довідник з історії та культури Стародавньої Греції та Риму / Лісовий І. А. — Львів: Вища школа, 1988. — 200 с.
 • Антична література: довідник / [О. П. Буркат, Р. С. Бєляєв, Н. О. Вишневська та ін.] ; за ред. С. В. Семчинського. — К. : Либідь, 1993. — 319 с. — ISBN 5-325-00177-9
 • Енциклопедія Української Літератури
 • Повернення деміургів / Плерома 3'98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури — Івано-Фанківськ: Лілея-НВ, 1998. — 288 с. — ISBN 966-7263-22-3 (глосарійний корпус; PDF[недоступне посилання з червня 2019])[199]
 • Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко; за заг. ред. Н. М. Кадоб'янської. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012, — 144 с. — ISBN 978-617-656-152-1
 • Лауреати Нобелівської Премії 1901—2001 : енциклопедичний довідник / уклад. : С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко. — Вид. ювілейне. — Київ: Український Видавничий Центр ; К. : ДІА, 2001.
 • Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. (PDF-фрагмент)
 • Професійний довідник учителя літератури / Куцінко О. Г. — Х. : Основа, 2012. — 381, [3] с. : табл. — (Серія «Професійний довідник»). — ISBN 978-617-00-1163-3[200]
 • Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення. Словник-довідник школяра / Матюшкіна Т. П. — Х. : Нова тема, 2009. — 336 с.[201]
 • Словник футуризму / Юрій Садловський ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 127, [8] с. : іл. — Бібліогр. : с. 100—117. — ISBN 978-966-10-3590-3
 • Світова література: навч.-практ. довід. : повний курс / І. В. Корсунова, Л. Ф. Бойко. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 287 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Імен. покажч. : с. 285. — Предм. покажч. : с. 286. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-472-8
 • Наратологічний словник / О. М. Ткачук ; ред. В. Г. Дончик. — Т. : Астон, 2002. — 174 с.
 • Словник образотворчих засобів. Тропи та стилістичні фігури: методичні рекомендації до курсу з теорії літератури / В. Ф. Святовець; редкол. В. В. Різун (голова), Б. І. Черняков та ін.; за ред. — К. : Видавництво Інституту журналістики, 2003. — 178 с.
 • Тезаурус до курсу «Теорія літератури» / Василь Іванишин. — Вид. 2-ге, виправл. — Дрогобич: Відродження, 2007. — 107, [1] с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 102—108 (176 назв). — ISBN 978-966-538-177-8
Літературознавство персоналій
 • Десять років української літератури (1917—1927): Біобібліографічний покажчик / А. Лейтис, М. Яшек; Ред. С. Пилипенко. — К., 1928. — Т. 1.
 • Письменники України: біобібліографічний довідник / Упорядник В. П. Павловська, Л. Ф. Бубнова, Л. М. Сіренко. — К. : Український письменник, 2006. — 514 с.
 • Письменники України: Довідник / Упоряд. Д. Г. Давидюк, Л. Г. Кореневич, В. П. Павловська; Ред. Г. П. Бідняк. — Д. : ВПОП «Дніпро», 1996. — 397 с.
 • Українські письменники: біо-бібліографічний словник: у 5 т. / ред. О. І. Білецький. — Харків: Прапор, 2005 — .
Т. 1 : Давня українська література (XI—XVIII ст.) / уклад. Л. Є. Махновець. — Перероб. вид. — Харків: Прапор, 2005. — 976 с. — ISBN 966-8690-20-6
 • Українські письменники: біографії, огляди творчості, літературні напрямки і течії, літературознавчий словник: [довідник] / [відп. за вип. та худож. ред. Преварська Марія Іванівна ; обкл. Гарницька Надія Володимирівна]. — Київ: Велес, 2013. — 366, [1] с. — Бібліогр. у кінці розд. — ISBN 966-8263-43-X
 • Українські поети : [довідник] : біографії, огляди творчості, поч. вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [М. І. Преварська]. – Київ : Велес, 2015. – 285, [2] с. : іл.
 • Словник української літератури / Хінкулов Л. — К. : Вид-во АН УРСР, 1948.
Т. 2, ч. 1: Письменники Радянської України / За ред. і передмов. О. І. Білецького. — 587 с.
 • Українські письменники: Біо-бібліогр. словник: У 5-ти т. / АН УРСР, Ін-т літератури Т. Г. Шевченка; Уклав Л. Є. Махновець; Редкол. О. І. Білецький (голова) [та ін.]. — К. : Держлітвидав УРСР, 1960—1965.
Т. 1: Давня українська література (XI—XVIII ст.ст.) / Укл. та передм. Л. Є. Махновець. — 1960. — 979 с.
Т. 2: Дожовтневий період (XIX — поч. XX ст.): А-М / Укл. М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко; Відп. ред. Є. П. Кирилюк. — 1963. — 752 с.
Т. 3: Дожовтневий період (XIX — поч. XX ст.): Н-Я / Укл. М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко; Відп. ред. П. К. Волинський. — 1963. — 806 с.
Т. 4: Радянська література: А-К / Укл. О. І. Черкашин, Н. Ф. Колосова, Т. Г. Шерстюк; Відп. ред. Л. М. Новиченко. — 1965. — 845 с.
Т. 5: Радянська література: Л-Я / Укл. О. І. Черкашин, Н. Ф. Колосова, Т. Г. Шерстюк; Відп. ред. С. А. Крижанівський. — 1965. — 856 с.
 • Письменники Радянської України: Довідник / Упоряд. О. В. Килимник, О. І. Петровський; Відп. ред. П. Ю. Шабатин. — К. : Рад. письменник, 1976. — 416 с.
 • Письменники Радянської України. 1917—1987: Біобібліогр. довідник / Авт.-упоряд. В. К. Коваль, В. П. Павловська. — К. : Рад. письменник, 1988. — 719 с. : фото.
 • Українські письменники діаспори: Матеріали до біобібліогр. сл. Ч. 1. А — К / ред. : В. Кононенко; Нац. парлам. б-ка України. — К., 2006. — 196 c.
Українські письменники діаспори: Матеріали до біобібліогр. слов. Ч. 2. Л — Я / ред. : В. Кононенко; Нац. парлам. б-ка України. — К., 2007. — 252 c.
 • Усі українські письменники: довідник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. — Харків: Торсінг плюс, 2005. — 384 с. : іл. — (Іду на урок). — ISBN 966-670-578-8
 • Словник літературознавчих термінів Івана Франка / Пінчук С. П., Регушевський Є. С. — Київ: «Наукова думка», 1966. — 273 с.[202]
 • Життєва мудрість у творах Івана Багряного: енциклопедичний словник / В. К. Кунов. — К. : КВІЦ, 2006. — 388 с. — (Всесвітня серія «Письменники-мислителі»). — ISBN 966-7192-91-1
 • Життєва мудрість у творах Олега Чорногуза: енциклопедичний словник / В. К. Кунов. — К. : КВІЦ, 2005. — 96 с. : фотогр. — (Всесвітня серія «Письменники-мислителі»). — ISBN 966-7192-60-1
 • Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: словник-довідник / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К. : Довіра, 2003. — 735 с.
 • Письменники Буковини: Посібник для учнів 5–11 кл. та вчителів укр. літератури / М. А. Богайчук, Р. Й. Дуб. — Чернівці, 1998. — 208 с.
 • Літературно-мистецькі грані Буковини : словник-довідник / [авт.-упоряд.] О. Довгань ; наук. ред. Я. М. Вишпінська. – Чернівці : Місто, 2016. – 255 с.
 • Література і мистецтво Буковини в іменах : словник-довідник / М. А. Богайчук. – Чернівці: Букрек, 2005. – 311 с. – ISBN 9668500644, 9789668500640.
Літературознавство Гоголя
 • 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя (українсько-російський тлумачний словник) / Л. П. Дядечко, О. В. Петренко, Ю. Ф. Прадід. — Сімферополь: ФОП Лемешко К. О., 2012. — 236, 584 с. — Кн.-«переверт» укр. та рос. мовами. Назва рос. мовою : 250 крылатых слов и выражений Н. В. Гоголя (русско-украинский толковый словарь). — ISBN 978-966-2568-36-3[203][204]
 • Гоголiвська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп / Мельниченко В. Ю. — М. : ОЛМА Медiа Групп, 2011. — 832 стор. — ISBN 978-5-373-03835-5 (PDF)
 • Микола Гоголь у Москві: авт. енцикл.-хроноскоп / Володимир Мельниченко ; голов. ред. Світлана Головко. — К. : Либідь, 2013. — 542 с. : кольор. іл. — 1000 eкз. — ISBN 978-966-06-0658-6[205]
Літературознавство Шевченка
Літературознавство Франка
 • Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол. : М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. — Львів: Світ, 2016- . — ISBN 9789669140333.
Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. — 2016. — 680 с.[214]
Літературознавство за регіонами
 • Літературне Закарпаття у XX столітті: Біобібліогр. покажчик / Хланта І. В. Закарпатське обл. держ. адміністрація; Управління культури, Закарпатська держ. обл. універсальна наук. б-ка. — Ужгород: Закарпаття, 1995. — 962, [4] с.
Літературознавство Івано-Франківської області
 • Літературне Прикарпаття: Довідник / Упоряд. В. Т. Полєк; Відп. ред. П. Г. Нісонський, М. Т. Донченко. — Л. : Каменяр, 1964. — 155 с. : іл.
 • Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини. 2-е вид., перероб. і доп. / Дуб Р. — Чернівці, 1998. — 90 с.
Літературознавство Кіровоградської області
 • Літературний словник Кіровоградщини / Авт.-упоряд. Л. Куценко; Кіровоградська організація Спілки письменників України. — Кіровоград, 1995. — 126 с.
Літературознавство Полтавської області
 • Полтавщина літературна. Енциклопедичний бібліографічний словник у трьох книгах / П.П. Ротач, О.П. Ротач.-Книга 1: А-Ж.- Полтава: Дивосвіт,2020.- 920 с.
 • Літературно-мистецька Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Гадяч: Вид-во «Гадяч», 2013. — 500 с.[215]
 • Літературознавча Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Полтава, 2015.
Літературознавство Харківської області
 • Літературна Харківщина: Довідник / Ред. М. Ф. Гетьманець. — Х. : Майдан, 1995. — 367 с.
 • Літературна Харківщина: Довідник / За заг. ред. М. Ф. Гетьманця. — Х. : Вид-во ХДПУ, 1996. — 111 с.
Літературознавство Черкаської області
 • Літературна енциклопедія Черкащини. Фрагменти / В. Поліщук // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. — 2013. — № 5. — С. 138—142.[216]
Літературна енциклопедія Черкащини (Подача сьома) / В. Поліщук // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. — 2015. — № 5. — С. 91-101.[217]
Літературна енциклопедія Черкащини (фольклорний аспект) / В. Поліщук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2015. — Вип. 18-20. — С. 333—340.[218]

Мас-медіа, видавнича справа, бібліотечна справа

 • Енциклопедія видавничої справи: навч. посіб. / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Х. : Прапор, 2008. — 320 с. — Бібліогр. : с. 309—311. — 1000 пр. — ISBN 978-966-1643-01-6
 • Словник-довідник основних видавничих термінів (для практики наукових установ) / Переклад і упорядк. А. І. Радченко. Наук.-вид. рада НАН України. — К. : Академперіодика, 2009. — 72 с. — ISBN 978-966-360-127-4
 • Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі: Довідник / Книжкова палата України. — К. : Книжкова палата України, 1999. — 156 с.
 • Хто є хто в українських мас-медіа: Довідник / Уклад. та ред. Г. Андрущак та ін. — К. : К. І. С., 1997—1999.
Вип. 1. — 1997. — 547 с.
Вип. 2: Інф. станом на липень 1999 р. — 1999. — 554 с.
Вип. 8. — 2001. — 416 с.
Вип. 9. — 2002. — 436 с. — 500 пр. — ISBN 966-02-2345-5
Вип. 10. — 2003. — 588 с. — 500 пр. — ISBN 966-02-2346-3
Вип. 11. — 2004. — 568 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3157-1
Вип. 12. — 2005. — 616 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3499-6
Вип. 13. — 2006. — 576 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3912-2
Вип. 16 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2009. — 392 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-5172-4
Вип. 17 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук; Відп. за вип. Зоряна Наконечна. — 2010. — 400 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-5597-5
Вип. 18. — 2011. — 455 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 19 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2012. — 378 с. — ISBN 978-966-02-6697-1
Вип. 20 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2013. — 664 с. — ISBN 978-966-02-7131-9
 • Енциклопедія електронних мас-медіа: у 2 т. / І. Г. Мащенко. — Запоріжжя: Дике Поле, 2006.[220]
T. 1: Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. — 384 с. — ISBN 966-8132-72-6[221]
Т. 2: Термінологічний словник основних понять і виразів. — 511 c. — ISBN 966-8132-72-6[220]
 • Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / автор-укладач Я. О. Чепуренко; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — К. : Освіта України,2008. — 544 с. (doc-файл)
 • Енциклопедія для видавця та журналіста: енциклопедичний словник-довідник / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко ; МАУП, Кн. палата України. — К. : ДП "Видавничий дім «Персонал», 2010. — 400 с. — ISBN 978-966-608-997-0[222][223]
 • Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року / Упоряд. К. Родик, Т. Щербаченко. — К. : Книжник-review, 2005. — 272 с. : іл. — (Книжка року'2004). — ISBN 966-96327-2-2
 • Українська видавнича справа у персоналіях (XVI ст. — середина XX ст.): бібліогр. слов.-довід. / За заг. ред. Губи Л. О. — Дніпропетровськ: Ліра, 2016. — 214 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 екз.
 • Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології / В. Е. Шевченко; Ред. Т. В. Ковтуненко; КНУТШ. — Київ: Либідь, 2006. — 320 с. — ISBN 966-06-0439-4
 • Медіалінгвістика: словник термінів і понять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київcький нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2014. — 326 с.
 • РR та маніпуляції: практ. слов. / Н. Б. Яцко ; ред. : В. М. Карпенко, К. Кузьменко. — Київ: Вадим Карпенко, 2015. — 472 с.
 • Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. і політ. психології ; літ. ред. Т. А. Кузьменко. — Київ: Міленіум, 2014. — 196 с.
 • Український словник-довідник екранних медіа / Рутковський О. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. — 304 с. — ISBN 978-966-02-4557-0
 • Інформаційні ресурси: словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : Нілан-ЛТД, 2012. — 284 с.
 • Термінологічний словник: тележурналістика / Уклад. В. І. Шульгіна ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. — Київ, 2015. — 157 с.
 • Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / Ред. Бідзіля Ю. М. — Ужгород: Закарпаття, 2007. — 224 с. — ISBN 966-347-040-2.[224]
 • Журналістика: словник-довідник / Михайлин І. Л. — К. : Академія, 2013. — 320 с.
 • Журналістика у термінах і виразах: довідник / ред. кол. : Здоровега В. Й. (голов.), Кибальчич В. М., Курганський І. П. та ін. — Львів: Вища школа, Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1974. — 295 с.
 • Поліграфія та видавнича справа: російсько-український тлумачний словник / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. — Л. : Афіша, 2002. — 456 с.
 • Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / уклад. : П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко [та ін.] ; за заг. ред. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 2011. — 896 с.
 • Словник книгознавчих термінів / уклад. : В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; наук. ред. : Н. О. Петрова, Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун ; Кн. палата України. — К. : Аратта, 2003. — 160 с. — Бібліогр. : с. 7–8. — ISBN 966-647-44-6
 • Книгознавство. Термінологічний словник: редакційно-видавнича справа, журналістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно-бібліотечна діяльність: навчальне видання / за загал, ред. В. О. Жадька. — Київ: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. — 304 с. (PDF-файл)
 • Сучасні журнали України: типи, властивості, контент: довід.-енцикл. вид. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: Н. М. Сидоренко, О. Ю. Сухомлин ; за заг. ред. Н. М. Сидоренко ; наук. ред. В. В. Різун. — Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. — 367 с.
 • Велика українська енциклопедія. Слóвник / Держ. наук. установа «Енициклопед. вид-во» ; упоряд. : Киридон А. М. та ін. ; ред. : Якубець О. А. (відп. ред.) та ін. — Київ: Енциклопед. вид-во, 2015. — 1406 с. — 100 пр.[225]
 • Стратегічні комунікації: [словник] / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2016. — 400 с. — ISBN 978-966-2439-53-3[226]
 • Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології / Н. В. Стрішенець. — К. : НБУВ, 2004. — 329 с.
 • Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп‘ютерної термінології / В. Е. Шевченко. — К. : Либідь, 2006. — 320 с. — ISBN 966-06-0439-4.
 • Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Таланчук [та ін.] ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна", Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові, ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості". - К. : Університет "Україна" : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові ; Л. : ДП УкрНДНЦ2006. - 664 с.
 • Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. –1941 р.): матеріали до бібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; редкол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ, 2017. — 616 с.

Математика

 • Довідковий математичний словник: Для студ. вузів екон. спрямування / Г. Я. Дутка; Нац. банк України. — Л., 1998. — 95 c.
 • Довідник з елементарної математики. Арифметика, алгебра / К. І. Швецов, Г. П. Бевз. — К. : Наукова думка, 1967. — 408 с.[227]
 • Довідник з елементарної математики. Геометрія, тригонометрія, векторна алгебра / П. Ф. Фільчаков. — К. : Наукова думка, 1967.[228]
 • Довідник з елементарної математики, механіки та фізики / Галушка І. М. та ін. Ред. : Максимова С. Г. — K. : Наукова думка, 1996. — 192 c. — ISBN 966-00-0014-6[229]
 • Тлумачний словник з основ математики та інформатики / Б. І. Бойко [та ін] ; ред. О. К. Закусило. - К. : Науковий світ, 2000. - 316 с.
 • Короткий тлумачний математичний словник / Бугай А. С. — К. : Радянська школа, 1964. — 428 с.[230]
 • Математика. Тлумачний словник-довідник / Тадеєв В. О. — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 1999. — 160 с. — ISBN 966-7437-51-5[231][232] (PDF)
 • Систематичний словник української математичної термінології / Чайковський М. — Берлін: Видавництво української молоді, 1924. — 116 с.[233]
 • Енциклопедичний довідник у таблицях. Алгебра. Геометрія. Інформатика : 7-мі—11-ті кл. : пер. з рос. / Іваниця С. В. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 431 с. : іл., табл. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-574-8. — ISBN 978-966-481-525-0 (у паліт.)
 • Математика: навч.-практ. довід. : повний курс / О. І. Каплун. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 252, [1] с. : іл., табл.; 24 см. — Алф. покажч. : с. 243—248. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-473-5
 • Біографічний словник діячів у галузі математики / О. І. Бородін, А. С. Бугай; Відп. ред. Й. І. Гіхман. — К. : Рад. школа, 1973. — 551 с. : іл.
Математика. Словники-перекладачі

Медицина

 • Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних ; Нац. фармац. ун-т України. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : МОРІОН, 2010. — 1632 с., 16 арк. іл. — 2 000 екз. — ББК 52.8Я-20. — УДК 615(031). — ISBN 978-966-2066-34-0.
 • Мала студентська енциклопедія з акушерства та гінекології: навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / Л. Б. Маркін, О. В. Шахова, О. М. Жемела та ін. — Дрогобич: Посвіт, 2014. — 204 с.
 • Здоров'я матері і дитини: енциклопедія / За ред. О. М. Лук'янової. − К. : Українська енциклопедія, 1992. − 702 с. : іл.
 • Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: укр.-латин.-рос.-англ. / Нац. фармацевт. ун-т; Уклад. Іван Матвійович Перцев, Євгенія Іванівна Світлична, Олена Анатоліївна Рубан; За ред. В. П. Черних; Передм. Іван Матвійович Перцев. — Вінниця: Нова книга, 2014. — 820 с.
 • Енциклопедичний тлумачний словник з фармації: українсько-латинсько-російсько-англійський / [уклад.: А. А. Котвіцька та ін.] ; за ред. проф. А. А. Котвіцької ; Нац. фармацевт. ун-т. - Вид 2-ге, перепрац. та допов. - Харків : Золоті сторінки : НФАУ, 2019. - 761, [1] с. - ISBN 978-966-615-562-0
 • Медична енциклопедія / П. І. Червяк ; Нац. акад. мед. наук України. — Вид. 3-є, допов. — К. : Просвіта, 2012. — 1503 с. (читати он-лайн)
 • Сімейна медицина : енциклопедія: У 5 т. / ред. Є. Х. Заремба. — К. : Здоров'я, 2005.
Т. 1, кн. 1 : Внутрішні хвороби: У 2 кн. ; Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи (кн. 1) / Є. Х. Заремба та ін. ; . — [Б. м.]: [б.в.], 2005. — 768 с. — Бібліогр. : с. 765—767. — ISBN 5-311-01400-8
Т. 1, кн. 2 : Внутрішні хвороби: у 2 кн., Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і сечових шляхів. Хвороби органів кровотворення. Експертиза працездатності при патології внутрішніх органів (кн. 2) / Є. Х. Заремба та ін. ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. — [Б. м.]: [б.в.], 2006. — 568 с. — Бібліогр. : с. 561—567. — ISBN 978-966-463-003-7 (т. 1, кн. 2). — ISBN 5-311-01400-8
Т. 2 : Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих / О. Ю. Барнет та ін. ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. — [Б. м.]: [б.в.], 2008. — 736 с. — ISBN 5-311-01400-8. — ISBN 978-966-463-016-0
Т. 3 : Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування / О. О. Біляєва та ін. ; за ред. д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВШ України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2009. — 703 с. — 4500 екз. — ISBN 5-311-01400-8. — ISBN 978-966-463-030-9 (т. 3): Т. 4 : Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз / Б. Т. Білинський та ін. ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2011. — 711 с. : табл. — Бібліогр. в кінці розд. — 2000 екз. — ISBN 978-966-463-036-6 (т. 4). — ISBN 5-311-01400-8
Т. 5 : Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб / Є. Х. Заремба ін. ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2012. — 703 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 673—703. — 2000 екз. — ISBN 978-966-463-040-4 (т. 5). — ISBN 5-311-01400-8
 • Енциклопедія народної медицини: у 3-х т. / Укладач і відп. редактор О. В. Михайлевський. — Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2005—2009. — ISBN 966-665-266-8[235][236][237][238][239]
Т. 1 : Описи захворювань, рецепти / Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2005. — 2530 с. — ISBN 966-665-280-3[240][241]
Т. 2 : Характеристика лікар. рослин та їх застосування / Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2006. — 1169 с. — ISBN 966-665-375-3. — ISBN 966-665-377-Х (Т. 2)[242]
Т. 3 : Характеристика грибів та їх застосування, рецепти народної медицини / НВО «Медицина». — Бережани: ПП Михайлевська А. О., 2009. — 1198 с. — ISBN 978-966-23-08-01-3[243]
 • Енциклопедичний довідник з фітотерапії / Укладач і відп. редактор О. В. Михайлевський. — Бережани: ПП Михайлевська А. О., 2013. — 1084 с. — ISBN 978-966-23-08-01-3[244]
 • Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку / упоряд. К. Л. Крутій ; Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра дошкільної освіти. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006.
Дайджест 1. — 2006. — 151 с. : табл. — ISBN 966-8758-11-0
 • Мала енциклопедія фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. / А. Й. Григор'єв, М. М. Балан, А. Б. Рацул. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. — 514 с.
 • Енциклопедія фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт. проекту і голов. ред. А. Й. Григор'єв ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008—2012.[245][246]
Т. 1 : 2008. — 712 с. — ISBN 978-966-189-010-6[247]
Т. 2 : Анатомо-фізіологічні та біохімічні основи фізичної реабілітації. 2008. — 920 с. — ISBN 978-966-189-015-1
Т. 3 : Психологічні основи фізичної реабілітації / упоряд. Г. О. Горська. — 2009. — 744 с. : іл. — 500 пр. — ISBN 978-966-189-033-5
Т. 4 : Лікувальна фізична культура / Григор'єв А. Й., Турчак А. Л. — 2009. — 896 с. : рис. — 500 пр. — ISBN 978-966-189-034-2[248]
Т. 5 : Масаж: унік. досвід світ. масажу / А. Й. Григор'єв та ін. — Вид. 2-ге. — 2012. — 778 с. : рис., табл. — 100 пр. — ISBN 978-966-189-082-3
 • Медична біологія: енциклопедичний довідник / Смірнов О. Ю. — К. : «Видавництво Ліра — К», 2016. — 506 с. — ISBN 978-617-7320-44-8 (Передмова, зміст)
 • Домашня медична енциклопедія / Любов Карасовська, Віталій Карасовський. — Луцьк ; Ковель: Надстир'я, 2015. — 153, [5] с. — 300 екз. — ISBN 978-966-517-830-9
 • Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби: словник / уклад. Г. К. Палій [та ін.] ; ред. Г. К. Палій, В. Г. Палій. — 2. вид., перероб. і доп. — К. : Здоров'я, 2004. — 296 с. — ISBN 50311-01349-4
 • Тлумачний словник-довідник з анатомії, фізіології, патології дітей з основами генетики: навч. посіб. для студ. пед. ф-тів ун-тів / уклад. : О. А. Біда, Л. І. Прокопенко, Г. В. Луценко та ін.. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. — 170 с.
 • Тлумачний словник поширених медичних термінів. Навчальний посібник / Крупін В. П., Зіменковський А. Б., Регеда М. С. та ін. — Львів: Ліга-Прес, 2004. — 414 с.
 • Тлумачний словник медичних термінів (російською, латинською та українською мовами) / Місник Н. В. Литвиненко Н. П. — Ірпінь: Перун, 2018. — 847 с. — ISBN 978-966-569-273-7
 • Фізіологічні терміни : тлумач. слов. : слов. для студентів та викладачів вищ. навч. закл. МОЗ України / Степан Несторович Вадзюк, Олександр Георгійович Родинський. – 3-тє вид, перероб. і допов. – Тернопіль : ТНМУ : Укрмедкнига, 2020. – 203 с. (PDF-файл)
 • Успадковані та набуті синдроми в офтальмології: епонім. слов.-довід. / Ольга Мельник. — Чернівці: Місто, 2013. — 191 с. : іл. — Бібліогр.: с. 187—189. — ISBN 978-617-652-052-8
 • Базовий термінологічний глосарій за програмою з клінічної фармації. Науково-довідкове видання / А. Б. Зіменковський, В. М. Пономаренко, О. Р. Піняжко, Т. Г. Калинюк. За наук. ред. В. М. Пономаренка. — Львів; Київ: Ліга-Прес, 2004. — 446 с. — ISBN 966-8293-47-9
 • Новітній глосарій з клінічної фармації: Навч. посіб. / Під заг. ред. проф. А. Б. Зіменковського. — Львів: Кварт. — 2013. — 517 с.
 • Термінологічний словник: Епідеміологія. Біологічна безпека: навчальний посібник (ВНЗ I—IV р. а.) / Н. О. Виноград. — К. : Медицина, 2016. — 136 с. — ISBN 978-617-505-460-4[249]
 • Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Паразитологія: [понад 1500 термінів і понять: навч. посіб.] / Н. О. Виноград. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Вінниця: Нова Книга, 2019. — 308 с. — Текст укр., рос., англ. — ISBN 978-966-382-756-8
 • Терміни та поняття в паразитології: словник-довідник / П. Я. Кілочицький, Н. П. Кілочицька. — К. : Київський ун-т, 2014. — 112 с.
 • Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: слов.-довід. для працівників правоохор. органів / уклад. : В. Ю. Шепітько [та ін.]. — Харків: Апостіль, 2016. — 402 с.
 • Довідник онколога / ред. : Я. В. Шаврик; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — 2-е вид., доповн., переробл. — Л. : Гал. вид. спілка, 2001. — 127 c.
 • Загальна гігієна: словник-довідник / І. І. Даценко, В. Г. Бардов, Г. П. Степаненко та ін.; за заг. ред. І. — Л. : Афіша, 2001. — 244 с.
 • Словник медичних термінів для зубних техніків / Гороховська О. М., Назар С. Л. — Львів: Новий світ-2000, 2016. — 158 с.
 • Інфекційні хвороби: енциклопедичний довідник / А. В. Шкурба [та ін.] ; за ред.: С. О. Крамарьова, О. А. Голубовської. — Київ: РА-Гармонія, 2018. — 589 с. : іл.
 • Геронтологія: словник-довідник / Е. В. Крайніков. — К. : Вид. Паливода А. В., 2010. — 351 c.
 • Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник / Іванов Д. Д., Кушніренко С. В., Пиріг Л. А., Ротова С. О., Таран О. І. — К. : Вид. Заславский А. Ю., 2017. — 116 c. — ISBN 978-617-632-076-0 (PDF-файл)
 • Тлумачний словник з клінічної токсикології : [понад 1000 слів і словосполучень] / Ю. І. Марков, С. М. Недашківський, О. А. Лоскутов. - Київ : Коляда О. П., 2018. - 151 с. - Бібліогр.: с. 148-151. - ISBN 978-966-2043-05-1
 • Cловник-довідник психіатричних термінів: навчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Г. М. Кожина, Г. О. Самардакова, В. І. Коростій та ін. — Х. : ХНМУ, 2012. — 162 с.[250]
 • Судова психіатрія: термінологічний словник-довідник / Укл. Бачеріков А. М., Білецький Є. М., Хоміцька З. М. — Х. : ФОП Вапнярчук Н. М., 2007. — 213, [2] с. — 1 000 пр. — ISBN 966-8184-71-8
 • Тератологічний тлумачний словник / [В. С. Пикалюк та ін. ; уклад. В. С. Пикалюк] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Буковин. держ. мед. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2019. - 575 с. - Назва обкл. : Тлумачний тератологічний словник. - ISBN 978-966-940-248-6
 • Словник медичних термінів для зубних техніків / Гороховська О.М., На-зар С.Л., Жуковська Л.О., Заяць Т.І., Нечипор Н.О., Микулець С.С., Ку-шинська Г.Б. – Львів: Новий Світ – 2000, 2018. – 158 с. – ISBN 978-966-418-289-5
 • Медицина в Україні: біобібліогр. словник. Додатк. вип. XVIII — перша половина XIX ст. / М-во охорони здоров'я України, Держ. наук. мед. б-ка. — К. : Телеоптик, 2002. — 136 с.
 • Медицина в Україні: біобібліогр. словник. Вип. 2. Друга половина XIX. Літери А — К / М-во охорони здоров'я України, Держ. наук. мед. б-ка. — К. : Фітосоціоцентр, 2005. — 616 с.
 • Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн 1. : Естафета поколінь національного відродження / П. Пундій. — Львів-Чикаго, 1994. — 327 с.
 • Хто є хто в охороні здоров'я і медицині України. — К. : Три І, 1998.
Вип. 1. — 306 с.
 • Видатні гістологи: біограф. довід. / О. І. Дєльцова [та ін]. — Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2001. — 141 с.: іл. — ISBN 966-550-146-1
Ветеринарія
 • Довідник ветеринарних препаратів / В. М. Горжеєв, І. Я. Коцюмбас, Ю. М. Косенко та ін. — Львів: Афіша, 2013. — 1595 с. : табл. — ISBN 978-966-325-195-0
Медицина. Словники-перекладачі
 • Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. 1: А — Д / Созанський О. М. та ін. ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармац. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — 2012. — 700 с. : табл.
Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. 2: Е — Н / Созанський О. М. та ін. ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармац. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — 2013. — 741 с.
 • Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармацевт. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — Київ: Медицина, 2015. — 966, [1] с.[251]
 • Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів) : 20 000 слів / М. Присяжнюк. — К. : Akademia, 1995. — 512 с.
 • Українсько-російський та російсько-український термінологічний словник з дерматовенерології / [уклад. : О. Б. Петрова, А. М. Дащук]. — Харків: [б. в.], 2013. — 74, [1] с. ; 21 см. — ISBN 978-617-7044-49-8

Мовознавство

2-ге вид., випр. і допов. — К. : Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с. : іл. — ISBN 966-7492-19-2
3-тє вид., зі змінами і допов. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2007. — 856 с. — ISBN 978-966-7492-43-4
 • Українська мова: енциклопедія / Губарева Г. А. та ін. ; за ред. І. В. Муромцева. — К. : Майстер-клас, 2011. — 399 с. : іл., табл., фото. — (Великий український словник). — 2000 екз. — ISBN 978-966-444-232-6
 • Українська класична філологія: бібліографія, історія, персоналії (XVIII—XXI століття): довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ: Київський університет, 2014. — 319 с.
 • Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія (1290 термінів і понять) / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2006 . — 716 с. — ISBN 966-87910-0-2
 • Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2010. — 842 с.
 • Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — К. : Вища школа, 1985. — 360 с.
 • Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. Єрмоленко С. Я. — К. : Либідь, 2001. — 224 с.
 • Словник лінгвістичних термінів / Кротевич Є., Родзевич Н. За заг. ред. С. В. Кротевича. — К. : Вид-во АН УРСР, 1957. — 236 с.
 • Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / М. І. Голянич, Р. І. Стефурак, І. О. Бабій; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ: Сімик, 2011. — 272 c.
 • Лінгвістичний аналіз тексту: слов. термінів / М. І. Голянич, Н. Я. Іванишин, Р. Л. Ріжко, Р. І. Стефурак; ред. : М. І. Голянич; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ: Сімик, 2012. — 391 c.
 • Історія української мови: словник-довідник / ідея, упорядкування та окремі статті В. В. Денисюка. — Умань: Візаві, 2013. — 387 с. (PDF-файл)
 • Український словотвір у термінах. Словник-довідник / Вакарюк Л. О., Панцьо С. Є. — Тернопіль: Джура, 2007. — 260 с.
 • Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О. С. Стрижак. — К. : Наукова думка, 1985. — 256 с. (DjVu-файл)
 • Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. I. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2007. — 476 с. — ISBN 966-507-209-9
 • Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л. Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л. Л. Звонської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ: Київський університет, 2015. — 463 с. — ISBN 978-966-439-812-8
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий світ — 2000», 2015.[254]
 • Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий Світ-2000», 2015. — 395 с.
 • Риторичний словник / З. Куньч ; Київська міська державна адміністрація, Український науково-виробничий центр «Рідна мова». — Київ: Рідна мова, 1997. — 341 с. — ISBN 5-7707-9737-2
 • Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманіт. дисциплін та гуманіт. інформатики / І. Б. Штерн ; Міжнародний фонд «Відродження». — К. : АртЕк, 1998. — 335 с. — (Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»). — ISBN 966-505-195-4
 • Мови світу: енциклопедичний довідник / Укл. Ю. М. Левицький; Передм. Ольга Федик. — Львів: Місіонер, 1998. — 200 с. — ISBN 966-7086-40-2
 • Людські мови: енциклопедичний довідник у 2-х частинах / Укл. Ю. М. Левицький. — Монреаль, Львів, 2013. (PDF 1-ї ч.; PDF 2-ї ч.)[255]
 • Мовознавча Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2014. — 568 с.[256]
 • Морфологія. Термінологічний словник-довідник / Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. (укл.). — Львів, 2014. — 225 с.[257]
 • Українські мовознавці та письменники-мовотворці: довідник / НДІ українознав. ; за ред. С. Я. Єрмоленко; кер. проекту: П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. — Київ: [б. в.], 2008. — 347 с.
 • Хто є хто з термінологів: Міжнар. довідник / Пономаренко Л. О. — Міжнар. орг. з уніфікації термінологічних неологізмів та ін. — Житомир: АСА, 1998. — 191 с.
 • Українська народнопісенна ввічливість: тлумач. слов. етикет. слів, фразеологізмів і виразів / Наталя Журавльова ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2019. — 611 с. — ISBN 978-966-599-573-9
 • Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon of Shevchenko's poetry / Митрополит Іларіон; Ін-т дослідів Волині. — Вінніпег: Накладом Т-ва «Волинь», 1961. — 256 с. : іл.[258] (PDF-файл)
 • Історичний словник українського язика: Т. 1. А-Ж. Зош. 1, А-Г / уложили: Е. Тимченко … [та ін.] ; Українська академія наук, Комісія на уложення історичного словника українського язика. — Київ ; Харків: Державне видавництво України, 1930.
Історичний словник українського язика: Т. 1. А-Ж. Зош. 2, Г-Ж / уложили: Е. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренка ; Науково-дослідний інститут мовознавства (Київ). Словниковий сектор. — К. : Українська радянська енциклопедія, 1932.
 • Словник-довідник з української лінгводидактики: [навч.-посіб.] / [М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, Н. В. Мордовцева та ін.] ; за заг. ред. М. Пентилюк. — К. : Ленвіт, 2015. — 320 с.

Наукові установи

 • Відділення економіки НАН України: іст.-біогр. довід. / НАН України. — Київ: Академперіодика, 2014. — 237, [5] с. : іл., портр. ; 23 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-360-247-9
 • Національна академія педагогічних наук України 1992—2017 роки (біографічний довідник) / Нац. акад. пед. наук України ; [уклад.: В. І. Луговий та ін. ; редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. — Київ: Вид. дім «Сам», 2017. — 272 с. : кольор. фот.
 • НАПрН України: довідник / відп. за вип. О. О. Погрібний. — вид. 5-е, перероб. та допов. — Х. : Право, 2011. — 424 с.

Педагогіка й соціальна робота

 • Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України: гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — ISBN 978-966-667-281-3
 • Енциклопедія педагогічної освіти України / Авт.-упоряд. В. Болгов ; Над вид. працювали Д. Васильчук, О. Денесюк, А. Загоруйко, О. Загребельна. — Київ: Українська конфедерація журналістів, : Інститут біографічних досліджень, 2010 . — 371 с. : фотоіл. — 5. — ISBN 978-966-8178-46-7
 • Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. — К. : ЦУЛ, 2008. — 336 с.
 • Понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна педагогіка = Terminology bilingual dictionary: social pedagogy / авт.-уклад. : С. М. Ситняківська, І. В. Літяга ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 186 c. : табл. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 182—183 (27 назв). — Алф. покажч. термінів: с. 184—186. — 300 пр. — ISBN 978-966-485-172-2
 • Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. Гол. ред. С. Головко. — К. : Либідь, 1997. — 374 с.
 • Український педагогічний енциклопедичний словник / Укл. С. Гончаренко. — Вид. 2-ге, допов. й випр. — Рівне: Волинські обереги, 2011. — 519 с. — ISBN 978-966-416-236-1. — ISBN 966-06-0002-X (1-ше вид.)
 • Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; упоряд. : Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова та ін. — К. : Основа, 2014. — 496 с. — ISBN 978-966-699-786-2
 • Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назв / упор. К. Л. Крутій, О. О. Фунтікова. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. — 324 с.
 • Дошкільна лінґводидактика: словник-довідник: понад 600 термінів, понять та назв / [упоряд. : Богуш А. М., Крутій К. Л.]. — Запоріжжя: ЛІПС, 2014. — 198 с. — Бібліогр. : с. 196—198. — 100 пр. — ISBN 978-966-191-170-2
 • Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. (PDF-файли[недоступне посилання з липня 2019])[259]
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів з педагогіки креативності / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. — 190 с.
 • Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. — К. : СПД Кулінічев, 2007. (PDF-файл)
 • Енциклопедичний словник з дистанційного навчання / В. М. Олексенко. — Харків: Б.в., 2004. — 163 с. — ISBN 966-8004-35-3
 • Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів / За ред. І. Г. Тараненко. — К. : ІСДО, 1995.
 • Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 112 с.
 • Словник-довідник педагогічних і психологічних термінів / В. М. Глазиріна, Т. М. Десятов, А. І. Кузьмінський та ін.; за ред. А. І. — Черкаси: Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. — 112 с.
 • Словник-довідник з педагогіки і психології вищої школи / Н. Є. Герасимова, Н. В. Касярум, В. М. Король, О. П. Савченко. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. — 212 с.
 • Дефектологічний словник: Навчальний посібник / За ред.. Бондаря В. І., Синьова В. М. — К. : «МП Леся», 2011. — 528 с.[260]
 • Український дефектологічний словник / Л. В. Вавіна, А. М. Висоцька, В. В. Засенко та ін.; за ред. В. І. Бондаря. — К. : Милосердя України, 2001. — 211 с.
 • Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник /

за ред. академіка В. І. Бондаря. — Луганськ: Альма-матер, 2003. — 436 с.

 • Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої.— Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2012.— 536 с.— ISBN 978-966-8048-55-5 (PDF-файл)
 • Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник / Ред.-уклад. В. М. Піча ; Уклад. Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, О. Я. Бік. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 617 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-213-0
 • Словник-довідник із соціальної роботи: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Київ. славіст. ун-т ; уклад. : М. М. Букач, Н. В. Клименюк, В. В. Горлачук ; ред. М. М. Букач. — Миколаїв: ФОП Швець В. Д., 2015. — 384 с.
 • Соціальна робота. Кн.4 : Короткий енциклопедичний словник / Державний центр соціальних служб для молоді, В. П. Бех, В. А. Башкірєв, М. Д. Вовканич ; Кер. авт. колективу В. П. Андрущенко. — Київ: ДЦССМ, 2002. — 533 с. — ISBN 966-7815-19-6
 • Технології соціально-педагогічної діяльності: Термінологічний словник-довідник / Теслюк В. М. — К. : НАКККіМ, 2011. — 145 с.[261]
 • Соціолого-педагогічний словник / авт.-уклад. : В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга та ін. ; за заг. ред. В. В. Радула]. — 2-е вид. — Харків: Мачулін, 2015. — 443 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-8768-83-5
 • 100 термінів і понять соціально-трудової сфери: енциклопедичний словник / Заг. ред. С. В. Мельник ; Державна установа НДІ соціально-трудових відносин. — Луганськ: [б.в.], 2005. — 224 с. — ISBN 966-8526-31-7
 • Золоті імена на ниві освіти: Енциклопедичний довідник / Укл. Г. Ф. Крикун. — Очаків, 2003.
 • Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. / За ред. О. В. Сухомлинської. — К. : Либідь, 2005.
 • Українська лінгводидактика в іменах. Словник-довідник. / Кочан І., Захлюпана Н. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 238 с.
 • Дошкільна лінґводидактика : словник-довідник : понад 600 термінів, понять та назв / упоряд. Алла Михайлівна Богуш, Катерина Леонідівна Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 198 с.
 • Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України / Автор-упорядн. Болгов В. В. — К. : Вид-во «Болгов Медіа Центр», 2006. — 128 с.
 • Відомі педагоги Прикарпаття (до 1939 року): Біогр. довідник / В. Полєк, Д. Дзвінчук, Ю. Угорчак; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника; Худож. О. Боса. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997—1999.
 • Енциклопедія професійно-технічної освіти України / Укл. В. В. Болгов. — К. : Інститут біографічних досліджень, 2012. — 625 с. — ISBN 978-966-8178-55-9 (онлайн-версія)
 • Профтехосвіта України XX — початок XXI століть: енциклопедичне вид. / Нестерова Любов Володимирівна, Стременко Людмила Олексіївна ; ред. Колодій Л. В. ; обкл. Резніков П. В. ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. — Київ: Педагогічна думка, 2012. — 124, [3] с. — ISBN 978-966-644-314-7 (Текст)
 • Соціолого-педагогічний словник / уклад. : В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга та ін. ; відп. ред. В. В. Радул. — 2-ге вид. — Х. : [Мачулін], 2015. — 444 с.
 • Педагогічний Олімп Одещини: біографічна енциклопедія / В.о. Одес. обл. держ. адм., Одес. ін-т удосконалення вчителів; Упоряд. Д. М. Демченко, Н. В. Савельєва, Л. І. Фурсенко. — Вид. 2-ге. — Одеса: Одеський інститут удосконалення вчителів: СМІЛ, 2008. — 336 с. — 2000 пр. — ISBN 966-16-0603-5
 • Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану психофізичного розвитку дітей раннього віку / упоряд. К. Л. Крутій, Л. О. Федорович. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. — 204 с. : іл. — (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу).[262]
 • Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу / Флегонтова Н. М. — К. : Освіта України, 2008. — 80 с. —ISBN 978-966-188-000-8

Перекладознавство

 • Енциклопедія перекладознавства: у 4 т. Т. 1 : пер. з англ. / ред. Івз Ґамбіера та Люк ван Дорслар ; укр. ред. О. А. Кальниченко та Л. М. Черноватий. — Вінниця: Нова Книга, 2020. — 560 с. (Серія UTTU Series). — ISBN 978-966-382-459-8 (серія). — ISBN 978-966-382-806-0 (зміст; коротко про видання)

Політологія

 • Політична енциклопедія / Редкол. Ю. А. Левенець (голова), Ю. І. Шаповал (заст. голови) та ін. — К. : Парламентське видавництво, 2011. (PDF-файл)
 • Політичний словник
 • Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / Борис Кухта, Анатолій. Романюк, Любов Старецька [та ін.]. — Л. : Кальварія, 2003. — 500 с.
 • Політологія: навч. словн-довід. для студ. / За ред. В. М. Пічі. — 2-е вид., доп. — Львів: Новий Світ-2000, 2004. — 320 с. : табл. — Бібліогр. : с. 289—297. — ISBN 966-7827-06-2
 • Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I—IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми, 2-ге видання, стереотипне. — Львів: Новий Світ — 2000, 2015. — 779 с.
 • Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I—IV рівнів акредитації / Укл. Піча В. М. Ред. Климанська Л. Д., Турчин Я. Б., Хома Н. М.- Львів: Новий світ-2000, 2015. — 516 с.
 • Політологічна енциклопедія: навч. Посібник / укл. : Карасевич А. О., Шачковська Л. С. — Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. — Кн. 1 — 9
 • Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, Укр. Асоц. політологів. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К. : Генеза, 2004.
 • Політологічний енциклопедичний словник / уклад. : Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015. — 816 с.[263] (PDF)
 • Політологічний словник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К. : Видавництво МАУП, 2005. — 792 с.
 • Політологічний термінологічний словник / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — [К.]: ВПЦ Київський ун-т, 2015. — 544 с.
 • Соціально-політична енциклопедія / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко. — Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. — 635 с. — Бібліогр. : с. 629—635. — ISBN 978-966-2545-52-4
 • Соціально-політичний словник-довідник / авт. кол. : М. Іщенко, В. Андрущенко, М. Титарчук [та ін.] ; за ред. М. Іщенка. — К. : Відлуння, 1999. — 304 с.
 • Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни / М. А. Бучин, М. П. Гетьманчук, І. П. Карий та ін. — Л. : Дослід.-вид. центр НТШ, 2008. — 274 с. — Бібліогр. : с.266-273.
 • Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. — К. : Києво-Могилянська академія, 2005. — 253 с.
 • Парламентаризм: Словник — довідник / Шляхтун П. П. — К. : Парлам. вид-во, 2003. — 151 с.
 • Історія політичної думки: навч. енциклопед. слов.-довід. для студентів ВНЗ І—IV рівнів акредитації / Авдєєнко О. Д., Александрова О. С., Алєксєєнко І. В. та ін. ; за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 765 с. ; 25 см. — (Вища освіта в Україні). — 300 пр. —ISBN 978-966-418-266-6[264] (PDF-фрагмент)
 • Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР: Т. 1 Україна Ч. 1 / Харківська правозахисна група. — Х. : Права людини, 2006. — 516 с.
 • Соціологія політики: енциклопедичний словник / авт.-упоряд. В. А. Полторак, О. В. Петров, А. В. Толстоухов. —К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009.[265]
 • Політичні партії: Енциклопедичний словник / Ю. Р. Шведа. — Львів: Астролябія, 2005. — 488 с. — ISBN 966-8657-03-9.[266]
 • Партії та вибори: енциклопедичний словник / Юрій Романович Шведа; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2010. — 750 с. — ISBN 966-613-780-0
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий світ — 2000», 2015.
 • Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий Світ-2000», 2015. — 395 с.
 • Геополітика: енциклопедія / за ред. Є. М. Суліми ; редкол. : Є. М. Суліма (голова), М. А. Шепєлєв (заст. голови), В. В. Кривошеїн та ін. — К. : Знання України, 2013. — 920 с. — Перелік ст. : с. 907—919. — ISBN 978-966-316-318-5
 • Словник геополітичних термінів та понять / Нац. ін-т проблем міжнарод. безпеки, Наук.-дослід. ін-т українознавства. — К. : Фоліант, 2008. — 208 с.
 • Геополітика держав: короткий словник для журналістів / Ін-т масової інформації, Могилянська школа журналістики (НаУКМА). — К. : [Інститут масової інформації], 2007. — 213 с.
 • Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с. — ISBN 966-507-016-9. — ISBN 966-504-001-4
 • Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 — х — початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 588 с. — ISBN 978-966-02-6495-3 (PDF-файл)
 • Малий етнополітологічний словник: навч. посіб. / О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К. : МАУП, 2005. (PDF)
 • Історико-політичні уроки української державності: енциклопедичний словник / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Донецький ін-т внутрішніх справ ; відп. ред. Ю. І. Римаренко. — К. : [б.в.] ; Донецьк: [б.в.], 1998. — 544 с. — ISBN 966-507-016-9. — ISBN 966-504-001-4
 • Мала енциклопедія етнодержавознавства / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Відп. ред. Ю. І. Римаренко. — Київ: Довіра: Генеза, 1996. — ISBN 966-507-016-9
 • Історія держави і права України : cловник термінів і понять : [понад 140 термінів і понять] / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; під ред. М. М. Шитюк. – Київ : Кондор, 2018. – 296 с.
 • Держава: ілюстрована енциклопедія України / Ю. І. Шаповал ; фотохудож. Ю. Бусленко та ін. — К. : Балтія-Друк, 2008. — 160 с. : іл. — ISBN 966-8137-52-3
 • Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія: усі держави світу / О. М. Бориславська, С. В. Різник. — Вид. 2-ге, стер. — Львів: ПАІС, 2013. — ISBN 978-966-1585-91-0
 • Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / Лазор О. Я., Лазор О. Д. — К. : Дакор, 2006. — 352 с.
 • Місцеве самоврядування: словник-довідник: навч. посібн. / [уклад. О. М. Руденко, І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, О. М. Іваницька, О. В. Червякова, А. Є. Шевченко, О. В. Михайловська, Б. Н. Гечбаія]. —Київ: Кондор-Видавництво, 2016. — 182 с. — ISBN 978-617-7458-08-0 (PDF-файл[недоступне посилання з жовтня 2019])
 • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. (PDF-файл)
 • Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук. редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2011. (доступ до PDF-файлів усіх томів на сайті Національної академії державного управління при Президентові України)[267][268][269][270]
Т. 1 : Теорія державного управління / наук. редкол. 1-го т. : В. М. Князєв [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-286-1 (Т. 1) (PDF-файл): Т. 2 : Методологія державного управління / наук. редкол. 2-го т. : Ю. П. Сурмін [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-287-8 (T. 2): Т. 3 : Історія державного управління / наук. редкол. 3-го т. : А. М. Михненко [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-308-0 (T. 3) (PDF[недоступне посилання з липня 2019]): Т. 4 : Галузеве управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 4-го т. : М. М. Іжа [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-289-2 (Т. 4) (PDF): Т. 5 : Територіальне управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 5-го т., [уклад.]: О. Ю. Амосов [та ін.]. — Х. : Магістр, 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-390-099-5 (T. 5): Т. 6 : Державна служба / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 6-го т. : С. М. Серьогін [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-7800-79-6 (T. 6): Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук. редкол. 7-го т. : І. А. Грицяк [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-300-4 (T. 7): Т. 8 : Публічне врядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. тому: В. С. Загорський (голова) [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-617-644-000-0 (T. 8)
 • Державне управління та державна служба: словник-довідник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. — К. : Видавництво КНЕУ, 2005. — 478 с.
 • Методологія державного управління: Словник-довідник / Уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. автор. кол.), Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. — К. : Вид-во НАДУ, 2004. — 196 с. (доступ до PDF-файлу на сайті Національної академії державного управління при Президентові України)
 • Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи: Слов.-довід. / І. Г. Лазар; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Західноукр. центр «Жіночі перспективи». — Л. : Ліга-Прес, 2005. — 142 c.
 • Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України: енциклопед. довід. / за ред. В. Д. Бакуменка, С. О. Телешуна ; С. О. Телешун (кер. творч. кол.), В. Д. Бакуменко, Д. В. Вітер та ін. ; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2006. — 406 с. — ISBN 966-619-217-9
 • Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук; За ред. Б. Кухти. — 2-е вид., перероб. і доп. — Л. : Кальварія, 1997. — 283 с.
 • Європейський Союз: Економіка, політика, право: енциклопедичний словник / Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка ; За ред., передмова Валерій Володимирович Копійка ; Вступ. слово Леонід Васильович Губерський . — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011 . — 367 с. — ISBN 978-966-439-419-9[271]
 • Як працює Європейський Cоюз. Довідник інституцій ЄС / Представництво Європейського Союзу в Україні. — К. : ТОВ «FGL Energy», 2011. — 48 стор. — 5000 прим. — ISBN 978-92-79-19006-3 (PDF)
 • Словник-довідник Європейського Союзу / Ред. Ю. Марченко. — К. : К. І. С., 2001. — 152 с. (PDF)
 • Політичний устрій країн регіону: Західна Європа: енциклопедичний довідник для студентів / Анджей Антоні Вавринюк; В. о. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; Ред. Г. О. Дробот. —Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — 99 с. — 50 пр. —ISBN 978-966-600-605-2
 • Довідник з європейської інтеграції / Під ред. Чернеги О. Б. — Львів: Магнолія 2006, 2012. — 383 с.
 • Довідник з європейської інтеграції / Чернега О. Б., Бочарова Ю. Г., Горіна Г. О. та ін. ; за ред. О. Б. Чернеги ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — [2-ге вид., переробл. і доповн.]. — Донецьк: Сх. вид. дім, 2013. — 460 с. : табл. — 350 пр. — ISBN 978-966-317-204-0
 • Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник. Ч. 1 / Уклад. А. М. Круглашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. — Чернівці, 2010. — 212 с. (PDF-файл): Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник. Ч. 2 / Уклад. А. М. Круглашов, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. — Чернівці, 2011. — 207 с.
 • Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с.
 • Військово-політичний енциклопедичний словник: у 2 т. / А. В. Грищук. — К. : Румб, 2008—2009.
Т. 1 : А—К. — 2008. — 432 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-01-4
Т. 2 : Л—Я. — 2009. — 464 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-02-1
 • Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: словник-довідник / В. А. Ліпкан, О. С. Ліпкан. — К. : Текст, 2008. — 400 с.
 • Демократія від А до Я: словник-довідник / М. П. Рагозін. — Донецьк: Донбас, 2002. — 204 с.
 • Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні: словник-довідник / уклад. : В. М. Дрешпак та ін. ; за заг. ред. В. М. Дрешпака, О. В. Кравцова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. — 130, [1] с. ; 20 см. — Бібліогр. : с. 126—130 (83 назви). — Алф. покажч. ст. : с. 119—125. — 100 пр. — ISBN 978-617-7139-04-0
Дипломатія
 • Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довідник / Редкол. В. П. Буркат, Є. І. Головаха, М. Г. Железняк, І. М. Дзюба та ін. — К. : Ін-т енциклопедичних досліджень, 1997.
 • Стислий український дипломатичний довідник: пос. для студентів-міжнародників / М. А. Кулініч, Г. М. Руденко ; Дипломатична академія при МЗС України, Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, [б. м.], 2006. — 376 с.
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Л. В. Губерський (голова редколегії) та ін. — К. : Знання України, 2004
Т. 1 : А — Л. — 760 с. — ISBN 966-316-039-Х: Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 5 т. / за заг. ред. проф. Д. В. Табачника ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Харків: Фоліо, 2013.
 • Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. Частина 1 / Киридон А. М., Мартинюк В. О., Троян С. С. — Х. : Основа, 2011. — 127 [1] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 04 (88)). — ISBN 978-617-00-0879-4[272]
Частина 2 / Х. : Основа, 2011. — 125 [3] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05 (89)). — ISBN 978-617-00-0921-0[273]
 • Основи теорії міжнародних відносин. Словник / М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 с. — ISBN 978-617-607-830-2[274]
 • Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / М. П. Гетьманчук, О. С. Івахів, О. В. Кукарцев та ін. ; [за ред. М. П. Гетьманчука]. — Л. : Тріада плюс, 2011. — 318 с. — Бібліогр. : с. 282—290 (124 назви). — ISBN 978-966-486-101-1
 • Багатомовний тлумачний та перекладний словник дипломатичних термінів / [Камінська О. І., Куделько З. Б., Логвінов І. І. ; за ред. Кияка Т. Р.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 171 с. - ISBN 978-966-399-601-1
 • Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Д. Гапотій, Я. В. Попенко. — Мелітополь (Запоріз. обл.): МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 278 с. : іл., портр. — 300 пр. — ISBN 978-617-7055-47-0
 • Етнократологічний словник / За ред. Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Щокіна Г. В. — К. : МАУП, 2007. — 576 с.
 • Інститути ЄС і НАТО: Глосарій основ. термінів та понять / уклад. : І. В. Артьомов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграц. дослідж.– Ужгород, 2007. — 216 с. : табл. — ISBN 978-966-8266-77-5.

Психологія

 • Психологічна енциклопедія: A — Я / авт.-упоряд. О. М. Степанов. — К. : Академвидав, 2006. — 424 с. — (Серія «Енциклопедія ерудита»). — ISBN 966-8226-30-5
 • Психологічний словник / ред. : В. І. Войтко. — К. : Вища школа, 1982. — 216 с.
 • Видатні психологи: [біогр. дані та наук. досягнення] / [Г. В. Ложкін, І. Л. Моначин, І. М. Періг]. — Тернопіль: Паляниця В. А., 2016. — 359, [1] с. : фот. — (Curriculum vitae*). — Бібліогр.: с. 351—360.
 • Українська психологічна термінологія: словник-довідник для студ. та викл. вищ. навч. закл. / Держ. програма розвитку і функціонування укр. мови на 2004—2010 рр., Ін-т психології ім. — К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. — 302 с.
 • Психологія розвитку: словник-довідник / Крайніков Е. В. — К. : Арістей, 2004. — 257 с.[275]
 • Психологія: терміни, поняття, визначення: слов.-довід. / Г. В. Ложкін, І. Я. Коцан, В. А. Бараннік, В. В. Подляшаник ; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. — Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. — 188 с.
 • Психологічний словник-довідник: навчальний посібник / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. — К. : Каравела, 2014. — ISBN 978-966-222-924-0[276]
 • Психологічний тлумачний словник : близько 2500 термінів / В. Б. Шапар. - Х. : Прапор, 2004. - 640 с.
 • Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів: близько 3000 слів / В. Б. Шапар, В. О. Олефир, А. С. Куфлієвський, Б. І. Фурманець, В. В. Рютін; Під ред. В. Б. Шапар. — Харків: Прапор, 2009.– 672 с. — ISBN 966-16-4303-0
 • Словник-довідник психолога-консультанта / уклад. : Н. В. Гаркавенко, Я. В. Чаплак, С. К. Шандрук, І. І. Солійчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Галиц. ін-т ім. В.Чорновола. — Чернівці: Рута, 2010. — 200 c.[277]
 • Клінічна психологія. Словник-довідник / С. В. Діденко. — К. : Академвадав, 2012. — 320 с. — ISBN 978-617-572-037-0[278]
 • Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник: навч. посіб. [для студентів ВНЗ спец. «Психологія», «Соц. робота»] / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 156 с. : іл. — Бібліогр. : с.150-153 (41 назва). — ISBN 978-617-607-934-7
 • Соціальна психологія у термінах і поняттях: навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар. — Львів: Львівська політехніка, 2018. — 132 с. — ISBN 966-941-191-4.
 • Короткий психологічний словник / За ред. проф. В. І. Войтка. — К. : Вища школа, 1976. — 191 с.
 • Словник-довідник термінів з конфліктології / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Чернівецький державний університет, 1995. — 334 с.
 • Словник психологічних термінів (з глибинної психології) / За ред. С. І. Рясенко. — К., 2006. — 260 c.
 • Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Шапар. — Х. : Прапор, 2005. — 639 с. — ISBN 966-7880-85-5
 • Соціально-психологічний словник / авт.-уклад. Мирослав Чапка, Уршула Контни. — Мисловіце, 2010. — 519 с.
 • Енциклопедичний словник з арт-терапії / О.Л. Вознесенська, О.О. Деркач, О.М. Скнар та ін.; [за заг. ред. О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – К.: Золоті ворота, 2017. – 312 с.
 • Англо-українсько-російський тлумачний словник психології. Приблизно 5 000 термінів / Висоцька О. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 446 с.
 • Тлумачний словник-мінімум з психології. Англо-українсько-російський = Psychological explanatory thesaurus. English-Ukrainian-Russian : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. Б. Тарнопольський та ін.] ; за заг. і наук. ред. д-ра пед. наук, проф. О. Б. Тарнопольського ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 257 с. - ISBN 978-966-434-309-8
 • Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів / В. Й. Бродовська [та ін.] ; Південнослов'янський ін-т Київського славістичного ун-ту. - К. : Професіонал, 2007. - 512 с.

Релігієзнавство

 • Релігії народів світу / Г. Е. Єрмановська. — К. : ПАТ "ДАК «Укрвидавполіграфія», 2014. — 319 с. : іл. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-97340-6-8
 • Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. — К. : Четверта хвиля, 1996. — 392 с.
 • Словник–довідник з релігієзнавства / Шевченко В. М. — К. : Наукова думка, 2004. — 560с.
 • Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Енциклопедично-довідкове видання / Укл. Г. В. Щокін. — К. : МАУП, 2002—2011. — ISBN 966-608-157-1
Т. 1. — 2002. — 576 с.; іл., [16] с. іл. — ISBN 966-608-142-3[279]
Т. 2. — 2005. — 640 с. : іл. — ISBN 966-608-385-Х[280]
Т. 3. — К. : ДП "Вид. дім «Персонал», 2008. — 576 с. : іл. — ISBN 978-966-608-844-7[281]
Т. 4. — К. : ДП "Вид. дім «Персонал», 2011. — 452 с. : іл. — ISBN 978-617-02-033-4[282]
 • Євангельська енциклопедія / Укл. Станіслав Галайко. — Нововолинськ: Мінотавр, 2007. — 272 с.
 • Велика православна енциклопедія / Донецьк: Глорія Трейд, 2013. — 384 с.[283][284]
 • Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / Костів К. — К. : Україна, 1995. — 429с.
 • Біблійний довідник Геллея / Генрі Геллей. — Торонто: Всесвітня християнська місія, 1985. — 857 с.[285]
 • Короткий релігієзнавчий словник / Лешан В. Ю. — Чернівці: Рута, 2007. — 128 с.
 • Глосарій релігієзнавця / За ред. член-кореспондента НАПН України В. О. Балуха. — Чернівці: Наші книги, 2013. — 280 с.
 • Малий біблійний енциклопедичний словник / Перекладач М. Заболотний. — WBE. — 391 с.[286][287]
 • Словник біблійних слів / Рид Джепсон. — Християнське життя. — 208 с. — ISBN 093949731Х[288]
 • Середньовічна церква в іменах, термінах і назвах: глосарій / Н. П. Керецман ; відп. за вип. І. М. Ліхтей ; М-во освіти і науки, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т. — Ужгород: Говерла, 2015. — 302 с. — Бібліогр. : с. 288—290.
 • Енциклопедія Львівської Ставропігії. XV — початок XXI ст. / Богдан Сушинський ; Міжнар. центр впроваджень Програм ЮНЕСКО, Ун-т «Львів. Ставропігіон», Ін-т ставропіг. дослідж. — Одеса: Астропринт, 2018. — 373 с. : фотоіл., портр. — Бібліогр.: с. 367—369.
 • Юдео-християнський діалог : словник-довідник / авт. ст.: С. Д. Бреслоер, С. Дойч, Д. Блюменталь [та ін.] ; за ред.: Л. Кленицького, Д. Вайгодера ; видавці: Л. Фінберг, К. Сігов ; пер. з англ. І. Кононенко ; наук. ред. Н. Риндюк ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманіт. дослідж., Ін-т реліг. наук св. Томи Аквинського. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 296 с.
 • Середньовічна церква в іменах, термінах і назвах : глосарій / Н. П. Керецман ; М-во освіти інауки, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т, Каф. історії стародав. світу і серед. віків. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – 301 с.
 • Англо-український глосарій християнсько-богословських термінів / укл. Л. А. Закреницька; наук. ред. О. Д. Огуй. — Хмельницький: ХНУ, 2012. — 152 с.[289]

Соціологія

 • Соціологічна еницклопедія / уклад. : В. Г. Городяненко ; редкол. : В. І. Астахова та ін. — К. : Академвидав, 2008. — 456 с. — (Серія «Енциклопедія ерудита»). — Алфавіт. покажч. : с. 446—455. — ISBN 978-966-8226-67-0
 • Соціологія: короткий енциклопедичний словник / уклад. В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. ; за заг. ред. В. І. Воловича. — Київ: Український Центр духовної культури, 1998. — 736 с. — Альтернативна назва: Короткий соціологічний словник. — ISBN 966-7276-23-6
 • Соціологія: словник термінів і понять / Є. А. Біленький, М. А. Козловець, І. В. Саух та ін. ; за ред. : Є. А. Біленького — К. : Кондор, 2006. — 372 с.
 • Соціологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття / [В. М. Піча, А. Г. Хоронжий, Л. Д. Кліманська, В. Є. Савка] ; за наук. ред. В. М. Пічі. — 3-є вид., випр., переробл. і допов. — Львів: Магнолія 2006, 2018. — 340 с. — ISBN 966-2025-32-3.
 • Соціологія. Словник-довідник / Назврук М. М. — Львів: ВНТЛ, 1998. — 172 с.
 • Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / Вакуленко С. М. та ін. — Львів: «Новий світ-2000», 2016. — 687 с. — ISBN 978-966-418-286-4[290]
 • Сучасний словник із суспільних наук / За ред. О. Г. Данильяна, М. I. Панова. — Х. : Прапор, 2006. — 432 с. — ISBN 966-8690-47-8
 • Соціолого-педагогічний словник / уклад.: В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга [та ін.] ; відп. ред. В. В. Радул. – 2-ге вид. – Харків : Мачулін, 2015. – 444 с.
 • Тематичний словник-довідник з соціології / За ред. В. В. Кохана; укл. : А. Александровська, Є. Буга, Ю. Ткачук та ін.. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. — 112 с. (PDF-файл)
 • Хто є хто в західній та вітчизняній соціології: Навчальний соціологічний словник для студентів / Уклад. : В. М. Піча, І. І. Доцяк, Д. Є. Забзалюк та ін.; Наук. ред. В. М. Піча. — Л. : Світ, 1999. — 159 с.

Фармакологія

 • Наркотичні та психотропні засоби і речовини: довідник / П. В. Олійник [та ін.]. — Л. ; К. : Наутілус, 2006. — 264 с. — Бібліогр.: с. 253. — ISBN 966-8574-04-4

Фізика

 • Фізичний словник / І. І. Біленко; за ред. О. З. Жмудського. — К. : Вища школа, 1979. — 336 с.
 • Фізичний словник / І. Біленко. — К. : Вища школа, 1993. — 319 с.[291][292]
 • Фізичний тлумачний словник / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с.[293] [294]
 • Довідник з фізики для учнів / Гайдучок Г. М., Лободюк В. А., Рябошапка К. П. — K. : Радянська школа, 1981. — 241c.[295][296]
 • Малий фізичний довідник: довідникове видання / Є. С. Клос, Ю. В. Караван. — Львів: Світ, 1997. — 272 с. : іл. — ISBN 5-7773-0159-2
 • Енциклопедичний довідник у таблицях. Фізика. Хімія. Біологія : 7-мі—11-ті кл. : пер. з рос. / Заведея Т. Л., Іваниця С. В., Матвєєва М. О. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 543 с. : іл., табл. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-481-506-9. — ISBN 978-966-481-474-1 (у паліт.)
 • Енциклопедія цікавих фізичних фактів: навч .посіб. / І. В. Корсун. — Тернопіль: Терно-граф, 2013. — 222 с. : іл. — Бібліогр. : с. 213—217. — 300 пр. — ISBN 978-966-457-177-4
 • Словник фізичної термінології / НАН наук України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. — 240 с.
 • Фізика: навч.-практ. довід. : повний курс / Н. В. Столяревська. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 239 с. : іл., табл. ; 24 см. — Алф.-предм. покажч. : с. 233—235. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-471-1
 • Довідник з оптики / Б. К. Остафійчук, М. М. Яцура, А. М. Гамарник ; за ред. Б. К. Остафійчука. — Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника», 2014. — 248 с. : іл., табл.
 • Біографічний довідник видатних фізиків / Кордун Г. Г. — К. : Рад. школа, 1985. — 280 с. — Бібліогр. : с. 276—278.
 • Фізики: Довідник / Храмов Ю. О. — К. : Наук. думка, 1974. — 480 с. : іл. — Бібліогр. : с. 354—379.
 • Хронологічний довідник вітчизняної фізики / М. С. Шульга. — К. : Вища шк., 1980. — 256 с. — Л-ра: с. 232—234. — Ім. покажч. : с. 235—254.
 • Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту / Ю. В. Бездробний, В. Г. Козирський, В. А. Шендеровський. — К. : Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова, 2007. — 320 с.
 • Прикладна фізика. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник: [у 4 т.] / керівник проекту та голов. ред. д-р техн. наук, проф. каф. приклад. фізики НТУУ «КПІ» О. Т. Богорош ; Укр. акад. друкарства. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2014—2015. — ISBN 978-966-322-435-0.

Філософія, мораль, етика

 • Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голова редкол. В. І. Шинкарук. — К. : Абрис, 2002. — 742 с. — ISBN 966-531-128-X (PDF-файл)
 • Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю. В. Омельченко. — К. : Ракша М. О., 2009. — 296 с. — ISBN 978-966-97052-0-4
 • Історія філософії: словник / за ред. В. І. Ярошовця. — Київ: Знання України, 2006. — 1200 c. (PDF-файл; Рецензія на словник)
 • Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Ред. кол. : Губерський Л. В. (керівник) та ін.; Авт.-упоряд. : Андрущенко В. П. (керівник) та ін. — К. : Знання України, 2002. — 670 с.
 • Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник / Андрущенко В. П. (ред., упоряд.); Волович В. І. (ред.); Горлач М. І. (ред., упоряд.); Губерський Л. М. (ред.); Чуйко В. Л. (упоряд.); Українська Академія політичних наук. — Київ-Харків: ВМП «Рубікон», 1997. — 400 с. — ISBN 966-7152-05-7[297]
 • Філософський словник соціальних термінів / В. П. Андрущенко, Т. В. Андрущенко, В. Г. Антонечко та ін.; під ред. В. П. Андрущенко. — К. : Р. И. Ф., 2005. — 671 с.
 • Філософський словник / М. О. Булатов. — К. : Стилос, 2009. — 575 c.
 • Тлумачний словник основних філософських термінів / Петрушенко В. Л. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-553-828-8
 • Філософія Середних віків: словник-довідник: навч. посіб. [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підгот. 6.020301 «Філософія»] / Тетяна Біленко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич: Дрогобиц. держ. пед. ун-т, 2014. — 67 с. ; 21 см. — (Університетська бібліотека). — 300 пр. — ISBN 978-966-384-314-8
 • Словник-довідник філософських та культурологічних термінів / Полянська В. І., Боборикін В. Ю., Крижановська Н. Є. та ін. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права, Каф. філософ. думки та культурології. — Херсон: Грінь Д. С., 2014. — 149 с. ; 21 см. — Авт. зазначено на 3-й с. — 100-річчю Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського присвяч. — Бібліогр. в тексті. — 300 пр. — ISBN 978-617-7123-76-6
 • Словник з логіки / Повторева С. М. — Львів: Магнолія 2006, 2007. — 196 с.
 • Логічний словник-довідник / С. Д. Цалін. — 4-тє вид., випр. і доп. — Х. : Факт, 2006. — 384 с. — ISBN 966-637-511-7
 • Формальна логіка: короткий словник-довідник / Гасяк О. С. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. — 200 с.
 • Етика. Короткий навчальний словник: терміни, поняття, персоналії / Савельєв В. П. — Львів: Магнолія 2006, 2015. — 279 с.
 • Тлумачний словник-довідник моральних та духовних понять і термінів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. — 243 с.
 • Сучасний словник з етики: Словник / Тофтул М. Г. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 416 с. — ISBN 978-966-485-156-2 (PDF-файл)

Хімія

 • Глосарій термінів з хімії / Укл. Й. Опейда, О. Швайка. – Донецьк: Видавництво «Вебер» (Донецька філія), 2008. – 758 с.
 • Довідник з хімії / Гончаров А. І., Корнілов М. Ю. – К.: Вища школа, 1974. – 304 с.
 • Довідник з хімії / Д. Д. Луцевич; За ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Українські технології, 2003. – 420 с. – ISBN 966-666-077-6
 • Загальна хімія: Тлумачний словник-довідник [для учнів, студентів, викладачів] / Буринська Н. М. — Київ; Ірпінь. : Перун, 2010. — 176 с. — ISBN 978-966-569-251-5[298]
 • Конспект- довідник з хімії / Д. Д. Луцевич, О. В. Березан. - К. : Вища школа, 1997. - 240 с. - ISBN 5-11-004678-6
 • Номенклатура органічних сполук / Толмачова В. С., Ковтун О. М., Дубовик О. А., Фіцайло С. С. — Тернопіль: Мандрівець, 2011.
 • Основні біохімічні поняття, визначення і терміни: Навчальний посібник для природничих факультетів педагогічних інститутів / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боечко . — Київ: Вища школа, 1993 . — 528 с.
 • Процеси та обладнання хімічної технології: укр.-рос.-фр.-англ. тлумач. слов. / Казачинська Н. В., Сидоренко Л. М., Сидоренко С. В. ; за заг. ред. С. В. Сидоренка ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — Київ: НТУУ «КПІ», 2014. — 76 с. — Бібліогр. : с. 76 (15 назв). — Покажч. : с. 71—75. — 110 пр. — ISBN 978-966-622-612-2
 • Словник-довідник з хімії / Балух Н. М., Огороднічук Г. М., Коберська В. А. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[299]
 • Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук / Толмачова В. С., Ковтун О. М., Корнілов М. Ю., Гордієнко О. В., Василенко С. В. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008.
 • Термінологічний посібник з хімії: для викладачів і вчителів хімії та учнів середніх навч. закл. / М. Ю. Корнілов [та ін.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т змісту і методів навчання. — К. : ІЗМН, 1996. — 256 с. — ISBN 5-7763-9028-1
 • Тлумачний довідник із фізичної хімії / О. А. Бєлобородова, Б. В. Єременко, М. Ю. Корнілов та ін. ; за заг. ред. М. Ю. Корнілова ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2013. — 208 с.
 • Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії / Опейда Й. О., Швайка О. П. — К. : Наукова думка, 1996. — 532 с.
 • Тлумачний термінологічний словник з хімічної кінетики / НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії та вуглехімії ; уклад. Й. Опейда [та ін.]. — Донецьк: [б.в.], 1995. — 263 с.
Тлумачний термінологічний словник з хімічної кінетики. Вид. друге, доповнене / Опейда Й., Швайка О., Ніколаєвський А. — Донецьк: Юго-Восток, 2003. — 274 с.
 • Харчова хімія: Словник-довідник для напряму підготовки 6.0571.01 «Харчові технології та інженерія» / Марчак Т. В., Румянцева Ж. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[300]
 • Хімія: навч.-практ. довід. : повний курс / Л. І. Гончаренко. — Харків: Торсінг плюс, 2013. — 288 с. : іл., табл. ; 24 см. — Алф. покажч. : с. 285—286. — ISBN 978-617-030-470-4
 • Хімія. Понятійний апарат: навч. посіб. для студ. / А. С. Сегеда, О. А. Лобода. — К. : Фітосоціоцентр, 2013. — 436 с.
 • Хімія: Шкільний словник-довідник / Авт.-уклад. В. О. Хрутьба. — К. : Школа, : НКП, 2006. — 240 с. —(Освіта XXI століття). — 5000 пр. — ISBN 966-661-501-0
 • Хімія та процеси горіння: термінологічний словник / О. М. Щербина, Б. М. Михалічко, В. М. Баланюк. — Львів: ЛДУ БЖД, 2010. — 168 с.

Юриспруденція, правознавство

Т. 11 : Трудове право.- Харків: Право, 2018. — 776 с. — ISBN 978-966-937-400-4
Т. 14 : Екологічне право. — Харків: Право, 2018. — 776 с. — ISBN 978-966-937-407-3
Т. 17 : Кримінальне право. — Харків: Право, 2017. — 1064 с. — ISBN 978-966-937-261-1
Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / гол. редкол. В. Ю. Шепітько. — 2018. — 952 с. — ISBN 978-966-937-250-5
 • Сучасна правова енциклопедія / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, НДІ інтелект. власності ; за заг. ред. О. В. Зайчука. — 3-тє вид., переробл. і допов. — Київ: Юрінком Інтер, 2015. — 408 с.
 • Енциклопедія права для кожної сім'ї. Домашній юрист: у 2 т. —Миколаїв: Константа, 2001. — ISBN 966-7309-31-2
 • Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін. ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ: Академперіодика. — Т. 1 : А–Д. — 2014. — 920 с. — Т. 2 : Е–Л. — 2017. — 928 с. — Т. 3. М—Я / 2019. — 992 с. — ISBN 966-360-381-0.
 • Велика юридична енциклопедія / уклад. М. Р. Гнатюк. — Донецьк: Глорія Трейд, 2011.
 • Великий енциклопедичний юридичний словник / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (голова), Н. М. Оніщенко, В. П. Горбатенко та ін. ; за ред. Ю. С. Шемшученка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Юрид. думка, 2012. — 1020 с. — ISBN 978-617-665-001-0[303][304]
 • Великий енциклопедичний словник юриста: в 3-х т. / уклад. : В. В. Галунько, О. Ю. Дрозд, Д. В. Журавльов та ін.; заред. О. В. Коротюк. — К. : ОВК, 2018. — ISBN 978-617-7159-43-7[305]
 • Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С. Ф. Сафулько та ін.; Зазаг. ред. С. Ф. Сафулька. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
Ч. 1. — 616 с. — ISBN 978-966-313-357-7[306] (PDF 1-ї частини; Ч. 1 он-лайн): Ч. 2. — 832 с.[307] (Ч. 2 он-лайн)
 • Довідник майбутнього адвоката / Т. В. Варфоломеєва, Н. М. Мироненко, З. В. Ромовська. — К. : Прецедент, 2010. — 1151 c.
 • Юридичний словник-довідник / НАН України, Ін-т держави і права ; ред. Ю. С. Шемшученко. — Киiв: Феміна, 1996. — 696 с. — ISBN 5-7707-8834-8 (он-лайн)
 • Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренко [и др.] ; ред. В. Г. Гончаренко. - К. : Либідь, 2003. - 320 с.
 • Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. — 543 с. — ISBN 978-966-439-497-7 (PDF)
 • Юридична психологія: словник. Навчальний посібник / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кодлубовська Т. Б. та ін. За заг. ред. Казміренко Л. І., Моісеєва Є. М. — К. : КНТ, 2008. — 224 с.
 • Термінологічний словник-довідник з правознавства (історико-правовийаспект / Уклад. В. М. Сотниченко. — Київ, 2015. — 84 с. (PDF-файл)
 • Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права: навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання ВНЗ / В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. — Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. — 350 c. — Бібліогр. : с. 348—350. — укp.
 • Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / В. Г. Гончаренко, З. В. Ромовська, О. В. Бермічева, Л. Д. Білик, А. М. Бірюкова; ред. : В. Г. Гончаренко, З. В. Ромовська; Акад. адвокатури України. — К. : Юстініан, 2013. — 597 c.
 • Словник базової термінології з адміністративного права: Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. Коломоєць Т. О. — К. : Істина, 2010. — 240 с.
 • Словник з аграрного права / Жушман В. П., Погрібний О. О., Уркевич В. Ю. За ред. Жушманана В. П. — Х. : Право, 2010. — 160 с.
 • Словник фінансово-правових термінів / За ред. Воронової Л. К. — К. Алерта, 2011. — 558 с.
 • Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів / Байрак І. П., Збарський В. К., Грабовський О. В., Курило В. І., Курило Л. І. — К. : Міленіум, 2008. — 296 с.[308]
 • Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України: за станом на 1 трав. 1999 р. / відп. ред. : В. Ф. Сіренко, С. Р. Станік ; упоряд. : О. В. Богачова, К. С. Винокуров. — К. : Оріяни, 1999. — 502 с.
 • Словник термінів, що вживаються в законах України: (станом на 1 жовт. 2009 р.) / [уклад.: Андрієнко В. Д. та ін.] ; М-во юстиції України, Центр прав. реформи і законопроект. робіт. — К. : Фенікс, 2009. — 986 с. — ISBN 978-966-651-769-5
 • Словник термінів до навчальних курсів «Трудове право» та « Право соціального забезпечення України» / Т. З. Гарасимів. — Дрогобич: Відродження, 2003. — 176 с. — ISBN 966-538-140-7.
 • Адміністративне право України: слов. термінів: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Андрєєва Д. Є., Басов А. В., Басова Ю. Ю. та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова ; Держ. ВНЗ «Запоріз. нац.ун-т». — Київ: Ін Юре, 2014. — 519 с. — ISBN 978-966-313-495-6
 • Словник термінів біржового законодавства. Навчальний посібник / Укл. Телятник Л. П., Телятник В. Л. — Терн. : Астон, 2004. — 208 с.
 • Словник термінів зі спортивного права / Укл. Бордюгова А. Ю. — К. Юстініан, 2007. — 144 с.
 • Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; за заг. ред. М. Я. Швеця. — К. : КНТ, 2008. — 183 с.
 • Словник юридичнихї термінів екологічного законодавства України / уклад. А. П. Гетьман [та ін.]. — Харків: Одіссей, 2010. — 160 с.
 • Криміналістика: енциклопедичний словник (укр.-рос. і рос.-укр.) / В. Ю. Шепітько ; за ред. В. Я. Тація. Акад. прав. наук України. — Х. : Право, 2001.
 • Словник термінів: термінологічний словник судово-трасологічної експертизи / Мазниченко Ю. О., Садченко О. О., Юсупов В. В. — К. : Талком, 2018. — 132 с. — ISBN 978-617-7685-01-1 (PDF-файл)
 • Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н. В. Шость та ін. — К. : Рідна мова, 1997. — 385 с. — ISBN 577-07-9735-5
 • Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський та ін. ; голова ред. кол. І. С. Чиж. — К. : Юрінком Інтер, 2003.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: В 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко та ін. ; Нац. акад. внутр. справ України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Акад. прав. наук України, Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федерат. Республіки Німеччини, Акад. упр. М-ва внутр. справ Рос. Федерації. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — 2003. — 1231 с. — ISBN 966-313-057-1 (т. 1): Т. 2 : Права людини у контексті поліцейської діяльності / упоряд. Ю. І. Римаренко [та ін.]. — 2005.
Т. 3 : Поліцейський менеджмент: історія та сучасність. — 2006.
 • Тлумачний словник пенітенціарної лексики / Боровик А. В., Колб О. Г. Вид. 2-ге, випр. і доповн. - Луцьк: СПД Гадяк Ж. В. друкарня «Волиньполіграф» ТМ , 2020. - 400 с. - ISBN 978-617-7129-92-8 [309][310]
 • Правова енциклопедія школяра / В. В. Головченко, В. С. Ковальський, Л. О. Лоха. — Київ: Юрінком Інтер, 2006 . — 439 с. — ISBN 966-667-195-6
 • Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. — К. : Ін Юре, 2009. — ISBN 978-966-313-423-9[311]
 • Сучасний словник цивільно-правових термінів: включає терміни, введені оновленим цивільним законодавством України / Упор. Венедіктова І. В. — Х. Страйд, 2005. — 224 с.
 • Словник цивільного права / Грін О. О. — Ужгород: ПП Данило С. І., 2009. — 436 с.
 • Тлумачний словник з цивільного права / Акад. прав. наук України, Ін-т приват. права і підприємництва ; ред. В. М. Селіванова. — К. : [б.в.], 1998. — 225 с.
 • Цивільний захист: словник-довідник / Жовнірович М. Ю., Кашин І. П. — Львів: Тріада плюс, 2009. — 200 с.
 • Мала юридична енциклопедія з конституційного права: словник-довідник / Ю. М. Бисага [і ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. — Ужгород: Ліра, 2003.
 • Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. пробл. інтелектуал. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; заг. ред. Ю. Л. Бошицький. — К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2009.
Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [уклад. : Ю. Л. Бошицький, В. В. Луць, Р. Б. Шишка] ; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та Р. Б. Шишки. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 215 с.
 • Мала енциклопедія теорії держави і права / С. В. Бобровник та ін.; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2010.
 • Мала енциклопедія міжнародної безпеки / авт.-упоряд. : Потєхін О. В., Тодоров І. Я.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, д-ра іст. наук. О. В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012.
 • Мала енциклопедія кримінального права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, доц., канд. юрид. наук З. А. Тростюк ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2012. — ISBN 978-966-351-361-4[312]
 • Мала енциклопедія господарського права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, доц., канд. юрид. наук С. І. Бевз ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Ліра-К, 2013. — ISBN 978-966-2609-33-2[313]
 • Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун; гол. ред. В. М. Куценко, ред. О. І. Цибульська. — К. : Либідь, 2005. — 568 с.
 • Мала енциклопедія конституційного права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2012. (PDF)
 • Історія держави і права зарубіжних країн : універс. довід. / В. Д. Яремчук ; ред. Л. І. Сідлович. – Львів : Вид-во «БОНА», 2015. – 400 с.
 • Тлумачний термінологічний словник з конституційного права = Explanatory Terminological Dictiory on Constitutional Law / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Хай-Тек Прес, 2013. — 408 с.
 • Мала енциклопедія міжнародного права / Бошицький Ю. Л. та ін. ; упоряд. : М. О. Дей, І. М. Проценко; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2013.
 • Міжнародне право: словник-довідник / Перепьолкін С. М., Сироїд Т. Л., Філяніна Л. А. ; за заг. ред. Сироїд Т. Л. — Харків: Юрайт, 2014. — 403 с. ; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. : с. 355—378. — Алф.-предм. покажч. : с. 379—403. — 300 пр. — ISBN 978-966-2740-48-6
 • Мала енциклопедія приватного права / Архипова М. І. та ін.; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — Київ: Кондор, 2011.
 • Енциклопедія судової експертизи / Н. І. Клименко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. І. Клименко. — Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2013.
 • Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України ; авт.-уклад. : П. П. Крайнєв (кер.) та ін.; за ред. проф. П. П. Крайнєва. — К. : Старт-98, 2012. — ISBN 978-966-2244-06-9
 • Права інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: мала енциклопедія. — К. : Київ. ун-т права НАН України, 2009. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
 • Глосарій термінів та визначень з інтелектуальної власності: (навч. термінол. посіб.) / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — [2-ге вид. перероб. і допов.]. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 319 с. : портр. ; 14 см. — Бібліогр. : с. 310—319 (121 назва). — 100 пр. — ISBN 978-617-579-810-2
 • Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності: слов.-довід. термінів та визначень: (навч. термінол. посіб.) / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 263 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 258—263 (121 назва). — 300 пр. — ISBN 978-617-579-811-9
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності: Основні терміни : понад 2000 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік ; Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу (НДПІАСУтрансгаз), Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення "Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності". - Х. : [б.в.], 1999. - 560 с.
 • Словник термінів та визначень з інтелектуальної власності: навч. посіб. / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 172 с. ; 15 см. — Бібліогр. : с. 165—172 (104 назва). — 100 пр. — ISBN 978-617-579-665-8
 • Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. — К. : Нора-Друк, 2011. — 111 с.
 • Службове право України: слов. термінів / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. : Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. — Запоріжжя: Гельветика, 2017. — 340 с
 • Законотворчість: словник термінів і понять з міжнародного та європейського права / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К. : Атопол, 2005. — 157 с.
 • Правознавство: термінологічний словник: навч. посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Ю. І. Крегул, Л. М. Шестопалова ; за ред. Ю. І. Крегула. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 268 с.
 • Правознавство. Словник термінів. — К.: Юрисконсульт, КНТ, 2007. — 636 с. — ISBN 978-966-2968-06-4
 • Визначні юристи сьогодення / Спілка юристів України; Редкол. : Євдокимов В. О. (голова), Оніщук М. В. (відповідальний секретар) та ін. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 624 с.
 • Вчені юристи України. Довідкове видання / Редкол: В. Ф. Опришко (керівник) та ін. — К. : Ін-т законодавства Верх. Ради України, 1998. — 610 с.
 • Порівняльне правознавство: вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання: довідник / О. В. Кресін ; за ред. В. Н. Денисова ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — 189 c. -(Енциклопедія порівняльного правознавства ; ; вип. 2). — ISBN 9660238401
 • Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Павлов Д. М., Бичкова С. С., Юнін О. С. — К. : Ваіте, 2018. — 826 с. (PDF-файл)

Освіта

 • Енциклопедія позашкільної освіти / [головний редактор Г. П. Пустовіт] ; Рівненський державний гуманітарний університет, Науково-методичний центр інноваційних технологій виховного процесу НАПН України, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. — Рівне: О. Зень, 2017. — 525 с. — ISBN 9786176012306
 • Словник-довідник лексики сфери освіти: національно-європейська ідентичність: навч. посіб. / І. М. Серебрянська. — Суми: СумДУ, 2018. — 341 c. — ISBN 978-966-657-703-3
 • Базовий термінологічний глосарій системи вищої медичної освіти / Москаленко В. Ф., Пономаренко В. М., Зіменковський А. Б. — Львів, 2005. — 176 с.
 • Електронна освіта: термінологічний словник / [В. С. Бакіров, Л. М. Хижняк, І. О. Солдатенко та ін.] ; за ред. В. С. Бакірова ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. — Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2016. — 164 с.
 • Тлумачний словник термінів з освіти, наукознавства, стилістики та красномовства : (для студентів і аспірантів) / [уклад.: Намакштанська І. Є. та ін. ; за заг. ред. І. Є. Намакштанської, В. М. Левченка]. - Донецьк : Донбас, 2014. - 506 с. - ISBN 978-617-638-274-4

Шкільництво

 • Усі шкільні терміни: словник-довідник / уклад. Т. К. Співак. — Харків: ФОП Співак В. Л. : Весна, 2010. — 588, [1] с. — (Словникова скарбничка). — Бібліогр. : с. 588. — ISBN 978-966-2192-67-4
 • Традиції та інновації в навчанні історії в школі: дидактичний слов.-довід. / К. О. Баханов. — Запоріжжя: Просвіта, 2002. — 108 с.

Вищі навчальні заклади України

 • Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Т. І: А–К. 716 с. + 112 вкл.; Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Т. ІІ: Л–Я. 764 с. + 224 вкл.[314] (PDF 1-го тому)
 • Вчені кафедри слов'янської філології / Упоряд. Л. М. Панів; М-во освіти України, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. — Л. : Вид-во ЛДУ, 1998. — 124 с. — (Біобібліогр. вчених ун-ту).
 • Відомі вчені Державного Університету «Львівська політехніка» (1844—1994): Біогр. довідник / Буцко М. І. — Л. : Вид-во Держ. Ун-ту «Львів. політехніка», 1994. — 255 с. : портр.
 • Львівський державний університет фізичної культури: попул. довід. / Авт. кол. : О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник ; за заг. ред. Є. Приступи. — Л. : ЛДУФК, 2011. — 172 с.[315]
 • Львівський державний університет фізичної культури (1946—2016): [енциклопедія / авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків та ін.]. — Львів: ЛДУФК, 2016. — 488 с. — ISBN 966-7336-01-2.[316]
 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2004 : довідник / Львів: Наутілус, 2004. — 371 с. — ISBN 966-95745-9-5
 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2009 : довідник / Зіменковський Б.C., ред. — Львів: Наутілус, 2009. — 412 с. — ISBN 966-95745-9-5
 • Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784—2009. / Зіменковський Б.C., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. — Львів, Наутілус, 2009. — 472 с., 618 іл. Видання друге, доповнене і виправлене. (PDF-файл)
 • Українська академія друкарства. Історико-біографічний довідник. 1930-2010 / О.В.Мельников. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2010. – 589 с.
 • Стасенко В.В. Спадкоємці першодрукаря. Словник митців випускників та викладачів кафедри графіки української академії друкарства Львів, 2010.
 • Професори Київського університету : біогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редрада: Л. В. Губерський (голова), О. К. Закусило, В. А. Бугров [та ін.] ; упоряд.: С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко [та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 591 с. : фот.
 • Києво-Могилянська академія в іменах: XVII—XVIII ст. : Енциклопедичне видання / За ред. В. С. Брюховецького — К. : Києво-Могилянська академія, 2001. — 736 с. (PDF)
 • Київська духовна академія в іменах: 1819—1924. У 2-х т. / Упор. і наук. ред. М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015-.
Т. 1: А—К., 2015—740 с. : іл.[317]
 • Випускники Одеського (Новоросійського) університету: у 2 т. Вип. 1 : енциклопедичний словник / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ; Відп. ред. В. А. Сминтина ; Упоряд., ред. М. О. Подрєзова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — Одеса: АстроПринт, 2005. — 264 с. : фотоіл. — ISBN 966-318-318-7.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету: у 2 т. Вип. 2 : енциклопедичний словник / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Наукова бібліотека ; Наук. ред. В. А. Сминтина ; Відп. ред. М. О. Подрєзова ; упоряд., ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова, В. С. Єлпатьївська. — Одеса: АстроПринт, 2010. — 230 с. : іл. — ISBN 978-966-19-0299-1.
 • Випускники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : енциклопедичний словник / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка ; упоряд. Валентина Павлівна Пружина, Віра Володимирівна Самодурова ; гол. ред. Ігор Миколайович Коваль ; відп. ред. Марина Олексіївна Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; редкол. В. В. Глєбов, Л. М. Голубенко, Лариса Миколаївна Дунаєва. – Одеса : ОНУ, 2019. – 699 с. : фотоіл., портр. + 1 іл. дод. [24 с.].
 • Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865—2015): наук. довідник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. — Одеса, 2015. — 108 с.
 • Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865—2015): наук. довід. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. — 204, [1] с. : портр. — Бібліогр.: с. 202—205 (34 назви). — Алф. покажч. імен: с. 192—193. — ISBN 978-617-689-154-3
 • Вчені вузів Одеси: Біобібліогр. довідник / М-во культури України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького. — О., 1994—1995.
Вип.1: Природничі науки. 1865—1945; ч.1: Геологи. Географи / Упоряд. Л. М. Бур'ян. — 1994. — 96 с.
Вип.1: Природничі науки. 1865—1945; ч.2: Математики. Механіки / Упоряд. І. Є. Рикун. — 1995. — 176 с.
Вип.1: Природничі науки. 1865—1945; ч.3: Хіміки / Упоряд. Т. І. Олейникова. — 1995. — 108 с.
 • Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : біографічний довідник : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка ; гол. ред. Ігор Миколайович Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. Олена Сергіївна Мурашко, Валентина Павлівна Пружина, Віра Володимирівна Самодурова ; редкол. В. В. Глєбов, Л. М. Голубенко, Л. М. Дунаєва. – Одеса : ОНУ, 2020 .
Т. 1 : Ректори (1865-2020). – 2020. – 159 с. : іл., фотоіл., портр.
Т. 2 : Професори (2005-2020) / Т. М. Бикова, Олександр Іванович Грицук, Н. Є. Данилюк, О. В. Данилюк, А. В. Зайченко. – 2020. – 333 с. : фотоіл., портр.
 • Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія / Ред. колегія: І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. Національний університет «Острозька академія». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. — 512 с. : іл. — ISBN 966-95166-0-9 (онлайн-перегляд; PDF-файл; PDF-файл; сторінка енциклопедії в Інтернеті)
 • Національна металургійна академія України в іменах: енциклопедичний довідник / робоча група вид. Л. М. Клімашевський [та ін.] ; голова ред. кол. О. Г. Величко. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. — 320 с. : іл. 9. — ISBN 978-966-348-175-3
 • Доктори наук, професори Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довідк.-бібліогр. вид. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад. : І. М. Конет, В. С. Прокопчук. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Абетка-Світ: Зволейко Д. Г., 2013. — 511 с. : портр. ; 21 см. — Присвяч. 95-річчю з часу заснування ун-ту. — 100 пр. — ISBN 978-617-620-096-3
 • Учені вузів Української РСР / Авт. кол. : В. М. Попов, В. І. Полурез, Ю. П. Дяченко; Ред. Л. А. Дашківська та ін. — К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. — 516 с. : портр.
 • Ректори Харківського університету (1805–2014) : біобібліогр. довід. : до 210-річчя від часу заснування ХНУ ім. В. Н. Каразіна / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голова), І. К. Журавльова, І. І. Залюбовський [та ін.] ; наук. ред. С. М. Куделко ; бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко, Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 192 с.
 • Почесні члени Харківського університету : біогр. довід. / авт.: Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голова), І. О. Гірка, І. І. Залюбовський [та ін.] ; бібліографи: В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, О. С. Журавльова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 356 с.
 • Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 1917—2017 : мала енциклопедія: у 2 т. / [редкол.: Т. Б. Вєркіна та ін. ; ред.-упоряд. Л. В. Русакова]. — Харків: Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. — Назва на корінці: ХНУМ імені І. П. Котляревського, 1917—2017.
Т. 1 : Музичне мистецтво. — 736, [2] с. : фот., іл.
Т. 2 : Театральне мистецтво. Загальноуніверситетські кафедри і підрозділи. — 426 с. : фот., іл.
 • Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи: біобібліогр. довід. / За заг. ред. В.М.Лісового. – Х.: ХНМУ, 2010. – 208 с., фото.
 • Хто є хто: Професори національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Довідник / Редкол. : О. В. Іванченко, Р. Г. Лук'янов та ін. — К. : Освіта, 1998. — 160 с. — ISBN 966-04-0390-9
 • Хто є хто в Українській фармацевтичній академії: Бібліогр. збірник / Укладачі: В. П. Черних, О. І. Тихонов, І. А. Зупанець та ін.; М-во охорони здоров'я України, Укр. фармацевтична акад. — Х. : Основа, 1998. — 323 с. — (Наука).
 • Професори Київського університету: біограф. довід. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. редкол. Л. В. Губерський. — Київ: Київ. ун-т, 2014. — 591 с.
 • Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України: [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов]. — К. : Болгов Медіа Центр, 2004— . — 25 см.
Вип. 4. — 2007. — 127 с. : іл., портр. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8411-81-6
 • Енциклопедія освіти Хмельниччини / Берека В. Є. та ін. — Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2017. — 448 с. — ISBN 978-617-7094-90-5 (PDF-файл)
 • Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність : [бібліогр. вид.]. Вип. 2. / уклад.: В. О. Булаєнко, Л. В. Климчук, С. С. Никитюк, О. Я. Павлюк ; літ. ред. І. Є. Червінська. – Кам'янець-Подільський : Рута, [2015]. – 180 с.

Промисловість, підприємництво, торгівля, товарознавство

 • Новітній багатогалузевий словник-довідник термінів з основ сучасного виробництва: посіб. для вчителів / В. О. Подоляк. — Вінниця: Книга-Вега, 2010. — 538 с. — ISBN 966-621-22-2
 • Практичний словник виробничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 122 с.
 • Сучасне наукоємне виробництво: словник-довідник / П. А. Борисенко. — Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. — 259 с. : іл., табл. — 16 пр. — ISBN 978-966-2602-48-VII
 • Енциклопедія вітчизняного підприємництва. Здобутки. Досягнення. Успіх: довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; Ін-т біогр. дослідж. — К. : Поліграфкнига, 2007— .
Вип. 1. — 2007. — 213, [1] с. : іл., табл., портр. — Частина тексту англ. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8178-15-3
 • Довідник товарознавця. Продовольчі товари: навч. посіб. / [С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар та ін.] ; за ред. С. В. Князя ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 340 с.
 • Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства: навч. посіб. / П. М. Скрипчук, І. О. Дудла, О. Ю. Судук [та ін.] ; за ред. П. М. Скрипчука ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування. — Рівне: [НУВГП], 2017. — 355 с. : рис., табл.
 • Словник економіста та підприємця / [А. М. Туренко, І. А. Дмитрієв, О. С. Іванілов, І. Ю. Шевченко]. — Харків: ХНАДУ, 2018. — 340 с. — ISBN 966-303-710-3.
 • Тлумачний словник текстильного та швейного виробництв = Visual dictionary of textiles & apparel / [Е. Ельнашар та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 185 с. : іл. - ISBN 978-966-330-338-3
 • Російсько-український лимарно-сідельний тлумачний словник : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. І. Зарецький, Н. М. Омельченко ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2004. - 164 с.: рис.

Регіони України

Сільське господарство

Т. 1 : Абрикос — люцерна. — друге, переробл. і допов. вид. — 1956. — 756 с. : іл.
Т. 2 : Малина — ящур. — друге, переробл. і допов. вид. — 1956. — 796 с. : іл.
 • Українська сільськогосподарська енциклопедія : у 3-х т. / редкол. : В. В. Артюхов [зав. ред.] та ін. — К. : Головна редакція УРЕ, 1970–1972. — 50 000 прим.
 • Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: енциклопедичний довідник / В. Т. Александров та ін. — К. : АртЕк, 2000. — 544 с. : іл. — ISBN 966-95643-0-1
 • Виробнича енциклопедія бджільництва. — К. : Урожай, 1966. (DjVu-файл)
 • Бджільництво: Малий енциклопедичний довідник / М. М. Гунько. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. — 160 с. : іл. — ISBN 966-621-159-9
 • Технічна ентомологія: українсько — англійський тлумачний словник — довідник: навч. посіб. / Мороз М. С. — Київ: Агроосвіта, 2015. —105 с.
 • Зоотехнічний словник / За ред. Д. Я. Василенка. — К. : Гол. ред. УРЕ, 1977. — 578 с.
 • Сучасна енциклопедія птахівництва : 950 порад фахівців / Уклад. В. В. Рафєєнко; Пер. М. В. Іванченко. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. —352 с. — 15 000 пр. — ISBN 966-548-789-2
 • Енциклопедія птахівництва від А до Я: універс. посіб. для мудрого господаря / [уклад. Бойчук Ю. Д.]. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Cімейного Дозвілля», 2016. — 350 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 346. — 8000 пр.
 • Сучасна енциклопедія пасічника : 3500 корисних порад / О. С. Забоєнко. Пер. з рос. : М. В. Іванченко. — Донецьк: БАО, 2004. — 351 с. : іл., табл. — ISBN 966-548-811-2
 • Вчені у галузі тваринництва / Наук. ред. Г. О. Богданов, В. П. Буркат; УААН. — К. : Аграрна наука, 1999. — 423 с. — (Українські вчені-аграрії XX ст.; Кн. 2).
 • Сучасна енциклопедія тваринництва: 1200 порад фахівців / Биковська Н. З. Пер. з рос. : О. В. Кузьменко. — Донецьк: БАО, 2004. — 351 с: іл. — ISBN 966-548-808-2
 • Повна енциклопедія тваринництва: довід.-посіб. із розведення, утримання та переробки / Уклад. Бойчук Ю. Д. ; пер. з рос. Жанни Куяви. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. — 415 с. — ISBN 978-966-14-9328-4
 • Довідник з вівчарства / Юрій Васильович Вдовиченко, Володимир Іванович Вороненко, Василь Миколайович Іовенко, Павло Григорович Жарук, Парасковія Іванівна Польська, ; Ін-т тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" – Нац. наук. селекційно-генетичний центр з вівчарства. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – Нова Каховка : ПИЕЛ, 2017. – 159 с.
 • Словник морфологічних ветеринарних термінів / В. С Левчук, 0. М. Очкуренко, О. В. Федотов та ін. — К. : Вища школа, 1990. — 303 с.
 • Словник з агробіології / Хоменко Л. 0. — К. : НАУ, 1998. — 689 с.
 • Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал: навч. посіб. / В. І. Жарінов, С. В. Довгань. — К. : «Аграрна освіта», 2009. — 328 с. — ISBN 978-966-382-116-0
 • Словник-довідник з агроекології і природокористування / наук. ред. О. І. Фурдичко. — 2-е вид., доп. — К. : ДІА, 2012. — 336 с. — ISBN 978-966-699-8311-89-5
 • Картопля: практична енциклопедія / П. С. Теслюк та ін. ; ред. П. С. Теслюк та ін. ; ТзОВ «Інститут насінництва картоплі». — Луцьк: Надстир'я, 2003. — 299 с., 20 арк. фотоіл. : рис., табл., фотоіл. — ISBN 966-517-913-4
 • Короткий енциклопедичний словник з овочівництва / Г. І. Подпрятов та ін. ; Національний аграрний ун-т. Науково-навчальний ін-т рослинництва та ґрунтознавства. Навчально-науковий центр агротехнологій та їх стандартизації і сертифікації. Плодоовочевий факультет. Кафедра овочівництва. — К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. — 300 с. — ISBN 966-669-178-7
 • Мала енциклопедія з експертизи сортів рослин і охорони прав селекціонера / Уклад. А. В. Андрющенко, К. М. Кривицький, Н. В. Лещук. —К. : Фенікс, 2011. —113 с. — 250 пр. —ISBN 966-651-943-9
 • Тлумачний словник сортознавця. — К.: Алефа, 2007. — 82 с.
 • Енциклопедія сучасного виноградарства: пер. з рос. / Аксьонова Л. В. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 239 с. : іл., табл. — 3 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-686-8 (у паліт.)
 • Фізіологічне енциклопедичне тлумачне словництво: у 2-х т. / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького ; Упоряд. Роман Йосипович Кравців, Володимир Петрович Романишин. —Львів : ЛНАВМ, 2007.
Т. 1 : 2007. — 503 с. — 150 пр.
Т. 2 : 2007. — 495 с. — 100 пр.
 • Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: Словник-довідник / За заг. ред. Р. Я. Корінця, М. П. Гриценка, М. Й. Маліка. — Львів: НВФ «Українські технології», 2010. — 160 с.[318]
 • Ілюстрований словник-довідник з дисципліни «Земельний кадастр» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» / Цицюра Я. Г. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[319]
 • Словник-довідник з основ фахової діяльності для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Бережнюк Н. А., Царук Л. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[320]
 • Словник ветеринарно-мікробіологічних термінів / Фаріонік Т. В., Блащук В. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[321]
 • Словник понять і термінів з фітопатології: Навч. посіб. для підготов. фахівців у вищ. аграр. закл. освіти / О. Є. Недвига. — Умань, 2001. — 302 c. — Бібліогр.: 48 назв. — ISBN 966-7659-18-6
 • Ілюстрований словник-довідник з дисциплін «Геодезія», «Геодезія та землевпорядкування» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Цицюра Я. Г. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[322]
 • Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур'янів / Вергелес П. М., Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Буткалюк Т. О., Голюк Ю. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[323]
 • Словник основних спеціальних понять і термінів з генетики для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Польовий Л. В., Поліщук Т. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[324]
 • Вчені-селекціонери у тваринництві / Ред. : М. В. Зубець, В. П. Буркат; УААН. — К. : Аграрна наука, 1997. — 249 с. — (Українські вчені-аграрії XX ст.; Кн. 1).
 • Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / Наук. ред. Ф. Ф. Адамець; УААН. — К. : Аграрна наука, 2000. — 364 с. — (Сер. «Українські вчені-аграрії»; Кн. 4).
 • Основи наукових досліджень в агрономії : тлумачний словник : навч. посіб. для підготовки фахівців зі спец. 201 "Агрономія" / Володимир Омельянович Єщенко, Петро Григорович Копитко, Максим Валерійович Калієвський, Олександр Борисович Карнаух, Юрій Іванович Накльока ; за ред. Володимир Омельянович Єщенко. – Вінниця : Рогальська І. О., 2018. – 207 с.
 • Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Бережнюк Н. А. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[325]
 • Аграрний тлумачний словник. Землеробство. Рослинництво. Сортознавство / Уклад. А. В. Андрющенко, К. М. Кривицький, В. А. Хаджиматов, Д. Б. Рахметов, С. О. Трибель. — Київ: ТОВ «Алефа», 2010. — 260 с. — ISBN 978-966-8034-09-1
 • Землеробство. Тлумачний словник : навч. посіб. для підгот. фахівців зі спец. 201 "Агрономія" / [Єщенко В. О. та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. В. О. Єщенка. - Вінниця : Рогальська О. І., 2017. - 215 с. - ISBN 978-617-7556-02-1
 • Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства : понад 1400 термінів / В. П. Гудзь [та ін.] ; за ред. В. П. Гудзя [та ін.]. - Київ : Аграрна наука, 2017. - 389 с. - 150 прим. - ISBN 978-966-540-479-8
 • Тлумачний словник з агрозоології / М. М. Плиска. — Київ: Фенікс, 2014. — 235 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 234—235 (19 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-136-168-2
 • Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Укладачі: Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, А. А. Лісняк та інші. — Харків: НТУ «ХПІ». — 2009. — 220 с.
 • Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.090102 та 8.090102 «ТВіППТ»: у 2-х ч. / Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013—2014.
Частина 1 / Скоромна О. І., Царук Л. Л., Овсієнко С. М., Льотка Г. І. — Вінниця, 2013.[326]
Частина 2 / Мазуренко М. О., Льотка Г. І. — Вінниця, 2014.[327]
 • Довідник зооінженерних термінів / УААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; укл. М. В. Зубець [та ін.] ; ред. М. . Зубець, П. П. Остапчук. — К. : Аграрна наука, 1995. — 182 с. — ISBN 5-7707-7489-4
 • Технологія виробництва продукції тваринництва. Словник — довідник для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Спеціальність: 6.050503 / Огороднічук Г. М., Шевчук Т. В., Балух Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[328]
 • Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Словник-довідник для студентів спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Сироватко К. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013.[329]
 • Словник-довідник термінів з водних біоресурсів та аквакультури для студентів спеціальності 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультури» / Марценюк Н. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013.[330]
 • Сучасна енциклопедія рибного лову: науково-популярне видання / В. Попов, В. Карелін. — Донецьк: Бао, 2005. — 656 с. — ISBN 966-338-179-5
 • Лісові меліорації агроландшафтів: термінолог. слов. / Г. Б. Гладун, Т. О. Бойко, Л. М. Стрельчук ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр. ун-т, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; ред. Т. О. Фітісова. — Вид. 3-тє допов. — Херсон: вид. Грінь Д. С., 2015. — 232 с.
 • Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації / Ред. та упоряд. : Р. Й. Целінський та ін.; Наук. ред. М. К. Лінник. — К. : Аграрна наука, 2000. — 298 с. : іл. — (Сер. «Українські вчені-аграрії XX ст.»; Кн. 3).
 • Довідник хімічного складу і поживності кормів в ґрунтово-кліматичних умовах Черкаської області / М. І. Бащенко, І. А. Іонов, О. Ф. Гончар [та ін.] ; М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук. України, Черкас. дослід. станція біоресурсів Ін-ту розведення та генетики тварин [та ін.]. — Черкаси: Черкас. дослід. станція біоресурсів ; Чорнобай (Черкас. обл.): Чорнобаїв. комун. полігр. п-во, 2013. — 260 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 258—259 (15 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-2499-11-7

Спорт

 • Енциклопедія Олімпійського спорту України / П. М. Азарченков та ін. ; пер. з рос. В. Авраменко ; ред. В. М. Платонов. — К. : Видавництво НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. — 463 с. : фотогр. — ISBN 966-7133-71-0[331]
 • Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях. — 2-ге вид. / М. М. Булатова. — К. : Олімпійська література, 2011. — 400 с. : іл.[332][333]
 • Малий античний олімпійський словник / І. К. Попеску; ред. : В. Авраменко та ін.. — К. : Олімпійська література, 1999. — 144 с.
 • Історія світового футболу: енциклопедичний довідник / Л. М. Легкий. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 576 с. : іл. — ISBN 978-966-10-0141-0[334]
 • Футбол. Історія та статистика. Енциклопедичний довідник / Л. Легкий. — Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 616 с. — ISBN 978-966-10-2619-2 (PDF-фрагменти)[335]
 • Легка атлетика. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / С.Н. Бубка, М.М. Булатова. - К: Олімп. л-ра, 2016. – 536 с.: іл.
 • Фехтування. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. – К.: Олімп.л-ра, 2017. – 576 с.: іл.
 • Боротьба. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. – К.: Олімп.л-ра, 2017. – 576 с.: іл.
 • Теніс. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 2019. – 576 с.: іл.
 • Фігурне катання на ковзанах. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 2018. – 576 с.: іл.
 • Шаховий енциклопедичний словник: у 2-х т. / В. Батура. — Луцьк: Волиньполіграф, 2015—2016.[336]
 • Шахісти української діаспори / Безпалько П. П. — К. : Задруга, 1998. — 219 с. — Бібліогр. : с. 195 (16 назв.).
 • Богатирі України / В. В. Драга, Д. Н. Котко. — К. : Здоров'я, 1972. — 155 с. : іл.
 • Спортивний туризм: довідник / Войтенко С. М., Совик Л. А., Ковбій Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.[337]
 • Термінологічний словник із фізичного виховання і спорту / І. А. Усатова, С. В. Цаподой. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. — 76 с.
 • Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту / Наумчук В. І. — Тернопіль: Астон, 2013. — 95 с. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 93—94 (21 назва). — ISBN 978-966-308-520-3
 • Статистика 2017: легка атлетика / Іван Качківський ; Федерація легкої атлетики України. — Вінниця, 2018. — 592 с. : фот., табл.
 • Олімпійське сузір'я України. Тренери. – К.: Олімп. л-ра, 2011. – 264 с.
 • Олімпійське сузір'я України. Атлети. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 166 с.
 • Українсько-російський, російсько-український тлумачний словник термінів спортивної боротьби / укладач Б. В. Семен. — Львів: Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2008. — 226 с.


Транспорт

 • Тлумачний англо-російсько-український словник транспортних термінів : морський, річковий, інтермодальний, автодорожний, залізничний, трубопровідний транспорт: 447 термінів. - О. : Видавництво ОНМУ, 2007. - 287 с.

Авіація

 • Авіаційно-технічний тлумачний словник-довідник з цивільної авіації : навч. посіб. для студентів ВНЗ : у 2 т. / А. В. Скрипець ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015 . - ISBN 978-966-598-959-2.
Т. 1. - 2015. - 706 с. - 100 прим. - ISBN 978-966-598-960-8 (т. 1)
Т. 2. - 2016. - 735 с. - Бібліогр.: с. 732-735. - 100 прим. - ISBN 978-966-598-991-2 (т. 2)
 • МЕГАкомплекс "Аеронавігація": англо-російсько-український тлумачний словник / уклад. В. П. Бабак [та ін.]. - К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. - 328 с. - Альтернативна назва : Airnavigation: англо-російсько-український тлумачний словник.

Судноплавство

 • Словник-довідник з історії мореплавства / Олена Петрівна Безлуцька ; Херсон, держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2016. – 278 с.
 • Тлумачний словник морської термінології / Антоніна Іванівна Ляшкевич, Мар'яна Ігорівна Бабишена ; Херсон. держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2018. – 147 с.

Харчова промисловість

 • Російсько-український термінологічний словник: для студ. спец. «Технологія продуктів бродіння та виноробство» / В. А. Домарецький [та ін.] ; Український ун-т харчових технологій. — К. : [б.в.], 1994. — 138 с.
 • Технологія продуктів бродіння і напоїв : українсько-російський тлумачний словник / Мелетьєв А.Є. – К.: НУХТ, 2011. – 192 с. - ISBN 978-966-612-110-6

Енциклопедичні видання іноземних авторів, перекладені українською

 • Святе Письмо в європейській культурі: біблійний словник / А. Ланглуа, А. Ле Муане, Ф. Спіс, М. Тібо, Р. Требюшон, Д. Фуйу ; пер. з фр. З. Борисюк, Н. Лисюк. — К. : Дух і літера, 2004. — 320 с. — ISBN 966-7888-83-5. — ISBN 2-09-182072-5 (фр)[338][339]
 • Релігії світу: енциклопедія: пер. з фр. / П. Балта, Ж. Боттеро, К. Шадефо та ін. ; худож. Е. Боґаєр, П. Бонтам, Ф. Клеман. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 260 с. : ілюстр. — (Культура і традиції). — 3000 пр. — ISBN 966-605-552-X
 • Короткий теологічний словник / К. Рагнер, Є. Форгміллер. Пер. з нім. — Львів: Видано накладом Івано-Франк. катехетичного духовного ін-ту, 1996. — 663 с.
 • Юдео-християнський діалог: словник-довідник: пер. с англ. / За ред. Леон Кленицький, Джефрі Вайґодер; Пер. Ірина Кононенко; Наук. ред. Наталія Риндюк. — К. : Дух і Літера, 2015. — 295 с. — 500 пр. — ISBN 978-966-378-359-8 (PDF-файл)
 • Словник театру / Патріс Паві; пер. з фр. Маркіян Якубяк; наук. ред. Володимир Клековкін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — ISBN 966-613-433-0 (PDF-файл)
 • Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв / [автор тексту М. Холлінгсворт ; редактори українського тексту: Володимир Герман, Світлана Залозна, Лариса Бондаренко]. — Київ: Махаон-Україна, 2011. — 511, [1] c. : кол. іл. — ISBN 9786175263822 (укр.).
 • Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / Укладачі Павло Роберт Маґочій, Іван Поп. Пер. з англ. Н. Кушко. — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010. — ISBN 978-966-387-044-1[340][341][342] (PDF-файл)
 • Історія європейської цивілізації. Греція: енциклопедія / ред. У. Еко ; пер. з італ. : О. В. Смінтіна, І. С. Горнова, О. О. Феденко. — Харків: Фоліо, 2015. — 863 с. — Пер. вид. : L'Antichità — Grecia / a cura di Umberto Eco. — Milano, 2012. — 1500 екз. — ISBN 978-966-03-7399-0
 • Всесвітня історія: повна ілюстрована енциклопедія: для дітей 10-14 років: пер. с англ. / Джейн Бінгем, Фіона Чандлер, Сем Таплін; Пер. А. Гречка, Н. Лавська, О. Мартинюк. —К. : Країна мрій, 2010. —416 с. : іл. — 3000 пр. — ISBN 966-424-013-7
 • Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей Том перший. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К. : Дух і літера, 2009. — 576 с. Мова укр. — Обкл. тверда — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-125-9 (PDF)[343][344][345][346]
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том другий. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К. : Дух і Літера, 2011. — 488 с. Мова укр. — Обкл. тверда — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-201-0 (PDF-уривок)[347][348]
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том третій. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К. : Дух і Літера, 2013. — 328 с. Мова укр. — Обкл. тверд. — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-290-4[349]
 • Всесвітня історія: dtv-Atlas: довідник: пер. з нім. / Герман Кіндер, Вернер Хільгеман, Манфред Гергт ; Наук. ред. пер. О. Ф. Іванов ; Худож. Рут Букор, Гаральд Букор ; Пер. О. Ф. Савчук . — Київ: Знання-Прес, 2007 . — 664 с. : іл., карт. — ISBN 966-311-064-6
 • Філософія: dtv-Atlas: довідник: пер. з нім. / Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Відман; Пер. В. Б. Демидченко; Худож. Аксель Вайс. —Пер. з 10-го нім. вид. —К. : Знання-Прес, 2002. —270 с. : іл. —(«dtv-Atlas»). — 5000 пр. — ISBN 966-7767-04-3
 • Психологія: dtv-Atlas: довідник: пер. з нім. / Гельмут Бенеш ; наук. ред. пер. В. О. Васютинський ; худож. : Г. і К. фон Заальфельд. — К. : Знання-Прес, 2007. — 510 с. : іл. ; 25 см. — (Серія «dtv-Atlas»). — У підзаг. : 208 с. кольор. іл. — Бібліогр. : с. 477—496. — Імен. покажч. : с. 497—501. — Предм. покажч. : с. 502—510. — Б. т. — ISBN 966-7767-66-3
 • Екологія: dtv-Atlas: пер. з нім. / Дітер Гайнріх, Манфред Гергт; Пер. В. І. Лахно; Худож. Рудольф Фанерт, Розмарі Фанерт. —Пер. з 4-го нім.вид. —К. : Знання-Прес, 2001. —287 с. : іл. —(«dtv-Atlas») . — ISBN 966-7767-02-7
 • Харчування: dtv-атлас: пер. з нім. / Габі Гаубер-Швенк, Міхаель Швенк; Пер. В. І. Лахно; Наук. ред. перекладу В. Г. Передерій, Ю. Г. Григоров; Худож. Йорг Майр. —К. : Знання-Прес, 2004. —183 с. : іл. —(«dtv-Atlas») . — ISBN 966-7767-65-5
 • Енциклопедія політичної думки / за ред. Девіда Міллера; пер. з англ. за ред. Наталії Лисюк. — К. : Дух і літера, 2000. — ISBN 966-7888-00-2 (онлайн-версія; скан)
 • Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. — К. : Основи, 2003. — ISBN 966-500-089-6
 • Короткий оксфордський політичний словник: пер. з англ. / Джефрі Андергіл, Пол Артур, Сиріл Барет, П. Берд ; За ред. І. Маклін, А. Макмілан ; Пер. В. Сидоров, Д. Таращук, І. Ященко, П. Таращук, Р. Ткачук. — Київ: Основи, 2005 . — 789 с. — ISBN 966-500-184-1[350]
 • Видатні особистості: повна ілюстрована енциклопедія / пер. з англ. Р. Фещенко ; уклад. К. Гіффорд та ін. — К. : Країна мрій, 2008. — 256 с. : іл. — (Атласи та енциклопедії). — ISBN 0-7534-0769-8. — ISBN 978-966-424-111-0
 • Людина: енциклопедичний путівник / Авт. Б. Макміллан; пер. з англ. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : іл., фото. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 966-605-776-Х[351][352]
 • Журналістика та медіа: Довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен / Перекл. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с. — ISBN 978-966-2123-32-6 (PDF- фрагмент)[353][354]
 • Публіцистика. Масова комунікація : медіа-енциклопедія / Ю. Вільке та ін. ; пер. з нім. К. Макеєв, П. Демешко ; заг. ред. В. Ф. Іванов. — К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2007. — 780 с. — ISBN 996-7181-95-2
 • Історія моди : ілюстрована енциклопедія з давнини до сьогодення / текст Барбари Кокс, Керолін Селлі Джонс, Девіда та Керолайн Стаффорд ; ідея Аріани Клепак; перекл. О. Воронкіна. — Харків: Фактор, 2014. — 256с. : кольор. іл., фото. — 2000 екз. — ISBN 978-966-180-526-1
 • Композитори: Енциклопедичне видання / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 432 с. — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-10-0405-3[355]
 • Філософи: Довідкове видання / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 368 с. — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-10-0398-8[356]
 • Німецькомовні письменники: [словник-довідник] / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. — 351 с. — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-10-0243-1[357]
 • Літературознавство: словник основних понять / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. — 279 с. — — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-408-398-7[358]
 • Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва: пер. з рос. / Лариса Вячеславівна Варава; Пер. Ілля Григорович Данилюк; Худож. Тамара Володимирівна Галян. —Донецьк: ПКФ «БАО», 2007. —304 с. — 15 000 пр. — ISBN 966-338-571-5
 • Енциклопедія довкілля: для ст. шк. віку: пер. з англ. / Д. Кларк, Д. Флінт, Т. Хеар. та ін. ; худож. Р. Хейуорд, Я. Морз, А. Пенг та ін. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 304 с. : ілюстр. — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-488-4
 • Велика ілюстрована енциклопедія географії: для ст. шк. віку: пер. з англ. / авт. тексту К. Гіффорд. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 496 с. : ілюстр. — 10000 пр. — ISBN 966-605-492-2
 • Ілюстрований атлас географічних відкриттів: енциклопедія для широкого кола читачів: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2013. — 271 с. : іл., табл., портр. ; 35 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-617-526-576-5. — ISBN 978-5-389-03612-3. — ISBN 978-1-74252-247-0 (англ.)
 • Велика ілюстрована енциклопедія історії: для серед. і ст. шк. віку: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 492 с. : ілюстр., карти. — 5000 пр. — ISBN 966-605-203-2
 • Велика ілюстрована енциклопедія живої природи / авт. тексту Девід Берні ; ред. : Міранда Сміт, Расселл Маклін, Паула Бортон; пер. з англ. : Володимир Свєчников, Надія Сугоркіна. — К. : Махаон-Україна, 2011. — 319 с.
 • Тварини: енциклопедичний путівник у світ дикої природи / голов. ред. Д. Берн ; з англ. переклали І. В. Андрущенко та ін. ; добір ілюстр. Ч. Дабик-Йєйтс та ін., худож. оформ. Р. Тіббетс та ін., голов. худож. Б. Волс. — К. : Школа, 2003. — 624 с. : ілюстр. — ISBN 978-5-17-066775-8[359][360][361][362][363]
 • Життя тварин: ссавці, птахи, рептилії, земноводні, риби, комахи: [універсальний довідник: пер. з нім.] / А. Брем. — Харків: ВД «Школа», 2004. — 712 с. : ілюстр. — 10000 пр.. — ISBN 966-8182-07-3
 • Велика ілюстрована енциклопедія тварин / авт. тексту: Фульвіо Керфоллі, Марко Феррарі; іл. Іван Сталіо [та ін.]; ред. Володимир Герман. — К. : Махаон-Україна, 2011. — 239 с.
 • Велика ілюстрована енциклопедія школяра: для серед. і ст. шк. віку: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 484 с. : ілюстр., карти. — 15000 пр. — ISBN 966-605-166-4
 • Велика шкільна енциклопедія: для серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. / авт. тексту Ш. Коннолі. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. — 10000 пр. — ISBN 966-605-507-4
 • Птахи: енциклопедичний путівник / Авт. тексту Джоанна Бургер. Пер. з англ. В. Іваницький. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 301 с. : кольор. ілюстр. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-740-9[364]
 • Світ птахів. Енциклопедія / Джоанна Бургер; пер. з англ. В. Іваницький. — К. : Махаон-Україна, 2010 р., 304 с.- ISBN 978-617-526-171-2
 • Собаки. 50 найпопулярнійших порід: міні-енциклопедія: [пер. з англ.] / [відп. ред. С. Єзерницька]. — Київ: Країна Мрій, 2014. — 56 с. : кольор. іл. — 2000 пр.
 • Ілюстрована енциклопедія динозаврів / Боззі М. Л., д'Агостіно П. — Х. : Пелікан: Фактор, 2012. (PDF)
 • Енциклопедія археологічних відкриттів: для ст. шк. віку: пер. з англ. / А. Вітлі, С. Рейд ; іл. Д. Вудкук, Я. Мак-Ні. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 128 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 966-605-612-7
 • Цивілізації Стародавнього світу: для серед. шк. віку: пер. з фр. / Ф. Перруден, Ю. Гусєва ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 124 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 5000 пр. — ISBN 966-605-476-0
 • Повна ілюстрована військова енциклопедія. Від лицарів до спецназу: пер. з англ. / Фіона Макдональд, Марк Бергін, Ендрю Робертшоу; Пер. Люцина Хворост. —Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. —128 с. : іл. — 6000 пр. — ISBN 966-14-0505-8
 • Ваш малюк: енциклопедія розвитку від народження до двох років: пер. з англ. / Вільям Сірзи, Марта Сірзи, Роберт Сірзи, Джеймс Сірзи; Пер. В. І. Наливана; Гол. ред. В. В. Александров; Передм. С. М. Дикусарова. —К. : КМ Publishing, 2014. —830, [1] с. : іл. 2 500 пр. — ISBN 978-617-538-043-7
 • Дитяча енциклопедія: для середнього і старшого віку. В 10 т. Переклад з видання Академії педагогічних наук РРФСР. / Київ: Радянська школа, 1961—1966.
Т. 1. Земля. / 1961. — 581 с.
Т. 2. Земна кора і надра землі. Світ небесних тіл. / 1961. — 545 с.
Т. 3. Числа і фігури. Речовина і енергія / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред. : О. Г. Калашников, Ю. В. Ходаков. — 1962. — 705 c.
Т. 4. Рослини і тварини / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред. : В. Ф. Наталі, П. О. Генкель, Ф. Д. Сказкін. — 1962. — 584 с.
Т. 5. Техніка. / 1963. — 593 с.
Т. 6. Людина / голов. ред. А. І. Маркушевич ; ред. : А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурія, А. А. Маркосян. — 1964. — 510 с.
Т. 7. З історії людського суспільства / голов. ред. А. І. Маркушевич ; ред. : С. Д. Сказкін, М. В. Нєчкіна. — 1964. — 664 с.
Т. 8. Наша Радянська батьківщина / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред. : М. П. Кім, М. П. Кузін. — 1971. — 538 с.
Т. 9. Зарубіжні країни. / 1965. — 556 с.
Т. 10. Література і мистецтво. / 1965. — 704 с.
Т. 1 : А — Г / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2013. — 111 с. : іл. — 7 000 пр. — ISBN 978-966-14-5769-9
Т. 2 : Г — І / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександра Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : іл. — 12 000 пр. — ISBN 978-966-14-6374-4
Т. 3 : І — М: пер. з нім. / Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок; Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-6848-0
Т. 4 : М — П: пер. з нім. / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 8000 пр. — ISBN 978-966-14-7025-4
Т. 5 : П — Т / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-7766-6
Т. 6 : Т — Я / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок; Гол. ред. С. С. Скляр. — 2015. — 110,[1]с. : кол. іл. — 9 000 пр. — ISBN 978-966-14-7913-4
 • Велика шкільна енциклопедія в запитаннях і відповідях / Пер. з нім. — Київ: Махаон-Україна, 2013. — 430, [1] с. : іл., портр. — ISBN 978-617-526-562-8. — ISBN 978-5-389-04781-5 (у паліт.).[365][366]
 • Все про все на світі: енциклопедія: для дітей серед. шк. віку: пер. з англ. / гол. ред. Л. Слабошпицька . — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 384 с. : ілюстр. — 7000 пр. — ISBN 966-605-432-9
 • Ілюстрована енциклопедія ерудита / Б. Вільямс. Пер. з англ. Р. Фещенко. — К. : Компанія ОСМА, 2015.
 • Всесвіт : 50 найвідоміших космічних об'єктів: міні-енциклопедія / пер. з англ. Р. Фещенко. — Київ: Країна мрій, 2015. — 56 с. : іл.
 • Всесвіт / авт. тексту М. Гарлік. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : кол. іл. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-903-4
 • Таємниці живої природи: енциклопедія. Ч. 1 : Життя океану / Рік Моріс ; пер. укр. С. Литвиненка ; оформ. Е. Шарплз, Л. Дейві. — М. : РОСМЭН ; К. : Дит. кн., 2002. — 198 с. : ілюстр.
 • Таємниці природи: енциклопедія: для дітей: пер. з фр. / К Лазьє ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2003. — 128 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 7000 пр. — ISBN 966-605-426-4
 • Світ незбагненного: повна ілюстрована енциклопедія для дітей від 10 років: пер. с англ. / Джуді Аллен; Пер. Р. Фещенко. —К. : Країна мрій, 2007. —144 с. : кол. іл. —(Атласи та енциклопедії). — 4000 пр. — ISBN 966-424-011-7
 • Життя лісу: довідкове видання: для мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту М.-Р. Пімон ; худож. : М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 128 с. : ілюстр. — (Твоя перша енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 966-605-485-X
 • Ліс: енциклопедичний путівник / Авт. Тоні Родд, Дженніфер Стекхауз. Пер. з англ. В. Свєчніков ; ред. І. Андрущенко. — К. : Махаон-Україна, 2008. — 304 с. : іл., фото ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-864-8[367][368]
 • Зелена планета: для мол. шк. віку / Е. Паруассьєн ; пер. з фр. А. Васильєва ; худож. Б. Алюнні, М.-К. Лемейєр, І. Леквесн. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Нова енциклопедія). — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-625-1
 • Голуба планета: наук. — попул. вид. : для мол. та серед. шк. віку / К. Франко ; пер. з фр. А. Васильєва. — Київ: Махаон-Україна, 2008. — 128 с. : ілюстр. ; 23 см — (Нова енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 978-966-605-875-4
 • Планета Земля: енциклопедія: пер. з англ. / Майкл Аллабі ; ред. В. Герман. — Київ: Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : ілюстр. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-611-526-003-4
 • Дивовижна планета: довід. вид. : для дітей серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. / автори тексту Джек Ґрін, Террі Дженнінґс. — Київ: Махаон-Україна, 2012. — 184 с. : іл. ; 30 см — (Енциклопедія таємниць і загадок). — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-474-4
 • Океани: універсальне довід.-енцикл. вид. : пер. з англ. / авт. тексту С. Хатчинсон, Л. Е. Хоукінс. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 304 с. : ілюстр. ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-741-7[369]
 • Море: гіпотези, дослідження, факти, подорожі, пригоди, відкриття: довід. вид. : для серед. та ст. шк. віку: пер. з фр. / К. Кос, Т. П'янтаніда ; ред. С. Попадюк. — Київ: Махаон-Україна, 2010. — 352 с. : ілюстр. ; 26 см — (Велика енциклопедія " Махаон «). — 3000 пр. — ISBN 978-617-526-151-4
 • Секрети моря: наук. — попул. вид. : для дітей мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту М.-Р. Пімон ; худож. Ф. Ґвіро, Ф. Рюайє, І. Леквесн. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 128 с. : ілюстр. ; 23 см — (Твоя перша енциклопедія). — 3000 пр. — ISBN 966-605-726-3
 • Погода: енциклопедичний путівник / Авт. тексту Б. Баклі, Е. Дж. Хопкінс, Р. Вайтейкер. пер. з англ. О. Барабанової. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 304 с. : ілюстр. ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — 3000 пр. екз. — ISBN 966-605-762-Х[370][371]
 • Encyclopedia Britannica. Енциклопедія для дітей: для серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. У 4 т. / К. : Махаон-Україна, 2010—2012.
Т. 1. Космос, земля, наука, техніка / ред. : В. Г. Герман, С. Овсянников. — 2010. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 978-617-526-255-9[372][373]
Т. 2. Рослини, тварини / 2010. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 978-617-526-256-6[374][375]
Т. 3. Географія / ред. : Володимир Герман. — 2012. — 398 с. : ілюстр. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-358-7[376]
Т. 4. Релігія, мистецтво, література / ред. : Володимир Герман. — 2012. — 256 с. : ілюстр. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-359-4[377][378]
 • Oxford. Перша енциклопедія: для дітей дошк. та мол. шк. віку / Е. Ленглі ; пер. з англ. К. Зінкевич. — К. : Перо, 2010. — 143 с. : іл. — ISBN 978-0-19-911995-0 (англ.). — ISBN 978-966-462-347-3 (укр.)
 • Про міста: довід. вид. : для мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту: Ф. Сімон, М.-Л. Бує ; худож. : І. Міссо, А. Сер'яні, І. Раньйоні. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Твоя перша енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 966-605-621-6
 • Вулкани: для серед. шк. віку: пер. з фр. / К. Ґоден ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні, Ф. Дейан. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 6000 пр. — ISBN 966-605-627-5
 • Енциклопедія для дітей від 6-ти до 9-ти: пер. с фр. / авт. ідеї кн. Б. Лешербонер ; авт. ідеї худож. оформ. М. Пеллоте. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 160 с. : ілюстр. — (МЕГА). — 10000 пр. — ISBN 966-605-273-3
 • 4000 важливих фактів: енциклопедія школяра: для ст. шк. віку: пер. з англ. / Д. Фарндон. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 966-605-550-3
 • Хочу все знати: енциклопедія для допитливих: для мол. шк. віку / А. Ганері, Б. Уолпол, Ф. Стіл та ін. ; пер. з англ. Т. Покидаєва. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. ; 22 см — 6000 пр. — ISBN 966-605-611-9
 • Світ науки. Повна ілюстрована енциклопедія: для дітей від 10 років / пер. з англ. О. Здір ; уклад. Х. Берд. — К. : Країна Мрій, 2008. — 256 c. : іл. — (Атласи та енциклопедії). — ISBN 978-966-424-110-3. — ISBN 1-84236-404-9
 • Агрікола Г. Про гірничу справу в дванадцяти книгах (книги I—VI)/ Переклад і редакція В. Білецького, Г. Гайка. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2014.
 • Автомобілі. Літаки. Кораблі. Енциклопедія для хлопчиків: запитання та відповіді / Адам Хібберт, Кріс Окслейд, Джеймс Пікерінг ; худож. : Стефан Енжел та ін. ; пер. з рос. Ю. Попсуєнка. — К. : Національний книжковий проект, 2010. — 255 с. : кольор. іл. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-049096-7 (ТОВ „Видавництво АСТ“). — ISBN 978-5-271-19094-0 (ТОВ „Видавництво Астрель“). — ISBN 1-40541-537-2 (англ.). — ISBN 978-966-339-520-3 (ЗАТ „НКП“)
 • Техніка в деталях: енцикл. для дітей: пер. з англ. / ред. В. Герман. — К. : Махаон-Україна, 2012. — 159 с. : іл. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-426-3. — ISBN 978-5-389-02763-3 (у паліт.)
 • Енциклопедія винаходів і відкриттів: від колеса до колайдера: пер. з англ. / авт. тексту М. Аллабі та ін. ; ред. В. Герман. — К. : Махаон-Україна, 2012. — 494, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — Покажч. імен: с. 478—487. — Покажч. термінів і понять: с. 488—494. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-526-420-1. — ISBN 978-5-389-02341-3 (у паліт.).
 • Мисливська зброя : повний довідник / Девід Петцел, Філ Буржейлі ; пер. з англ. Дмитро Раєвський. – Київ : КМ-Букс, 2018. – [256] с. : іл.
 • Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник. Російсько-українське видання / Балаян М. С., Міхайлов М. І. За ред. Б. А. Герасуна. — Львів: ЛДМУ, 2000. — 572 с. : іл. — Пер. кн. : Энциклопедический словарь — вирусные гепатиты / М. С. Балаян, М. И. Михайлов. — Москва, 1999. — 1000 экз. — ISBN 5-93145-003-3
 • Довідник з фізики. Для інженерів та студентів вищих навчальних закладів: пер. з рос. / Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с.[379][380]
 • Повна енциклопедія сексу / Пол Джоанідис. — Київ: КМ Publishing, 2011. — 943 с. : іл. — ISBN 9786175380246.

Енциклопедії для дітей

Інші енциклопедично-довідкові видання

 • Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): енциклопедія / за ред. Ю. Римаренка ; Ю. Римаренко (кер.), Р. Абдулатипова, Н. Нижник та ін. — К. : Довіра, 1998. — 912 с. — ISBN 966-507-056-8
 • Боротьба з тероризмом у визначеннях та поняттях: словник / Ліпкан В. А. — К. Магістр-XXI, 2009. — 162 с.
 • Повна енциклопедія очищення та лікування організму / уклад. I. Левашова. — Донецьк: ТОВ „Глорія Трейд“, 2011. — 384 с. — ISBN 978-617-536-134-4[381]
 • Універсальна енциклопедія дієтичного і здорового харчування. / Корнєєв О. — Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО“, 2007.
 • Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі: словник / Тофтул М. Г. — Житомир: Євенок О. О. [вид.], 2015. — 654 с. : іл.
 • Родинно-сімейна енциклопедія: навчально-методичний посібник для вищ. навч. закладів і загальноосвіт. шк. / М-во освіти України, ІЗМН ; За заг. ред. Ф. С. Арвата та ін. — Київ: Богдана, 1996.
 • Енциклопедія батьківства / Г. С. Адамів, С. В. Кириленко, Н. В. Білоусова, В. М. Благінін ; За заг. ред. Є. І. Коваленко. — Київ: КНТ, 2008 . — 576 с. — ISBN 966-373-388-8
 • Ілюстрована енциклопедія перукарського мистецтва / О. А. Трокоз ; пер. В. О. Куценко. — Донецьк: БАО, 2009. — 320 c. : мал. — ISBN 978-966-481-170-2 (укр.). — ISBN 978-966-338-990-5. (рос.)
 • Лісові меліорації агроландшафтів: термінологічний словник / Г. Б. Гладун, Т. О. Бойко, Л. М. Стрельчук ; Херсонський держ. аграрний ун-т, Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва. — 3-тє вид., допов. — Херсон: Видавець Грінь Д. С., 2015. — 232 с.
 • Енциклопедія морів / Р. М. Короткий. —Одеса: Латстар, 2000. —134 с. — ISBN 966-7553-17-5
 • Енциклопедичний словник з пожежної безпеки / за заг. ред. В. С. Кропивницького ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Укр. НДІ цивіл. захисту. — Київ: Літера-Друк, 2016. — 371 с. : іл., табл. — ISBN 978-617-635-086-6[382][383]
 • Нумізматичний словник / авт.-уклад. В. В. Зварич ; відп. ред. М. Ф. Котляр ; редкол. : Г. Ю. Гербільський та ін. — Л. : Видавництво Львівського університету, 1972. — 148 с.
 • Цивільний захист України: короткий словник-довідник / Ярослав Бедрій. — Тернопіль: Богдан — Навчальна книга, 2014. — 112 с. — ISBN 978-966-10-3350-3
 • Довідник слідчого: довідк. вид. / В. Ю. Шепітько ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». — Вид. 4–те, перероб. і допов. — Х. : Одіссей, 2013. — 232 с. — (Бібліотека слідчого).
 • Словник-довідник з людинознавства / М. С. Гончаренко, В. Г. Гончаренко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 476 с.

Іншомовні енциклопедії та словники

Онлайн-енциклопедії, словники і довідники

Див. також

Примітки