Ізольована точка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
"" ― ізольована точка множини .

У математиці точка  називається ізольованою точкою підмножини топологічному просторі ), якщо точка  є елементом підмножини  і існує такий окіл цієї точки , який не містить жодних інших точок із даної підмножини . Це еквівалентно тому, що сінґлетон (одноелементна множина)  є відкритою множиною в топологічному просторі (розглядається як підпростір простору ). Інше еквівалентне формулювання: елемент  підмножини є ізольованою точкою підмножини тоді й лише тоді, коли він не є граничною точкою підмножини .

Якщо простір є евклідовим простором (або будь-яким іншим метричним простором), то елемент підмножини є ізольованою точкою підмножини , якщо навколо існує така відкрита куля, яка містить лише скінченну кількість елементів підмножини .

Пов'язані означення[ред. | ред. код]

Множина, яка складається лише з ізольованих точок, називається дискретною множиною (див. також дискретний простір). Будь-яка дискретна підмножина  евклідового простору має бути зліченною, оскільки ізоляція будь-якої її точки разом із щільністю множини раціональних чисел у множині дійсних числах, означає, що точки підмножини  можна відобразити в набір точок з раціональними координатами, яких є лише зліченно багато. Однак, не кожна зліченна множина є дискретною, канонічним прикладом є множина раціональних чисел у звичайній евклідовій метриці.

Множина, яка не має ізольованої точки, називається множиною щільною в собі[en] (будь-який окіл точки містить інші точки множини). Замкнута множина без ізольованої точки називається досконалою множиною (вона включає всі граничні точки, і жодна з них не ізольована на ній).

Кількість ізольованих точок є топологічним інваріантом[en], тобто, якщо два топологічні простори  і є гомеоморфними, то кількість ізольованих точок у кожному просторі є однаковою.

Приклади[ред. | ред. код]

Стандартні приклади[ред. | ред. код]

Топологічні простори в наступних трьох прикладах розглядаються як підпростори вісі дійсних чисел в стандартній топології.

  • Для множини точка є ізольованою точкою.
  • Для множини , кожна з точок є ізольованою точкою, але точка не є ізольованою точкою, оскільки в підмножини є інші точки, які як завгодно близькі до точки .
  • Множина натуральних чисел є дискретною множиною.

У топологічному просторі з топологією , елемент є ізольованою точкою, навіть якщо належить до замикання елемента (і тому в якомусь значенні є "близьким" до ). Така ситуація є неможливою в гаусдофовому просторі.

Лема Морса стверджує, що невироджені критичні точки деяких функцій є ізольованими.

Два нелогічних приклади[ред. | ред. код]

Розглянемо набір точок з дійсного інтервалу такий, в якому кожна цифра їх двійкового представлення задовольняє наступним умовам:

  • Або або .
  • лише для скінченної кількості індексів .
  • Якщо позначає найбільший індекс такий, що , то .
  • Якщо і , тоді виконується одна з наступних умов: або .

Неформально ці умови означають, що кожна цифра двійкового представлення , яка дорівнює , належить парі , за винятком в самому кінці.

Тепер ― це явна множина, що повністю складається з ізольованих точок, яка має нелогічну властивість, що замикання цієї множини є незліченною множиною.[1]

Інший набір з такими ж властивостями можна отримати наступним чином. Нехай множина Кантора середніх третин, нехай ― інтервали компонентів , і нехай ― множина, що включає по одній точці з кожного такого інтервалу . Оскільки кожна точка інтервалу містить лише одну точку з множини , то будь-яка точка множини є ізольованою точкою. Однак, якщо є будь-якою точкою в множині Кантора, то кожен окіл точки містить принаймні один інтервал , а отже, принаймні одну точку з множини . Звідси випливає, що кожна точка множини Кантора лежить у замиканні множини , а отже, множина має незліченне замикання.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Gomez-Ramirez, Danny (2007), An explicit set of isolated points in R with uncountable closure, Matemáticas: Enseñanza universitaria, Escuela Regional de Matemáticas. Universidad del Valle, Colombia, 15: 145—147

Зовнішні посилання[ред. | ред. код]

Weisstein, Eric W. Isolated Point(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.