Алгоритм DDA-лінії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Алгоритм DDA-лінії растеризує відрізок прямої між початковою та кінцевою точками. В найпростішій реалізації алгоритм інтерполює значення з інтервалів [(xstart, ystart), (xend, yend)] обчислюючи для кожного xi вираз xi = xi−1+1/m, yi = yi−1 + m, де Δx = xend − xstart , Δy = yend − ystart та m = Δy/Δx.

Абревіатура DDA в назві цього алгоритму комп'ютерної графіки походить від англ. Digital Differential Analyzer (цифровий диференціальний аналізатор) — обчислювальний пристрій, що застосовувалося раніше для генерації векторів.

Алгоритм можна реалізувати використовуючи дійсні або цілі числа.

Алгоритм[ред.ред. код]

Нехай відрізок заданий дійсними координатами кінців . Растровими (цілочисельними) координатами кінцевих точок стають округлені значення вихідних координат: .[1]

Більше з двох чисел — або  — за абсолютною величиною приймається за кількість кроків циклу растеризації, збільшене на 1.

На початку циклу допоміжним дійсним змінним і присвоюються вихідні координати початку відрізка: . На кожному кроці циклу ці дійсні змінні отримують приріст . Растрові ж координати, віднайдені на кожному кроці, є результатом округлення відповідних дійсних значень і .

Застосування обчислень з дійсними числами і лише одноразове використання округлення для остаточного отримання значення растрової координати зумовлюють високу точність і низьку швидкодію алгоритму.

Далі представлено програмний код реалізації алгоритму DDA-лінії. Значення допоміжних змінних і тут зберігаються у вигляді масивів.

void dda_line (float x1, float y1, float x2, float y2){
 int i, L, xstart, ystart, xend, yend;
 float dX, dY, x[1000], y[1000];  
 xstart = roundf(x1);
 ystart = roundf(y1);
 xend = roundf(x2);
 yend = roundf(y2);
 L = max(abs(xend-xstart), abs(yend-ystart));
 dX = (x2-x1) / L;
 dY = (y2-y1) / L;
 i = 0;
 x[i] = x1;
 y[i] = y1;
 i++;
 while (i < L)
 {
  x[i] = x[i-1] + dX;
  y[i] = y[i-1] + dY;
  i++;
 }
 x[i] = x2;
 y[i] = y2;
 /* Output: -----------------------*/
 i = 0;
 while (i <= L)
 {
  plot (roundf(x[i]), roundf(y[i])); /* Draws a point. */
  i++;
 }
 /* -------------------------------*/
}

Оптимізований алгоритм, замість поділу використовує зсув побітово. sx, sy — початок лінії tx, ty — кінець лінії. Застосовується в разі, якщо використання змінних з плаваючою комою (float, double тощо) неможливо на увазі будь-яких обмежень.

 int l, dx, dy;
 int xr = Math.abs(tx-sx);
 int yr = Math.abs(ty-sy);
 if(xr > yr) {l=xr;} else {l=yr;}
 int px = (sx<<12)+(1<<11);   // 1<<11 аналогично 0.5 у float
 int py = (sy<<12)+(1<<11);
 int ex = (tx<<12)+(1<<11);
 int ey = (ty<<12)+(1<<11);
 if(l != 0) {
   dx = (ex-px) / l;
   dy = (ey-py) / l;
 } else {
   dx = 0;
   dy = 0;
 }
 for(int i=0; i<=l; i++) {
   drawpoint(px>>12, py>>12);
   px += dx;
   py += dy;
 }

Модифікований алгоритм DDA-лінії застосовується для растеризації кіл.

Примітки[ред.ред. код]

 1. Взагалі кажучи, якщо дійсні координати кінців відрізка задані в деякій логічній системі координат, то відповідні їм растрові координати визначаються на підставі правил перерахунку, встановлених для конкретної пари систем координат: логічної і екранної.

Див. також[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]