Біомедична інженерія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біомедична інженерія (англ. biomedical engineering) — галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об'єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

Спеціалізації та напрямки наукових досліджень[ред. | ред. код]

Клінічна інженерія[ред. | ред. код]

Клінічна інженерія — розробка, підтримка, впровадження, експлуатація та інженерний супровід медичних технологій, пов'язаних з використанням технічних засобів в медицині, управління інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості лікувальних закладів. 

Медична радіологія[ред. | ред. код]

Медична радіологія — розробка та вдосконалення джерел променевого впливу на біологічні системи, засобів контролю їх ефективності а  також заходів безпеки при використанні для медичних потреб.

Медична техніка[ред. | ред. код]

Медична техніка — розробка, вдосконалення та метрологічний контроль медичних приладів і систем, інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин,  дослідження  їх взаємодії з біологічними об'єктами.

Мікроелектромеханічні системи (MEMS)[ред. | ред. код]

Мікроелектромеханічні системи (MEMS) —  інтеграція механічних елементів, датчиків,  приводів і електроніки на мікросхемах,  включаючи розробку мікророботів,  для діагностики і лікування в медицини та біології.

Біоматеріали[ред. | ред. код]

Біоматеріали — розробка та вдосконалення, природних, штучних і комбінованих речовин, які використовуються в медичних пристроях, або контактують і взаємодіють з живою тканиною як імплантати.

Біомеханіка[ред. | ред. код]

Біомеханіка — дослідження опорно-рухового апарату, а також руху, деформації, потоків і транспорту речовин живих організмів та їх штучних аналогів, а також в синтетичних біологічних середовищах на основі принципів класичної механіки.

Ортопедична і спортивна біоінженерія[ред. | ред. код]

Ортопедична і спортивна біоінженерія — застосування принципів інженерної механіки і біоматеріалознавства для дослідження і моделювання структури і функції опорно-рухового апарата і проектування штучних протезів його частин, а також дослідження механіки в спорті для покращення спортивних результатів.

Реабілітаційна інженерія[ред. | ред. код]

Реабілітаційна інженерія — дослідження, розробка, застосування, інженерний супровід засобів і технологій спрямованих на відновлення втрачених органів, частин органів та їх функцій з метою підвищення якості життя людей з фізичними вадами і обмеженнями.

Робототехніка в хірургії[ред. | ред. код]

Робототехніка в хірургії — розробка і використання робото-техніки  і систем обробки зображень в інтерактивному режимі для хірургічних операцій в умовах дистанційного телеспостереження і управління хірургічними інструментами за допомогою маніпуляторів.

Біоінформатика[ред. | ред. код]

Біоінформатика — вивчення закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біологічних системах, створення комп’ютерних засобів збереження, оброблення, передачі інформації і прийняття рішень в медицині і біології, а також моделювання, прогнозування, управління станом медичних і біологічних систем, створення віртуальної реальності  для потреб діагностики і терапії.

Системна фізіологія[ред. | ред. код]

Системна фізіологія — використання інженерних стратегій, методів та інструментів, в тому числі комп’ютерного моделювання для аналізу експериментальних даних і формулюванні математичного опису фізіологічних подій для отримання комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів та прогнозування фізіологічних реакцій при плануванні експериментів.

Отримання, обробка інтерпретація біосигналів[ред. | ред. код]

Отримання, обробка інтерпретація біосигналів для дослідження біологічних об’єктів, розробки і  вдосконалення діагностичних і терапевтичних методів.

Отримання, обробка інтерпретація зображень[ред. | ред. код]

Отримання, обробка інтерпретація зображень біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь-якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування.

Медична біотехнологія[ред. | ред. код]

Медична біотехнологія — створення і  використання живих  організмів (або частини організмів) для штучного створення або заміни  клітин, тканин та органів людського тіла, для штучного вдосконалення  і корекції їх функцій, розробка на цій основі лікувальних і діагностичних технологій та засобів.

Клітинна, тканинна та генна інженерія[ред. | ред. код]

Клітинна, тканинна та генна інженерія — дослідження анатомії, біохімії і механіки живих тканин, клітинних і субклітинних структур, розробка методів відображення і аналізу генетичної інформації  для виявлення причин захворювань та розробки методів їх діагностики і лікування із використанням технічних засобів для вирощування, синтезу та модифікації біологічних об’єктів  на клітинному та субклітинному рівнях.

Протеоміка[ред. | ред. код]

Протеоміка — дослідження механізмів синтезу і відтворення видо специфічних білків з метою розробки технічних засобів виявлення та  контролю розповсюдження збудників інфекції.

Медико-біологічні  мікро- та нанотехнології[ред. | ред. код]

Медико-біологічні мікро- та нанотехнології — дослідження та розробка технологій створення і застосування технічних засобів і матеріалів розміри яких знаходяться  в діапазоні мікро- і нанометрової шкали для використання змінених і ідентифікованих мікроскопічних властивостей і розмірів для діагностики і лікування.

Інженерія нейронних систем[ред. | ред. код]

Інженерія нейронних систем — вивчення мозку і нервової системи для заміни або відновлення втрачених розумових, сенсорних і моторних здібностей, впровадження робототехніки контрольованої нервовими імпульсами, розвиток мікроелектронних імплантатів для корекції і покращення функції центральної нервової системи, вдосконалення комп’ютерних систем і мереж.

Біомедичний інженер[ред. | ред. код]

Біомедичний інженер — працівник міждисциплінарної галузі науки та техніки, яка поєднує інженерію та науки про життя. Він має спеціальну вищу інженерну освіту у сфері розробки,  конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки: біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, пов'язаних з ними штучних органів, біологічних і медичних технологій, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для біології, медицини та медичного приладобудування.

Джерела[ред. | ред. код]

  • Оптико-електронні методи і засоби для обробки та аналізу біомедичних зображень: монографія / В. П. Кожем'яко, С. В. Павлов, К. І. Станчук; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 201 с.

Посилання[ред. | ред. код]