Біометричний паспорт

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Країни з біометричними паспортами:
   Біометричний паспорт доступний для загалу
   Оголошено про майбутнє впровадження біометричних паспортів

Біометри́чний па́спорт — це документ, що дає право на виїзд за межі країни і в'їзд до іноземних держав. Біометричний паспорт відрізняється від звичайного тим, що в нього вбудований спеціальний мікропроцесорний чіп, який містить інформацію про його власника[1]: двомірну фотографію його власника, а також його дані: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, номер паспорта, дату його видачі і закінчення терміну дії.

Біометричний паспорт громадянина України[ред.ред. код]

Паспорт громадянина України (біометричний), лицьовий бік
Паспорт громадянина України (біометричний), зворотний бік

6 грудня 2012 року набрав чинності Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус», який передбачає впровадження електронних паспортів для громадян України.[2][3]

Згідно із цим Законом в Україні розпочато роботи із запровадження оформлення та видачі паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документу.

7 травня 2014 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення», якою передбачено запровадження біометричних закордонних паспортів в Україні з 1 січня 2015 року.[4]

Фактично, прийом документів для отримання біометричного паспорту розпочався тільки 12 січня 2015 року.[5]

Подача заяви-анкети[ред.ред. код]

Форзац біометричного паспорта

Заява-анкета від громадянина приймається в центрі надання адміністративних послуг.

До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої здійснюється оформлення паспорта для виїзду за кордон:

1) на лицьовому боці: відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

підпис особи;

відомості про законного представника особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження);

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, а в разі його відсутності — особи, яка виконує обов'язки керівника, або адміністратора центру надання адміністративних послуг, а в закордонній дипломатичній установі України — підпис консульської посадової особи;

2) на зворотному боці: прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України — прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство, а в закордонній дипломатичній установі України — прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон.

Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

Детальнішу інформацію можна дізнатися на офіційному інформаційному сайті українських ВГІРФО.

Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон[ред.ред. код]

Оформлення та видача паспорта для виїзду за кордон громадянам здійснюється територіальними органами або підрозділами Державної міграційної служби України незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру та державним підприємством «Державний центр персоналізації документів». Громадянам, які постійно проживають в Україні, паспорт для виїзду за кордон може бути оформлено через центр надання адміністративних послуг.

 • Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, — на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, — на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі, — за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон у закордонній дипломатичній установі України, заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

 • Підставою для термінового розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласного управління, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

2) надіслане з-за кордону, в тому числі закордонною дипломатичною установою України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви-анкети беруться до уваги протягом 15 днів з дати їх видачі (відправлення).

 • Для оформлення паспорта для виїзду за кордон у разі тимчасового виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України (для осіб, що досягли шістнадцятирічного віку);

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);

4) відповідні документи з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів (консульського збору);

5) заяву про відмову отримувати паспорт для виїзду за кордон, в який імплантовано безконтактний електронний носій, або про відмову від внесення інформації до такого носія (у разі потреби).

У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 22 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву, або у разі оформлення паспорта у закордонній дипломатичній установі України — іншого документа, що підтверджує таку реєстрацію;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

 • У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 22 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

 • Для оформлення паспорта для виїзду за кордон в разі виїзду на постійне проживання за кордоном особа додатково подає:

1) свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);

2) довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

3) засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників — про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;

4) засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань — у разі виїзду дитини з одним із батьків;

5) оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.[4]

Бланк біометричного паспорта[ред.ред. код]

Лицьовий бік сторінки даних біометричного паспорта

Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (далі — бланк паспорта) виготовляється у формі книжечки розміром 88 х 125 міліметрів. Бланк паспорта складається з м'якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 паперових сторінок.

У праву частину обкладинки імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443A щодо запису і зчитування даних та вимогам IKAO, що встановлюються до електронних документів. Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонат) і розміщується між лівою частиною форзаца та першою паперовою сторінкою. Бланк паспорта скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

Обкладинка бланка паспорта виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу темно-синього кольору. У верхній частині лицьового боку обкладинки українською мовою двома рядками розташовано напис «УКРАЇНА ПАСПОРТ», нижче — зображення малого Державного Герба України, під ним англійською мовою двома рядками розміщено напис «UKRAINE PASSPORT». У нижній частині лицьового боку обкладинки розміщується спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія. Написи, зображення малого Державного Герба України та спеціальний символ виконані тисненням фольгою золотого кольору.[4]

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» передбачено перелік інформації, що вноситься до біометричних документів:

 1. назва держави;
 2. назва документа;
 3. ім'я особи;
 4. стать;
 5. громадянство;
 6. дата народження;
 7. унікальний номер запису в Реєстрі;
 8. номер документа;
 9. дата закінчення строку дії документа;
 10. дата видачі документа;
 11. уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 12. місце народження;
 13. відцифрований образ обличчя особи;
 14. відцифрований підпис особи.[6][7]

Сторінки друга — п'ята призначені для особливих відміток. У верхній частині цих сторінок паралельно коротшому краю бланка паспорта українською і англійською мовами через скісну риску надруковано слова «ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/SPECIAL NOTES».

Зображення[ред.ред. код]

Сторінка 16. Зображення Софії Київської

Окрім малого Державного Герба України, виконаного лінійним растром; гільйошного зображення у вигляді хвилястих ліній і слова «УКРАЇНА UKRAINE», на цих сторінках надруковано зображення:

Примітки[ред.ред. код]

 1. Біометричний паспорт і генетичний паспорт. Сфера вживання.[недоступне посилання]
 2. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013. — № 51. — Ст.716
 3. Біометричні документи в Україні
 4. а б в г Постанова КМУ від 7 травня 2014 р. № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення».
 5. Сьогодні більше 1,6 тисяч українців подали документи на отримання біометричних паспортів, УНІАН, 12.01.2015 | 19:39
 6. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Ст. 21.
 7. Відповіді на питання, що найчастіше задають громадяни. Державна міграційна служба України

Посилання[ред.ред. код]