Біочар (вугілля)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
A hand holding a piece of biochar with a bucket of it in the background
Біовугілля, виготовлене із залишків деревини
Small pellets of biochar
Менші гранули біовугілля
A large pile of biochar
Біовугілля після виробництва

Біовугілля або біочар (з англ. biochar) — це легкий чорний залишок з вуглецю та золи, що залишається після піролізу біомаси. Біовугілля може підвищити родючість ґрунтів і збільшити продуктивність сільського господарства, а також значно зменшити рівень вуглецю в атмосфері[1]

Міжнародна ініціатива з біовугілля пропонує визначення «твердий матеріал, отриманий термохімічним перетворенням біомаси в середовищі з обмеженим вмістом кисню».[2]

Біовугілля — це стабільна тверда речовина, яка багата пірогенним вуглецем і може зберігатися в ґрунті тисячі років[3], сприяючи покращенню родючих властивостей ґрунту, завдяки своїх пористій структурі, що насичує киснем та вуглецем ґрунт, і є ідеальним середовищем для розвитку необхідних мікроорганізмів.

Вогнетривка стабільність біовугілля призводить до концепції пірогенного захоплення та зберігання вуглецю[4], тобто секвестрації вуглецю у формі біовугілля.[3] Це може бути засобом пом'якшення зміни клімату завдяки його потенціалу поглинання вуглецю з мінімальними зусиллями.[5][6][7]

Історія

[ред. | ред. код]

Слово «біовугілля» є англійським неологізмом кінця 20 століття, що походить від грецького слова βίος , bios «життя» і «char» — деревне вугілля, вироблене шляхом карбонізації біомаси.[8] Вважається, що вугілля бере участь у біологічних процесах у ґрунті, водних середовищах існування та травній системі тварин.

Доколумбові жителі Амазонії виробляли біовугілля, змушуючи тліти сільськогосподарські відходи (тобто покриваючи палаючу біомасу ґрунтом)[9] у ямах або траншеях.[10] Невідомо, чи навмисно вони використовували біовугілля для підвищення продуктивності ґрунту.[10] Європейські поселенці називали це terra preta de Indio.[11] Після спостережень і експериментів дослідницька група, яка працювала у Французькій Гвіані, висунула гіпотезу про те, що амазонський дощовий черв’як Pontoscolex corethrurus був головним агентом тонкого подрібнення та включення уламків деревного вугілля в мінеральний ґрунт.[12]

Виробництво

[ред. | ред. код]

Біовугілля — це дрібнозернистий відхід з високим вмістом вуглецю, який отримують шляхом піролізу; це прямий термічний розклад біомаси за відсутності кисню (запобігання горінню), який утворює суміш твердих речовин (власне біовугілля), рідини (біонафта) і газу (синтез-газ).

Газифікатори виробляють більшу частину біовугілля, що продається в Сполучених Штатах.[13] Процес газифікації складається з чотирьох основних стадій: окислення, сушіння, піролізу і відновлення.[14] Температура при піролізі в газифікаторах: 250–550 °C (523–823 K), 600–800 °C (873–1 073 K) у зоні зниження, і 800–1 000 °C (1 070–1 270 K) в зоні горіння.[15]

Питомий вихід від піролізу залежить від умов процесу, таких як температура, час перебування та швидкість нагрівання.[16] Ці параметри можна налаштувати для виробництва енергії або біовугілля.[17] За температури 400–500 °C (673–773 K) виробляють більше вугілля, тоді як температури вище 700 °C (973 K) сприяють виходу рідких і газових компонентів палива.[18] Піроліз відбувається швидше при вищих температурах, зазвичай це вимагає секунд, а не годин. Збільшення швидкості нагрівання призводить до зменшення виходу біовугілля[19] Типовий вихід становить 60% біонафти, 20% біовугілля та 20% синтез-газу. Для порівняння, повільний піроліз може виробляти значно більше вугілля (≈35%)[18]; це сприяє родючості ґрунту. Після ініціалізації обидва процеси виробляють чисту енергію. Для типових витрат енергія, необхідна для роботи «швидкого» піролізера, становить приблизно 15% енергії, яку він видає.[20] Піролізні установки можуть використовувати синтез-газ і виробляти в 3-9 разів більше енергії, необхідної для роботи.[10]

Окрім піролізу, процеси торрефікації та гідротермальної карбонізації також можуть термічно розкласти біомасу до твердого матеріалу. Однак ці продукти не можна чітко визначити як біовугілля. Вуглецевий продукт процесу торрефікації містить деякі леткі органічні компоненти, тому його властивості знаходяться між властивостями вихідної біомаси та біовугілля.[21]

Крім того, навіть гідротермальна карбонізація може давати насичений вуглецем твердий продукт; але гідротермальна карбонізація значно відрізняється від звичайного термічного процесу перетворення.[22] Твердий продукт гідротермальної карбонізації визначається як "гідровугілля", а не "біовугілля".

Метод амазонської ями/траншеї [10] не збирає ні біонафту, ні синтетичний газ, і викидає CO2 , сажу та інші парникові гази (ПГ) (і потенційно токсиканти ) у повітря, хоча менше парникових газів, ніж уловлюється під час зростання біомаси. Системи комерційного масштабу переробляють сільськогосподарські відходи, паперові побічні продукти та навіть муніципальні відходи та зазвичай усувають ці побічні ефекти шляхом уловлювання та використання рідких і газоподібних продуктів.[23][24] Переможець 2018 року X Prize Foundation за генератори атмосферної води збирає питну воду на стадії сушіння в процесі газифікації.[25][26] Виробництво біовугілля як продукт у більшості випадків не є пріоритетним.

Спрощене виробництво

[ред. | ред. код]

Фермери в країнах, що розвиваються, легко виробляють власне біовугілля без спеціального обладнання. Вони створюють купи відходів рослинництва (наприклад, стебла кукурудзи, рисової або пшеничної соломи), запалюють купи зверху та гасять вугілля брудом або водою для отримання біовугілля. Цей метод значно зменшує дим у порівнянні з традиційними методами спалювання відходів рослинництва. Цей метод відомий як спалювання зверху вниз або консерваційне спалювання.[27][28][29]

Централізовані, децентралізовані та мобільні системи

[ред. | ред. код]

У централізованій системі невикористана біомаса надходить на центральний завод[30] для переробки в біовугілля. Крім того, кожен фермер або група фермерів може керувати піччю. Нарешті, вантажівка, оснащена піролізатором, може пересуватися з місця на місце для піролізу біомаси. Потужність автомобіля надходить від потоку синтез-газу, тоді як біовугілля залишається на фермі. Біопаливо відправляється на нафтопереробний завод або місце зберігання. Фактори, які впливають на вибір типу системи, включають вартість транспортування рідких і твердих побічних продуктів, кількість матеріалу, який потрібно переробити, і здатність забезпечити енергомережу.

Звичайні культури, які використовуються для виготовлення біовугілля, включають різні породи дерев, а також різні енергетичні культури. Деякі з цих енергетичних культур (наприклад, Pennisetum Purpureum) можуть зберігати набагато більше вуглецю за менший проміжок часу, ніж дерева.[31]

Для культур, які не використовуються виключно для виробництва біовугілля, співвідношення залишки-продукт (RPR) і коефіцієнт збору (CF), відсоток залишків, які не використовуються для інших цілей, вимірюють приблизну кількість вихідної сировини, яку можна отримати. Наприклад, Бразилія щорічно збирає приблизно 460 мільйонів тонн (MT) цукрової тростини[32] з RPR 0,30 і CF 0,70 для бадилля цукрової тростини, яке зазвичай спалюється в полі.[33] Це означає приблизно 100 тонн залишків на рік, які можуть бути піддані піролізу для отримання енергії та ґрунтових добавок. Додавання багаси (жом) (відходів цукрової тростини) (RPR=0,29 CF=1,0), яка інакше спалюється (неефективно) у котлах, підвищує загальну кількість до 230 тонн вихідної сировини для піролізу. Деякі рослинні залишки, однак, повинні залишатися на ґрунті, щоб уникнути збільшення витрат і викидів від азотних добрив.[34]

Різні компанії в Північній Америці, Австралії, Європі продають біовугілля або установки для виробництва біовугілля. У Швеції «Стокгольмське рішення» — це міська система посадки дерев, яка використовує 30% біовугілля для підтримки росту міських лісів.[35]

На Міжнародній конференції з біовугілля 2009 року була представлена мобільна піролізна установка із заданим споживанням 450 кг для застосування в сільському господарстві.[36]

Термокаталітична деполімеризація

[ред. | ред. код]

Також, «термокаталітична деполімеризація», що використовує мікрохвилі, була використана для ефективного перетворення органічної речовини на біовугілля в промислових масштабах, виробляючи ≈50% вугілля.[37][38]

Властивості

[ред. | ред. код]

Фізичні та хімічні властивості біовугілля, визначені сировиною з якої воно виробляється та технологіями якими виробляється. Характеристичні дані пояснюють їх ефективність при конкретному використанні. Наприклад, рекомендації, опубліковані International Biochar Initiative, містять стандартизовані методи оцінки.[2]

Властивості можна класифікувати за кількома ознаками, включаючи приблизний і елементний склад, значення pH і пористість. Атомні співвідношення біовугілля, включаючи H/C і O/C, корелюють із властивостями, які мають відношення до органічного вмісту, такими як полярність і ароматичність.[39] Діаграма Ван-Кревелена може показати еволюцію атомних співвідношень біовугілля в процесі виробництва.[40] У процесі карбонізації атомні співвідношення H / C і O /C зменшуються через вивільнення функціональних груп, які містять водень і кисень.[41]

Температура виробництва впливає на властивості біовугілля кількома способами. Молекулярна структура вуглецю твердої матриці біовугілля зазнає особливого впливу. Початковий піроліз при 450 – 550 °C залишає структуру аморфного вуглецю. Температури вище цього діапазону призведуть до прогресивного термохімічного перетворення аморфного вуглецю в листи турбостратичного графену. Провідність біовугілля також зростає з температурою виробництва.[42][43][44] Важливо для захоплення вуглецю, ароматність і внутрішня стійкість зростає з температурою.[45]

Застосування

[ред. | ред. код]

Поглинання вуглуцю

[ред. | ред. код]

Спалювання біомаси та природне розкладання призводять до вивільнення великої кількості вуглекислого газу та метану в атмосферу Землі. Процес виробництва біовугілля також вивільняє CO2 (до 50% біомаси), однак вміст вуглецю, що залишився, стає незмінно стабільним.[46] Вуглець біовугілля залишається в землі протягом століть, сповільнюючи зростання рівня парникових газів в атмосфері. Водночас його присутність у землі може[47]:

Біовугілля може поглинати вуглець у ґрунті на сотні чи тисячі років, як вугілля.[48][49][50][51] Ранні роботи, що пропонують використання біовугілля для видалення вуглекислого газу для створення довгострокового стабільного поглинача вуглецю, були опубліковані в 2010-х роках.[52][53][54] Цю техніку підтримують такі вчені, як Джеймс Хансен[55] і Джеймс Лавлок[56].

У звіті 2010 року було оцінено, що стале використання біовугілля може зменшити глобальні чисті викиди вуглекислого газу (CO
2
), метану та закису азоту до 1,8 мільярда тонн еквіваленту вуглекислого газу (CO
2
e) на рік (порівняно з приблизно 50 мільярдами тонн викидів у 2021 році), не ставлячи під загрозу продовольчу безпеку, середовища проживання чи збереження ґрунту.[57] Дослідження 2018 року висунуло сумніви, що біомаси буде достатньо для досягнення значного поглинання вуглецю.[58] Однак, огляд 2021 року оцінив потенційне видалення CO2 від 1,6 до 3,2 мільярдів тонн на рік,[59] і до 2023 року він став прибутковим бізнесом, оновленим завдяки вуглецевим кредитам.[60]

У 2021 році вартість біовугілля коливалась приблизно в межах європейських цін на вуглець[61], але вона ще не була включена до схеми торгівлі викидами ЄС чи Великобританії.[62]

У країнах, що розвиваються, біовугілля, отримане з вдосконалених плит для домашнього використання, може сприяти цьому , щоб зменшити викиди вуглецю, якщо використання оригінальної кухонної плити буде припинено, одночасно досягаючи інших переваг для сталого розвитку.[63]

Покращення родючості ґрунту

[ред. | ред. код]
Biochar in a white tarp
Біовугілля в підготовці як доповнення до ґрунту

Пориста природа біовугілля ефективно утримує воду та водорозчинні поживні речовини. Ґрунтовий біолог Елейн Інгам підкреслила його придатність як середовище існування для корисних ґрунтових мікроорганізмів.[64] Вона зазначила, що при попередньому заселенні цими корисними організмами біовугілля сприяє хорошому здоров’ю ґрунту та рослин.

Біовугілля зменшує вимивання E-coli через піщаний ґрунт залежно від норми внесення, вихідної сировини, температури піролізу, вмісту вологи в ґрунті, структури ґрунту та властивостей поверхні бактерій.[65][66][67]

Рослинам, яким потрібен високий вміст калію та підвищений рН[68], біовугілля може підвищити врожайність.[69]

Біовугілля може покращити якість води, зменшити викиди ґрунтом парникових газів, зменшити вимивання поживних речовин, зменшити кислотність ґрунту [70] та зменшити потреби в зрошенні та добривах.[71] За певних обставин біовугілля викликає системну реакцію рослин на листкові грибкові захворювання та покращує реакцію рослин на хвороби, спричинені ґрунтовими патогенами.[72][73][74]

Вплив біовугілля залежить від його властивостей[75], а також від застосованої кількості [74], хоча знання про важливі механізми та властивості поки обмежені.[76] Вплив біовугілля може залежати від регіональних умов, включаючи тип ґрунту, стан ґрунту (збіднений чи здоровий), температуру та вологість.[77] Незначні додавання біовугілля зменшують викиди оксид азоту (N
2
O
) [78] до 80% і усуває викиди метану, які є ще більш потужними парниковими газами, ніж CO2.[79]

Дослідження показали позитивний вплив біовугілля на виробництво сільськогосподарських культур на деградованих і бідних поживними речовинами ґрунтах.[80] Застосування компосту та біовугілля в рамках проекту FP7 FERTIPLUS позитивно вплинуло на вологість ґрунту, продуктивність і якість сільськогосподарських культур у багатьох країнах.[81] Біовугілля можна адаптувати до певних властивостей для націлювання на різні властивості ґрунту.[82] У ґрунті колумбійської савани біовугілля зменшило вимивання важливих поживних речовин, сприяло більш високому засвоєнню поживних речовин і забезпечило більшу доступність поживних речовин.[83] При вмісті 10% біовугілля знижувало рівень забруднюючих речовин у рослинах до 80%, одночасно знижуючи вміст хлордану та ДДТ у рослинах на 68 та 79% відповідно.[84] Через високу адсорбційну здатність біовугілля може знизити ефективність пестицидів. Але біовугілля зменшує потребу в азотних добривах, тим самим зменшуючи витрати та викиди від виробництва та транспортування добрив.[85]

Біовугілля можна заорювати в ґрунти посівних полів для підвищення їх родючості та стабільності, а також для середньо- та довгострокового поглинання вуглецю в цих ґрунтах. Це означало значне покращення стану тропічних ґрунтів, демонструючи позитивний вплив на підвищення родючості ґрунту та покращення стійкості до хвороб у ґрунтах Західної Європи.[81] Використання біовугілля як кормової добавки може бути способом застосування біовугілля на пасовищах і зменшення викидів метану.[86][87]

Норми внесення 2.5-20 тонн/гектар, можуть сприяти підвищенню врожайності рослин. Вартість біовугілля в розвинених країнах коливається від 300 до 7000 доларів США за тонну, що, як правило, непрактично для фермера/садівника та непомірно високе для польових культур з низькими затратами. У країнах, що розвиваються, обмеження сільськогосподарського біовугілля пов’язані більше з наявністю біомаси та часом виробництва. Компромісом є використання невеликих кількостей біовугілля в більш дешевих комплексах біовугілля та добрива.[88]

Підсічно-біовугільна система землеробства

[ред. | ред. код]

Перехід від підсічно-вогневого до підсічно-біовугільного землеробства в Бразилії може зменшити вирубку лісів у басейні Амазонки та викиди вуглекислого газу, а також збільшити врожайність. Підсічно-вогневий процес залишає в ґрунті лише 3% вуглецю з органічного матеріалу.[89] Підсічно-біовугільний може зберігати до 50%.[90]

Біовугілля зменшує потребу в азотних добривах, тим самим зменшуючи витрати та викиди від виробництва та транспортування добрив.[85]

Крім того, завдяки покращенню здатності до обробітку ґрунту, його родючості та продуктивності ґрунти, збагачені біовугіллям, можуть нескінченно довго сприяти сільськогосподарському виробництву, тоді як ґрунти підсічно-випалювального періоду швидко виснажуються поживними речовинами, змушуючи фермерів покидати поля, створюючи безперервний цикл підсічки та спалювання. Використання піролізу для виробництва біоенергії не потребує змін інфраструктури, як, наприклад, переробка біомаси для целюлозного етанолу. Крім того, біовугілля можна вносити широко використовуваним обладнанням.[91]

Затримка води

[ред. | ред. код]

Біовугілля є гігроскопічним завдяки своїй пористій структурі та високій питомій поверхні.[92] У результаті добрива та інші поживні речовини зберігаються на благо рослин.

Корм для тварин

[ред. | ред. код]

Біовугілля використовувалося для годування тварин протягом століть.[93]

Даг Поу, фермер із Західної Австралії, досліджував використання біовугілля, змішаного з патокою, як фураж. Він стверджував, що у жуйних біовугілля може сприяти травленню та зменшувати вироблення метану. Він також використовував гнойових жуків, щоб утворити гній, наповнений біовугіллям, у ґрунті без використання техніки. Азот і вуглець у гної були включені в ґрунт, а не залишалися на поверхні ґрунту, зменшуючи виробництво закису азоту та вуглекислого газу. Азот і вуглець підвищують родючість ґрунту. Дані на фермі свідчать про те, що корм призвів до покращення приросту живої ваги великої рогатої худоби породи Ангус.[94]

За цю інновацію Даг Поу отримав премію уряду Австралії за інновації в управлінні сільськогосподарськими землями.[94][95] Робота Пау призвела до двох подальших випробувань на молочній худобі, що призвело до зменшення запаху та збільшення виробництва молока.[96]

Добавка для бетону

[ред. | ред. код]

Звичайний портландцемент (OPC), важливий компонент бетонної суміші, потребує енергії та викидів CO2. На виробництво цементу припадає близько 8% світових викидів CO2.[97]

Бетонна промисловість все більше переходить на використання додаткових цементних матеріалів (SCM), добавок, які зменшують об’єм портландцементу у суміші, зберігаючи або покращуючи властивості бетону.[98] Доведено, що біовугілля є ефективним додатковим цементним матеріалом, що зменшує викиди бетону при збереженні необхідних властивостей міцності та пластичності.[99][100]

Дослідження показали, що 1-2% вагова концентрація біовугілля є оптимальною для використання в бетонних сумішах як з точки зору вартості, так і міцності.[99] Було показано, що 2 мас.% розчину біовугілля підвищує міцність бетону на вигин на 15% у випробуванні на триточковий згин, проведеному через 7 днів, порівняно з традиційним бетоном портлндцемент.[100] Бетон з біовугілля також показує перспективи щодо стійкості до високих температур і зниження проникності.[101]

Оцінка життєвого циклу біовугілля показала зниження виробничих викидів із більш високими концентраціями біовугілля, що супроводжується зниженням OPC.[102] Порівняно з іншими SCM з потоків промислових відходів (таких як летюча зола та діоксид кремнію), біовугілля також показало меншу токсичність.

Дослідження

[ред. | ред. код]
A hand holding a piece of biochar with a bucket of it in the background
Біовугілля, застосоване до ґрунту під час дослідницьких випробувань у Намібії

Дослідження аспектів, пов’язаних із піролізом/біовугіллям, тривають у всьому світі, але станом на 2018 була ще в початковому стані.[58] З 2005 по 2012 рік 1038 статей включали слово «biochar» або «bio-char» у темах індексованих в ISI Web of Science.[103]

Дослідження проводяться Корнельським університетом, Единбурзьким університетом (який має спеціальний дослідницький підрозділ)[104], Університетом Джорджії[105][106], Організацією сільськогосподарських досліджень (ARO) Ізраїлю, Центром вулканів[107] та Делаверським університетом.

Дослідження поглинання вуглецю

[ред. | ред. код]

Довгостроковий вплив біовугілля на поглинання вуглецю було досліджено з використанням ґрунту з орних полів у Бельгії з чорними плямами, збагаченими деревним вугіллям, які датуються до 1870 року з курганних печей для виробництва деревного вугілля. Верхній шар ґрунту з цих «чорних плям» мав вищу концентрацію органічного C [3,6 ± 0,9% органічного вуглецю (OC)], ніж сусідні ґрунти за межами цих чорних плям (2,1 ± 0,2% OC). На цих ґрунтах вирощували кукурудзу протягом щонайменше 12 років, що забезпечувало безперервне надходження C із ізотопним сигналом C (δ13C) −13,1, відмінним від δ13C ґрунтового органічного вуглецю (−27,4 ‰) і деревного вугілля (−25,7 ‰). зібрані в околицях. Ізотопні сигнатури в ґрунті показали, що концентрація C, отримана з кукурудзи, була значно вищою у зразках із зміненим деревним вугіллям («чорні плями»), ніж у сусідніх зразках без змін (0,44% проти 0,31%; p = 0,02). Згодом верхній шар ґрунту був зібраний як градієнт між двома «чорними плямами» разом із відповідними суміжними ґрунтами поза цими чорними плямами та диханням ґрунту, а також було проведено фізичне фракціонування ґрунту. Загальне дихання ґрунту (130 днів) не було під впливом деревного вугілля, але дихання C, отримане з кукурудзи, на одиницю OC, отримане з кукурудзи, у ґрунті значно зменшилося приблизно наполовину (p <0,02) зі збільшенням C, отриманого з деревного вугілля в ґрунті. С, отриманий з кукурудзи, був пропорційно більше присутній в агрегатах захищеного ґрунту в присутності деревного вугілля. Нижчу питому мінералізацію та підвищену секвестрацію недавнього C з деревним вугіллям пояснюють поєднанням фізичного захисту, насичення C мікробних спільнот і, потенційно, трохи вищого річного первинного виробництва. Загалом, це дослідження свідчить про здатність біовугілля посилювати секвестрацію С за рахунок зниження обороту С.[108]

Біовугілля поглинає вуглець (C) у ґрунтах через тривалий час перебування в ньому від років до тисячоліть. Крім того, біовугілля може сприяти непрямій секвестрації C за рахунок підвищення врожайності, одночасно, потенційно, знижуючи мінералізацію C. Лабораторні дослідження засвідчили вплив біовугілля на С-мінералізацію за допомогою 13
C
підписи.[109]

Флуоресцентний аналіз розчиненої органічної речовини ґрунту, доповненої біовугіллям, показав, що застосування біовугілля посилило гуміноподібний флуоресцентний компонент, який, ймовірно, пов’язаний з біовугіллям у розчині. Комбінований спектроскопічно-мікроскопічний підхід виявив накопичення ароматичного вуглецю в окремих плямах у твердій фазі мікроагрегатів і його спільну локалізацію з глинистими мінералами для ґрунту, доповненого сирими залишками або біовугіллям. Спільна локалізація ароматичних С: полісахаридів С була послідовно знижена після застосування біовугілля. Ці знахідки свідчать про те, що знижений метаболізм C є важливим механізмом для стабілізації C у ґрунтах, доповнених біовугіллям.[110]

Інші застосування

[ред. | ред. код]

Дослідження та практичні дослідження потенціалу біовугілля для грубих ґрунтів у напівпосушливих і деградованих екосистемах тривають. У Намібії біовугілля досліджується як способ адаптації до зміни клімату, зміцнення стійкості місцевих громад до посухи та продовольчої безпеки шляхом місцевого виробництва та застосування біовугілля з великої кількості біомаси інкрустаторів.[111]

В останні роки біовугілля ще й привернуло інтерес як засіб для фільтрації стічних вод.[112][113]

Посилання

[ред. | ред. код]

Див.також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. Slash and Char. Архів оригіналу за 17 липня 2014. Процитовано 19 вересня 2014.
 2. а б Standardized production definition and product testing guidelines for biochar that is used in soil (PDF). 2015. Архів (PDF) оригіналу за 25 лютого 2019. Процитовано 23 листопада 2015.
 3. а б Lean, Geoffrey (7 грудня 2008). Ancient skills 'could reverse global warming'. The Independent. Архів оригіналу за 13 вересня 2011. Процитовано 1 жовтня 2011.
 4. Constanze Werner, Hans-Peter Schmidt, Dieter Gerten, Wolfgang Lucht und Claudia Kammann (2018). Biogeochemical potential of biomass pyrolysis systems for limiting global warming to 1.5 °C. Environmental Research Letters, 13(4), 044036. doi.org/10.1088/1748-9326/aabb0e
 5. Yousaf, Balal; Liu, Guijian; Wang, Ruwei; Abbas, Qumber; Imtiaz, Muhammad; Liu, Ruijia (2016). Investigating the biochar effects on C-mineralization and sequestration of carbon in soil compared with conventional amendments using stable isotope (δ13C) approach. Global Change Biology Bioenergy. 9 (6): 1085—1099. doi:10.1111/gcbb.12401.
 6. Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty. The Royal Society. 2009. Архів оригіналу за 8 вересня 2011. Процитовано 22 серпня 2010.
 7. Dominic Woolf; James E. Amonette; F. Alayne Street-Perrott; Johannes Lehmann; Stephen Joseph (August 2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications. 1 (5): 56. Bibcode:2010NatCo...1E..56W. doi:10.1038/ncomms1053. ISSN 2041-1723. PMC 2964457. PMID 20975722.
 8. biochar, Оксфордський словник англійської мови (вид. 3-тє), Oxford University Press, Вересень 2005 (Необхідна підписка або членство в публічній бібліотеці Сполученого Королівства .)
 9. Solomon, Dawit; Lehmann, Johannes; Thies, Janice; Schäfer, Thorsten; Liang, Biqing; Kinyangi, James; Neves, Eduardo; Petersen, James; Luizão, Flavio (May 2007). Molecular signature and sources of biochemical recalcitrance of organic C in Amazonian Dark Earths. Geochimica et Cosmochimica Acta. 71 (9): 2285—2298. Bibcode:2007GeCoA..71.2285S. doi:10.1016/j.gca.2007.02.014. ISSN 0016-7037. Архів оригіналу за 22 листопада 2021. Процитовано 9 серпня 2021. "Amazonian Dark Earths (ADE) are a unique type of soils apparently developed between 500 and 9000 years B.P. through intense anthropogenic activities such as biomass-burning and high-intensity nutrient depositions on pre-Columbian Amerindian settlements that transformed the original soils into Fimic Anthrosols throughout the Brazilian Amazon Basin
 10. а б в г Lehmann, 2007a Similar soils are found, more scarcely, elsewhere in the world. To date, scientists have been unable to completely reproduce the beneficial growth properties of terra preta. It is hypothesized that part of the alleged benefits of terra preta require the biochar to be aged so that it increases the cation exchange capacity of the soil, among other possible effects. In fact, there is no evidence natives made biochar for soil treatment, but rather for transportable fuel charcoal; there is little evidence for any hypothesis accounting for the frequency and location of terra preta patches in Amazonia. Abandoned or forgotten charcoal pits left for centuries were eventually reclaimed by the forest. In that time, the initially harsh negative effects of the char (high pH, extreme ash content, salinity) wore off and turned positive as the forest soil ecosystem saturated the charcoals with nutrients. supra note 2 at 386 ("Only aged biochar shows high cation retention, as in Amazonian Dark Earths. At high temperatures (30–70 °C), cation retention occurs within a few months. The production method that would attain high CEC in soil in cold climates is not currently known.") (internal citations omitted).
 11. Glaser, Lehmann та Zech, 2002 "These so-called Terra Preta do Indio (Terra Preta) characterize the settlements of pre-Columbian Indios. In Terra Preta soils large amounts of black C indicate a high and prolonged input of carbonized organic matter probably due to the production of charcoal in hearths, whereas only low amounts of charcoal are added to soils as a result of forest fires and slash-and-burn techniques." (internal citations omitted)
 12. Jean-François Ponge; Stéphanie Topoliantz; Sylvain Ballof; Jean-Pierre Rossi; Patrick Lavelle; Jean-Marie Betsch; Philippe Gaucher (2006). Ingestion of charcoal by the Amazonian earthworm Pontoscolex corethrurus: a potential for tropical soil fertility (PDF). Soil Biology and Biochemistry. 38 (7): 2008—2009. doi:10.1016/j.soilbio.2005.12.024. Архів оригіналу за 13 лютого 2016. Процитовано 24 січня 2016.
 13. Amonette, James E; Blanco-Canqui, Humberto; Hassebrook, Chuck; Laird, David A; Lal, Rattan; Lehmann, Johannes; Page-Dumroese, Deborah (January 2021). Integrated biochar research: A roadmap. Journal of Soil and Water Conservation. 76 (1): 24A—29A. doi:10.2489/jswc.2021.1115A. Large-scale wood gasifiers used to generate bioenergy, however, are relatively common and currently provide the majority of the biochar sold in the United States. Consequently, one of these full-scale facilities would be used to produce a standard wood biochar made from the same feedstock to help calibrate results across the regional sites.
 14. Akhtar, Ali; Krepl, Vladimir; Ivanova, Tatiana (5 липня 2018). A Combined Overview of Combustion, Pyrolysis, and Gasification of Biomass. Energy Fuels. 32 (7): 7294—7318. doi:10.1021/acs.energyfuels.8b01678.
 15. Rollinson, Andrew N (1 серпня 2016). Gasification reactor engineering approach to understanding the formation of biochar properties. Proceedings of the Royal Society. 472 (2192). Bibcode:2016RSPSA.47250841R. doi:10.1098/rspa.2015.0841. PMC 5014096. PMID 27616911. Figure 1. Schematic of downdraft gasifier reactor used for char production showing (temperatures) energy transfer mechanisms and thermal stratification. (and) Many authors define highest treatment temperature (HTT) during pyrolysis as an important parameter for char characterization.
 16. Tripathi, Manoj; Sabu, J.N.; Ganesan, P. (21 листопада 2015). Effect of process parameters on production of biochar from biomass waste through pyrolysis: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 55: 467—481. doi:10.1016/j.rser.2015.10.122. ISSN 1364-0321.
 17. Gaunt та Lehmann, 2008 ("Assuming that the energy in syngas is converted to electricity with an efficiency of 35%, the recovery in the life cycle energy balance ranges from 92 to 274 kg CO2 MWn−1 of electricity generated where the pyrolysis process is optimized for energy and 120 to 360 kg CO2 MWn−1 where biochar is applied to land. This compares to emissions of 600–900 kg CO
  2
  MWh−1 for fossil-fuel-based technologies.)
 18. а б Winsley, Peter (2007). Biochar and bioenergy production for climate change mitigation. New Zealand Science Review. 64. (See Table 1 for differences in output for Fast, Intermediate, Slow, and Gasification).
 19. Aysu, Tevfik; Küçük, M. Maşuk (16 грудня 2013). Biomass pyrolysis in a fixed-bed reactor: Effects of pyrolysis parameters on product yields and characterization of products. Energy. 64 (1): 1002—1025. doi:10.1016/j.energy.2013.11.053. ISSN 0360-5442.
 20. Laird, 2008 "The energy required to operate a fast pyrolyzer is ≈15% of the total energy that can be derived from the dry biomass. Modern systems are designed to use the syngas generated by the pyrolyzer to provide all the energy needs of the pyrolyzer."
 21. Kambo, Harpreet Singh; Dutta, Animesh (14 лютого 2015). A comparative review of biochar and hydrochar in terms of production, physicochemical properties and applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 45: 359—378. doi:10.1016/j.rser.2015.01.050. ISSN 1364-0321.
 22. Lee, Jechan; Sarmah, Ajit K.; Kwon, Eilhann E. (2019). Biochar from biomass and waste - Fundamentals and applications. Elsevier. с. 1—462. doi:10.1016/C2016-0-01974-5. ISBN 978-0-12-811729-3. Архів оригіналу за 23 березня 2019. Процитовано 23 березня 2019.
 23. Bora, Raaj R.; Tao, Yanqiu; Lehmann, Johannes; Tester, Jefferson W.; Richardson, Ruth E.; You, Fengqi (13 квітня 2020). Techno-Economic Feasibility and Spatial Analysis of Thermochemical Conversion Pathways for Regional Poultry Waste Valorization. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 8 (14): 5763—5775. doi:10.1021/acssuschemeng.0c01229.
 24. Bora, Raaj R.; Lei, Musuizi; Tester, Jefferson W.; Lehmann, Johannes; You, Fengqi (8 червня 2020). Life Cycle Assessment and Technoeconomic Analysis of Thermochemical Conversion Technologies Applied to Poultry Litter with Energy and Nutrient Recovery. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 8 (22): 8436—8447. doi:10.1021/acssuschemeng.0c02860.
 25. XPrize-winning team sources fresh water from the air. KCRW Design and Architecture Podcast. KCRW. Процитовано 26 жовтня 2018.
 26. We Won - All Power Labs. All Power Labs. All Power Labs. Архів оригіналу за 7 листопада 2022. Процитовано 30 жовтня 2022.
 27. Top Down Burn of Maize Stalks - Less Smoke - Make Biochar (англ.), процитовано 17 грудня 2022
 28. STOP BURNING BRUSH!, Make Easy Biochar, Every Pile is an Opportunity! (англ.), процитовано 17 грудня 2022
 29. Top-Down Burn with Maize Stalks - Trials in Malawi.docx. Google Docs (англ.). Процитовано 17 грудня 2022.
 30. Crowe, Robert (31 жовтня 2011). Could Biomass Technology Help Commercialize Biochar?. Renewable Energy World (амер.). Архів оригіналу за 24 квітня 2021. Процитовано 16 серпня 2021.
 31. Menezes, Bruna Rafaela da Silva; Daher, Rogério Figueiredo; Gravina, Geraldo de Amaral; Pereira, Antônio Vander; Pereira, Messias Gonzaga; Tardin, Flávio Dessaune (20 вересня 2016). Combining ability in elephant grass (Pennisetum purpureum Schum.) for energy biomass production (PDF). Australian Journal of Crop Science. 10 (9): 1297—1305. doi:10.21475/ajcs.2016.10.09.p7747. Архів (PDF) оригіналу за 2 червня 2018. Процитовано 3 травня 2019.
 32. Production Quantity Of Sugar Cane In Brazil In 2006. FAOSTAT. 2006. Архів оригіналу за 6 вересня 2015. Процитовано 1 липня 2008.
 33. 06/00891 Assessment of sustainable energy potential of non-plantation biomass resources in Sri Lanka. Fuel and Energy Abstracts. 47 (2): 131. March 2006. doi:10.1016/s0140-6701(06)80893-3. ISSN 0140-6701. Архів оригіналу за 22 листопада 2021. Процитовано 9 серпня 2021. (showing RPRs for numerous plants, describing method for determining available agricultural waste for energy and char production).
 34. Laird, 2008 "Much of the current scientific debate on the harvesting of biomass for bioenergy is focused on how much can be harvested without doing too much damage."
 35. O'Sullivan, Feargus (20 грудня 2016). Stockholm's Ingenious Plan to Recycle Yard Waste. Citylab. Архів оригіналу за 16 березня 2018. Процитовано 15 березня 2018.
 36. Austin, Anna (October 2009). A New Climate Change Mitigation Tool. Biomass Magazine. BBI International. Архів оригіналу за 3 січня 2010. Процитовано 30 жовтня 2009.
 37. Karagöz, Selhan; Bhaskar, Thallada; Muto, Akinori; Sakata, Yusaku; Oshiki, Toshiyuki; Kishimoto, Tamiya (1 квітня 2005). Low-temperature catalytic hydrothermal treatment of wood biomass: analysis of liquid products. Chemical Engineering Journal. 108 (1–2): 127—137. doi:10.1016/j.cej.2005.01.007. ISSN 1385-8947.
 38. Jha, Alok (13 березня 2009). 'Biochar' goes industrial with giant microwaves to lock carbon in charcoal. The Guardian. Архів оригіналу за 19 грудня 2013. Процитовано 23 вересня 2011.
 39. Crombie, Kyle; Mašek, Ondřej; Sohi, Saran P.; Brownsort, Peter; Cross, Andrew (21 грудня 2012). The effect of pyrolysis conditions on biochar stability as determined by three methods (PDF). Global Change Biology Bioenergy. 5 (2): 122—131. doi:10.1111/gcbb.12030. ISSN 1757-1707. Архів (PDF) оригіналу за 6 липня 2021. Процитовано 1 вересня 2020.
 40. Krevelen D., van (1950). Graphical-statistical method for the study of structure and reaction processes of coal. Fuel. 29: 269—284. Архів оригіналу за 25 лютого 2019. Процитовано 24 лютого 2019.
 41. Weber, Kathrin; Quicker, Peter (1 квітня 2018). Properties of biochar. Fuel. 217: 240—261. doi:10.1016/j.fuel.2017.12.054. ISSN 0016-2361.
 42. Mochidzuki, Kazuhiro; Soutric, Florence; Tadokoro, Katsuaki; Antal, Michael Jerry; Tóth, Mária; Zelei, Borbála; Várhegyi, Gábor (2003). Electrical and Physical Properties of Carbonized Charcoals. Industrial & Engineering Chemistry Research. 42 (21): 5140—5151. doi:10.1021/ie030358e. (observed five) orders of magnitude decrease in the electrical resistivity of charcoal with increasing HTT from 650 to 1050°C
 43. Kwon, Jin Heon; Park, Sang Bum; Ayrilmis, Nadir; Oh, Seung Won; Kim, Nam Hun (2013). Effect of carbonization temperature on electrical resistivity and physical properties of wood and wood-based composites. Composites Part B: Engineering. 46: 102—107. doi:10.1016/j.compositesb.2012.10.012. When carbonized under 500 °C, wood charcoal can be used as electric insulation
 44. Electrical Conductivity of Wood-derived Nanoporous Monolithic Biochar (PDF). The conductivity of all biochar increases with increase in heating temperature, due to increasing degree of carbonization and degree of graphitization
 45. Budai, Alice; Rasse, Daniel P.; Lagomarsino, Alessandra; Lerch, Thomas Z.; Paruch, Lisa (2016). Biochar persistence, priming and microbial responses to pyrolysis temperature series. Biology and Fertility of Soils. 52 (6): 749—761. doi:10.1007/s00374-016-1116-6. ...biochars produced at higher temperatures contain more aromatic structures, which confer intrinsic recalcitrance...
 46. Woolf, Dominic; Amonette, James E.; Street-Perrott, F. Alayne; Lehmann, Johannes; Joseph, Stephen (10 серпня 2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications (англ.). 1 (5): 56. Bibcode:2010NatCo...1...56W. doi:10.1038/ncomms1053. ISSN 2041-1723. PMC 2964457. PMID 20975722.
 47. Laird, 2008
 48. Lehmann, 2007b "this sequestration can be taken a step further by heating the plant biomass without oxygen (a process known as low-temperature pyrolysis)."
 49. Lehmann, 2007a "pyrolysis produces 3–9 times more energy than is invested in generating the energy. At the same time, about half of the carbon can be sequestered in soil. The total carbon stored in these soils can be one order of magnitude higher than adjacent soils.
 50. Winsley, Peter (2007). Biochar and Bioenergy Production for Climate Change Mitigation (PDF). New Zealand Science Review. 64 (5): 5. Архів оригіналу (PDF) за 4 жовтня 2013. Процитовано 10 липня 2008.
 51. Kern, DC; de LP Ruivo, M; Frazão, FJL (2009), Terra Preta Nova: The Dream of Wim Sombroek, Amazonian Dark Earths: Wim Sombroek's Vision, Dordrecht: Springer Netherlands: 339—349, doi:10.1007/978-1-4020-9031-8_18, ISBN 978-1-4020-9030-1, архів оригіналу за 22 листопада 2021, процитовано 9 серпня 2021
 52. Ogawa, Makoto; Okimori, Yasuyuki; Takahashi, Fumio (1 березня 2006). Carbon Sequestration by Carbonization of Biomass and Forestation: Three Case Studies. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (англ.). 11 (2): 429—444. doi:10.1007/s11027-005-9007-4. ISSN 1573-1596.
 53. Lehmann, Johannes; Gaunt, John; Rondon, Marco (1 березня 2006). Bio-char Sequestration in Terrestrial Ecosystems – A Review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (англ.). 11 (2): 403—427. doi:10.1007/s11027-005-9006-5. ISSN 1573-1596.
 54. Moellersten, K.; Chladna, Z.; Chladny, M.; Obersteiner, M. (2006), Warnmer, S. F. (ред.), Negative emission biomass technologies in an uncertain climate future, NY: Nova Science Publishers, ISBN 978-1-60021-328-1, процитовано 26 січня 2022
 55. Hamilton, Tyler (22 червня 2009). Sole option is to adapt, climate author says. The Star. Toronto. Архів оригіналу за 20 жовтня 2012. Процитовано 24 серпня 2017.
 56. Vince, 2009
 57. Woolf, Dominic; Amonette, James E.; Street-Perrott, F. Alayne; Lehmann, Johannes; Joseph, Stephen (2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications. 1 (5): 1—9. Bibcode:2010NatCo...1...56W. doi:10.1038/ncomms1053. PMC 2964457. PMID 20975722.
 58. а б Final Report on fertilisers (PDF). Архів (PDF) оригіналу за 8 травня 2021.
 59. Lehmann, Johannes; Cowie, Annette; Masiello, Caroline A.; Kammann, Claudia; Woolf, Dominic; Amonette, James E.; Cayuela, Maria L.; Camps-Arbestain, Marta; Whitman, Thea (December 2021). Biochar in climate change mitigation. Nature Geoscience (англ.). 14 (12): 883—892. Bibcode:2021NatGe..14..883L. doi:10.1038/s41561-021-00852-8. ISSN 1752-0908.
 60. Journal, Amrith Ramkumar | Photographs by Alexandra Hootnick for The Wall Street. Ancient Farming Practice Draws Cash From Carbon Credits. WSJ.
 61. Fawzy, Samer; Osman, Ahmed I.; Yang, Haiping; Doran, John; Rooney, David W. (1 серпня 2021). Industrial biochar systems for atmospheric carbon removal: a review. Environmental Chemistry Letters (англ.). 19 (4): 3023—3055. doi:10.1007/s10311-021-01210-1. ISSN 1610-3661.
 62. Greenhouse Gas Removals: Summary of Responses to the Call for Evidence (PDF). Архів (PDF) оригіналу за 20 жовтня 2021.
 63. Sundberg, Cecilia; Karltun, Erik; Gitau, James K.; Kätterer, Thomas; Kimutai, Geoffrey M.; Mahmoud, Yahia; Njenga, Mary; Nyberg, Gert; Roing de Nowina, Kristina (1 серпня 2020). Biochar from cookstoves reduces greenhouse gas emissions from smallholder farms in Africa. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (англ.). 25 (6): 953—967. doi:10.1007/s11027-020-09920-7. ISSN 1573-1596.
 64. Interview with Dr Elaine Ingham - NEEDFIRE. 17 лютого 2015. Архів оригіналу за 17 лютого 2015. Процитовано 16 серпня 2021.
 65. Bolster, C.H.; Abit, S.M. (2012). Biochar pyrolyzed at two temperatures affects Escherichia coli transport through a sandy soil. Journal of Environmental Quality. 41 (1): 124—133. doi:10.2134/jeq2011.0207. PMID 22218181.
 66. Abit, S.M.; Bolster, C.H.; Cai, P.; Walker, S.L. (2012). Influence of feedstock and pyrolysis temperature of biochar amendments on transport of Escherichia coli in saturated and unsaturated soil. Environmental Science & Technology. 46 (15): 8097—8105. Bibcode:2012EnST...46.8097A. doi:10.1021/es300797z. PMID 22738035.
 67. Abit, S.M.; Bolster, C.H.; Cantrell, K.B.; Flores, J.Q.; Walker, S.L. (2014). Transport of Escherichia coli, Salmonella typhimurium, and microspheres in biochar-amended soils with different textures. Journal of Environmental Quality. 43 (1): 371—378. doi:10.2134/jeq2013.06.0236. PMID 25602571.
 68. Lehmann, Johannes; Pereira da Silva, Jose; Steiner, Christoph; Nehls, Thomas; Zech, Wolfgang; Glaser, Bruno (1 лютого 2003). Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments. Plant and Soil (англ.). 249 (2): 343—357. doi:10.1023/A:1022833116184. ISSN 1573-5036. Архів оригіналу за 22 листопада 2021. Процитовано 16 серпня 2021.
 69. Tenic, E.; Ghogare, R.; Dhingra, A. (2020). Biochar—A Panacea for Agriculture or Just Carbon?. Horticulturae. 6 (3): 37. doi:10.3390/horticulturae6030037.
 70. Joseph, Stephen; Cowie, Annette L.; Zwieten, Lukas Van; Bolan, Nanthi; Budai, Alice; Buss, Wolfram; Cayuela, Maria Luz; Graber, Ellen R.; Ippolito, James A. (2021). How biochar works, and when it doesn't: A review of mechanisms controlling soil and plant responses to biochar. GCB Bioenergy (англ.). 13 (11): 1731—1764. doi:10.1111/gcbb.12885. ISSN 1757-1707.
 71. 06/00595 Economical CO
  2
  , SO
  x
  , and NO
  x
  capture from fossil-fuel utilization with combined renewable hydrogen production and large-scale carbon sequestration
  . Fuel and Energy Abstracts. 47 (2): 92. March 2006. doi:10.1016/s0140-6701(06)80597-7. ISSN 0140-6701. Архів оригіналу за 22 листопада 2021. Процитовано 9 серпня 2021.
 72. Elad, Y.; Rav David, D.; Meller Harel, Y.; Borenshtein, M.; Kalifa Hananel, B.; Silber, A.; Graber, E.R. (2010). Induction of systemic resistance in plants by biochar, a soil-applied carbon sequestering agent. Phytopathology. 100 (9): 913—921. doi:10.1094/phyto-100-9-0913. PMID 20701489.
 73. Meller Harel, Yael; Elad, Yigal; Rav-David, Dalia; Borenstein, Menachem; Shulchani, Ran; Lew, Beni; Graber, Ellen R. (25 лютого 2012). Biochar mediates systemic response of strawberry to foliar fungal pathogens. Plant and Soil. 357 (1–2): 245—257. doi:10.1007/s11104-012-1129-3. ISSN 0032-079X. Архів оригіналу за 22 листопада 2021. Процитовано 16 серпня 2021.
 74. а б Jaiswal, A.K.; Elad, Y.; Graber, E.R.; Frenkel, O. (2014). Rhizoctonia solani suppression and plant growth promotion in cucumber as affected by biochar pyrolysis temperature, feedstock and concentration. Soil Biology and Biochemistry. 69: 110—118. doi:10.1016/j.soilbio.2013.10.051.
 75. Silber, A.; Levkovitch, I.; Graber, E. R. (2010). pH-dependent mineral release and surface properties of cornstraw biochar: Agronomic implications. Environmental Science & Technology. 44 (24): 9318—9323. Bibcode:2010EnST...44.9318S. doi:10.1021/es101283d. PMID 21090742.
 76. Glaser, Lehmann та Zech, 2002 "Three main factors influence the properties of charcoal: (1) the type of organic matter used for charring, (2) the charring environment (e.g. temperature, air), and (3) additions during the charring process. The source of charcoal material strongly influences the direct effects of charcoal amendments on nutrient contents and availability."
 77. Dr. Wardle points out that improved plant growth has been observed in tropical (depleted) soils by referencing Lehmann, but that in the boreal (high native soil organic matter content) forest this experiment was run in, it accelerated the native soil organic matter loss. Wardle, supra note 18. ("Although several studies have recognized the potential of black C for enhancing ecosystem carbon sequestration, our results show that these effects can be partially offset by its capacity to stimulate loss of native soil C, at least for boreal forests.") (internal citations omitted) (emphasis added).
 78. Biochar decreased N2O emissions from soils. [Social Impact]. FERTIPLUS. Reducing mineral fertilisers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and biochar products (2011-2015). Framework Programme 7 (FP7). SIOR, Social Impact Open Repository. Архів оригіналу за 5 вересня 2017.
 79. Lehmann, 2007a "In greenhouse experiments, NOx emissions were reduced by 80% and methane emissions were completely suppressed with biochar additions of 20 g kg-1 (2%) to a forage grass stand."
 80. Biochar fact sheet. csiro.au. Архів оригіналу за 22 січня 2017. Процитовано 2 вересня 2016.
 81. а б Improvement of soil quality. [Social Impact]. FERTIPLUS. Reducing mineral fertilisers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and biochar products (2011-2015). Framework Programme 7 (FP7). SIOR. Social Impact Open Repository. Архів оригіналу за 5 вересня 2017.
 82. Novak, Jeff. Development of Designer Biochar to Remediate Specific Chemical and Physical Aspects of Degraded Soils. Proc. of North American Biochar Conference 2009. www.ars.usda.gov. Архів оригіналу за 16 серпня 2021. Процитовано 16 серпня 2021.
 83. Major, Julie; Rondon, Marco; Molina, Diego; Riha, Susan J.; Lehmann, Johannes (July 2012). Nutrient Leaching in a Colombian Savanna Oxisol Amended with Biochar. Journal of Environmental Quality. 41 (4): 1076—1086. doi:10.2134/jeq2011.0128. ISSN 0047-2425. PMID 22751049.
 84. Elmer, Wade, Jason C. White, and Joseph J. Pignatello. Impact of Biochar Addition to Soil on the Bioavailability of Chemicals Important in Agriculture. Rep. New Haven: University of Connecticut, 2009. Print.
 85. а б Gaunt та Lehmann, 2008 note 3 ("This results in increased crop yields in low-input agriculture and increased crop yield per unit of fertilizer applied (fertilizer efficiency) in high-input agriculture as well as reductions in off-site effects such as runoff, erosion, and gaseous losses.")
 86. Schmidt, Hans-Peter; Hagemann, Nikolas; Draper, Kathleen; Kammann, Claudia (31 липня 2019). The use of biochar in animal feeding. PeerJ. 7: e7373. doi:10.7717/peerj.7373. ISSN 2167-8359. PMC 6679646. PMID 31396445.{{cite journal}}: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
 87. Cusack, Mikki (7 лютого 2020). Can charcoal make beef better for the environment?. www.bbc.com (англ.). Архів оригіналу за 7 лютого 2020. Процитовано 22 листопада 2021.
 88. Joseph, S; Graber, ER; Chia, C; Munroe, P; Donne, S; Thomas, T; Nielsen, S; Marjo, C; Rutlidge, H (June 2013). Shifting paradigms: development of high-efficiency biochar fertilizers based on nano-structures and soluble components. Carbon Management. 4 (3): 323—343. doi:10.4155/cmt.13.23. ISSN 1758-3004.
 89. Glaser, Lehmann та Zech, 2002 "The published data average at about 3% charcoal formation of the original biomass C."
 90. Lehmann, Johannes; Gaunt, John; Rondon, Marco (March 2006). Bio-char Sequestration in Terrestrial Ecosystems – A Review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 11 (2): 403—427. doi:10.1007/s11027-005-9006-5. ISSN 1381-2386. supra note 11 at 407 ("If this woody above-ground biomass were converted into biochar by means of simple kiln techniques and applied to soil, more than 50% of this carbon would be sequestered in a highly stable form.")
 91. Lehmann, 2007b "It can be mixed with manures or fertilizers and included in no-tillage methods, without the need for additional equipment."
 92. Ricigliano, Kristin (2011). Terra Pretas: Charcoal Amendments Influence on Relict Soils and Modern Agriculture. Journal of Natural Resources and Life Sciences Education. 40 (1): 69—72. doi:10.4195/jnrlse.2011.0001se. ISSN 1059-9053. Архів оригіналу за 22 листопада 2021. Процитовано 16 серпня 2021.
 93. Schmidt, H. P.; Hagemann, N.; Draper, K.; Kammann, C. (2019). The use of biochar in animal feeding. PeerJ. 7: e7373. doi:10.7717/peerj.7373. PMC 6679646. PMID 31396445. (During the 19th century and early 20th century) in the USA, charcoal was considered a superior feed additive for increasing butterfat content of milk{{cite journal}}: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом (посилання)
 94. а б Daly, Jon (18 жовтня 2019). Poo-eating beetles and charcoal used by WA farmer to combat climate change. ABC News. Australian Broadcasting Corporation. Архів оригіналу за 18 жовтня 2019. Процитовано 18 жовтня 2019. Mr Pow said his innovative farming system could help livestock producers become more profitable while helping to address the impact of climate change.
 95. 2019 State & Territory Landcare Awards Celebrate Outstanding Landcare Champions. Landcare Australia. Landcare Australia. 2019. Архів оригіналу за 18 жовтня 2019. Процитовано 18 жовтня 2019.
 96. Manjimup farmer employing dung beetle to tackle climate-change set to represent WA on national stage. Landcare Australia. Landcare Australia. October 2019. Архів оригіналу за 18 жовтня 2019. Процитовано 18 жовтня 2019.
 97. Making Concrete Change: Innovation in Low-carbon Cement and Concrete. Chatham House – International Affairs Think Tank (англ.). 13 червня 2018. Процитовано 21 лютого 2023.
 98. Arvaniti, Eleni C.; Juenger, Maria C. G.; Bernal, Susan A.; Duchesne, Josée; Courard, Luc; Leroy, Sophie; Provis, John L.; Klemm, Agnieszka; De Belie, Nele (November 2015). Physical characterization methods for supplementary cementitious materials. Materials and Structures (англ.). 48 (11): 3675—3686. doi:10.1617/s11527-014-0430-4. ISSN 1359-5997.
 99. а б Gupta, Souradeep; Kua, Harn Wei; Koh, Hui Jun (1 квітня 2018). Application of biochar from food and wood waste as green admixture for cement mortar. Science of The Total Environment (англ.). 619—620: 419—435. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.11.044. ISSN 0048-9697.
 100. а б Suarez-Riera, D.; Restuccia, L.; Ferro, G. A. (1 січня 2020). The use of Biochar to reduce the carbon footprint of cement-based materials. Procedia Structural Integrity. 1st Mediterranean Conference on Fracture and Structural Integrity, MedFract1 (англ.). 26: 199—210. doi:10.1016/j.prostr.2020.06.023. ISSN 2452-3216.
 101. Gupta, Souradeep; Kua, Harn Wei; Pang, Sze Dai (20 лютого 2020). Effect of biochar on mechanical and permeability properties of concrete exposed to elevated temperature. Construction and Building Materials (англ.). 234: 117338. doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.117338. ISSN 0950-0618.
 102. Campos, J.; Fajilan, S.; Lualhati, J.; Mandap, N.; Clemente, S. (1 червня 2020). Life Cycle Assessment of Biochar as a Partial Replacement to Portland Cement. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 479 (1): 012025. doi:10.1088/1755-1315/479/1/012025. ISSN 1755-1307.
 103. Verheijen, F.G.A.; Graber, E.R.; Ameloot, N.; Bastos, A.C.; Sohi, S.; Knicker, H. (2014). Biochars in soils: new insights and emerging research needs. European Journal of Soil Science. 65: 22—27. doi:10.1111/ejss.12127. {{cite journal}}: |hdl-access= вимагає |hdl= (довідка)
 104. UK Biochar Research Centre. The University of Edinburgh (англ.). Архів оригіналу за 11 липня 2018. Процитовано 16 серпня 2021.
 105. Can Biochar save the planet?. CNN. Архів оригіналу за 2 квітня 2009. Процитовано 10 березня 2009.
 106. Biochar nearly doubles peanut yield in student's research - News and Events. ftfpeanutlab.caes.uga.edu. Innovation Lab for Peanut. Архів оригіналу за 16 серпня 2021. Процитовано 16 серпня 2021.
 107. iBRN Israel Biochar Research Network. sites.google.com. Архів оригіналу за 9 березня 2014. Процитовано 16 серпня 2021.
 108. Hernandez-Soriano, Maria C.; Kerré, Bart; Goos, Peter; Hardy, Brieuc; Dufey, Joseph; Smolders, Erik (2016). Long-term effect of biochar on the stabilization of recent carbon: soils with historical inputs of charcoal. GCB Bioenergy (англ.). 8 (2): 371—381. doi:10.1111/gcbb.12250. ISSN 1757-1707. Архів оригіналу за 9 серпня 2021. Процитовано 9 серпня 2021.
 109. Kerré, Bart; Hernandez-Soriano, Maria C.; Smolders, Erik (15 березня 2016). Partitioning of carbon sources among functional pools to investigate short-term priming effects of biochar in soil: A 13C study. Science of the Total Environment (англ.). 547: 30—38. Bibcode:2016ScTEn.547...30K. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.12.107. ISSN 0048-9697. PMID 26780129. Архів оригіналу за 9 серпня 2021. Процитовано 9 серпня 2021.
 110. Hernandez-Soriano, Maria C.; Kerré, Bart; Kopittke, Peter M.; Horemans, Benjamin; Smolders, Erik (26 квітня 2016). Biochar affects carbon composition and stability in soil: a combined spectroscopy-microscopy study. Scientific Reports (англ.). 6 (1): 25127. Bibcode:2016NatSR...625127H. doi:10.1038/srep25127. ISSN 2045-2322. PMC 4844975. PMID 27113269.
 111. De-bushing Advisory Service Namibia (23 вересня 2020). Kick-start for Biochar Value Chain: Practical Guidelines for Producers Now Published. De-bushing Advisory Service. Архів оригіналу за 25 жовтня 2020. Процитовано 24 вересня 2020.
 112. Dalahmeh, Sahar; Ahrens, Lutz; Gros, Meritxell; Wiberg, Karin; Pell, Mikael (15 січня 2018). Potential of biochar filters for onsite sewage treatment: Adsorption and biological degradation of pharmaceuticals in laboratory filters with active, inactive and no biofilm. Science of the Total Environment (англ.). 612: 192—201. Bibcode:2018ScTEn.612..192D. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.08.178. ISSN 0048-9697. PMID 28850838. Архів оригіналу за 22 листопада 2021. Процитовано 28 вересня 2021.
 113. Perez-Mercado, Luis; Lalander, Cecilia; Berger, Christina; Dalahmeh, Sahar (12 грудня 2018). Potential of Biochar Filters for Onsite Wastewater Treatment: Effects of Biochar Type, Physical Properties and Operating Conditions. Water (англ.). 10 (12): 1835. doi:10.3390/w10121835. ISSN 2073-4441.