Видовий комплекс

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

В біології, видовий комплекс (англ. species complex) — це група близькоспоріднених організмів, які настільки схожі між собою за зовнішнім виглядом, що межі між ними часто незрозумілі. Термінами, які іноді вживаються синонімічно, але мають більш точне значення, також є криптичні види (англ. cryptic species), який використовується для позначення двох або більше видів, позначених однією видовою назвою, види-двійники (англ. sibling species) — для позначення двох криптичних видів, які є найближчими родичами один одному, скупчення видів (англ. species flock, species swarm; рос. скопление видов, букет видов, флок видов, пучок видов) — для позначення групи близькоспоріднених видів, які живуть в одному оселищі. Як неофіційні таксономічні категорії також використовуються видова група (англ. species group), сукупність видів (англ. species aggregate) та надвиди (англ. superspecies).

Два або більше таксонів, які колись вважалися конспецифічними (відносилися до одного і того ж виду), згодом можуть бути поділені на інтраспецифічні таксони (таксони всередині виду, такі як штами бактерій або різновидність рослин), що є комплексом, але це не видовий комплекс.

Видовий комплекс здебільшого є монофілетичною групою зі спільним предком, але є винятки. Він може представляти ранню стадію після видоутворення, але також може бути розділений впродовж тривалого періоду часу без розвитку морфологічних відмінностей. Гібридне видоутворення може бути компонентом еволюції видового комплексу.

Видові комплекси існують у всіх групах організмів і визначаються через ретельне вивчення відмінностей між окремими видами з використанням найдрібніших морфологічних деталей, тестів на репродуктивну ізоляцію, або методів, заснованих на ДНК, таких як молекулярна філогенетика та штрихкодування ДНК. Існування надзвичайно подібних видів може спричинити недооцінку локального та глобального видового різноманіття. Розпізнавання подібних, але відмінних видів є важливим для профілактики поширення хвороб та шкідників та охорони природи, хоча проведення розмежувальних ліній між видами може бути по суті складним.

Виознака[ред. | ред. код]

Видовий комплекс, як правило, розглядається як група близьких, але відмінних видів. Очевидно, що концепт тісно пов’язаний з виознакою виду. Сучасна біологія розглядає вид як «філогенетична лінія метапопуляції, як відокремлено еволюціонувала», але визнає, що критерії для розмежування видів можуть залежати від досліджуваної групи. Як підсумок, встановлено, що багато видів, визначених лише за морфологічною подібністю, після застосовання інших критеріїв, таких як генетична диференціація чи репродуктивна ізоляція, розділилися на декілька відмінних видів.

За обмеженішого використання, цей термін застосовують до близьких видів, між якими відбулася або відбувається гібридизація, що призводить до утворення проміжних форм та розмивання меж виду. Неформальна класифікація, надвиди, може бути продемонстрована на прикладі головчака мальованого, який є надвидом, який далі поділяється на три підвиди.

Деякі автори застосовують цей термін до видів з внутрішньовидовою мінливістю, що може бути ознакою триваючого або початкового видоутворення. Прикладами є кільцеві види або види з підвидами, щодо яких часто незрозуміло, чи слід їх вважати окремими видами.

Пов’язані концепти[ред. | ред. код]

Декілька термінів використовуються синонімічно щодо видового комплексу, але деякі з них також можуть мати дещо інші або вужчі значення. В міжнародному кодексі номенклатури прокаріотів та міжнародному кодексі ботанічної номенклатури немає таксономічних рангів, які займають положення між підродом та видом, але ботанічний кодекс визначає чотири ранги, що підпорядковуються роду (секція, підсекція, серія, підсерія). Для позначення видового комплексу використовувались різні неформальні таксономічні рішення.

Криптичні види[ред. | ред. код]

Також називається фізіологічною расою (англ. physiologic race) (нечасто). Він описує «різні види, які помилково класифіковані під однією видовою назвою». Більш загально, цей термін часто застосовується, коли види, навіть якщо вони відомі як різні, не можуть бути достовірно розрізнені за морфологією. Термін фізіологічна раса (англ. physiologic race) не слід плутати з фізіологічною расою (англ. physiological race).

Види-двійники[ред. | ред. код]