Вікіпедія:Авторитетні джерела та зваженість викладу

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Balance justice.JPG

Не варто надто висвітлювати маргінальні теорії і погляди, незначущі факти і точки зору, чи перевисвітлювати якогось одного аспекту теми статті й так само не слід замовчувати й применшувати висвітлення важливих фактів і точок зору, навіть якщо вони вам не подобаються чи є суперечливими, дискусійними. Усі твердження повинні бути представлені пропорційно до їх поширеності у відповідних авторитетних джерелах.[⇨]

Надійність та авторитетність джерела може допомогти вам оцінити вагу яку слід надати певній думці з відповідного джерела. Чим краще джерело, тим більше ваги має бути надано інформації з нього. Джерела, які мають дуже низьку надійність, не варто використовувати взагалі. Для оцінення надійності та авторитетності джерел використовуються відповідні критерії.[⇨]

Зваженість викладу точок зору[ред. код]

Відповідно до правила про нейтральну точку зору кожна стаття повинна неупереджено та зважено висвітлювати всі вагомі, суттєві точки зору, опубліковані в авторитетних джерелах, при чому вага, що надається викладу тієї чи іншої думки, повинна бути пропорційна її поширеності у відповідних джерелах. Не варто надто висвітлювати маргінальні теорії і погляди, незначущі факти і точки зору, чи перевисвітлювати якогось одного аспекту теми статті й так само не слід замовчувати й применшувати висвітлення важливих фактів і точок зору, навіть якщо вони суперечливі чи дискусійні.

Важливе роз'яснення: статті, що описують різні точки зору не повинні надавати скільки ж простору для висвітлення маргінальних теорій та поглядів, незначущих фактів і точок зору, скільки його надається для висвітлення більш поширених та прийнятних теорій, поглядів, фактів та точок зору; відповідні статті можуть навіть повністю не містити відповідних маргінальних теорій, поглядів, фактів та точок зору (для прикладу, стаття про Землю дуже побіжно згадує теорію про Пласку Землю, яку поділяє маргінальна меншість).

Ми не повинні намагатися висвітлити тему суперечки, так ніби погляди невеличкої маргінальної меншості такої ж ваги як і погляди більшості, а погляди що поділяє маргінальна меншість мають бути повністю знехтуваними, крім статей присвяченим поглядам саме цієї меншості.[1] Це правило застосовується до усіх допоміжних матеріалів статті.

Зваженість викладу застосовується не лише до поглядів. Так само як надавання надмірної чи недостатньої ваги окремим поглядам не відповідає принципу нейтральності, так само не відповідає йому й надавання надмірної чи недостатньої ваги іншим перевіреним та згадуваним у джерелах фактам. Загалом, стаття не має надавати надмірної чи недостатньої ваги будь-якому аспекту теми, й натомість має намагатися висвітлити кожен аспект з доречною вагою відповідно до його поширеності у відповідних авторитетних джерелах. Зауважте, що неналежна вага (тобто надмірна чи недостатня вага) може виражатися кількома способами включно з мірою деталізації, кількістю/стилем[2] тексту, місцем розміщення в статті та зіставленням фактів.

Якщо ви можете що-небудь довести, що не визнається ніким або визнається вкрай малою кількістю людей, то врахуйте, що Вікіпедія — не місце для першої публікації такого доказу (також див. правило Вікіпедія:Жодних оригінальних досліджень). Посилання на такий доказ можна робити лише після того, як він був раніше опублікований за межами Вікіпедії у авторитетних джерелах.

Надійність та авторитетність джерел[ред. код]

Як розрізнити факти та думки[ред. код]

Коли кажуть про «факти», то зазвичай мають на увазі «інформацію, щодо якої немає серйозних протирічь; дійсну, не вигадану подію, дійсне явище; те, що сталося, відбулося насправді; реальність, дійсність; те, що об'єктивно існує».

Авторитетність повинна бути оцінена відповідно до інформації, зазначеної у джерелі. Будь-яке джерело може бути надійним та авторитетним коли йдеться про висвітлення думки з відповідного джерела. Однак, не всі джерела висвітлюють доречні переконання. Чим більш незвичним, винятковим, екстраординарним є факт, тим більшим має бути рівень авторитетності джерела, що його надає та підтверджує.

Авторитетність допомагає оцінити зваженість викладу[ред. код]

Авторитетність джерела може допомогти вам оцінити вагу яку слід надати певній думці з відповідного джерела. Чим надійніше джерело, тим більше ваги має бути надано інформації з нього. Джерела, які мають дуже низьку надійність, не варто використовувати взагалі.

Україномовність[ред. код]

Джерела все одно можуть мати проблеми з системною упередженістю. Наприклад, якщо ви використовуєте лише російськомовні (чи інші неукраїномовні) джерела при написанні статей для Української Вікіпедії. Загалом використання іншомовних джерел в Українські Вікіпедії не усіма вітається, оскільки Українська Вікіпедія створена для україномовних читачів й відповідно наявність у статті неукраїномовних джерел зробить для них перевірку тез статті важким або й неможливим; якщо у вас є така можливість, використовуйте україномовні джерела або професійні україномовні переклади іншомовних джерел (див. ВП:УКР та ВП:Іншомовні джерела).

Критерії оцінювання надійності та авторитетності джерел[ред. код]

Головні критерії[ред. код]

При визначенні величини надійності/авторитетності джерела при включенні його до статті Вікіпедії, слід брати до уваги наступні аспекти:

1) Наявність редакторського нагляду ― тобто наявність редакторського редагування матеріалу, перед його оприлюдненням
 • Найвищу вагу слід надавати академічній книзі або енциклопедії, що спеціалізується на темі статті
 • Наступними за вагою йдуть академічні видання, де статті включаються лише після рецензування (peer review),
 • Наступними за вагою йдуть неакадемічні видання, де статті включаються лише після редагування редактором (editor review),
 • Наступними за вагою йдуть решта видань, що друкуються без редагування редактором (without editor review)
2) Наявність приписуваності[en] — тобто наявність якомога більшої інформації про автора, оскільки це допомагає оцінити авторитетність автора
 • Рівень експертності автора щодо предмета статті — Академічний експерт з певної теми є більш надійним та авторитетним, коли він пише саме про цю тему, ніж коли він пише про якусь іншу тему. Наприклад, біолог є більш надійним, коли пише про біологію, ніж коли пише про ядерну фізику, якщо він взагалі з будь-якої причини пише про неї.
 • Рівень упередженості автора щодо предмета статті — Якщо автор має якісь причини бути упередженим або очевидно упереджений, це слід враховувати, коли ви оцінюєте придатність його думок для відповідної статті. Факт упередженості автора може означати, що інформацію з відповідного джерела потрібно висвітлити опосередковано як особисту думку автора, а не істинний факт.
3) Критерії під конкретні теми — тобто для конкретних тем, певні джерела які зазвичай вважалися б неавторитетними, можуть бути прийнятними і навпаки
 • а) якщо пишеться біографія живої людини, самостійно-створені сайти або блоги на дану тематику можуть стати джерелом несуперечних деталей про біографію відповідної особи;
 • б) якщо пишеться стаття про поп-культуру, іноді доречним буде покладатися на менш академічні джерела, оскільки часто вони є єдиними доступними джерелами на відповідну тематику.

Інші критерії[ред. код]

 • Відтворюваність— Чи можна дійти висновків з джерела, використовуючи наявну інформацію, чи є якісь ознаки прогалин у мисленні. По суті, чи є якісь стрибки віри[en] у джерелі:
 • Чітке позначення використаних джерел— Джерело, яке чітко описує використані дані та джерела, на основі яких було зроблено висновки, є більш надійними/авторитетним, ніж те, що цього не робить. В ідеалі джерело має описувати процес збору даних та метод аналізу.
 • Конфіденційність— Джерела, які видавець вважає конфіденційними чи т.зв. інсайдерськими, можуть мати невизначену авторитетність. Враховуючи, що оригінал не може бути використаний для перевірки першоджерела даних, до таких джерел слід ставитися з обережністю.
 • Підтвердження— Чи збігаються висновки з іншими джерелами в цій галузі, які є незалежними. Якщо кілька незалежних авторів погоджуються одне з одним, тоді відповідний висновок стає більш надійними. Потрібно упевнитися, що підтвердження дійсно є незалежним, аби уникнути недійсного висновку невідомого походження. Безперечне підтвердження серед високонадійних та високоавторитетних джерел може допомогти встановити щось як факт, а не персональну думку/переконання.
 • Визнання іншими авторитетними джерелами — джерело може вважатися авторитетнішим, якщо інше джерело, яке зазвичай вважається авторитетним, цитує або рекомендує його. Це може бути корисно, коли ви маєте справу з незнайомим вам джерелом. Навіть спростування визнаним авторитетним джерелом може підняти важливість інформації з цього ненадійного джерела до достатнього рівня значимості аби висвітлити маргінальну думку з цього джерела у окремій статті.
 • Давність джерела та швидкість змін теми статті— Якщо суб'єкт еволюціонував або змінювався з часом, давнє джерело може бути неточним стосовно поточної ситуації. Для інтерпретації корисності потрібно розуміти, як тема змінилася і чи вплинула ця зміна на будь-яку з основних точок вихідної інформації. Застарілі джерела можуть бути використані для демонстрації еволюції теми, але до них слід ставитися з обережністю, якщо вони використовуються для ілюстрації поточної ситуації теми статті. Якщо новіші джерела недоступні, слід застерегти читача про застарілі джерела шляхом зазначення давності та відповідного зниження авторитетності цього джерела за певний час.
 • Постійність— Якщо читач звернеться до цитованого джерела для перевірки твердження або для подальшого розуміння теми, то цитована теза повинна залишатися стабільною, продовжуючи містити інформацію, на яку редактор посилався для підтвердження своїх тез. У цьому сенсі посилання на книгу чи журнал перевершує джерело в Інтернеті, де посилання може стати недоступним. Деякі веб-ресурси мають редакційну політику, яка призводить до недостатньої постійності; відповідно до цитування веб-джерел, які можуть періодично змінювати чи видаляти інформацію слід ставитися з обережністю. Тим не менш, передбачувана постійність друкованих джерел менш релевантна до друкованих видань з обмеженим тиражем; якщо припустити що ці друковані видання з обмеженим тиражем не будуть згодом передруковані більшим тиражем, найімовірніше, ці друковані джерела продовжуватимуть бути недоступними більшості читачам.

Примітка: Хоча деякі бібліотечні організації, такі як НБУВ, містять великі колекції різноманітних книг, що вже вийшли з друку, не слід вважати, що більшість вікіпедистів Української Вікіпедії мають доступ до цих бібліотечних організації, особливо враховуючи географічні обмеження таких бібліотечних організацій.

Ці труднощі з джерелами особливо релевантні для Української Вікіпедії, де різні редактори, які беруть участь у редагуванні статті, можуть мати власну, відмінну від інших, думку щодо теми відповідної статті. Не всі джерела матимуть однаковий рівень надійності/авторитетності щодо певної теми, а деякі джерела можуть мати різний ступінь надійності щодо відповідної теми статті, залежно від контексту.

Цю настанову не слід застосовувати бездумно: здоровий глузд потрібен для визначення надійності та авторитетності використаних джерел. Якщо у вас є питання щодо авторитетності певного джерела, спочатку перевірте чи не включене це джерело до переліку ненадійних джерел, які забороняється використовувати в Українській Вікіпедії за жодних обставин. Якщо запропоноване вами джерело не входить до переліку ненадійних, тоді обговоріть його з іншими редакторами на сторінці обговорення статті, або якщо джерело вже використовується в статті, ви можете звернути на це увагу за допомогою шаблону {{неавторитетне джерело}}. Загалом, у статті повинні по можливості використовуватись найавторитетніші джерела, доступні її редакторам.

Що робити з джерелами що поширюють фальшиві (фейкові) дані[ред. код]

Джерела, наприклад, що включені до переліку ненадійних джерел, які відомі тим що вони часто поширюють фейкові дані не дозволяється використовувати в Українській Вікіпедії за жодних обставин.

Примітки[ред. код]

 1. але й у таких статтях, присвяченим точці зору невеликої меншості, слід вказувати на існування більш поширеного переконання, якого дотримується більшість. Іншими словами, таку статтю не слід сприймати як спробу «переписати» основну статтю з іншої точки зору (див. Вікіпедія: Дублювання статей для «проштовхування» своєї точки зору)
 2. див. Енциклопедичний стиль

Див. також[ред. код]