Вікіпедія:Вікіпедія для школи/Українська мова

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Банер конкурсу «Вікіпедія для школи»На цій сторінці наведено список статей, пропонованих до створення та покращення у межах категорії конкурсу «Вікіпедія для школи». Зверніть увагу, що у межах конкурсу 2021—2022 року можна подавати лише ті статті, які містяться у конкурсних списках. Якщо ви помітили прогалини у списках, напишіть організаційній команді за адресою shkolawikimedia.org.ua


Статті до створення[ред. код]

(за умови наявності якісних джерел)

Вступ мовознавства[ред. код]

Орфографія[ред. код]

Лексикологія[ред. код]

Фразеологія[ред. код]

Будова слова. Словотвір[ред. код]

Морфологія[ред. код]

Синтаксис[ред. код]

Фонетика[ред. код]

Орфоепія[ред. код]

Пунктуація[ред. код]

Стилістика[ред. код]

Розвиток мовлення[ред. код]

Мовознавці[ред. код]

(розширити список мовознавців української мови, додати покликання на їхні праці з лінгвістики)

Статті до поліпшення[ред. код]

Вступ мовознавства[ред. код]

Орфографія[ред. код]

 • орфографія (потрібно розширити, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Орфографічний словник
 • Орфограма (доповнити змінами прикладами орфограм відповідно до змін правопису 2019 року (частинка "пів", буквосполучення "йє", написання з/без дефісу, подвоєння і подовження, власних назв тощо)
 • Складні слова(додати приклади слів відповідно до змін правопису 2019 року, де частина складних слів пишеться відтепер разом замість "через дефіс", додати інформацію про джерела і літературу, приклади різних частин мови)
 • Апостроф (доповнити джерела і літературу, додати приклади з Вікіцитат, позначення у фонетичнійтранскпції після літер, що позначають 2 звуки тощо)

Лексикологія[ред. код]

Фразеологія[ред. код]

 • Фразеологія (додати покликання на джерела, винести окремо силки, додати покликання на статтю "Фразеологізм")
 • Фразеологізм (додати приклади до різних типів фразеологізмів, окремо виділити фразеологічні антоніми і синоніми з покликанням на літературу, додати тлумачення зазначених фразеологізмів (їхнє лексичне значення; додати пояснення про те, яким членом речення фразеологізми можуть виступати)
 • Крилаті вислови (пояснити різницю між крилатими висловами й афоризмами, надати відповідні джерела)
 • Прислів'я (додати різні підходи до проблеми визначення жанру прислів'я різними науковцями із покликаннями на джерела чи літературу, доповнити приклади з інших мов, окрім англійської, і показати проблеми адаптації українською - з польської, німецької, французької тощо; додати інформацію про структуру (будову) прислів'я, образи, мораль, приклади з Вікіцитат із зазначенням силок (покликань) над кожним прислів'ям)
 • Приказка (додати інформацію про проблему виокремлення/ розмежування приказок від прислів'їв, конкретні приклади і покликання на праці Франка і Клосінської, розробити порівняльні таблиці для розмежування приказок від прислів'їв з покликанням на Вікіцитати чи інші джерела, надати класифікацію за їхніми образами і тематикою)
 • Афоризм (розширити класифікацію афоризмів з інших галузей, додати покликання на Вікіцитати)

Будова слова. Словотвір[ред. код]

 • Корінь (мовознавство) (потрібно розширити, можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Префікс (потрібно розширити, можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Основа слова (потрібно розширити, структурувати (зараз — суцільна стіна тексту), можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • закінчення (потрібно розширити, можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Спільнокореневі слова (потрібно розширити, можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Безафіксне словотворення (потрібно вікіфікувати, оформити джерела, додати виноски)
 • Словотвір (додати абревіацію і приклади для цього способу словотвору, додати схеми або ілюстрації розбору слів з вказівкою на спосіб словотвору, додати приклади зі статей/ монографій мовознавців, інших джерел з обов'язковим покликанням)
 • Український словотвір
 • Твірне слово (потрібно додати джерела, виноски, оформити)
 • Словотвірний розбір
 • Префіксальне словотворення
 • Суфіксальне словотворення (нема виносок)
 • Префіксально-суфіксальне словотворення (нема виносок)
 • Основоскладання (дуже мало виносок)
 • Морфолого-синтаксичне словотворення (дуже мало виносок)
 • Абревіація (навести приклади абревіації різних частин мов, загальновживаних абревіацій, додати покликання на джерела, як це поняття визначають різні мовознавці)

Морфологія[ред. код]

 • Морфологія (мовознавство)
 • Частини мови
 • Іменник (додати розширену інформацію про спосіб визначення поділу іменників на істоти/ неістоти, на роди (жіночий, чоловічий, середній, спільний) з прикладами (у формі таблиць, ілюстрацій, з покликанням на джерела, літературу; інформацію про перехід іменників в інші/ з інших частин мови; таблиці з відмінюванням власних імен, прізвищ, по батькові; покликання на кжен різновид іменника - абстрактна/конкретна назва і тд, відмінювання іменників за відмінами; правила написання іменників, незмінювані іменники).
 • Іменник у праслов'янській мові
 • Кличний відмінок
 • Прикметник (навести більше прикладів визначення груп прикметників за значенням з покликанням на Вікіцитати, джерела)
 • Числівник (навести приклади використання числівників для визначення часу, додати ілюстрації складання кошторису, приклади з Вікіцитат, джерела)
 • Займенник (дуже мало виносок)
 • Дієслово (нема виносок, додати джерела і літературу)
 • Дієслово в праслов'янській мові
 • Дієприкметник (дуже мало виносок)
 • Дієприслівник (дуже мало виносок)
 • Прислівник (дуже мало виносок)
 • Прийменник
 • Прийменник в українській мові
 • Сполучник (нема виносок)
 • Частка (мовознавство)
 • Вигук (додати особливості вживання вигуків-привітань упродовж дня з покликанням на різні підходи мовознавців із згазначенням літератури; навести приклади вигуків у ролі члена речення; перехід вигуків в інші частини мови і у зворотньому напрямку)

Синтаксис[ред. код]

 • Синтаксис української мови (перевірити твердження у джерелах; потрібно структурувати, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Синтаксична помилка
 • слово (потрібно розширити, можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Словосполучення (потрібно структурувати, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Речення (потрібно розширити, можна навести приклад(и), додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів; додати схему розбору речення (їхню класифікацію)
 • текст (потрібно розширити, можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Члени речення
 • Просте речення
 • Складне речення
 • підмет (потрібно структурувати, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • присудок (потрібно структурувати, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, додати джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Додаток (мовознавство) (потрібно структурувати, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Означення (мовознавство) (потрібно структурувати, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • обставина (потрібно структурувати, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Однорідні члени речення
 • Звертання
 • Вставне слово (потрібно структурувати, оформити; можна навести приклад(и), ілюстрації, додати виноски, переглянути чи можна доповнити джерела; глянути чи є доповнення з інших мовних розділів)
 • Односкладне речення
 • Двоскладне речення (нема джерел)
 • Неповні речення
 • Прикладка
 • Відокремлені члени речення
 • Риторичне звертання
 • Граматична основа
 • непряма мова
 • Цитата
 • Складносурядне речення
 • Складнопідрядне речення
 • Безсполучникове складне речення
 • Абзац

Фонетика[ред. код]

Орфоепія[ред. код]

Пунктуація[ред. код]

Стилістика[ред. код]

Розвиток мовлення[ред. код]

Мовознавці[ред. код]

(доповнити список мовознавців, котрі вплинули на розвиток української мови (https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_української_мови); звернути увагу на сучасні підходи дослідження норм, мовних і мовленнєвих особливостей української мови в працях науковців з обов'язковим додаванням джерел. Для цього можна використати вільну пошукову систему "Google Академія")

Історія український правопису[ред. код]

(розширити список правописів української мови, показати, як відбувалися зміни в правилах написання, простежити вплив навмисної русифікації, додати порівняльні таблиці зміни правил на прикладі різних правописів з наукових джерел; додати покликання на ці джерела)Контакти[ред. код]