Вікіпедія:Проекти класифікації знань

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Тут буде проект нової класифікації знань Української вікіпедії

Зміст

0 Україна[ред. код]

1 Природа[ред. код]

11 Математика[ред. код]

111 Теорія множин та математична логіка[ред. код]

Множина- поняття первісне,неозначуване в математиці.Описово поняття множини визначаємо як сукупність,об'яднання деякого довільного числа об'єктів будь-якої природи.Приклади: табун,рій,клас...Структурною складовою множин є елементи,що позначаються: a,b,c...Якщо елемент належить множині,то записують: х Є М.

Множина,що не містить жодного елемента називаємо порожньою.

112 Алгебра і теорія чисел[ред. код]

113 Геометрія[ред. код]

114 Аналіз[ред. код]

115 Топологія[ред. код]

117 Теорія імовірностей та математична статистика[ред. код]

118 Арифметика. Елементарна математика[ред. код]

119 Дискретна та комп'ютерна математика[ред. код]

12 Астрономія, космологія, астрофізика[ред. код]

121 Астрономія[ред. код]

122 Геодезія, картографія, навігація[ред. код]

123 Астрофізика[ред. код]

124 Космологія[ред. код]

13 Фізика[ред. код]

131 Класична механіка[ред. код]

132 Релятивістська механіка та СТО[ред. код]

13F Термодинаміка[ред. код]

133 Електромагнетизм[ред. код]

134 Фізика конденсованих речовин[ред. код]

135 Гравітація та ОТО[ред. код]

136 Фізика елементарних частинок[ред. код]

137 Ядерна фізика[ред. код]

138 Квантова теорія поля[ред. код]

13G Релятивістська квантова теорія[ред. код]

139 Квантова механіка[ред. код]

13А Фізика твердого тіла[ред. код]

13B Статистична механіка[ред. код]

13C Термодинаміка[ред. код]

13D Біофізика[ред. код]

13E Космологія[ред. код]

13H Теоретична фізика[ред. код]

13G Оптика[ред. код]

13H Геофізика[ред. код]

13O Теоретична фізика[ред. код]

13P Математична фізика[ред. код]

14 Хімія[ред. код]

141 Органічна хімія[ред. код]

142 Неорганічна хімія[ред. код]

143 Біохімія[ред. код]

144 Геохімія[ред. код]

145 Алхімія[ред. код]

16 Геологія[ред. код]

15 Біологія[ред. код]

17 Ботаніка[ред. код]

18 Зоологія[ред. код]

19 Фізіологія[ред. код]

1А Мікробіологія[ред. код]

1B Фізиологія[ред. код]

2 Суспільство[ред. код]

21 Статистика[ред. код]

22 Соціологія та демографія[ред. код]

23 Політологія[ред. код]

24 Економіка[ред. код]

3 Технології[ред. код]

31 Медицина[ред. код]

32 Будівництво та архітектура[ред. код]

33 Агротехнології[ред. код]

35 Біотехнології[ред. код]

36 Нанотехнології[ред. код]

38 Інформаційні технології[ред. код]

381 Телекомунікації[ред. код]

382 Алгоритми та структури даних[ред. код]

3821 Теорія алгоритмів та складність обчислень[ред. код]
3824 Криптографія та захист інформації[ред. код]
3822 Алгоритми[ред. код]
38221 Пошук[ред. код]
38222 Сортування[ред. код]
38223 Алгоритми на графах[ред. код]
38229 Криптографічні алгоритми[ред. код]
38224 Лінгвістичні алгоритми та синтаксичний аналіз[ред. код]
38225 Паралельні алгоритми[ред. код]
38226 Алгоритми обробки сигналів[ред. код]
38227 Графічні алгоритми[ред. код]
38228 Чисельні методи та математичні алгоритми[ред. код]
38229 Компресія даних[ред. код]
3823 Структури даних[ред. код]

383 Штучний інтелект[ред. код]

3831 Машинний переклад[ред. код]
3832 Нейронні мережі[ред. код]
3833 Розпізнавання[ред. код]

384 Бази даних та знань[ред. код]

385 Системне програмне забезпечення[ред. код]

3851 Операційні системи[ред. код]
3852 Компілятори та інтерпретатори[ред. код]

387 Архітектури ЕОМ[ред. код]

3871 Архітектури ЕОМ та обчислювальних процесів[ред. код]
38711 Паралельні архітектури[ред. код]
38712 Послідовні аріхтектури[ред. код]
38713 Розподілені та мережеві архітектури[ред. код]
38713 Спеціалізовані архітектури[ред. код]

388 Апаратура ЕОМ[ред. код]

389 Візуалізація[ред. код]

39 Мілітарні технології[ред. код]

310 Поліграфія[ред. код]

3101 Способи друку[ред. код]

3102 Обладнання[ред. код]

4 Світ[ред. код]

41 Географія світу[ред. код]

42 Географія України[ред. код]

43 Біографія та генеалогія[ред. код]

44 Історія давнього світу[ред. код]

45 Сучасна історія[ред. код]

6 Людина[ред. код]

61 Психологія[ред. код]

521 Загальна психологія[ред. код]

522 Психоаналіз[ред. код]

62 Парапсихологія[ред. код]

63 Анатомія[ред. код]

64 Фізіологія[ред. код]

7 Смисл[ред. код]

61 Релігія[ред. код]

611 Християнство[ред. код]

612 Мусульманство[ред. код]

613 Буддизм[ред. код]

614 Малі релігії[ред. код]

615 Атеїзм[ред. код]

62 Мітологія[ред. код]

63 Філософія[ред. код]

631 Філософія науки[ред. код]

632 Філософія релігії[ред. код]

напрям у релігієзнавстві, що узагальнено відображає намагання вивчати релігійний феномен без світоглядних та ідеологічних упереджень. Феноменологія релігії займає проміжне місце між релігієзнавством і теологією. Вона виходить з визнання реального існування об'єкта релігійного поклоніння — «священного». Релігія з цієї точки зору — зустріч людини зі «священним» — тим, що для людини становить «таємницю», зіткнення з якою викликає у неї почуття священного страху, замилування, шанобливості, благоговіння, феноменологи, визнаючи існування недосяжного емпіричному дослідженню об'єкта («священного»), намагаються по-науковому оперувати поняттями «священне» і «зустріч людини з Богом

633 Логіка[ред. код]

634 Етика[ред. код]

7 Культура[ред. код]