Вікіпедія:Проект:Українські національно-визвольні змагання 20 століття/Оцінки

From Вікіпедія
Jump to navigation Jump to search

У рамках проекту «Українські національно-визвольні змагання 20 століття» діє прийнята в Вікіпедії шкала оцінювання статей, списків та порталів. Щоб автоматично включити сторінку обговорення тієї чи іншої статті у категорії, які відповідають ступеню її важливості для проекту та рівню розвитку статті, потрібно розмістити на сторінці обговорення шаблон {{Стаття проекту Національно-визвольні змагання}} з вказаними значеннями параметрів «важливість» (найвища, висока, середня чи низька) та «рівень» (ВС — для вибраних статей, ВСП — для вибраних списків, ДС — для добрих статей, 1, 2, 3, 4 чи список).

Заготовка для розміщення на сторінку обговорення: {{Стаття проекту Національно-визвольні змагання|важливість = |рівень = }}.

Рівень статей[edit source]

Схема градації якості статей []

Оцінка Опис критерію Критерії для читача Критерії для редактора Приклад
Вибрана стаття ВС
(вибрана)
{{ВС рівень}}
Вибрана стаття: пройшла голосування, що дає право на надання їй статусу вибраної, і задовольняє поточні критерії для вибраних статей. Точна, видатна, повна стаття; чудове джерело енциклопедичної інформації. Не потребує ніяких додаткових редагувань, за винятком оновлення, якщо з’явилася якась нова інформація про предмет. Однак, часто можливі незначні стильові редагування і покращення тексту.
Вибраний список ВСП
(вибраний список)
{{ВСП рівень}}
Вибраний список: пройшов голосування, що дає право на надання йому статусу вибраного, і задовольняє поточні критерії для вибраних списків. Точний, видатний, повний список; чудове джерело енциклопедичної інформації.
Добра стаття ДС (добра)
{{ДС рівень}}
Добра стаття: пройшла голосування, що дає право на надання їй статусу доброї. Ця оцінка використовується для статей, що все ще потребують певного покращення, аби досягти рівня вибраних, але у всіх інших відношеннях мають прийнятний рівень. Корисна практично всім читачам, добре висвітлює предмет, не має очевидних проблем, пробілів чи надлишкової інформації. Підходить для використання в якості джерела в більшості серйозних робіт, однак в інших енциклопедіях та ж тема може бути розкрита краще. Стаття може містити незначну кількість орфографічних і пунктуаційних помилок. Може не висвітлювати докладно деякі важливі деталі, що стосуються теми статті. Правки стиля, доповнення в підрозділах і якісна вікіфікація (без непотрібних посилань чи посилань на сторінки вирішення неоднозначностей) зазвичай допомагають покращити статтю.
I
(повна)
{{I рівень}}
Повна стаття: містить практично всю інформацію, необхідну для висвітлення теми, має проставлені посилання на зовнішні джерела для більшості стверджень, що наводяться статті. Не містить пустих чи незавершених розділів. Недивлячись на це, стаття може містити стильові огріхи, бути погано відформатованою чи неправильно структурованою (інформація, що за змістом відноситься до одного розділу, може міститися в іншому). Статті, що не задовольняють критеріям добрих, але близькі до цього рівня, застарілі вибрані, а також статті, що номіновані на добрі, але після обговорення відправлені на доробку, мають відноситись до I і II рівням. Дуже корисна читачам, тема практично повністю висвітлена. В статті все ще можуть бути відсутні деякі деталі, але неспеціаліст навряд чи вкаже на ці проблеми. Грамотне структурування, стильові редагування і оновлення допоможуть покращити статтю, особливо якщо цим займеться експерт. Обсяг, повнота статті і баланс точок зору на предмет можуть потребувати доробки.
II
(розвинута)
{{II рівень}}
Розвинута стаття: містить кілька елементів, необхідних для статей III рівня і більшу частину інформації, необхідної для завершеної статті. Однак, в статті містяться істотні пробіли, відсутні посилання на зовнішні джерела, стиль деяких розділів може бути неенциклопедичним і потребувати покращення. Стаття може мати незначні проблеми з авторськими правами (наприклад, містити зображення з проблемною ліцензією — не більше одного, чи інформацію, скопійовану з невільного джерела — не більше чверті загального обсягу статті), нейтральністю (НТЗ) або містити оригінальні дослідження. Корисна для багатьох, але не всіх, читачів. Звичайний читач, що продивляється Вікіпедію здебільшого для розваги, відчує, що тему він загалом зрозумів, але студенти і дослідники сприймуть представлений матеріал як недостатній для використання в серйозних роботах. Потрібні значні редагування, розширення важливих розділів і виправлення порушень, пов’язаних з авторськими правами, НТЗ чи оригінальними дослідженнями. Чистка у випадку необхідності має застосовуватись для статей II рівня і вище.
III
(у розвитку)
{{III рівень}}
У розвитку: стаття містить немало корисної інформації, однак, у ній все ще містяться значні недоліки і можуть бути відсутніми ключові моменти, необхідні для розкриття теми. Наприклад, стаття про Африку може добре висвітлювати географію цього материка, але майже не висвітлювати історію і культуру. Стаття III класу повинна мати хоча б один повністю написаний розділ окрім вступу і хоча б один з наступних елементів:
  • змістовне, корисне зображення (малюнок, схему чи фотографію)
  • численні посилання, до допомагають розкриттю чи ілюстрації теми
  • підрозділ, що розкриває окремий елемент теми у всій повноті
  • структуру підрозділів, з якої видно, який матеріал слід додати для завершення статті
  • картку-інфобокс — для статей, яким необхідна така картка (статті про персоналій, живих організмів, держави тощо)
  • проставлені категорії і інтервікі.
Корисна окремим читачам, містить помірне кількість інформації, однак для доброго розуміння теми будуть потрібні додаткові джерела. Стаття категорично вимагає розширення. Потрібні істотні редагування та додавання необхідного матеріалу. Оскільки в статті ще не зібрана вся більш-менш істотна інформація, не слід ставити на неї шаблон {{чистити}}.
IV
(заготовка)
{{IV рівень}}
Заготовка: або занадто коротка для статті, або містить набір неструктурованих фактів, над яким потрібно довго працювати для доведення статті до рівня доброї. Зазвичай заготовки статей мають маленькі розміри, однак вони можуть бути як завгодно великі, якщо інформація в них незрозуміла або має слабке відношення до теми статті. Може бути корисною для читача, котрий не знає, що означає термін, але для того хто вже має поверхневе уявлення про предмет статті, заготовка не несе користі. У кращому випадку вона дає коротке інформативне словникове визначення. Будь-яке додавання матеріалу з теми може бути корисним.
Список
{{List рівень}}
Список: містить набір структурованих за певною ознакою фактів, посилань на статті чи іншу впорядковану у вигляді списку інформацію. Служить для узагальнення інформації, координації робіт з теми чи в якості змісту будь-якої серії статей. Можливе доповнення списку новими елементами або зміна оформлення.

Важливість[edit source]

Параметр «важливість» оцінює важливість статті для проекту. Цей параметр більш суб'єктивний, ніж «рівень», але не змінюється з плином часу (стаття може бути доопрацьована з рівня заготовки до обраної, однак її важливість від цього не зміниться). Нижче наведені деякі рекомендації з оцінки важливості статей. Додавайте параметр «важливість» і присвоєне йому значення в шаблон поряд з параметром «рівень».

Важливість Опис критерію Приклад
Найвища важливість Найважливіші статті про національно-визвольні змагання та пов'язані із ними події. Загальні оглядові статті. Армія УНР. Український визвольний рух 1920—1950 років
Висока важливість Статті про відомі або особливо значимі об'єкти національно-визвольних змагань; про історичні події, пов'язані з ними; про найвидатніших осіб національно-визвольних змагань. Українська Національна Рада; Акт відновлення Української Держави; Бандера Степан Андрійович
Середня важливість Статті, що явно відносяться до тематики національно-визвольних змагань, проте не є першорядними. Кулебська трагедія
Низька важливість Статті, що дотично відносяться до тематики національно-визвольних змагань; Вулиця Страчених Націоналістів