Вікіпедія:Проєкт:Комп'ютерні науки/Енциклопедія кібернетики/Том 1

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Назва статті або перенаправленя Перенаправлення Розмір Має ЕК серед джерел?
Абстрактна теорія автоматів 13079 Так
Абстрактного автомата граф 2509 Ні
Абстракція актуальної нескінченності 2335 Так
Абстракція потенціальної здійсненності 0 Ні
Автокод 0 Ні
Автоколивання 2285 Ні
Автокореляційна функція 1802 Ні
Автомат 2174 Ні
Автомат автономний 0 Ні
Автомат асинхронний 0 Ні
Автомат без пам'яті 774 Ні
Автомат вільний 1431 Ні
Автомат детермінований 553 Ні
Автомат дефінітний 0 Ні
Автомат з магазинною пам'яттю Автомат магазинний 2448 Ні
Автомат зведенй 0 Ні
Автомат зв'язний 0 Ні
Автомат імовірнісний 0 Ні
Автомат ініціальний 1039 Ні
Автомат керуючий 0 Ні
Автомат лінійний 1171 Ні
Автомат магазинний 2448 Ні
Автомат мікропрограмний 318 Ні
Автомат мінімальний 364 Ні
Автомат недетермінований 4260 Ні
Автомат операційний 2076 Ні
Автомат пуш-даун Автомат магазинний 2448 Ні
Автомат регістровий 0 Ні
Автомат самовідтворюваний 0 Ні
Автомат скінченний 10124 Ні
Автомат частковий 662 Ні
Автомата діаграма Абстрактного автомата граф 2509 Ні
Автомата матриця переходів 1811 Ні
Автомата пам'ять 336 Ні
Автомата таблиця 630 Так
Автомата функція 0 Ні
Автомати зростаючі 0 Ні
Автомати ітеративні 0 Ні
Автомати нескінченні 0 Ні
Автоматизація керування виробничим процесом 0 Ні
Автоматизація комплексна 0 Ні
Автоматизація лінгвістичних досліджень 0 Ні
Автоматизація медичної діагностики 0 Ні
Автоматизація програмування 0 Ні
Автоматизація проєктування ЦОМ 0 Ні
Автоматизація процесів мислення Алгоритмізація творчих процесів, Доведення теорем на ЕОМ, Штучний розум 0 Ні
Автоматизація управлінської праці 841 Так
Автоматизована система обробки експериментальних даних 0 Ні
Система автоматизованого проєктування і розрахунку 12708 Ні
Автоматизований пошук доведень теорем 2624 Ні
Автоматизовані системи управління в народному господарстві 0 Ні
Автоматизовані системи управління підприємством 0 Ні
Автоматизованого навчання клас 0 Ні
Автоматика 4846 Ні
Автоматика (журнал) 2527 Ні
Автоматична обробка даних 0 Ні
Автоматичний аналіз медично-біологічних процесів 0 Ні
Автоматичний цифро-друкувальний пристрій Алфавітно-цифровий друкувальний пристрій 0 Ні
Автоматичного керування теорія 0 Ні
Автоматів абстрактна теорія Абстрактна теорія автоматів 13079 Так
Автоматів алгебрична теорія Алгебрична теорія автоматів 0 Ні
Автоматів аналіз 1716 Так
Автоматів гомоморфізм 0 Ні
Автоматів декомпозиція 0 Ні
Автоматів добуток один із способів автоматів композиції 0 Ні
Автоматів ігри 2561 Так
Автоматів ізоморфізм 0 Ні
Автоматів композиції 0 Ні
Автоматів мінімізація Мінімізація числа станів автомата 0 Ні
Автоматів поведінка Поведінка автоматів 0 Ні
Автоматів пряма сума 873 Так
Автоматів синтез 0 Ні
Автоматів способи задавання 0 Ні
Автоматів структурна теорія Структурна теорія автоматів 0 Ні
Автоматів суперпозиція 835 Так
Автоматів теорія 8400 Ні
Автоматика и телемеханика 0 Ні
Автоматне відображення Оператор автоматний 0 Ні
Автономність 707 Ні
Автономності критерій Автономність 0 Ні
Автопілотування 16197 Ні
Агрегатна уніфікована система 0 Ні
Агрегатно-блокова побудова засобів обчислювальної техніки 0 Ні
Адамса Метод один з числових методів розв'язання задачі Коші. Див Коші задачі для звичайних диференціальних рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Адаптація в кібернетиці 0 Ні
Адаптивна система Система здатна пристосуватись до змін зовнішніх і внутрішніх умов. Див. Система керування адаптивна 1532 Ні
Адрес модифікація 0 Ні
Адреса у програмуванні 0 Ні
Адреса математична 0 Ні
Адресна мова 11454 Так
АІКА ?? International Association for Analog Computation, Міжнародна асоціація аналогових обчислень 0 Ні
Алгебра алгоритмів 7280 Ні
Алгебра лінійна 12719 Ні
Алгебра логіки 37090 Ні
Алгебра матриць 0 Ні
Алгебра множин 7483 Ні
Алгебри подій 0 Ні
Алгебри універсальні 0 Ні
Алгебрична теорія автоматів 0 Ні
Алгебрична топологія 11364 Ні
Алгебричні рівняння Рівнянь класифікація 0 Ні
Алгебричні структури 0 Ні
АЛГЕК 0 Ні
АЛГЕМ 0 Ні
АЛГОЛ-68 0 Ні
Алгоритм, Алгорифм 36441 Ні
Алгоритм локальний 0 Ні
Алгоритм розпізнавання 0 Ні
Алгоритмів графові схеми 0 Ні
Алгоритмів еквівалентність 0 Ні
Алгоритмів рівносильні перетворювання 0 Ні
Алгоритмів складність 6462 Ні
Алгоритмів схема 0 Ні
Алгоритмів теорія 31069 Ні
Алгоритмізація виробничих процесів 0 Ні
Алгоритмізація творчих процесів 0 Ні
Алгоритмічна мова 3808 Ні
Алгоритмічна структура ЦОМ 0 Ні
Алгоритмічне проєктування ЦОМ 0 Ні
Алгоритмічний синтез ЦОМ 0 Ні
Алфавітний оператор 0 Ні
Алфавітно-цифровий друкувальний пристрій 0 Ні
Альфа-мова 0 Ні
Альфа-система 0 Ні
Амплітудно-імпульсна модель 0 Ні
Аналізатори системи 0 Ні
Аналітичні перетворювання на обчислювальних машинах Символьні перетворення на ЕОМ 0 Ні
Аналог 740 Ні
Аналог цифровий 0 Ні
Аналог-1 0 Ні
Аналогії 0 Ні
Аналогова модель 0 Ні
Аналогова обчислювальна машина 17411 Ні
Аналого-цифрова обчислювальна машина Гібридна обчислювальна машина 0 Ні
Аналогово-цифрова система Комплексування машин 0 Ні
Аналогово-цифровий перетворювач, Перетворювач аналог-код 0 Ні
Анотування автоматичне 0 Ні
Ансамбль повідомлень 0 Ні
Антиградієнт 3818 Ні
АОМ електромеханічна 0 Ні
АОМ ітеративна 1229 Так
АОМ механічна 0 Ні
АОМ пневматична 0 Ні
APL 16124 Ні
Апроксимація функції середньо-квадратична 0 Ні
Апроксимація функцій 0 Ні
Апроксимація функцій рівномірна (Чебишовська) 0 Ні
Арагац (комп'ютер) 1457 Так
Арифметизація метаматематики 0 Ні
Арифметика з плаваючою комою 0 Ні
Арифметика з фіксованою комою 0 Ні
Арифметика формальна 0 Ні
Арифметична й аналітична ієрархії 0 Ні
Арифметичний пристрій 0 Ні
Арифметичний пристрій паралельної дії 0 Ні
Арифметичний пристрій паралельно-послідовної дії 0 Ні
Арифметичний пристрій послідовної дії 0 Ні
Арифметичні операції 16080 Ні
Аркус 0 Ні
Асемблер 6752 Так
Асинхронних автоматів теорія 0 Ні
АСОР Автоматизована система організації робіт 0 Ні
АСОТ агрегатна система засобів обчислювальної техніки 0 Ні
Багатоваріантних задач розв'язування розв'язування задач методом послідовного аналізу варіантів 0 Ні
Багатовимірні системи автоматичного керування 0 Ні
Багатоетапне обслуговування 0 Ні
Багатозначні схеми 0 Ні
Багатоконтурна система автоматичного керування 0 Ні
Багатокритеріальності проблема 0 Ні
Багатокрокові задачі 0 Ні
Багатокрокового процесу виробництва модель 0 Ні
Багатополюсник контактний 0 Ні
Багатополюсник контактний розділовий 0 Ні
Багатополюсник контактний універсальний 0 Ні
Багатопрограмна обробка інформації, мультипрограмна 0 Ні
Багатоточкова крайова задача 0 Ні
Байєса формула, формула ймовірностей гіпотез 33158 Ні
Байєсівське вирішувальне правило 0 Ні
Байєсівське навчання 0 Ні
Байєсівський метод 0 Ні
Байт 22358 Ні
Баланс міжгалузевий 0 Ні
Балансові моделі 0 Ні
Барабан магнітний 0 Ні
Бекуса нормальна форма 4248 Ні
Беллмана принцип оптимальності 0 Ні
Беллмана рівняння 0 Ні
Бержа граф 0 Ні
Бернуллі розподіл 3124 Ні
Беррауз корпорейшен Burroughs Corporation 0 Ні
БЭСМ 4739 Ні
Біакс 2507 Ні
Бібліографічний пошук 0 Ні
Бібліотека стандартних підпрограм 0 Ні
Бібліотечних підпрограм метод 0 Ні
Білий шум 2903 Ні
Білінійні та квадратичні форми 0 Ні
Біноміальний розподіл Бернуллі розподіл 28600 Ні
Біоелектричне керування 0 Ні
Біологічних досліджень математичні методи 0 Ні
Біологічних систем математичне моделювання 0 Ні
Біологічні системи 0 Ні
Біомедична електроніка Медична електроніка 0 Ні
Біоніка 4122 Ні
Біт 17390 Ні
Блейка алгоритм 1286 Ні
Блок у програмуванні 0 Ні
Блок зберігання інформації Нагромаджувач 0 Ні
Блок змінних коефіцієнтів 0 Ні
Блоки ЦОМ типові 0 Ні
Блоковий синтез ЦОМ 0 Ні
Блок-схема програми 0 Ні
Блокування обслуговування 0 Ні
Больца задача 0 Ні
Бубнова-Гальоркіна метод 0 Ні
Булева алгебра 559 Ні
Булеві функції 25181 Ні
Бухгалтерського обліку автоматизація 0 Ні
Вагова функція 0 Ні
Варіаційне числення 13946 Ні
Варіаційний ряд 10051 Ні
Варіаційні методи 8931 Ні
Введення інформації пристрій Пристрої введення та виведення інформації 1813 Ні
Вейча діаграма Карнау карта 17626 Ні
Вектор узагальненого градієнта 0 Ні
Велика інтегральна схема 17897 Ні
Великих чисел закон 0 Ні
Великі системи керування Складні системи керування 0 Ні
Весна (ЕОМ) 0 Ні
Взаємна кореляційна функція 0 Ні
Взаємодія людини з обчислювальною машиною 0 Ні
Вибирання тренувальне Навчальна вибірка 0 Ні
Виведення інформації пристрій Пристрої введення та виведення інформації 0 Ні
Виграшів матриця 0 Ні
Виграшу функція 572 Ні
Виділяння сигналів на фоні завад 0 Ні
Виключення третього закон 0 Ні
Виконавчий механізм 6186 Ні
Випадкова величина 9937 Ні
Випадкова подія 2647 Ні
Випадкова функція 0 Ні
Випадкове поле 0 Ні
Випадковий процес 41901 Ні
Випадкових процесів теорія 2319 Ні
Випадкових процесів теорія передбачення Завбачення випадкових процесів теорія 0 Ні
Випадкові числа 1783 Ні
Випадкового пошуку методи методи пошуку якоїсь характеристики випадкової величини. Див. програмування стохастичне, стохастичної апроксимації метод, стохастичних квазіградієнтів метод 0 Ні
Вирішувальне правило в розпізнаванні образів Правило вирішувальне в прозпізнаванні образів 0 Ні
Виробнича функція 1233 Ні
Висловлювання екзистенціальні 0 Ні
Висловлювання тотожно істинні тотожно істинна формула 0 Ні
Висловлювань числення Числення висловлювань 0 Ні
Вихідний пристрій пристрої введення та виведення інформації 0 Ні
Відмова від розпізнавання 0 Ні
Відновлення теорія 11911 Ні
Відношення 2015 Ні
Відношення аналітичне 0 Ні
Відношення базисне відношення парадигматичне в інформатиці 0 Ні
Відношення парадигматичне в інформатиці 0 Ні
Відношення правдоподібності Статистична перевірка гіпотез 0 Ні
Відношення сигнал/завада 0 Ні
Відношення синтагматичне в інформатиці 0 Ні
Відношення синтетичне 0 Ні
Відношення текстуальне відношення синтагматичне 0 Ні
Відповідь розпізнавальної системи 0 Ні
Вінера-Хопфа рівняння 3663 Ні
Власних значень диференціальних звичайних рівнянь способи обчислювання 0 Ні
Власних значень диференціальних рівнянь у частинних похідних способи обчислювання 0 Ні
Власних значень і власних векторів матриць способи обчислювання 0 Ні
Властивість відсутності післядії 0 Ні
ВНИИЭМ 0 Ні
Вольтерри рівняння один з широко вживаних видів інтегральних рівнянь 0 Ні
Всесоюзний інститут наукової і технічної інформації ВІНІТІ 0 Ні
Встановлення початкових умов 0 Ні
Втрати інформації під час пошуку 0 Ні
Вузловий список 0 Ні
Вхідний пристрій Пристрої введення та виведення інформації 0 Ні
Гамільтонів ланцюг 0 Ні
Гамільтонів шлях 2657 Ні
Гармонічної лінеаризації метод 0 Ні
Гаусса метод 0 Ні
Гаусса розподіл Нормальний розподіл 19597 Ні
Гауссівський випадковий процес 0 Ні
Геделя теореми про неповноту 0 Ні
Генератор випадкових чисел давач випадкових чисел 3268 Ні
Генератор програм 0 Ні
Генцена формальні системи 0 Ні
Гібридна обчислювальна машина 0 Ні
Гідробіоніка 0 Ні
Гілок і границь метод 2519 Ні
Гіперболічного типу диференціальних рівнянь у частинних похідних способи розв'язування 0 Ні
Гіперграф 707 Ні
Гіперплощини відтинальної метод 0 Ні
Гіпотеза компактності 0 Ні
Гістограма 4193 Так
Глобальні змінні 0 Ні
Глобального пошуку методи 0 Ні
Гніздовий список 0 Ні
Гносеологічні основи кібернетики Філософські питання кібернетики 0 Ні
Гомеостазис 2751 Ні
Гомеостатична система 0 Ні
Гоморі метод 0 Ні
Гонок проблема 0 Ні
Горнера схема 4819 Ні
Гра азартна 1243 Ні
Гра без побічних платежів 1548 Ні
Гра безкоаліційна 3007 Ні
Гра біматрична 2056 Ні
Гра вироджена 1341 Ні
Гра динамічна 3918 Ні
Гра з вибором моменту часу 895 Ні
Гра з нульовою сумою Гра антагоністична 5354 Ні
Гра кооперативна 2905 Ні
Гра на графі 1521 Ні
Гра на одиничному квадраті 2201 Ні
Гра опукла 1923 Ні
Гра позиційна 2328 Ні
Гра проста 1030 Ні
Гра рекурсивна 1341 Ні
Гра стохастична 2619 Ні
Градієнт функції 3818 Ні
Градієнтний метод 23932 Так
Граматика автоматна Граматика зі скінченним числом станів різновид граматики породжувальної 0 Ні
Граматика безконтекстна Граматика контекстно-вільна різновид граматики породжувальної 0 Ні
Граматика залежностей Граматика керувань різновид граматики породжувальної 0 Ні
Граматика категоріальна 0 Ні
Граматика лінійна 0 Ні
Граматика породжувальна 18178 Ні
Граматика розпізнавальна 0 Ні
Граматика складників Граматика безпосередніх складників різновид граматики порожувальної 0 Ні
Граматика трансформаційна 0 Ні
Граматика формальна 10477 Ні
Гранична задача Крайова задача 825 Ні
Граф 2894 Ні
Граф зважений 0 Ні
Граф розфарбований 0 Ні
Графів зв'язність 0 Ні
Графів теорія 0 Ні
Графічний реєструючий пристрій пристрої відображення інформації 0 Ні
Графопобудовник пристрої відображення інформації 2169 Ні
Гри значення 1010 Ні
Груп теорія 9325 Ні
Група в алгебрі 17297 Ні
Групи неперервні 0 Ні
Гурвіца критерій один із стійкості критеріїв 0 Ні
Гурвіца теорема 0 Ні
Давач випадкових чисел 3268 Ні
Давач поодиноких імпульсів 0 Ні
Давач робочого циклу 0 Ні
Давач часуЕлектронний годинник 0 Ні
Дані 4007 Ні
Двигун полімерний 0 Ні
Двоїста задача лінійного програмування Двоїстості теорія в програмуванні лінійному 0 Ні
Двоїста задача опуклого програмування 0 Ні
Двоїстий градієнтний метод 0 Ні
Двоїстий симплекс-метод 0 Ні
Двоїстих напрямів метод один з оптимізації методів 0 Ні
Двоїсті функції алгебри логіки 0 Ні
Двоїстості закон принцип двоїстості 0 Ні
Двоїстості теорія в програмуванні лінійному 0 Ні
Двополюсник контактний Схема контактна з одним вхідним і одним вихідним полюсами 0 Ні
Двоточкова крайова задача Крайова задача у якій обмеження (крайові умови) задано у двох точках) 0 Ні
Декодуючий пристрій Дешифратор 0 Ні
Декомпозиції метод Блоковий метод 0 Ні
Дельта-функція Функція Дірака 8224 Ні
Демодулятор Детектор 1628 Ні
Демпфування 6471 Ні
Дерево в теорії графів 6500 Ні
Дерево контактне 0 Ні
Державний фонд алгоритмів і програм ДФАП 0 Ні
Дескриптор 1067 Ні
Детерміновані системи 5041 Так
Дешифратор Вибіркова схема 1949 Ні
Дешифрування текстів 0 Ні
Джерело опорної напруги 4065 Ні
Джерело повідомлень 0 Ні
Диз'юнктивна нормальна форма 2703 Ні
Диз'юнктивна нормальна форма мінімальна 0 Ні
Диз'юнктивна нормальна форма тупикова 0 Ні
Диз'юнкція 5366 Ні
Диз'юнкція слабка 0 Ні
Диз'юнкція строга антиеквівалентність додавання за модулем 2 0 Ні
Динамічний розподіл пам'яті пам'яті розподіл 0 Ні
Динамічних систем теорія чутливості 0 Ні
Динамічних систем умови грубості 0 Ні
Динамічного моделювання метод 0 Ні
Диск магнітний 0 Ні
Дискретизація 4141 Ні
Дискретизація зображень 0 Ні
Дискретна система 0 Ні
Дискретна система керування 0 Ні
Дискретне моделююче середовище Квазіаналогове моделююче середовище 0 Ні
Дискретний аналіз 0 Ні
Дискретних елементів система 0 Ні
Дискретних перетворювачів теорія 0 Ні
Дискретних систем автоматичного керування аналіз 0 Ні
Дискретних систем автоматичного керування синтез 0 Ні
Дисперсійний аналіз 8061 Ні
Дисперсія 162 Ні
Диспетчер у програмуванні Операційна система 0 Ні
Диспетчерського управління автоматизація 0 Ні
Дистанційне керування 1461 Ні
Диференціальна система автоматичного керування 0 Ні
Диференціальна система екстремального регулювання 0 Ні
Диференціальних лінійних рівнянь з частинними похідними класифікація 0 Ні
Диференціальних рент метод 0 Ні
Диференціальні рівняння Рівнянь класифікація 23918 Ні
Диференціатор 2075 Ні
Диференціювання сигналів 0 Ні
Диференціювання символьне Диференціювання аналітичне 0 Ні
Диференціювання чисельне 0 Ні
Дифузійний процес 0 Ні
Діагностика автоматична 0 Ні
Діагностика несправностей ЦОМ 0 Ні
Діагностування складних технічних комплексів 0 Ні
Діалога режим 0 Ні
Дійсний час моделювання час моделювання дійсний 0 Ні
Діод напівпровідниковий 0 Ні
Діодна лінійка Діодні логічні елементи 0 Ні
Діодна матриця Діодні логічні елементи 0 Ні
Діодні логічні елементи 0 Ні
Дірака функція Дельта-функція 0 Ні
ДНЕПР 3367 Ні
Довгочасний запам'ятовувальний пристрій (ДЗП), постійний ЗП, пасивний ЗП 0 Ні
Доведення теорем на ЕОМ 0 Ні
Доведень теорія Метаматематика 0 Ні
Довжина черги 0 Ні
Довідково-інформаційний фонд (ДІФ) 0 Ні
Довірча область 0 Ні
Довірчий інтервал 3232 Ні
Довірчий рівень 3232 Ні
Довірчі границі 0 Ні
Документ науковий 0 Ні
Документальна інформаційно-пошукова система Інформаційно-пошукова система документальна 0 Ні
Домінування в теорії ігор 0 Ні
Допоміжного оператора метод 0 Ні
Допустима множина 1147 Ні
Допустима область Допустима множина 1147 Ні
Допустима точка Допустимий вектор 1147 Ні
Допустиме керування 3373 Так
Допустимий вектор 1147 Ні
Допустимий шлях у теорії графів 0 Ні
Допустимих напрямів метод один із оптимізації методів 0 Ні
Достатні статистики Статистичні оцінки 0 Ні
Достатність ознак 0 Ні
Доступ довільний 0 Ні
Доступ послідовний 1631 Ні
Доцільність у кібернетиці 0 Ні
Дрейф нульового рівня операційного підсилювача 0 Ні
Дробових кроків метод 0 Ні
Дробово-лінійного програмування задача 0 Ні
Друкована схема 6194 Ні
Дуальне керування 0 Ні
Дуга графа 26330 Ні
Дуель в теорії ігор 0 Ні
Евристика 15393 Ні
Евристичні методи в розпізнаванні 0 Ні
Інтегратор ЕГДА Егда 0 Ні
Ейлера ланцюг 0 Ні
Еквівалентна схема 5904 Ні
Еквівалентних збурень метод 0 Ні
Еквівалентні перетворювання 0 Ні
Еквівалентні стани автомата 0 Ні
Еквівалентність відношення 0 Ні
Еквіфінальність системи керування 0 Ні
Економетрія 42721 Ні
Економіко-математичні методи в управлінні народним господарством країни Кібернетика економічна 0 Ні
ЭКРАН 0 Ні
Екранний пульт 0 Ні
Експеримент безумовний 0 Ні
Експеримент кратний 0 Ні
Експеримент простий 0 Ні
Експеримент умовний 0 Ні
Експериментальних даних способи статистичної обробки 0 Ні
Експерименти з автоматами 0 Ні
Експерних оцінок методи 0 Ні
Екстраполяція випадкового процесу 0 Ні
Екстраполяція у навчанні розпізнавати образи 0 Ні
Екстраполяція функцій 0 Ні
Екстремаль 0 Ні
Екстремальне регулювання 0 Ні
Екстремальні задачі в теорії графів 0 Ні
Екстремальні задачі на графах 0 Ні
Екстремум 1626 Ні
Екстремум абсолютний 0 Ні
Екстремум глобальний 0 Ні
Екстремум локальний 1626 Ні
Екстремуму дрейф 0 Ні
Електричних кіл теорія 0 Ні
Електричні моделюючі сітки 0 Ні
ЭЛЕКТРОН 0 Ні
Електронна обчислювальна машина 27603 Ні
Електронне моделювання 0 Ні
Електронне моделювання задач математичного програмування 0 Ні
Елемент затримки 5956 Ні
Елементарна система 0 Ні
Елементарних функцій способи обчислювання 0 Ні
Елементарні операції над словами 0 Ні
Елементарні теорії 0 Ні
Елементна структура ЦОМ 0 Ні
Елементний синтез ЦОМ 0 Ні
Елементні структури на логічних затримувальних елементах 0 Ні
Еліоніка 4700 Так
Еліптичного типу диференціальних рівнянь в частинних похідних способи розв'язування 0 Ні
Емпірична функція розподілу 2188 Ні
ЕМРТ електронна машина для розрахунку тканин 0 Ні
ЭММС 0 Ні
ЭМУ електронні моделюючі установки 0 Ні
Ентропія 12916 Ні
Ентропія живих систем 0 Ні
Ентропія повідомлення 0 Ні
Епсилон (мова програмування) 2393 Ні
Епсилон-ентропія 0 Ні
Ергатична система 705 Ні
Ергодична теорія 0 Ні
Ергодичний стан 0 Ні
Ерланга формули 0 Ні
Еталон у розпізнаванні образів 5104 Ні
Еталонна напруга 0 Ні
Ефективність інформаційного пошуку 0 Ні
Ешбі гомеостат 1809 Ні
Єдина система електронних обчислювальних машин 0 Ні
Ємнісна модель 0 Ні
Жегалкіна алгебра 1327 Ні
Завади 2007 Ні
Завадостійкість систем керування 0 Ні
Завантажувач у програмуванні 0 Ні
Завбачення випадкових процесів теорія 0 Ні
Завбачувальний фільтр 0 Ні
Задача з рухомими кінцями 0 Ні
Задача з фіксованим часом 0 Ні
Задача про вузькі місця 0 Ні
Задача про комівояжера 33039 Ні
Задача про найкоротший шлях 2640 Ні
Задача про оптимальну швидкодію 0 Ні
Задача про перевезення з проміжними пунктами 0 Ні
Задача про призначення 6069 Ні
Задача про розподіл поставок 0 Ні
Задача про рюкзак 14947 Ні
Задача про склад 0 Ні
Замикання обчислювального алгоритму 0 Ні
Заокруглення похибка 0 Ні
Запам'ятовувальний елемент 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій адресний 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій АОМ 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій асоціативний 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій буферний 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій довгочасний довгочасний запам'ятовувальний пристрій 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій з довільним звертанням 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій з послідовним звертанням 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій зовнішній зовнішній нагромаджувач 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій магазинний 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій на лініях затримки 0 Ні
Запам'ятовувальний пристрій оперативний Оперативний запам'ятовувальний пристрій 0 Ні
Запам'ятовувального пристрою ємність 0 Ні
Запам'ятовувального пристрою зона 0 Ні
Запасів теорія теорія керування запасами 549 Ні
Заперечення в алгебрі логіки 10957 Ні
Запис в задачах автоматичної обробки даних 104 Ні
Запис бездужковий Польський запис 0 Ні
Запізнювання блок 0 Ні
Захист пам'яті Пам'яті захист 13613 Ні
Зациклювання 5179 Ні
Збій ЦОМ 0 Ні
Збудження клітини теорія 0 Ні
Збурювальне діяння Зберення 0 Ні
Звідність у теорії алгоритмів 837 Ні
Зворотний зв'язок 4750 Ні
Зв'язки логічні логічні операції над висловлюваннями 10921 Ні
Згортка розподілів випадкових величин 0 Ні
Здійсненності мети принцип 0 Ні
Здійсненності фізичної критерії 0 Ні
Змінних напрямів метод 0 Ні
Знаковий розряд 6549 Ні
Значущі цифри 0 Ні
Зовнішнє обладнання зовнішні пристрої 0 Ні
Зовнішні пристрої 0 Ні
Зрівноважування методи 0 Ні
Зсув 1578 Ні
Зупин 0 Ні
ІБМ International Business Machines Інтернешнл бізнес машінз корпорейшн 24352 Ні
IBM-360 13753 Ні
Ігор теорія 0 Ні
Іграшки кібернетичні 0 Ні
Ігри антагоністичні 5354 Ні
Ігри диференціальні 4704 Ні
Ігри матричні 2806 Ні
Ігри на виживання 662 Ні
Ігри рефлексивні 1469 Ні
Ідентифікатор 738 Ні
Ідентифікація об'єктів керування 0 Ні
Ієрархічні системи керування 0 Ні
Ієрархічність керування Ієрархічні системи керування 0 Ні
Імовірнісна машина 0 Ні
Імовірнісний процес Випадковий процес 41901 Ні
Імовірність 23340 Ні
Імовірність умовна 2449 Ні
Імовірностей розподіл 21533 Ні
Імовірностей теорія 22273 Ні
Імплікація в алгебрі логіки 4071 Ні
Імплікація строга 0 Ні
Імпульсна елементна структура 0 Ні
Імпульсна перехідна функція 2053 Ні
Імпульсна система керування 0 Ні
Інваріантність ознак 0 Ні
Інваріантність систем автоматичного керування 0 Ні
Інвертор 24618 Ні
Інгве гіпотеза гіпотеза глибини 0 Ні
Індексування 16937 Ні
Індикатори інформації 0 Ні
Інженерних розрахунків автоматизація 0 Ні
Інженерні методи синтезу дискретних автоматів 0 Ні
Інститут автоматики академії наук Киргизької РСР 0 Ні
Інститут автоматики і телемеханіки (технічної кібернетики) академії наук СРСР Ордена Леніна Інститут проблем керування (автоматики й телемеханіки) 0 Ні
Інститут електроніки, автоматики і телемеханіки академії наук Грузинської РСР 0 Ні
Інститут електроніки та обчислювальної техніки академії наук Латвійської РСР 0 Ні
Інститут кібернетики академії наук Азербайджанської РСР 0 Ні
Інститут кібернетики академії наук Грузинської РСР 0 Ні
Інститут кібернетики академії наук Естонської РСР 0 Ні
Інститут кібернетики академії наук Української РСР Ордена Леніна Інститут кібернетики Академії наук Української РСР 6673 Ні
Інститут кібернетики з очислювальним центром академії наук Узбецької РСР 0 Ні
Інститут прикладної математики й механіки академії наук УРСР 0 Ні
Інститут технічної кібернетики академії наук Білоруської РСР 0 Ні
Інструментальна похибка 0 Ні
Інтегралів способи обчислювання 0 Ні
Інтегральна схема 17897 Ні
Інтегральних лінійних рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Інтегральних лінійних сингулярних рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Інтегральних нелінійних рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Інтегральні рівняння 3519 Ні
Інтегратор пристрій інтегрувальний 1393 Ні
Інтегро-диференціальні рівняння 0 Ні
Інтегрування символьне, Інтегрування аналітичне 0 Ні
Інтегрування чисельне Інтегралів способи обчислювання 0 Ні
Інтенсивність потоку в теорії масового обслуговування 0 Ні
Інтернешнл бізнес машінз корпорейшен 0 Ні
Інтернешнл комп'ютерз лімітед 0 Ні
Інтерполятор 792 Ні
Інтерполяція випадкового процесу 1873 Так
Інтерполяція функцій 0 Ні
Інтерпретація мови структурна 0 Ні
Інтерпретуюча система 0 Ні
Інтуїціонізм 5645 Ні
Інформативність ознак 2701 Так
Інформатика 15059 Ні
Інформації зберігання 0 Ні
Інформації кількість 0 Ні
Інформації передавання 0 Ні
Інформації теорія 13167 Ні
Інформаційних робіт автоматизація Пошук інформації автоматичний, інформатика, реферування автоматичне 0 Ні
Інформаційні потоки науки 0 Ні
Інформаційно довідкова система 0 Ні
Інформаційно-керуюча система 0 Ні
Інформаційно-керуючих систем технічне оснащення 0 Ні
Інформаційно-логічна мова Мова інформаційно-логічна 0 Ні
Інформаційно-логічна система 0 Ні
Інформаційно-обчислювальний центр підприємства 0 Ні
Інформаційно-плануюча система інформаційно-керуюча система 0 Ні
Інформаційно-пошукова мова Мова інформаційно-пошукова 19402 Ні
Інформаційно-пошукова система 0 Ні
Інформаційно-пошукова система документальна 0 Ні
Інформаційно-пошукова система фактографічна 0 Ні
Інформаційно-пошуковий пристрій 0 Ні
Інформація 26490 Ні
Інформація документальна 0 Ні
Інформація наукова 0 Ні
Інформація семантична 0 Ні
IPL-V 0 Ні
ИСКРА 0 Ні
Ітератор (АОМ) 0 Ні
Ітераційні методи 0 Ні
Календарне планування 0 Ні
Канал машинний 0 Ні
Канали зв'язку 0 Ні
Каналів зв'язку пропускна здатність 2255 Ні
Кардинальні числа 5337 Ні
Карнау карта, Вейча діаграма 17626 Ні
Карта магнітна 0 Ні
Каскадів метод 0 Ні
Каталог 815 Ні
Квадратурні формули 0 Ні
Квазіаналогова модель 0 Ні
Квазіаналогове моделювання 0 Ні
Квазіаналогове моделююче середовище 0 Ні
Квазірезистор 0 Ні
Квайна метод мінімізації 0 Ні
Квантори 6178 Ні
Квантування 883 Ні
Квантування зображень 0 Ні
Керування в умовах невизначеності Прийняття рішень в умовах невизначеності 0 Ні
Керування випадковими процесами теорія 0 Ні
Керування відношення, залежності відношення 0 Ні
Керування даними 0 Ні
Керування з адаптацією 0 Ні
Керування запасами Запасів теорія 0 Ні
Керування командами Керування структурне в ЦОМ 0 Ні
Керування лікувальним процесом 0 Ні
Керування операціями Керування структурне в ЦОМ 0 Ні
Керування оптимальне Оптимального керування теорія 0 Ні
Керування програмне Система програмного керування 0 Ні
Керування структурне в ЦОМ 0 Ні
Керуюча обчислювальна машина 0 Ні
Керуюча програма 0 Ні
Керуюче діяння 0 Ні
Київ-67 0 Ні
Кібернетика 8551 Так
Кібернетика біологічна 10303 Ні
Кібернетика економічна 5500 Ні
Кібернетика медична 0 Ні
Кібернетика технічна 0 Ні
Кібернетика у військовій справі 0 Ні
Кибернетика (журнал) 0 Ні
Кибернетика (реферативний журнал) 0 Ні
Киев (ЕОМ) 4279 Ні
Клас замкнений функцій алгебри логіки 0 Ні
Клас інваріантний функцій алгебри логіки 1347 Так
Клас передповний функцій алгебри логіки 0 Ні
Класифікації ієрархічні 0 Ні
Класифікація автоматична 0 Ні
Ключове слово 1559 Ні
КОБОЛ 5739 Ні
Ковзний режим 0 Ні
Код 11547 Ні
Код семантичний 0 Ні
Коди коректуючі 0 Ні
Кодування автоматичне 0 Ні
Кодування станів автомата 0 Ні
Кодування теорія 24734 Ні
Коефіцієнт передачі АОМ 0 Ні
Коефіцієнт повтоти пошуку 0 Ні
Коефіцієнт точності пошуку 0 Ні
Кола зв'язані 0 Ні
Коливання приховані 2209 Так
Колмогорова рівняння 0 Ні
Команд модифікація 0 Ні
Команд система 0 Ні
Команда машинна 0 Ні
Команди формат 0 Ні
Комбінаторний аналіз 12669 Ні
Комбінаційна схема 4267 Ні
Комбінована обчислювальна машина гібридна обчислювальна машина 0 Ні
Комбінована система автоматичного керування 0 Ні
Комбіновані множильно-ділильні пристрої Множильно-ділильні пристрої 0 Ні
Комірка запам'ятовувального пристрою 0 Ні
Коміт (мова програмування) 0 Ні
Компані інтернасьональ пур л'інформатік,Compagnie international pour l'informatique 0 Ні
Компаундуючі зв'язки в автоматичних системах 0 Ні
Компенсаційний спосіб настроювання та вимірювання результатів розв'язування 0 Ні
Комплексування машин 0 Ні
Комплект перфораційний обчислювальний 0 Ні
Комунікаційний процесор 0 Ні
Конкуренції моделі 0 Ні
Конструктивний аналіз, рекурсивний аналіз, обчислювальний аналіз 0 Ні
Конструкційний напрям у математиці 0 Ні
Контрол дейта корпорейшен,Control data corporation 0 Ні
Контроль АОМ 0 Ні
Контроль набору задач в АОМ 0 Ні
Контроль програмний 0 Ні
Контроль ЦОМ 0 Ні
Контрольне підсумовування 0 Ні
Контрольник 0 Ні
Кон'юнктивна нормальна форма Логічних виразів нормальні форми 2907 Ні
Кон'юнкція 3780 Ні
Координаційно-керуючий центр підприємства Автоматизовані системи управління підприємством, Інформаційно-обчислювальний центр підприємства 0 Ні
Коректуючі пристрої 0 Ні
Корекція дрейфу нуля 0 Ні
Корекція систем автоматичного керування 0 Ні
Корелятор, Корелометр, Корелограф 0 Ні
Кореляційна екстремальна система 0 Ні
Кореляційна теорія випадкових процесів 0 Ні
Кореляційна функція 1420 Ні
Кореляційна функція полярна 0 Ні
Кореляційний апаратурний аналіз випадкових процесів 0 Ні
Кореляційний метод розпізнавання 0 Ні
Кореляційний читаючий автомат Читаючий автомат кореляційний 0 Ні
Кореляція 14415 Ні
Кореневого годографа метод 0 Ні
Коренів алгебричних многочленів способи обчислювання 0 Ні
Коренів неперервних функцій однієї змінної способи обчислювання 0 Ні
Корисності теорія 0 Ні
Коші задачі для звичайних диференціальних рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Крайня точка, вершина опуклої множини лінійного простору 991 Ні
Крайова задача 825 Ні
Крайових задач способи розв'язування 0 Ні
Крайові умови 0 Ні
Кратних інтегралів способи наближеного обчислювання Кубатурні формули 0 Ні
Критерії якості систем автоматичного керування 0 Ні
Критерій семантичної відповідності 0 Ні
Критичний шлях 0 Ні
Кріогенні елементи обчислювальної техніки 0 Ні
Кріотрон 0 Ні
Крок квантування Квантування 0 Ні
Куб феритовий 0 Ні
Кубатурні формули 0 Ні
ЛАГ і ТАГ системи 0 Ні
Лагранжа задача 0 Ні
Лагранжа правило множників 0 Ні
Ланцюг графа 1513 Ні
Ланцюг заокруглення 0 Ні
Ланцюг переносу 0 Ні
Ланцюжок 1456 Ні
Лапласа дискретні перетворювання 0 Ні
Лежандра-Клебша умова 0 Ні
Лінгвістика математична 5216 Ні
Лінгвістика прикладна 0 Ні
Лінгвістична статистика 0 Ні
Лінійна форма,Лінійний функціонал,Ковектор 2522 Ні
Лінійних алгебричних систем рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Лінійних систем автоматичного керування аналіз 0 Ні
Лінійні функції алгебри логіки 844 Так
ЛІСП 6796 Ні
Лічильник 575 Ні
Лічильно-розв'язувальний пристрій Розв'язувальний пристрій 0 Ні
Логіка багатозначна 7821 Ні
Логіка конструктивна 0 Ні
Логіка мажоритарна 0 Ні
Логіка математична, Формальна логіка 9068 Ні
Логіка мінімальна Числення висловлювань мінімальне 0 Ні
Логіка порогова 0 Ні
Логіка предикатів вищих ступенів 0 Ні
Логіки некласичні 9942 Ні
Логіко-математичне числення 0 Ні
Логічна розпізнавальна система 0 Ні
Логічне проєктування ЦОМ 0 Ні
Логічний елемент АОМ 0 Ні
Логічний елемент ЦОМ 0 Ні
Логічний затримувальний елемент 0 Ні
Логічних виразів нормальні форми 0 Ні
Логічні операції 10921 Ні
Локалізовані змінні 0 Ні
Локального кодування принцип 0 Ні
Локального пошуку метод один з оптимізації методів 0 Ні
Людина-оператор 918 Ні
Ляпас (мова програмування) 2581 Ні
Ляпунова методи 0 Ні