Вікіпедія:Проєкт:Хімія/Хімічна енциклопедія/А

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 1. АБЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Абляціонні матеріали
 2. АБРАМОВА РЕАКЦИЯ - Абрамова реакція
 3. АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ - Абсорбційна спектроскопія
 4. АБСОРБЦИЯ - Абсорбція
 5. АБС-ПЛАСТИК - АБС-пластик
 6. (+ )-АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА - Абсцизова кислота
 7. АВИАКЕРОСИН - Авіакеросин
 8. АВИВАЖНЫЕ СРЕДСТВА (див.Текстильно-допоміжні речовини) - Авіаважливі засоби
 9. АВИРОЛЬ - Авіроль
 10. АВОГАДРО ЗАКОН - Авогадро закон
 11. АВОГАДРО ПОСТОЯННАЯ - Авогадро стала
 12. АВТОКАТАЛИЗ - Автокаталіз
 13. АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ (див. Коливні реакції) - Автоколивні реакції
 14. АВТОКОСМЕТИКА - Автокосметика
 15. АВТОЛЫ - Автоли
 16. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - Автоматизоване проектування
 17. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - Автоматизоване управління
 18. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ - Автоматизовані системи наукових досліджень
 19. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ - Автоматизований аналіз
 20. АВТООКИСЛЕНИЕ - Автоокислення
 21. АВТОРАДИОГРАФИЯ (див. Радіографія) - Авторадіографія
 22. АГАР - Агар
 23. АГРОХИМИЯ - Агрохімія
 24. АДАМАНТАН - Адамантан
 25. АДАМКЕВИЧА РЕАКЦИЯ - Адамкевича реакція
 26. АДАМСИТ - Адамсит
 27. АДГЕЗИЯ - Адгезія
 28. АДДУКТ - Аддукт
 29. АДЕНИЛАТЦИКЛАЗА - Аденілатциклаза
 30. АДЕНИН (див. Пуринові основи) - Аденін
 31. S-АДЕНОЗИЛМЕТИОНИН - S-Аденозілметіонін
 32. АДЕНОЗИН (див. Нуклеозиди) - Аденозін
 33. АДЕНОЗИНМОНОФОСФАТ ЦИКЛИЧЕСКИЙ - Аденозінмонофосфат циклічний
 34. АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗЫ - Аденозінтрифосфатази
 35. АДЕНОЗИНФОСФОРНЫЕ КИСЛОТЫ - Аденозінфосфатні кислоти
 36. АДИАБАТИЧЕСКОГО СЖАТИЯ МЕТОД - Адіабітичного стиску метод
 37. АДИАБАТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ - Адіабатичне наближення
 38. АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА - Адипінова кислота
 39. АДИПОДИНИТРИЛ - Адиподинітрил
 40. АДРЕНАЛИН - Адреналін
 41. АДРЕНОБЛОКИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА - Адреноблокуючі засоби
 42. АДРЕНОКОРТИКОТРОПИН - Адренокортикотропін
 43. АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - Адреноміметичні засоби
 44. АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА - Адсорбційне очищення
 45. АДСОРБЦИЯ - Адсорбція
 46. АЗАИНДОЛЫ - Азаіндоли
 47. АЗАТИОПРИН - Азатропін
 48. АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА - Азелаїнова кислота
 49. АЗЕОТРОПНЫЕ СМЕСИ - Азеотропні суміші
 50. АЗЕПИН - Азепін
 51. АЗЕТИДИН - Азетидін
 52. АЗИДЫ АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТ - Азиди арилсульфокислот
 53. АЗИДЫ МЕТАЛЛОВ - Азиди металів
 54. АЗИДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ - Азиди органічні
 55. АЗИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ - Азинові барвники
 56. АЗИНЫ - Азини
 57. АЗИРИДИН (те ж що Етиленімін) - Азирідин
 58. АЗИРИНЫ - Азиріни
 59. АЗОБЕНЗОЛ (див. Азосполуки)- Азобензол
 60. АЗОГЕНЫ - Азогени
 61. АЗОТОЛЫ-АРИЛАМИДЫ З-ГИДРОКСИ-2-НАФТОЙНОЙ КИСЛОТЫ - Азотоли-ариламіди 3-гідрокси-2-нафтойної кислоти
 62. 2,2 -АЗО-бис-ИЗОБУТИРОНИТРИЛ - 2,2-азо-біс-ізобутиронітрил
 63. АЗОКРАСИТЕЛИ - Азобарвники
 64. АЗОКСИБЕНЗОЛ (див. Азоксисполуки) - Азоксибензол
 65. АЗОКСИСОЕДИНЕНИЯ - Азоксисполуки
 66. АЗОЛЫ - Азоли
 67. АЗОМЕТИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ - Азометинові барвники
 68. АЗОМЕТИНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (див. Шиффові основи) - Азометинові сполуки
 69. АЗОСОЕДИНЕНИЯ - Азосполуки
 70. АЗОСОЧЕТАНИЕ - Азосполучення
 71. АЗОТ - Азот
 72. АЗОТА ОКСИДЫ - Азоту оксиди
 73. АЗОТА ФТОРИДЫ - Азоту фториди
 74. АЗОТИСТАЯ КИСЛОТА - Нітритна кислота
 75. АЗОТИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА - Азидна кислота
 76. АЗОТИСТЫЕ ИПРИТЫ - Азотисті іприти
 77. АЗОТНАЯ КИСЛОТА - Нітратна кислота
 78. Азотноватистая КИСЛОТА - Азотноватиста кислота??
 79. АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ - Азотні добрива
 80. АЗОТОЛЫ (див. Азогени) - Азотоли
 81. АЗОТФИКСАЦИЯ - Азотфіксація
 82. АЗУЛЕНЫ - Азулени
 83. АЙМАЛИН - Аймалін
 84. АЙНХОРНА РЕАКЦИЯ - Айнхорна реакція
 85. АКАРИЦИДЫ - Акарициди
 86. АКВАКОМПЛЕКСЫ - Аквакомплекси
 87. АКВАМЕТРИЯ - Акваметрія
 88. АКВАТОЛ - Акватол
 89. АККУМУЛЯТОРЫ - Акумулятори
 90. АКОНИТИН (див. Дитерпенові алкалоїди) - Аконітин
 91. АКРИДИН - Акридин
 92. АКРИДИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ - Акридинові барвники
 93. АКРИЛАМИД - Акриламід
 94. АКРИЛАТНЫЕ КАУЧУКИ - Акрилатні каучуки
 95. АКРИЛАТЫ - Акрилати
 96. АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА - Акрилова кислота
 97. АКРИЛОВЫЕ КЛЕИ (див. Синтетичні клеї) - Акрилові клеї
 98. АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ (див. Поліакрилові лаки) - Акрилові лаки
 99. АКРИЛОНИТРИЛ - Акрилонітрил
 100. АКРИХИН (див. Протипротозойні речовини) - Акрихін
 101. АКРОЛЕИН - Акролеїн
 102. АКСИАЛЬНОЕ И ЭКВАТОРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Аксіальне і екваторіальне положення
 103. АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - Активаційний аналіз
 104. АКТИВИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ТЕОРИЯ - Теорія активованого комплексу
 105. АКТИВНОСТЬ - Активність каталізатора
 106. АКТИВНОСТЬ - Активність
 107. АКТИВНЫЕ КРАСИТЕЛИ - Активні барвники
 108. АКТИВНЫЙ УГОЛЬ - Активоване вугілля
 109. АКТИН - Актин
 110. АКТИНИДЫ (те ж що Актиноїди)
 111. АКТИНИЙ - Актиній
 112. АКТИНОИДЫ - Актиноїди
 113. АКТИНОМЕТРИЯ - Актинометрія
 114. АКТИНОМИЦИНЫ - Актиноміцини
 115. АКУСТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ - Акустична спектроскопія
 116. АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - Акустичні матеріали
 117. АЛАНИН - Аланін
 118. АЛИЗАРИН - Алізарин
 119. АЛИЗАРИНОВОЕ МАСЛО - Алізариноове масло
 120. АЛИЗАРИНОВЫЙ КРАСНЫЙ С - Алізариновий червоний С
 121. АЛИФАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - Аліфатичні сполуки
 122. АЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - Аліциклічні сполуки
 123. Алкадієни (те ж що дієнові вулеводні)
 124. АЛКАЛИМЕТРИЯ (див Кислотно-основне титрування) - Алкаліметрія
 125. АЛКАЛОИДЫ - Алкалоїди
 126. АЛКАЛОИДЫ ДАФНИФИЛЛУМА - Алкалоїди дафніфіллума
 127. АЛКАЛОИДЫ ИПЕКАКУАНЫ - Алкалоїди іпекакуани
 128. АЛКАЛОИДЫ ЛИКОПОДИУМА - Алкалоїди лікоподіума
 129. АЛКАЛОИДЫ СЕКУРИНЕГИ - Алкалоїди секурінеги
 130. АЛКАЛОИДЫ ЭЛАОКАРПУСА - Алкалоїди елаокарпуса
 131. АЛКАНСУЛЬФОНАТЫ - Алкансульфонати
 132. АЛКАНФОСФОНАТЫ - Алканфосфонати
 133. АЛКАНЫ (те ж що насичені вуглеводні) - Алкани
 134. АЛКЕНИЛИРОВАНИЕ - Алкенування
 135. АЛКЕНЫ (те ж що олефіни) - Алкени
 136. АЛКИДНЫЕ СМОЛЫ - Алкідні смоли
 137. АЛКИЛ - Алкіл
 138. N-АЛКИЛАНИЛИНЫ - N-алкіланіліни
 139. АЛКИЛАНТРАХИНОНЫ - Алкілантрахінони
 140. АЛКИЛ(АРИЛ)ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ - Алкіл(арил)феноло-формальдегідні смоли
 141. АЛКИЛАТ - Алкілат
 142. АЛКИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТЫ - Алкілбензолсульфонати
 143. АЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ - Алкілгалогеніди
 144. АЛКИЛИРОВАНИЕ - Алкілювання
 145. АЛКИЛСУЛЬФАТЫ - Алкілсульфати
 146. АЛКИЛТИУРАМСУЛЬФИДЫ - Алкілтіурамсульфіди
 147. АЛКИЛФЕНОЛЫ - Алкілфеноли
 148. АЛКИЛФОСФАТЫ - Алкілфосфати
 149. АЛКИЛФОСФОЛИПИДЫ - Алкілфосфоліпіди
 150. АЛКИНЫ - Алкіни
 151. АЛКОГОЛИЗ - Алкоголіз
 152. АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗА - Алкогольдегідрогеназа
 153. АЛКОГОЛЯТЫ - Алкоголяти
 154. АЛКОКСИГРУППА - Алкоксігрупа
 155. АЛКОКСИСИЛАНЫ И АРОКСИСИЛАНЫ - Алкоксісілани і ароксісілани
 156. АЛЛЕНА РЕАКЦИЯ - Аллена реакція
 157. АЛЛЕНЫ - Аллени
 158. АЛЛИЛАМИНЫ - Аліламіни
 159. АЛЛИЛБЕНЗОЛ - Алілбензол
 160. АЛЛИЛБОРАНЫ - Алілборани
 161. АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ ЭФИР - Алілгліцидиловий ефір
 162. АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ - Алілизотіоціанат
 163. АЛЛИЛМЕРКАПТАН - Алілмеркаптан
 164. АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ - Аліловий спирт
 165. АЛЛИЛХЛОРИД - Алілхлорид
 166. АЛЛИЛЦИАНИД - Алілціанід
 167. АЛЛИЛЬНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА - Алільне перегрупування
 168. АЛЛИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ - Алільне заміщення
 169. АЛЛИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ - Алільні комплекси перехідних металів
 170. АЛЛИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - Алільні сполуки
 171. АЛЛООЦИМЕН - Аллооцимен
 172. АЛЛОПУРИНОЛ - Аллопурінол
 173. АЛМАЗ - Алмаз
 174. АЛХИМИЯ - Алхімія
 175. АЛЬБУМИНЫ - Альбуміни
 176. АЛЬГИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - Альгінові кислоти
 177. АЛЬГИЦИДЫ - Альгіціди
 178. АЛЬДЕГИДАММИАКИ - Альдегідаміаки
 179. АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ - Альдегіддегідрогенази
 180. АЛЬДЕГИДО- И КЕТОКИСЛОТЫ - Альдегідо- і кетокислоти
 181. АЛЬДЕГИДЫ - Альдегіди
 182. АЛЬДЕРА ПРАВИЛА - Альдера правила
 183. АЛЬДИМИНЫ И КЕТИМИНЫ - Альдиміни і кетиміни
 184. АЛЬДОЛАЗЫ - Альдолази
 185. АЛЬДОЛЬНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ - Альдольна конденсація
 186. Альдонові кислоти див (Моносахариди)
 187. АЛЬТЕРНАНТНЫЕ СОПОЛИМЕРЫ - Альтернатні кополімери
 188. АЛЬТЕРНАНТНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ - Альтернатні вуглеводні
 189. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОПЛИВА - Альтернатні палива
 190. Альфа-розпад (див Радіоактивність)
 191. АЛЮМИНАТЫ - Алюмінати
 192. АЛЮМИНИЙ - Алюміній
 193. АЛЮМИНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - Алюмінійорганічні сполуки
 194. АЛЮМИНИЯ ГИДРОКСИД - Гідроксид алюмінію
 195. АЛЮМИНИЯ НИТРАТ - Нітрат алюмінію
 196. АЛЮМИНИЯ НИТРИД - Нітрид алюмінію
 197. АЛЮМИНИЯ ОКСИД - Оксид алюмінію
 198. АЛЮМИНИЯ СПЛАВЫ Сплави алюмінію
 199. АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ - Сульфат алюмінію
 200. АЛЮМИНИЯ ФОСФАТЫ - Фосфати алюмінію
 201. АЛЮМИНИЯ ФТОРИД - Фторид алюмінію
 202. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД - Хлорид алюмінію
 203. АЛЮМОГИДРИДЫ - Алюмогідриди
 204. АЛЮМОСИЛИКАТЫ - Алюмосилікати
 205. АЛЮМОТОЛ - Алюмотол
 206. АМАДОРИ ПЕРЕГРУППИРОВКА - Амадорі перегрупування
 207. АМАЛЬГАМЫ - Амальгами
 208. АМАРИЛЛИСОВЫЕ АЛКАЛОИДЫ - Амарилісові алкалоїди
 209. АМБИДЕНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - Амбідентні сполуки
 210. АМБРА - Амбра
 211. АМЕНИЙ-КАТИОНЫ - Аменій-катіони
 212. АМЕРИЦИЙ - Америцій
 213. АМИДИНЫ - Амідіни
 214. АМИДЫ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ - Аміди карбонових кислот
 215. АМИДЫ МЕТАЛЛОВ- Аміди металів
 216. АМИЛАЗЫ - Амілази
 217. АМИЛАМИНЫ - Аміламіни
 218. АМИЛЕНЫ (див Пентени)- Амілени
 219. АМИЛОВЫЕ СПИРТЫ - Амілові спирти
 220. АМИНАЗИН - Аміназин
 221. АМИНИРОВАНИЕ (див Аміни) - Амінування
 222. АМИНОАЛКИЛАКРИЛАТЫ - Аміноалкілакрилати
 223. АМИНОАЛКИЛИРОВАНИЕ - Аміноалкілування
 224. АМИНОАЛЬДЕГИДЫ И АМИНОКЕТОНЫ - Аміноальдегіди і амінокетони
 225. АМИНОАНТРАХИНОНСУЛЬФОКИСЛОТЫ - Аміноантрахіносульфокислоти
 226. АМИНОАНТРАХИНОНЫ - Аміноантрахінони
 227. АМИНОАЦИЛ-тРНК-СИНТЕТАЗЫ - Аміноацил-тРНК-синтетази
 228. АМИНОБЕНЗОЙНЫЕ КИСЛОТЫ - Амінобензойні кислоти
 229. АМИНОБЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ - Амінобензолсульфокислоти
 230. АМИНОВ N-ОКСИДЫ - Амінів N-оксиди
 231. АМИНОГАЛОГЕНАНТРАХИНОНЫ - Аміногалогенантрахінони
 232. АМИНОГЛИКОЗИДНЫЕ АНТИБИОТИКИ - Аміноглікозидні антибіотики
 233. АМИНОДИФЕНИЛАМИНЫ - Амінодифеніламін
 234. АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА - Амінокапронова кислота
 235. АМИНОКИСЛОТЫ - Амінокислоти
 236. АМИНОЛИЗ - Аміноліз
 237. АМИНОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА (див Амінокислоти) - Аміномасляна кислота
 238. АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЕ (див Аміноалкілювання, Манніха реакція) - Амінометилюванння
 239. 2-АМИНО-2-МЕТИЛ-1-ПРОПАНОЛ - 2-аміно-2-метил-1-пропанол
 240. АМИНОНАФТОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ - Амінонафтолсульфокислоти
 241. АМИНОНАФТОЛЫ - Амінонафтоли
 242. АМИНОНИТРИЛЫ - Амінонітрили
 243. АМИНОНИТРОАНИЗОЛЫ - Амінонітроанізоли
 244. АМИНООКСИАНТРАХИНОНЫ - Амінооксиантрахінони
 245. АМИНОПЕПТИДАЗЫ - Амінопептидази
 246. АМИНОПИРИДИНЫ - Амінопіридини
 247. АМИНОПЛАСТЫ - Амінопласти
 248. АМИНОСАЛИЦИЛОВЫЕ КИСЛОТЫ - Аміносаліцилові кислоти
 249. АМИНОСАХАРА - Аміноцукри?
 250. АМИНОСПИРТЫ - Аміноспирти
 251. АМИНОТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ
 252. АМИНОФЕНОЛЫ - Амінофеноли
 253. 2-АМИНО-2-ЭТИЛ-1,3-ПРОПАНДИОЛ - 2-аміно-2етил-1,3-пропандіол
 254. АМИНОЭТИЛЭТАНОЛАМИН - Аміноетилетаноламін
 255. АМИНЫ - Аміни
 256. АМИНЫ ТРЕТИЧНЫЕ ПЕРФТОРИРОВАННЫЕ - Аміни третинні перфторовані
 257. АМИОДАРОН - Аміодарон
 258. АМИТРИПТИЛИН - Амітриптилін
 259. АММИАК - Аміак
 260. АММИАКАТЫ (теж що і Амміни?) - Аміакати
 261. АММИАЧНАЯ ВОДА - Аміачна вода
 262. АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА (те ж що і Нітрат амонію) - Амонійна селітра
 263. АММИНЫ - Амміни??????????
 264. АММОНАЛЫ (див Амоніти)- Амонали
 265. АММОНИЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - Амонієві сполуки
 266. АММОНИЙ-КАТИОНЫ - Амоній
 267. АММОНИТЫ - Амоніти
 268. АММОНИЯ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ - Амонію гексафторосилікат
 269. АММОНИЯ ГИДРОКАРБОНАТ (див Амонію карбонат)
 270. АММОНИЯ КАРБОНАТ - Амонію карбонат
 271. АММОНИЯ НИТРАТ - Амонію нітрат
 272. АММОНИЯ ПЕРОКСОДИСУЛЬФАТ - Амонію пероксодисульфат
 273. АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ - Амонію перхлорат
 274. АММОНИЯ СУЛЬФАТ - Амонію сульфат
 275. АММОНИЯ ТИОЦИАНАТ - Амонію тіоціанат
 276. АММОНИЯ ФОСФАТЫ - Амонію фосфати
 277. АММОНИЯ ФТОРИД - Амонію фторид
 278. АММОНИЯ ХЛОРИД - Амонію хлорид
 279. АММОНОЛИЗ - Амоноліз
 280. АММОФОС - Амофос
 281. АМОРТИЗАТОРНЫЕ ЖИДКОСТИ - Амортизаторні рідини
 282. АМОРФНОЕ СОСТОЯНИЕ - Аморфний стан
 283. АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ - Амперометричне титрування
 284. АМФОТЕРНОСТЬ - Амфотерність
 285. АМФОТЕРНЫЕ ИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ - Амфотерні іонообмінні смоли
 286. АНАБАЗИН - Анабазин
 287. АНАБОЛИЗМ (те ж що і обмін речовин) - Анаболізм
 288. АНАБОЛИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА - Анаболічні речовини
 289. АНАЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - Аналептичні речовини
 290. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - Аналітична хімія
 291. АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - Анальгетичні речовини
 292. АНАЛЬГИН (див АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА) - Анальгін
 293. АНАПРИЛИН - Анаприлін
 294. АНГЕЛИЦИН - Ангеліцин
 295. АНГИДРИДЫ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ - Ангідриди карбонових кислот
 296. АНГИДРИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ - Ангідриди неорганічних кислот
 297. АНГИДРОН (те ж що і Перхлорат магнію) - Ангідрон
 298. АНДРОГЕНЫ - Андрогени
 299. АНЕТОЛ - Анетол
 300. АНЗАМИЦИНЫ - Анзаміцини
 301. АНЗЕРИН - Анзерин
 302. АНИД (див Поліамідні волокна)- Анід
 303. АНИЗИДИНЫ - Анізідини
 304. АНИЗОЛ - Анізол
 305. АНИЗОТРОПИЯ - Анізотропія
 306. АНИЛИДЫ - Аніліди
 307. АНИЛИН - Анілін
 308. АНИЛИНОВАЯ ТОЧКА - Анілінова точка
 309. АНИЛИНОВЫЙ ЧЁРНЫЙ - Аніліновий чорний
 310. АНИЛИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ - Аніліно-формальдегідні смоли
 311. АНИОНИТЫ (див Аніонообмінні смоли, Іоніти) - Аніоніти
 312. АНИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ - Аніонна полімеризація
 313. АНИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ - Аніоннообмінні смоли
 314. АНИОН-РАДИКАЛЫ (див Іон-радикали) - Аніон-радикали
 315. АНИОНЫ (див Іони) - Аніони
 316. АНИСОВЫЙ АЛЬДЕГИД - Анісовий альдегід
 317. АННЕЛИРОВАНИЕ - Аннілювання
 318. АННУЛЕНЫ - Аннулени
 319. АНОДНАЯ ЗАЩИТА (див електрохімічний захист) - Анодний захист
 320. АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (див Електрохімічна обробка матеріалів) - Анодне оксидування
 321. АНОДНОЕ РАСТВОРЕНИЕ - Анодне розчинення
 322. АНОМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ (див конформаційний аналіз) - аномерний ефект
 323. АНРИ РЕАКЦИИ - Анрі реакції
 324. АНСА-СОЕДИНЕНИЯ - Анса-сполуки
 325. АНТИ..., СИН... - Анти..., сін...
 326. АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - Антиалкогольні засоби
 327. АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - Антиалергічні засоби
 328. АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - Антиаритмічні засоби
 329. АНТИБИОТИКИ - Антибіотики
 330. АНТИГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - Антигеморрагічні засоби
 331. АНТИГЕНЫ - Антигени
 332. АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА - Антигістамінні засоби
 333. АНТИДЕПРЕССАНТЫ - Антидепресанти
 334. АНТИДЕТОНАТОРЫ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ - Антидетонатори моторних палив
 335. АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - Антидіабетичні засоби
 336. АНТИДОТЫ - Антидоти
 337. АНТИДОТЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ - Антидоти для рослин
 338. АНТИКОАГУЛЯНТЫ - Антикоагулянти
 339. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (див Корозійностійкі матеріали) - Антикорозійні матеріали
 340. АНТИМОНАТЫ (див сурма) - Антимонати
 341. АНТИМОНИДЫ - Антимоніди
 342. АНТИНАКИПИНЫ - Антинакипіни
 343. АНТИОЗОНАНТЫ - Антиозонати
 344. АНТИОКИСЛИТЕЛИ
 345. АНТИОКСИДАНТЫ - Антиоксиданти
 346. АНТИПИРЕНЫ - Антипірени
 347. АНТИПИРИН - Антипірин
 348. АНТИПОДЫ ОПТИЧЕСКИЕ (див Ізомерія) - Оптичні антиподи
 349. АНТИРАДЫ - Антиради
 350. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - Антисептичні речовини
 351. АНТИСТАТИКИ - Антистатики
 352. АНТИТИРЕОИДНЫЕ СРЕДСТВА - Антитіреоїдні засоби
 353. АНТИФЕРМЕНТНЫЕ СРЕДСТВА - Антиферментні засоби
 354. АНТИФЕРРОМАГНЕТИКИ - Антиферромагнетики
 355. АНТИФИДАНТЫ - Антифіданти
 356. АНТИФРИЗЫ - Антифризи
 357. АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Антифрикційні матеріали
 358. АНТИФРИКЦИОННЫЕ СМАЗКИ - Антифрикційні змазки
 359. АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА - Антихолінестеразні речовини
 360. АНТИЧАСТИЦЫ - Античастинки
 361. АНТОЦИАНЫ - Антоціани
 362. АНТРАНИЛОВАЯ КИСЛОТА - Антранілова кислота
 363. АНТРАХИНОН - Антрахінон
 364. АНТРАХИНОНКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ - Антрахінонкарбонові кислоти
 365. АНТРАХИНОНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ - Антрахінонові барвники
 366. АНТРАХИНОНСУЛЬФОКИСЛОТЫ - Антрахінонсульфокислоти
 367. АНТРАЦЕН - Антрацен
 368. АНТРАЦИКЛИНЫ - Антрацикліни
 369. АНТРАЦИТ - Антрацит
 370. АНТРОН - Антрон
 371. АНХИМЕРНОЕ СОДЕЙСТВИЕ (див Динамічна стереохімія) - Анхімерне ?????
 372. АПАТИТ - Апатит
 373. АПИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - Апікальне положення
 374. АПОМОРФИН - Апоморфін
 375. АППРЕТИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (див Текстильно-допоміжні речовини) - Аппретуючі речовини
 376. АРАХИДОНОВАЯ КИСЛОТА (див Незамінні жирні кислоти)- Арахідонова кислота
 377. АРБИТРАЖНЫЙ АНАЛИЗ - Арбітражний аналіз
 378. АРБОРИЦИДЫ (див Гербіциди) -Арборициди
 379. АРБУЗОВА РЕАКЦИЯ - Арбузова реакція
 380. АРГЕНТОМЕТРИЯ - Аргентометрія
 381. АРГИНИН - Аргінин
 382. АРГОН - Аргон
 383. АРЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ - Аренові комплекси перехідних металів
 384. АРЕНОНИЙ-КАТИОНЫ - Ареноній-катіони
 385. АРЕНЫ - Арени
 386. АРИЛ - Арил
 387. АРИЛИРОВАНИЕ - Арилювання
 388. АРИЛМЕТАНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ - Арилметанові барвники
 389. АРИЛСУЛЬФАТАЗЫ - Арилсульфатази
 390. АРИЛСУЛЬФОТРАНСФЕРАЗА - Арилсульфотрансфераза
 391. АРИНЫ - Арини
 392. АРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКИ - Арміровані пластики ?
 393. АРНДТА-АЙСТЕРТА РЕАКЦИЯ - Арндта-Айстерта реакція
 394. АРОКСИЛЬНЫЕ РАДИКАЛЫ - Ароксильні радикали
 395. АРОМАТИЗАЦИЯ - Ароматизація
 396. АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - Ароматичні сполуки
 397. АРОМАТИЧНОСТЬ - Ароматичність
 398. АРРЕНИУСА УРАВНЕНИЕ - Рівняння Ареніуса
 399. АРСЕНАЗО - Арсеназо
 400. АРСЕНАТЫ - Арсенати
 401. АРСЕНИДЫ - Арсеніди
 402. АРСИН (див мишьяка гидрид)- Арсін
 403. АРСИНГАЛОГЕНИДЫ - Арсінгалогеніди
 404. АРСОНИЙ-КАТИОНЫ - Арсоній-катіони
 405. АСБЕСТ - Асбест
 406. АСБОПЛАСТИКИ - Асбопластики
 407. АСИДОЛ - Асидол
 408. АСИММЕТРИЧЕСКИЙ АТОМ - Асиметричний атом
 409. Асиметричний каталіз (див нижче)
 410. АСИММЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ - Асиметричний синтез
 411. АСКАРИДОЛ - Аскарідол
 412. Аскорбінова кислота(див Вітамін C)
 413. АСПАРАГИН - Аспаргін
 414. АСПАРАГИНАЗЫ - Аспаргінази
 415. АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА - Аспаргінова кислота
 416. АСПАРТАМ - Аспартам
 417. АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА - Аспартатамінотрансфераза
 418. АСПАРТАТ-КАРБАМОИЛТРАНСФЕРАЗА - Аспартат-карбамоїлтрансфераза
 419. АСПЕРГИЛЛОВАЯ КИСЛОТА - Аспергілова кислота
 420. АСТАТ - Астат
 421. АСФАЛЬТ - Асфальт
 422. АСФАЛЬТЕНЫ - Асфальтени
 423. АТМОСФЕРА - Атмосфера
 424. АТМОСФЕРНАЯ КОРРОЗИЯ - Атмосферна корозія
 425. АТМОСФЕРНО-ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ (див Дистиляція нафти) - Атмосферно-вакуумні установки
 426. АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ - Атмосферостійкість
 427. АТОМ - Атом
 428. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ - Атомна одиниця маси
 429. АТОМНАЯ МАССА - Атомна маса
 430. АТОМНАЯ ЕНЕРГИЯ (те ж що і ядерна енергія) - атомна енергія
 431. АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - Атомно-абсорбційний аналіз
 432. АТОМНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ - Атомно-флуоресцентний аналіз
 433. АТОМНЫЕ РАДИУСЫ - Атомні радіуси
 434. АТОМНЫЕ СПЕКТРЫ - Атомні спектри
 435. АТРОПИН - Атропін
 436. АТРОПОИЗОМЕРИЯ (див Ізомерія) - Атропоізомерія
 437. АТТРАКТАНТЫ - Аттрактанти
 438. АУВЕРСА-СКИТЫ ПРАВИЛО - Ауверса-Скіти правило
 439. АУКСИНЫ - Ауксини
 440. Ауксохроми (див Колірність органічних сполук)
 441. АФФИННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ - Афінна хроматографія
 442. АЦЕНАФТЕН - Аценафтен
 443. АЦЕНАФТЕНХИНОН - Аценафтенхінон
 444. АЦЕНАФТИЛЕН - Аценафтилен
 445. АЦЕТАЛИ АМИДОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ - Ацеталі амідів карбонових кислот
 446. АЦЕТАЛИ И КЕТАЛИ - Ацеталі і кеталі
 447. АЦЕТАЛЬДЕГИД - Ацетальдегід
 448. АЦЕТАМИД - Ацетамід
 449. АЦЕТАНИЛИД - Ацетанілід
 450. АЦЕТАТНЫЕ ВОЛОКНА - Ацетатні волокна
 451. АЦЕТАТНЫЕ ПЛЕНКИ (див Полімерні плівки) - Ацетатні плівки
 452. АЦЕТАТЫ - Ацетати
 453. АЦЕТИЛА ПЕРОКСИД - Ацетилу пероксид
 454. АЦЕТИЛАЦЕТОН - Ацетилацетон
 455. АЦЕТИЛЕН - Ацетилен
 456. АЦЕТИЛЕНДИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА - Ацетилендикарбонова кислота
 457. АЦЕТИЛЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ - Ацетиленові комплекси перехідних металів
 458. АЦЕТИЛЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ - Ацетиленові вуглеводні
 459. АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА - Ацетилсаліцилова кислота
 460. АЦЕТИЛ-СоА-СИНТЕТАЗА - Ацетил-СоА-синтетаза
 461. АЦЕТИЛХЛОРИД -Ацетилхлорид
 462. АЦЕТИЛХОЛИН - Ацетилхолін
 463. АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА - Ацетилхолінестераза
 464. АЦЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (див Ацетати целюлози) - Ацетилцелюлоза
 465. АЦЕТОН - Ацетон
 466. АЦЕТОНИТРИЛ - Ацетонітрил
 467. АЦЕТОНОРАСТВОРИМЫЕ КРАСИТЕЛИ - Ацетонрозчинні барвники
 468. АЦЕТОНЦИАНГИДРИН - Ацетонангідрин
 469. АЦЕТОУКСУСНЫЙ ЭФИР - Ацетооцтовий ефір
 470. АЦЕТОФЕНОН - Ацетофенон
 471. АЦЕФЕН - Ацефен
 472. АЦИДИМЕТРИЯ - Ацидиметрія
 473. АЦИДОКОМПЛЕКСЫ - Ацидокомплекси
 474. АЦИДОЛИЗ (див к-о титрування) - Ацидоліз
 475. АЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (те ж що аліфатичні сполуки) - Ациклічні сполуки
 476. АЦИЛИРОВАНИЕ - Ацилювання
 477. АЦИЛОИНОВАЯ КОНДЕНСАЦИЯ - Ацилоїнова конденсація
 478. АЦИЛОИНЫ - Ацилоїни
 479. АЦИЛЬНОЕ ЧИСЛО - Ацильне число
 480. АЦИ-НИТРОСОЕДИНЕНИЯ (див нітросполуки) - Аци-нітросполуки
 481. АЭРОЗОЛИ - Аерозолі
 482. АЭРОСИЛ - Аеросил