Гавриленко Олександр Анатолійович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Гавриленко Олександр Анатолійович (27 травня 1966 р., м. Харків) – професор кафедри міжнародного та європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор.

Тематика наукових досліджень: становлення та розвиток права на теренах України у добу античності та середньовіччя; поліцейське (адміністративне) право в українських губерніях Російської імперії (кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст.); історія органів внутрішніх справ України (1917-1921 рр.); держава і право УСРР у добу раннього тоталітаризму (20-ті рр. ХХ ст.); історико-правове джерелознавство; історія міжнародного права.

Життєпис[ред. | ред. код]

У 1988 р. закінчив історичний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна), а в 2000 р. – Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З серпня 1988 р. по листопад 1990 р. працював на посаді викладача кафедри політичної історії Харківського державного університету. З 1990 по 1993 р. навчався в аспірантурі ХДУ. По закінченні аспірантури перебував на посаді старшого викладача кафедри українознавства Харківського державного технічного університету радіоелектроніки (нині ХНУРЕ), а потім протягом понад двадцяти років, з липня 1994 по квітень 2015 р. працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ, пройшовши шлях від старшого викладача, доцента до професора кафедри теорії та історії держави і права. З вересня 2015 р. – професор кафедри міжнародного права факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, з вересня 2016 – професор кафедри міжнародного та європейського права юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

 З 1994 р. – кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія громадських рухів і політичних партій. Тема кандидатської дисертації  – «М.Л. Рухимович: особистість, політик, господарський діяч» (наук. керівник – к.і.н., проф. Семененко В.І.). З 2011 р. – доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.01– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема докторської дисертації  – «Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор’ї (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.)» (наук. консультант – член-кореспондент АПрНУ, д.ю.н., проф. Ярмиш О.Н.) В 1997 р. присвоєно вчене звання «доцент» за кафедрою теорії та історії держави і права. У 2014 р. присвоєно вчене звання «професор» за кафедрою теорії та історії держави і права.

Під керівництвом (науковим консультуванням) О.А. Гавриленка захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 (Васильєв С.В., Стащак А.Ю., Лесь І.О.) та дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 (Сворак С.Д., Россіхін В.В.).

Член Міжнародної асоціації істориків права.

Творчий доробок[ред. | ред. код]

Автор понад 220 опублікованих наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць. Серед них: «Київська Русь: політико-правовий нарис» (1999 р., у співавторстві), «Державність, право та культура Київської Русі: навчальний посібник» (2000 р., у співавторстві), «Історія органів внутрішніх справ: навчальні матеріали до спецкурсу» (1999, 2003 р., у співавторстві), «Історія державності України: підручник» (2004 р., у співавторстві), «Право античних держав Північного Причорномор’я: навчальний посібник» (2004 р.), «Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.): монографія» (2006 р.), «Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України» (2011 р., у співавторстві), «Історія держави і права України: стародавня доба: навчальний посібник» (2011 р.), «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку: монографія» (2014 р., у співавторстві), «Історія держави і права України: хрестоматія-практикум: навчальний посібник» (2015 р., у співавторстві), «Історія міжнародного права: хрестоматія-практикум: навчальний посібник» (2016 р., у співавторстві),«Генуезька спадщина на теренах України: етнодержавознавчий вимір» (2017 р., у співавторстві), «Еволюція воєнного мистецтва: навчальний посібник: у 2 ч.» (2017 р., у співавторстві),  «Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання» (2018 р., у співавторстві), «Історія держави і права України: підручник» (2018 р., у співавторстві) та ін. Має низку публікацій у зарубіжних виданнях. 

Джерела[ред. | ред. код]

  • [1] Склад кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  • [2] Профіль Гавриленка О.А у google scholar
  • [3] Профіль Гавриленка О.А у academia.edu