Ґендер

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Гендер)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Антропологія
Human.svg
 
Category КатегоріяPortal Портал

Ґендер (англ. gender — «стать», від лат. genus — «рід») — соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка»[1], психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать[2], цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального ґендерного досвіду[3]. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини.

На відміну від біологічної статі, ґендер виступає набором соціально рольових самоідентифікацій (самовизначень), які можуть збігатися з суто біологічними особливостями або суперечити їм[4].

Ґендерні відмінності формуються у процесі соціалізації — навчання ролі чоловіків і жінок, який відбувається від перших днів народження до статевозрілого віку, і меншою мірою — пізніше. На це впливають сімейне виховання, школа, взаємодія з іншими дітьми та ігрова активність. Розуміння відмінностей між статями формується починаючи приблизно з двохрічного віку.

При збігу біологічних статево-рольових стереотипів із ґендером статево-рольова поведінка може бути схарактеризована як нормативна; За відсутності такого збігу є підстави вести мову про ґендерні інверсії[5].

Походження терміну[ред. | ред. код]

До 1960-х рр. психічні або поведінкові властивості, котрі ймовірно відрізняють чоловіків від жінок, називали статевими властивостями або відмінностями. У сучасному розумінні термін «ґендер» був уведений у науковий обіг американським психоаналітиком Робертом Столлером (Robert Stoller) наприкінці 60-х років XX ст. — він запропонував використовувати для позначення соціальних і культурних аспектів статі поняття «ґендер» (англійською gender — рід), яке до того використовувалося тільки у біологічному та фізичному значенні для позначення роду, а після запропонованого відділилося до значення соціального та культурного[6].

Використання терміну[ред. | ред. код]

Відмінність понять «ґендер» та «стать»[ред. | ред. код]

Однією із найпоширеніших помилок в розумінні поняття «ґендер» стосується використання його взаємозамінно із поняттям «стать».

Оскільки соціальна стать не обов'язково збігається з біологічною статтю індивіда, з його або її статтю виховання або з його / її паспортною статтю, тому у наукових дослідженнях використовується розуміння ґендеру у широкому сенсі.

У психології та сексології під поняттям «ґендер» розуміється сукупність стандартів і сценаріїв поведінки, котрі суспільство визначає як «жіночі» і «чоловічі», котрі виражаються у двох головних категоріях — маскулінність і фемінність. Вони, у свою чергу, оприявнюються у стилі одягу, способах ходіння та говоріння, у манерах, захопленнях та інших способах поводження[7].

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) використовує термін «ґендер» для визначення «соціально обумовлених ролей, моделей поведінки, діяльності, а також атрибутів, які дане товариство вважає необхідними для чоловіків і жінок»[8].

Оскільки саме соціальна ідеологія відповідає за визначення типово чоловічих або типово жіночих ролей та моделей поведінки, певні соціальні суб'єкти, що домінують в сфері ідеологічного виробництва можуть за допомогою ідеології придушувати природні (біологічні) самоідентифікації чоловіків та жінок або ж заохочувати їх в той чи інший спосіб.

Позиція щодо заохочення ґендерної рівності шляхом придушення природних біологічних відмінностей між чоловіками і жінками є притаманною фемінізму як ідеології егалітарної спрямованості.

Відмінності між жінками та чоловіками на біологічному рівні[ред. | ред. код]

 • морфологічні відмінності у будові статевих органів та здатності до відтворення[9];

Проте, на ці біологічні відмінності накладаються соціальні чинники, і залежно від того, якою мірою тлумачиться роль біологічних та соціальних чинників у розділенні ґендеру, сформульовано два основних підходи.

Підходи до розуміння ґендеру[ред. | ред. код]

 • статеворольовий підхід зводить ґендер до одного з його соціально-психологічних проявів — ґендерних стереотипів (схем сприйняття), при цьому таке тлумачення відповідає початковому розумінню ґендеру як соціальної надбудови над біологічною статтю;
 • соціально-конструктивістський підхід розглядає відносини між чоловіком та жінкою перш за все як соціокультурно сконструйовані, акцент при цьому робиться на владних відносинах між чоловіком та жінкою, у той час як біологічні відмінності вважаються другорядними.

На думку прибічників соціально-конструктивістського підходу, ґендерні відносини побудовані на домінуванні і підпорядкуванні, паритеті і нерівності, внутрішньогрупповому фаворитизмі та міжгруповій дискримінації. Вони створюють нерівність соціальних можливостей чоловіків та жінок, владну асиметрію, яка підкреслюється різницею у ґендерно-специфічних моделях спілкування. Визнання «об'єктивності» ґендерних відмінностей чоловіків та жінок маскує дискримінацію[11].

Дійсно, біологічні підходи, і меншою мірою — ентноцентричні та теологічні ґендерні моделі досить часто використовуються для виправдання соціальних забобонів і несправедливостей. Ґендерні відмінності ніколи не повинні використовуватися для виправдання ґендерної нерівності, проте заперечувати, що ці відмінності існують або що вони не можуть вивчатися, може мати негативні наслідки для суспільства.

М. С. Боровцова визначає 4 основні теоретико-методологічні підходи до тлумачення ґендеру, що склалися на сьогодні:

 • ґендер як соціальний феномен, тобто як дійсність міжстатевих стосунків, виражена у міжособистісних, соціально-економічних, правових, політичних відносинах (Н. Абубікірова, Т. Бендас, Д. Воронцов, Н. Городнова, Н. Лавриненко, О. Лосєва, Т. Мельник, Р. Петрова, Р. Столер та ін.);
 • ґендер як культурний феномен, тобто як уявне, символічне, фантазматичне уявлення про дійсність міжстатевих стосунків, висловлене у дискурсах літературного, зображального, кінематографічного мистецтва, ЗМІ і реклами, імперативах ґендерної ідеології (С. Бем, В. Брайсон, Б. Елліот, Д. Коновалов, В. Менжулін, К. Трофимова, Р. Хаббард, Ю. Шабаліна та ін.);
 • ґендер як когнітивний феномен, тобто як те, що мислиться про чоловіків та жінок, і те, відносно чого мислиться про себе як про чоловіка чи про жінку (В. Кириченко, Д. Майєрс, О. Містрюкова, Н. Приходькіна та ін.);
 • ґендер як особистісний дискурс, тобто як засіб означення статі, її висловлення, вираження, поведінкового здійснення (К. Вест, Д. Зіммерман, Ю. Маслова, Н. Чодороу та ін.)[3].

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Шон Берн (2004). Гендерная психология. Прайм-Еврознак. с. 320. ISBN 5-93878-125-6. 
 2. Ильин Е.П. (2010). Пол и гендер. Питер. с. 688. ISBN 978-5-49807-453-5. 
 3. а б М.С. Боровцова. Ґендер як неповторна репрезентація статі // Вісник Одеського національного університету. Психологія. — 2012. — Т. 17, вип. 5. — С. 6–12.
 4. Нартова-Бочавер С.К. (2006). Дифференциальная психология. Москва, АСТ. с. 310. ISBN 978-5-89349-435-8. ISBN 978-5-89502-423-2. 
 5. Кон И.С. (2004). Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. Москва. с. 463. 
 6. Stoller R. Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. — New York, 1968.
 7. Kelly G. F. Sexuality Today: The Human Perspective / Updated 7th ed. — Boston, 2004.
 8. What do we mean by «sex» and «gender»?
 9. а б в г Leibenluft E. Sex is complex // American Journal of Psychiatry. — 1996. — No 153 (8). — P. 969—972.
 10. Geer J. H., Manguno-Mire G. M. Gender differences in cognitive processes in sexuality // Annual Review of Sex Research. — 1997. — No 7. — P. 90-124.
 11. Воронцов Д. В. Что такое гендер // Бендас Т. В. Гендерная психология. — СПб., 2006.

Посилання і література[ред. | ред. код]