Географія релігії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Геогра́фія релі́гії (Сакральна географія) — галузь релігієзнавства, що вивчає загальну схему поширення релігій, сучасну релігійну карту світу, роль природного фактора у появі й поширенні релігій в різних країнах і регіонах земної кулі, досліджує просторово-часові закономірності взаємодії релігійного феномена із зовнішнім середовищем.

Предмет[ред. | ред. код]

Предметом дослідження географії релігії є роль природного чинника у процесі формування і поширення релігій, взаємозв'язок етнічності й конфесійності, питання автохтонності (вкоріненості) релігійних утворень у конкретних країнах. Засадничою тезою її досліджень є визнання того, що географічне середовище і релігії пов'язані між собою завдяки етносу, історичний шлях, культурні, психологічні особливості якого значною мірою впливають на особливості його релігійності. Значну увагу вона зосереджує на прогнозуванні динаміки релігійної карти світу.

Історія[ред. | ред. код]

Географічні аспекти вивчення релігії є дуже давніми — вони сягають часів давньогрецького історика Геродота. Предмет географії релігії уперше сформулював І. Кант, визначивши його як взаємодію «релігія — зовнішнє середовище». Із погляду Канта, цей розділ релігієзнавства мусить вивчати окремі конфесії, їх існування в конкретних природних, соціально-культурних, етнічних, економічних умовах різних країн; досліджувати вплив певних релігій на етнокультурні процеси в них і зворотну дію зовнішніх умов на релігію в ході її поширення.

Сучасний стан[ред. | ред. код]

Сучасна географія релігії прагне дати наявну релігійну карту світу; спрогнозувати перспективи її зміни; розкрити залежність певних релігій від умов конкретних географічних регіонів; передбачити появу там нових релігій. Вона розглядає географічний аспект виникнення і подолання міжконфесійного протиборства, виявляє взаємозв'язок етнічного та конфесійного в релігійній мобільності тощо.

Нині, окрім названих розділів релігієзнавства, розвиваються:

  • політологія релігії,
  • культурологія релігії,
  • етнологія релігії,
  • з'являється герменевтичне,
  • корпоративне релігієзнавство.

Релігієзнавство — складний, багатопланове утворення, яке постійно розвивається.

Примітки[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

  1. Географія релігій в Україні: Моногр. / А. С. Ковальчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 308 c. — Бібліогр.: с. 296—307.
  2. Голіков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії. — К: Либідь, 1996. — С. 206—232.
  3. Соціально-економічна географія України / за ред. О. І. Шаблія. — Львів.: Світ, 2000. — С. 409—417.

Посилання[ред. | ред. код]

  • (англ.) Park, Chris (2004). «Religion and geography». In Hinnells, J. Routledge Companion to the Study of Religion. Routledge.