Глей

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Глей, що окислюється на повітрі.

Глей, глейовий горизонт (не плутати з ґлеєм) — горизонт ґрунтового профілю, який характеризується зеленим, блакитним, сизим або неоднорідним сизо-іржавим забарвленням, безструктурністю і низькою порізаністю. Традиційно позначається літерою G. Горизонти іншого типу, що мають лише окремі ознаки оглеєння, називаються глеюваті та при позначенні відзначаються індексом g.

Генезис[ред.ред. код]

Розвивається у різних перезволожених, заболочених і болотних ґрунтах в горизонтах з малим доступом або без доступу кисню і (під впливом ґрунтових або поверхневих вод). Утворюється в результаті оглеєння — складного комплексу процесів, переважно мікробіологічної та біохімічної природи, що включає:

Типи глейових горизонтів[ред.ред. код]

Алювіальні болотні перегнійно-глейові ґрунти. Заплава річки Дон, Волгоградська область, Росія

Виділяється ряд типів глейовими горизонтів в залежності від їх походження і властивостей.

Такі типи формуються при перезволоженні ґрунтів ґрунтовими водами:

  • Глей (ґрунтово-глейові горизонт, гідрологічний глей, ортоглей, ендоглей) формується при ґрунтовому заболочування ґрунтів. Забарвлення голубувате, сизе, сірувато-сизе, часто з іржавими плямами або цяточками. При впливі атмосфери колір не змінюється.
  • Болотний глей (вівіантово-глейовий горизонт, ортоглей) утворюється в болотних ґрунтах при рясному торфонакопиченні. Для даного горизонту характерна синя або блакитне забарвлення, при контакті з атмосферою швидко переходить в буру.
  • Маршовий глей (глауконітово-глейові горизонт) зустрічається в заплавних, плавневих та маршових ґрунтах. Пофарбований у зеленуваті і оливкові тони, при впливі атмосферного повітря колір горизонту змінюється слабо.
  • Схиловий глей (висячий глей, амфіглей, екліглей) формується на місці виходу верховодки або ґрунтових вод.

Можливо також перезволоження ґрунтів атмосферними опадами, викликане наявністю в ґрунті водотривкого горизонту, над яким у певні періоди застоюється волога. Одним із прикладів подібного явища є мерзлотний глей (надмерзлотно-глейові горизонт, кріоглей), що утворюється над багаторічною мерзлотою, що є водоупорами. Він відрізняється чітким поділом на нижній відновлений повністю сизий і верхній іржаво-бурий окислений шари.

Ширше розповсюджений внутрішньоґрунтовий глей (ґрунтовий глей, псевдоглей, параглей). Він формується на верхній межі горизонту більше важкого гранулометричного складу, виступаючого як водоупорами. Залежно від походження цього водотривкого горизонту, виділяють псевдоглей первинний (ґрунт сформувалася на початково двочленну породу і успадкувала свої гідрологічні властивості від неї) і вторинний (водоупорами сформувався в результаті процесів ґрунтоутворення, зазвичай це іллювіальний горизонт сильно диференційованих ґрунтів).

Оскільки перезволоження в цьому випадку має сезонний характер і змінюється промиванням та спалених горизонту, оглеєння супроводжується елювіальний процесами виносу зруйнованих мінеральних сполук. У такому випадку говорять пропсевдооглееніі. Чергування окислювальних і відновлювальних умов, що викликає зміна рухливості заліза і марганцю, призводить до їх сегрегації, морфологічно проявляється у виникненні строкатою, мармуроподібний, сизувато-білястою з іржавими плямами забарвлення, а також залізо-марганцевих конкрецій розміром до 1 см. У горизонті можлива наявність плітчато-глибістой структури, нерідкі реліктові ознаки підзолистого, лессівірованного або осолоділі горизонту, за яким розвивається оглеєння.

У разі загальної слабкої водопроникності ґрунтів, великій кількості опадів, малому випаровуванні і великій вологоємності підстилки утворюється атмосферний глей (кліматичний глей, стагноглей, екзоглей). Він залягає безпосередньо під підстилкою і має властивості гумусового або елювіального обрію.

Особливо виділяється сірчаний глей (сульфідно-глейові горизонт), що формується в перезволожених ґрунтах, в профілі яких є сульфати. При оглеєння сульфати перетворюються на сульфіди (див. анаеробне дихання), в результаті чого горизонт набуває запах сірководню, сірий, сіро-сизий або оливково-сірий колір. Після осушення фарбування стає строкатої з жовтими плямами Ярозит(«котяча глина»).

Рисовий глей утворюється в затоплених ґрунтах рісовніков. Для нього характерно, по-перше, розвиток за профілем якої-небудь вже сформувалася ґрунту, а по-друге, поділ її профілю на відновлену товщу і окислені плівку на поверхні (товщина 2-3 мм), плями навколо великих пір з затиснених повітрям і вздовж коренів. Туди стягуються рухливі відновлені залізо і марганець, окислюються і осідають, утворюючи охристі плями і прожилки. Така ґрунт при висиханні починає розтріскуватися, на старих рісовніках утворюється полігональна тріщинуватість. З часом мінеральна частина повністю руйнується, залізо і марганець сегрегуються в конкреції, відбувається залишкове накопичення кремнезему і утворюється «рисовий подзол».

Глейові ґрунти[ред.ред. код]

Класифікація ґрунтів Росії 2004 року виділяє відділ глейові ґрунти в стовбурі постлітогенних. Дані ґрунту діагностуються за наявністю глейовими горизонту, що залягає безпосередньо під органогенних. Органогенних горизонт може бути в залежності від умов формування представлений як підстилкою, торф'яним або перегнійної горизонтом, так і гумусовим горизонтом з вмістом гуматного гумусу 12-15%. Його характер використовуються для розділення більшої частини типів відділу.

Найпоширеніші дані ґрунту в тундрової, лісотундрової та тайгової зонах (глееземи, торф'яно-глееземи), на південь від до степової зони зустрічаються в замкнених зниженнях рельєфу, на річкових терасах, під луговий і лучно-болотною рослинністю, заболоченими лісами (перегнійно-глейові, перегнійно-гумусові глейові, темногумусово-глейові).

Виділяється також декілька типів освоєних глейові ґрунти (агроторфяно-глееземи, агротемногумусово-глейові та ін.)

Меліорація[ред.ред. код]

Глей погано впливає на переважну більшість диких і культурних рослин. Меліорація оглеєних ґрунтів в першу чергу включає їх осушення — зниження рівня ґрунтових вод і скидання надлишкових поверхневих вод.

Вивчення[ред.ред. код]

Термін «глей» вперше введений у наукову літературу російським ученим Г. М. Висоцьким (1905) і став у ґрунтознавстві міжнародним. У вивчення процесу глееобразованія великий внесок зробив професор МДУ ім. М. В. Ломоносова Ф. Р. Зайдельман.

Посилання[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

  • (рос.) Розанов Б. Г. Генетическая морфология почв. — М.: Изд-во МГУ, 1975.