Група бордюру

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Приклади візерунків груп бордюру

Група бордюру — це математичне поняття, що використовується для класифікації за симетріями візерунків на двовимірних поверхнях, які повторюються в одному напрямку. Такі візерунки зустрічаються часто в архітектурі і декоративному мистецтві. Математичне вивчення таких візерунків показує, що існує рівно сім типів симетрії.

Групи бордюру є двовимірними групами лінійного зсуву[en], які мають повторення лише в одному напрямку. Вони пов'язані зі складнішими групами орнаменту, які класифікують візерунки, що повторюються у двох напрямках, і кристалографічними групами, які класифікують візерунки, що повторюються в трьох напрямках.

Загальний опис[ред. | ред. код]

Сім груп бордюрів
 1. p1: T (тільки паралельне перенесення в горизонтальному напрямку)
 2. p1m1: TV (паралельне перенесення зі симетрією відносно вертикальної осі)
 3. p11m: THG (паралельне перенесення, симетрія відносно горизонтальної осі і ковзна симетрія)
 4. p11g: TG (паралельне перенесення і ковзна симетрія)
 5. p2: TR (паралельне перенесення і поворот на )
 6. p2mg: TRVG (паралельне перенесення і поворот на , симетрія відносно вертикальної осі і ковзна симетрія)
 7. p2mm: TRHVG (паралельне перенесення, поворот на , симетрія відносно горизонтальної осі, симетрія відносно вертикальної осі і ковзна симетрія)

Формально, група бордюру — це клас нескінченних дискретних груп симетрії візерунків на стрічці (нескінченно широкому прямокутнику), а отже, це клас груп рухів на площині або стрічці. Група симетрії групи бордюру обов'язково містить паралельні перенесення і може містити ковзні симетрії, відбиття вздовж осі стрічки, відбиття поперек осі стрічки і обертання на . Існує сім груп бордюру, їх показано нижче в таблиці. Багато авторів перераховують групи бордюру в іншому порядку[1][2].

Фактичні групи симетрії всередині групи бордюру характеризуються найменшою відстанню паралельного перенесення і, для груп бордюру з вертикальною симетрією або поворотом на (групи 2, 5, 6 і 7), місцем розташування осі симетрії або центру повороту. У разі груп симетрії на площині додатковими параметрами є напрям вектора перенесення і, для груп бордюру з горизонтальною віссю симетрії, ковзна симетрія, або поворот на (групи 3-7), положення осі відбиття або центру обертання. Таким чином, є два ступені вільності для групи 1, три для груп 2, 3, 4 і чотири для груп 5, 6 і 7.

Для двох із семи груп бордюру (групи 1 і 4) групи симетрії породжуються одним елементом, для чотирьох груп (групи 2, 3, 5 і 6) вони породжуються двома генераторами, а для групи 7 групи симетрії вимагають трьох генераторів. Група симетрії в групах бордюрів 1, 2, 3 чи 5 є підгрупою групи симетрії останньої групи бордюру з тією самою відстанню паралельного перенесення. Група симетрії в групах бордюру 4 і 6 є підгрупою групи симетрії останньої групи бордюру з половинною відстанню паралельного перенесення. Остання група бордюру містить групу симетрії найпростішого періодичного візерунка на смузі (або площині) — послідовності точок. Будь-яке перетворення площини, що залишає недоторканим цей візерунок, можна розкласти на паралельне перенесення (x,y) → (n+x,y) і, можливо, відбиття відносно горизонтальної осі (x,y) → (x,−y) або вертикальної осі (x,y) → (−x,y) у припущенні, що осі обрано посередині двох сусідніх точок, або повороту на кут , (x,y) → (−x,−y). Таким чином, ця група бордюру містить «найбільшу» групу симетрії, яка складається з усіх цих перетворень.

Вимога дискретності вводиться для виключення групи, що містить усі паралельні перенесення, і груп, що містять довільно малі паралельні перенесення (наприклад, групи горизонтального перенесення на будь-яку раціональну відстань).

Вимога нескінченності вводиться для виключення груп, що не мають паралельного перенесення:

 • група тільки з тотожним рухом (ізоморфна C1, тривіальна група порядку 1);
 • група, що складається з тотожного руху і відбиття відносно горизонтальної осі (ізоморфна C2, циклічна група порядку 2);
 • групи, що складаються з тотожного руху і відбиття відносно вертикальної осі;
 • групи, що складаються з тотожного руху і повороту на навколо точки, розташованої на горизонтальній осі;
 • групи, що складаються з тотожного руху і відбиття відносно вертикальної осі, відбиття відносно горизонтальної осі і повороту на навколо точки перетину цих осей (ізоморфна 4-групі Клейна).

Опис семи груп бордюру[ред. | ред. код]

Існує сім різних підгруп (з точністю до масштабу) в групі дискретних бордюрів, що генеруються паралельним перенесенням, відбиттям (уздовж осі бордюру) і поворотом на . Кожна з цих підгруп є групою симетрії бордюру і прості бордюри показано на рис. 1. Сім різних груп відповідають сімом нескінченним серіям груп осьової симетрії тривимірного простору, з [3].

Групи бордюру позначаються з використанням нотації Германа — Могена, міжнародної кристалографічної нотації[4], орбіфолдної нотації[en], нотації Коксетера[en] і за допомогою символів Шенфліса:

Групи бордюру
IUC Кок-
сетер
Шён-
фліс
*
Група
Діаграма§
Орбіфолд
Приклади
позначення
Конвея[5]
Опис
p1 [∞]+
CDel node h2.pngCDel infin.pngCDel node h2.png
C
Z
Frieze group 11.png
∞∞
F F F F F F F F
Frieze example p1.png
Frieze hop.png
hop (стрибати на одній нозі)
(T) Тільки паралельне перенесення.

Цю групу створює один генератор, переносячи на найменшу відстань для даного періодичного візерунка.

p11g [∞+,2+]
CDel node h2.pngCDel infin.pngCDel node h4.pngCDel 2x.pngCDel node h2.png
S
Z
Frieze group 1g.png
∞×
FℲ FℲ FℲ FℲ FℲ
Frieze example p11g.png
Frieze step.png
step (крок)
(TG) Ковзна симетрія і перенесення.

Ця група створюється одним генератором (ковзною симетрією), паралельне перенесення виходить як результат двох ковзних симетрій.

p1m1 [∞]
CDel node.pngCDel infin.pngCDel node.png
C∞v
Dih
Frieze group m1.png
*∞∞
Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ
Frieze example p1m1.png
Frieze sidle.png
sidle (йти боком)
(TV) Відбиття відносно вертикальної осі і перенесення.

Група та сама, що й нетривіальна група одновимірного випадку. Група будується за допомогою паралельного перенесення і відбиття відносно вертикальної осі.

p2 [∞,2]+
CDel node h2.pngCDel infin.pngCDel node h2.pngCDel 2x.pngCDel node h2.png
D
Dih
Frieze group 12.png
22∞
S S S S S S S S
Frieze example p2.png
Frieze spinning hop.png
spinning hop (стрибки з поворотом)
(TR) Перенесення і поворот на :
Група створюється двома генераторами — перенесенням і поворотом на .
p2mg [∞,2+]
CDel node.pngCDel infin.pngCDel node h2.pngCDel 2x.pngCDel node h2.png
D∞d
Dih
Frieze group mg.png
2*∞
V Λ V Λ V Λ V Λ
Frieze example p2mg.png
Frieze spinning sidle.png
spinning sidle (стрибки боком з поворотом)
(TRVG) Відбиття відносно вертикальної осі, ковзна симетрія, перенесення і поворот на :
Паралельне перенесення тут виходить як результат двох ковзних симетрій, так що група генерується ковзною симетрією і або обертанням, або вертикальною симетрією.
p11m [∞+,2]
CDel node h2.pngCDel infin.pngCDel node h2.pngCDel 2.pngCDel node.png
C∞h
Z×Dih1
Frieze group 1m.png
∞*
B B B B B B B B
Frieze example p11m.png
Frieze jump.png
jump (стрибок)
(THG) Перенесення, відбиття відносно горизонтальної осі, ковзна симетрія.

Ця група генерується перенесенням і відбиттям відносно горизонтальної осі. Ковзна симетрія виходить як перенесення + відбиття.

p2mm [∞,2]
CDel node.pngCDel infin.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node.png
D∞h
Dih×Dih1
Frieze group mm.png
*22∞
H H H H H H H H
Frieze example p2mm.png
Frieze spinning jump.png
spinning jump (стрибок з поворотом)
(TRHVG) Відбиття відносно вертикальної і горизонтальної осей, паралельне перенесення і поворот на :
Для цієї групи потрібні три генератори. Один з генерувальних наборів складається з перенесення і відбиттів відносно обох осей.
*Нотацію Шенфліса для точкової групи тут розширено для випадку нескінченного набору еквівалентних діедральних точкових симетрій
§Діаграма показує одну фундаментальну область, виділену жовтим кольором. Осі відбиття показано синім кольором, осі ковзної симетрії — зеленим пунктиром, а точки обертання — зеленими квадратиками.

Як ми бачимо, з точністю до ізоморфізму, існує чотири групи: дві абелеві, і дві неабелеві.

Типи ґраток: похила і прямокутна[ред. | ред. код]

Групи можна класифікувати за типом їхньої двовимірної ґратки[6]. Похила ґратка означає, що другий напрямок не обов'язково ортогональний до напрямку повторення.

Тип ґратки Групи
Похилі p1, p2
Прямокутні p1m1, p11m, p11g, p2mm, p2mg

Веб-демонстрації та програмне забезпечення[ред. | ред. код]

Існують програмні графічні інструменти, що створюють двовимірні візерунки за допомогою груп бордюру. Зазвичай весь візерунок оновлюється автоматично під час редагування тексту.

 • Kali — вільний застосунок для шпалер, бордюрів та інших візерунків.
  • Kali для Windows і Mac Classic.
 • Tess — програма (nagware) для роботи з замощеннями для різних платформ, що підтримує шпалери, бордюри, а також мозаїк Хееша.
 • FriezingWorkz — вільно поширюваний стек (застосунок для Hypercard) для платформи Classic Mac, підтримує групи бордюру.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Coxeter, 1969, с. 47–49.
 2. Cederberg, 2001, с. 117–118, 165–171.
 3. Fisher, Mellor, 2007.
 4. Radaelli.
 5. Frieze Patterns Конвей дав нахви за характером слідів.
 6. Hitzer, Ichikawa, 2008.

Література[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]