Гуржій Олександр Іванович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Гуржій Олександр Іванович
Народився 2 лютого 1955(1955-02-02) (64 роки)
Київ
Діяльність історик
Alma mater Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
Сфера інтересів історія
Вчене звання професор
Науковий ступінь Доктор історичних наук
Нагороди
Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня
Почесний краєзнавець України

Гуржій Олександр Іванович у Вікісховищі?

Олександр Іванович Гуржій (нар. 2 лютого 1955, Київ) — український історик, дослідник середньовічної історії України, історіограф і джерелознавець. Доктор історичних наук (1999), професор. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту історії України НАН України, член Президії Національної спілки краєзнавців України. Син чл.-кореспондента АН УРСР Івана Олександровича Гуржія — відомого дослідника історії України 18—19 ст., автора близько 300 праць з соціально-економічної історії, історіографії та джерелознавства України 2-ї половини 18—19 ст.).

Освіта, наукова кар'єра, громадська діяльність[ред. | ред. код]

1977 закінчив історичний факультет історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1977 р. працює в Інституті історії АН УРСР. 1977-79 — стажист-дослідник, 1979-86 — молодший науковий співробітник, 1986-99 — старший науковий співробітник, з 1999 — провідний науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу.

1982 захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток феодальних відносин на Лівобережній України в першій половині XVIII ст.» (науковий керівник — докт. іст. наук Г. Я. Сергієнко).

Докторська дисертація — «Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського)» (1999).

З 2001 — директор Всеукраїнської громадської організації «Український інститут воєнної історії».

Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Наукові досягнення[ред. | ред. код]

Автор понад 300 праць.

Досліджує переважно питання історії соціально-економічного розвитку й політичного становища України у другій половині XVII—XVIII ст. Висвітлював історіографічний доробок Д. М. Бантиша-Каменського, М. С. Грушевського, П. С. Єфименка, Д. І. Яворницького, Д. І. Багалія, багатьох сучасних вітчизняних і зарубіжних учених. Брав участь у перевиданні праць названих істориків.

Виступив одним із ініціаторів випуску багатотомної серії «Історія України в прозових творах та документах» (особисто упорядкував 4 томи, три з них побачили світ у 1993-96).

Брав участь у підготовці й публікації збірок документів: «Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст.», «Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.», «Описи Лівобережної України кінця XVIII — початку XIX ст.» та ін.

Член редколегій багатьох видань, зокрема періодичних: «Український історичний журнал», «Історичні зошити» (Ін-т історії України НАН України), «Середньовічна Україна», збірки наук. праць «Воєнна історія», «Український правничий альманах», «Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Серія історичні науки» та ін.

Один з авторів численних підручників та навчальних посібників з історії України.

Нагороди[ред. | ред. код]

 • Лауреат премії для молодих учених АН УРСР (1986).

Основні праці[ред. | ред. код]

 • Гуржій О. І. Славетні битви на теренах України: від князівської доби до початку XX століття / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. — Київ: Арій, 2013. — 335 с.
 • Гуржій О. Війна 1812 року: український контекст. — К.: Інститут історії України, 2012 (у співавт.).
 • Гуржій О. І. Історія козацтва. Держава — військо — битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. — Київ: Арій, 2012. — 462 с.
 • Гуржій О. І. Михайлина Павло Васильович / О. І. Гуржій, А. П. Коцур // Український історичний журнал: науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. — Київ, 2012. — № 3 (504). — С. 235—236.
 • Гуржій О. І. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його «переробляла» за власним образом та подобою / Олександр Гуржій ; [відп. ред. Реєнт] ; Благодійний фонд ім. проф. Миколи Бушина «Історична спадщина» ; Т-во істориків Черкащини ім. І. О. Гуржія. — Черкаси: Черкаський ЦНІІ, 2011. — 329 с.
 • Гуржій О. Олешківська Січ (1711—1728 рр.) в роійсько-турецько-польському трикутнику // Краєзнавство: науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 2011. — № 2. — С. 230—236.
 • Гуржій О. I. Оподаткування сільського населення України (XVII — середина XIX ст.). — Черкаси, 2011 (у співавт.).
 • Гуржій О. І. Податне населення України XVII—XVIII ст. : нариси з історії та статистики / Олександр Гуржій ; [ НАНУ, Ін-т історії України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Науково-дослід. ін-т селянства ]. — Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2009. — 296 с. — (Бібліотека історії українського селянства).
 • Гуржій О. І. Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. — Київ: Арій, 2008. — 464 с.
 • Гуржій О. І. Порини. — Черкаси, 2008.
 • Гуржій О. I. Український хутір XV—XVIII ст.: Історичний нарис. — К., 2007.
 • Гуржій О. Кабінет примітивної культури та її пережитків у побуті й фольклорі України і його роль у діяльності етнологічних осередків у 20-х — на початку 30-х років XX ст / О. Гуржій, М. Парахіна // Слов"янські обрії: Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2006. — Вип. 1. — С. 289—301.
 • Край козацький: Довідник з історії Лисянщини / Нац. акад. наук України; Ін-т історії України; Наук.-дослідний ін-т козацтва; Авт.: В.Щербатюк, О.Беззубець, К.Безрідна, О.Березовський; Редкол.: А.Бондаренко, М.Бушин, О.Гуржій та ін. — Київ: Наукова думка, 2004. — 408 с.
 • Гуржій О. І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні. — К., 2004.
 • Гуржій О. I. Іван Скоропадський. — К.: Альтернативи, 2004.
 • Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник / Редкол.: О. І. Гуржій, А. В. Атрохов, О. М. Доценко та ін.; Авт.-упоряд.: О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко, В. Д. Макаров, С. П. Мосов. — Київ: Видавництво гуманітарної літератури, 2004. — 520 c.
 • Гуржій О. I. «Український історичний журнал» та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині XX ст. — К., 2004 (у співавт.).
 • Гуржій О. I. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. — К., 2004 (у співавт.).
 • Гуржій О. I. Узагальнення досвіду проведення миро-творчих операцій в другій половині XX ст. — К., 2004 (у співавт.).
 • Гуржій О. I. Етнологічні осередки України в 20-х — на початку 30-х років XX ст.: Нарис діяльності. — К., 2004 (у співавт.).
 • Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів / Упор. автори передмови О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. — Київ: Україна, 2003. — 432 с.
 • З-під булави — під корону: друга половина 18 ст. / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, Р. П. Іванченко, О. В. Мишанич. — Київ: Україна, 2002. — 384с. — (Історія України в прозових творах та документах = Іс).
 • Гуржій О. І. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного. — К., 2002 (у співавт.).
 • Спалах у темряві: середина XVII ст. / Упор. і авт. передм. О. І. Гуржій. — Київ: Україна, 2001. — 399 с. — (Історія України в прозових творах та документах).
 • Гуржій О. І. «Український історичний журнал»: з історії виникнення та діяльності / О. І. Гуржій, Л. І. Капітан // Український історичний журнал: науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. — Київ, 2001. — № 6. — С. 21 — 34.
 • Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський. — К., 1998.
 • Гуржій О. І. Гетьманська Україна. — К., 1999 (у співавт.).
 • Гуржій О. І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII—XVIII ст.). — К., 1994.
 • Гуржій О. І. Ліквідація козацької державності // Історія України. Навч. посібник. 2-е вид. — К., 2000 (у співавт.).
 • Гуржій О. І. Гетьманська Україна / Україна крізь віки. У 13-ти тт. Т. 8. — К., 1999.
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво: Історія. Історіографія та метод.істор.досліджень. Спец.істор.дисципліни та джерелознавство / НАНУ. Ін-тут історії України; Редкол.: В. А. Смолій, О. П. Дубас, О. І. Гуржій, В. М. Матях та інші. — Київ: Генеза, 1998. — 320 с.
 • Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII—XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.
 • Гуржій О. І. Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII—XVIII ст.). — К., 1994.
 • Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII ст.: територіальні межі та населення. — К., 1992.
 • Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація. — К., 1991 (у співавт.).
 • Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. — К., 1986.

Посилання[ред. | ред. код]