Гімн Азербайджанської РСР

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Державний Гімн Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки
Азәрбајҹан Совет Сосіаліст Республікасинин Девлет Гімні
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət Himni
Azerbaijan SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg
Країна Азербайджанська РСР Азербайджанська РСР
Слова Самед Вургун, 1944
Мелодія Узеїр Гаджибеков, 1944
Затверджений 1944
Відмінений 1992
Музичний приклад

Гімн Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки (азерб. Азәрбајҹан Совет Сосіаліст Республікасинин Девлет Гімні, совр. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət Himni) — державний гімн Азербайджанської РСР в 19441992 роках.

1978 року текст гімну був переписаний з тим, щоб усунути з гімну згадка про Сталіна.

Текст 1978—1992[ред. | ред. код]

Офіційний текст[ред. | ред. код]

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Одлар јурду! Бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гəһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Насилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмасдыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг — шанлы Совет Вәтәнимиз!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Текст на латиниці[ред. | ред. код]

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Odlar yurdul Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qahrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nasillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə gedirik biz, sıra möhkəm, addım mətin.

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq — şanlı Sovet Vətənimiz!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Українська версія[ред. | ред. код]

Азербайджан! Процвітаюча республіка, чудова земля!
Люди сильних Рад вільні і щасливі.
Ми стали хоробрішим в Жовтні коли приєдналися,
Слава цієї хоробрості, слава цієї влади!

Під керівництвом Леніна і Партії,
Наш ранок освітлено сонцем комунізму.
Ми йдемо в майбутнє в ряду переможців,
Живи, живи Азербайджан, у великій радянській сім'ї!

Удачею сяють люди в ці світлі дні,
Вільні люди, хоробрі герої.
Союз це дар, це стабільність поколінь,
Ми йдемо в комунізм стрункими рядами карбуючи крок.

Під керівництвом Леніна і Партії,
Наш ранок освітлено сонцем комунізму.
Ми йдемо в майбутнє в ряду переможців,
Живи, живи Азербайджан, у великій радянській сім'ї!

В єдності з хоробрими руськими людьми ми несемо прапор дружби,
Це є святим — згуртованість людей.
Ми отримали силу, владу від єдності братніх людей,
Нехай живе Союз, славна радянська наша країна.

Під керівництвом Леніна і Партії,
Наш ранок освітлено сонцем комунізму.
Ми йдемо в майбутнє в ряду переможців,
Живи, живи Азербайджан, у великій радянській сім'ї!

Сталінська версія 1944—1978[ред. | ред. код]

Офіційний текст[ред. | ред. код]

Азәрбајҹан — дүнја ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дијар,
Вәтән ешги бабалардан галмыш әзиз бир јадиҝар,
Ганлы дөјүш мејданында биз јаратдыг ағ ҝүнләри —
Нәсилләрдән нәсилләрә јурдумузун шөһрәти вар.

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду — Ана вәтән!
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән!

Устадымыз бөјүк Ленин — шанлы зәфәр бајрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир — бизим һәјат нөврағымыз!
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбајҹан,
Азад елли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз!

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду — Ана вәтән!
Гоҹа шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән!
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөхрәтисән!

Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын бајрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Јер үзүнүн шөхрәтидир шанлы Совет торпағымыз,
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары!

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду — Ана вәтән!
Гоҹа шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән!
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөхрәтисән!

Текст на латиниці[ред. | ред. код]

Azərbaycan! Dünya görmüş bu şərəfli şanlı diyar!
Vətən eşli babalardan qalmış əziz bir yadigar,
Qanlı döyüş meydanında biz yaratdıq ağ günləri,
Nəsillərdən nəsillərə yurdumuzun şöhrəti var!

Qoy var olcun Azərbaycanç Odlar yurdu — Ana vətən!
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən!
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyacıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərədicən,şöhrətisən!

Ustadımız böyük Lenin — şanlı zəfər bayrağımız,
Rəhbərimiz Stalindir — birzim həyat növrağımız!
Gözəl Bakı! Qüdrətindən inham aldır Azərbaycan,
Azad elli, azad günlü doğma Sovet torpağımız!

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu — Ana vətən!
Qoca şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən!
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöxrətisən!

Qardaşımız rus xalgıdır azadlığın bayraqrı,
Qanımızla suvarmışıq bu dostluğu, bu ilgarı,
Yer üzünün şöxrətidir şanlı Sovet torpağımız,
Bu torpaqda çiçək açdı insanlığın ilk baharı!

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu — Ana vətən!
Qoca şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən!
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalgımızın şərəfisən, şöxrətisən!

Українська версія[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]