Дванадцятигранник

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Деякі найбільш відомі додекаедри
Ih[en], порядок 120
Правильний додекаедр Малий зірчастий додекаедр Великий додекаедр Великий зірчастий додекаедр
Th, порядок 24 T, порядок 12 Oh[en], порядок 48 Багатогранник Джонсона (J84)
Піритоедр Тетартоїд Ромбододекаедр Кирпатий двоклиноїд[en]
D4h[en], порядок 16 D3h[en], порядок 12
Ромбо-шестикутний додекаедр[en] Ромбо-квадратний додекаедр Ромбо-трапецоїдний додекаедр[en] Ромбо-трикутний додекаедр

Дванадцятигранник або додекаедр (дав.-гр. δωδεκάεδρον (dōdekáedron) ; від грец. δώδεκα (dṓdeka) — дванадцять і грец. ἕδρα (hédra) — грань) — довільний багатогранник з дванадцятьма гранями.

Існує 6 384 634 топологічно різних опуклих додекаедрів, не враховуючи тих, що отримані шляхом дзеркального відбиття, з кількістю вершин від 8 до 20.[1]

(Два багатогранника вважаються "топологічно різними", якщо вони мають різну структуру розташування граней і вершин, так що неможливо перетворити один в інший, просто змінивши довжини ребер або кути між ребрами чи гранями).

Правильний додекаедр

Найбільш відомий додекаедр — це правильний додекаедр, всі грані якого є правильними п'ятикутниками. Він є найбільш симетричним з усіх опуклих додекаедрів, має ікосаедричну симетрію[en] Ih, порядок 120.

Деякі додекаедри мають таку ж комбінаторну структуру, як і правильний додекаедр (в сенсі графа, утвореного його вершинами і ребрами), але їх п'ятикутні грані не є правильними:

піритоедр, поширена кристалічна форма піриту, має піритоедричну симетрію Th,

тетартоїд має хіральну тетраедричну симетрію[en] T.

Ромбододекаедр

Ромбододекаедр можна розглядати як граничний випадок піритоедра, і він має октаедричну симетрію[en] Oh. Ромбододекаедр є паралелоедром[en], зоноедром а також двоїстим до кубооктаедра (напівправильного багатогранника Архімеда).


Ромбо-шестикутний додекаедр[en] (або подовжений додекаедр, або гексоромбододекаедр), ромбо-трапецоїдний додекаедр[en] а також ромбододекаедр можуть утворювати стільники, що замощують тривимірний простір без проміжків та накладень.

Правильний додекаедр

[ред. | ред. код]

Опуклий правильний додекаедр є одним з п'яти правильних багатогранників Платона і може бути представлений своїм символом Шлефлі як {5, 3}, тобто кожна вершина оточена трьома правильними п'ятикутними гранями.

Двоїстим багатогранником до правильного додекаедра є правильний ікосаедр {3, 5}, кожна вершина якого оточена п'ятьма правильними трикутними гранями.

Опуклий правильний додекаедр має три зірчасті форми; всі три є правильними зірчастими багатогранниками Кеплера — Пуансо. Їх гранями є правильні п'ятикутники та правильні пентаграми.

Зірчасті форми правильного додекаедра

Опуклий правильний додекаедр

Малий зірчастий додекаедр
{5/2, 5}

Великий додекаедр
{5, 5/2}

Великий зірчастий додекаедр
{5/2, 3}

Характерною особливістю правильного додекаедра (також і правильного ікосаедра) є наявність в нього осей обертової симетрії 5-го порядку, які не дозволені правилами кристалографії [2]:Стор.41 , тобто в природі не існує кристалів мінералів, що мають форму правильного додекаедра. Проте можна зустріти квазікристали у формі правильного додекаедра (наприклад, квазікристал гольміймагнійцинку (Ho-Mg-Zn)). Також існують мінерали, що мають форму додекаедра з неправильними гранями (наприклад, пірит).

Додекаедри з п'ятикутними гранями

[ред. | ред. код]

В кристалографії в деяких класах симетрії кубічної кристалічної системи можуть траплятися два основних види додекаедрів, які топологічно еквівалентні правильному додекаедру, але мають менший порядок симетрії (тобто менш симетричні): піритоедр з піритоедричною симетрією і тетартоїд з хіральною тетраедричною симетрією[en]:

Піритоедр

[ред. | ред. код]
Піритоедр

Натисніть тут , щоб подивитися обертання моделі
Властивості Опуклий, гране-транзитивний
Комбінаторика
Елементи 12 п'ятикутних граней
30 ребер (6 + 24)
20 вершин (8 + 12) (3-го степеня)
Грані 12 Рівнобедрених п'ятикутників
Характеристика Ейлера
Класифікація
Діаграма Коксетера-Динкіна (або o4p3p )
Група симетрії Th[en],[4,3+], (3*2), порядок 24
(Піритоедрична симетрія)
Група обертань T, [3,3]+, (332), порядок 12
Двоїстий багатогранник Ікосаедр з піритоедричною симетрією
Розгортка

Піритоедр [3] [4] [5] (або пентагондодекаедр [6]:Стор.80-81 [7]:Стор.136 ,) — це додекаедр з піритоедричною симетрією (Th). Має 12 конгруентних п'ятикутних дзеркально-симетричних граней (тобто симетричних відносно осі, що проходить через вершину і середину протилежної сторони).

Має 20 вершин, розділених на два типи; в кожній вершині сходяться три грані.

Його 30 ребер також розділені на два типи — 24 і 6 ребер однакової довжини.

Єдиними осями обертової симетрії є три взаємно перпендикулярні осі 2-го порядку та чотири осі 3-го порядку. Осі симетрії п'ятого порядку відсутні, що дозволяє цьому багатограннику бути формою для кристалів. Зокрема, форму піритоедру має кристал мінералу піриту.

Кристал піриту

[ред. | ред. код]

Кристал піриту найчастіше зустрічається у двох поширених кристалічних формах — піритоедр та куб. У піриту, що має форму піритоедру, грані мають індекс Міллера {2,1,0}, що означає, що двогранний кут становить 2·arctan(2) ≈ 126.87°, а кути кожної п'ятикутної грані становлять: кут ≈ 121,6° розташований між двома кутами ≈ 106,6° і навпроти двох кутів ≈ 102,6°. Наступні формули описують розміри граней ідеального кристала (який рідко зустрічається в природі).

де — довжина короткого ребра багатогранника; — довжина довгого ребра.

Природний пірит (На правому зображенні показано кути грані)


Декартові координати вершин

[ред. | ред. код]

Вісім вершин, що формують вершини куба, вписаного в багатогранник, мають координати: (±1, ±1, ±1). При цьому довжина ребер куба дорівнює 2.

Координати інших дванадцяти вершин:

(0, ±(1 + h), ±(1 − h2)), (±(1 + h), ±(1 − h2), 0) та (±(1 − h2), 0, ±(1 + h)).

де h — висота клиноподібного "даху" над гранями куба.


При h = 0 отримаємо вироджений піритоедр, що має форму куба, але з додатковими вершинами та ребрами на його гранях.

При h = 1/2 (чверть довжини ребра куба), отримаємо «бездоганний» (з геометричної точки зору) кристал природного піриту.Також в цьому випадку багатогранник є піритоедром у моделі Вейра — Фелана[en].

При h = 1/φ = 5 − 1/2= 0.618..., отримаємо правильний додекаедр.

При h = 1 отримаємо вироджений піритоедр, у якого деякі вершини збігаються, а ребра між ними зменшуються до нульової довжини; він приймає форму ромбдодекаедра.

Ортографічні проєкції піритоедру з висотою h = 1/2
Піритоедри з висотою h = 1/2 та h = 1/φ

Геометричні варіації

[ред. | ред. код]

Піритоедр має деякий ступінь свободи у геометричній будові; при цьому на одній межі маємо куб, коли певні ребра стають колінеарними одне до одного, а на іншій межі маємо ромбододекаедр, коли 6 ребер вироджуються до нульової довжини. Правильний додекаедр являє собою особливий проміжний випадок, коли всі ребра і кути рівні.

Можна перетнути ці граничні випадки, та отримати при цьому неопуклі піритоедри.

Перетнувши нижню межу опуклого піритоедру, що має вигляд куба, отримаємо неопуклі його форми; неопуклий піритоедр з рівними сторонами (ендо-додекаедр) в поєднанні з опуклим правильним додекаедром може утворювати стільники, що замощують тривимірний простір без проміжків та накладень.

Продовжуючи деформацію багатогранника у цьому напрямку, ми проходимо через вироджений випадок, коли дванадцять вершин збігаються в центрі, і переходимо до правильного великого зірчастого додекаедра, в якого всі ребра і кути знову рівні, а грані приймають форму правильних пентаграм.

Перетнувши верхню межу опуклого піритоедру, що має вигляд ромбододекаедра, отримаємо неопуклий рівносторонній додекаедр з рибоподібними рівносторонніми п'ятикутними гранями з самоперетином.

Тетартоїд

[ред. | ред. код]
Тетартоїд
Тетрагональний п'ятикутний додекаедр

Натисніть тут, щоб подивитися обертання моделі
Властивості Опуклий, гране-транзитивний
Комбінаторика
Елементи 12 п'ятикутних граней
30 ребер (6+12+12)
20 вершин (4+4+12) (3-го степеня)
Грані 12 п'ятикутників
Характеристика Ейлера
Класифікація
Позначення gT (в нотації Конвея[en] )
Діаграма Коксетера-Динкіна (або p3p3p )
Група симетрії T[en],[3,3]+, (332), порядок 12

(Хіральна тетраедрична симетрія)

Двоїстий багатогранник Ікосаедр з тетраедричною симетрією (або кирпатий тетраедр)

Тетартоїд (також тетрагональний п'ятикутний додекаедр [7]:Стор.140-141; 144 , пентагонтритетраедр [6]:Стор.79 і тетраедричний пентагондодекаедр) — це додекаедр з хіральною тетраедричною симетрією[en] (Т).

Має 12 конгруентних п'ятикутних граней.

Має 20 вершин, розділених на три типи; в кожній вершині сходяться три грані.

Його 30 ребер також розділені на три типи — 12, 12 і 6 ребер однакової довжини.

Осі обертової симетрії 5-го порядку відсутні, що дозволяє цьому багатограннику бути формою для кристалів.

Назва тетартоїд має грецьке коріння, та означає "четверта частина", оскільки він має одну четверту від повної октаедричної симетрії[en] і половину піритоедричної симетрії. [8]

Таку форму симетрії (пентагон-тритетраедричну) може мати мінерал кобальтин.[9]

Тетартоїд має два вироджених граничних випадки, які топологічно еквівалентні самому багатограннику та мають його симетрію. Вони являють собою з одного боку — куб з додатковими ребрами на гранях (але не колінеарними до його ребер) та додатковими вершинами на ребрах куба; з іншого боку — тетраедр, кожне ребро якого поділено на три частини і кожна з двох нових вершин з'єднується з центром грані. (В нотації багатогранників Конвея[en] це є скручений тетраедр).

Ортографічні проєкції , центровані по осям симетрії 2-го та 3-го порядку


Вироджені форми тетартоїда — кубічна та тетраедрична


Мінерал кобальтин
Мінерал кобальтин

Декартові координати вершин

[ред. | ред. код]

Наступні точки є вершинами п'ятикутника тетартоїду з тетраедричною симетрією[en]:

(a, b, c); (−a, −b, c); (−n/d1, −n/d1, n/d1); (−c, −a, b); (−n/d2, n/d2, n/d2),

при наступних умовах:[10]

0 ≤ abc,
n = a2cbc2,
d1 = a2ab + b2 + ac − 2bc,
d2 = a2 + ab + b2ac − 2bc,
nd1d2 ≠ 0.

Геометричні варіації

[ред. | ред. код]

Правильний додекаедр є тетартоїдом, всі грані якого правильні п'ятикутники, тобто він має більш розширену симетрію, ніж необхідно для тетартоїда.

Триакіс тетраедр є виродженим тетартоїдом, у якого 12 ребер зменшені до нульової довжини. (На рисунку основної таблиці вище: білі вершини і зелені ребра поглинуться зеленими вершинами.)

Двоїстий багатогранник до скрученого трисхилого біантикупола

[ред. | ред. код]

Ще одним прикладом додекаедра з п'ятиткутними гранями є двоїстий багатогранник до трисхилого повернутого біантикупола, тобто багатогранника, що отриманий шляхом з'єднання двох трисхилих антикуполів основами в повернутій орієнтації.

Цей багатогранник має D3d[en] симетрію, порядку 12. Його грані — дві групи з трьох конгруентних п'ятикутних граней розділені поясом з 6-ти конгруентних п'ятикутних граней, які поєднані між собою з чергуванням орієнтації.

Ромбододекаедр

[ред. | ред. код]
Докладніше: Ромбододекаедр
Ромбододекаедр

Ромбододекаедр — це додекаедр, що має дванадцять ромбічних граней та володіє октаедричною симетрією[en]. Він є зоноедром, а також двоїстим до квазіправильного кубооктаедра (архімедового тіла); зустрічається в природі у вигляді кристалів. Ромбододекаедр утворює стільники, що заповнюють тривимірний простір без проміжків та накладень.

Ромбододекаедр можна розглядати як вироджений піритоедр, у якого 6 певних ребер зменшені до нуля, а отже, п'ятикутники перетворюються на ромбічні грані.

Ромбододекаедр має кілька зірчастих форм, перша[en] з яких також утворює стільник для замощення простору.

Інший важливий ромбододекаедр — додекаедр Білінського[en], має дванадцять граней, що конгруенті граням ромботриаконтаедра, тобто діагоналі знаходяться у співвідношенні золотого перетину. Він також є зоноедром і був описаний Білінським у 1960 році. [11] Цим багатогранником можна замостити простір без проміжків та накладень, а також він може зустрічатися в неперіодичних стільниках разом з ромботриаконтаедром, ромбоікосаедром[en] і ромбогексаедром.[12]

Деякі інші додекаедри

[ред. | ред. код]

Як було зазначено вище, існує 6 384 634 топологічно різних опуклих додекаедрів, не враховуючи тих, що отримані шляхом дзеркального відбиття, з кількістю вершин від 8 до 20.[1]

Деякі топологічно різні додекаедри (за винятком додекаедрів з п'ятикутними та ромбічними гранями):

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. а б Enumeration of Polyhedra - Numericana. www.numericana.com.
 2. І.М. Фодчук, О.О. Ткач., с. 108.
 3. Cotton, F. A. (1990). Chemical Applications of Group Theory, 3rd ed (PDF) (англ.) . New York: Wiley. с. 63.
 4. Weisstein, Eric W. Pyritohedron(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.
 5. Pyritohedron(англ.) на сайті Polytope Wiki.
 6. а б Л. О. Бірюкович, с. 234.
 7. а б в Wadsworth, M. Edward, с. 400.
 8. Dutch, Steve. (1997). The 48 Special Crystal Forms (PDF) (англ.) . University of Wisconsin-Green Bay, U.S.
 9. CRYSTAL HABIT. www.galleries.com.
 10. The Tetartoid. Demonstrations.wolfram.com. Retrieved on 2016-12-02.
 11. Hafner, I. and Zitko, T. Introduction to golden rhombic polyhedra. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia.
 12. Lord, E. A.; Ranganathan, S.; Kulkarni, U. D. (2000). Tilings, coverings, clusters and quasicrystals. Curr. Sci. 78: 64—72.

Література

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]