Державна податкова служба України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Державна податкова служба України
Загальна інформація
Країна Україна
Дата створення 6 березня 2019[1]17 травня 2019[2], 21 серпня 2019[3]
Керівне відомство Кабінет Міністрів України
Штаб-квартира 04655, місто Київ, Львівська площа, будинок 8
Голова Олексій Любченко[4]

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, що був створений у 2019 році шляхом поділу Державної фіскальної служби.

Діяльність служби спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів

Служба реалізує

 • державну податкову політику,
 • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Голова[ред. | ред. код]

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової служби України, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

8 травня Головою Податкової служби України призначений Сергій Верланов, який переміг на конкурсі[5], 24 квітня 2020-го його було звільнено з посади[6].

Перший заступник Голови — Рубан Наталія Іванівна[7]. Заступники Голови — Венцковський Дмитро Юрійович[8], Тітарчук Михайло Іванович[9], Олейніков Євген Володимирович[10].

Структура[ред. | ред. код]

У складі служби:

 • департамент з питань запобігання та виявлення корупції (антикорупційні заходи);
 • департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу (виявлення конфлікту інтересів, профілактична робота);
 • департамент адміністрування податків;
 • департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування;
 • департамент моніторингу ризикових операцій та доходів.

Функції[ред. | ред. код]

1. Виконує безпосередньо, а також організовує роботу підпорядкованих податкових органів, пов'язану із:

 • здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями; додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, торгових патентів;
 • здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
 • обліком платників податків, інших платежів;
 • виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів, супроводженням Єдиного реєстру податкових накладних;
 • проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, застосуванням фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу.

2. Видає нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню.

3. Затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій, зразок картки фізичної особи — платника податків, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену податковими органами.

4. Надає податкові консультації, організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби.

5. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів ДПС.

6. Подає підпорядкованим податковим органам методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану.

7. Організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів ДПС.

8. Розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок.

9. При виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань органам по боротьбі з організованою злочинністю.

10. Передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції.

11. Подає Міністерству фінансів та Головному управлінню Державної казначейської служби звіт про надходження податків, інших платежів.

12. Вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує міжнародні договори з питань оподаткування.

13. Надає фізичним особам — платникам податків реєстраційні номери облікових карток і направляє до податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з реєстраційним номером облікової картки та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб.

14. Прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на податкові надходження, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету.

15. Забезпечує виготовлення акцизних марок, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації.

16. Вносить пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства.

17. Організовує роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.

18. Здійснює заходи щодо запобігання, виявлення та припинення правопорушень, пов'язаних з корупцією.

19. Забезпечує безпеку діяльності органів ДПС та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків.

Територіальні органи ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім мм. Києва та Севастополя) виконують функції, аналогічні до функцій ДПС України, крім зазначених у пп. 2, 3, 8, 11, 12, 13, 16 функцій, а також у п. 15 у частині забезпечення виготовлення акцизних марок.

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують такі функції:

1. Здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів.

2. Забезпечують облік платників податків, правильність обчислення і своєчасність надходження податків та зборів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб — платників податків.

3. Контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків та зборів.

4. Здійснюють контроль за законністю валютних операцій, додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, торгових патентів.

5. Ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій.

6. Забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, а також адміністративних штрафів за порушення, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами.

7. Аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства.

8. Проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків та зборів (обов'язкових платежів).

9. За дорученням підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів.

10. Передають правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції.

11. Подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

12. Проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна.

13. Контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету.

14. Розглядають звернення громадян та юридичних осіб з питань оподаткування та з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій, здійснюють апеляційні процедури узгодження податкових зобов'язань.

15. Подають відповідним фінансовим органам та органам Державної казначейської служби України звіт про надходження податків, інших платежів.

16. Здійснюють контроль за наявністю акцизних марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації.

17. Надають відповіді на запити платника податків.

18. Виконують функції, пов'язані із здійсненням підрозділами податкової міліції своїх повноважень.

19. При отриманні органом податкової міліції інформації про ухилення платника податку від оподаткування приймають рішення про проведення позачергової податкової перевірки такого платника.

Основна функція Державної податкової служби — це контроль за правильністю і своєчасністю надходження податкових коштів, боротьба з порушниками податкового законодавства. Це — стратегія.

Історія[ред. | ред. код]

Попередні відомства[ред. | ред. код]

Створення нової податкової служби[ред. | ред. код]

Виконання усіх формальностей від прийняття рішення до початку роботи зайняло 9 місяців.

Керівники[ред. | ред. код]

Список голів ДПС

ПІБ Початок повноважень Закінчення повноважень Примітки
1 Верланов Сергій Олексійович 8 травня 2019[16] 24 квітня 2020[17] Звільнений з займаної посади рішенням Кабміну відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу" [18]
2 Любченко Олексій Миколайович 29 квітня 2020[19]

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України
 2. Державна податкова служба отримала реєстрацію
 3. Питання Державної податкової служби
 4. Уряд призначив керівників ДПС та Держаудитслужби. Кабінет Міністрів України. 29 квітня 2020. Процитовано 29 квітня 2020. 
 5. Верланов очолив Державну податкову службу України — Мінфін
 6. Кабмін звільнив Верланова з посади голови Податкової служби. РБК-Украина (ru). Процитовано 2020-04-24. 
 7. Про призначення Рубан Н. І. першим заступником Голови Державної податкової служби України. Кабінет Міністрів України. 27 травня 2020. Процитовано 28 травня 2020. 
 8. Про призначення Венцковського Д. Ю. заступником Голови Державної податкової служби України. Кабінет Міністрів України. 27 грудня 2019. Процитовано 7 січня 2020. 
 9. Про призначення Тітарчука М. І. заступником Голови Державної податкової служби України. Кабінет Міністрів України. 24 січня 2020. Процитовано 3 березня 2020. 
 10. Про призначення Олейнікова Є. В. заступником Голови Державної податкової служби України. Кабінет Міністрів України. 13 травня 2020. Процитовано 14 травня 2020. 
 11. Постанова Кабінету Міністрів України №-1200 від 18 грудня 2018 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України»
 12. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України
 13. Державна податкова служба отримала реєстрацію
 14. постанову Уряду від 19 червня 2019 року «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби». Гройсман схвалив утворення територіальних органів Податкової служби. https://minfin.com.ua/. Мінфін. 2019-06-27. Процитовано 26 червня 2019. 
 15. Питання Державної податкової служби
 16. Верланов очолив Державну податкову службу України — Мінфін
 17. Кабмін звільнив Верланова з посади голови Податкової служби. РБК-Украина (ru). Процитовано 2020-04-24. 
 18. "Політичне рішення": Верланов прокоментував своє звільнення з посади голови ДПС25 квітня 2020. Процитовано 2 липня 2020.
 19. Уряд призначив керівників ДПС та Держаудитслужби. Кабінет Міністрів України. 29 квітня 2020. Процитовано 29 квітня 2020. 

Посилання[ред. | ред. код]